tårnuret - Skak - Dansk Skak Union

dsu9604.dsu.dk

tårnuret - Skak - Dansk Skak Union

Mandag den 13. oktober 2003

2003 / 7

kakbladet

Medlemsblad for Dansk Skak Union

Sasikirans

danske

skaksommer

Vesterhavsturneringen

Politiken Cup


kakbladet

ISSN 0037-6043

99. årgang, nr. 6, 2003.

Årgangen omfatter 9 numre.

Udgivet af Dansk Skak Union

Redaktion

Thorbjørn Rosenlund,

Kongestien 16, 2830 Virum.

Tlf./fax 44 49 42 10.

Email: skakbladet@skak.dk.

Annoncer /

turneringsindbydelser

Sendes til redaktionen.

Indsendelsesfrister

Nr. Deadline Udkommer

8 21/10 17/11

9 18/11 15/12

1 16/12 19/1

Abonnement og ekspedition

Danmark: kr. 180 pr. år inkl.

moms og fors. Udlandet: kr. 255

pr. år, inkl. forsendelse.

Bestilles hos Skakbladets

ekspedition (se Medlems- og

ratingkartotek nederst på siden)

Sats og montage

TR-Text, tlf. 44 49 42 10.

Tryk

HEBO Tryk, tlf. 86 25 17 44.

2 2003 /7/266

www.dsu.dk

Indhold

Fra hovedbestyrelsesmødet................ 5

Vesterhavsturneringen ....................... 6

Politiken Cup ................................... 12

Skakrevolution på Grønland ............ 20

Atlantic Airways Cup ...................... 23

Bent Larsen: Mod bedre vidende .... 26

Bøger ............................................... 32

Problemskak .................................... 33

Juniorskak ........................................ 34

Korrespondanceskak ........................ 35

Tag stilling ....................................... 36

Kommende turneringer.................... 37

�orsiden: Partiet Sasikiran - Jussupow i Politiken Cup. (�oto: Stanislav Kostic).

Dansk Skak Union ...

�ormand: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning.

Tlf. 97 16 21 67. Email: formand@skak.dk

Kasserer: Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved.

Tlf. 55 75 21 34. Email: kasserer@skak.dk. Giro 9 29 55 93.

Sekretær & Elite: Erik Søbjerg, Nørre Alle 45, 3., 8000 Århus C.

Tlf. 86 13 38 41. Email: sekretaer@skak.dk

IT: Poul Jacobsen, Postboks 102, 5464 Brenderup.

Tlf. 63 44 00 16. Email: it@skak.dk.

Klubforhold & PR: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C.

Tlf./fax 86 19 11 85. Email: klubforhold@skak.dk.

Medlems- og ratingkartotek: Bjørn Laursen, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Tlf. 75 67 95 43. �ax 75 67 85 43. Email: kartotek@skak.dk.


Skak i 100 år

Dansk Skak Union 100 års program er nået til finalen.

Den stærkeste skakturnering nogen sinde i Danmark,

1. Samba Cup i Skanderborg. Og i en anden, men lige så

vigtig kategori – skak som hyggelig hobby – spilles Nordisk

Mesterskab for seniorer i Sønderborg.

1. Samba Cup

Når Skakbladet udkommer, er Danmarks

højest ratede turnering nogen

sinde i fuld gang. 1. Samba Cup i

Skanderborg har fået et stærkt og

afvekslende felt på plads. De 10 spillere

er Vassily Ivanchuk (2710),

Nigel Short (2701), Victor Bologan

(2673), Rustam Kasimdzhanov

(2666), Krishnan Sasikiran (2654),

Peter Heine Nielsen (2626), Curt

Hansen (2616), Evgeny Alekseev

(2613), Darmen Sadvakasov (2595)

og Davor Palo (2510). I forhold til

det oprindelige felt er der sket en

ændring, idet Julio Granda, Peru,

måtte melde fra. I stedet spiller

Sasikiran (ca. 30 ratingpoint mere

end Granda). Turneringen er kategori

16 med et Elo-snit på 2636.

Der spilles dagligt fra kl. 13.00 -

20.00 på Hotel Skanderborghus,

Dyrehaven 1, 8660 Skanderborg.

Der vil naturligvis være live kommentering

på spillestedet, og partierne

kan desuden følges via Internet.

Derudover er det muligt for alle at

komme til at spille skak i nærheden

af stormestrene. Der spilles nemlig

en række turneringer sideløbende

med stormesterturneringen i et anneks

til hotellet. Der spilles lynskak,

hurtigskak, skoleskak, pigeskak og

en EMT. Ligeledes spilles der skak

rundt i byens butikker i efterårsferien,

hvor en ny turnering er opstået.

Hver deltagende butik sponserer en

spiller, som spiller om titlen som

Mester i Byskak 2003.

Michael Andersson

www. skanderborgskakklub.dk/

gm2003

Nordisk Mesterskab

for seniorer

Nordisk Mesterskab for seniorer,

spillere over 60 år, er sidste indslag i

jubilæumsprogrammet. Turneringen

spilles i Sønderborg 11.-19. oktober

på Quality Hotel og kan følges via

turneringens hjemmeside. Feltet tæller

30 spillere, og der er deltagere fra

Norge, Sverige, Island og Finland,

foruden Danmark.

Arrangør af Senior-NM er Sønderjydsk

Skak i samarbejde med

Nordisk Skak Forbund og Dansk

Skak Union, og turneringens hovedsponsor

er Danfoss.

www. seniorskak.dk

Curt Hansen nordisk mester

Curt Hansen sluttede på en delt førsteplads

ved nordisk mesterskab 6/

9-17/9 i Århus. Efter nederlag i 1.

runde scorede den danske stormester

8 point i de følgende 10 runder,

men regerende sveriges- og nordensmester

Evgeni Agrest nåede samme

høje score, og da reglerne ikke foreskriver

omkamp deler Curt Hansen

og Agrest titlen som nordensmester.

Det er Curt Hansens tredje NM-titel,

tidligere har han vundet i Esbjerg

1983 og Reykjavik 1995.

Davor Palo klaree sig fint i det

stærke felt, og sluttede på 5½ point

af 11, mens Lars Schandorff nøjedes

med 5 point for 10 remiser.

Curt Hansen skriver om turneringen

i næste nummer.

www. skak-nm.dk

�oto: Stanislav Kostic.

Krishnan Sasikiran – fik endnu en turnering i

Danmark efter førstepladser i Vesterhavsturneringen

og Politiken Cup.

SKAK

1903-2003

Arrangementer der indgår i Dansk

Skak Unions festligholdelse af

100-års jubilæet:

SIS-MH Masters 5/4 - 6/4

4-mesterturnering med Anand

DM i Horsens 12/4-21/4

100 år efter stiftelsen

Jubilæumsfest i Horsens 20/4

Det Lichtenbergske Palæ

Sigeman GM-turnering i

Malmø og København 29/4-8/5

Vesterhavsturneringen 4/7-12/7

Esbjergs store skakfestival

Copenhagen Open /

Politiken Cup 14/7-25/7

Aarhus Chess Summer 27/7-4/8

International åben turnering

Nordisk Mesterskab

i Aarhus 6/9-17/9

NATO Skak 8/9 - 12/9

Int. turnering for militære

1. Samba Cup 10/10 - 19/10

GM-turnering i Skanderborg

Nordisk Mesterskab

for seniorer (over 60 år)

Sønderborg 11/10-19/10

www. dsu.dk

+ 'SKAK 1903-2003'

2003 /7/267 3


... SKAK I 100 ÅR

NATO-Championship

NATO's skakmesterskaber blev spillet

8.-12. september på Høvelte Kaserne.

89 deltagere fra Danmark,

Norge, England, Belgien, Frankrig,

Tyskland, Italien, Holland, Polen,

Tyrkiet, Canada og USA spillede 7

runder schweizer, og resultatet individuelt

blev, at 15 spillere sluttede

lige på 5 point. Desværre ingen af de

syv danskere imellem, bedst placeret

blev Lars M. Agergaard med 4

point på 22. pladsen.

www. natochess.org

Tidsskriftslæsekredse

Statsbiblioteket kan atter i år tilbyde

en række af verdens bedste skakblade

i VidenStafetten, som er åben

for alle.

Katalogen, som indeholder alle

udenlandske tidsskrifter, der er tilgængelige

i 2004, er allerde udkommet.

Katalogen omfatter i år følgende

skakblade, og prisen er i alle tilfælde

100 kr. for et års abonnement (antal

numre pr. år i parentes):

The British Chess Magazine (12) –

Chess Life (12) – Chess mate (12) –

Computerschach und Spiele (6) –

Computerschach und Spiele, Disketten-service

(6) – Europe échecs (12)

– Fernschach International (12) –

New In Chess magazine (8) – Schach

(12) – Schacknytt (10) – Gambit

Revue (4).

Bestilling af katalog og tilmelding

sker til adressen:

Statsbiblioteket, VidenStafetten,

Universitetsparken, 8000 Århus C.

Tlf. 89 46 20 89 / 89 46 20 90.

Fax: 89 46 20 80.

Email: stafet@statsbiblioteket.dk

www. statsbiblioteket.dk/

videnstafet/

4 2003 /7/268

Nick deFirmian DM

DM i halvtimes-skak, Dalum papir

Kop, blev spillet i Dalum, søndag

den 28. juli med 32 deltagere i en

inviationsklasse. I alt 11 deltagere

havde GM-titler, to i k-skak og ni i

nærskak (dobbelttitelholdere som

Curt Hansen er stadig kun én deltager).

Turneringens helt store overraskelse

var Peter Heine Nielsens placering

som nr. 18. Han spillede remis

med Steen Fedder og tabte til

Bent Sørensen, Bjørn Brinck-Claussen

og Henrik Danielsen.

Lars Schandorff lagde ud med 4

point af 4, men spillede de tre sidste

remis, hvilket gav plads til GM Nick

de Firmian:

Slutstilling i toppen:

1. GM Nick de Firmian 6

2. GM Lars Schandorff 5½

3. GM Jonny Hector 5

4. IM Jan Pedersen 5

5. GM Curt Hansen 5

6. IM Steffen Pedersen 4½

7. Allan Holst 4½

8. GM Henrik Danielsen 4½

9. IM Bjørn Brinck-Claussen 4½

I alt 32 deltagere.

Henrik Danielsens gevinst mod Peter

Heine Nielsen bød på et elegant

dobbelt dronningoffer. Danielsen

spillede sit favorittræk 1. f4, for –

som han siger – 'Et godt eksempel er

den bedste prædiken.'

I diagramstillingen har Peter

Heine Nielsen netop spillet den afgørende

fejl 21... Lxc2??, og vi giver

ordet til Henrik Danielsen:

-T-+-+l+

O-W-Oo+o

-+-+-+o+

+-O-P-NqMo+-+-++-+-P-+p+vP-+pP

B-+-+rK-

22. Txf7!!

Beregning er ikke bedrageri.

22... h6

22... Lxa4 23. e6 og matangreb! 22...

e6 23. Dxb4 Txb4 24. Txc7 Tb1†

25.Kf2 Txa1 26. Txa7 med gevinst.

23. e6 hxg5 24. Tg7† Kh8

24... Kf8 25. Th7 og mat.

25. Txe7† Kg8 26. De8†

Anden gang dronningen bliver ofret!

26... Txe8 27. Txe8† Kh7 28. Th8 mat!

Viljen er sjælen i værket. 1-0.

Tabel, partier m.m. på Læseforeningens

Skakklubs hjemmeside:

www. lfskak.dk

Divisionsturneringen

2003-2004

Vil du følge med i turneringen fra

starten den 2. november?

Så find planer og resultater på

internettet på Dansk Skak Unions

hjemmeside under punktet

‘Holdturneringer’.

Eller få det leveret i din postkasse

ved at indsende syv svarkuverter

med dit navn, adresse og frankeret

med kr. 6,50 til:

Finn Larsen,

Vinkelstræde 30,

8900 Randers.

Efter hver runde udsendes så

enkeltresultater og stillingen i de

enkelte grupper. Sammen med

resultatet fra 1. runde udsendes

også turneringsprogrammet.

Finn Larsen

Programmet

1. division spiller følgende datoer:

15/11, 16/11, 7/12, 11/1, 1/2,

28/2, 29/2.

2. og 3. division spiller følgende

datoer: 2/11, 16/11, 7/12, 11/1,

1/2, 29/2, 14/3.

1. division ser således ud:

Brønshøj, Føroyar, Helsinge,

Nørresundby, SK 1968, K 41,

Skolerne, Århus.


�oto: tr.

�ra hovedbestyrelsesmødet

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse afholdt møde i

slutningen af august på Tjele Efterskole, hvor flere

vigtige emner blev drøftet.

Behandlingen af budgetforslaget for 2004 tog sit

udgangspunkt i det allerede annoncerede forslag om

en kontingentstigning på 40,- kr. pr. år fra 1. juli

2004.

I 2004 er det planlagt at udsende 9 numre af

Skakbladet, hvilket er et nummer mere, end da

omlægningen af Skakbladet i sin tid blev foretaget.

En anden stor udgiftspost er deltagelse i OL, der i

2004 spilles på Menorca (Spanien).

Desuden blev der vedtaget en ny økonomisk model

for DM/påsketurneringen, som indebærer en række

væsentlige ændringer i forhold til afviklingen af

DM, som vi kender det i dag.

Det er i de senere år blevet sværere og sværere at

finde arrangører til DM – for øjeblikket er er ingen

arrangør af DM i 2004 – hvilket givet har sammenhæng

med, at arbejdsbyrden for de lokale arrangører

er blevet større og større; skaffe lokaler, kantinedrift,

indkvartering, udgivelse af bulletin mv. har

været nogle af de opgaver udover afviklingen af

turneringen, som man har måtte påtage sig.

Den nye afviklingsform medfører, at turneringen

ikke længere skal afvikles på skoler, men på

hoteller og konferencecentre, således at arrangørerne

ikke skal stå for den mandskabskrævende

kantinedrift.

Dette koster naturligvis penge, hvilket sker ved at

forhøje turneringsindskuddet – der ikke er blevet

reguleret i årevis – og give gavepræmier (f.eks. vin)

fremfor pengepræmier (undtagen i landsholdsklassen);

mon der er ret mange, der gennem årene

har meldt sig til DM i påsken i mester- og basisklasser

for at vinde kontanter?!

Til gengæld vil indskuddet gå til at skabe gode

spilleforhold og hæve niveauet for afviklingen af

DM, hvilket er en forudsætning for at skaffe

sponsorer og mediedækning.

Arrangørerne kan stadig tjene penge, men det

økonomiske incitament flyttes fra ønsket om stor

omsætning i kantinen til sponsorsøgning (bl.a.

hoteller og konferencecentre) og at skabe størst

mulig opmærksomhed om turneringen.

Detaljerne i den nye økonomiske model kan ses i

det udsendte referat fra hovedbestyrelsesmødet, der

også kan findes på Unionens hjemmeside.

Og så mangler der stadig en arrangør af DM i 2004

– kontakt undertegnede pr. telefon for at høre

nærmere om den nye afviklingsform, hvis man er

interesseret i at stå for arrangementet.

Da det nuværende forretningsudvalg trådte til i

slutningen af 2002, annoncerede vi at ville nedsætte

en ‘Tænketank’, der skulle fremkomme med forslag

til Unionens udvikling de kommende år. På HBmødet

blev det vedtaget, at ‘Tænketanken’ skal

organiseres i følgende arbejdsgrupper:

A. Dansk Skak Unions organisation

I denne gruppe kan man diskutere, om Unionens

nuværende struktur er hensigtsmæssig, om der skal

etableres nye arbejdsgange og om organisationen

evt. kan slankes.

B. Skak i medierne

‘Hvordan sikrer vi skak en større plads i medierne?’

er den indlysende problemstilling i denne gruppe.

C. Klubliv, klubudvikling og lederudvikling

Her kan man eksempelvis drøfte, hvordan klubberne

skaffer og fastholder nye medlemmer, hvilke mål

klubben skal sætte sig, og hvordan man sikrer, at

der hele tiden er medlemmer klar til at påtage sig

bestyrelsesopgaver. Ungdomsskakkens placering

kan også drøftes her.

D. ‘Fundraising’

En del klubber er markant bedre end andre til at

skaffe sig eksterne midler – hvordan griber man

dette arbejde an? Og hvilke nye krav stiller det

klubben? Hvordan skaffer Unionen sig sponsorer?

E. Skak på nettet

Her kan diskuteres, hvordan Unionen bliver bedre

til at udnytte Internettets muligheder.

Det skal understreges at grupperne i vid udstrækning

selv definerer, hvilke emner de vil arbejde

med. Unionens medlemmer kan melde sig frit til de

enkelte grupper, men det kan selvfølgelig blive

nødvendigt at foretage en begrænsning, hvis der

melde sig for mange. Man bedes henvende sig til

undertegnede senest 1. december.

Steen Juul Mortensen

2003 /7/269 5


Vesterhavsturneringen

har gjort sin stovte

fiskekutter til et flagskib i

dansk skak. GM-gruppen

i 2003-udgaven nåede

rekordkategorien 15.

Vesterhavsturneringen:

Hvor sidder de stille...

Af Niels Ejnar Nielsen

Overskriften stammer fra et af de

mange nye tiltag, årets Vesterhavsturnering

præsenterede. Det vender

jeg tilbage til.

For ikke alene var det lykkedes

matchmaker Brian Isaksen og den

store stab af frivillige endnu en gang

at få stablet et rekordstærkt stormesterfelt

på benene, men der var

også, bl.a. andet takket være et klækkeligt

økonomisk tilskud fra den jubilerende

skakunion, blevet muligt

at lave en perspektivgruppe, hvor

danske talenter fik mulighed for at

prøve kræfter i en international turnering.

Det var ellers tæt på, at turneringen

ikke blev til noget. Esbjerg kommune,

der praler af at være Danmarks

idrætsby nummer 1, forlangte pludselig

et stort gebyr for overnatning

på skolerne, et gebyr, der ville have

gjort det umuligt, at gennemføre det

allervigtigste, selve hjertet i turneringen,

den koordinerede turnering.

6 2003 /7/270

Heldigvis lykkedes det at finde en

løsning, EUC Vest, stillede sig til

rådighed.

I de senere år er det lykkedes Brian

Isaksen at samle et stærkt og interessant

GM-felt, med mange talentfulde

spillere, tænk bare på navne som

Grischuk, Svidler, Volokitin med

flere.

Spændende felt

Dette års felt så også spændende ud.

Fra Indien var hentet det lysende talent

Sasikiran og den unge kvindelige

stormester Koneru, fra Cuba de

to unge vindere fra sidste års turnering

Dominguez og Bruzon, fra den

engelske talentskole Luke McShane,

alt dette krydret med et par rutinerede

stjerner i Dreev og Krasenkow.

De danske farver repræsenteret af

stormestrene Peter Heine, Curt Hansen

og Lars Schandorff. Et flot felt,

der nåede katagori 15 som det første

i Danmark.

�oto: Allan Kaarsberg.

Alexey Dreev, Rusland, har netop udført turneringens åbningstræk 1.d4 mod GM Humpy

Koneru, Indien. Dreev delte slutsejren med Sasikiran, Indien og McShane, England.

Dramatik ved starten

Panikken bredte sig hos arrangørerne

da 1. runde skulle starte, kun et par

spillere var mødt op! Det viste sig, at

de fleste spillere var låst inde på hotellet.

Efter et stykke tid lykkedes det

dog at komme ud gennem et vindue!

Uheldigvis kom en fotograf og

en journalist forbi, så den historie

blev forsidestof i JydskeVestkysten!

Men da disse praktiske problemer

var overstået kom publikum på stedet

og i udlandet – man havde for

første gang live-dækning af partierne

på internettet – til at opleve en flot

turnering.

Allerede fra starten var det tydeligt,

at Curt Hansen havde ramt formen,

og hans parti i 1. runde mod

Dominguez var et parti, publikum

nød, selv om det endte remis. Curt

spillede i øvrigt en flot turnering, og

var længe med fremme, desværre

kiksede tingene lidt til sidst, men

efter et par halvskidte år i Esbjerg,


må man sige at Curt er tilbage på

scenen.

Flot tiltag i Esbjerg

Som nævnt kunne arrangørerne i år

præsentere flere nye tiltag, blandt

andet havde man fundet plads til en

veteranklasse, men det mest spændende

tiltag var dog en skoleskakturnering,

der fandt sted lørdag under

turneringen.

Torsten Lindestrøm havde samlet

en del skoleskakspillere der spillede

en lille turnering, om formiddagen

besøgte spillerne GM-gruppens spillelokale,

hvor Torsten fortalte om

deltagerne, men også om billederne

på væggene (der var prydet af tidligere

deltagere i turneringen).

Om eftermiddagen tog Torsten så

disse meget unge spillere med ind til

dagens runde, og det var her jeg hørte

to ungersvende hviske til hinanden:

‘... hvor sidder de stille...’.

Det skal garanteret gentages.

Peter skuffede

Traditionen tro starter Peter Heine

dårligt i Esbjerg, men efter sejren i

3. runde over Dominguez var vi

mange, der troede, at nu skulle vi

finde ham blandt de første, men Peter

fik aldrig spillet til at glide, og

han var da også selv skuffet og irriteret

over indsatsen i årets turnering.

Derimod må Lars Schandorff et el-

ler andet sted være tilfreds. Lars har

sat en rekord i Vesterhavsturneringen,

14 partier remis i træk! Lars

kæmpede og spillede faktisk godt,

desværre måtte han som de øvrige

danske spillere sande, at feltet var

lige en tand for stærkt i år.

Talenterne sprudlede

Hvis vi vender blikket mod de udenlandske

spillere, var der ingen tvivl

om at de to unge talenter, McShane

og Sasikiran var turneringens store

oplevelse.

Det er lidt svært at sammenligne

de to spillere, englænderen er den

lidt åbne og udadvendte spiller, mens

inderen er lidt mere reserveret, men

begge er nymoderne skakspillere

med stort teoretisk kendskab. Der er

hos mig ingen tvivl om, at Sasikiran

går en stor karriere i møde, jeg er

måske lidt mere usikker på McShane.

Disse to unge spillere stjal selvfølgelig

billedet, men måske var det

alligevel rutinerede Dreev der leverede

den bedste præstation. Uden de

store armbevægelser, og uden den

store publikumsbevågenhed, kørte

han en delt førsteplads hjem. Flot

sikkert arbejde!

Høj moral

Sidste års to vindere Domiguez og

Bruzon skuffede, især Bruzon leverede

en rigtig dårlig turnering, mens

Dominguez dog ind imellem prøvede

noget. Polens Krasenkow spillede

vel en turnering, der var på hans

niveau, mens det unge talent Koneru

virkelig fik sin sag for. Men hun viste

høj moral, og da hun i 7. runde

slog Bruzon, var der i hvert fald en

eller anden der blev sur. Han havde

nemlig sat 1000 euro på at Koneru

ville tabe!

3-delt sejr

Det hele endte med en 3-delt sejr,

desværre uden dansk deltagelse, men

godkendt af de danske deltagere,

især Curt Hansen leverede en flot

turnering.

Ser man tilbage på sommerens

Vesterhavsturnering, må man betegne

turneringen som en succes, og

formanden for Esbjerg Skak Union,

Brian Isaksen, har da allerede lovet,

at man er tilbage i 2004, forhåbentlig

med flere nye tiltag, i hvert fald

sidder arrangørerne ‘...ikke stille...’

Et dansk højdepunkt fra 6. runde:

Curt Hansen

kommenterer:

Curt Hansen (2615)

Mikhail Krasenkow (2585)

Grünfeld-indisk / D80

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Lg5 Se4

5. Lh4

GM-gruppen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. Lenier Dominguez 2610 ½ 10 2

½

3

0

4

½

5

0

6

½

7

1

8

½

9

½ 4 5-7

2. Lars Schandorff 2525

9

½

1

½ ½ 10 3

½

4

½

10

0

6

0

7

½

8

½ 3½ 8-9

3. Peter Heine Nielsen 2636

8

½

9

0

1

1

2

½ ½ 10 4

0

5

½

6

½

7

½ 4 5-7

4. Alexey Dreev 2698

7

1

8

½

9

½

1

½

2

½

3

1 1 10 5

1

6

½ 6½ 1-3

5. Krishnan Sasikiran 2654

6

½

7

1

8

½

9

1

1

1

2

1

3

½

4

0 1 10

6½ 1-3

6. Luke McShane 2619

5

½ 10

½

7

1

8

1

9

1

1

½

2

1

3

½ ½ 4

6½ 1-3

7. Humpy Koneru 2468

4

0

5

0

6

0

10

0

8

0

9

1

1

0

2

½ ½ 3

2 10

8. Michal Krasenkow 2585

3

½

4

½

5

½

6

0

7

1

10

0

9

½

1

½ ½ 2

4 5-7

9. Lazaro Bruzon 2614

2

½

3

1

4

½

5

0

6

0

7

0

8

½ 10

½ ½ 1

3½ 8-9

10. Curt Hansen 2618

1

½

6

½

2

½

7

1

1

½

8

1

4

0

9

½

5

0 4½ 4

2003 /7/271 7


... VESTERHAVSTURNERINGEN

Denne spillemåde mod Grünfeldindisk

blev gjort populær af den sovjetiske

stormester Taimanov ved en

række partier spillet i 1969-71. Herefter

opnåede sort dog gode resultater,

og 4. Lg5 er i dag ikke blandt

hovedvarianterne. Af danske topspillere

har Carsten Høi spillet 4. Lg5

– især fra slutningen af 70’erne til

begyndelsen af 80’erne. Også Lars

Schandorff har vist interesse for

Taimanovs idé. Den er lidt i familie

med varianten 4. Sf3 Lg7 5. Lg5.

