Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

62 DK DANSKES TOGE TIL VE.NDEN.

•20S-209

Ucra, Uckermark i Pommern, men efter den historiske

sammenhæng kan dette ikke være tilfældet.

4. Vi ere måske ved anforelsen af nogle af de fore-

gående steder kommet ind i endnu en vendisk stammes

gebet, thi ostenfor Obotriterne træffe vi omkring ved floden

Warnow de efter den kaldte Waenee, hos Helmold Varnavi,

eller Variner, Heruler, Werler.

Floden Warnow hedder hos de nordiske skribenter

Gudacra amnis eller Gudakrsd^); det er flodens vendiske

navn. Schwarz mener, den kaldtes så efter en afgud

Goderack, så at det egenthge navn skulde være Gode-

rackå-); afguden lade~vi stå ved sit værd, men at det

sidst anførte navn er det rette, viser den nys anforte

Schwerinske dotation, hvor der blandt flere villas in Ylowe

nævnes en ved navn Goderac, som rimeligvis kan have

givet floden navn. Nordboerne gjorde dette navn til Gud-

ah- (Gudager); et sted i Norge hedder iblandt andre så-

ledes, og det hele navn fik derved for dem betydning,

Saxe beskriver denne flods indlob som så dyndfuldt (vadosus

aditiis), at kun ett skib kunde sejle ind ad gangen: han

omtaler også en so {laais), som efter sammenhængen er

der Breitling ved Warnemiinde.

5. Ostenfor Varnerne komme vi til den store vendiske

stamme, som er bekendt under navnet Wilzek eller Lu-

TiTiEB, Leuticier-''); de kaldte sig selv Welatabek, og

deltes atter i flere mindre stammer, nemlig Tollexser,

Rhedaeier, Kissiner og CiRCiPAXER. Alle disse stam-

*) Saxo, lib. 14, s. 295. Knytl kap. 119. — -) Schwarz, Geogr.

Norder-Teutschl. s. 52. — ^) Leuticii, qui alio nomine Wilzi dicunlur,

Adam. Brem. lib. 2, cap. 12. Welatabi, qui et Wilsi dicutitur. Id. Df

situ Daniæ.