Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

68 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN.

214-215

til fæstningen går over nysanforte vold, og vejen, som

fører op i en skrå liojde, er endnu kendelig. Hele indbe-

grebet af fæstningsværkerne udgor kun et par morgen land,

som dyrkes af beboerne af den nærmest liggende landsby

Putgarten. Navnet Arkona udleder man af arck eller erek,

en bjærgtop '). Hojden af forbjærget Arkona angives til

173 rliinlandske fod").

På Wittow ligger en anseelig landsby Wyck eller

Wieck-''). Steder med dette almindelige navn findes der

vel adskillige af på det pommerske fastland, men i belig-

genhed stemmer dette bedst med det i Knytlinga nævnte

Vik, da de Danske droge fra Stræla til Valung, derpå til

Vik, og derfra til Héi^insey^): jfr. de øvrige her nævnte

steder i det folgende.

Ved en landstrimmel forbindes Wittow med halvøen

Jasmoxd, der ved en lignende landstrimmel forbindes med

det egentlige Kiigen, men for resten er omgivet med vand.

Denne provins nævnes forst hos Saxe, der kalder den

provincia Jaamoiida^). I Knytlinga derimod forekommer

dette navn ikke: men der nævnes i denne saga to gangeet

Asu)ul% som igen ikke findes hos Saxe. Man måtte der-

ved let falde på, at disse navne ere ett og det samme, at

afskriveren af Knythnga ikke har lagt mærke til stregen

over «, som skulde udtrykke m, eller at denne har været

utydeHg, og at han da har afskrevet Asund for Asmund.

Dette bliver næsten til \isshed, når man i KnytKnga og

Saxe betragter sammenhængen af de toge, ved hvilke disse

*) Schwarz, Diplom gesch. s. 618 ff. — -) F. v. Hagenows Special-charte

der insel Rugen. — ^) Schwarz, Diplom, gesch. s. ti94. —

•*) Knytl. kap. 121. — ^) Saxo, lib. 14, s. 312. — «) KnjU. kap.

121. 122.

More magazines by this user
Similar magazines