Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

230-231

VENDISKE STEDER. 87

biskop Absalon og hertug Biigislaw. Biigislaw samlede

efter kejserens opmuntring en anseelig magt på odo skibe;

Jarmer på Eiigen sendte bud til Absalon og bad om und-

sætning. Dagen fijr pintsedag sejlede Absalon til Hid-

densee (ad insulam Hythim) og fik her bud fra Riigerne.

at man ikke vidste, på hvilken kant Bugislaw vilde an-

falde, thi han var kommen til oen Cozta {ad insulam

Coztam Rugiæ prætentam, . . . (at) hostilia jam pene rura

pidsaret). Næste dag fik Absalon at vide, at Bugislaw vilde

gore landgang lige overfor oen Strela {ex adven-so Strelæ

insulæ copias eæpositunnn) , og lod sig om aftenen, skont

det allerede morknede, sætte over til laudet {littus), sam-

lede høvdingerne og opmuntrede folkene, men biede derpå

til dagningen, da sundet (fretum) ikke overalt var lige

dybt; hans anker blev her hængende, så de andre sejlede

forud; men han roede så hurtig efter, at han nåede de

forreste skibe. Da kom der et skib fra Riigerne, som bad

de Danske om at sejle langsommere, da Bugislaw endnu

lå ved oen Cozta, og man vidste ikke, hvor han vilde an-

falde. Absalon standsede da sin fart og drejede over til

kysten af Dregge {divertitur ad littus Dreccensé). Dér tik

han bud, at fjenderne søgte hjem, men det var en falsk

efterretning, da der var en stærk tåge, som hindrede dem

fra at se den Qendtlige flåde. Samme bud bad de Danske

at søge hen til porins Darsinus, hvor Jarmer skulde

komme til dem med Riigerne. De Danske sejlede derhen,

men fandt hverken Jarmer eller nogen af hans. Absalon

gik i land, for at holdj gudstjeneste, da han fik bud, at

den pommerske flåde nærmede sig. Bugislaw troede kun

at have med Riigernes flåde at gore; han befalede derfor

i5(.t småskibe at omringe den oo- lagde den øvrico del af

More magazines by this user
Similar magazines