Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

213-214

VENDISKE STEDER. 67

lå, efter Saxes beskrivelse, på toppen af en £oj klint, der

på den østlige, sydlige og nordre side var befæstet ikke

ved kunst, men af naturen; denne befæstning så ud som

stejle volde, der vare så hc»je, at man ikke kunde nå derop

med en pil, lidkastet ved blider. På de tre sider gik

havet rundt omkring den, men imod vesten var den om-

given af en vold af halvtredsindstyve alens hojde, hvis

nederste del bestod af jord, men oventil var den bygget

dels af tommer, dels af jord. På den nordre side var en

brond, til hvilken der førte en forskanset og befæstet vej.

Midt i byen var en vid og åben plads, på hvilken træ-

templet stod med Svantevits billede^). Dette giver en be-

tydelig oplysning om beskaffenheden af de vendiske stæder

Arkona udgjorde ikke en stor anseehg by, som heller ikke

på det sted, hvor den lå, kunde rummes, men en fæstning

med templet og tempelskatten, og i det hojeste en derved

liggende flække; dette bekræfter også Saxe på et andet

sted, hvor han omtaler den som en fæstning, til hvilken

indbyggerne i krigens tid toge deres tilflugt, hvis porte

vare lukkede, men hvis volde ikke vare besatte med vagt,

da man anså den mægtige guds nærvSerelse for beskyttelse

nok-). Senere beskrives stedet, hvor Arkona lå, som en

landspids af figur som en afstumpet kegle og så h(!ij og

stejl opadstigende, at man fra stranden af ikke kan nå

den med et pileskud. Mod landsiden går en overordenthg

hoj vold, på hvis top man ser en række af hoje, som ligne

gravhoje. Der hvor denne vold mod norden steder til

stranden findes endnu en hcgde, kaldet Jaromars borg,

som er næsten ubestigelig fra selve volden af. Indgangen

') Saxo, lib. U. s. 319. — -) sst. s. 284.

;

More magazines by this user
Similar magazines