have - park

e.pages.dk

have - park

Inspireret Universel

Malene Nygaard Jensen

satser på marketing, men

for tiden bruger hun sine

evner på at inspirere gartnerne

på landets

kirkegårde.

Genbrug

Heldigvis var der ikke

sprængstof i den granat,

John Holm Hansen fandt

i super-chopperen, som

er første trin i neddelingen

af bildæk

til genbrug.

Mester

Kenneth Vinderslev fra

Silkeborg er Danmarks

bedste til udkørsel med

skovmaskine. Det beviste

han på det netop

overståede DM

på Langesø.

3

HUNSBALLE FRØ A/S

Energivej 3 • 7500 Holstebro

Tlf.: 97 42 05 33 • Email: hunsballe@hunsballe.dk

www.hunsballe.dk

Jysk Naturplejes stand på

Langesømessen lå helt ned

til søen. Firmaet har en

svaghed for vand og klarer

både grødeskæring

og brobygning.

10-11 2

6-7

Nr. 343 | 25. årgang | 24. august 2012

Til søs uden redningsbælte

Lige før sommerferien stod Per Hyldahn til søs.

Det skete med en særdeles usædvanlig investering

og uden nogen form for økonomisk redningsbælte

i form af faste aftaler, indgåede

ordrer eller andet, der normalt skal til, før man

spenderer 1,7 millioner kr. på en maskine.

Endnu mere usædvanlig er investeringsobjektet.

Ikke at der er tale om en gravemaskine, men

at der er tale om en gravemaskine, der arbejder

lige godt på land eller fl ydende i vand. Plus ikke

mindst det, der er midt imellem. Sump, mudder

og pløre er maskinens rette element.

Yanmar

bider sig fast

miljø+

Få vibrationer

Miljømotor

Ergonomisk

sæde

Se www.mi.dk eller kontakt Jens Elkrog, tlf. 29 65 77 65

Tilfreds

Keld Højrup er en tilfreds

mand. Sammen med broderen

Kurt har han bragt

familiefi rmaet ind på en

økonomisk

støt kurs.

www.solum.dk

14-15

- Omkring en halv procent af Danmarks areal

er ikke tilgængeligt i dag. Før nu. Med min nye

amfi biske gravemaskine kan vi også pleje,

rense op og vedligeholde den type utilgængelige

vådområder, siger Peter Hyldahn

fra fi rmaet Entrefl ex A/S.

12-13

Vi modtager

have-/park- og byggeaffald

- og du kan ta’ muld, sand og grus med retur.

Solum Roskilde, Vestre Hedevej 34.

Kontakt Stefan Sejersen tlf. 4331 3026

Knusning og sortering. Vi kommer over hele landet.

Kontakt Jan Juellund tlf. 4331 3010


2 24. august 2012

12. september - GaLaBau 2012

15. september International have- og landskabsmesse.

Messezentrum Nürnberg, Tyskland.

14. september Grøn Teknik udkommer

kalenderen

17. september - Afløbssystemers opbygning og funktion

21. september Ugekursus for nyansatte i kommunernes

forsyningsafdelinger, materielgårde,

vej/parkafdelinger, rådgivere mv.

Rørcentret, Teknologisk Institut.

Gregersensvej 3, 2630 Taastrup.

19. september - DGA-DEMO 2012

20. september Demonstrationsdag for greenkeepere,

groundsmen, kommunalt ansatte ved park

og anlæg, elever og lærer i de grønne fag.

Arr.: Dansk Greenkeeper Forening.

Odense Golfklub, Hestehaven 200,

5220 Odense SØ

27. november- Agromek 2012

30. november Udstilling for den grønne branche.

MCH Messecenter Herning,

2013:

5.-8. juni Elmia Wood

International skovbrugsmesse for aktører

og interessenter i skovbranchen.

Skovområde ved Vaggeryd, syd for

Jönköping, Sverige.

13. juni Grøn Fagmesse

Udstilling for fagfolk og maskinleverandører

i den grønne branche.

Sandmoseskolen, Sandmosevej 486,

9460 Brovst.

kommende temaer

5. oktober Vinterforanstaltninger, stier og pladser

23. november Agromek (27. nov. - 30. nov.)

Grøn Teknik

Birk Centerpark 36

7400 Herning

Telefon: 9626 5240

Telefax: 9626 5296

grønteknik.dk

KONTORTID

Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.30

Fredag: kl. 8.00-14.00

UDGIVER

FagBladsGruppen A/S

Administrerende direktør

Jørgen Lindhard

(ansvarshavende)

REDAKTION

redaktion@gronteknik.dk

Kim Ebbesen, redaktør

PRODUKTION

Inge Søberg Vinther

GRØNTEKNIK.DK

online@gronteknik.dk

Jan Bech, webansvarlig

ANNONCER

annoncer@fbg.dk

Kenneth Nygaard, salgschef

TEKNISK PRODUKTION

FagBladsGruppen A/S

Dansk Avistryk a/s

CITATER

Korte citater angives med

Grøn Teknik som kilde.

Gengivelse af artikler og

illustrationer kræver skriftlig

tilladelse fra redaktionen.

Forbehold for trykfejl.

UDGIVELSE

Grøn Teknik udsendes sammen

med ByggeTeknik hver tredje

uge, i alt 15 gange årligt.

Af Kim Ebbesen

have - park - skov

Den medbragte

grødeskærer

er en amfibisk

maskine, som

bevæger sig frit

mellem vand og land.

Svaghed for det våde grønne

Jysk Naturpleje boltrede sig igen på Langesø

Hvis man går rundt på

Langesømessen og leder efter

firmaet Jysk Naturpleje,

så vil det være oplagt at gå

langs søbredden.

Firmaet deltog for tredje

gang på messen, og traditionen

tro var standen valgt

med umiddelbar adgang til

Langesø. Alt andet ville

heller ikke være hensigts-

GREENBEAM ®

RØR LASER

TOPCON

GUARANTEE

Køreklar professionel rør

laser til overkommelig pris

Hvofor grøn?

Den er tydelig. Op til fi re gange så tydelig som traditionelle

lasere. Du kan se GreenBeam laseren overalt og under alle

forhold. Det er den mest synlige laser nogen sinde.

Opstilling og rør installation foregår lettere og hurtigere.

Ikke noget med konstant, at skulle lede efter strålen.

mæssigt, når man som en

del af sin deltagelse skal

demonstrere sin Truxor

grødeskærer. En placering

dybt inde i skoven ville ganske

enkelt ikke være det

samme, selv om grødeskæreren

er en amfibisk maskine.

En enkelt stand med en

overdækning var alt, hvad

firmaet behøvede, for når

Truxor-maskinen var på

S I C H T B A R E R

Tel. +45 47 199 299 · info@topptopo.com · www.topptopo.dk

• Reparation

• Salg & Service

• Mobile Højtryksanlæg

land mellem demonstrationerne

på søen, var den i sig

selv rigeligt blikfang til at

tiltrække de besøgendes opmærksomhed.

Nye og gamle kunder

- Vi blev for tre år siden

kontaktet af arrangørerne

bag Langesømessen, som

mente det var noget for os

at deltage. I begyndelsen

var vi med for at møde nye

kunder, og nu er vi med for

at hilse på gamle kunder.

Når man har været her

nogle gange, så kender man

pludselig mange mennesker,

siger Jesper Handberg

fra Jysk Naturpleje.

Firmaets historie blev

indledt tilbage i 2000. Omdrejningspunktet

var maskinel

og manuel oprydning

i vandløb, hvilket det også

er i dag.

- Der er mange specielle

vandløb, hvor det af naturmæssige

hensyn ikke er til

at komme til med en maskine.

Man kan ødelægge

mere end man gavner med

en maskine. Den kan ikke

tage hensyn til særlige

vandplanter, men rydder

alt på sin vej. Mange kommuner

er opmærksomme på

de særlige hensyn, og ønsker

fortsat at vi rydder

Rengøring med fokus på miljøet

Model: TD302REC - højtryksrens med recycling

Genbrug af over 95 % af vandforbruget

• Lavt støjniveau

• Opsamler og fi ltrerer

• Kan køre på Biodiesel

• Ingen brug af kemikalier

Kun ved brug af 80° varmt vand uden kemikalier

Professionel grøn rengøring

manuelt for dem, siger Jesper

Handberg.

Alle søer tiltrækker

Det er nu fire år siden, han

faldt over Truxor-maskinen

på nettet. Hans eksisterende

udstyr var ikke optimalt

til en specifik opgave, så

han gik til tasterne. Løsningen

fandt han i en Truxor

via Special Maskiner A/S.

Sammen med det øvrige

materiel er Jesper Handberg

i stand til at holde fire

personer - inklusiv ham

selv - beskæftiget året

rundt. I højsæsonen for

vandløbsarbejde, der løber

fra midten af maj og frem

til starten af november, er

der fyldt yderligere på med

folk for at kunne nå alle opgaverne.

Vandløb, voldgrave,

golfsøer, put and takesøer,

natursøer m.fl. kræver

alle en oprydning i ny og

næ, og med den amfibiske

Truxor kan det ske uden

ødelæggelse af de omkringliggende

arealer, pointerer

Jesper Handberg.

Uden for højsæsonen er

det fortsat det våde grønne,

der trækker. Her udfører

Jysk Naturpleje blandt andet

stianlæg, træbroer og

trærydning på fugtige arealer.


Kenneth Vinderslev fra Silkeborg

forsvarede sit danmarksmesterskab

i kørsel

med udkørselsmaskine med

en vindertid på otte minutter

og 40 sekunder tæt forfulgt

af Martin Hansen fra

Ringsted med blot 30 sekunders

forskel.