5... c5 6. e3 Da5 7. Db3 cxd4 8. exd4

Lh6 9. Td1

Det naturlige udviklingstræk ville

være 9. Sf3, men det duer ikke p.g.a.

9... g5 10. Lg3 g4.

9... dxc4

Et sjældent spillet og tvivlsomt træk.

10. Lxc4 Sd6 11. Sf3!

11. Le2 Sf5 hvorefter sort neutraliserer

Lh4s tryk mod e7. Han ville få

en rimelig stilling efter 12. Lg3 0-0.

11... Sc6?

Efter 11... Sxc4 12. Dxc4 0-0 13.

0-0 er der opstået en stilling med isoleret

d-bonde, hvor hvids udviklingsforspring

er en væsentlig faktor.

Teksttrækket giver dog sort endnu

større problemer. Bedst var 11... 0-0

12. 0-0 og nu formentlig 12... Dc7

13.Ld3 som i Gorchakov - Gulko,

Sovjetunionen 1973. Hvid har fordel,

men den er ikke så stor som i

partiet.

12. d5 Sb4 13. 0-0

Sorts lette officerer – Lh6 og især

Sb4 – står skidt. Desuden kan han

ikke rokere, fordi kongen skal holde

e7 dækket.

13... Lf5 14. Sd4

En bekvem måde at parere truslen

Lf5-c2.

14... Dc5 15. Le2

Også 15. Lb5† kom på tale. Jeg syntes

teksttrækket – med ideer som

f.eks 16. a3 Sa6 17. Lxa6 bxa6 18.

Tfe1 – var mere enkelt.

15... Lg7 16. Scb5.

Truer 17. Tc1. Måske 16. a3!?

16... Sxb5 17. Lxb5† Kf8 18. Tfe1 e5

18... Lf6 19. Lxf6 exf6, og hvid har

mange gode muligheder. Den enk-

8 2003 /7/272

leste spillemåde ville være 20. Sxf5

gxf5 21. Lf1 med ideer som a2-a3

og d5-d6 med kæmpe fordel.

19. Sxf5 gxf5

t+-+-L-T

Oo+-+oVo

-+-+-+-+

+bWpOo+-

-M-+-+-B

+q+-+-+pP-+-PpP

+-+rR-K-

20. d6 e4

20... Dxb5 21. d7 og d-bonden afgør.

21. d7 Ld4 22. Dc4

Andre gevinsttræk var mulige men

teksttrækket er enkelt og ukompliceret.

1-0

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Dreev gav flere prøver på sit sublime

positionsspil. Før det indbyrdes opgør

i 8. runde førte Sasikiran med et

halvt point, men fra diagramstillingen

virkede inderen reelt chanceløs.

�oto: Allan Kaarsberg.

-Wt+-+l+

+v+-+o+o

-M-+-Mo+

+n+o+-+-

-+-+-+-+

Pn+-+pQ-

-+t+-+pP

+r+r+b+k

Alexey Dreev (2695)

Krishnan Sasikiran (2650)

32. S3d4

Denne springer lader Dreev nu stå

på d4 gennem 43 træk, hvorfra den

konstant deltager i kampen.

32... T2c5 33. Sd6 Sh5 34. De5 La8

35. g4 Sg7 36. Df6 Tf8 37. Sxf7 Txf7

38. Dxb6 Df8 39. Db8 Tc8 40. Db4 Dd8

41. La6 Tcc7 42. Db8 Tf8 43. Dxd8 Txd8

44. Tb6 Kf7 45. Te1 Ta7 46. a4 Se8 47.

Lb5 Sc7 48. Kg2 Sxb5 49. axb5 Tc8

50. Td6 Te7 51. Td1!

51. Txe7† Kxe7 52. Ta6 Tc4 og sort

får lidt modspil.

51... Tc4 52. Kg3 Lb7 53. h4

Hvad jeg især synes godt om i dette

parti, er Dreevs tålmodighed. I stedet

for at forcere b-bonden åbner han

linjer på kongefløjen for at opnå så

Luke McShane og Lars Schandorff i en udendørs post mortem efter partiet i 6. runde,

som englænderen vandt.


mange fordele som muligt.

53... Ke8 54. Kf4 Kf7 55. h5 gxh5 56.

gxh5 Ke8 57. Kg5 Tcc7 58. b6 Tcd7 59.

Txd7 Txd7 60. Te1† Kf7 61. Te6 Td8

62. Tf6† Kg8 63. h6!

Stadig tålmodig.

63... La8 64. Kf5 Lb7 65. Ke5 Lc8 66.

f4 Lb7 67. Td6 Te8† 68. Te6 Tb8 69.

Kd6 Tf8 70. f5 La6 71. Te7 Tb8 72. Tg7†

Kh8 73. Kc5 Tc8† 74. Tc7 Tb8 75. Ta7

Lb7 76. Sc6

Endelig trækker springeren – og vinder

øjeblikkeligt.

76... Tf8 77. Txb7 d4 78. Tb8 opgivet.

Meget imponerende. Sorts modspil

blev hele vejen reduceret til et absolut

minimum. 1-0

Luke McShane vandt fire partier og

tabte ingen. I 7. runde fik han ram på

ellers så solide Lars Schandorff:

t+-+l+-+

Oo+vW-+t

-+o+m+-O

+-O-Bo+-

-+-+-+-P

+-Np+-+pPpQ-+-+

+-K-R-+r

Luke McShane (2615)

Lars Schandorff (2525)

22. Lc7!

Hindrer lang rokade og fastholder

den sorte konge på brætmidten uden

meget håb.

22... Kf7

Efter 22... Lc8 23. Lf4 Ld7 24. Lxh6

vinder hvid en bonde, sort kan stadig

rokere p.g.a. Lg5.

23. Df2 Kg8 24. Thg1† Tg7 25.Le5 Tg4

Kongen nåede omtrent i sikkerhed,

men nu kommer næste angrebsbølge.

26. Se4! Tf8 27. Ld6 Df7 28. Lxf8 Sxf8

29. Sf6†

Vinder endnu en kvalitet og parti.

29... Dxf6 30. Txg4† Kh7 31. Teg1 Se6

32. Tg6 Dxg6 33. Txg6 Kxg6 34. Dg3†

Kf7 35. Dd6 Le8 36. De5 f4 37. Dh5†

1-0.

Vesterhavsturneringens

B-gruppe:

Perspektiv

på fremtiden

Af Oksana Vovk

Takket være DSU’s 100 års jubilæum

var den 18. Vesterhavsturnering

noget helt specielt. Ikke alene

var GM-gruppen meget stærk med

mange spændende spillere – nej, der

blev også oprettet en ny B-gruppe,

eller som det kære barn også blev

kaldt – ‘IM- eller Perspektiv-gruppen’.

En titel-mulighed

Gruppen var først og fremmest ment

som en mulighed for de bedste danskere

at opnå en IM-norm (her mener

jeg naturligvis ikke mig selv!)

uden at skulle til udlandet. Lokkemaden

for de stærkeste, ud over de

gode præmier, skulle så være en

plads til vinderen i næste års GMgruppe,

ligesom sædvanen da også

er i andre turneringers B-grupper.

Efter flere afbud både fra Danmark

og fra udlandet af forskellige grunde,

kom gruppen til at se således ud: IM

Sergey (desværre ikke Garry) Kasparov

fra Hviderusland, IM Joost

Berkvens fra Holland og IM-søskendeparret

Harriet og Adam Hunt

fra England.

Danskerne i feltet

Danskerne var så repræsenteret ved

IM Rasmus Skytte, FM Thorbjørn

Bromann, FM Kristian Hovmøller,

Christian K. Pedersen, Nikolaj Mikkelsen

og undertegnede (for ratingtallene

se tabel).

Kendetegnende for gruppen var,

at gennemsnitsalderen var lav (vel

omkring 20-25 år, kun Kasparov var

meget ældre), og der var derfor fra

starten lagt op til ikke blot en skakoplevelse,

men også en meget hyggelig

turnering.

Vi boede alle på et meget fint kursuscenter,

hvor vi havde enkeltværelser

med morgenmad og alt det,

Drivkraften bag Vesterhavs-turneringens succes,

Brian Isaksen, korrekt ekviperet i sin Vesterhavs

T-shirt, lykønsker turneringens bedstplacerede

dansker, GM Curt Hansen.

der hører til. Også spillestedet, der lå

et kvarters gang derfra, var meget

rummeligt og luftigt, og så med

mange IT-faciliteter til rådighed for

spillerne og tilskuerne.

Oppe på biblioteket var der oprettet

et stort kommenteringssted, hvor

man kunne følge partierne fra stormestergruppen.

Hvor alle de andre grupper var

placeret i starten af bygningen, lå

vores lokale, hvor både A- og Bgruppen

spillede, lidt væk, hvilket

gav det endnu mere ro. Det forhindrede

dog ikke utallige tilskuere i at

komme og kigge på de mange spændende

partier, selvfølgelig først og

fremmest i A-gruppen.

Jeg synes, at det giver en særlig

atmosfære i at få lov til at spille ved

siden af stormestrene, at følge deres

partier tæt på. Det var meget motiverende,

og man tænkte da også lige en

ekstra gang inden trækket, når man

opdagede en interesseret-kiggende

Peter Heine eller en af de andre ved

siden af sit parti!

Endelig IM og i avisen

Efter episoden med den låste dør på

hotellet bragte lokalavisen en lille

artikel som blev ledsaget af et billede

af mig, kravlende gennem vinduet.

‘Også Harriet Hunt måtte gennem

vinduet’ forklarede billedteksten.

Jeg kan ikke afvise, at jeg følte

mig smigret. Harriet er trods alt IM,

har en rating på over 2400 og er ver-

2003 /7/273 9


... VESTERHAVSTURNERINGEN

Skakfestivalen...

Vesterhavsturneringens koordinerede

turnering havde 126 deltagere fordelt

i fire mestergrupper, ti basisgrupper

og en veterangruppe:

Mester 1: 1. Gunnar Pedersen, Centrum,

4½, 2-3. Tom Petri Petersen, Nordre, 4½,

2-3. Morten Rud, Læseforeningen, 4½.

Mester 2: 1. Andreas Kastberg, SK 1968,

4½, 2. Iver Poulsen, Centrum, 4, 3. Henrik

T. Jensen, Esbjerg, 4.

Mester 3: 1. Rune Andersen, Bornholm,

5, 2. Jesper Maul Hansen, SK 1968, 4½,

3. Niels Bindzus, Evans, 4½.

Mester 4: 1. Jens Boe Hornsgaard, SK

1968, 5, 2. Henrik Mikkelsen, �rederikssund,

4½, 3. Niels Kristian Kragh, K41,

4½.

Basis 1: 1. Kasper A. Rasmussen,

Vejgaard, 5, 2. Jakob Jakobsen, Holstebro,

4½, 3. Peder Ottosen, SK 1968, 4½.

Basis 2: 1. Brian Cetnic Nielsen, Viby, 5,

2. Alexei C. Hansen, Tåstrup, 5, 3. Thomas

Larsen, �rederikssund, 4½.

Basis 3: 1. Bo Rossen, Alssund, 5, 2.

Benny S. Danielsen, Silkeborg, 3½, 3.

Anders Nielsen, Skødstrup, 3½.

Basis 4: 1. Karsten �yhn, Alssund, 6, 2.

Jan Leffers, Vejen, 5, 3. Jan Han Petersen,

Rokaden Randers, 4½.

Basis 5: 1. Simun P. Anthoniussen, Esbjerg,

6, Knud Jespersen, Ribe, 5, Peter

S. Stuhr, Rokaden Randers, 4½.

Basis 6: 1. Dennis Munksgaard, Esbjerg,

6, 2. Mads O. Svendsen, Holstebro, 4½,

3. Emil Diderichsen, Skive, 4.

Basis 7: 1. Martin Noe, Holstebro, 4, 2-3.

Mikkel Christiansen, Viborg, 3½, 2-3. Jonbert

Jensen, AS04, 3½.

Basis 8: 2. Jens Iversen, Alssund, 5, 2.

Steen C. Schønheyder, Rokaden Randers,

4½, 3. Michael Knudsen, Rokaden

Randers, 4½.

Basis 9: 1. Michael T. Rozenfeld, Esbjerg,

5, 2. Kjeld Ehlers Nielsen, Århus, 5, 3.

Søren Bennedsen, SK 1968, 4½.

Basis 10: 1. Atle Mongstad, Bergens

Sjakklubb, 5½, 2. Alexander T. Jensen,

Esbjerg, 5½, 3. Kim Heino Rasmussen,

Nordre, 5.

Veteranklassen: 1. Jens Christian Hansen,

Erritsø, 4/5, 2. Henning Møller,

Skanderborg, 3½, 3. Børge Nielsen, Holstebro,

3

10 2003 /7/274

Sergey Kasparov måtte n'øjes med en delt førsteplads efter remis med Oksana Vovk i

sidste runde.– De dér 2100-folk kan altså godt spille skak! erklærede hviderusseren.

densmester for piger under 20 fra

1997. Ikke dårligt...

I turneringssalen

Desværre... danskerne startede ikke

særligt imponerende, og sluttede lige

så lidt imponerende. Efter tre runder

var det f.eks. kun Harriet Hunt, der

havde tre point, lidt uventet, og da

også noget ufortjent, set ud fra hendes

stillinger. Det lykkedes dog Christian

Kyndel Pedersen at tage kampen

op mod eliten, og opnå en delt

tredjeplads, blandt de fire udlændinge.

Vel at mærke godt hjulpet på

vej af Rasmus Skytte, der i sidste

runde besejrede Harriet Hunt, som

ellers ville have overhalet Christian.

Christian har spillet mange flotte

partier, og hans 5½ point af 9 var da

også kun et et halvt point fra en IMnorm.

For de fleste andre danskere var

turneringen noget skuffende. Rasmus,

hvis ambition var en høj placering

eller endda en turneringssejr, var

ikke helt i form, og endte i midten

med 4½ point. Kristian Hovmøller

og Thorbjørn Bromann, som ellers

lavede mange flotte præstationer i

løbet af det sidste år, var heller ikke

tilfredse med resultatet. Dog er Kristian

undskyldt, han kom næsten

direkte fra adskillige studenterfester

– det skal jo også passes!

Hvad Nikolaj Mikkelsen og mig

angår, vil jeg tillade mig også på hans

vegne at sige, at vi først og fremmest

var glade for at deltage. Det var en

meget lærerig og spændende turnering,

og vores beskedne 2½ p. gav

endda en ratingfremgang. Ud over

mange gode (vundne) stillinger og

remisafslag mod de meget stærkere

spillere, lykkedes det os begge at tage

en halv fra Kasparov, og det med

sort. Efter remis mod mig i sidste

runde, som fratog ham en ren førsteplads,

sagde Sergey til mig: ‘Ja, det

er ikke fair, de der 2100-folk hernede

kan altså godt spille skak!’. Det

Vesterhavs

turneringen 2002

Turneringsbogen om sidste

års Vesterhavsturnering.

64 sider

kommenterede partier

fotos

runderapporter

Pris: 40 kr. inkl. forsendelse.

Bestilles hos Brian Isaksen,

brisak@esenet.dk


var jo ikke det værste han kunne

sige...

Det er mit håb, at B-gruppen ikke

forsvinder med jubilæumsåret, eller

skal vente på tilbagevenden til

DSU’s 200 års jubilæum, men i stedet

bliver en tilbagevendende tradition,

til glæde for de danske juniorer

(+-), og til udvikling af dansk skak!

Christian Kyndel Pedersen

kommenterer:

Christian Kyndel Pedersen

Rasmus Skytte

Kongefianchetto / A41

1. d4 g6 2. Sf3 Lg7 3. c4 d6 4. e4

brugt af Epishin en del gange med

gode resultater.

4... Lg4

En logisk fortsættelse, sort lægger

pres på de sorte felter.

5. Sc3 Sc6 6. Le3 e5 7. d5 Sd4 8. Le2

Lxf3 9. Lxf3 Se7 10. Lxd4

Hvid kan ikke længere tolerere den

sorte springer på d4.

10... exd4 11. Se2 0-0

Måske allerede unøjagtigt, bedre er

måske straks c7-c5

12. Sxd4 c5 13. Se2

Ikke 13. dxc6 e.p. Da5†, som ødelægger

hvids rokade

13... Lxb2 14. Tb1 Lf6 15. Txb7 Da5†

16. Dd2 Da6

t+-+-Tl+

Or+-Mo+o

w+-O-Vo+

+-Op+-+-

-+p+p+-+

+-+-+b+p+-QnPpP

+-+-K-+r

17. e5!!

Sort havde sikkert regnet med noget

i retning af 17. Tb5 Tab8 18. Sc3

Lxc3 19. Dxc3 Txb5 20. cxb5 Dxb5

21. Kd2 Tb8 og sort står fint.

17... dxe5

Eneste træk, idet 17... Dxb7 18. exf6

Db1† 19. Sc1 Sf5 20. g4 Tfe8† 21.

Kf1, og hvid vinder. Og hvis i stedet

20... Sh4 21. Dh6 Sxf3†, så 22. Kd1!,

igen med hvid gevinst.

18. d6 Tad8 19. d7!?

Når røgen er lettet, vil man opdage,

at hvid har opnået en række positionelle

fordele sammenlignet med

diagramstillingen. Heriblandt er en

stærk fribonde på 7. række kombineret

med et tårn også på 7. række,

samt en betydelig mere aktiv løber i

forhold til modparten. I stedet for 19.

d7 kunne også spilles 19. dxe7 Txd2

20. exf8D† Kxf8 21. Kxd2 Dxc4 22.

Sc3, men det kræver gode nerver

med en så aktiv – udsat hvid Konge.

19... Dxc4?

Bedre er sikkert 19... Sc6!?

20. 0-0 Lg7

Og her kan sort ikke spille 20... e4?

på grund af multitrækket 21. Df4!

21. Tc1 De6 22. Txc5

Stor hvid fordel.

22... Kh8

Med planen f7-f5-f4 eller e5-e4.

23. Sc3 f5 24. Le2 e4 25. Lb5!? f4 26.

Lc4! e3

Eneste træk.

27. Lxe6

Her indtager løberen en dominerende

position.

27... exd2 28. Sd1 f3 29. gxf3 Lh6 30.

Tbc7 Sf5 31. Tc8 Sd4 32. Lg4 Sf5 33.

Lxf5 gxf5 34. Txd8 Txd8 35. Tc8 Lg5

36. Kf1 Kg7 37. Txd8 Lxd8 38. Ke2

Kf7?!

Lidt bedre var sikkert 38... La5, men

hvid vinder efter 39. Sc3 Kf7 40.

Kxd2 Ke7 41. Kd3 Kxd7 42. Sb5!

39. Kxd2 Ke6 40. Se3 f4 41. Sg2 Kxd7

42. Sxf4 Lc7 43. Sh5 Lxh2 44. f4!

Nej, hvid vil ikke gå efter h-bonden!

44... Ke6 45. Ke3 Kf5 46. Kf3 Kg6 47.

Sg3 h5

Og sort opgav, inden hvid nåede at

spille 48. Sf1! 1-0

www. northseacup.dk/nsc2003/

Perspektiv-gruppen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. Harriet Hunt 2402 1 10 2

1

3

1

4

½

5

0

6

½

7

1

8

½

9

0 5½ 3-4

2. Oksana Vovk 2107

9

0

1

0 0 10 3

1

4

½

5

½

6

0

7

0

8

½ 2½ 9-10

3. Thorbjørn Bromann 2360

8

½

9

½

1

0

2

0 1 10 4

½

5

½

6

1

7

0 4 7

4. Nikolaj Mikkelsen 2104

7

0

8

½

9

½

1

½

2

½

3

½ 0 10 5

0

6

0 2½ 9-10

5. Kristian Hovmøller 2302

6

0

7

0

8

0

9

½

1

1

2

½

3

½

4

1 0 10

3½ 8

6. Adam Hunt 2395

5

1

10

½

7

½

8

½

9

1

1

½

2

1

3

0 1 4

6 1-2

7. Joost Berkvens 2459

4

1

5

1

6

½ 10

0

8

0

9

½

1

0

2

1 1 3

5 5

8. Sergey Kasparov 2482

3

½

4

½

5

1

6

½

7

1

10

1

9

½

1

½ ½ 2

6 1-2

9. Rasmus Skytte 2404

2

1

3

½

4

½

5

½

6

0

7

½

8

½ 10

0 1 1

4½ 6

10. Chr. K. Pedersen 2271

1

0

6

½

2

1

7

1

3

0

8

0

4

1

9

1

5

1 5½ 3-4

2003 /7/275 11


Stærkere felt, flere deltagere, bedre organisation –

Copenhagen Open /Politiken Cup 2003 i særklasse.

Det samme var den indiske stormester Krishnan Sasikiran

med en sikker sejr, da Peter Heine Nielsen ikke kunne

holde sit høje starttempo.

Politiken Cup

Runder / resultat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GM Alexander Beliavsky (Slovenien) 2668 8½

GM Konstantin Sakaev (Rusland) 2655 8

GM Krishnan Sasikiran (Indien) 2654 9

GM Peter Heine Nielsen (Danmark) 2636 7½

GM Luke McShane (England) 2619 8½

GM Jonathan Speelman (England) 2589 8

GM Mikhail Krasenkow (Polen) 2585 8½

GM Artur Jussupow (Tyskland) 2583 8½

GM De Nick �irmian (USA) 2553 8

GM Jonny Hector (Sverige) 2538 7½

GM Lars Schandorff (Danmark) 2536 8

GM Chris Ward (England) 2531 7½

GM Leif E. Johannessen (Norge) 2525 7½

IM Tomi Nybäck (�inland) 2483 8½

GM Heikki Kallio (�inland) 2471 7½

GM Humpy Koneru (Indien) 2468 7

IM Erling Mortensen (Danmark) 2453 7

IM Marten Solleveld (Holland) 2458 7½

IM Karsten Rasmussen (Danmark) 2437 8

IM Rasmus Skytte (Danmark) 2404 8

IM George Michelakis (Sydafrika) 2405 8

�M John Arni Nilssen (�ærøerne) 2382 8

GM Carsten Høi (Danmark) 2385 7

�M Magnus Carlsen (Norge) 2385 8

IM Tobias Christensen (Danmark) 2371 8

IM Jan Adamski (Polen) 2335 7½

�M �lovin Tor Næs (�ærøerne) 2330 7½

12 2003 /7/276


�oto: tr

Næstsidste runde, Alexander Beljavskij må kæmpe for remis med de hvide brikker mod turneringsvinderen Krishnan Sasikiran.

Af Jacob Aagaard

Sidste år var jeg fuld af beundring

for organisationen bag Copenhagen

Open / Politiken Cup, for det var den

bedst organiserede turnering jeg nogen

sinde havde spillet med i. Og

den opfattelse har jeg stadig, eftersom

jeg i år desværre var forhindret

i at spille. Lykkeligvis havde jeg dog

mulighed for på anden måde at følge

turneringen og aktivt bidrage til at

gøre 2003-udgaven endnu bedre end

sidste år.

Nogle få af deltagerne klagede sidste

år over for meget støj i spillelokalet.

I år var dette problem løst ved at

flytte analyserummet ud i foyeren.

Web-siden var suveræn og gav

mulighed for – verden over – at følge

10 partier live. Desværre lukkede

web-hotellet siden ned under 3.

runde, fordi der var for meget trafik,

men dette problem var løst den næste

dag, og bortset fra et par mindre

nedbrud fungerede web-dækningen

fint.

Dette års turnering var stærkere

end nogen sinde før, i hvert fald på

papiret (også turneringen i 1996 var

stærk, med Korchnoi som vinder

med 8½/11). Årets turnering havde

også deltagerrekord, men forløb alligevel

uden nævneværdige problemer,

selv om alle spillede i den

samme hal. Det eneste man kunne

klage over var varmen – juli måned

i Købehavn passer ikke godt til indendørs

aktivitet, og den store sportshal

har ikke air condition. Faktisk er

det varme vejr den eneste gode grund

til at droppe næste års turnering og

tilbringe ferien på stranden, men det

er sådan set heller ikke nogen dårlig

plan!

I dette referat fra turneringen vil

jeg fokusere på nogle af de spillere,

der undervejs markerede sig i min

bevidsthed, og give en præsentation

af deres indsats, fremfor et referat af

turneringen runde for runde – for

med 241 deltagere er det umuligt at

yde alle retfærdighed, uanset hvilken

form man vælger.

