Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

booksnow2.scholarsportal.info

Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

— 19 -

fjeberS 53etpbning 03 inbfaae, at netop paa ©runb af

biéfe r)ané gcebrelanb 09 Sftebborgere igjen Ija»bc 5?rao paa

f)an$ £5mf>u, fyané 25icfrom^cb og fyanS *Pung. 3 fanu

me ©rab, forn f)an faalebeé ttbbrebebe ©at>n og SSeljlanb

omfring ftg, biet) r)an, t>et itte populair, men ljøiagtet;

tr)i paa ben Sib t>ar bet enbnu et ubefjenbt itunjtgreb at

jage efter popularitet tub fyøitflingenbe anblinger, og teb en (jpflet SKingeagt for *Prærogati»er,

forn man bog ingenlunbe ttilbe afflaac, naar bet gjalbt

om at ofre bern paa ^cebrelanbeté 2(lter for bet 2(lmins

beligeS SSel. 3 «ore Sage, ba 2lfme{loltl)eb er tleoen

til en Uting og spengefioltljeb en moralf! (Jpibemte, r)ac

2(belen truffet ftg tilbage inben $rtt>atlit)eté #el(igbom og

tnbffrcenfet fig til ben negative $ortjene(te at labe Singe;

ne gaae fm jeone ©ang, mebenS SEt>it>lerneS €>lcegt, ber

paa rjoert ^unft i ben cituliferebe SSerben fortrænger be

Sroenbe, ooeralt meb Sfjomaé toil leegge ftne fingre i 4?uU

lene, t>il fee noget ^oftttøt, tnl fpore SKefultatcr.

Sftebené enbnu ingen 2(njfrengelfe &ar fornøben til

at toebligefyolbe en 2(nfeelfe, ber txtr fjelliget r>eb uminbelig

#cet>b, paa en Stb, ba Religionens og *Politifen$ Sog;

mer næfien otteralt fanbt lige rettroenbe Sprfere, ba

lagbe bog 2(be(en ei, forn nu, Jpcenberne ligegplbtgt i on=

juncturer. SSi bebøoe ei at l)ente Grrempler fra ^pebenolb,

iffe engang fra (£t>erige$ og bene 2(bel3 gltmrer.be tytxu

2 *

More magazines by this user
Similar magazines