Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

202-203

VENDISKE STEDER. 55

d. e. den østlige del af nuværende Holsten, Meklenborg,

Pommern og det egentlige Preussen; i mere indskrænket

betydning derimod kun de meklenborg-pommerske lande,

hvorfra dog Venderne også udbredte sig imod nord, så at

grændsen omtrent bliver på den ene side Ejderen, på den

anden Weichselen ^). Grændsen mod syden var til for-

skellige tider forskellig, efter som Saxerne trængte frem i

Vendernes besiddelser. Disses land havde nemlig en

dobbelt kamp at udholde; mod vesten og syden trængte

de tilgrændsende folk stedse dybere ind i landet og frareve

Venderne den ene stad efter den anden; mod norden

skyllede havet over kysterne, satte dem under vand, gjorde

dem i lang tid ufrugtbare og opslugte endelig af og til

hele strækninger. Som grændser mod Saxerne angives

imidlertid Svale, der kommer fra egnen af Bornhoved,

løber til Keumiinster og falder i Stor, og derefter Elben-).

Den hele af Vender beboede landstrækning kaldes af Saxe,

som af flere skribenter fra omtrent samme tid, Sclavia;

dog nævner han også''') særskilt Pomerania, der havde sin

egen hertug.

Folket Vender [Vindr) inddeltes i Vester - Vender

{Vestrvindr) og -Østervender {Austrvindr)'^) , hvilke sidste

også nævnes af Snorre, der fortæller, at Harald Hårdråde

*) Schwarz, Geogr. Norder-Teutschl s. 15-16. Omnis Slavorum

regio, inci'pi'ens ab Eydora, qui est limes rec/ni Danorum, extenditur tnter

mare Balticum et Albiam per longissimos iraclus usque ad Zuerin.

Helmold, lib 2, cap. 14. — ^) Rivulus Suale, qui disterminat Saxones

a Slavis. Helmold, lib 1. cap. 25. Albia in occasum tuens primo

impetu Boemos alluit cum Sorabis medio cursu Slavos dirimit a Sax-

onibus. Helmold, lib 1. cap. 4 — ^) lib. 14, s. 300. — ") Knytl.

kap. 123. 12S.

More magazines by this user
Similar magazines