Tredjepladsen gik til Michael

Møller fra Ringsted i

tiden 10 minutter og 19 sekunder.

Kenneth Vinderslev,

som både vandt i 2009

og 2011, er selvstændig

skov-entreprenør, mens

Martin Hansen og Michael

Møller begge er maskinførere

hos Skovrødderne i

Ringsted.

Arrangementet er tilrettelagt

af Dansk Skoventreprenør

Forening og omfatter

tre discipliner med en

udkørselsmaskine - terrænkørsel,

præcisionslæsning

og tårnstabling - gennemført

på tid og med strafpoint

for eventuelle fejl, som

manglende præcision kan

udløse.

Tiderne kan ikke sammenlignes

med tidligere år,

da både baneforhold og forhindringer

er forskellige.

Ny danmarksmester

Jacob Vibe fra Knebel blev

ny danmarksmester i skovning,

der omfatter fem motorsavsdiscipliner

med

sværd-vending, kvistning,

hurtigskæring, fældning og

skiveskæring.

Vindertiden blev på tre

minutter og 20 sekunder.

Andenpladsen gik til Ole

Storbank fra Horsens i tiden

tre minutter og 52 sekunder

tæt forfulgt af debutanten

Tim Schmidt fra

Knebel med tre minutter og

53 sekunder.

DM i skovning arrangeres

af Dansk Sportshugger

Klub i samarbejde med

Dansk Skoventreprenør

Forening. mbk

Kenneth Vinderslev fra Silkeborg tog endnu engang titlen

i danmarksmesterskaberne i udkørsel med skovningsmaskine.

De tre bedste i udkørsel

er fra venstre

Martin Hansen,

Kenneth Vinderslev

og Michael Møller.

have - park - skov 24. august 2012 3

De tre bedste i skovning

blev fra venstre

Ole Storbank,

Jacob Vibe

og Tim Schmidt.

Gammel kending blev mester i skoven

Danmarksmesterskabet i skovning og i udkørsel med skovningsmaskine blev afviklet på Langesømessen

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Seks veje til den

perfekte græsplæne

– uden arbejde

Automower ® 305.

Til græsplæner på op til 500 m 2 .

Automower ® 265 ACX.

Til græsplæner på op til 6 000 m 2 .

Scan QR-koden for

at læse mere om

Automower ® modellerne.

Nyhed!

Automower ® 220 AC.

Til græsplæner på op til 1 800 m 2 .

Automower ® Solar Hybrid.

Til græsplæner på op til 2 200 m 2 .

Græssende får har gennem historien kunnet vise os, hvordan man får den perfekte græsplæne

– klip kun lidt, men gør det hele tiden og i et tilfældigt mønster. Med det som inspiration udviklede

vi Husqvarna Automower ® , originalen bag robotplæneklipperen og klart førende på området.

Se, hvordan du også kan få en perfekt græsplæne ved at lave – ingenting.

Find nærmeste forhandler på www.husqvarna.dk

Automower ® 230 ACX.

Til græsplæner på op til 3 000 m 2 .

Ovis aries (”får”).

Til græsplæner på op til 10 000 m 2 .


4 24. august 2012

Wolf-Gartens klassiske beskærersaks ”22” er nu blevet udskiftet

med to nye serier, 2500 og 4000.

Klassiker sendt

på pension

Wolf-Gartens populære ”22”

beskærersaks har fået nye afløsere

Af Kim Ebbesen

Det er ganske givet svært

at lave nogen revolutioner i

forhold til videreudviklingen

af en beskærersaks,

men ikke desto mindre har

Wolf-Garten valgt at kassere

deres eksisterende og

populære model ”22”, og erstatte

den af flere nye differentierede

serier.

- Den gamle model ”22” er

lagt væk. Den er 10-12 år

gammel, så det var tid til et

eftersyn, forklarer Brian

Berg, produktansvarlig hos

Wolf-Garten i Danmark.

I praksis skal brugere af

”22” nu til at finde deres

nye favorit blandt de nye

serier 2500 og 4000. De er

netop kommet på markedet

og går deres første pyntegrøntsæson

i møde.

- Forskellen på det gamle

og det nye er, at nu kommer

alle serierne med knivene

drejet i en 30 graders vinkel.

På den gamle model var

man nødt til at bøje i håndleddet

for at komme ordentligt

til grenen, og det gav en

ikke-optimal arbejdsstilling.

Med skæret vinklet

have - park - skov

Med FERRARI kan alle vedligehold og anlægsopgaver løses

IMPORTØR

skal man ikke knække så

meget, og man har grundlæggende

et meget mere

naturligt greb om saksen

under arbejdet, siger han.

Begge de to nye serier udspringer

af topmodellen

5000-serien, der har haft et

par sæsoner i branchen.

5000-serien er helstøbt aluminium

og er i en meget

kraftig kvalitet.

2500 og 4000 er bygget

knap så solidt som 5000,

men er dog ganske hårdføre,

lover Wolf-Garten. Begge

nye serier er forsynet

med gummibelægning på

grebet, og de kan endvidere

arbejde med grene op til 22

millimeter i diameter.

Men hvorfor skabe to nye

mindre serier, når man i

forvejen har en serie med

kraftigere formåen på markedet?

- Vi oplever, at mange af

vores kunder gerne vil købe

billigere modeller end

5000-serien, og så skifte

dem ud oftere. Overordnet

er der en efterspørgsel på

alle serier, og vi hører positive

toner fra kunderne,

siger Brian Berg.

Gødning

på de rette

steder

Team-Service bragte to nyheder

med til Langesø 2012

Af Kim Ebbesen

Gloserne flød på dansk,

tysk og engelsk på Team-

Service stand på Langesø

2012, men da en af deres

nyheder selvudråbt bar

navnet ”verdensnyhed” var

der logisk nok international

interesse for produktet.

Studieprojekt

Titlen dækkede over en

luftgødningsspreder, der er

blevet udviklet i samarbejde

med et hold af ingeniørstuderende.

Sprederen, der

bærer navnet TS 1500 Air

Matic, er skabt med stor

kapacitet og præcision i højsædet.

Den er målrettet til

fremstilling af juletræer og

andre rækkekulturer. TS

1500 Air Matic spreder gødningen

vinkelret af kørselsretningen

op til 14 meter til

begge sider af maskinen

uden at gødske køresporet.

Ønsker man kun at sprede

ud til den ene side kan det

justeres automatisk.

Tanken rummer som

standard op til cirka 1500

kilo med mulighed for udvidelse

med en beholderoverbygning

til en samlet kapacitet

på op til 2800 kilo. Den

formår at sprede op til 3000

kilo i timen.

Den har trinløs mængderegulering

med hydraulisk

snegl. Der er mulighed for

kørselsafhængig dosering

samt gensidig uafhængig

afblænding til begge sider.

På Langesø 2012 var gød-

ningssprederen monteret

på en Valtra traktor med

100 hk. Sprederens kraftbehov

er dog kun 50 hk. Den

næres af traktorens motor

- PTO 540 omdrejninger/

min. Som ekstraudstyr kan

man købe en fastmonterbar

kran til læsning af storsække.

Kompakt og alsidig

En anden af firmaets nyheder

var TS 120 Sprayer - en

kompakt mobilsprøjte, der

sprayer, gødsker og sprøjter

i samme arbejdsgang. Den

udmærker sig til mindre

producenter af juletræer og

pyntegrønt.

Maskinen har kuglekobling,

så den kan hurtigt

monteres på en fræser, havetraktor,

en ATV mm.

Sprayeren er elbetjent og er

forsynet med et ”Tee jet”dysesystem,kemikaliedosering

med injektorer samt

elektrisk hejsesystem til

sprøjteskærmene.

FERRARI traktorer fra 26 til 91 HK

FERRARI tohjulede traktorer fra 5,5 Til 13 HK

Bredt redskabsprogram

Specialister i stennedlægning fræsere fra MURATORI

TS 120 Sprayer

er en ny kompakt

mobilsprøjte

fra Team-Service.

Sønderup Maskinhandel A/S

Hjedsbækvej 464 - 9541 Suldrup - Tlf. 98 65 32 55 - www.ferrarimaskiner.dk

TS 1500 Air Matic

Bredde / Længde: 215/200 cm

Højde (med kran): 240 cm

Vægt: 850 kg

Arbejdsbredde: 28 meter

Kraftbehov: 50 hk

TS 120 Sprayer

Sprøjtebredde: 75-140 cm

Vægt: 200 kg

Vand: 120 l

Kemikalier: 1 x 5 liter eller 2 x 5 liter

Gødning: 80 kg

TS 1500 Air Matic var på Langesø forsynet med en kran

og monteret på en Valtra traktor.

Sønderup Maskinhandel A/S har specialiseret sig i, at levere alt i professionelt udstyr til den grønne sektor. Vi har et bredt program af maskiner til renholdelse, vedligehold og anlæg.


Steen Jacobsen fra Bredsgaard A/S demonstrerer maskinen.

Ind med træet med maskinen...

Af Kim Ebbesen

Som fortalt i sidste nummer

af Grøn Teknik blev Langesø

Messen 2012 stedet,

hvor Bredsgaard A/S valgte

at præsentere sin kombinerede

pakke- og netmaskine

Tree Tech.

Maskinen, der var monteret

på en Claas 430 Arion

traktor på messen, vakte

stor interesse blandt de be-

søgende, og ud fra den snak,

der herskede rundt om maskinen

- ikke mindst mens

den blev demonstreret - så

har den ramt plet.