Krishnan Sasikiran

Den 22-årige indiske spiller var afgjort

den spiller, der gjorde det stærkeste

indtryk i turneringen. Hans spil

var altid fascinerende, kompromis-

løst og umuligt at forudsige. Sasikiran

var – selvfølgelig – en af forhåndsfavoritterne

og kom med en

frisk sejr fra Vesterhavsturneringen

i bagagen. Jeg er ikke sikker på, at

han er en bedre skakspiller eller spiller

bedre skak end de deltagere, der

sluttede ½ eller 1 point efter ham i

turneringen. Han spiller blot mere

optimistisk og har en enorm kampånd.

I 10.runde forsøgte han at slå

Beliavsky med sort, selv om han

førte turneringen med et helt point.

At det ikke lykkedes skyldtes alene,

at Beliavsky lynsnart trak i nødbremsen

og satte kursen mod et slutspil

med uligefarvede løbere efter at

have mistet en bonde. Det er første

gang i Copenhagen Open / Politiken

Cups 25 årige historie, at nogen

har scoret 9 point! Virkelig en imponerende

præstation.

Sasikirans spil er dog endnu ikke

fuldt udviklet. Han befinder sig ofte

i farlige situationer, hvor han er nødt

til at tro på sin kampgejst og sin evne

til at finde overraskende modspil.

Som vi skal se, er det først og fremmest

den kvalitet, der udmærker

2003 /7/277 13


... POLITIKEN CUP

inderens spil. Han er virkelig god til

at beregne varianter. Det skal siges,

at alle havde det godt med, at Sasikiran

vandt turneringen. Ud over at

være ivrig efter at spille skak er han

en venlig mand, som ofte smiler, og

altid er villig til at dele sine partier

og sine tanker med skakfans i kommentatorrummet.

Her kommenterer han sine to afgørende

sejre i 8. og 9. runde.

Krishnan Sasikiran

kommenterer:

Peter Heine Nielsen (2636)

Krishnan Sasikiran (2654)

Droningindisk / E15

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6

5. Db3.

Jeg forsøgte at huske de forskellige

varianter og kom i tanker om følgende:

5... c5 6. Lg2 Sc6 7. Se5 Sxd4

8. Da4 Dc8 9. Lxa8 Dxa8 med god

kompensation for kvaliteten. Imidlertid

optræder denne analyse i forbindelse

med 5. Dc2. Men jeg havde

læst et eller andet sted, at ..

5... Sc6

... er det bedste træk. Faktisk står det

i Stohls kommentarer til partiet Timman

- Polgar, Sigeman & Co 2000.

6. Sbd2

I ovennævnte parti spillede hvid 6.

Ld2. På dette sted sluttede min teoretiske

viden, og jeg begyndte at søge

efter en tilfredsstillende fortsættelse.

Efter en lang tænkepause spillede

jeg:

6... Lb7!?

Hovedvarianten er 6... d5!?

7. e4 d5!?

Her tænkte min modstander i næsten

15 minutter, og jeg forstod, at

vi begge befandt os på ukendt territorium.

8. cxd5 exd5 9. e5

9.Lb5?! a6! med interessant spil og

gode chancer for sort.

9... Se4 10. Ld3 Lb4!

Nyhed. I partiet Stohl – Hracek ved

det tjekkiske holdmesterskab i 1998

blev der spillet10... Sb4 11. Lb1 c5

12.0–0 Tc8.

14 2003 /7/278

11. 0–0 Lxd2 12. Lxd2?!

12. Sxd2 var bedre.

12... 0–0 13.Dc2 f5?!

Dette træk fører til en lukket stilling

i centrum, hvorefter sorts lette officerer

på dronningfløjen savner muligheder.

Sort er tvunget til at omgruppere

dem til bedre felter, hvilket

tager lang tid. Mere direkte og

præcist var 13... f6!, som åbner flinjen

og truer med at aktivere Lb7

på den lange diagonal efter afbytninger

i centrum.

14. Lb5?!

Bedre var 14. Tac1! De7! 15. Lb5

Sxd2 16.Dxd2 Sd8 17.Dg5 Dxg5

18.Sxg5 c6 19.La4 h6 20.Sf3 Tc8

med lille fordel til hvid.

14... Se7 15. b4 c6 16. Le2 Sg6 17. a4

Tc8!

Det er indlysende, at sort skal bruge

dette tårn på f-linien.

18. Db2 Tc7?!

Overser hvids næste træk. 18... f4!

19. a5 Tc7 er den præcise trækfølge.

20.axb6 axb6 21.b5 c5 22.dxc5

Sxd2 23. Sxd2 bxc5 med fordel til

sort. Forskellen på denne variant og

partiet er den isolerede e-bonde, som

med tiden vil falde, medmindre hvid

giver store positionelle indrømmelser

for at redde den, som f.eks. afbytning

af løberen mod springeren.

19. b5! c5 20. dxc5 Sxd2?!

En strategisk fejl. Den opståede

bondestruktur er klart til hvids fordel,

idet sorts brikker ikke har tilstrækkelig

kontrol på de centrale felter

til at understøtte de fremrykkede

c- og d-bønder. I stedet bliver de mål

for de hvide brikkers angreb. 20...

bxc5? 21. La5 d4 22. Tac1! Sc3 23.

Txc3 dxc3 24. Dxc3 giver hvid fordel.

20... Sxc5!? tillader at hvid etablerer

kontrol over d4. Men den svage

e-bonde og muligheden for f4 giver

sort tilstrækkeligt modspil, f.eks. 21.

Lb4 f4! 22. a5 De8 (men ikke 22.

Sd4?! på grund af 22... Sxe5! 23.

Lxc5?! bxc5 24. Se6 Df6! med fordel

til sort).

21. Sxd2 bxc5 22. f4!

Målrettet understøttelse af e-bonden.

Ud over at have spil mod de hængende

bønder har hvid også en fjern

fribonde i a-linien, som kan anvendes

til at splitte de sorte brikker.

22... Te8 23. Tfd1


-+-Wt+l+

OvT-+-Oo

-+-+-+m+

+pOoPo+p+-+-P-+

+-+-+-P-

-Q-Nb+-P

R-+r+-K-

23... Sf8!?

Et interessant øjeblik. Sort håber på

Sd4 og planlægger at ofre en kvalitet

for to sammenhængende fribønder

og modspil, baseret på h1-a8

diagonalen og kontrollen af feltet e4.

Manglen på et tilstrækkeligt antal

åbne linier gør det svært for hvid at

omsætte den materielle fordel til gevinst.

Efter 23... De7 24. Sb3! Sf8

25. Lf3! tvinger hvid den ene af bønderne

til at flytte fremad og blokerer

den anden, hvorefter han nemt vinder

ved hjælp af a-bonden.

24. Sc4?

24. b6! åbner b-linien for tårnene.

24... Td7 25. Sd6 Txd6 26. exd6 Dxd6

27. Lf3 Sd7!

Med planen Sf6-e4. Med de følgende

træk forsøger hvid at stoppe denne

plan.

28. Dc2

På 28. Te1 var det sorts plan at spille

28...Te4! for at holde e-linien lukket:

29. Lxe4?! fxe4 30. Db3 Kf8

31. a5 d4 med fordel til sort, da hvid

– selv om han er to kvaliteter foran –

vil have svært ved at imødegå planen

e3 fulgt at den sorte dronnings

kontrol af de hvide felter.

28... g6 29. Tac1 Kf7!? 30.a5?

Nu har hvid ikke længere mulighed

for at spille Da5. Teksttrækket svækker

også bønderne, da de vil være

udsatte for angreb efter c4 – Tc5. 30.

Dc4!? fremtvinger tårnafbytning,

hvorefter det er lettere for den hvide

konge at nærme sig centrum og bekæmpe

sorts centrale bønder.


�oto: tr

Sakaev kom i uvejr mod Sasikiran.

30... Tc8 31. Db3 Sf6 32. b6 a6 33.

De3 c4!

Den svage a5-bonde tillader sort at

etablere spil på dronningefløjen.

34. Dd4 Db4 35. Ta1 Db3 36. Lg2 c3

37. Tab1 Da3 38. Ta1 Df8!? 39. Lf1

Se4 40. Ld3 Dc5??

Det sidste træk i tidnøden. Ikke alene

overser sort en god mulighed for at

etablere et angreb på den hvide

konge, men han skaber også tabschancer

for sig selv. Det rigtige træk

er 40...Sd2!

41. Lxe4 fxe4 42. Dxc5 Txc5 43. Ta4!

Ke7 44. Kf2 Kd6 45. Ke3 Kc6

-+-+-+-+

+v+-+-+o

oPl+-+o+

P-To+-+r+-+oP-+

+-O-K-P-

-+-+-+-P

+-+r+-+-

46. Kd4??

Den afgørende fejl, hvorefter sorts

bønder ikke længere kan blokeres.

Hvid har fordel efter 46.Tb1!, fx.

46... h5 47. h3! Tb5 48. Tc1 eller

46... Kd6 47. Tc1 Tc8 48. Kd4 c2

49. Ke3! eller 46... Tb5!? 47.Tc1.

46... Kb5! 47. Tb1† Kxa4 48. Kxc5 c2

49. Tg1 Kb3 50. g4 Kc3! 51. f5 d4 52.

f6 d3 53. f7 d2 54. f8D c1D

54...c1D 55. Txc1† dxc1D 56. Dg7†

Kb3† med afgørende fordel.

0–1

Krishnan Sasikiran (2654)

Konstantin Sakaev (2655)

Slavisk / D11

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 a6 5.

Sc3 b5 6. b3 Lg4 7. Le2 e6 8. 0–0 Sbd7

9. Lb2 Ld6 10. h3 Lh5 11. Se5 Lxe2

12. Sxe2 Dc7 13. cxd5 cxd5 14. Tc1

Db8 15. Sxd7 Sxd7

15... Kxd7 16. f3 fører til en anden

stillingstype, som ikke alle synes om.

16. e4 dxe4

16... 0–0 17. e5 Le7 18. Tc3 Tc8 19.

Tg3 Dc7 20. Sf4 Dc2 21. Dg4 g6

22. Sd3 med lige spil (partiet

Tregubov,P – Bacrot,E , National i

Bordeaux, Frankrig.

17. d5 0–0 18. dxe6


tW-+-Tl+

+-+m+oOo

o+-Vp+-+

+o+-+-+-

-+-+o+-+

+p+-+-+p

pB-+nPp+

+-Rq+rK-

18... Sc5!

Mod 18... fxe6 havde jeg forberedt

19. Sg3, men overvejede under partiet

19. Sd4. Det fører imidlertid til

en lige stilling efter 19... Sc5! (19...

Lh2†?! 20. Kh1 Lf4 21. Sxe6 Lxc1

22. Sxf8 Lxb2 23. Sxd7 Db7 24. Sc5

Dc6 25 .b4! og hvid vil gradvist indkredse

e4-bonden og vinde den) 20.

Txc5 Lxc5 21. Sxe6 Dd6!? (21...

Db6? 22. Dg4 g6 23. Dxe4! Txf2

24. Txf2 Lxf2† 25. Kf1 Ta7 26. Dd5!

med fordel til hvid eller 21... Da7!?

22. Sxf8 Txf8 23. Dd5† Kh8 24.

Dxe4 Lxf2† 25. Kh1 Lc5 26. Txf8†

Lxf8 27. De8 Kg8 28. De6† Df7 29.

Dxa6 Df1† 30. Kh2 Df4 også med

hvid fordel) 22. Dxd6 Lxd6 23. Td1

Le7 og lige spil.

Mine forberedelser inden partiet

havde vist, at 19. Sg3!? skal besvares

med 19... Sf6, idet både 19... e3

20. fxe3 Txf1† 21. Sxf1 og 19... Sc5

20. Dd4 Dc7 21. Sxe4 Lh2† 22. Kh1

Le5 23. Dxe5 Dxe5 24. Lxe5 Sxe4

25. f3 giver fordel til hvid. 19. Sg3

Sf6 20. Lxf6 Lxg3 21. fxg3 gxf6 22.

Dg4† Kh8 23. Dxe4 Dxg3 24. Dxe6

Tae8 25. Dc6 vil resultere i en spinkel

fordel til hvid på grund af den

brudte bondestruktur.

19. Sf4! fxe6?!

19... Lxf4?! er ikke så godt på grund

af 20. Txc5 fxe6 21. Dg4 med hvid

fordel. Kritisk er imidlertid 19... Ta7!

hvor 20. Dg4? f5 21. Dh4 Lxf4 22.

Txc5 Dd6 23. La3 Ld2 24. Tc2 Dxa3

25. Txd2 Te7 26. Tfd1 Txe6 er fordelagtig

for sort, mens 20. Dd5! Lxf4

21. Txc5 e3 22. Kh1! exf2 23. Txf2

fxe6 24. Dxe6† Taf7 25. Le5 Da7!

fører til lige spil.

20. Dg4 e5 21. Se6 Sxe6 22. Dxe6†

Kh8 23. Tc6!? Lc7?!

Bedre er 23... Tf6, som imidlertid

besvares med 24. Dd5 Df8 25. Dxe4

b4 26. Lc1! med planen Le3 og hvid

har en fordelagtig stilling.

24. Tfc1 Da7 25. T1c2?

25. T1c5! La5! – ikke 25... e3? 26.

Txc7 exf2† 27. Kf1 Tad8 28. Dg4!

eller 25... Tf6? 26. Dd7 Txc6 27.

Dxc6! Lb6 28. Dc8† Ld8 29. Txe5

eller 25... Tae8? 26. Dxe8 Txe8 27.

Txc7 Da8 28. Lxe5 Dd8 29. Lxg7†

Kg8 30. Lc3 Dd1† 31. Kh2 Dd6†

32. g3 Dh6 33. h4 og klar gevinst til

hvid – 26. Dxe5 Df7 27. Ld4! og

hvid står bedst.


t+-+-T-L

W-V-+-Oo

o+r+q+-+

+o+-O-+-

-+-+o+-+

+p+-+-+p

pBr+-Pp+

+-+-+-K-

25... La5?

25... Txf2! 26. Txf2 Tf8 27. Tcc2

Lb6 28. Kh2 Lxf2 29. La3 De3 30.

Dxe5 Lg1† 31. Kh1 Lf2 32. Txf2

Dxf2 33. Lxf8 Df1† 34. Kh2 Dxf8

35. Dxe4 med lige spil.

26. Dxe5 Tae8?

Efter 26... Df7 27.Dxe4 Tae8

2003 /7/279 15


... POLITIKEN CUP

28.Le5! har hvid fordel.

27.Txa6!

Der truer 27... Dd7 28. Dxg7† Dxg7

29. Lxg7† Kxg7 30.Txa5 og klar

gevinst.

1–0

Peter Heine Nielsen

Det er nu to år siden Peter vandt

Copenhagen Open. Sidste år førte

han indtil 8. runde, men tabte pusten

henimod slutningen. Måske var problemet

– både sidste år og i år – at

det at spille både Vesterhavsturneringen

og Politiken Cup er for mange

partier på for få dage for den danske

stormester.

I år lagde Peter godt ud med 6½

point af 7 og var alene i spdisen, bl.a.

i kraft af korte taktiske gevinster med

de hvide brikker. Men han sluttede

af med at score ½ point af 4 efter

fridagen og endte milevidt fra en

topplacering. Jeg skal ikke dvæle for

længe ved Peters uheld, men blot

sige, at tilsyneladende har tabspartiet

i en fordelagtig, måske vundet, stilling

i runde 8 mod Sasikiran haft

indflydelse på hans spil i de resterende

tre runder.

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Peter Heine Nielsen

G. Michelakis, Sydafrika

Kongeindisk / E90

Efter en skidt og især uinspireret indsats

i Vesterhavsturneringen stod det

mig klart, at jeg var skaktræt efter et

hårdt program, og jeg valgte derfor

at satse ret hårdt angrebsmæssigt i

de første runder af Politiken Cup.

Dels for at spare energi, men også

for at forsøge at få inspirationen tilbage.

Det lykkedes ret godt, måske

for godt, da de voksende ambitioner

måske var en medvirkende årsag til,

at det gik skidt i turneringens sidste

del. Min modstander i dette parti i 4.

runde, Michelakis, tabte jeg til under

et junior-VM for godt 10 år siden,

men da han har holdt pause siden

da, hvorimod jeg har beskæftiget

mig med skak fuldtids, var magtbalancen

forrykket en del.

16 2003 /7/280

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. Sf3 0-0 6.h3 Sa6 7. Lg5 De8 8. g4

c5 9. Lg2 h5 10. Lxf6 exf6 11. gxh5 f5

12. hxg6 fxe4 13. Sg5 fxg6 14. Scxe4

Lxd4 15. 0-0 De5 16. Dd2 Lxb2 17.

Tae1 Sb4

t+v+-Tl+

Oo+-+-+-

-+-O-+o+

+-O-W-N-

-Mp+n+-+

+-+-+-+p

pV-Q-Pb+

+-+-RrK-

Sort har forspist sig på b2, og efter et

lidt tvivlsomt åbningsspil fra min

side, har jeg nu endelig fat.

18. a3!?

18. Sxd6 Dd4 er bedre for hvid, men

sort beholder visse forsvarschancer.

18. Sh7 Kxh7 19. Sg5† Kg7 20.

Txe5 Lxe5 vinder vel for hvid, men

efter væsentligt hårdere arbejde end

i partiet.

18... Lxa3

18... Sc6 19. Sxc5 hvorefter Ld5†

afgør.

19. Sh7!

Pointen! Med løberen deplaceret på

a3 er der ingen mening i at forsøge

et dronningoffer.

19... Df4

19... Kxh7 20. Sg5† er nu totalt afgørende,

og 19... Dd4 20. Sef6†!

fører til partifortsættelsen.

20. Sef6† Txf6 21. Sxf6† Dxf6 22. Te8†

Kf7 23. Tfe1

Sorts tropper er ukoordinerede, og

der er intet forsvar mod Dh6.

23... Lb2

23... g5 24. De2! vinder nemt.

24. Dh6 opgivet. 1-0

Mikhail Krasenkow

Peter Heine Nielsen

Dronninggambit / D37

5. runde – begge har fire af fire.

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7

5. Dc2 c5 6. dxc5 d4 7. Sa4


tMvWl+-T

Oo+-VoOo

-+-+oM-+

+-P-+-+n+pO-+-++-+-+n+pPq+pPpP

R-B-Kb+r

7... b6!N

Formentlig min bedste teoretiske

nyhed rent ojektivt. Hvornår får man

muligheden for at stå bedst som sort

efter 7 træk? Ideen er, at slår sort b6,

slår jeg blot igen, hvorefter Ld7, Sc6

etc, giver en mægtig angrebsstilling.

Spørgsmålet er ikke længere, om

hvid kan få fordel, men om han

undgå at stå klart dårligere. 8. e3 er

sikkert bedste forsøg i den retning.

8. e4 bxc5

Måske overså han at efter 9. e5 Sfd7

10. De4 Dc7 11. Dxa8 Lb7 12. Dxa7

Sc6 taber han dronningen.

9. Ld3 Sc6 10.a3 e5 11.0-0 0-0 12.

Ld2

Sort har klar fordel. Centrum og

hvids dårlige springer på a4. Speelman

spurgte efter partiet, om vi

mente, at den hvide stilling ville være

acceptabel, hvis det var sort, der

havde den!? I modsat fald er sorts

fordel større end den åbningsfordel,

hvid typisk opnår. Krasenkow var

af en klare opfattelse, at sort havde

langt mere end det. Det relevante

spørgsmål er, om hvid står til tab!

12... Lg4 13. Se1 Dc7 14. f3 Le6 15.

Le2 Sa5 16. Lxa5 Dxa5 17. Sd3 Sd7

18. b4 Dc7 19. Saxc5 Lxc5 20. bxc5

Sxc5 21. Tab1 Tab8 22. Tfc1 Ld7 23.

Txb8 Txb8 24. Tb1 La4 25. Txb8† Dxb8

26. Dd2 Sxd3 27. Lxd3 Db3

Jeg har ikke spillet særlig ambitiøst,

men fordelen er dog stadig alvorlig.

28. Da5

28. Db4 f6 29. Dxb3 Lxb3 30. c5

Kf7 31. Kf2 Ke7 32. Ke2 Kd7 33.

Lb5† Kc7 34. Kd3 g5 tror jeg, vinder

for sort, men kræver en længere

analyse.

28... h5


�oto: tr

Magnus Carlsen, Norge –

international mester som 12-årig.

-+-+-+l+

O-+-+oO-

-+-+-+-+

Q-+-O-+o

v+pOp+-+

Pw+b+p+-

-+-+-+pP

+-+-+-K-

29. Dxa7

29. h3!! (Speelman) lader til at holde

remis: 29... Dxd3 30. Dxa4 De3† 31.

Kf1 d3 (31... Kh7 32. Dd7 Dc1† 33.

Kf2 Dxc4 34. Df5† g6 35. Dxe5)

32. De8† Kh7 33. Dxf7 og sort kommer

ikke videre.

29... Lc6!

Deplacerer hvids dronning, hvorefter

de taktiske varianter falder ud til

min fordel.

30. Dc7 Dxd3 31. Dxc6 De3† 32. Kf1

d3 33. Dc8† Kh7 34. Df5† Kg8 35.

Dc8† Kh7 36. Df5† Kh6! 37. g4 hxg4

38. fxg4 g6 39. Df2

39. Df6 d2 40. Dh8† Kg5 41. Dxe5†

Kxg4 og skakkerne hører op.

39... Dc1† 40. Kg2 Kg7!

Et lækkert sluttræk. Sorts modspil

pareres, hvorefter d-bonden afgør.

Rart at slå Krasenkow, men specielt

dejligt endelig at følge en god nyhed

op med en sejr. F.eks. partiet mod

Dreev i Esbjerg var et antiklimaks,

hvor jeg spillede 1. e4 og en stærk idé

mod Caro-Kann for blot at formøble

det hele med lynets hast. 0-1

Magnus Carlsen

En af de rigtige stjerner ved årets

Politiken Cup var den 12 år gamle

Magnus Carlsen fra Norge, som med

lethed scorede sin afgørende IMnorm

med ½ point over kravet. Hans

spil var positionelt sundt og samtidig

baseret på en fantastisk evne til

at regne varianter. Der er selvfølgelig

endnu mange ting, som den unge

mand skal lære, men det ser ud som

om han vil være i stand til det.

Et interessant spørgsmål i forbindelse

med vidunderbørn er, om de

når den maksimale spillestyrke for

tidligt. Det handler efter min mening

om den rigtige træning og vejledning.

Som jeg hører det, har Carlsen

begge dele. Et andet spørgsmål er

selvfølgelig, hvorvidt børnene får

lov til at være børn, eller om de er

bliver berøvet deres barndom. Magnus

så ud til at have det sjovt under

Politiken Cup, travede f.eks. rundt

og spiste is under pariter mod langt

mere rutinerede stormestre.

t+-+-+-+

+-+vV-Lo

w+-O-OoN

+oMp+-M-

-+o+p+-Q

+-P-+-N-

-Pb+-+p+

+-B-+rK-

Magnus Carlsen

Hans K. Harestad

Den følgende kombination, som afgør

et internt norsk opgør i 9. runde,

er bestemt ikke nærliggende.

34. e5!!

Åbner for løberen på c2.

34... dxe5

Ingen alternativer. 34... Tf8 35.exf6†

Lxf6 36.Lxg5 og hvis vinder.

35. Sh5†!!

Pointen i kombinationen.

35... gxh5

35... Kh8 36.Sxf6 Lxf6 37.Txf6

Dxf6 38.Lxg5 Ta1† 39.Kh2 og sort

må sige farvel til sin dronning.

36. Dxg5†!

Nu er det ikke svært længere.

36... fxg5 37. Tf7† Kxh6 38. Txh7 mat!

1–0

Luke McShane

Det engelske vidunderbarn er ikke

et barn længere. Tværtimod er han

en ung, behagelig og selvsikker

mand på vej til Oxford (og måske

ikke – når man i den alder har 2650

i rating, kan valget være svært). Sammen

med sin far har han de sidste ti

år været en regelmæssig gæst i de

danske turneringer.

I år har han spillet Sigeman, Vesterhavsturneringen,

Politiken Cup

og Malmø Masters, alt sammen inden

for en periode på tre måneder,

og har i disse turneringer øget sin

rating og taget et stort hop frem på

verdensranglisten.

I Politiken Cup havde han dog

nogle besynderlige sammenbrud. Ud

over den grove fejl i tabsstilling mod

Peter Heine Nielsen bukkede han

fælt mod Sakaev i 5. runde efter at

have udspillet sin modstander positionelt

og derefter langsomt gjort

alting mere besværligt for sig selv.

Vi kommer ind i partiet, hvor fordelen

er forsvundet og en remis burde

være resultatet:

-B-+-+-+

+p+-WoOl

-+-+-+vO

+q+r+-+-

-+-+-+-+

+-+-+p+p

-+-+-+pK

+t+-+-+-

Luke McShane

Konstantin Sakaev

55. Td7??

Varmen overmander vor engelske

helt. 55. Lg3 var nødvendigt med

deraf følgende remis.

