Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

booksnow2.scholarsportal.info

Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

— 45 —

egen 26re forbre, at jeg tieb Ubfycrøetfen af be ltfanbf)eber,

forfatteren Ijar fremfort, tilbpbec mig at bet»ife mine

spaaftanbc fceb journaler, £)rbtebøger, $orflag og ^3rtoats

breve, forn jeg r)eibigmré er i SSeftbbelfe af." — 2Crmfelt

ffilbrer i bette ©var 2(rmecn§ forfatning meb $enfpn

paa Materialet, faalebeé: "Sen 13be*) begpnbte 2(ngr»s

bet mob 9?orge., og allerebe ben 20be »are Sfene faa

fmige, at man et funbe gjøre SKegntng paa bern, og

baabe SSinters og ©ommeroeie ufremfommelige, altfaa

alle transporter umulige og Sanbet fournerebe Snret.

S3eb ©eneralintenbant 33illberg6 flore Salent og utrættes

lige 3»ft fatteS m iftanb til at begpnbe 2lnfalbet ben

13be, men jlet iffe før, faameget minbre, forn $linteftes

ne, S3lp til fugler, ilugleformer og ^rubt frpffemré wb

Gourerer maatte famleé, for et at tale om ©eucererne,

ber, før man enbeltg ftf £ib til at reparere bern, fnarerc

tare farlige for ©olbaten, ber ffulbe bruge bern, enb for

gienben." — Manufctiptet enber meb biéfe £)rb:

"3«g erinbrer en ?eiligf)eb, ba jeg meb Jpenfpn til be ftren»

ge £)rbreS, jeg ftf af bongen til at retirere ub af 5^orge,

men ftanbfe paa ©rcenbfen og forfuare benne, befalebe

ben bavcerenbe SDterabjutant, Major 2(blerfparre, meb ftt

GorpS at befatte hoften t»eb Moraft nærweb ©rcmbfen.

2(blerfparre melbte mig at i)ax>e efterfommet £>rbren, men

at hoften Mt fiem, f)t>orimob ben t>eb Grba i mange

Jpenfeenber tar langt bebre, forfor f)an ogfaa uopljolbes

*) 2I»ril (?) 1808. Sflnmarl erftærebc krigen ben 14be

Snartet f. %,

More magazines by this user
Similar magazines