Spar 50 procent

Behovet for at håndtere høstede

juletræer mindre besværligt

og mindre omkostningstungt

har længe været

til stede i både produktions-

og handelsled. Det er der

have - park - skov 24. august 2012 5

... hvor træet fastgøres og trækkes ind i nettet...

selvfølgelig blevet lavet

mange tiltag for at opfylde,

men udviklingen fortsætter,

og det er i det perspektiv,

at Bredsgaard A/S nu

har lanceret Tree Tech.

Visionen var at udvikle

en ny og mere tidssvarende

pakke- og netmaskine, så

alle fra producent til slutmodtager

skulle have fordele

af at transportere træerne

på paller. Helt konkret

Tree Tech maskinen monteret på en Claas 430 Arion traktor trak mange besøgende til

Bredsgaards stand på Langesø 2012.

skulle maskinen arbejde

hurtigere og mere effektivt

end de eksisterende på markedet.

Vel at mærke uden at

gå på kompromis med de

ergonomiske og sikkerhedsmæssige

forhold.

Set i forhold til manuel

håndtering sparer Tree

Tech juletræsproducenten

for cirka 40-50 procent af

omkostningerne til mandskab

og traktorer i forbin-

... og et transportbånd fører det op til selv pallepakkeren på

traktorens bagende.

Første blik på næste års ”julegave”

Kombimaskinen Tree Tech blev præsenteret på Langesø 2012 men er først på markedet til juletræssæsonen 2013

PROFESSIONEL MATERIEL

Pro Cut m. Honda motor

Den hurtigste måde at få lige kant

• Skærer en lige kant og fræser 8cm ud i bedet på samme tid

• Der kan monteres en alm. lige kniv til skæring ved fl isekant

Pro Vac 600 m. Honda motor

• Ingen tunge sække og meget nem aftømning

• Ingen tung slange pga. teleskoparm

• Ingen sten i vingen

• Kan monteres på minilæsser eller lad

Løvsuger Type 8-9 m. Honda motor

• Smal og meget handy

• Meget kraftig sugeving

Ring for uforbindende

demonstration eller tilbud

BESØG OS PÅ:

brochs.dk · brochs-shop.dk

Broch's Maskinhandel

Lars Larsens Vej 4 | 7171 Uldum

Tlf. 75 67 80 08 | mail@brochs.dk

www.brochs.dk

DANSK

FORMANDS

FORENING

Fagorganisation for arbejdsledere

og konduktører

inden for bygge - og anlægsvirksomhed

samt kommunernes tekniske forvaltninger

ASFALT

ASFALTBETON

BROBYGNING

BETONELEMENT-

FREMSTILLING

FUNDERING

HAVNEBYGNING

HUSBYGNING

GARTNERI

JERNBETON

JORDARBEJDE

KLOAKERING

PILOTERING

VEJANLÆG M.M.

�������������������������������������

���������������������������������������

HJØRRING:

Frederikshavnsvej 315

Tlf.: 99 245 245

SKAGEN:

Øresundsvej 10 C

Tlf.: 99 245 230

FREDERIKSHAVN:

Toftegårdsvej 26

Tlf.: 99 245 235

GRENÅ:

Fabrikvej 12

Tlf.: 99 245 270

AALBORG:

Halkjærvej 11

Tlf.: 99 245 265

THISTED:

Industrivej 21

Tlf.: 99 245 255

RANDERS:

8900 Randers

Tlf.: 99 245 250

ÅRHUS:

Skjeby Nordlandsvej 307

Tlf.: 99 245 295

ODENSE:

Nyborgvej 681

Tlf.: 99 245 225

KØBENHAVN:

Hammerholmen 5-7

Tlf.: 99 245 285

delse med høst og transport

af træerne - hvis man spørger

producenten.

Solgt til demonstration

Før messen udtalte Ivan

Tang, administrerende direktør

i Bredsgaard A/S, at

maskinen ikke ville komme

på markedet, før firmaet

var 100 procent sikre på, at

alt ned til mindste detalje

fungerede, som det skulle.

RØDEKRO

Kometvej 12 - 14

Tlf.: 99 245 220

HERNING:

Hvidelvej 20

Tlf.: 99 245 240

VEJLE:

Sadelmagervej 16

Tlf.: 99 245 290

HILLERØD:

Høgevej 2

Tlf.: 99 245 280

FÆRØERNE:

Hjall’a 30, FO-188 Hoyvik

Tlf.: 00298 350 550

Derfor er den først til at få

fingrene i til juletræssæsonen

2013.

Ganske vidst blev modellen,

der var bragt med til

Langesø, reklameret som

solgt, men det skyldes, at

den er en af fem maskiner,

som i denne sæson skal køre

som testmaskiner for at

sikre førnævnte 100 procent

fejlfri og optimerede maskiner

næste år.

NORDJYSK LIFT A/S

DANmARKS STØRSTE UDVALG

Nordjysk lift A/S opruster på det grønne

område med ny-indkøb af Ferrari traktorer

med stennedlægningsfræsere på. Desuden

er der indkøbt flere fræsere, flishuggere,

minigravere.

Kig ind og få en aftale i et af vore afdelinger,

vi er klar med en professionel vejledning.

Vi ses!

Godt materiel til de professionelle

aktører i det grønne område,

det lejer man da hos

Nordjysk lift A/S.

Se mere på www.nordjysklift.dk

HURTIG LEVERING

DET NYESTE mATERIEL

ALT I cE GODKENDT mATERIEL


6 24. august 2012

Direktør John Holm Hansen med den granat, der blev klemt

flad i den store super chopper, som grovdeler dækkene som

første trin i processen.

Kontrolpulten giver både overblik over produktionsanlægget

og kontrol med, om hver enkelt enhed kører, som den

skal.

Lindholm

Maskiner a s

Af Sten Søndergaard

have - park - skov

Der ligger nedslidte dæk

i tonsvis i plansiloerne

hos Imdex. Siloerne

opdeler lageret af

gamle dæk i brandceller,

så det hele ikke

brænder på én gang,

hvis uheldet er ude.

Find fantasien frem

Der er ingen

grænser for hvad

genbrugsgummi

fra nedslidte

bildæk kan

bruges til

Koen Maren lægger sig i sin

bås med et veltilfreds suk.

Hun skal ikke længere ligge

på koldt og beskidt beton,

for hun har fået en ko-madras,

der ikke blot giver et

komfortabelt leje, men som

også sætter mælkeproduktionen

i vejret.

Udenfor gården, ude på

landevejen drøner bilerne

forbi. Tidligere kunne gårdejeren

knap nok få lukket et

øje på grund af støjen, men

siden kommunen lagde støjdæmpende

asfalt på vejen,

er det blevet noget bedre.

Bilisten er også tilfreds.

Han ikke kun slipper for

den irriterende dækstøj.

Det mærkes også som om

affjedring og hjulophæng

spiller bedre sammen på

hans nye bil, end det gjorde

på den gamle. Det skyldes

nok de forbedrede hjulophæng,

tænker han tilfreds.

Men uden genbrug af

nedslidte bildæk havde tilfredsheden

ikke været slet

så stor. Maren ville stadig

Stort varelager og hurtig levering

af tilbehør og reservedele

Efterårsklar?

Fuldt plejeprogram til efterårets opgaver – både til græs og kunstgræs.

Vi fører også et alsidigt udvalg af massive spyd og hugpiber til dybdeluftere.

Se det fulde produktprogram på www.lindholmmaskiner.dk

lindholmmaskiner.dk info@lindholmmaskiner.dk T: +45 7244 1112

have ligget på den kolde beton,

gårdejeren havde stadig

kastet sig hvileløs frem

og tilbage i sengen, og ophænget

på bilen havde stadig

været lidt for klodset og

tungt.

Gummigranulat fra dækkene

bruges både i ko-madrassen

og i den støjdæmpende

asfalt, mens det højtlegerede

stål fra wire-trådene

i dækkene tilfører bærearme

og andre bilkomponenter

netop den smidighed

og styrke, som bilfabrikkerne

gerne vil have.

Tre fraktioner

Imdex i Farsø er en af de få

danske virksomheder, der

genvinder brugte dæk fra

personbiler, lastbiler, trak-

torer og entreprenørmaskiner.

- Vi får to vigtige fraktioner

ud. Gummigranulat i

forskellige sorteringer udgør

cirka 65 procent, mens

stålet udgør cirka 15 procent,

målt på vægt. Desuden

får vi fiber, der stammer

fra tekstillagene i personbildæk,

men det kan

være vanskeligt at finde

anvendelse for netop fiberen.

Derfor bliver fibrefraktionen

fortrinsvis brugt til

opvarmning. For eksempel

bruger Aalborg Portland

fiber herfra til opvarmning

af de store rotorovne, der

bruges i cementfremstillingen,

fortæller John Holm

Hansen, der er direktør for

Imdex.

Her er den så, super chopperen, der vel vejer sine 25 tons.

Den består i princippet blot af en meget kraftig, roterende

aksel med knive, som deler dækkene op i mindre stykker.

Bemærk det vibrations-isolerede betonfundament og den

gulmalede fjedersektion, der tager vibrationerne.


Sidste trin i processen er en yderligere rensning og sortering, inden det færdige granulat

fyldes på store bigbags.

Til gengæld kan gummigranulatet

bruges til et utal

af formål - og der er ingen

tvivl om, at granulatet vil

blive mere efterspurgt i

fremtiden i takt med, at prisen

på naturgummi stiger.