55... De8!

Nu hænger alle hvids brikker.

56. Dc6

2003 /7/281 17


... POLITIKEN CUP

Eller 56. Dxb1 Dxb8†

56... Dxb8† 57. Tc7 Tb2 58. f4 Tc2 59.

Tc8 Dxf4† 0–1

18 2003 /7/282

�oto: tr

Karsten Larsen

Det største danske håb til en IMnorm

var den 35-årige Karsten Larsen

fra København, som altid har vist

et stort talent for skak og en meget

aggressiv spillestil.

I denne turnering var han konstant

på jagt efter initiativet og viste ikke

respekt for nogen. Det stod allerede

klart fra 3. runde, hvor han spillede

en forbedring af den gældende teori,

ofrede et par bønder og senere en

officer mod den engelske stormester

Chris Ward.

Karsten havde muligheden for en

IM-norm i både 10. og 11. runde.

Men reelt var hans bedste bud i 10.

runde, hvor normen ville blive nået

med en sejr over Johnny Hector. Ikke

et let job, men – da arbejdet var ca.

90 % afsluttet – mistede Karsten koncentrationen

og dermed også normen.

I runde 11 tabte Larsen overraskende

nemt i en bedre stilling til IM

Rasmus Skytte og fik dermed ikke

sit store gennembrud denne gang.

Alexander Beliavsky

Beliavsky vandt sidste års Politiken

Cup, og dette års turnering var en

kopi af sidste års, bortset fra at i år

fik han ½ point for lidt til at vinde

førstepræmien. Med to forfærdelige

tabspartier, en remis og ikke mindre

en otte gevinster kom han på en delt

2. plads. Det var dog ikke noget imponerende

resultat af Big Al. De hele

point blev samlet mod modstandere

langt fra toppen, og hans tabspartier

viste, at han er langt fra tidligere års

kolossale styrke.


r+-+-+-+

+-+-+o+l

-O-O-To+

+-+-+-Wm

-PpQ-+-O

+-+-+p+-

-+-+-+pP

+-+-+b+k

Alexander Beliavsky

Carsten Høi

Vi er i 6. runde. Hvid har spillet profylaktisk

mod sorts accelererede

drage og har beholdt en lille fordel

gennem partiet indtil nu. Efter 36...

Df4 er det sandsynligt, at sort kan

holde remis, selv om den svage bbonde

er et tilbagevendende problem.

I stedet satser sort i den gensidige

tidnød:

36... Sg3†? 37. hxg3 hxg3 38. Kg1 Dh6

39. Th8†??

En forfærdelig bommert. Efter det

simple 39. Le2 har hvid bare en officer

for meget.

39... Kxh8 40. Dxf6† Kg8

Hvid opgiver på grund af 41. Ld3

De3† med hurtig mat. 0–1

Artur Jussupow

Den tyske stormester var nærmest

anonym i turneringen: mange remiser,

ingen forsøg på at vinde over

sine stormesterkolleger og et stort

forbrug af kaffe. Artur røg for nylig

ud af top-100 listen og syntes, at det

var et stort øjeblik i hans liv. ‘Nu

behøver jeg ikke længere at bekymre

mig om ratingpoint’, var hans kommentar.

Altid venlig, altid med et smilende

ansigt, undtagen når man har pådraget

sig en svaghed i sin stilling!

Partier og komplet tabel kan findes

på Politiken Cups hjemmeside:

www. politikencup.dk


Skaktanker...

Placeringspræmier

1. GM Krishnan Sasikiran (Indien) 9

2-6. GM Alexander Beliavsky (Slovenien) 8½

GM Luke McShane (England) 8½

GM Mikhail Krasenkow (Polen) 8½

GM Artur Jussupow (Tyskland) 8½

IM Tomi Nybäck (�inland) 8½

7-16. GM Konstantin Sakaev (Rusland) 8

GM Jonathan Speelman (England) 8

GM De Nick �irmian (USA) 8

GM Lars Schandorff (Danmark) 8

IM Karsten Rasmussen (Danmark) 8

IM Rasmus Skytte (Danmark) 8

IM George Michelakis (Sydafrika) 8

�M John Arni Nilssen (�ærøerne) 8

�M Magnus Carlsen (Norge) 8

IM Tobias Christensen (Danmark) 8

Rating- og andre præmier:

Kvinder (15 i alt):1-2. GM Humpy Koneru

(Indien), WGM Jovanka Houska (England) 7, 3-

4. WIM Heather Richards (England), WIM

Oksana Vovk (Næstved) 6½

Gruppe 1: 1-2. IM Jan Adamski (Polen), �M

�lovin Tor Naes (�ærøerne) 7½, 3-15. �M

Niclas Hjelm (Sverige), �M Steen Skov Larsen

(Sydkysten), �M Kristian Hovmøller (Dianalund),

Geir Tallaksen (Norge), �M Esben Lund (K41),

Karsten Larsen (Øbro) 7, Bjørn Johnson

(Sverige), Christian Bleis (Tyskland), Paal

Royset (Norge), Hans Harestad (Norge),

Christian Kongsted (KS), Linus Olsson,

(Sverige), Daniel Semcesen (Sverige) 7

Gruppe 2: 1-3. Eric Brøndum (K41), Jacob Bang

Glud (Skolerne), Kjetil Stokke (Norge) 7.

Gruppe 3: 1. Nikolaj Mikkelsen (Skovlunde) 7,

2-6. Nikolaj Korolev (Taastrup), Chris

Christensen (Øbro), WIM Oksana Vovk

(Næstved), Per Auchenberg (AS04), Mio

Malmberg (Sverige) 6½.

Gruppe 4: 1-2. Jens Riis (Sverige), 2. Jacob

Pallesen (Taastrup) 6½, 3-7. Samuel Eddy

(Nykøbing Sjælland), Lars Petersen (K41),

Anders Hansen (Sverige), Jacob Kaaber

(Taastrup), Michael Tandrup (Skovlunde) 6.

Gruppe 5: 1-2. Janus Christensen (Skolerne),

Hans E. Jacobsen (Hillerød) 6½, 3-5. Ulrik

Larsen (AS04), Hafstei Agustsson (Island) 6, Th.

Stolberg-Rohr (Øbro) 6.

Gruppe 6: 1. Thomas Struch (Gladsaxe) 6½, 2-

3. Christian Harstad (Norge), 3. Rune

Salomonsen (Norge) 6

Gruppe 7: 1-2. �rank Remman (Norge), Audun

Pedersen (Norge) 5, 3-4. Jimmy Liden

(Sverige), Jørgen Trærup (Rødovre) 4½.

�otos: Stanislav Kostic

7½ (17-24) GM Peter Heine Nielsen, GM

Jonny Hector (Sverige), GM Christopher

Ward (England), GM Leif Johannessen

(Norge), GM Heikki Kallio (�inland), IM

Maarten Solleveld (Holland), IM Jan Adamski

(Polen), �M �lovin Tor Naes (�ærøerne).

7 (25-49) GM Humpy Koneru (Indien), IM

Erling Mortensen, IM Sampsa Nyysti (�inland),

GM Carsten Høi, IM Ole Jakobsen,

IM Eirik Gullaksen (Norge), IM B. Brinck-

Claussen, WGM Jovanka Houska (England),

�M Niclas Hjelm (Sverige), �M Steen

Skov Larsen, �M Kristian Hovmøller, Geir

Tallaksen (Norge), �M Esben Lund, Karsten

Larsen, Bjørn Johnson (Sverige),

Christian Bleis (Tyskland), Paal Royset

(Norge), Hans Harestad (Norge), Christia

Kongsted, Linus Olsson (Sverige), Daniel

Semcesen (Sverige), Eric Brøndum, Jacob

Vang Glud, Kjetil Stokke (Norge), Nikolaj

Mikkelsen.

6½ (50-78) �M Thorbjørn Bromann, Bo

Garner Christensen, �M Ove Weiss Hartvig,

Jacob Carstensen, Ulric Rohrmueller

(Tyskland), Jørgen Hvenekilde, Jesper

Skjoldborg, Kaare Vissing Andersen, WIM

Heather Richards (England), Thomas

Johansson (Sverige), Stefan Christensen,

Peter B. Petersen, Bjørnar Byklum (Norge),

Hans Olav Lahlum (Norge), Claus Rossen,

Nils-Ake Malmdin (Sverige), Jon �.

Rørvik (Norge), Jakob Aabling-Thomsen,

Gert Werner, Nikolaj Korolev, Chris Christensen,

WIM Oksana Vovk, Per

Auchenberg, Mio Malmberg (Sverige),

Jens Riis (Sverige), Jacob Pallesen, Janus

Christensen, Hans E. Jacobsen, Thomas

Struch.

6 (79-114) Allan Holst, Roland Greger,

Martin Matthiesen, Jan Nordenbaek,

Hans Simonsen (�ærøerne), Trond Romsdal

(Norge), Christian Bøhlke, Kim

Skaanning, Morten Lønborg, Christian

Grubert, Rasmus Østergaard, Asger

Paaske, Christi Andersson (Sverige), Nils

S. Nilsson, Thomas �lindt, Børge Nielsen,

Casper Busk, Andreas Schmied (Tyskland),

Jan Mose Nielsen, Niels N. Laursen,

Dennis Jørgensen, Jens Holm Nielsen,

Thomas Klitgaard, Silje Bjerke (Norge),

Christian Unmack (Sverige), Samuel Eddy,

Lars Petersen, Anders Hansen (Sverige),

Jacob Kaaber (Taastrup Danmark), Michael

Tandrup, Ulrik Larsen, Hafstei

Agustsson (Island), Tho Stolberg-Rohr,

Christian Harstad (Norge), Rune Salomonsen

(Norge), Allan Larsen.

5½ (115-139) �M John Rendboe, Jonathan

Lappage (England), Peter Røder, Eva

Jiretorn (Sverige), W�M Sophie Tidman

(5½ Søren G. Jensen), Daniel Kokholm,

Ragnar Edvardsen (Norge), Benjamin

Skjoldan, Arne Hagesaether (Norge), Jes

West Knudsen, Poul H. Madsen, �lem-

ming Preuss, Morten K. Poulsen, Jens

Henrichsen, Rolf H. Hasling, Miriam �. Olsen,

Henrik Mortensen, Jan B. Wilsbeck

(Norge), Alexei C. Hansen, Mathias Baark,

Rune L. Pedersen, Gert Medom Madsen,

Jonas Nilsson, Nils Schjelderup (Norge)

5 (140-168) Gunnar Hanssen (Norge), Richard

Lilja, Craig Norton (England), De

Andres Gonalon (Spanien), Erik R. Andersen,

Anders Bering, Simon Pind Jessen,

Simon Marder (Sverige), �rank Schuetzhold

(Tyskland), Rolf Sander (Tyskland),

Rene R. Hansen, Jan N. Christensen,

Thomas Nielsen, Timothy Spanton (England),

Nils Petersen, Marte Egeland (Norge),

Hans �risk (Sverige), Arne Møller,

Jonas Udmark, Horst H. Schmidt, Daniel

Pettersson (Sverige), Harry Dalsø, Aksel

Brasøy, John Zachariassen, Sixten

Thestrup, Martin Lauritsen, Leif Bjornes

(Norge), �rank Remman (Norge), Audun

Pedersen (Norge).

4½ (169-202) Jens Hartung-Nielsen, �inn

Nøhr, Bent O. Pedersen, Bart Stam (Holland),

Sverri Nordfjoerd (Island), Toril

Hagesaether (Norge), Peter Skovgaard,

Mikael Helin (Sverige), �rederik Møller,

Vidar Taksrud (Norge), Leif Hessselberg,

Tommy Liden (Sverige), Steen Pedersen,

Henning Rasmussen, Bjarne H. Andersen,

Henri Christensen, Rune Vik-Hansen

(Norge), Jakup A. Andreasen (�ærøerne),

Keijo Tuomisto (Sverige), Eb Christoffersen,

Jens M. Hansen, Kenneth Pedersen,

Benjamin L. Jensen, Alexan Rosenkilde,

Ronnie Cohen (England), Danie Abrahamsson

(Sverige), Mar �rank-Nielsen,

Christian Manley, Chris Christensen,

Dorte Bekker-Jensen, Henning �orsmann,

Jens Olaf �ogh, Jimmy Liden (Sverige),

Jørgen Trærup.

4 (203-216) Peder Ottosen, Mikael

Dræger, Bjarne Eiholt, Thomas Pedersen

(Norge), Palle Nielsen, Jens Rasmussen,

Anders S. Johansen (Norge), Jan

Brøndum, Atli Kristjansson (Island), Alexander

Jensen, Poul Rasmussen, Jens

Christensen, Jacob Hein, Ingar Edvardsen

(Norge).

3½ (217-230) Peter N. Rasmussen, Ted

Sandbech, Søren Jensen, Maik Anders

(Tyskland), Kaj V. Pedersen, Einar Auchenberg,

Magnus Gregusson (Norge), J.

Christoffersen, Bjørn Lisdorf, Michael B.

Nielsen, Hanny Edvardsson (Sverige),

Poul Bang Nielsen, Claus Jacobsen, Terje

Lie (Norge).

3 (231-234) Peter Grove, Erik Nielsen,

Nicolai Larsson, Jørgen K. Nielsen.

2½ (235-239) Sidsel T. Høgh, Slobodan

Radovic, Alex Larsen, Ejlif T. Hansen, Erik

�. Hansen.

1½ (240) Rod McShane (England).

1 (241) Erik Knudsen.

2003 /7/283 19


Skakrevolution

på Grønland

Predrag Nikolic og Nick de�irmian filmes i højt lys med isbjerge som baggrund.

Af Henrik Danielsen

Hvad der startede som en joke i

Reykjaviks Grand Rokk pub få år

tilbage har udviklet sig til Islands

mest succesfulde skakklub. Takket

være anstrengelserne fra en håndfuld

lidenskabelige medlemmer og formanden

Hrafn Jokulssons dynamiske

ledelse. Hrokurinn skakklub susede

som en raket fra 4. til 1. division

og har nu vundet det Islandske

mesterskab de sidste to sæsoner.

Hrokurinns ambitioner rækker

langt videre end holdturneringen.

Planen er at ekspandere skakken

på alle niveauer. I alle islandske folkeskoler

er der skoleskak, og børnene

får udleveret T-shirt og skakbog

når de starter. Til skakstævner

for børn er det ikke ualmindeligt med

100 til 200 deltagere.

Ti islandske heste

Hrafn Jokulsson fik ideen til skakturnering

og skakskole i Grønland

over en kop cappucino. Når han først

har fået en idé er der ikke ti islandske

heste som kan bremse ham. Han

kender ikke til normal beskedenhed.

20 2003 /7/284

Heldigvis vil jeg skynde mig at tilføje,

han gør verden mere interessant.

Han har evnen til at skaffe

sponsorpenge og gennemføre sine

vidunderlige grænseoverskridende

ideer.

En hel ekspedition

Med til Grønland havde han følge af

skakspillere fra forskellige lande

heriblandt undertegnede og min

kone Merete, journalister, fotografer

– faktisk et helt filmhold som lavede

en dokumentarfilm om skakkens

indtog i Grønland. Derudover

var der politikere fra Island, Færøerne

og Grønland, som deltog i turneringen.

Kort sagt et mix af engagerede

ildsjæle, som var fast besluttet

på at eksperimentet skulle blive

en succes.

Da Grønland rent skakligt er i sin

spæde opstartsfase, blev alt tilbehør

til turneringen medbragt af islændingene.

Skakspil, ure, duge til skakbordene,

edb-udstyr, roadies til alt

praktisk i forbindelse med afholdelse

af turneringen, selv tomater til af-

�oto: Henrik Danielsen

slutningsfesten var der tænkt på. Når

man skal transportere alt filmudstyr

og kameraer fra Island til Grønland

sammen med føromtalte nødvendigheder,

er det klart at en del kasser og

mennesker fyldte godt op i Narsassuaq

lufthavn.

Forestiller man sig, at alt dette skal

transporteres i motorbåde fra havnen

i Narsassuaq til Qaqortoq, en

sejltur på ca. fem timer i den langsomste

båd, har man et rimeligt billede

af arrangementets omfang. Da

der ikke er veje mellem byerne i

Grønland er den almindeligste transport

med helikopter eller båd fra lufthavnen.

De helikopterlyde, vi hørte, stammede

dog fra horder af myg som i

kæmpesværme lagde an til angreb.

Godt nok havde vi læst om myggene

hjemmefra og havde garderet os med

myggenet, men at de overfaldt os så

hurtigt overrumplede os.

Det sydlige Grønlands smukke

natur gjorde et stærkt indtryk på os.

Måske fordi kontrasterne mødes:

Isen, de alpine fjeldtoppe og de


grønne fåregræsgange kombineret

med den friske luft og det krystalklare

blå vand.

Dertil kommer, at vi var så heldige

at der sad en havørn på det første

isbjerg, vi sejlede forbi. Den svævede

bort i ensom majestæt og afslørede

en hvid halespids som indikerede

at det var en gammel han.

Hvert forår transporteres der ismasser

med den Østgrønlandske

Strøm fra Polarhavet til den sydlige

del af det vestgrønlandske område,

hovedsagelig Qaqortoq bugt,

der virker som en ‘lomme’ for isens

videre udbredelse mod nord. Denne

is er mere end to år gammel og oftest

over 3 m tyk. De senere par år har

der ikke været så meget pakis, heldigt

for os da det kan forhindre sejlads.

Efter en overvældende smuk sejltur

blev vi indkvarteret på Højskolen

i Qaqortoq. Her skulle jeg dagen

efter starte den første grønlandske

skakskole op

Grønlands skakskole

Tre dage før Greenland Open startede

jeg en skakskole for lokale spillere.

Fjorten børn og tolv voksne.

Jeg var benovet over den interesse,

som de viste mig. Det gav et godt

indtryk, at jeg kunne dele skakbøger

ud til børnene på vegne af Dansk

Skak Union.

Jeg vil hermed sige tak til DSU,

og opfordre til et samarbejde med

Grønlandsk Skak i fremtiden. Bøgerne

var som en dråbe i polarhavet,

og hvis der er en læser, som har lyst

til at støtte med en bog eller nogle

opløftende ord, kan følgende emailadresse

benyttes:

slconsult@greennet.gl

På denne adresse kommer man i

kontakt med Steffen Lynge, formand

for Grønlandsk Skak.

Steffen brugte en stor del af sin

ferie på skakfestivalen. Han havde

hele tiden fingeren på pulsen, og det

var fuldt fortjent at han senere vandt

en rejse til Reykjavik for to personer,

inklusiv ophold på førsteklasses

hotel. Hans hjerte banker for skak

og det mærkes tydeligt, når man

møder ham. Personligt synes jeg, det

var en berigelse at møde et så engageret

menneske med forskellige talenter

som politibetjent, skakspiller,

musiker, politisk bevidst og familiefar.

Vi blev inviteret hjem til grønlandske

specialiteter hos Steffen og

hans kone Rita og havde en dejlig

mindeværdig aften sammen.

For mig var det vigtigste at få den

grønlandske skakunion etableret og

anerkendt. Højdepunktet ved skakfestivalen

var turneringen, men det

vigtigste var at efterlade en aktiv

skakkultur for grønlænderne, når det

hele var overstået.

En af de lovende spillere, Hans

Christian Dahl, betalte rejsen fra

Nuuk til skakskolen og festivalen

med sine sparepenge. Hans svigerforældre

var stærkt utilfredse over

dette, men han vandt. Han blev den

bedst placerede grønlandske spiller

og blev interviewet til Grønlandsk

TV.

En god skole slutter aldrig, når

lektionerne er ovre. Jeg har tilbudt

Hans Christian ekspert email-analyser

af hans partier for at hjælpe ham

i at udvikle sit skaktalent.

Greenland Open

Den ni runder hurtigskakturnering

med en præmiesum på 10.000 dollars

blev vundet af stortalentet Luke

McShane med 8½ af 9. Nr. 2 blev

Johann Hjartarson 7½ efterfulgt af

Predrag Nikolic 7.

Jeg sluttede svagt med to tab efter

godt spil i starten, og landede derfor

uden for præmielisten. Men jeg tog

revanche i lynskakturneringen. Her

mødte jeg Predrag Nikolic og se blot

hvordan jeg med mit isbjørnesystem

flåede ham op som en ringsæl:

Henrik Danielsen

Predrag Nikolic

Nanoksystemet eller

Qaqortoqsystemet / A03

1. f4

Bird, opkaldt efter en engelsk skakmester.

Jeg har udviklet et helt system

efter 1. f4 og alle sorts svartræk

og er i gang med at skrive om det.

Jeg har helt nye erkendelser og egne

analyser, men jeg skal have fundet

et navn til systemet.

Merete og jeg blev inviteret til en

festmiddag på Qaqortoq hotel af tidligere

landsstyreformand Jonathan

Motzfeldt. Mange spændende mennesker

fik vi lejlighed til at træffe,

og her gjorde han mig til medlem af

isbjørneklubben. Jeg fik overrakt en

blå nål med et isbjørneportræt, hvilket

jeg er stolt over. Derfor føler jeg

en lille berettigelse ved at kalde systemet

Nanoksystemet. Nanok betyder

Isbjørn på grønlandsk.

1... d5 2. Sf3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2

Leningradvarianten i Hollandsk med

omvendte farver, lyder lidt for kedeligt.

Valget bliver mellem Nanoksystemet

eller Qaqortoqsystemet.

Hvis du har lyst til at påvirke valget,

kan du sende en email på adressen

h-danielsen@jubiipost.dk

4... c6 5. c3 Db6

Forhindrer mig i at rokere kort.

6. d3 Sf6 7. e3 0-0 8. 0-0 Lg4 9. Kh1

Jeg bygger langsomt op til e4.

9.... Sbd7 10. Dc2 Lxf3 11. Lxf3 e5 12.

e4! dxe4 13. dxe4 Tad8 14. Sa3 Tfe8

15. f5!

Jeg skal have lavet et hul ned til ringsælen.

15... gxf5 16. Lg5 f4!? 17. Tae1

Måske ikke det bedste, men husk at

det er et lynparti mellem en isbjørn

og en ringsæl.

17... h6 18. Lh4 fxg3 19. Lxg3 Dc5 20.

Luke McShane hyldes som vinder af

den første internationale skakturnering

på Grønland. (�oto: Henrik Danielsen)

2003 /7/285 21


... SKAKREVOLUTION PÅ GRØNLAND

Lg2 Sf8 21. Lh4 S8h7 22. Lf2 Da5 23.

Sc4

Bønderne interesserer mig ikke, jeg

går efter kongen.

23... Dxa2 24. Se3 De6 25. Sf5!

En isbjørn kan man ikke løbe fra,

den løber med 60 km i timen. Det

bedste man kan gøre er at smide sin

rygsæk med madrester.


-+-Tt+l+

Oo+-+oVm

-+o+wM-O

+-+-On+-

-+-+p+-+

+-P-+-+-

-Pq+-BbP

+-+-Rr+k

25... Sg5??

Slutstilling i Greenland Open:

1. Luke McShane, England (2592) 8½

2. Jóhann Hjartarson, Island (2634) 7½

3. Predrag Nikolic, Bosnien (2643) 7

4. Nick de Firmian, USA (2536) 6

Ivan Sokolov, Holland (2677) 6

Flóvin Tór Næs, Færøerne (2324) 6

Tomas Oral, Tjekkiet (2537) 6

Regina Pokorna, Slovenien (2418) 6

Róbert Harðarson. Island (2278) 6

Frank Wuts, Holland (2308) 6

Sævar Bjarnason, Island (2264) 6

12. Hannes Stefansson, Island (2588) 5½

Stefán Kristjansson, Island (2406) 5½

14. Henrik Danielsen, Danmark (2501) 5

Sveinbjörn Jónsson, Island (1820) 5

Hans Christian Dahl, Grønland, 5

Ingvar Ásbjörnsson, Island, 5

Frans Wolferink, Holland (2143) 5

Kjartan Guðmundsson, Island (1845) 5

Lilja Grétarsdóttir, Island (2064) 5

Páll Gunnarsson, Island (1760) 5

Einar K. Einarsson, Island (2088) 5

Lynge Steffen, Grønland, 5

Hjörtur Jóhannsson, Island (1475) 5

Kristjón Guðjónsson, Island, 5

26. Friðrik Olafsson, Island (2452) 4½

.....

I alt 51 deltagere.

22 2003 /7/286

Den afgørende blottelse, og jeg slår

kloen i ham med:

26. h4 Sgh7 27. Tg1

Med gevinst (truer 28. Sxg7 Kxg7

29. Lh3†).

27... Sg4 28. Lh3 h5 29. Lxg4 hxg4 30.

Txg4

Nu er der ingen nåde.

30... Kh8 31. Txg7 Tg8 32. Txg8† Txg8

33. Tg1 Tg6 34. Dd2 Sf8 35. Dd8 Kg8

36. Se7† Kh7 37. Txg6

Jeg nåede at se 37. Sxg6 Dh3 og selvmat.

