Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

booksnow2.scholarsportal.info

Skildringer til Dagens indre Historie (under den svenske Rigsdag ...

9vct>otutton§f)iftorie, .fijørenbe meb b. t>, Gapitain fceb

ben faafalbte fuenfrV ©arbe (nu ©eneralmajor) 2ortc^3,

møbte (jan Grrfongen tilfjefl paa Sftorrtuflégatan ben 12te

S)?art3 om Gffterm, Senne forn fra #aga, f)Dor £anb*

fecretair (nu ^ammerraab) GaéfelS 9?apport om 2}eflra

3(rmeen3 £)pflanb f>at>be afbrubt #øitibcligbcberne i 2fn»

tebning af dr «Dronningene gtøbfclébag. Det er ei Zllt

gi&et i ftorc SDfobgange at funne be»are 2fanbSnccn>cerelfe

og ©inbéfpænbtgfycb, dgenffaber af scefenttig 33igtigbeb i

afgjørenbe SDieMiffe, men forn ©uflaf Hbplfå mang(ebe,

og rjr-ié ©atm hoS Regenten ei erftatteS af be ^>rtoat=

manbcnS Dpber, ber i faa hei ©rab prpbebe benne utpfs

felige Sprjle. Dtn ftbfle ufyelbfoangre pbruéning af

en flammenbe SSrebe, af en opffræmt Snbbilbning, en

(et begribelig $rpgt, ooerbretien SD?iétcenfelig()eb og rabt

galning, Mt bet, Grrfongen unber fit heftige SKtbt gjen*

nem Stforrtulfé $ort befalebe, at ben ffulbe luffeS, faa at

Sngen uben itongcnS fpecielle Sillabelfe forn ixb, men toet

inb. Denne gorft'gtigf)eb6regel (om goranflaltningen eU

lerS fan falbeS faa) ubjlrafte man øiebliffelig til alle i6 Ipffeli*

ge Sttøærclfc «Swnjferne F)t>er 4be SRosember tit £>&er«

1 *

More magazines by this user
Similar magazines