- Faktisk er det kun fantasien,

der sætter grænser

for anvendelsen. Når man

så samtidig oplever, at naturgummi

omtrent fordoblet

inden for de seneste 12

måneder, ja så gælder det

bare om at være kreativ,

mener John Holm Hansen.

Anvendelsen er i dag ofte

begrænset til at bruge granulatet,

som det er. For eksempel

som fyld i kunstgræsbaner,

hvor et lag sand

og et lag gummigranulat er

med til at give kunstgræsset

de samme fysiske egenskaber

som naturligt

græs.

Forsøg med gummiasfalt

- Men granulatet kan også

presses til fliser, som anvendes

på legepladser og

andre steder, hvor underlaget

skal være eftergivende.

Fliserne kan endda indfarves,

så de ikke er sorte.

Presset gummigranulat

bruges også til ”fødder” til

afmærkninger ved vejarbejde,

og det bruges som

belægning for eksempel på

et atletikstadion. Så blandes

granulatet med en lim

og lægges ud med noget, der

ligner en asfaltudlægger,

mød os på

KirKegårdsmessen

Mandag den

27.08.2012

forklarer John Holm Hansen.

Han er uddannet maskinmester

og har mange års

erfaring som driftsleder og

produktionschef i asfaltindustrien.

- Ligesom alle andre i asfaltbranchen

har jeg også

gjort forsøg med at blande

gummigranulat i asfalt.

Den metode, vi anvendte,

var at blande 20 procent

gummi i den bitumen, der

binder asfalten sammen.

Men da der kun bruges fem

procent bitumen i en asfaltblanding,

er det begrænset,

hvor meget genbrugsgranulat,

der kan anvendes i asfalt.

Med mindre nogen

finder på en metode, så man

kan blande gummigranulatet

direkte i asfalten, siger

John Holm Hansen.

Stålet skal renses

Stålet fra de nedslidte dæk

er meget efterspurgt, men

det kræver, at det er renset

helt for gummirester. Da

John Holm Hansen tiltrådte

som direktør hos Imdex i

2009, lå der omkring 4.000

tons stål på pladsen. Det

måtte sælges til en ganske

lav pris, fordi det ikke var

renset tilstrækkeligt.

- De 4.000 tons ville jeg

gerne have haft i dag, hvor

vi er i stand til at rense stålet

fuldstændigt. Dengang

fik vi næsten ingen penge

for det, men det havde set

Se mere på

www.proacc.dk

have - park - skov 24. august 2012 7

anderledes ud i dag, hvor vi

ikke kun kan rense det ordentligt,

men hvor der også

er en god efterspørgsel, for

eksempel fra bilindustrien.

Stålet har nemlig nogle

egenskaber, som bilproducenterne

er meget interesserede

i. Men vi sælger også

en del stål til tyske værker.

Målet er 18.000 tons

Det er store mængder gummi

og stål, Imdex opererer

med. Men de maskiner, der

skal til for at neddele de

kasserede dæk i de enkelte

fraktioner, er også både

store og dyre, så der skal

køres mange tons igennem

for at holde økonomi i produktionen.

En knivaksel fra super chopperen. Knivholderne sidder i spiralform, også for at dæmpe

vibrationerne, når knivakslen roterer. Selve knivskærene er afmonterede her.

- I Danmark er der omkring

42.000 tons dæk til

genbrug hvert år. Dem tager

vi knap en tredjedel af

i dag, men vores mål er at

nå op på 16.000 - 18.000

tons næste år. Det har vi

maskinkapacitet til, siger

John Holm Hansen.

Imdex tager ikke kun

imod personbildæk, men

også dæk fra større køretøjer.

Men regner man målsætningen

på de 18.000

tons om til personbildæk,

løber det op i to en kvart

millioner dæk. eller i tal

2.250.000 dæk. Det er dog

en post.

- Vores udfordring er faktisk

ikke at håndtere dækkene,

men at få tilstrække-

ligt mange dæk til genbrug.

Derfor er vi konstant på

jagt efter indsamlere, der er

eller kan godkendes efter

de regler, som Miljøstyrelsen

og Dækbranchens Miljøfond

kræver opfyldt for at

udbetale miljøtilskuddet til

genenvendelse af dæk. Der

har været nogle kedelige

sager med svindel, hvor

nogle indsamlere har hentet

dæk i Tyskland og fået

udbetalt dansk miljøtilskud.

Derfor er reglerne

blevet strammet op, fortæller

John Holm Hansen.

Granat i maskineriet

Men er indsamlerne godkendt

efter reglerne og

overholder dækkene de mi-

Kubota frontklippere

- overlegen japansk kvalitet!

Se alle modellerne her

Sommer

Kampagnepris

kr. 139.900,-

excl. moms

3

F2880

nimumskrav, der stilles til

genanvendelse af dæk, så

tager Imdex sig gerne af

dem. Kravene går blandt

andet på dækkenes alder og

om de er rene.

- Dækkene skal være fri

for grønne alger, sand og

skidt, og der skal heller

ikke ligge metalrester inden

i dem, forklarer John

holm Hansen og henter et

tungt stykke sammenklemt

metal, der kun kan være

resterne af en grønmalet

artillerigranat.

- Den her standsede vores

Super Chopper, der deler

dækkene i grove stykker.

Heldigvis var der ikke

sprængstof i, siger John

Holm Hansen tørt.

Sommer

2 års

reklamationsret

F2880: Med originalt 152 cm klippebord

med bagudkast.

Normalpris kr. 162.300,-

Sommer 4

F3680: Med originalt 180 cm klippebord

med bagudkast.

Normalpris kr. 185.300,-

Kampagnepris kr. 159.900,- excl. moms

Medlem af

- det blå stempel


8 24. august 2012

Af Kate Phillipa Clark

Der var flere, der sagde, at

det ikke kunne lade sig

gøre. Men det gjorde bare

driftschef Peter Sønderby

og teamet omkring det nye

rovdyranlæg i Aalborg Zoo

desto mere stædige. Det

skulle lykkedes - og tidsplanen

skulle holde.

Når Peter Sønderby tænker

tilbage på tiden lige inden

den 5. juni, hvor Aalborg

Zoos nye rovdyranlæg

blev indviet, er det med en

vis lettelse og stor glæde

over, at det hele faldt i hak

til indvielsen. Her besøgte

Hans Kongelige Højhed

Prins Joachim og diverse

fonde, der har sponsoreret

de 22 millioner, som anlægget

har kostet, Aalborg Zoo

sammen med 7000 gæster.

Det var besøgsrekord.

- Vi har det rigtig godt

med resultatet. Det har været

en sjov proces - og lidt

hektisk. De sidste uger op

til indvielsen havde vi smede

gående til klokken halv

tolv om aftenen, som brugte

lys fra en bil til at lave det

sidste, fortæller Peter Sønderby.

Sammen med gartneren

Mads Villadsen, og resten

af holdet bag anlægget, kan

han nu sætte punktum for

det toårige projekt.

Gæster kan besøge savanne

og frodig regnskov

Anlægget består af to meget

store afdelinger - en til

tigre og en til løver. Beplantningen

og designet

skal give et indtryk af henholdsvis

Afrika og Asien.

Det har sat store krav til

gartnernes valg af planter

og træer, fortæller gartner

Mads Villadsen.

- Det skal give illusionen,

samtidig med at det skal

kunne passe ind og holde til

det danske klima, siger

han.

Mads Villadsen fortæller,

at han i den asiatiske del

går efter et regnskovs-udtryk,

med større træer og

underskov for at simulere

de skovområder, hvor tigrene

normalt færdes. Derfor

have - park - skov

Planterne skal passe til klima og rovdyr

Det kan være svært at finde de rette planter og træer, når temaet er asiatisk, men klimaet dansk

Driftschef Peter Sønderby

(th) og gartner

Mads Villadsen,

som er ansvarlig for

beplantningen.

Sidstnævnte fortæller, at

gartnerdelen har taget

seks-syv mand

14 dage at udføre.

har han valgt planter med

store, grønne blade, som er

tykke og kraftige, hvorimod

løvernes del er mere åben

med lavere plantere og enkelte

større træer. Her minder

det mere om de åbne,

svedne områder, som løverne

normalt færdes i.

I hele anlægget er der

plantet otte-ni forskellige

trætyper, syv-otte forskellige

typer buske og omkring

400 surbundsplanter – heraf

omkring 340 rododendron

og 70 azaleaer.

- De trives godt i det danske

klima, de er stedsegrønne,

mindre plejekrævende

og nemme at udskifte. Det

er meningen, at bedene skal

blive én stor enhed om tre-

fem år, når de er vokset til,

siger Mads Villadsen.

Elektrisk græs

giver stød i poten

Mads Villadsen fortæller, at

der er lagt cirka 400 kubikmeter

spagnum i et 30-60

centimeters tykt lag. Det

har været nødvendigt, da

hele haven ligger på en

kridtknold.

Samtidig er der lagt om-

Tag med til verdens største entreprenørmesse

Igen arrangerer vi en spændende tur til Bauma i

München – verdens største entreprenørmesse!!!

Vi kører i lækre Royal Class dobbeltdækker busser, som er udstyret med

ekstra komfortable stole og ekstra meget benplads. Vi har 2 chauffører

pr. bus for at minimere kørehviletiden.

Prisen inkluderer: Transport, 2 x hotelophold i værelser med bad/toilet,

2 x morgenmad, 2 x aftensmad, indgangsbilletter til Bauma 2013 samt

bidrag til rejsegarantifond.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 3.395,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 300,

Tilmelding på www.maskinteknik.dk/rejser senest den 7. december.