37... Sxg6 38. Dg8† Kh6 39. Sf5† Kh5

40. Sg7† opgivet.

Sikke en springer: Sa3-c4-e3-f5-e7f5-g7.

1-0

Tilbage til Island

Efter skakfestivalen rejste Merete og

jeg til Island og blev i Reykjavik

weekenden over. Vi fik lejlighed til

at møde gamle venner og tage på gui-

dede ture. Jeg vil slutte med

at præsentere en vaskeægte

skakviking. Han er et kendt

ansigt på Island, men ikke

som skakspiller. Hans navn

er Kari Elison. Han viste mig

nogle spændende korrespondancepartier.

Det følgende

parti blev spillet i

1994, sort er skakslagsbror

Per Rasmussen fra Danmark.

1. e4 e5 2. f4 Df6

Her vælger Per at rykke

dronningen ud meget tidligt,

hvilket ikke er godt. Kari er

absolut ligeglad med bonden

på f4 han går altid efter modstanderens

konge. Kari er i

øvrigt ikke kun frygtindgydende

ved skakbrættet, han

har 35 rekorder i styrkeløft

og vægttræning. Er blevet islandsk

mester, hvergang han

har stillet op. Hans overarme

er lige så tykke som fire

skakfelter ved siden af hinanden.

3. Sc3 Dxf4 4. Sf3 Lb4 5. Lc4

Kari tror mere på sit tidsforspring

end den kraft, han mister.

5... Lxc3 6. 0-0!

Nu er han bagefter med en springer

og en bonde.

6... Lb4 7. d4 Dxe4

En bonde mere og ikke nok med

det...

tMv+l+mT

OoOo+oOo

-+-+-+-+

+-+-O-+-

-VbPw+-+

+-+-+n+pPp+-+pP

R-Bq+rK-

8. Lxf7†

... også en løber.

8... Kd8

Men sort kan ikke slå den, f.eks. 8...

Kxf7 9. Sg5†, og dronningen går

tabt.

9. Lxg8 Txg8 10. Lg5†

Her sagde Kari, da han viste mig

partiet i sit hjem i Reykjavik: I dont

know what is going on here, but I

have the feeling that I have some

dangerous attack!

10... Le7 11. Te1!

Her mente han, at der var: A lot of

pits and falls and nuclear rockets

around.

11... Dg4 12. Sxe5 Dxd1 13. Taxd1 d5?

13... Tf8 er bedre, set i bakspejlet!

14. Sf7† Kd7 15. Txe7† Kc6 16. Td3

Sa6 17. Lf4 b5 18. Tc3†

Her sagde han: I still feel great for

white!

18... Kb6 19. Lxc7†

Og her: No hate – just play for mate!

19... Sxc7 20. Texc7.

Alle sorts brikker er værdiløse, derfor...

1-0

Kari har mange fine skalpe, bl.a.

Stormester Petursson, i øvrigt har

han lige vundet det islandske mesterskab

i styrkeløft for sidste gang

– pga. sin alder.

Men skak kan han jo heldigvis

spille mange år endnu!


Atlantic

Airways Cup

�ærøerne forstår at gøre

en skakturnering til

noget særligt.

Topskak på �ærøerne

Af Kim Pilgaard

De nationale mesterskaber på Færøerne

foregår på samme måde som i

Danmark og går på skift mellem de

færøske skakklubber eller dem, der

nu har bedst kræfter til et sådant arrangement.

I år var det Færøernes største skakklub

Torshavn, som skulle arrangere

turneringen, og dertil kunne klubben

fejre 80 års jubilæum under turneringen

nemlig den 18. april, så alle

sejl var sat til for at få et perfekt arrangement.

Arrangørteamet bestod af Jóannes

Guttesen (klubformand), Sveinur

Thomassen (bulletin m.m.), Jóan

Gaard (kassemester), Suni Merkistein,

Jógvan Næs, Mogens Nielsen

(turneringsleder) og Eyðun Lamhauge

(webmaster). Der var fem grupper

med i alt 95 deltagere, og man

kan roligt sige, at det blev til et kanonflot

arrangement på Færøerne.

Flotte betingelser

Det er første gang, at man har inviteret

udenlandske spillere, således at

de færøske spillere kunne få muligheden

for at lave IM-normer i deres

nationale mesterskaber. Her var

ideen, at der skulle en betitlet spiller

med fra hver nabonation. Det blev

fra Skotland, Island, Norge, Sverige,

Finland og Danmark.

John Shaw og jeg havde begge

muligheden for i stedet at spille med

Tre turneringsvindere, fra venstre Rani Baldursson, juniormester, Martin Poulsen, færøsk

mester, samt Kim Pilgaard, der tog sejren i Atlantic Airways Open.

i vores respektive nationale mesterskaber,

men Færøerne er selvfølgelig

noget enestående, og jeg var jeg

ikke i tvivl om, at jeg hellere ville

spille på Færøerne.

Hårdt program

Turneringen blev spillet fra den 12.

til den 19. april på ‘Læraraskúlin’,

og med i alt 11 runder i LH-klassen

var der indlagt tre dobbeltrunder, det

var altså et hårdt program. Men da

der blev spillet med den nye FIDEtid,

så var der tid til også at nyde

Tórshavn.

Shaw kom med en GM-norm i bagagen

fra Gibraltar og jeg havde en

fra Subotica, så vi var vel favoritter

til at vinde turneringen, men der var

mange farlige outsidere, så alt kunne

ske. Allerede i 1. runde så man mange

interessante overraskelser, hvor

den største nok var Eyðun Nolsøe,

som vandt et flot parti over GM

Heikki Westerinen. I det hele taget

blev første halvdel af turneringen

hård for Westerinen, som måtte aflevere

en del Elo til de lokale færinger.

Det var Shaw, som kom bedst fra

start, og allerede efter 2. runde var

han den eneste med max., men herefter

gik Shaw remis-kold, og spillede

fire remiser i træk. I stedet blev

det IM Eirik Gullaksen fra Norge,

som overtog føringen. Efter 5. runde

lagde han sig i spidsen med et halvt

points forspring til Shaw, Bjarnason

og mig, men i 6. runde skulle jeg

møde Gullaksen, så hans udbrud fra

feltet skulle for alt i verden stoppes.

IM Kim Pilgaard

IM Eirik Gullaksen

Siciliansk / B33

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 e5 6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8.

Sa3 b5 9. Lxf6 gxf6 10. Sd5 Lg7 11. c3

f5 12.exf5

Her og i forrige træk har jeg oftest

spillet Ld3, og det er første gang, at

jeg prøver 12. exf5, så Eirik blev lidt

overrasket her.

12... Lxf5 13. Sc2 O-O

Her har Eirik tidligere spillet 13...

Le6!? 14. g3 0-0 15. Lg2 a5 16. 0-0

f5, hvilket giver lige chancer. Hvid

har mulighederne 17. Dh5, 17. De2

og 17. Te1 med kompliceret spil i

alle tilfælde.

14. Sce3 Lg6!?

Det mest spillede er 14... Le6 15. Ld3

f5 16. Dh5 e4 17. Lc2 Se7, hvor der

er et væld af teori. Mindre normale

træk er 14... Le4?! og 14... Ld7?!

15. h4 Le4!

En interessant idé af Adorjan. Nu kan

hvid ikke spille 16. Ld3 Lxd5 17.

Sxd5 f5, da svækkelsen af den hvide

kongefløj er ubehagelig for hvid.

2003 /7/287 23


... SKAK PÅ �ÆRØERNE

16. h5 Dg5 17. Le2 h6!?

Et udmærket træk, men jeg havde

ventet 17... Ta7 18. Lf3 Lxf3 19.

Dxf3 (19. gxf3!?) 19... f5 20. h6

Lxh6 21. Th5 Dg6 22. Txf5 Taf7

23. Txf7 Txf7 24. Dg4 Lxe3 25.

Sxe3 Dxg4 26. Sxg4 Kf8 27. Ke2

med lige spil i Judit Polgar - Peter

Leko, Wijk aan Zee 2000. Jeg ville

have forsøgt en åbning af g-linien

med 19. gxf3!? for at spille hårdt på

gevinst.

18. Lf3 Lxf3?!

Eirik blander varianterne sammen,

bedre er at bevare løberen med 18...

Lh7! ideen med sorts 17. træk 19.

Sf6† Dxf6 20. Lxc6 Tac8 21. Lb7

Tb8 22. Ld5 Dg5 med uklart spil.

19. gxf3!?


t+-+-Tl+

+-+-+oVo+mO-+-O

+o+nO-Wp

-+-+-+-+

+-P-Np+pP-+-P-+

R-+qK-+r

Som forberedt i den tidligere nævnte

variant under sorts 17. træk åbner

jeg g-linien ned mod den sorte konge

mod at få en svag dobbeltbonde. Slag

med dronningen var dog også godt

for hvid: 19. Dxf3 Tac8 (19... f5 20.

Sc7 e4 21. Dh3) 20. Df5 Dxf5. 21.

Sxf5

19... Kh8 20. Dc2

Det er ikke helt klart, hvor dronningen

skal stå, efter 20. Dd3 var jeg

bekymret for 20... f5 efterfulgt af

21... e4, som hurtigt angriber dronningen.

20... f5 21. Ke2

Jeg var ikke glad for, at jeg ikke

kunne få min konge helt i sikkerhed,

men jeg kunne ikke overskue konsekvenserne

af lang rokade 21. 0-0-0

Sd4!, og jeg kan ikke slå springeren,

da c-linien bliver åbnet samtidig

med, at der åbnes til løberen på g7.

21... Tac8

24 2003 /7/288

Ulempen med 20. Dc2, da sort nu

får et tempo pga. truslen Sd4†, men

i partifortsættelsen er det ikke til at

se, at det ekstra tempo hjælper sort

væsentlig. Den åbne g-linie og feltet

g6 giver alvorlige problemer for sort.

22. Db3 f4 23. Tag1 Dd8 24. Sg2!

Den helt rigtige manøvre, springeren

skal til feltet g6.

24... Lf6

Det er ikke bedre at spille 24... Tf5

25. Sh4 Tg5 26. Txg5 hxg5 27. Sg6†

Kh7 28. h6! med afgørende angreb

mod den sorte konge. Den hvide

dronning spiller godt med på de

hvide felter fra b3!

25. Sxf6 Txf6 26. Sh4 d5 27. Tg6 e4

28. Txf6 Dxf6?!

Det er bedre at indskyde 28... exf3†

men efter 29. Sxf3 Dxf6 30. Dxd5

har hvid også fordel i kraft af sin

merbonde og fortsat initiativ.

29. Sg6† Kh7?!

Bedre er 29... Kg7!? for ikke at være

i diagonalen b1-h7, når den hvide

dronning kommer ind på e4. Der

kunne følge 30. Dxd5 exf3† 31.

Dxf3 De6† dog stadig med klar hvid

fordel.

30. Dxd5 exf3† 31. Kxf3 Td8 32. De4

Kg7 33. Tg1 Kf7 34. Tg4 Te8?

Taber dronningen, bedste forsvar er

34... Dd6 35. Txf4† Kg7 36. Tg4,

men med to minusbønder er der ikke

meget håb.

35. Sh8†! Txh8 36. Txf4 Dxf4†

37. Dxf4† Ke6 38. Dg4† Kd5

39. Dd7† Kc5 40. Dg7 1-0

Herefter var det mig, som

stak af fra feltet med nogle

sejre i træk, men i næstsidste

runde kunne det være

gået gruelig galt. Jóan H.

Andreasen burde have vundet

over mig, men heldet var

med mig, så jeg løb med sejren.

John Shaw fulgte mig

ellers pænt til dørs, og i sidste

halvdel af turneringen

spillede han det bedste skak.

I sidste runde vandt han fortjent

skønhedspræmien.

IM John Shaw

�M Heini Olsen

Caro-Kann / B10

1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5

Sf6 5. Sc3 Sxd5 6. Sf3 e6 7. Lc4 Sxc3

8. bxc3 Le7 9. 0-0 0-0 10. d4 Sc6 11.

Te1 b6 12. Ld3 Lb7 13. h4!

Et godt bondeoffer, som starter et

angreb på den sorte konge. Heini

Olsen tager ikke sådanne bønder, så:

13... Tc8

Sort havde ikke held med 13... Lf6

14. Sg5 g6 15. Dg4 h5 16. Dg3 Dd7

17. Se4 Lg7 18. Lg5 Se7 19. Dd6

Dxd6 20. Sxd6 f6 21. Txe6 Ld5 22.

Txe7 fxg5 23. hxg5 ...1-0, i Alexander

Onischuk - Badals Jordi Magem,

New York 1998.

14. Sg5 h6?!

Sort kan heller ikke spille 14... g6?

15. Sxh7 Kxh7 16. Dh5† Kg8 17.

Lxg6 fxg6 18. Dxg6† Kh8 19. Te4,

som vinder for hvid. Bedste chance

for sort er 14... Lxg5 15. Lxg5 Dd5

16. Dg4 f5.

15. Sh7!?

Et nyt træk ifølge min database, tidligere

er spillet 15. Dh5 De8 (15...

Dd5 16. Lh7† Kh8 17. Le4 1-0,

Ornstein - Nilsson, Osterskars 1994)

16. Te3 Sd8 17. c4 La6 18. Lb2 Lxc4

19. Lh7† Kh8 20. d5 f6 21. Lg6 Db5

22. Tb1 Dd7 23. dxe6 Da4 24. Lf5

De8 ...1-0, Ocampo Zenon - Antonio,

Sevilla 1990.

15... Te8 16. Dg4 Kh8

Slutstilling i Atlantic Airways Cup

1.IM Kim Pilgaard, Danmark, 9

2. IM John Shaw, Skotland, 8½

3. IM Eirik T. Gullaksen, Norge, 7

4. FM Flóvin Tór Næs, Færøerne, 6

IM Sævar Bjarnason, Island, 6

Olavur Simonsen, Færøerne, 6

Martin Poulsen, Færøerne, 6

8. Hans Kristian Simonsen, F, 5½

Heikki Westerinen, Finland, 5½

10. Carl E.N. Samuelsen, Færøerne, 5

Christian Jepsen, Sverige, 5

12. Eudun Nolsøe, Færøerne, 4½

Heini Olsen, Færøerne, Færøerne, 4½

14. Jóan Henrik Andreasen, Færøerne, 4

15. Torbjøn Thomsen, Færøerne, 3

16. Finnbjørn Vang, Færøerne, 2½-+tWt+-L

Ov+-VoOn

-Om+o+-O

+-+-+-+-

-+-P-+qP

+-Pb+-+p+-+-Pp+

R-B-R-K-

17. Sg5 Lxg5

Formodentlig sorts bedste chance.

17... Tf8?! taber, da hvid har det afgørende

18. Txe6! (men ikke 18.

Sxf7†? Txf7 19. Dg6 Dg8 hvor sort

har dækket sig ind) 18... g6 19. Sxf7†

Txf7 20. Txg6 med klar hvid fordel.

18. hxg5 g6 19. gxh6 f5?!

Sort har selvfølgelig en meget svær

stilling og det bedste forsvar 19... Se7

er givetvis utilstrækkeligt, men hvorfor

ikke give sin modstander så

mange forhindringer som muligt.

20. Dg3

Shaw var bange for åbning af g-linien,

men sort har ikke noget efter

20. Dxg6! Tg8 21. Dxe6 Txg2† 22.

Kf1!, men Shaw ønskede ikke at tage

unødige chancer.

20... Kh7 21. Lf4 Dd5 22. Te2 Sa5 23.

Tc1 Sc4 24. Dg5 b5?

Bedste forsvar er 24... Dd7!? 25. Lxc4

Txc4 26. Df6 Ld5, nu lægges der op

til endnu en hvid kombination.

25. Tce1 Dd7

-+t+t+-+

Ov+w+-+l

-+-+o+oP

+o+-+oQ-

-+mP-B-+

+-Pb+-+p+-+rPp+

+-+-R-K-

26. Lxf5! gxf5

For 26... exf5 27. Te7† gik jo ikke.

27. Txe6 Le4!

Et træk, som Shaw ikke havde fået

med. Det giver sig udslag i, at han

ikke finder den bedste fortsættelse,

men okay, det næstbedste er også

fuldt ud tilstrækkelig.

28. Dg6†

Det bedste og smukkeste er kvalitetsofferet

28. T1xe4! fxe4 29. Df5†

Kh8 30. Txe8† og sort taber dronningen

og/eller bliver sat mat, 30...

Dxe8 31.Df6† med mat på g7.

28... Kh8 29. Txe8† Txe8 30. Lg5 Te6

31. Lf6† Txf6 32. Dxf6† Kh7 33. f3 Sd2

34. fxe4 1-0

Færømesterskabet

På en måde var der to turneringer i

turneringen, idet hovedformålet jo

var at finde en færømester, et andet

mål var scoring af IM-normer. Færingerne

tog en del point fra de betitlede

spillere, så der var basis for normer,

men desværre tabte færingerne

indbyrdes til hinanden, så ingen kom

rigtig tæt på en norm.

Det blev til en spændende afgørelse

på færømesterskabet da turneringen

endte med ligestilling mellem

Martin Poulsen, FM Flóvin Næs og

Ólavur Simonsen alle med 6 point.

Der skulle herefter omkamp til for at

afgøre mesterskabet, og den skulle

spilles som hurtigskak, så man kunne

kåre en vinder samme dag.

I omkampen viste Martin overbevisende

spil, og han vandt begge sine

partier. Martin Poulsen blev en fortjent

færømester, da han i sidste halvdel

af turneringen sagtens kunne

have fået mere ud af stillingerne, end

det han rent faktisk fik, både mod

Shaw, Gullaksen og Hans Kristian.

Fornem afslutning

Det blev til en fornem afslutning med

præmieoverrækkelse af Magni Arge,

direktør for Atlantic Airways, som

var hovedsponsor for turneringen.

Det var en direktør i topform og med

god humor, der overrakte alle præmierne

i alle klasserne, altsammen i

en god og hyggelig atmosfære. Typisk

færøsk med en ordentlig afslutning

på et godt arrangement.

Fra Magni Arge fornemmede

man, at Atlantic Airways er villig til

at sponsorere flere skakarrangementer

på Færøerne.

Nationale

mesterskaber

i Norden:

Norgesmesterskabet 2003

Norgesmesterskabet blev spillet 4.-

12. juli i Fredrikstad med 20 deltagere

i NM-gruppen og hele 600 deltagere

i alt. Den danske IM Bjarke

Kristensen, der er generalsekretær i

Norges Sjakkforbund, delte 9-11.

pladsen med 4½ point af 9.

1. Berge Østenstad, 2487, 6½

2. Rune Djurhuus, 2541, 6

3. Torbjørn R Hansen, 2308, 5½

4. Øystein Dannevig, 2335, 5½

5. Roy H. Fyllingen, 2336, 5½

6. Fl. Christensen, 2272, 5½

7. Magnus Carlsen, 2346, 5½

8. Leif E. Johannessen, 2489, 5½

9. Kristian Trygstad, 2338, 4½

10. Bjarke Kristensen, 2370, 4½

11. Kjetil A. Lie, 2477, 4½

12. Espen Lie, 2311, 4

13. Carl Fredrik Ekeberg, 2240, 4

14. Stig Gabrielsen, 2248, 4

15. Øystein Hole, 2310, 4

16. Helge A Nordahl, 2325, 3½

17. Andreas Moen, 2202, 3½

18. Hans Olav Lahlum, 2244, 3½

19. Torstein Bae, 2350, 3½

20. Daniel Hersvik, 2274, 2

Sverigesmetsreskabet 2003

Sverigesmesterskabet blev spillet 28/

6 - 13/7 i Umeå med 14 mand i en

alle-mod-alle SM-gruppe, der imidlertid

blev reduceret til 12 undervejs,

da to spillere måtte udgå. I alt 666

spillere havde tilmeldt sig mesterskabet.

Slutstilling efter 11 partier:

1. GM Evgenij Agrest 7½

2. GM Tiger Hillarp-Persson 7

3. FM Anders Olsson 6

4. GM Tom Wedberg 6

5. GM Jonny Hector 5½

6. FM Bengt Lindberg 5½

7. GM Thomas Ernst 5

8. IM Emanuel Berg 5

9. GM Lars Karlsson 5

10. GM Stellan Brynell 5

11. IM Björn Ahlander 4½

12. Hans Tikkanen 4

2003 /7/289 25


BENT LARSEN

Mod bedre

vidende

Stillingens objektivt

stærkeste træk er ikke

altid det, der giver de

største gevinstchancer.

Somme tider må man

tage en chance og

sætte lidt ekstra pres på,

indrømmer Bent Larsen

i sin syvende artikel

i jubilæumsserien.


-+-+-Tl+

+vOoW-Oo

-O-Vo+m+

+-+-+o+-

-Pp+-+m+

+nBpPnP-

-+-QbP-P

+-+-+rK-

Bent Larsen tænkte 50 minutter.

"Det solide træk 18... c7-c5 kan

enhver komme og spille...!"

26 2003 /7/290

Det er lidt af en kædereaktion, dette

her. I forbindelse med partiet mod

Piasetski om jeg til at skrive, at jeg

sjældent havde indladt mig på noget,

som jeg kendte gendrivelsen af.

Men hvis vi nu udvider det lidt, og i

stedet for ‘kender’ nøjes med at forlange,

at jeg havde en mistanke? Så

kunne alle partier med Kongeindisk,

Gammelindisk og Grünfeldindisk

komme med! Som Petrosjan sagde i

Vinkovci, med Hvid mod Kongeindisk

skal man score 80%, hvis man

vil vinde turneringen. Jeg fik ham

ikke til at uddybe, om Gammeldindisk

var indbefattet. På Russisk hedder

det jo altsammen Staroindijka.

Men jeg kom i hvert fald i tanker om

en hel del partier, hvor jeg havde

været ude på skrammer, og hvor der

var interessante taktiske problemer.

Jeg er selvfølgelig hverken taktiker

eller angrebsspiller, men man kan

blive nødt til det. Og så er der en hel

masse psykologiske finter, og dem

kan man have mere eller mindre held

med. Meget tit sætter man lidt ekstra

pres på, hvis man mener, at modstanderen

er i vildrede. Selv om man

sidder stille på stolen og ikke sveder

på overlæben, er der måske noget

med hans tidsforbrug....

De tre partier, jeg plukkede ud, er på

forskellige steder blevet meget rosende

omtalt. Helt uden at nævne

forskellige muligheder for at forbedre

mine modstanderes spil. Det

er vel også i orden? Man kan ikke

forlange, at en stakkels kommentator

ikke må blive blændet, hvis han

på en snes minutter skal sætte noter

til resultatet af to mestres anstrengelser

i fem timer.

Det følgende er så blændende, at vi

tager det to gange.

J. Speelman - B. Larsen, New York

1990: 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6

4. 0-0 Sge7 5. Sc3 Sd4 6. Sxd4 cxd4

7. Se2 a6! 8. Ld3 d5! 9. e5 Sc6 10.

f4 Ld7 11. a3? g5! 12. f5 Dc7 13. b4

Dxe5 14. Lb2 0-0-0 15. Sg3 h5!?

16. c3 h4!? 17. cxd4 Sxd4 18. Dc1†

Lc6 19. Dc3 hxg3 20. Dxd4 Dxd4†

21. Lxd4 Txh2?! 22. fxe6 fxe6 23.

Tae1! Ld6 24. Txe6 Th4 25. Lf6

Lb8! 26. Lf5? La7† 27. Te3† Ld7

28. Lxg5 Tc4 29. Lxd8 Kxd8 30.

Lxd7 Kxd7 31. Tf7† Kc6 32. Kf1

Lxe3 33. dxe3 Tc3 34. a4 Txe3 35.

Tf6† Kd7 36. Tf7† Ke6 37. Txb7

d4 38. Tb8 Kd5 39. b5 axb5 40. axb5

d3. Hængeparti! Men Hvid opgav

efter i en snes minutter at have studeret

41.b6 Kc6 og 41. Tc8 Kd4.

Fantastisk, ikke sandt? Men, som

man vel næsten kan have en mistanke


om, i hvert fald fra træk 30 var det

vigtigste at spille hurtigt. Jeg, der

plejer at udnytte modstanderens tidnød,

mener vistnok, at jeg havde

næsten 4 minutter mod Speelmans

2, men hvem kan være sikker med

de gamle ure? Det hele er det rene

blændværk! Held! Men hvem vinder

en turnering uden at være heldig?

Jeg fortryder ikke noget! Ikke

en gang træk nr. 21!

Hele partiet er spillet i turneringsvinderstil.

Efter en meget tung start

var jeg kommet i gang. Jeg havde i

de fire første runder tabt til Fishbein

– Moderne Benoni, dum åbning –

vundet dårligt parti over King og

spillet remis med Wolff og Averbach.

