Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

220-221

VE-NDISKE STEDER. 75

kong Niels og Slavernes hertug Vratislav^). Denne

nævnes desuden ofte i de vendiske toge og er nuværende

Dånholm-).

På Stræla siger Knytlinga var en Mothmdr er heitir

Boku [BekuY'^). Navnet kan svare enten til die Beke

eller til Bukkow. Et sted af sidste navn ligger ved Stral-

sund og forekommer i et diplom fra 1304, der nævner

^campus dictus Buccoice sitiis prope civitatera Stralessund^

Kan man derimod antage, at meningen af Knytlingas

sjælden nojagtige efterretninger er, at stedet ikke lå på

Strela selv, men at de Danske lagde til her og derpå

droge til hin offerlund, så menes der uden tvivl et andet

mærkeligt sted, omtrent tre mil fra Stralsund, som Schwarz

beskriver således: Imellem landsbyen Gristow og fiskerlejet

Kalckwitz, nærved das Binnenwasser, der nu sædvanlig

kaldes die Beke, ligger et sted, kaldet Buccow; det er en

ophojet, oventil ganske flad plads, som har det omtalte

Binnenwasser mod osten og syden, men er for resten om-

given med lave grunde, der ved flod stå under vand, og

da forvandles hojden selv til en 0; nu findes der kun

levning af en »hiinengrab", men der synes forhen at have

ligget en borg til at forsvare indløbet imellem denne hojde

og den et kanonskud derfra liggende e Rims eller Rymitz^).

Besynderligt er det derimod, at Suhm^) antager Boke

eller Beke for nuvær. Bunge (Bug), en smal landstrimmel,

som hænger sammen med "Wittow, da denne ligger på

den nordligste del af øen Eiigen, og Bdke må have ligget

på den sydlige side i nærheden af Strela.

*) Saxo, lib. 13, s. 235. — -) Schwarz, Diplom, gesch. s. 1. 5.

') Knytl. kap. 121. — *) Schwarz, Geogr. Norder-Teutschi. s. 237.

') Danm. hist. 7 d. s. 20-0.

.

More magazines by this user
Similar magazines