Billetterne sælges efter ”først til mølle” princippet

For yderligere information

kontakt MASKIN|teknik

Telefon 9626 5240

knp@maskinteknik.dk

PROGRAM

kring 450 kvadratmeter

rullegræs, blandt andet på

nogle af anlæggets tage,

mens der andre steder er

sået græs og vilde urter.

Iblandt græsset er der placeret

hot-grass for at sikre,

at nysgerrige poter ikke

kommer for tæt på de kostbare

planter, fortæller Peter

Sønderby.

Hot-grass er tynde,

strømførende kobbertråde,

der er malet grønne, så de

ligner græs. Altså en stort

set usynlig barriere, som

giver dyrene et mildt elektrisk

stød, hvis de nærmer

sig.

- Det skal beskytte planter

og træer mod, at tigerne

forgriber sig på dem. Når

det rigtige græs er vokset

til, vil det være meget svært

at se, siger Peter Sønderby.

Torsdag - 18.04.2013: Tidlig afgang fra både Sjælland og Jylland med

forskellige opsamlingssteder.

Busserne mødes i Kolding.

Torsdag - 18.04.2013: Ankomst til hotellerne hvor der serveres aftensmad

Fredag - 19.04.2013: Morgenmad på hotellerne

Kørsel til messen i München, hvor hele dagen er

til egen disposition

Fredag - 19.04.2013: Retur til hotellerne

Aftensmad på hotellerne

Lørdag - 20.04.2013: Morgenmad på hotellerne

Kørsel til messen i München, hvor hele dagen er

til egen disposition

Lørdag - 20.04.2013: Afgang fra messen i München og kørsel direkte

mod Danmark

Søndag - 21.04.2013: Ankomst til Danmark i løbet af formiddagen.


Allerede nu skal man næsten

vide det - eller i hvert

fald kigge godt efter - for at

få øje på det.

Aggressivt afkom blev

aflivet i Knuthenborg

Anlægget er blevet til i et

samarbejde mellem forskellige

faggrupper som anlægsdesignere,

gartnere,

dyrepassere, zoologer, formidlere,

arkitekter, ingeniører,

smede og klippebrydere.

Arkitektfirmaet Nord og

ingeniørfirmaet Niras har

været koblet på projektet,

mens ScenArea har stået

for anlægsdesignet.

Anlægget bryder markant

med den traditionelle

firkantede stil, og har fået

et væld af forskudte hegn,

indkig, rundinger og skæve

vinkler. Publikum kan op-

leve dyrene i tre dimensioner:

i en tunnel under jorden,

på jorden og højt oppe

over anlægget, hvor gangbroer

fører til tårne placeret

inde i dyrenes anlæg. I de

første uger efter indvielsen

har dyrene holdt sig indenfor.

De nye omgivelser og de

mange mennesker på åbningsdagen

har stresset

dem, og de har derfor ventet

med at tage det nye anlæg

i brug. Gæsterne er godt

beskyttet mod dyrene med

både indre og ydre hegn.

Det ydre hegn er en blanding

af høje stammer i pudset

robinia, stålhegn, kunstige

klipper og indkig i

panserglas.

- Før var det ikke muligt

at komme ligeså tæt på dyrene.

Nu kan gæsterne

blandt andet se tigerne

svømme gennem vand, eller

Anlægget har 400 surbundsplanter - heraf omkring 340

rododendron og 70 azaleaer.

Tid til

fornyelse.....

2011 blev startskuddet

for Vermeer Danmark A/S.

Salgsafdelingen i Greve og

Tørring

servicerer både Danmark og

Norge og udover Vermeer

produkter, tilbydes også salg

og service af bla.

Cetco, Sherrill og Pfanner.

Du finder det velkendte

medarbejder-team bag

Vermeer Danmark A/S.

have - park - skov 24. august 2012 9

se ned på dem fra gangbroerne,

siger Peter Sønderby.

Han understreger, at der

både er hegn og strøm for at

sikre, at de klatreglade dyr

ikke prøver at forcere dem.

Det skete for en anden have

den 20. juni 2012, hvor personalet

i Knuthenborg Safaripark

så sig nødsaget til

at skyde en tiger, der klatrede

over hegnene fra forgårdene

ved stalden og hoppede

ned til den forkerte

side, så den var uden for

indhegning.

- Dens mor har vi her i

Aalborg Zoo. Hun har dog

aldrig udvist aggressive

tendenser, siger Peter Sønderby.

Skoleelever kan få

en nat blandt løverne

I en del af rovdyranlægget

er der bygget en ny, stor

hytte i træ, som skal give

gæsterne en oplevelse af, at

de opholder sig blandt dyrene.

Det er ikke hegn, der

adskiller menneskene fra

dyrene, men panserglas.

Hytten er beregnet til

overnatning, og er hævet

nogle meter over løvernes

savanne. Brede ramper gør

den kørestolsvenlig, og det

er muligt at ophænge en

lang række hængekøjer.

Her er det meningen, at

skoleelever skal overnatte.

- Vi skal have hængt nogle

kanvasgardiner op til at

Styrke i

topklasse...

1 : RTX 550 Micro Trencher

2 : Jordraketter 52 –130 mm

3 : BC BC 160 160 XL

4 : SC 252

5 : AXIS GB 812

3

5

Hovedafdeling:

Elektronvej 8 · 2670 Greve

Service Jylland:

Sønderbrogade 90 · 7160 Tørring

Tel. 44 99 11 88 · Fax. 44 95 55 88

www.vermeer.dk

1_Vermeer127x175_11 BYGGETEKNIK_30-11-2011.indd 1 09-01-2012 12:01:28

1

2

4

Aalborg Zoos nye rovdyrpark, der er bygget i tre plan. Der er brugt samme type halvtag

og beplantning, som ved isbjørneanlægget, der er verdensberømt blandt zoologer.

afskærme sovedelen, og så

skal der laves noget effektbelysning.

Så er vi klar til

at tage imod skoleelever,

siger Peter Sønderby.

Gartnerne er gået efter

træer med et tilpas højt

grensæt, så dyrene

ikke kan komme

i kontakt med dem.

EN WALKER GØR DEN

SVÆRE PLÆNE TIL EN REN

“WALK OVER”

• Overlegen manøvreevne med Zeroturn

og frontmonteret klipper

• Perfekt klipperesultat - på den halve tid

Kontakt os for

en uforpligtende

demonstration

• Effektiv opsamling - selv ukrudtsfrø

suges op

• Driftsikker og nem at servicere

www.hansen-kiilsholm.dk • mbh@hansen-kiilsholm.dk • Tlf. 6611 7532 • Mobil 2023 7532


10 24. august 2012

Inspiration til

kirkegårdene

Nygaards Planteskole har stillet skarpt på kirkegårdene,

hvor de ikke blot vil sælge planter

- de vil også inspirere gertnerne til nytænkning

Af Niels Johan Juel Jensen

Kirke- & Kirkegårdsmessen

står for døren, og det er

tid til at finjustere produktsortimentet

for de deltagende

udstillere. En af de

virksomheder, der har valgt

at stille op, er Nygaards

Planteskole ved Vejen.

De har tidligere udstillet

ved messen en enkelt gang,

men det er først her de sidste

par år, at kirkegårde for alvor

er blevet et markedsområde

for planteskolen. Og

strategien er klar. Nygaards

Planteskole skal ikke kun

levere planter - de skal også

rådgive og inspirere.

I 1984 grundlage Søren

Nygaard Jensen Nygaards

have - park - skov

Planteskole på en nedlagt

landbrugsejendom. I begyndelsen

ville han blot lave

ungplanter til andre planteskoler,

men det måtte han

efter nogle få år opgive,

blandt andet på grund af

problemer med ryggen.

- Han fik ganske enkelt

den besked af lægen, at han

ikke længere selv måtte stå

De Originale SAFE-UP Specialopsamlere

Fås i � g. længder:

50, 80, 100, & 130 CM

Standard Serien

Fås i � g. længder:

50, 80, 100, 130, 150, 180 240 & 300 CM

Pro Serien

IMPORT - EXPORT

SCAN-MOTOR ApS

Tlf. 86 52 12 55 • e-mail: tj@scan-motor.dk

De bløde gummikopper

kan gribe om og fastholde

alle emner fra små glasskår

op til 1/1 L. � asker...

OPSAMLER: Pap, Papir, Kanyler, Glasskår, Metalsplinter,

Nøgler, Briller, Mønter, Frugt, Æbleskrog, Ispapir,

Flasker, Dåser og meget meget mere...

ANVENDELSESSTEDER: Private hjem, Haver, Parker,

Kommuner, Vejvæsen, Skoler, Plejehjem, Sygehuse,

Virksomheder, Sportspladser, Legepladser, Campingpladser

Kun fantasien sætter grænsen...

Lavet af Aluminium og rustfrit stål...

Ingen snor eller wire der kan knække...

Kan også bruges i vand, bassiner o. l.

Nygaards Planteskole har

testet en ny taks gennem en

årrække, som Carsten

Sølund Kristensen her

viser frem.

Nygaards Planteskole

leverer hovedsageligt til

havecentre, men deres

planter havner i stigende

grad på landets kirkegårde.

Her viser Carsten

Sølund Kristensen, Malene

Nygaard Jensen og hunden

Mulder et udsnit af

sortimentet frem.

for det fysiske arbejde, fortæller

Malene Nygaard

Jensen, der er ansvarlig for

markedsføringen og - som

efternavnet antyder - også

datter af indehaveren. I stedet

for at opgive drømmen

om egen planteskole lagde

Søren Nygaard Jensen om.