Men det værste var næsten, at

jeg i 5. runde ikke kunne vinde hængepartiet

mod Kotronias. Jeg havde

spillet fint og opnået en klar fordel i

et slutspil med fire springere. Jeg troede,

det var vundet, og han troede,

det var tabt. Men nej! Der var ingen

gevinst, hvilket var uretfærdigt. Men

man kan jo godt lide disse skæve smil

fra Caissa, når det er én selv, der redder

det halve point.

Så vandt jeg de fire sidste! Et par af

dem på godt spil, og et par på ren

stædighed. Samt modstanderens ur,

naturligvis. Derefter stod der Larsen

6½, Kotronias 6, Speelman 5½,

Fishbein, Frias og King 5, Hodgson

3½, Mednis og Wolff 3, Averbach

2½.

Men nu skal vi altså analysere. Finde

sandheden? Nej, det kan jeg ikke

love. Men i hvert fald nogle stumper.

Jonathan Speelman

Bent Larsen

Siciliansk / B30

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5!

Som bekendt stærkere end 3. d4.

3... e6

Det har jeg spillet en del gange, og

ingen har svaret 4. Lxc6 bxc6 5. e5.

4. 0-0 Sge7 5. Sc3 Sd4 6. Sxd4 cxd4

7. Se2 a6! 8. Ld3

Et underligt træk. Jeg vidste godt,

det var blevet spillet, men var overbevist

om, at La4 var bedre. Det spillede

King som bekendt i London året

før (se nr. 1)

Jeg fik en idé. Sc6 kan enhver komme

og spille.

8... d5!?

TN! En teoretisk nyhed. Nåja, i hvert

fald en praktisk nyhed. Speelman

kan ikke lide 9. exd5 Sxd5 10. Sxd4

Sf4, så han begynder at bruge tid.

Jeg ville egentlig være blevet mest

ked af 9. c3.

9. e5 Sc6 10. f4 Ld7!

Den instruktive pegefinger: dette

beskedne træk er det mest elastiske.

I øjeblikket aner Sort ikke, om han

skal rokere langt eller kort. Han ved

heller ikke, hvor Lf8 skal hen: e7, c5

eller g7! Endnu mindre ønsker hans

dame at erklære sig. Hun forbeholder

sig valget mellem c7, b6, h4 og

f6 (efter f7-f5; exf6).

Min modstander anså mit næste træk

for en fejl. Det er ellers en multi: forhindrer

Sb4 og forbereder b4. Men

efter partiet troede han altså mere på

11. Kh1.

11. a3 g5!?

t+-WlV-T

+o+v+o+o

o+m+o+-+

+-+oP-O-

-+-O-P-+

P-+b+-+-

-PpPn+pP

R-Bq+rK-

Nu ærgrede Hvid sig. Efter 11. Kh1

g5 havde han haft 12. c3. Men i dia-

2003 /7/291 27


... BENT LARSEN: MOD BEDRE VIDENDE

grammet ser 12. c3 Db6 ikke særlig

charmerende ud.

12. f5?! Dc7

Klar til den lange.

13. b4 Dxe5 14. Lb2 0-0-0

Det solideste! Men en helt klar grund

til at forkaste 14... h5 havde jeg ikke.

15. Sg3 h5!?

Skal først og fremmest forhindre

Dh5. En variant som 16. Sxh5 Ld6

17. g3 Th6 virker utiltalende.

16. c3 h4!?

Meget interessant, men det er lidt

svært at forklare, hvorfor jeg ikke

simpelthen spillede 16... dxc3 17.

Lxc3 d4. Jeg undte ikke den hvide

springer feltet e4.

17. cxd4 Sxd4!

Det går altsammen! Eksempelvis 18.

Te1 Sf3†.

18. Dc1† Lc6!

Bedre end Kb8. Det er jeg overbevist

om, men bevisføringen er meget

vanskelig. I kommentarerne til

de følgende træk balanceres der hele

tiden lige på grænsen mellem ‘sandsynligvis

holdbart for Hvid’ og

‘sandsynligvis vundet for Sort’. Selv

om jeg også har skrevet, flere gange

gennem de sidste 30-40 år, at i praktisk

skak er ‘gevinstchancer’ meget

vigtigere end ‘klar fordel’ – så ville

det da være ærgerligt, hvis dette

‘glansparti mistede glansen. Men det

gør det måske heller ikke? Hvad var

det med Tals ofre, som modstanderne

gendrev tre dage senere?

Kb8 er det naturlige træk. Indvendingerne

skal søges i varianterne efter

19. Te1 Df4 20. Tf1 Dg4. Her er

21. h3? Dxg3 22. Lxd4 Ld6 klart

nok,og 21. Dd1? Dxd1 22. Txad1

hxg3 23. Lxd4 tillader Sort det behagelige

valg mellem Txh2 og 23...

gxh2† 24. Kh1 Th6, f.eks. 25. fxe6

Lxc6! 26. Lf6 Td7 27.Lxg5 Th5

fulgt af Ld6.

Men 21. Dc3! hxg3 22. Dxd4 (22.

h3? Txh3) er mere kompliceret. Sort

kan ofre en kvalitet med 22... gxh2†

23. Kh1 Dxd4 24.Lxd4 Ld6, i andre

varianter får han en bonde i overvægt,

men den hvide løber står fantastisk

på e5. Men hvem ved? Måske

kan det vindes for Sort.

28 2003 /7/292

Efter 18... Lc6 er 19. Te1 Df4 20.

Tf1 Dg4 håbløst for Hvid, bl.a. fordi

Sort efter 21. Dc3 hxg3 22. Dxd4

Dxd4 23.Lxd4 Txh2 er parat til Ld6,

og på alle mulige træk af Ld4 har vi

d5-d4. F.eks. 24. fxe6 fxe6 25. Tae1

Ld6 26. Txe6 Lf4 (27. Lxa6 Kd7!)

Lad os lige nævne et par vildskud på

varianttræet, efter 18... Lc6 19. Te1

Df4: 20. Sf1? h3! Samt 20. Lxa6?

hxg3 21. hxg3 Dg4.

Det mærkelige er, at Speelman faktisk

spiller det bedste forsvar! Godt

ser det ikke ud, men de andre varianter

er langt værre, hvis man bare

analyserer nogle få træk frem:

19. Dc3! hxg3 20. Dxd4!

20. h3 kan godt besvares med Txh3,

men det allersimpleste er Th4.

20. Tae1? er meget fikst, men efter

20... Sf3†! er morskaben til ende. Er

du en ‘vantro Thomsen’? Så kan du

vælge mellem 21. gxf3 Dxc3 fulgt

af Txh2 – og 21. Txf3 Dxe1 22.Tf1

gxh2† 23. Kh1 Dg3 24. Tf3 Dxf3

25. gxf3 d4. Altsammen for at løfte

pegefingeren:

– Der er ingen grund til at spille

gxh2† for tidligt.

Den rigtige trækfølge kan være vigtig.

Tilsvarende: Hvis jeg havde til hensigt

at slå på h2 med bonden, havde

jeg automatisk gjort det her. Hvid

spiller selvfølgelig ikke Kf2,men

med dronninger på brættet gør han

det i hvert fald slet ikke.

20... Dxd4† 21. Lxd4 Txh2!?

Efter at have opdaget, hvor svær

gevinsten var efter dette taktikertræk,

skrev jeg selv 21.. gxh2† med klar

fordel i Informator. Men ved nærmere

eftersyn er jeg ikke så sikker!

Hvid står temmelig godt, bortset fra

de to bønder.

22. fxe6

Virker naturligt, men der er en variant,

hvor det kunne være bedre at

lade være. Nemlig 22. Tac1!? Ld6!?

23. Lxa6 Kb8 24. Lf6! Tg8 25. Le2!

Med afbytningen på e6 indskudt

kommer nu Tg6 – men efter 25. Le2!

er svaret 25... e5! dræbende...

22... fxe6

Jonathan Speelman –

modig og kreativ englænder. (�oto: tr)

-+lT-V-+

+o+-+-+o+v+o+-+

+-+o+-O-

-P-B-+-+

P-+b+-O-

-+-P-+pT

R-+-+rK-

23. Tae1!

Det eneste ordentlige træk. 23. Tac1

er allerede behandlet, men lad os lige

tilføje varianten 23... Kb8 24. Le5†

Ld6 25. Tf8 Lxe5 26.Txd8† Kc7

27.Txc6† og nu simplest 27... Kxc6!,

hvorefter man kan overlade resten

til dem på alderdomshjemmet. Det

udtryk brugte og misbrugte min far,

men det drejede sig mest om bridge

og navnlig ligeud og lhombre. 23.

Tfe1? Kd7 er vi straks færdige med.

Og Lb6, Le5 og Lf6 virker komiske

efter 23...d4. Lidt mere mening er

der i 23. Le2, det enkleste svar er

23... Ld6 24. Lg4 Ld7, med truslerne

e5 og Th4.

23... Ld6

Her var der et andet godt træk, og

jeg fortrød, at jeg ikke spillede det:

23... Th6. Men for det første var jeg


ikke sikker på, at løberslutspillet efter

24. Txf8 Txf8 25.Lg7 Thh8 26.

Lxh8 Txh8 27. Txe6 Te8" vandt (det

er jeg nu). Og for det andet var flere

af varianterne efter 23... Th6 24. Lf6

Txf6 25. Txf6 Lg7 26. Texe6 Ld7

lige på kanten.

Remis-gevinst-remis-gevinst?

24. Txe6 Th4

Helt vildt! Solidt var 24..Lf4. Se

noten til 18. træk! Men i mellemtiden

var jeg kommet i tvivl om et eller

andet. Jeg husker ikke længere

hvad. Måske begyndte jeg at se på

24... Lf4 25. Lf5 Kb8 og glemte 25...

Ld7!

Th4 er selvfølgelig en genial idé,

men det fortjener muligvis et spørgsmålstegn.

Som svar har Hvid lyst til

at plante Lf5 midt på skakbrættet,

hvilket er lige så genialt efter 25...

Kb8? 26. Txd6! men må filtreres fra

p.g.a. 25... Kc7! Men ideen Lf5 kommer

i næste træk....

25. Lf6 Lb8

Eneste træk!

26. Lf5?

Vistnok bedre 26. Lxg5 La7† 27.

Te3!, Sort fastholder vistnok visse

gevinstchancer med 27... Thh8!, g3

er stærk. Men i hvert fald ikke med

27... Tdh8?? 28. Lxh4, Txh4 29.

Tf3!

26... La7† 27. Te3† Ld7 28. Lxg5 Tc4!

Den lille forskel længe leve!

29. Lxd8 Kxd8 30. Lxd7 Kxd7 31. Tf7†

Kc6

-+-+-+-+

Vo+-+r+o+l+-+-+

+-+o+-+-

-Pt+-+-+

P-+-R-O-

-+-P-+p+

+-+-+-K-

Speelman har mindst tid, og fristelsen

32. b5† axb5?? 33.Tf6† med

remis koster adskillige sekunder.

Hvid taber nemlig efter 32. b5†?

Kxb5 33. Txb7† Kc6 34. Tb1 Lxe3†

35. dxe3 Tc3.

32. Kf1 Lxe3 33. dxe3 Tc3?

Åh, det var en skam!

Efter 33... Tc1†! havde jeg vundet

på ærlig vis. Både efter 34. Ke2 Tc2†

35. Kd3 Txg2 og efter 35. Kf1 Ta2

36. Tf3 Txa3 37. Txg3 Tb3.

34. a4! Txe3 35. Tf6† Kd7 36. Tf7†

Ke6?

Dette er i virkeligheden fejlen, men

33... Tc3 blev jo spillet med denne

plan. Sandsynligvis vandt det stadig

at gå i skjul på a7.

37. Txb7 d4 38. Tb8??

Dette taber. 38.Tb6† ligeledes, prøv

selv! Men mod 38. b5! (fribonden

skal frem) ser jeg ingen gevinst.

38... Kd5 39. b5 axb5 40. axb5 d3

Tidnøden klaret. Hængepartikuverten

blev serveret. Men som sagt:

uden den hvide konges medvirken

kunne Speelman godt se 41. Tc8

Kd4, truende d2, og 41. b6 Kc6 42.

b7 Kb6 43.Tc8 Kxb7 44. Tc1 Kb6

45. Te1 Txe1† 46. Kxe1 Kc5 47.

Kd1 Kd5.

Vi springer helt tilbage til Hastings

1972-73. Faktisk befinder vi os i 73,

i det første parti af slutspurten.

Hartston har 8 point af 11, han er i

færd med at lave det bedste britiske

resultat i 20 år, men han vil være

tilfreds med 10 point og stormestertitlen.

Uhlmann tabte et vundet hængeparti

mod Westerinen i 10. runde,

og et meget gunstigt slutspil mod Ulf

i 11. runde gav kun et halvt point,

trods Ulfs eget alvorlige tidnød. Uhlmann

har nu kun 7, men et let slutprogram.

Jeg har 7½.

Ulf sikrer sig først sin stormestertitel

i Reykjavik en måned senere,

men han har været kendt som brandstærk

siden Zoneturneringen i november

1969. (Tre måneder før spillede

han slapt ved junior-VM i

Stockholm).

Jeg er stadig sur, fordi man gav mig

et hotelværelse uden varme, og fordi

publikum laver for meget larm. Men

nu jeg er her, må jeg hellere vinde

turneringen. Jeg er i humør til at risikere

en hel del.

Ulf Andersson

Bent Larsen

Siciliansk / B51

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5†! Sc6(?)

Skarpt.

4. 0-0 Lg4(?)

Superskarpt. De forsigtige holder

remis med 4... Ld7.

5. h3 Lh5(?)

Dette anser jeg uspilleligt. 5... Lxf3

begrænser Hvids fordel til et minimum

(men jeg vandt med Hvid mod

Bronstein i Moskva 1962).

6. Te1 e6 7. c3 a6!

Så snart Hvid har svækket de hvide

felter, skal dette spilles.

I øvrigt sad jeg og forsøgte at huske

mit parti mod Damjanovic i Monaco

1968. Det ville ikke have nyttet, for

det var med 7. Lxc6† bxc6 8. d3 Sf6

9. e5 dxe5 10. Txe5 c4 11. Txh5!?

8. Lxc6† bxc6 9. d4 cxd4 10. cxd4 Sf6

11. Sc3 Le7 12. b3

Ikke særlig energisk. Måske 12. Lg5.

Eller måske 11. d5!?

12... d5!? 13. e5 Sd7 14. Sa4 0-0

15. Te3!

Her er Ulf og jeg enige: dette er det

bedste træk. En anden mulighed er

15. g4 Lg6 16. Le3, men vi tror, Hvid

får problemer på K-fløjen, sandsynligvis

straks 16... f6.

Feltet c5 og i det hele taget c-linien

er en fæl svaghed i den sorte stilling,

men det er jo ikke hele historien.


t+-W-Tl+

+-+mVoOo

o+o+o+-+

+-+oP-+v

n+-P-+-+

+p+-Rn+p

p+-+-Pp+

R-Bq+-K-

Ulf kunne ikke lide stillingen. Han

havde allerede brugt 81 minutter.

Jeg brugte 9 her. Jeg var bange for,

at Hvid kunne holde remis efter 15...

c5! 16. La3!

2003 /7/293 29


... BENT LARSEN: MOD BEDRE VIDENDE

Fuldstændig bevidst valgte jeg altså

noget skarpere!

15... f6?! 16. exf6 Txf6 17. g4

Det var det, han ville undgå! Men

efter 17. De2 har Sort allerede fine

chancer med 17... Lxf3 18. Txf3

Txf3 19. Dxf3 Lf6.

17... Lg6 18. De2 Ld6

Jeg aner ikke, hvad der foregår. Mod

19. Txe6 vil jeg sandsynligvis forsøge

Le4. Efter 20. Txe4 dxe4 21.

Dxe4 er De8 muligvis godt.

19. Lb2 h5

Nu vinder 20. g5 en kvalitet, men

for en bonde og et kæmpefelt på f5.

Det spiller Ulf selvfølgelig ikke.

20. Sg5 Sf8

Det fortryder jeg efter Ulfs svar. 20...

Txf2 var nok en bedre chance.

21. Sc5! hxg4

t+-W-Ml+

+-+-+-Oo+oVoTv+

+-No+-N-

-+-P-+o+

+p+-R-+p

pB-+qP-+

R-+-+-K-

22. hxg4??

Dette kom temmelig hurtigt, Ulf

havde jo mindre end en halv time til

at nå nr. 40. Absolut nødvendigt var

22. Scxe6! Det var den, der for to

træk siden stod på a4.

Hvad ville jeg have gjort? Jeg angav

senere 22. Scxe6 Sxe6 23. Sxe6 Db8

24. hxg4 Le4 25. Txe4 dxe4 26.

Dxe4 Db5 med mange chancer. Men

man skal også se på 24. Dxg4. Sandsynligvis

er det naturlige 23... Dd7

bedre.

Efter partitrækket påstår jeg gevinst

for Sort.

22... Txf2 23. Dxf2 Dxg5 24. Tf1 Lf5

Det solideste. At slå på g4 med det

samme ser forkert ud, og efter 25.

Dg2 Dxg2† 26. Kxg2 er e5 en fejl

p.g.a. 27. Txa5!

Interessant ser 24... Ta7?? ud, men

føj, 25. Dxf8†!

30 2003 /7/294

Efter løbertrækket har Ulf ikke flere

fælder og meget få nyttige træk. Sort

er parat til at forstærke stillingen med

Sg6, og 25. Lc1 er Dxf4† afgørende.

Men han finder skam et træk!

25. Tg3 Lxg3

Måske burde jeg have studeret Sg6

en halv times tid. Men jeg valgte at

gemme den tid til senere brug.

26. Dxg3 Dxg4 27. Dxg4 Lxg4 28. Tc1

Sg6(!)

Bedre end 28... Lf5 29. Sb7.

Men selv nu var Sb7 den bedste

chance.

29. Sd3? Lf5 30. Sb4 Sf4 31. Txc6

Der var udsolgt af gode felter på clinien,

og 31. Kh2 er vel ikke mit

alvor? Et af svarene er g5 (32. Sxc6

Kg7).

31... a5 32. Sa6 Le4!

Sort har ikke bare en merbonde, men

har også angreb. Mod 33. Sc7 kan

det godt tænkes, at Tc8 vinder, men

min plan var 33... Tf8 34. Sxe6?

Se2† 35. Kh2 Tf2† med løbergevinst.

33. Sc5 Tf8 34. Sxe4 dxe4

Nu havde Ulf næsten ingen tid.

35. Tc2 g5 36. Lc1 Kg7 37. La3 Tf5 38.

Ld6 Kg6 39. Kf2 Sd5† 40. Ke2 Tf3 41.

Tc5 a4!?

Der er også andre måder, men hvorfor

give en bonde? (Mod 41. Tc8

havde jeg ikke bestemt mig, to af

mulighederne er Sc3† og Sf4†, det

vinder altsammen.)

42. bxa4 Ta3 43. Tc2 Txa4 44. Lc5 Kf5

45. a3 Ta8 46. Tc1 Th8 47. Tf1† Sf4†

48. Kd2 Th3

Jeg sad og nød stillingen. Jeg havde

tænkt mig at besvare 49. d5 med

Td3† og Txd5. Joh, for med e6-e5

parat til at støtte springeren turde jeg

godt spille g-bonden frem...

49. a4 e3† 50. Kc2 Th2† 51. Kc3

– og Hvid opgav. Jeg havde nærmest

tænkt på Kc4. Man siger jo, at

man altid skal gå ud af en binding.

Men man siger også, at fribønder skal

frem, og sådan siger man så meget.

51... g4 vinder slet ikke p.g.a. Txf4,

men det er selvfølgelig også forkert

af mig at have stillet det tårn på løberens

farve....

Nu til Las Palmas 1976. Det var en

mærkelig turnering, hvor jeg spillede

flere strålende partier, men også

nogle elendige.

Alligevel var jeg ved at vinde, men i

sidste runde gjorde jeg en kendt

åbningsfejl mod Hübner, og så vandt

Geller.

Netop en sejr over Hübner var en

slags kulmination på Jose Niguel

Fraguelas skaklige løbebane. Han

var nemlig så frygteligt fredelig! Jeg

spillede med ham i en ursimultan i

1969, da han var15 år, men han var

helt tilfreds med at blive IM og dyrkede

så ellers politik og navnlig skakpolitik.

Han har gennem mange år

været formand for det lokale skakforbund.

�raguela

Bent Larsen

Hollandsk / A10

1. Sf3 b6 2. b3 e6 3. Lb2 f5 4. e3 Sf6 5.

Le2 Lb7 6. c4 a5?!

Der begynder det! Jeg tror ikke på

trækket, efter 7. Sc3! er det nærmest

tempotab.

7. 0-0?! a4 8. d3 axb3 9. axb3 Txa1

10. Lxa1 Lb4 11. Sc3 0-0 12. Sa2 Ld6

Med en tanke på Lasker - Bauer,

Amsterdam 1889, det første kendte

parti med det dobbelte løberoffer.

13. Lc3 Sc6 14. b4 Se7!? 15. Sc1 Sg6

16. Sb3 De7!?

Så risikabelt som muligt. Forsigtigere

var c5.

17. Dd2 Sg4!?

Truer 18... Lxf3 F.eks. 18. c5? Lxf3

eller 18. h3? Lxf3 19.Lxf3 Sh2.

18. g3!


-+-+-Tl+

+vOoW-Oo

-O-Vo+m+

+-+-+o+-

-Pp+-+m+

+nBpPnP-

-+-QbP-P

+-+-+rK-


Ulf Andersson for 25 år siden under en analyse med Per-Inge Helmertz. (�oto: Lars Grahn).

Her tænkte jeg næsten 50 minutter.

Det er vist en personlig rekord. Men

desuden er det for meget!

Det første, man har lyst til, er selvfølgelig

18... Sh4, f.eks.19. gxh4

Dxh4 og vinder, eller 19. Sxh4 Dxh4

20. Lxg4 Dxg4 med afgørende fordel.

Men mod 19. Se1! fandt jeg ikke

noget.

En god chance er 18... f4!?, f.eks.

19. exf4 Sxf4 20. gxf4 Lxf4 21. Db2

Dh4 og vinder. Eller 18... f4 19. c5

bxc5 20. bxc5 Lxc5, og Sort står fint,

Hvid har ikke 21. Sxc5 Dxc5 22.

Lb4? p.g.a. Dh5! Men jeg kunne ikke

lide 18... f4 19. e4!, den diagonal fra

b7 har jeg jo en særlig forkærlighed

for. Så var der selvfølgelig det nærliggende

18... c5, men jeg ville have

noget skarpere:

18... h5!?

For det første er der den barnlige

fælde 19. h4? Sxh4! For det andet er

19. Ta1 f4 interessant. For det tredje

er der 19. c5. Fristelsen blev uimodståelig:

19. c5!? bxc5 20. bxc5 Lxc5

Her har Hvid forskellige muligheder.

For det første 21. Sxc5 Dxc5 22. Lb4

Dd5 23. Lxf8 S4e5, hvilket ser betænkeligt

ud, f.eks. 24. e4 fxe4 25.

Sxe5 Sxe5 26. f3 exd3! 27. Ld1

Kxf8, og Hvid bliver knust. Eller 24.

Db4 Sxf3† 25. Lxf3 Dxf3 26. e4

Lc6! Men smartere er 23. Db2! Kxf8

24. e4 fxe4, og bl.a. 25. Sxe5 Sxe5

26. Db4†, Hvid er ikke i tabsfare.

Jeg har en ubehagelig fornemmelse

af, at jeg ikke så 23. Db2!

Jeg så 21. Lxg7, og efter 21... Dxg7

22. Sxc5 La8 var jeg tilfreds med

stillingen.

21. h3!? Sf6

Ofrene 21... Lb6 og Ld6 er næppe

korrekte, og 21... Lxe3!? 22.fxe3

Dd6 går fint efter 23. Kg2?? Sh4†,

men er uklart efter 23. De1! Sxe3

24. Lb4.

22. Sxc5 Dxc5 23. Lb4 Dd5 24. Lxf8

Se5

-+-+-Bl+

+vOo+-O-

-+-+oM-+

+-+wMo+o

-+-+-+-+

+-+pPnPp

-+-QbP-+

+-+-+rK-

Nu bør Fraguela se en hel masse.

Eksempelvis 25. Tb1 Lc6!? 26. Db4

Sxf3 27. Lxf3 (eller 27. Kf1 Sd2†

28. Ke1 Sxb1 29. De7 Da5† 30. Kf1

Sd2†) 27... Dxf3 28. Kf1 (eller 28.

e4 Sxe4 29.dxe4 Lxe4 30. Kf1

Dh1†) 28... Sd5! 29. Db8 Dh1† 30.

Ke2 Dxb1! Man kan også lige kigge

på 25. Tb1 Lc6!? 26. Tb8 Sxf3† 27.

Lxf3 Dxf3 28. e4 fxe4 29. Le7† Kh7

30. Lxf6 exd3?? 31. Th8†! og mat i

to træk. Den slags varianter giver nyt

mod, men i det foreliggende tilfælde

er det ret let at finde forstærkninger

for Sort, som 29... Kf7! og endnu

30... e3!

