Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

booksnow2.scholarsportal.info

Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

— 31 — ftillelfe, ©migrener, Søfter og SSønner at tiinbe en Seets tagelfe, forn f)un før r)at>be forfmaaet. Senne inbtagem be Sprflinbc meb faamegen $nbe og gotftanb, erinbrebe i «Sverige maaffee altfor meget, at bet pnbige §3abcn tat flott af at reelle fyenbe blanbt fine Søtrc, og »ar fe= nere i S3aben ei ifhnb til ganffe at glemme fm ©tilling forn ngw faa floe Sntcreéfe for Srjronfølgené Ufrcenfeligfyeb forn (Jnfebrons ningen, @opt)ia SD?agbalena. fSlm f)cnbe6 2Stcffomr)eb t)at>be altib toæret meget inbffrcenfet, og efter fm ©ematø Søb r)at>bc f)un næflen ganf!e truffet ffg tilbage fra S3er« ben. Sen enefie Seiligpeb, r;Dor»eb (Sophia Sttagbalena, oweroælbet af ©læbe, glemte fin fccbcanlige £ilbagef)olbens fyeb og £auéf)eb, »ar efter en fortrolig ©amtale, forn b,un t)at)be fja&t meb ^ronprinbg G>arl 2(ugufl efter fyané inbs ftønbige SScgjcering , fort før fjané CRcife til ognen, t>ar bcfjenbt iffe fclot blanbt CEftange af bet *Pattw, ber ei r)aube lærtgteS efter f)an$ 2infomft, men ogfaa af SD?annerbeimianerne. SiSfe ftbfle tiåre tiiftnof ei be, ber glæbebe ftg meft oter

More magazines by this user
Similar magazines