Han udvidede, ansatte folk

og rykkede selv ind på kontoret.

I dag har virksomheden

omkring 15 helårsansatte

- samt en håndfuld sæsonansatte.

Overtog kundekreds

Langt størstedelen af planteskolens

omsætning har

lige siden omlægningen ligget

i leveringer til havecentre

rundt om i landet. Derudover

sælger de også lidt

til anlægsbrug, og så er kirkegårdsmarkedet

som sagt

også ved at åbne sig for

planteskolen.

Af Niels Johan Juel Jensen

Den 27. august er der messe

i Lødderup Kirke på Mors.

Det er dog ikke den type

messe, hvor præsten prædiker

for menigheden. I stedet

er der tale om landets eneste

fagmesse for kirke- og

kirkegårds relevante produkter.

Og det er absolut ikke

kun den seneste trend inden

for altervin og oblater,

der bliver mulighed for at

Kirkegårdssegmentet

blev aktuelt, da Nygaards

Planteskole for nogle år siden

overtog Zachariassens

Planteskole i Hedensted,

som på det tidspunkt havde

en kundekreds inden for

kirkegårdene.

- Vi fortsatte ikke produktionen

i Hedensted, men

vi overtog det kundenetværk,

planteskolen havde.

Det blev dog svært at holde

fokus på kirkegårdene sideløbende

med vores eksisterende

fokusområder. Det

var blandt andet derfor, at

vi for cirka halvandet år

siden ansatte Carsten, forklarer

Malene Nygaard

Jensen med henvisning til

salgskonsulent Carsten

Sølund Kristensen.

Omvandrende leksikon

Og ifølge Malene Nygaard

Jensen er han den helt rette

til den opgave.

Kirkegårdenes

Have & Landskab

kigge nærmere på. Kirke-

og Kirkegårdsmessen er for

alle med tilknytning til det,

der foregår både inde - og i

høj grad også uden for kirkernes

mure, hvor gravsteder

skal pyntes og vedligeholdes.

Fuldt booket

Kirke- og Kirkegårdsmessen

i Lødderup Kirke blev

afholdt første gang i 2005.

Messen bliver afviklet hvert

andet år, og i 2008 gik den

- Carsten er vores omvandrende

planteleksikon. Det

er en stor fordel, for der kan

godt komme en del diffuse

henvendelser, hvor kunderne

ikke helt kan forklare,

hvad de er på jagt efter -

men så ved Carsten lige

præcis, hvad det drejer sig

om, fortæller hun.

Carsten Sølund Kristensen

er uddannet planteskolegartner,

og han er udlært

ved Nygaards Planteskole.

Inden han vendte tilbage til

sin tidligere læreplads, har

han imidlertid arbejdet en

årrække ved havecentre.

- Der lærer man en hel del

planter at kende, forklarer

Carsten Kristensen om årsagen

til sit store plantekendskab.

Nygaards planteskole er

inde i en fase, hvor de vil

synliggøre sig mere inden

for kirkegårdssegmentet.

En af metoderne til at nå

Siden 2005 har landets kirker og kirkegårde haft deres helt egen

messe - I år finder den sted 27. august

over til at blive afholdt i lige

år. Det skete for at den ikke

skal kollidere med den noget

større Have & Landskab,

da begge messer langt

hen ad vejen henvender sig

til de samme udstillere.

Der bliver rigeligt at se

på for de besøgende, der

vælger at bruge en sensommerdag

på Mors. Alle pladser

er booket, hvilket betyder,

at der kommer i omegnen

af 55 udstillere. De

udstillende er blandt andet


målet er blandt andet, at

Carsten Sølund Kristensen

fylder en varebil op med et

udsnit af sortimentet, og så

besøger han nogle af de

store kirkegårde.

Opfordrer til nytænkning

Når Kirke- & Kirkegårdsmessen

2012 finder sted 27.

august, er det naturligvis

også med deltagelse af Nygaards

Planteskole.

- Vi har et bredt udvalg

med på messen - hovedsageligt

stedsegrønne planter,

som er de mest gængse på

kirkegårdene, siger Carsten

Sølund Kristensen.

- Og vi har også noget

med, vi synes kunne være

interessant, men som måske

ikke bliver brugt så meget.

På den måde vil vi

gerne inspirere til at tænke

lidt anderledes, bryder Malene

Nygaard Jensen ind og

kommer dermed ind på et

planteskoler, forhandlere og

producenter af have- og

parkmaskiner samt producenter

af andre hjælpemid-

af hovedpunkterne for planteskolens

værdier.

Nygaards Planteskole tilbyder

nemlig ikke kun sine

kunder en lang række planter.

De står også parat med

rådgivning, inspiration og

nytænkning. For at cementere

dette budskab har de

blandt andet lavet et mere

end 40 sider langt hæfte -

udelukkende med inspiration

til beplantning af tomme

gravsteder.

- Vi foreslår blandt andet,

at den enkelte kirkegård

får sit eget tema, forklarer

Malene Nygaard Jensen og

uddyber det med, at det giver

et mere ensartet helhedsindtryk.

Bedst med stiklinger

Når det kommer til de klassiske

stedsegrønne buske

og hækplanter til kirkegårdene,

er det den overordnede

holdning på Nygaards

ler, der er til gavn for kirkegårdsarbejdet.

Der bliver

således rig mulighed for at

se de seneste trends inden

have - park - skov 24. august 2012 11

Malene Nygaard Jensen

har en kandidateksamen

i international marketing.

Planen er, at karrieren på

et tidspunkt skal føre

hende til det store udland,

men først samler hun lidt

erfaring som ansvarlig for

markedsføringen på

forældrenes planteskole.

- Planter fra potter

adskiller sig fra

barrodsplanter

ved at være mere

tætte fra starten.

Planteskole, at planterne

skal være formerede med

stiklinger frem for at være

frøformerede. Derudover vil

de også godt understrege, at

det hurtigere giver et flot

resultat at benytte hækplanter

fra potter frem for

barrodsplanter.

- Planter fra potter adskiller

sig fra barrodsplanter

ved at være mere tætte

fra starten. Og når de er

formeret ved hjælp af stiklinger,

er de mere ensartede

i væksten i forhold til de

frøformerede, forklarer

Carsten Sølund Kristensen.

Helt ny taks

En af de stedsegrønne planter,

de besøgende kan få at

se, hvis de lægger vejen

forbi Nygaards Planteskoles

stand på Kirke- & Kirkegårdsmessen

2012, er en

helt ny taks.

Det er igen blevet tid til at se nærmere på de seneste trends inden for kirker og kirkegårde.

for kirkegårdsområdet - og

så er der endda gratis entre.

- Det var faktisk en taks,

Zachariassens Planteskole

var i gang med at udvikle,

som vi nu har overtaget,

fortæller Malene Nygaard

Jensen.

Den har gennem en årrække

været afprøvet på

Brande Skovkirkegård, og

derfor har den ind til videre

fået navnet taxus baccata

Brande-typen.

Den udmærker sig blandt

andet ved at have fine mørkegrønne

nåle og spinkle

grene, der tåler kraftig beskæring.

Der er store forventninger

om, at den vil slå igennem

på kirkegårdene, og

Is og sne, kald

Snedkervej 9, 2630 Taastrup

Tlf.: 4399 7999 · Fax: 4399 7992

Fåborgvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Tlf.: 9857 4766 · Fax: 9857 4977

derfor arbejdes der på at

sikre dens gener.

Den nye taks er et udtryk

for, at der på Nygaards

Planteskole ikke kun satses

på det traditionelle.

- Vi prøver løbende at

finde noget nyt og spændende,

understreger Carsten

Sølund Kristensen.

Lastbil- og traktormonterede vinterredskaber

● Arctic Machine H-serie

● Hurtig levering, kun 3 til 8 uger!

● Med 42° sving til højre og venstre

● Cylindriske plovvinge til byen eller

koniske plovvinge til landevejen

● Fleksible skær med polyuretan fast-

gørelse reducerer støj og vibrationer

● Küpper Weisser IMS P

● 3-punkts ophængt

● Spredebredde 1 – 6 m (tilvalg 2 –

8 m) justeres fra førerhuset

● Spredetallerken af rustfri stål

● Unikt forbefugtningssystem

● Vpad styrepult

Vinterredskaber for mindre traktorer

Wiedenmann 5000 og Icemaster Wiedenmann Snowmaster

HWH HF/MF-serie

Salgsafdeling (Øst)

Jesper Eliasen (3149 1516)

Leif Malm (2116 0057)

Salgsafdeling (Vest)

Bruno Pallesen (2077 4000)

info@ogmaskiner.dk www.ogmaskiner.dk

Importør af: LM Trac • Reform • Irus • Wiedenmann • Fjärås • Boschung • Brock

Küpper Weisser • Mulag • Kässbohrer • Green Machines • Arctic Machines • Kahlbacher


12 24. august 2012

- Man skal jo prøve

Per Hyldahn investerede uden tøven i en amfibisk

gravemaskine trods et begrænset arbejdsgrundlag

have - park - skov

Af Kim Ebbesen

Det er og vil altid være lidt

af en balancegang, når man

som selvstændig skal vurdere,

om der skal investeres

i firmaet. Især når økonomien

i Danmark generelt

halter, gælder det om at

kende sin besøgstid.

