Download publikationen

e.pages.dk

Download publikationen

ENERGIVEJLEDER 1

Claus Holmer ApS, ved energikonsulent Claus Holmer

Som opfølgning på det personlige møde med husejerne sendte

Claus Holmer ApS efterfølgende en rapport, som gennemgik de

besigtigede områder samt løsningsforslag med estimerede tilbagebetalingstider.

Derudover havde rapporten også et generelt

afsnit med gode råd til energivenlig adfærd i hjemmet.

Det siger boligejeren

� “Claus tog sig god tid til os. Han gennemgik hele huset

meget grundigt og forklarede os efterfølgende om energirenovering

og vores energiforbrug. F.eks. spurgte han, om

huset var hulmursisoleret. Det troede vi nok, men var ikke

sikre. Det endte med, at vi lavede aftale med ham om at

komme ud nogle dage senere og tjekke efter .”

� “Vi har ikke rigtigt noget dårligt at sige om den rådgivning,

vi modtog fra Claus. Det var reel rådgivning”.

Samlet vurdering

“Alt i alt har vi et rigtig godt indtryk af Claus. Han påpegede de

ting ved huset, som vi selv var opmærksomme på, men tog også

fat i ting, som vi ikke havde tænkt på. Og så satte vi stor pris,

at han var så grundig. Det virkede også betryggende, at han

regnede konsekvensen af sit forslag igennem undervejs, så vi

hele tiden kunne følge med”.

Det siger kvalitetschefen

� “De forslag, Claus Holmer ApS kommer med, er udmærkede.

Det er ting, der kan lade sig gøre, og det er ikke mindst

stillet overskueligt op for boligejerne. Og så er tilbagebetalingstiderne

på de foreslåede projekter realistiske”.


“Der kunne godt anlægges et endnu mere holistisk syn på

boligen. Selvom Claus Holmer ApS kommer godt rundt,

savner jeg stadig, at han i højere grad illustrerer for husejerne,

hvad det betyder, at de udfører projekt x sammenholdt

med at udføre projekt y”.

Samlet vurdering

“Klart den bedste rapport af de fire. Den skabelon

og den henvendelsesform, Claus Holmer ApS

anvender, er noget af det, man bør efterspørge

som husejer. Det er decideret rådgivning, som ikke

favoriserer nogen bestemt faggruppe. Og så er det

fortalt på en måde, som almindelige mennesker

kan forstå. Derudover har Claus Holmer ApS også

inddraget nogle gode råd, som ligger lidt uden for

hans område, men som der er god fornuft i”.

ENERGIVEJLEDER 2

SIF Gruppen, ved energikonsulent Johnnie Aas

Som opfølgning på det personlige møde med husejerne sendte

SIF Gruppen efterfølgende en rapport, som gennemgik de

besigtigede områder og listede løsningsforslagene op i en

prioriteret rækkefølge med tilbagebetalingstider. Desuden var der

en beregning af, hvad det vil koste at renovere et lysanlæg i køkkenet

og information om gulvvarme, vandspumper og gaskedler.

Det siger boligejeren“Johnnie kom egentlig frem til de samme konklusioner som

Claus. Men han regnede ikke på konsekvenserne af sine

forslag, hvilket gjorde, at vores forståelse af forslagene var

en helt anden”.

“For det første kom vejlederen for sent til vores aftale.

Han havde en elev med, som måtte stå og vente imens.

Det virkede ikke så godt. Han spurgte også, om huset var

hulmursisoleret. Vi svarede, at det troede vi nok, og det tog

han for gode varer. Der var ikke noget med at tjekke efter”.

Samlet vurdering

“Vi fik det indtryk, at de var her for at se, hvad de skulle fylde i

deres rapport. Der var ikke noget vejledning undervejs, og det var

det, vi havde sat stor pris på ved den anden energirådgiver. Og

så havde han alt for travlt med at komme ud ad døren”.

Det siger kvalitetschefenENERGIRENOVERING

“Energirådgiveren har kørt sine beregninger igennem et

standardprogram. Det er jo meget fint. Han opererer også

med nogle realistiske tilbagebetalingstider. Og så er der

forskellige faggrupper i spil i konsulentens rapport”.

“Det er nok gået lidt for hurtigt. Beregningerne lugter af at

være ren udskrift, som mangler at blive forklaret. I stedet

for al produktinformationen i rapporten kunne der godt være

skrevet mere forklarende om, hvad de forskellige specifikationer

betyder”.

Samlet vurdering

“Det er bedre end et rent håndværkertilbud, men

jeg savner stadig noget mere rådgivning. Energivejlederen

skal hjælpe boligejeren til at forstå, hvad

det indebærer at investere i et energioptimeringsprojekt.

Til gengæld er det positivt, at han har så

mange faggrupper i spil. Der er både angivet muligt

tømrer-, murer- og elektrikerarbejde. Og så lister han

de forskellige områder op i prioriteret rækkefølge, så

husejerne kan holde dem op imod hinanden og selv

vurdere, hvor de vil sætte ind. Det er rigtig fint”.

More magazines by this user
Similar magazines