Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

86 DE DANSKES TOGE TIL VEiNDEN.

229-230

Ribenitz villam et molendinum, terram etiam eidem rivo

contiguam a veteri scilicet ponte usque ad traiisitum Dansne]

i et andet fra 1216: terra eidem livo {Ribenitz) contigua

a veteri scilicet ponte usque ad transitum Dansn; i andre

tliplomer kaldes samme overfartssted antiquus tradudus^).

Schwarz bemærker, at der nu ikke mere gives noget sted,

som hedder Dansne, men rimeligvis var det et færgested

over floden Peene, dér hvor bækken Eibenitz falder i den,

så Ribenitz her gjorde grændsen imellem provinserne Gross-

win og Ziten. Der kan visst ikke efter hele fortællingens

sammenhæng være nogen tvivl om, at dette Dansn er

Knytlingas Dunzarbru (der altså måtte læses Danzarbru),

Kong Valdemar sejlede nemlig fra Wolgast op ad Peene

(da man næppe kan antage , at han fulgte Ribenitz),

afbrød broen ved Ribenitz og mødte derpå hertug Henrik i

Stolp; eller efter Knytlinga kom hertug Henrik til Gross-

win (Grozum), gik strax ombord hos kongen, og de fulgtes

nu ad til Stolp. Beliggenheden af Grosswin, således som

den her foran er angivet, er også heraf tydelig. Kombst'-')

antager også Dunzarbru for at ligge ved Peene, men han

afsætter den nordenfor Wolgast over det brede udløb af

Peene; havde den ligget dér, måtte den vel længe for

været afbrudt, da den hindrede den dér hyppige sejlads;

efter hvad vi have sét, kom også kong Valdemar til broen,

ikke i det han sejlede ud af Peene, men i det han sejlede

opad fra Wolgast, og da først efter at han var kommen

til on anden å.

11. Fremdeles må vi, forend vi forlade denne egn,

oplyse det sted, hvor det besomte slag holdtes imellem

•) Sch-waiz, Geogr. Norder-Teutschl. s. 261-262. — ^) Baltische

studien, 1 h. s. 53 anni. 48.

More magazines by this user
Similar magazines