Men fremfor alt bør han se partifortsættelsen,

og i stedet for at lægge

sig godvilligt bør han se på 25. Db4!

Det var der en svensker, der gjorde

et par måneder senere. Det er ikke

noget unaturligt træk, dronningen

peger mod e7-f8, mod b7 og e4.

Altså 25. Db4! Sxf3† 26. Lxf3 Dxf3

37. e4. Det fornuftigste er nu 27...

Sd5 28. Dxb7 Se3 med evig skak. Et

gevinstforsøg med 27... Lc6 er meget

risikabelt, og hvis Hvid vil have

remis, er 28. De7 Se8 29. Dxe8 fxe4

30. De7 godt nok.

Jeg havde heller ikke tænkt på Db4.

Hvis jeg havde det, havde jeg garanteret

ikke spillet 18... h5.

25. e4??

Lige netop denne mulighed havde

jeg set ved 18. træk. Det er jo sådan

et naturligt træk, ikke sandt?

25... Sxe4! 26. De3

Svaret på Db2 eller Df4 er det

samme. Mod Dd1 er Sc3 også godt.


-+-+-Bl+

+vOo+-O-

-+-+o+-+

+-+wMo+o

-+-+m+-+

+-+pQnPp

-+-+bP-+

+-+-+rK-

Nu forestillede Fraguela sig 26... Sg5

27. Dxg5 med sandsynlig remis. Eller

måske små gevinstchancer efter

27... Kxf8 28. Dxh5

26... Sd2!! 27. opgivet.

Ikke noget korrekt parti, men pyt

med det. Det var diagonalen fra b7,

det drejede sig. Lige fra første træk.

2003 /7/295 31


Juniorskak

ChessCamp 2003

i middelalderens tegn

Af Liselotte Madsen

Flaget var hejst, og i det mest pragtfulde

solskinsvejr tog vi søndag den

20. juli hul på skaklejren i 2. HK i

Møllevangslejren ved Toreby på

Lolland.

Inden aftensmaden blev deltagerne

opdelt i fem hold + hver en

leder. Hvert hold fik fik et middelalderrelateret

navn: Bliderne, Jagtfalkene,

Buerne, Skjoldene og Ridderne.

Der blev spillet de fleste former

for skak undervejs, bl.a. lynturnering,

lejrturnering, simultan, stafetskak

og enøjeskak. Der blev også

Grandprix-turneringer 2003/2004

– skak for børn og unge

København

Lørdag 25/10: Skovlunde

Lørdag 6/12: K41, Valby

Lørdag 10/1: Rødovre/Hvidovre

Lørdag 31/1: Brønshøj

Lørdag 21/2: Ballerup

Søndag 14/3: Amager

Søndag 28/3: Taastrup

GP-turneringerne er åbne for alle,

født i 1983 eller senere, og man

kan spille en eller flere turneringer

efter eget ønske. Indskud 30 kr. pr.

turnering.

GP-turneringerne er kvalifikation

til Sjællandsmesterskabet lørdag

24/4: i Ballerup/Skovlunde.

Juniorleder i Københavs Skak

Union: Arild Rimestad, tlf. 21 84

05 53, email: junior@ksu.dk.

Program med information om tilmelding

og øvrige kontaktpersoner

findes via KSU's hjemmeside:

www. ksu.dk

+ 'Juniorskak'

32 2003 /7/296

konkurreret i mange andre discipliner,

bl.a. 5-kamp der handlede om

præcision. Natløb og sækkevæddeløb.

I Level-konkurrencen blev der

fremstillet skjolde, ‘redet’ ringridning,

spillet monster-dart og svaret

på spørgsmål på udflugtsdagen. Den

foregik i Middelaldercenteret, hvor

vi havde en god dag, vi så bliderne

blive skudt af, ridderturnering og

lavede vores egen mad over ild.

Fredag aften var som altid festaften,

med festdækket bord og ekstra

god mad – og is til dessert! Buerne

Sjælland/Lolland-Falster

Lørdag 25/10: Gislinge

Lørdag 15/11: Tingsted

Lørdag 10/1: Stege

Lørdag 10/1: Forlev

Lørdag 31/1: Ringsted

Lørdag 28/2: Nykøbing Falster

Lørdag 28/2: Slagelse

Lørdag 6/3: Tornved

Lørdag 27/3: Næstved

Søndag 4/4: Skovbo

Deltagerne inddeles i grupper efter

alder, og der er mulighed for at

deltage i et eller flere stævner. Bemærk,

at der på to af dagene er to

samtidige stævner.

Juniorleder i 2. HK: Poul Buhl,

tlf. 57 67 45 05, email: sittingbuhl

@games.dk.

Program med bl.a. kontaktpersoner

for de enkelte turneringer findes

via 2. HK's hjemmeside:

www. 2-hk.dk

+ 'Juniorside'

og Bliderne havde kvalificeret sig til

semifinalen i Level-konkurrencen.

Efter en masse spørgsmål fra 2. HK’s

ungdomsleder Poul Buhl var finaledeltagerne

fundet. Bliderne skulle i

de varme stole, som var forsynet med

hver tre liv i form af balloner. Der

skulle paratviden, en god hukommelse

for de seneste lejrdage, og taktik

til.

Vinderen af årets lejrtrofæ ‘Den

første skakspiller i det sorte tårn’ blev

vundet af Paw Petersen fra

Vemmelev. Vinderen af årets lejrturnering

blev lollænderen Sune Ja-

Århus/Jylland

Lørdag 25/10: Mårslet

Lørdag 1/11: DM-kvalifikation

Lørdag 15/11: Åbyhøj

Lørdag 13/12: Skanderborg

Lørdag 17/1: Midtjydsk-M

Lørdag 31/1: Rosenholm

Lørdag 6/3: Århusmesterskabet

Lørdag: 27/3: Jysk-M, Skive

Århus Skoleskak (ÅSS) afvikler

hver sæson en række Grand Prix

Turneringer i sæsonens løb samt

Århusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet.

Turneringerne spilles i fem aldersgrupper

samt en pigegruppe.

Anton Koudal, tlf. 86 98 54 34 svarer

på spørgsmål.

Program m.m. findes via hjemmesiden

for Århus Skoleskak:

www. skoleskak.homestead.com/


Martin Lind Mortensen

spiller simultan med det

halve af lejrens deltagere.

(�oto: Liselotte Madsen)

kobsen, skarpt forfulgt af lejrens

eneste kvindelige deltager Emilie

Christensen, Jyderup og Daniel

Jakobsson, fra Ringsted. Efter uddeling

af en masse præmier, var der

slik og chips og der blev rigtig hygget

i alle kroge med skak og meget

andet.

Lørdag den 26. juli sluttede lejren,

vi var nok alle lidt mere trætte

end da vi kom, men alt var forløbet

rigtig godt. Der blev sagt pænt farvel

og måske på gensyn til Chess-

Camp 2004 i Havnsø!

Amtsmesterskaber

i skoleskak 2003

Parkskolen indbyder til det individuelle

amtsmesterskab i

skoleskak for Ringkøbing Amt.

Turneringen er åben for spillere,

der går i folkeskolen, gymnasiet,

HF eller en anden tilsvarende

skoleform, og som er født

tidligst 1983.

Tidspunkt: Lørdag den 1. november

2003, kl. 9.15-17.45.

Spillested: Parkskolen, Parkallé,

7600 Struer.

Grupper: Tolv grupper, efter

styrke og alder.

Forplejning: Der kan på spillestedet

købes diverse madvarer,

slik, sodavand m.v.

Pris: 40 kr. pr. spiller.

Tilmelding: Til Jens Lundsgaard,

Stentofterne 258, 7600

Struer, email: lundsgaard.jens

@mail.tele.dk, eller på telefon

97 85 47 05. Senest mandag den

27. oktober 2003.

Information:

www. parkskolen-struer.dk

Østeuropæerne

dominerede EM

Europamesterskabet for børn og

unge blev spilelt i september i Budva,

Monte Negro:

Med to – ligeledes østeuropæiske –

undtagelser var samtlige europamestre

fra lande i det tidligere Sovjetunionen:

Drenge u/10 (69 delt.):

Samvel Ter Sahakyan, Armenien, 8

Drenge u/12 ( 65 delt.):

Eltaj Safarli, Azerbajdjan, 7½

Drenge u/14 (70 delt.):

Sergei Zhigalko, Hviderusland, 7

Drenge u/16 (54 delt.):

Csaba Balogh, Ungarn, 7

Drenge u/18 (52 delt.):

Bartel Mateusz., Polen, 8½

Piger u/10 (48 delt.):

Nazi Paikidze, Georgien, 8

Piger u/ 12 (46 delt.):

Anastasia Bodnaruk, Rusland, 9

Piger u/14 (57 delt.):

Anna Muzychuk, Ukraine, 7½

Piger u/16 (48 delt.):

Maria Fominykh, Rusland, 7½

Piger u/18 (43 delt.):

Natalija Pogonina, Rusland, 7½

Eneste nordiske medaljeaspirant,

norske Magnus Carlsen, måtte nøjes

med bronze i drenge u/14, da han

sluttede af med to nederlag efter 6½

i de første syv runder.

Alexei

C. Hansen

– dansk

topscorer.

Danmark havde fire deltagere :

Drenge u/12:

Alexei C. Hansen 5½/9

Drenge u/14:

Benjamin Skjoldan 3½/9

Drenge u/16:

Nikolaj Mikkelsen 4½/9

Drenge u/18:

Christian K. Pedersen 4½/9

K-skak

Indbydelse:

Computerfri

Veteran-DM 2003

K-skak EMT inviterer til deltagelse

i det 6. Computerfri Veterandanmarksmesterskab

i korrespondanceskak

2003.

Startdato bliver ca. 15. november.

Og vinderen vil ud over titlen modtage

en præmie på 1.000 kr.

Deltageberettigede er alle medlemmer

af Dansk Skak Union, der i

2003 fylder mindst 50 år, og som

gennem tilmeldingen bekræfter, at

turneringen vil blive gennemført

100% uden hjælp af computeranalyse.

Protester vedrørende spillets afvikling

følger DSU’s almindelige

klagesystem, mens enhver protest

angående brug af computer afgøres

af undertegnede og har k-skakchefen

som sidste og eneste appelinstans!

Tilmelding senest den 1. november

2003.

Indskuddet, som er på 100 kr.,

indsættes samtidigt på girokonto

4950356 eller 6426-4950356 hvis

du benytter PC-bank.

Peter Lindegaard

Computerfri

Veteran-DM 2002

Slutspurten i dette DM er et tæt løb

mellem mesteren fra 2000 og 2001

Jens Haagen Hansen samt Aksel Ros

og Peter C. Pitters.

Randers vinder af

1. division 2002

Skakklubben af 1946, Randers, som

i maj fusionerede med Tårnet Randers

og nu hedder Skakklubben

Rokaden, har vundet sit første Danmarksmesterskab.

Holdet opnåede

19½ point, samme resultat som de

seneste fire års mestre fra Nørresundby,

men resultatet af indbyrdes

partier faldt ud til 1946 Randers fordel.

Tillykke til deltagerne Claes Løfgren,

Tomas G. Hansen, Flemming

Petri Petersen og Claus Rossen.

Peter Lindegaard

2003 /7/297 33


Bøger

Med computer...

Brugt rigtigt er computere

og skakprogrammer

glimrende værktøjer til at

øge spillestyrken.

Computerne har på en snes år vendt

op og ned på dataadgang, arbejdsvaner

og udviklingsmuligheder, men

dermed også dramatisk øget behovet

for hele tiden at være opdateret

om alskens ny teknologi. Udbudet

af publikationer med titler som

‘Kend din PC’, ‘Få mere ud af

scanneren’, ‘Lær at bruge Excel’, er

enormt.

Skak er blandt de områder, hvor

computerne for altid har vundet terræn,

og netop skakken måtte lægge

bræt til de mest afgørende slag mellem

menneskets ægte tænken og

maskinens kunstige intelligens. Men

trods den massive tilstedeværelse af

skakprogrammer findes der forbløffende

lidt litteratur om at tæmme dem

og udnytte dem til selv at blive en

bedre skakspiller.

At der er behov for en bog som

How to Use Computers to Improve

Your Chess af den danske skakspiller

og journalist Christan Kongsted

er derfor hævet over enhver tvivl.

Bogen rammer fint computerbogsgenren

med en stil, som er informativ

uden at være tung, og præget

af praktikerens ønske om konkrete

svar fremfor svævende videnskabelighed.

Christian Kongsted er god til at

give klare og velbegrundede svar,

både på spørgsmål, han selv formulerer,

og spørgsmål, der logisk opstår

hos læseren undervejs.

For at opnå denne klarhed har han

dog været nødt til at begrænse sig,

mest iøjnefaldende (men også naturligt)

til ChessBase og Fritz, hvergang

der gives eksempler på konkret

funktionalitet.

En anden begrænsning, som nærmer

sig en direkte mangel i forhold

34 2003 /7/298

til herskende computerbogsstandard,

er de relativt få tabeller, oversigter

og illustrationer (bortset fra skakdiagrammer).

Forslag til menuvalgssekvenser

skal man lede efter i den

almindelige omløbende tekst, og der

er hverken fotos eller screendumps

til at understøtte teksten.

Indfaldsvinklerne på emnet savner

derimod ikke noget: Skakcomputernes

historie (hvad blev der for

resten af Kasparovs match mod Deep

Thought i 1989?), programmernes

søgefunktioner, deres styrker og

begrænsninger, anti-computerstrategier,

brugen af databaser, computeren

som sparringpartner ved analyse,

brug af computer til at forbedre

åbningsrepertoire, taktisk slagkraft

samt slutspil, skak på Internet og

computerskak i fremtiden.

Som man kan gætte, er Kongsted

hverken skræmt eller afvisende over

for at anvende trækgenerende programmer

som støtte i analyserene.

Men han advarer mod at sætte

computeren til at gøre alt regnearbejdet,

for så er det ikke længere ‘at

analysere med sin computer’, men

‘at se computeren analysere’. Hvis

man virkelig vil gøre sig forhåbninger

om bedre resultater i turneringsskak,

er det bidende nødvendigt selv

at kunne regne.

Flere steder i bogen fremsætter

Konsgsted lignende advarsler mod

at drive ind i passivitet og isolation

med sin computer. Der er ikke venlige

ord til k-skakkens ‘post-men’,

spillere, der lader maskinen stå og

summe varianter hele natten og blot

bærer trækkene over i postkassen.

Og slutreplikken i bogen er en varm

anbefaling af at gå ned i den lokale

skakklub og spille skak med andre

mennesker.

Uden tvivl er anbefalingen oprigtigt

ment, men det er alligevel lidt,

ligesom hvis en bog om Jaguarsportsvogne

og køreteknik slutter

med at fastslå, at det er både sjovere

og sundere at cykle. Den redaktionelle

samvittighed er i orden, og lad

så maskinen drøne derudad med ti

millioner træk i sekundet.

Thorbjørn Rosenlund

Christian Kongsted: How to Use

Computers to Improve Your Chess,

192 sider, Gambit 2003.

Bognoter

v/ Jacob Aagaard

John Watson:

Chess Strategy in Action

288 sider, Gambit 2003.

En opfølger til en af 90’ernes mest

succesfulde bøger, The Secrets of

Modern Chess Strategy. Bogen er

akademisk opstillet, men i virkeligheden

skrevet af en skakspiller, der

beskriver sin opfattelse af moderne

strategi på topplan. Bogen er ret

avanceret, men for den stærkere

klubspiller eller elitespiller rummer

den stor indsigt i emnet.

!

Angus Dunnington:

Chess Psychology

128 sider, Everman Chess.

En dejlig lille sag, der omtaler forskellige

aspekter af psykologi i praktisk

skak.

!

Mihail Marin:

Secrets of Chess Defence

176 sider, Gambit.

En storslået debut som forfatter af

den rumænske stormester. Bogen

omhandler forskellige defensive

aspekter af skakspillet på højt

forståelsesniveau og ekstremt godt

forklaret, så alle kan forstå det.


Problemskak

13219.

Lars Larsen.

Originalopgave.

-+-+-+-+

ObB-R-Pk+-+-Oo+

+oQnT-+-

-O-Nl+-+

+p+-+-+-

-+-+p+-M

+-+-+-+-

Mat i 2 træk. C + 10+8

De nye opgaver

Atter er Danmarks eneste nulevende

IM i problemkomposition, Lars Larsen,

på banen med en række fine

originalopgaver - naturligvis direkte

opgaver der er til at forstå for den

praktiske spiller. Særligt den første

er fremragende.

Frank Müller fra Samerberg i Tyskland

er specialist i selvmatter. Denne

gang har han leveret en krystalklar

tvilling i miniature.

tilûLøsninger

nr. 6

13214. (Juricek) Forførelse: 1.

Dxf2? Truer 2. Te2‡ o.lign. Men 1...

Kc5! Løsning: 1. Te5! Truer 2.

De3‡. 1... Kxe5 2. Df4‡. 1... Lxe5

2.Tc4‡ (Selvblokade). 1... Te1

2.Dxb2‡. 1.. Se4 2. Td5‡ (Selv-

û

TÅRNURET

– I gammel god kvalitet

– PÅ LAGER

13220.

Lars Larsen.

Originalopgave.

v/ Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf., 2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75.

-+-+-+bB

O-+o+-+rM-+-+o+

+kOp+lO-

-O-+-P-V

+-+t+nP-

-+q+-N-+

+-M-+-+-

Mat i 2 træk. C + 10+11

13221.

Lars Larsen.

Originalopgave.

-+-+-+k+

+-+-+-+-

-+-Po+nL

+m+-O-+-

-+-+q+b+

+-+-+t+v

-+-+-PoM

+-+-+-+-

Mat i 4 træk. C + 6+8

blokade). Og 1. Sd1/Sg4 2. Df4‡.

Fine tårnmatter på tre af fire felter

omkring den sorte konge.

13215. (Larsen) Forførelse: 1. Dc6?

Truer 2. Dxc5‡. Men 1... Kb4! Løsning:

1. Dd6! Truer 2. Dxc5‡. 1...

Sb5~ 2. d5‡. 1... Sxd4 2. D/Txd4‡.

1... Sxd6 2.Sxd6‡ (Linieåbning) 1...

Kb4 2. d5‡. 1... Sc5~ 2. d3‡. Og 1...

Sd3 2. cxb3‡ (Selvblokade). Fortsat

forsvar med to springere. Den hvide

dronning opretter fejlagtigt binding

af Sc6 i forførelsen. Men i løsningen

opretter den ‘forud’ binding af

samme springer, hvis sort svarer som

i forførelsen.

13216. (Hansen) 1. La5! Træktvang!

1... Ke7 2. Ke5 (Der er dual med 2.

Kd5) 2... Ke8 (Eller 2... Kd7 3. Df7†

Kc6 (eller 3... Kc8 4. Dc7‡) 4. Dd5‡)

Danmarks mest solgte og mest holdbare ur. Det med vippearmen,

næsten umuligt at ødelægge ved f.eks. lynskak. Besøg vores Shop på

nettet! Skakhuset har de fleste nye bøger på lager og måske verdens

største udvalg af secondhand/antikvariske skakbøger og tidsskrifter

til salg. Desuden bl.a. fine palisander- og ibenholt-spil!

SKAKHUSET DANMARK ApS

Tel 33 14 62 91, Postboks 38, Kirke Værløsevej 18 B, 3500 Værløse.

E-mail info@skakhuset.com http://www.skakhuset.com

13222.

Frank Müller, Tyskland.

Originalopgave.

-+-+-+-+

+-+-+-+-

-+-+-+-+

+-+-+-+-

-+-N-+-+

+-B-+-+o

-R-+-+-P

+-+l+-+k

Selvmat i 5 træk. C + 5+2

A: Diagram. B: ÷ Lc3.

3. Df6 Kd7 4. De6‡. 1... Kd7 2. Df7†

Kd6 (Eller 2... Kc8 3.Dc7‡ hhv. 2...

Kc6 3. Dd5‡) 3. Kd4 Kc6 4. Dd5‡.

Og 1... Kd6 2. Df7 Kc6 (Eller 2...

Kc5 3. Dd5‡) 3. Dd5‡. Denne miniature

har en fornem nøgle, men lider

desværre under dualer.

13217. (Larsen) A: 1. Kc3 Sf3 2.

Sc7 Lxd4‡. B: 1. Lc7 e5† 2. Ke3

Lh6‡. Frigørelser. Forskellige sorte

officerer går til samme felt (c7) for

at frigøre Lg7 fra Ta7’s binding.

Turneringsudskrivelse

I anledning af sin 85 års fødselsdag

den 9. marts 2004 udskriver Lars

Larsen en tematurnering med følgende

tema:

‘Konstruer en totrækker, hvor førstetrækket

viser en ‘Give and take key’

– altså hvor sort konge gives et flugtfelt,

men samtidig fratages et.’

Hver komponist må højst stille med

to opgaver. Sidste frist for indlevering

er den 1. maj 2004, og opgaven

eller opgaverne bedes sendt til Leif

Schmidt, Rådmand Billesvej 25,

2610 Rødovre. Turneringens dommer

er Lars Larsen.

Dansk Skakproblem Klub

DSK afholder møde torsdag den 6.

november kl. 19.30, hvor Henrik

Juel holder foredraget ‘Konsekvent

seriehjælpemat’. Det sker i Nørrebro

Medborgerhus, Blågårds Plads

3, 3. sal. Alle er velkomne!

http://hjem.get2net.dk/skak/

dansk_skakproblem_klub/

2003 /7/299 35


Kombinationer

Tag stilling v/ Bent Kølvig


36 2003 /6/300

1. Hvid trækker!

t+-Mt+l+

Oo+-VoO-

-+vBoMo+

N-+-+-+-

-+-+-+-+

P-N-Pb+-

-P-+-PpP

+-+r+rK-

En gunstig afbytning?

4. Hvid trækker!

t+w+-T-+

OoO-Mo+l

-+-O-+-O

+-V-Or+-

-+-+p+q+

+bPp+-Pp

pP-+-+-+

R-B-K-+-

Kvalitet? Bondegevinst? Mere?

7. Sort trækker!

-+-+-+-+

+-+-+-+-

-+-+-Pr+

+-+-+k+-

-T-+-+pL

+-+-+-T-

-+-+-R-+

+-+-+-+-

Er der overhovedet noget håb?2. Hvid trækker!

-R-+-+-+

+-+-+-V-

-+-+oOl+

+oK-P-Bo

-+v+-P-P

+-+-+-+-

-+-+-+-+

+-+-+-+-

Kan det vindes?

5. Sort trækker!

t+-T-+l+

OvW-+oOo

-O-+oV-+

+-+m+-+-

-+nB-+-+

+p+-+-+p+p+qPpP

R-+r+bK-

En næsten lige stilling!

8. Sort trækker!

-T-+-Tl+

O-+-+oVo

w+o+-Oo+

+-+o+v+-

-M-P-P-B

Pb+-+n+-

-PpQr+pP

+-Kr+-+-

En springer i vanskeligheder!

Løsninger side 39

3. Hvid trækker!

-+-+tTl+

Oo+v+-Oo

m+oOoVw+

+-+-+-+-

-+pPo+-+

Pp+-PnP-

-Bq+-PbP

+-+rR-K-

Hvor skal springeren hen?

6. Hvid trækker!

-+-WtMlV

T-+-+-+m

o+-O-Oo+

+-OpO-+nOp+p+-+

+-+-Bp+r

pP-+-+-Q

+-Kb+-+r

Kan kanonen skyde gennem

forsvaret?

9. Hvid trækker!

tM-W-T-+

+oO-+-Ol

-+mO-+-O

O-+b+v+-

-+p+-P-+

P-+-+n+p

-P-B-+p+

+-+qRrK-

Flot udviklingsforspring!


Kommende

turneringer

Indbydelser:

Sendes til Skakbladets redaktion.

Indrykningspriser og øvrige vilkår

findes på www.dsu.dk og i Skakhåndbogen.

Rating af turneringer:

Kontakt Dansk Skak Unions

ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:

Elo-rates turneringen, skal det

fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk

+ 'Indbydelser'

K = Koordineret turnering

H = Hurtig- og lynskak

J = Juniorturnering

A = Andre arrangementer

Chess House

�redags Lyn (gratis) H

Hver fredag - Lynskak på Silkeborgvej

41, Århus, fra kl. 20.00. – Intet

indskud. – Se mere på Chess House's

hjemmeside:www.chesshouse.dk

eller ring på tlf. 86 19 76 47.

Kjellerup Hurtigskak H

19/10. – Kjellerup Skakklub afholder

hurtigskak søndag d. 19. oktober

i Al-huset, Skolevangen 5, 8620 Kjellerup.

– Start og velkomst kl. 9.30 og

forventet afslutning ca. kl. 18.30. –

Turneringsform: Der spilles ½-times

partier med en mesterklasse, 3-4

basisklasser samt 1 skoleskakklasse,

alle efter Monrad-systemet. – Indskud:

Kr. 100. Skoleskak dog kun kr.