Set i det perspektiv er der

sikkert mange, som vil tage

sig til hovedet, når de erfarer,

at Per Hyldahn, ejer

og leder af firmaet Entreflex

A/S, der blandt andet

beskæftiger sig med naturpleje,

kort før sommerferien

brugte 1,7 millioner kroner

på en amfibisk gravemaskine.

Ja, du læste rigtigt ­ en

amfibisk gravemaskine.

Dens særlige undervogn

gør, at den kan komme frem

i naturen, hvor traditionelle

entreprenørmaskiner må

give op. Bliver underlaget

for sumpet, eller skal der

arbejdes ved eller i søer, flyder

gravemaskinen ganske

enkelt på sine særlige bælter.

Den er ikke erhvervet for

at revolutionere omsætningen

i firmaet, for det er begrænset,

hvilke arealer i

Danmark den kan gøre en

forskel på. Per Hyldahn har

allerede lavet regnestykket:

­ Der er cirka 0,5 procent

af Danmarks arealer, som i

dag er ikke­tilgængelige.

Med min maskine bliver de

tilgængelige. Arealet er

stort nok til, at det måske

kan bære investeringen i

maskinen. Jeg håber på det.

Jeg tror på det, men man

skal jo også prøve noget engang

i mellem.

Specialbygget

Hans amfibiske legetøj, der

er døbt ”Bigfoot”, er grundlæggende

en almindelig

gravemaskine. Fra drejekransen

og op er maskinen

en Takeuchi TB 175. En

helt standard udgave 2012,

som havde en fremtid på

standard­bælter foran sig.

Men så langt nåede den aldrig.

­ Jeg har fået den specialbygget

i Holland, hvor den

aldrig nåede at køre på sine

oprindelige bælter. Hele undervognen

er blevet bygget

om. Den er nu syv meter

lang, og bælterne er 1,3 meter

brede. Undervognens

bredde er hydraulisk styret

og kan varieres fra 3,5 meter

i transportbredde til 4,5

meter i arbejdsbredde, fortæller

Per Hyldahn.

Den 14 tons tunge maskine

har desuden fået forlænget

gravearmen med to

meter for at kunne nå ud

over bælterne.

Bælter og flydekasserne i

undervognen er bygget i

Hardox­stål for at holde til

strabadserne i det danske

vildnis, og som nævnt tidligere

er det netop de steder,

hvor naturen holder traditionelle

maskine væk, at det

japanske/hollandske specialkøretøj

skal rydde op og

gøre til utilgængelige tilgængeligt.

Ingen tøven

­ Jeg så en første gang i

USA. Mange har snakket

om at købe sådan en, og den

hollandske producent jeg

handlede med, havde fået

10 henvendelser fra danske

firmaer. Men ingen havde

gjort alvor af forespørgslerne

­ kun mig, konstaterer

Per Hyldahn.

De 1,7 millioner er kun

den foreløbige udgift.

­ Jeg ved godt, at det ikke

stopper der. Næste projekt

er at få bygget støtteben på

undervognen. Lige nu kan

maskinen ikke ligge stille,

når dybden er over to meter.

Så begynder den at flyde, og

det er ikke optimalt, siger

Per Hyldahn.

Med høje udgifter vil

mange måske mene, at han

burde have sikret sig en

masse opgaver til den på

forhånd. Men det er ikke

tilfældet, og har desuden

aldrig været planen.

­ Jeg kan godt leve med,

Per Hyldahn gjorde alvor af sin interesse og investerede 1,7 millioner kroner i en amfibisk

gravemaskine. Hans firma Entreflex A/S beskæftiger sig med en bred vifte af entreprenøropgaver, men

Per Hyldahns hjerte banker for naturen, så investeringen i maskinen er ikke taget ud af

det blå.

Skimmelangreb efter

vandskader.

Hvad gør man så?

Prøv vores

BORACOL® Special

Læs mere om dette

effektive produkt på

vores hjmmeside:

www.lavtox.dk

Lavtox • Mandal Allé 9A • 5500 Middelfart • Tlf: 7582 5033

E-mail: lavtox@lavtox.dk • www.lavtox.dk

Hvor svært

CMYK

kan det være...

0/100/99/4

PANTONE

Med den nye Contractor fra Danmatech kan du og dine

medarbejdere køre rundt med ét ton uden at belaste hverken

1797

ben, arme, ryg eller nakke. Nemmere bliver det ikke.

CMYK

PANTONE

Autostyring – unikt styretøj med indbygget håndbremse

Stabil kørsel – også på ujævnt underlag. Undgå køreplader

Nem adgang – med sakselift kan du fylde en container fra alle sider

0/0/0/80 0/100/99/4

425 1797

CMYK

0/100/96/28 0/100/99/4

PANTONE

If it’s heavy – we make it easy

Rævevej 16 | 7800 Skive | T 3053 1736 | www.danmatech.com

1807 1797

KONTAKT OS

for en uforpligtende

demonstration

Anne B. Kristensen

INDBYGGET

HÅNDBREMSE


at den kun kører få timer.

Her det første år vil jeg

gerne have, at den kører

100 effektive timer. Så vil

jeg være tilfreds. Men jeg er

ikke typen, der venter på 15

jobs, før jeg investerer i maskinen

til at udføre dem.

Det er måske derfor, jeg er

den eneste, som gjorde alvor

af min henvendelse til

forhandleren, vurderer Per

Hyldahn.

Nichemaskine

Men maskinen er på ingen

måde købt som et stykke

eksperimenterende legetøj.

Den kan løse opgaver i naturen,

hvor andre må give

op, eller i bedste fald må

arbejde sig frem med en

særlig langarmet maskine,

pramme og en ordentlig

bunke køreplader.

- Alt det skal jeg ikke

tænke på. Det behøver jeg

ikke tænke i. Min maskine

behøver ikke køreplader, og

den er en pram i sig selv.

Den er uhyggelig effektiv

på sit felt, og andre kan

ikke være med på prisen,

fordi de har mange andre

udgifter at regne med, mener

Per Hyldahn.

Det hører med til historien,

at maskinen også skal

køre udlejning med fører.

Dermed bliver det ikke kun

Per Hyldahns egne projekter,

den skal koncentrere

sig om.

Hans firma Entreflex

A/S udfører mange traditionelle

entreprenøropgaver

såsom kloak- og gravearbejde.

Diverse grønne opgaver

med træfældning, udførelse

af græsplæner, rodfræsning,belægningsarbejde

mm. er dog også en

vigtig del af firmaets aktiviteter.

have - park - skov 24. august 2012 13

- Jeg er svær at sætte i

bås, men naturen trækker,

konstaterer Per Hyldahn,

som med sin ”Bigfoot” har

sat sig på en grøn niche.

Blandt hans vigtigste

kunder er HedeDanmark,

og nyheden om hans investering

er nået frem til dem.

Hans opgaver kommer

langt hen ad vejen som underentrepriser

for flere

store kunder, og det glæder

ham.

- Hvis man gerne vil leve

som selvstændig entreprenør,

så skal man finde nogle

store kunder. De skaffer

mange spændende projekter,

og så kan de betale til

tiden som aftalt, siger Per

Hyldahn.

Givet et par rynker

Med fem mand i firmaet er

hans rolle primært at have

kontakten med kunderne

Bliver der for dybt, flyder maskinen. Den kan dog ikke ligge stille, så i den nærmeste

fremtid skal Per Hyldahn har monteret støtteben på undervognen.

Oprydningen i dette naturområde med Pindstrup på Djursland

er netop den type opgaver, hvor maskinen kommer til

sin ret.

og hele tiden skaffe nye opgaver.

Han vil gerne selv

køre gravemaskine, men

tiden er ikke til det.

- Dog udfører jeg selv opgaver,

hvor det kan gå galt.

Eksempelvis ved kloakering.

Jeg vil gerne lave den

bedste løsning. Så sover jeg

bedre om natten.

Nattesøvnen har han ingen

problemer med at nyde,

selv om den store udskrivning

til en maskine, som

skal arbejde i en forholdsvis

lille niche, ikke er blevet

foretaget uden grundige

overvejelser.

- Det har givet et par rynker

og lidt ondt i maven,

men det er gået over. Kontaktfladen

er stor, og vores

fleksibilitet skal nok sikre

os. Men jeg har selvfølgelig

ikke købt maskinen for at

lave et underskud på den,

understreger Per Hyldahn. Her er maskinen samlet til sit smalleste, som er 3,5 m.

Her er der ingen brug for køreplader eller pramme. Bælter og flydekasserne i under vognen

er bygget i Hardox-stål. Gravearmen er forlænget med to meter.

NYHED - vogne i DK linien fra 1000

til 4000 fås nu med påløbsbremse

K - Flex FV 3000 - 5000 med kroghejs

Smidig og fleksibel vogn, som kan kobles til traktor eller redskabsbærere med

hydraulisk udtag. Stort udstyrsprogram og trådløs fjernbetjening som standard

Stensballe FR rotorklipper

Med hydraulisk højde og tilt-up.

Klippebredde fra 1300 til 1800 mm.

Mekanisk eller hydraulisk drift

K - Vognen T3

Med påløbsbremser, 3 vejs tip,

justerbart træk, stort tilbehørsprogram,

lasteevne fra 1000 til 4000 kg

Se vores store

sortiment af K - Vogne,

græsklippere og andet

udstyr på www.gmr.dk

Saturnvej 17

8700 Horsens

Tlf.: 7564 3611

K - Vognen 1600 HT3

3 vejs højtip bagud. Max last 1600

kg. Varmegalvaniseret chassis

Her vist med løvsugeranlæg


BESØG VORES NYE HJEMMESIDE

- deltag i konkurrencerne om fl otte præmier

www.fritidsmarkedet.dk for dig med interesse i hus, have, dyr og maskiner

Glæd dig til vores GRATIS og uforpligtende nyhedsbrev tilmeld dig nu: www.fritidsmarkedet.dk

BENZIN HÆKKEKLIPPER PÅ

Benzin Hækkeklipper 2 m - 43 cc

[GR-4300-H]

Benzin hækkeklipper med 43 ccm 2-takt

Hækkeklipperen har en god balance, og vha. det

lange skaft opnår man en fi n arbejdsstilling.

