Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

booksnow2.scholarsportal.info

Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

— 37 —

f)an meb uroffelig ^tanbfjafttyfjeb fogte at funne gjføtgjef*

be ©ønnefønnen IScbfiefabercné SOelgjetninger. CD?cb

ben lObc SD?at 09 ben gamle jtongeflccgté 2anb$for»iés

ning, ber t>ar bonne £)agé Corollarium, fi! ^)eb»ig (Jltfa*

betl) (SfjarlotteS flaner og gotf)aabninger en anben 9vct=

ning. £r)t uanfeet SRuutr)S og £e [a ©arbieS S3cftræs

bel fet fot at faae Srjronftflgerpalget opfat, fornt paéfe

5£ib og 2eiligf)eb til at faae ben gamle ^ucceéftonécrben

befræftet, biet» Gbrifiian 2fuguft bog faaret til ÆronprtnbS,

og r) fl n3 SReife fra ©pinefunb til ar, f)»ilfct man bengang ei Pibfle at

Pitrbere, en rebelig, paalibelig og brat> Sftanb, men darl

3(ugujl var ogfaa, r)»ab ©uflaf ei Dar, en forftanbig

fjftanb, befrcmt, men uben #a(3frarrigr)cb, trofaft, men

ligefaalibt nogen Son £luirote forn en Sftadjia&elli.

@t Sftønfjcr paci fim pel, bjertclig 83elta!enbcb, Pac

Carl TfuguftS følgenbe forte ar yaa ©tatSraab bibler-

fparreé Sale r»eb JRigégrænbfen: "Titt et meb ufcebttan*

lige og bøitibclige gofelfer," ptrebe ban, jeg betrcebec

mit npe gcebrelanbS @rccnbfcr. Grn np 83irfefreb$, m;e

og ftore gferptfgteiféc nente mig; men jeg betænfcc mig

iffe ^aa at betrcebe benne farlige S5ane; tbi rt ccbrlt og

libenbe golfé Sillib falber mig. ØwnfØer! 9?u er jeg

©ttenff, og jeg f!al altib blrne bet. 2Crcn3 Sub fjenbec

jeg; golf elg ,£rang taler tpbeligt. SRft SStob, mine 5?rcef-

ter, ere fra bette ©ieblif belligcbe min 3?onge og mine

Sttebborgere, 2lf £iin ffal jeg leere at regjere, for iDtø

More magazines by this user
Similar magazines