40. – Præmier: Hele indskuddet går

til præmier. – Tilmelding: Senest 15.

oktober til Erik Ruskjær på tlf. 86 66

74 09, eller Kim Lund Jensen på tlf.

86 66 15 75 samt email: mackjensen

@mail.tele.dk.

Århus okt/nov EMT K

21/10 - 2/12. – Tirsdagene 21. oktober,

4., 11., 26. november og 2. december

kl 19.00-23.30 på Lokalcenter

Bakkegården, Kirkegårdsvej (obs:

indgang via Peter Sabroes Gade). –

Betænkningstid er 1 time 45 min til

40 træk, derefter 30 min til resten af

partiet. – Der spilles i Monrad og 6mands

grupper, afhængig af styrke. –

Indskud: 125. – Indskud minus EMTafgift

går til præmier, dog minimum

1. plads 600 kr., 2. plads 400 kr. –

Tilmelding senest 17. oktober til

Anders Sønderby, ans@pls.dk, tlf. 87

45 10 27 med oplysning om navn,

klub, fødselsdato, ratingtal, telefonnr.

og evt. email.

Det åbne klubmesterskab

i Køge K

21/10 - 20/1. – Køge Skakklub indbyder

til EMT over følgende 7 tirsdage:

21/10 – 28/10 – 11/11 – 25/11 –

2/12 2003 og 6/1 – 20/1 2004. Alle

dage startes 19.00. Udsatte partier

spilles torsdage. – Sted: Blumesvej

3, 4600 Køge. – Betænkningstid: 40

træk på 2 timer, derefter ½ time +

opsparet tid til resten af partiet. –

Gruppeinddeling: 8-mands grupper.

Sidste evt. Monrad. – Indskud/

præmier: 75 kr. Betales kontant 1.

spilledag. Præmier i hver gruppe 1.

250 kr. og 2. 150 kr. – Rygning:

Spillelokalet er røgfrit, men der kan

ryges i tilstødende lokale. – Tilmelding:

Senest 18. oktober 2003 med

angivelse af fødselsdag, klub,

ratingtal og telefonnummer til: Erik

Carlsen, Veggervej 7, 4600 Køge, tlf.

56 66 08 76, email: ecarlsen@oncable.dk.

Gudenådalens EMT 2003 K

22/10 - 3/12. – Gudenådalens Skakklub

indbyder til 7-runders koordineret

EMT på følgende onsdage:

22/10 - 29/10 - 5/11 - 12/11 - 19/11 -

26/11 - 3/12. Alle dage startes kl.

19.00. – Spillested: Egeskovskolen,

Vestre Ringvej 11, 8850 Bjerringbro.

– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,

derefter ½ time til resten af partiet.

I alt 5 timers spilletid og ingen

hængepartier. – Grupper: 8-mands

grupper + evt. en Monrad-gruppe. –

Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalerne.

– Indskud: 130 kr. for alle.

– Præmier: Hele indskuddet minus

EMT-afgiften uddeles som præmier.

– Tilmelding: Senest lørdag 18/10

2003 via vores hjemmeside. Ellers telefonisk

til: Henning Staugaard, 86

68 49 47, eller Per Christensen, 86 67

27 09.

Centrum Weekend EMT K

24/10 - 26/10. – Lille turnering – små

præmier – stor hygge! – Skakklubben

Centrum indbyder til Weekend EMT

24.-26. oktober 2003. – Spillested:

Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Esbjerg.

– Turneringen Elo-rates hvis

muligt, og derfor er alle spillelokaler

røgfri – der kan dog ryges i tilstødende

lokaler. – Spilletider: fredag

19-24, lørdag og søndag 10-15 og 16-

21. – Indskud: kr. 120 inkl. DSU-afgift.

– Præmier: 1. præmie i hver

gruppe kr. 500. – Turneringsform: 6mands

grupper + evt. sidste gruppe

Monrad. – Kantine: tilbyder igen vådt

og tørt. – Tilmelding: Brian Isaksen,

Jakob Gejsings Vej 6, 6700 Esbjerg,

tlf. 75 13 75 02, email: brisak

@esenet.dk. – Tilmeldingsfrist: Søndag

19. oktober.

Espergærdetureneringen 2003

Kystmesterskabet K

24/10 - 26/10. – Espergærde Skakklub

kan i år indbyde til det 29. Kystmesterskab,

der spilles med 5 runder

inden for en weekend. – Spillested:

Tibberupskolen, Idrætsvej 19, Espergærde.

Tæt ved Espergærde station.

– Spilletider: Fredag den 24. okt.

kl. 18.00 - 23.00, lørdag 25. okt.

kl. 10.00 - 15.00 og kl. 15.30 - 20.30,

søndag 26. okt. kl. 10.00 - 15.00 og

kl. 15.30 -20.30. – Betænkningstid:

40 træk på 2 timer, derefter ½ time til

resten af partiet. – Gruppeinddeling:

4 Monrad-grupper. – Indskud: 150 kr.

i alle klasser. Betales inden første

runde. – Tilmelding: Senest fredag

den 17. okt. 2003 til: Lars Nørgaard,

tlf. 26 70 19 76, eller Helle Primdahl,

email: helle.primdahl@get2net.dk.

Oplys navn, klub, rating, fødselsdag

og telefonnr. – Bemærk: Velassorteret

kantine. – Turneringen indgår i NSU

Grand Prix 2003 Hele indskuddet går

til præmier.

Hvidovre EMT K

24/10 - 26/10. – Hvidovre Skakklub

indbyder til EMT. – Turneringsform:

5 runder i 6-mands-grupper indplaceret

efter rating. – Max. 36 deltagere.

Nederste gruppe evt. Monrad

og ingen max. deltagelse. – Der spilles

efter DSU’s regler for koordinerede

turneringer + FIDE’s regler. –

Spilletid: Fredag d. 24., lørdag d. 25.

og søndag den 26. oktober 2003. Fredag

startes kl. 17.30, lørdag og søn-

2003 /7/301 37


... KOMMENDE TURNERINGER

dag kl. 10.00 og 16.00. – Indskrivning

+ betaling fredag kl. 16.00-17.00. –

Rygeforbud i spillelokalet. – Spillested:

Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej

446 (nabo til Engstrandskolen),

4 min. gang fra Frihedens

Station og buslinierne 39,121, 132 og

200. – Indskud kr. 125, dog er indskuddet

kr. 75 for juniorer (ikke fyldt

18 år) med rating under 1400 (Hvidovre

Skakklub runder op). Indskuddet

excl. EMT-afgift går til præmier.

– 1. præmie i øverste gruppe extra

1000 kr. doneret af sponsor. – Fortæring:

Idrætscentrets kantine er åben

under turneringen. Der må ikke medbringes

mad og drikkevarer. – Tilmelding:

„Først til mølle“ - oplys

navn, tlf., email, fødselsår, klub og

ratingtal senest den 20. oktober 2003

til Thomas Mørkøre, tlf. 36 77 67 75,

email: morkore@webspeed.dk.

Skive Bymesterskab 2003 K

24/10-21/11. – Skive Skakklub indbyder

til koordineret EMT over fem

fredage efter skolernes efterårsferie,

alle dage med start kl. 19. – Spillested:

Skivehus Skole, Rosenbakken

8, 7800 Skive. – Spilledatoer: 24/10,

31/10, 7/11, 14/11 og 21/11. – Turneringsform:

Fortrinsvis 6-mands

grupper, alle-mod-alle, nederste gruppe

evt. Monrad. – Betænkningstid: 2

timer til 40 træk, ½ time + opsparet

tid til resten af partiet. – Indskud: 130

kr, juniorer dog kun 100 kr. – Præmier:

I alle grupper: 1. pr: kr. 400, 2.

pr. kr. 200. – Forplejning: Der forefindes

kantine på spillestedet med

mad og drikke til rimelige priser. –

Tilmelding: Til Günther Karlsen, tlf.

97 54 54 01, eller Per Nielsen, tlf. 97

52 05 78, email: sjeni@adslhome.dk,

senest 17. oktober.

Tårnets 25-timers

nonstop-EMT 3 K

25/10 - 26/10. – 25 timers skak på

kun et døgn!! Skakklubben „Tårnet“

i Svendborg indbyder til 5-runders koordineret

nonstop-EMT den 25-26/10

2003. – Turneringen tilmeldes grandprix-serien.

– Spillested: Færgegården,

Færgevej 13, 5700 Svendborg. –

Spilletidspunkt: Lørdag kl.10.00 -

søndag kl.10.00 uafbrudt med partistart

hver femte time. – NB: Der kan

ikke spilles på forskud! – Betænkningstid:

NB! 1½ time til 34 træk plus

1 time til resten. – Klasser: Der spil-

38 2003 /7/302

les i 6-mands grupper evt. suppleret

med en Monrad-gruppe nederst. –

Indskud: 120 kr. – Præmier: Nr. 1:

300 kr., nr. 2: 200 kr. – Lokaleforhold:

Der er rygeforbud i spillelokalet.

– Forplejning: Øl, vand, kaffe,

håndmadder og kage kan købes. –

Tilmelding: Senest fredag den 17/10

til Erling Bech Andersen, tlf. 62 21

86 81, email: easn@mail.tele.dk, eller

Jens Erik Pedersen, tlf 62 21

78 87, email: Jens.erik.pedersen3

@skolekom.dk.

Chess House nov/dec

7 runders onsdags EMT K

5/11 - 17/12. – Elo-rates. 7 runder.

Fortrinsvis 8-mands grupper. Onsdage

d. 5/11, 12/11, 19/11, 26/11,

3/12, 10/12 og 17/12 kl. 18.30. – Tid:

2 timer til 40 træk + ½ time. – Indskud:

125 kr. – Præmier: 1. pr. 500, 2.

pr. CH-gavekort på 300. – Tilmelding:

Senest 31/10 til Aage Olsen, tlf.

86 40 43 01. Email: mra@stofanet.dk

eller Chess House, Silkeborgvej 41,

Århus C., tlf. 86 19 76 47. – Se mere

på www.chesshouse.dk.

K41 2-mandshurtighold H

8/11. – K41 indbyder til 8-runders

hurtigturnering for 2-mands hold, 20

min pr. spiller pr. parti. Der spilles i

én stor gruppe med præmiegrupper a

la fredagslyn. – Spilledag: Lørdag den

8. november 2003 fra kl. 10.00 til kl.

18.00. – Spillested: K41, Mellemtoftevej

11, 2500 Valby. – Indskud:

Pr. hold 200 kr., som betales ved

turneringsstart. – Præmier: Mere end

100% af indskuddet!! – Tilmelding:

Senest 6. november, skriftligt eller pr.

mail, til Roland Greger, Toftagervej

23, 2700 Brønshøj, rrg@ateam.dk,

med navne, ratingtal og holdnavn.–

OBS: Max. 22 hold!

OK gulve H

15/11. – Søhus Skakklub indbyder til

endags turnering lørdag d. 15. november

2003. – Spillested: Eventyr Golf

Center, Falen 227, Sanderum, 5250

Odense. – Spilletid: Lørdag den 15.

november 2003 kl. 9.30 - 16.50. Kl.

8.30 åbnes der for betaling. – Præmieoverrækkelse

kl. 17.10. – Turneringsform:

Der spilles med 8-mands grupper,

opdelt efter rating. Max. deltager

antal 64. – Betænkningstid: 25

minutter pr. spiller pr. parti. – Indskud:

Kr. 100. – Præmier: Nr. 1: 400

kr., nr. 2: 300 kr., nr. 3: 200 kr. i alle

grupper. Samt lodtrækning om mange,

mange fine præmier fra klubbens

sponsorer. Tilstedeværelse kræves. –

Præmiesum i hver gruppe 900 kr. –

Bespisning: Cafeen har åbent hele

dagen med gode tilbud. – Morgenkaffe

fra kl. 9.00. – Parkering: Lige

ved indgangen. – Rygning: Der må

ikke ryges i spillelokalerne. Rygning

i Cafeen er tilladt. – Tilmeldingsfrist:

Senest onsdag d. 12. november 2003.

– Tilmelding til: Peder Elkjær, Elsdyrløkken

48 B, 5210 Odense NV. –

Tlf. 65 94 30 03. Mail: peder.elkjaer

@privat.dk, www.sohusskak.dk – her

opdateres den aktuelle deltagerliste.

– Sponsor: OK Gulve-Gardiner,

Blangstedgårdsvej 3, 5220 Odense.

Springeren Kolding

weekend EMT K

21/11 - 23/11. – Skakklubben Springeren

inviterer til 5 runders koordineret

turnering på Munkevængetskole

blok H, 6000 Kolding. – Tidspunkt:

fredag den 21/11, lørdag den 22/11

og søndag den 23/11. – Spilletidspunkt:

Fredag kl. 19.00-24.00. Lørdag

og søndag kl. 10.00-15.00 og

15.30-20.30. – Betænkningstid: 2 timer

40 træk. Derefter ½ time plus

opsparet tid til resten af partiet. –

Grupper: Der spilles så vidt det er

muligt i 6-mands grupper, sidste

gruppe evt. som Monrad. – Indskud :

Kr. 150. Pensionister og juniorer kr.

100. – Præmier: 1. pr. i alle grupper

min. kr.1000, 2. pr. kr. 600, men

besøg os på vores hjemmeside www.

skakklubbenspringeren.dk og følg udviklingen

i præmiestørrelsen. – Der

må ikke ryges i spillelokalerne. –

Kantine: Der vil kunne købes brød,

pølser, kaffe, te, øl og vand. – Overnatning,

f.eks.: Kolding Vandrerhjem,

www.danhostel.dk/kolding, ca.

10 min. gang fra spillestedet. – Tilmelding:

Senest lørdag den 15.11 til

Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36

email: r.ebbesen@stofanet.dk eller

online tilmelding på vores hjemmeside

www.skakklubbenspringeren.dk

eller til Svend Hansen tlf. 75 53 46

08. – Vel mødt til en dejlig skakweekend

i Kolding.

Post Danmark Cup 2003

Hurtigskak søndag den 2. nov.

Se Skakbladet nr. 6


Albertslund Hurtigskak H

23/11. – Albertslund Skakklub indbyder

til 7 runders hurtigturnering

søndag d.23/11-2003. – Spillested:

Herstedvesterstræde 4, 2620 Albertslund.

– Spilletidspunkt: Søndag d. 23.

november kl. 10.00 - 18.00. – Betænkningstid:

25 minutter pr. spiller pr.

parti. – Turneringsform: Der spilles i

én Monrad-gruppe. – Indskud: 100

kr., som skal betales på spilledagen

inden kl. 9.45. – Præmier: Hele indskuddet

går til præmier. Der vil være

ratingpræmier. – Forplejning: Øl,

vand, kaffe, håndmadder mv. kan

købes. – Øvrigt: Rygning er ikke til-

Tag stilling!

Løsninger til øvelserne side 36.

1. Max Euwe

J. Wolpert

Johannesburg 1955. 19. Lxc6! bxc6

20. Lxe7 Txe7 21. Txd8†! Txd8

22. Sxc6. Sådan får hvid sin kvalitet

tilbage med merbonde som vinder

slutspillet efter f.eks. 22... Ted7 23.

Sxd8 Txd8 24. Td1. Sort havde den

naturlige respekt for modstanderens

ry og opgav. 1-0.

2. Predrag Nikolic

Oleg Romanishin

Novi Sad 1982. 54. exf6 Lxf6 55.

f5†!! med pointerne 55... Kxf5 56.

Tf8 og 55... exf5 56. Tb6, i begge

tilfælde med løberfangst. 1-0.

3. Ernst Grünfeld

J. Steniczka

Wien 1958. 16. Se5! Bondegevinst!

16... dxe5. Eller 16... Lxe5 17. Lxe4

Dh5 18. dxe5. 17. Lxe4! Dg4. Noget

bedre var 17... Dh5 18. dxe5 Sc5

19. exf6 gxf6 20. Lg2, dog stadig

med stor hvid fordel. 18. dxe5 Sc5

19. Lxh7† Kh8 20. exf6 gxf6 21.

Td4. 1-0.

4. Garry Kasparov

Sunil Matabeek, New York

Garry Kasparov’s simultan, Internet

Chess, 1995. 20. Lxf7 Sxf5 21. Dg6†

Kh8 22. exf5 Txf7 etc. vinder noget

træ, men selvfølgelig går en Kasparov

efter mere: 20. Dh5! Sxf5 21.

ladt i spillelokalet, men der henvises

til et tilstødende lokale. – Tilmelding:

Senest d. 19.november til Birger Madsen,

tlf. 36 72 84 09, eller via email:

skakklub@albertslundskakklub.dk. –

Angiv venligst navn, klub og ratingtal.

Maksimalt 32 deltagere.

Roskilde

Domkirketurnering 2003 K

28/11 - 30/11. – Roskilde Skakklub

indbyder atter i år til koordineret turnering.

– 5 runders weekend EMT. –

Spillested: Vestergade 17, 4000

Roskilde. – Spilledage: 28/11 - 30/11

2003. – Tidspunkt: Fredag den 28/

exf5 Dd8 22. Dxh6† Kg8 23. f6

Dxf6 24. Dxf6. 1-0.

5. Wu Wenjin

Bu Xiangzhi

Zoneturnering 3.3, Yongchuan 2003.

Sort får ikke noget ud af 19... Sc3 20.

Lxc3 Lxc3 21. Txd8† Txd8 22. Td1.

Men der er jo en standardkombination:

19... Sf4! 20. De3 Txd4 21. Txd4

Lxd4 22. Dxd4 Lxg2! Familieskak

på e2! Partiets anden halvdel blev ikke

vanskelig: 23. Sd6 Lxf1 24. Dxf4

La6 25. Td1 Tf8 26. c4 Lb7. Tilbage

på angrebsdiagonalen! 27. Kf1

La8 28. De5 Dc6 29. Td3 Dh1† 30.

Ke2 Lg2 31. Kd2 Df1 32. Dg3 Lc6

33. a4 Td8 34. Kc2 Da1 35. f3 Da2†

36. Kc1 Da1† 37. Kc2 h6 38.Df4

Td7 39. Td1 Da2† 40. Kc3 De2 41.

Td3 De1† 42. Kc2 e5 43. Df5 g6

44. Df6 e4 45. Td1 De2† 46. Td2

Dxf3 47. De5 e3. 0-1.

6. Timothy Taylor

Miguel Quinteros

6 th Frank Marshall International,

New York Chess Center 1983. Eftersom

de sorte brikker er koncentreret

om kongens forsvar, kan de

hvide slå hul i den anden side: 23.

Sxc5!! dxc5. Afslag med f.eks. 23...

Dc8 24. Se6! Dxc4 25. Kd2 Txe6

26. Lb3 redder ikke sort. 24. Lxc5

Tee7. Truslen var også 25. Lxf8. 25.

d6 Teb7 26. Lxa7. Og da følgen nu

må blive 26... Txa7 27. c5 samt 28.

Lb3† etc., opgav sort. 1-0.

11, kl. 19.00-24.00. Lørdag den 29/

11 kl. 10.00-15.00 og kl. 15.30-20.30.

Søndag den 30/11 2003 kl. 10.00-

15.00 og kl. 15.30-20.30. – Betænkningstid:

2 timer til 40 træk, derefter

½ time + opsparet tid til resten af partiet.

– Form: Monrad. Mester og basisgrupper.

– Indskud: 125 kroner. –

Præmier: Hele indskudet efter EMTafgift.

– Rygning er ikke tilladt i

spillelokalet. – Tilmelding til: Jacob

Andersen, tlf. 46 350 777, email: jacoban11@m1.stud.ku.dk,

eller: Lasse

Christensen, tlf. 46 18 88 91, email:

thillas@get2net.dk, senest søndag

den 23. november 2003.

7. Ron W. Henley

Jay R. Bonin

6 th Frank Marshall International,

New York Chess Center 1983. 44...

Tf3†!! Det sidste strå: Pat! 45. Txf3

Tb5† 46. Ke6 Te5†! Sort skal bare

af med det tårn – uden at hvid kan

ophæve patstillingen. Nogle vil

kalde motivet ‘det vilde tårn’, andre

‘kamikaze’. 47. Kf7 Te7† 48. Kg8

Tg7† 49. Kh8 Tg8† 50. Kh7 Tg7†

51. fxg7 pat. ½-½.

8. Joseph Feller

Jan H. Timman

Zoneturnering Amsterdam 1978.

18... Lxc2! 19. Lxc2 Sa2† 20. Kb1

Dxa3. Men selvfølgelig ikke det

oversmarte 20... Dxe2? 21. Kxa2. 21.

b3 Txb3† 22. Lxb3 Dxb3† 23. Ka1

Sc3. Showet er forbi. 0-1.

9. Nicolas Rossolimo

Leyzermann

Moskva 1925. Et udmærket træk er

1. Lc3! med store problemer for sort.

Men den direkte vej er jo 1. Sg5†!

Kg6 2. Te6† Tf6. De ubehagelige

følger af 2... Lxe6 er 3. Sxe6 De7 4.

Dc2† Kf8 5. g4 etc. 3. Txf6† gxf6.

Skaffer kongen et flugtfelt. 3... Kxf6

4. Lc3† Ke7 5. De2† Kf8 6. Se6†

duer jo ikke. Men nu dagens overraskelse:

4. Dh5†!! Kxh5. Han bliver

nu sat mat. Men heller ikke 4... Kg7

5. Sf7 er værd at prøve.5. Lf7† Lg6

6. g4† Kh4 7. Le1 mat. 1-0.

2003 /7/303 39


ABONNENTNUMMER:

Udebliver Skakbladet...

Kontakt venligst det lokale posthus

og anfør abonnentnummer.

Giver dette ikke resultat kontaktes...

Skakbladets ekspedition,

Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle. ß Postens retur-adresse

Online-butik

www.skaksalg.dk

Nye bøger

Excelling at

positional chess

Jacob Aagaard,

Everyman Chess 2003,

176 sider. Pris: 239,-

Positionel skak forbliver et

mysterium for mange

spillere, og samtidig er de

små detaljer og finesser

det, der gør forskellen

mellem to lige spillere. Gør

noget ved dit positionelle skak, og du

vil opleve skakken fra en helt ny vinkel. I denne

unikke bog har Jacob Aagaard udvalgt mange

originale eksempler, de bedste som han selv bruger

til træning og studeren. Han bevæger sig også dybt

ind i analyserne og de grundlæggende ideer.

Starting Out:

The Ruy Lopez

John Shaw,

Everyman Chess 2003, 144

sider. Pris 199,-

Ruy Lopez er en af de mest

berømte af alle åbninger.

Den har en lang og

anerkendt historie med sig.

Den har bl.a. været spillet

af stormestre som Fischer,

Karpov, Kasparov, Kramnik og Anand. Fra

starten har Hvid initiativet og får hurtigt taget magten

over centrum. I denne bog går John Shaw tilbage i

tiden og studerer oprindelsen til af åbningen.

Derefter går han i krig med alle varianterne. Bogen er

meget brugervenlig, og den er fyldt med tips og ideer

samt opgaver. Ideel for spilleren, der vil fremad.

Andre nyheder

John Emms: Play the Najdorf, Scheveningen: 199,-

Jouni Yrjölö: The Queen’s Indian: 219,-

Ian Snape: Chess Endings made simple: 179,-

John Watson: Chess Strategy in Action: 239,-

Seirawan: Winning Chess: Openings: 199,-

Seirawan: Winning Chess: Strategies: 219,-

Seirawan: Winning Chess: Endings: 199,-

Starting Out:

The English

Neil McDonald,

Everyman Chess 2003, 190

sider. Pris: 199,-

Engelsk er en sofistikeret og

populær åbning, der passer

til alle typer af spillere, og

kan føre til både godt og

taktisk midtspil. Mange af

verdens førende spillere

har taget engelsk med i deres åbningsrepertoire,

det gælder bl.a. Kasparov og Kramnik.

Forfatteren Neil McDonald går her tilbage til grundprincipperne

bag den engelske åbning og alle dens

varianter.

Skakkens

facetter

Danny Kristiansen

& Poul Hedegaard Jensen,

Vissings Forlag 2003,

93 sider. Pris 90,-.

Bogens titel er særdeles

velvalgt. Først gennemgås

en række romaner, hvori

skakspillet indflettes, og

derpå en række slutspil,

dels fra mesterspilleres hånd, dels fra

komponisters ånd. I begge tilfælde rammer ordet

„facetter“ plet. De omtalte romaner demonstrerer, på

varieret vis, hvorledes skakspillet kan gribe ind i

menneskers liv, og præsentationen af slutspil og

studier viser med varianter, der ofte først er opdaget

senere, hvor vanskelig slutfasen er at gennemskue –

netop fordi den er så rig på facetter!

Seirawan: Winning Chess: Brilliances: 199,-

Angus Dunnington: Chess psychology: 199,-

Ferielukket i butik og telefon

i uge 42 – men ...

www.skaksalg.dk

... har døgnåbent også i ferien!

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F Åbent: Man - Fre 11-17

Telefon 63 44 00 13 • Fax 63 44 00 12 Internet: www.skaksalg.dk E-mail sales@skaksalg.dk

More magazines by this user
Similar magazines