Leveres med sidehåndtag samt bæresele.

Værdi inkl. moms

kr. 1.618 75

u/moms 1.295,-

Nu kan du også søge Brugte

Maskiner på fritidsmarkedet.dk

Få adgang til Danmarks største

database af brugte maskiner

HELT GRATIS!

GRÆSTRIMMER PÅ HJUL PÅ

Græstrimmer på hjul

[GR-PC01]

Græstrimmer med store hjul og kraftig 44 cc motor.

Betjenes med en hånd. Regulator for gas

+ start/stop knap på håndtag.

En rigtig god nyhed for din ryg.

Værdi inkl. moms

kr. 1.368 75

u/moms 1.095,-

www.fritidsmarkedet.dk

SPECIFIKATIONER:

• Længde på skær: 450 mm

• Klipper op til 2,4 cm tykke grene

• Klipperdelen kan vinkles 0-120°

• Monteres på 1,5 m skaft

• Vægt ca. 7,5 kg

• Med sidehåndtag + bæresele

- deltag i konkurrencen

Indsend dine bedste

billeder og deltag

i konkurrencen!

SPECIFIKATIONER:

• 43 cc 2-taktsmotor

• 1,2 liter tank

• Diameter på hjul: 24 cm

• Afstand mellem hjul: 44 cm

• Tænd/sluk + gasregulator

på håndtag

- deltag i konkurrencen

Skoventreprenør Keld Højrup er en tilfreds mand. Krisen kradser ikke i skoven, og familiefirmaet

Brdr. Højrup er inde i en god, stabil udvikling.

Hjemmefødinge

med hele landet

som arbejdsplads

Skoventreprenørfirmaet Brdr. Højrup er gennem årene

groet helt sammen med Jelling

Af Sten Søndergaard

Brødrene Keld og Kurt Højrup

er ikke kun tredje generation

i det skoventreprenørfirma,

der i dag hedder

Brdr. Højrup A/S. Brødrene

er også i den grad vokset

sammen med deres hjemstavn,

at de i dag næsten er

en del af Jellings historie.

Det startede tilbage i

1930’erne.

- Bedstefar begyndte som

vognmand, men han kom

hurtigt i gang med at slæbe

fældede stammer og kævler

ud af skoven med hestefor-

spand. Det blev snart

hoved aktiviteten i hans forretning.

Under Anden Verdenskrig

kom min far så

småt i gang i virksomheden,

til at starte med også

med heste, men efterhånden

som der kom traktorer

til landet, blev de også taget

i brug. Det hele foregik med

Jelling som udgangspunkt,

fortæller Keld Højrup i en

pause i arbejdet for en skovejer

i Brejning mellem Vejle

og Fredericia.

På samme måde kom

både Keld og hans lillebror

Kurt i gang i skoven under

faderens kyndige ledelse. I

dag er firmaet ejet i fællesskab

af moderen og de to

brødre. Kelds kone, Mette

Madsen - ”hende jeg deler

avis med”, passer kontoret.

- Da vi flyttede hjemmefra,

flyttede jeg en enkelt

kilometer væk og min bror

to. Min kone, ja hun flyttede

kun 50 meter. Så man

kan nok sige, at vi allesammen

er lidt indgroede i Jelling,

indrømmer Keld Højrup.

Alle opgaver velkomne

Det stærke tilhørsforhold til

Den store, østriske Ahwi flishugger er købt brugt. Den er udrustet med en roterende knivtromle

med seks dobbelte knivsæt, så den har en enorm kapacitet.


Keld Højrup har tumlet de store skovmaskiner, siden han var en ung knægt. Så det er

ikke uforståeligt, at han kan få skovet noget træ i en fart.

hjemstavnen betyder imidlertid

ikke, at Brdr. Højrup

A/S er uden udsyn, eller at

Keld og Kurt kun koncentrerer

sig om det kendte.

- Vi tager alle typer skoventreprenøropgaver

over

hele landet, selv om vores

hovedaktivitet er maskinskovning

og -udkørsel. Vi er

heller ikke kræsne med opgavernes

størrelse. Vi har

for ikke længe siden ryddet

500 kvadratmeter skov til

en byggegrund - og i den

anden ende af skalaen havde

vi sidste år et projekt på

10.000 kubikmeter tømmer,

fortæller Keld Højrup.

Geografisk er der også

stor spredning, selv om opgaverne

af naturlige årsager

ofte ligger i praktisk

køreafstand fra Jelling.

- Sidste år tog vi for eksempel

en turné over Fyn

over Tåsinge til Langeland

Herfra til Lolland og over

Sjælland hjem, vel at mærke

med opgaver alle steder,

tilføjer han.

Traditionelt skovarbejde

Ud over maskinskovning

klarer brødrene også skovning

på traditionel vis med

kædesav. Det er mest gammel

løvskov, hvor træerne

er blevet for store selv for de

ottehjulede Silvatec Slejpner

skovningsmaskiner.

- Når vi kommer over 50

- 60 centimeter i diameter,

kan maskinerne ikke være

med længere. Så kan fældeaggregatet

ikke spænde

omkring stammen, og vi må

i stedet i gang med motorsaven.

Vi kan også komme

ud for udtyndingsopgaver,

hvor maskinerne ikke kan

komme til. Den slags opgaver

klarer vi også med

håndkraft, konstaterer

Keld Højrup.

Derimod nævner han

ikke vådområder eller stejle

bakker som udfordringer,

der skal løses med manuelt

skovarbejde. Det skyldes, at

Slejpner skovningsmaskinerne

kan komme frem næsten

overalt, hvor de kan få

plads. De knækstyrede maskiner

har fire aksler, to på

bagvognen og to på forvognen.

Det giver otte separat

trækkende hjul med mulighed

for at udruste hvert

hjulpar med bælter, der er

specielt udviklede til maskinen.

Resultatet er, at

Slejpner-maskinerne kryber

frem næsten uanset terrænstigninger

og blød

bund.

have - park - skov 24. august 2012 15

- Jelling ligger jo i det kuperede

område omkring

Vejle, så vi har jo altid været

vant til at arbejde i besværligt

terræn, lyder Keld

Højrups tørre kommentar.

Omfattende maskinliste

Men maskin- og udstyrslisten

standser ikke med

skovningsmaskinerne, som

Brdr. Højrup har fire af.

Der er også en fælde-bunkelægger,

tre store udkørselsmaskiner

og en kombineret

fældeudkører, der er en

krydsning mellem en skovningsmaskine

og en udkørselsmaskine.

Desuden har brødrene

fire store traktorer, to

grenknusere og en rodfræser.

Seneste investering er

en stor, østrigsk flishugger

af mærket Ahwi.

- Med grenknuserne kan

vi i én arbejdsgang rydde et

nyskovet område og gøre

det klar til ny træplantning,

som vi naturligvis også

gerne påtager os, hvis kunden

ønsker det. Etablering

af ny skov har altid været

en del at vores arbejde, siger

Keld Højrup.

Skal der ikke plantes

træer, men i stedet gøres

klar til almindelig land-

De specielle bælter og trækket på alle hjul gør Sleipner skovningsmaskinerne ekstremt

terrængående.

Kurt Højrup i gang med at give Ahwi flishuggeren en opslibning og justering af knivene

sammen med den fremtidige maskinfører. Men det koster kræfter at løsne de svære

umbracobolte.

brugsmæssig planteavl, er

det rodfræseren, Brdr. Højrup

stiller med. Den går

ned i en garanteret dybde

på 20 centimeter og findeler

rødder og stød, så landmanden

kan starte første dyrkningssæson

direkte med

såmaskinen.

Finanskrisen har ikke

været vanskelig for de to

skoventreprenørbrødre i

Jelling. Snarere tværtimod.

- Vi har oplevet, at mange

gerne ville have frigjort den

kapital, de havde bundet i

skov. Så mens krisen har

været hård ved nogle brancher,

har vi faktisk haft lidt

fordel af den, mener Keld

Højrup.

Et helt synligt resultat af

fremgangen er, at Brdr.

Højrup for nyligt har været

nødt til at udvide medarbejderstaben

lidt og supplere

maskinparken med den

store, østrigske flishugger.

- Vi har meget tiltro til

fremtiden. For måske 10 år

siden var der ikke megen

optimiske i skovbruget,

men i dag er det kun de

mindste projekter, hvor

ejerne har svært ved at

holde pengene hjemme. Selv

blot mellemstore opgaver

giver penge til skovejerne.

Sådan har det været de seneste

fire-fem år, fastslår

Keld Højrup.

RAPID EURO med LIPCO

stennedlægningsfræser

Fuldhydraulisk basismaskine

med el-tilkobling

H.G. ENEMARK A/S

Baldersbækvej 40, 2635 Ishøj

Tlf. 43 96 66 77 - Fax 43 43 16 77

www.hg-enemark.dk - mail: hge@hg-enemark.dk


Nyheder

fra have- og parkbranchen

- uanset hvor du befi nder dig!

Hent din app

Søg efter

More magazines by this user
Similar magazines