Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

215

VENDISKE STEDER. 69

navne forekomme, thi vel afvige beretningerne, men de

støde dog sammen deri, at der holdtes en samling ved

Stræla, da toget forefaldt til Jasmonda og Asund. Til-

strækkelig oplysning herom vil dog forst erholdes, når man

i andre kilder kan påvise dels den høvding Dalemar, der

efter Knytlinga herskede i Asund, dels den afgud Pizamar,

der dyrkedes sammesteds. Efter Suhm^) skulde der ved

Asund forstås den strækning af Rugen imellem Strela og

Hiddensee, hingsmed Streelersund, eller også den ved sundet

liggende 01de Yehr (die alte fåhre); da angivelsen i de

historiske beretninger er så ubestemt, så kan det sidste

sted især komme i betragtning, men navnet genfindes da

ikke mere.

I provinsen Jasmond nævner Saxe også Uor pro-

montorium. Navnet {yor, gora, gora) betyder et bjærg i

almindelighed, og flere steder på Kiigen, blandt andre den

senere såkaldte by Bergen, bare dette navn. Sulim -jantog

Saxes Gor for at være det østlige næs på Monkgut, kaldet

Pert, ved hvilket landsbyen Goren ligger; man må da

antage, at Absalons tog, som skete fra Arkona af, gik

helt ned til Monkgut, der ikke hørte til provinsen Jas-

mond. Schwarz-'') antager Saxes Gor for at være selve

det bekendte nordostlige forbjærg på Jasmond, die Stub-

bencammer.

Skont det ligger udenfor vort nærværende æmne, vil

det dog for danske læsere være interessant at mindes om,

at det er i denne provins, lige vestenfor die Stubbencam-

mer, man endnu viser levningerne af Herthaburg, norden-

*) Danm. hist. 7 d. s. 203. 297. — *) Danm. hist. 7 d. s 205.

jfr. Estrups Absalon, s. 63. — *) Geogr. Norder-Teutschl. s. 102.

More magazines by this user
Similar magazines