Download publikationen

e.pages.dk

Download publikationen

ENERGIRENOVERING

GØR DET MED

TILSKUD

Du kan i øjeblikket få tilskud til energirenoveringen fra to forskellige puljer, men

den ene bortfalder ved årets udgang.

Af: Aksel Brinck og Natasja Broström

I Boligjobordningen og Energirenoveringstilskud kan

du få tilskud til energirenovering.

Med Boligjobordningen, som slutter med udgangen

af 2012, kan du få dækket cirka en tredjedel af dine

udgifter til håndværkerløn. Ordningen fungerer sådan,

at lønudgifterne trækkes fra i din personlige skat. Du

kan tjekke, hvor stort løntilskuddet bliver for dig med

en fin lille fradragsberegner på Goenergi.dk. Kig under

Forbruger > Værktøjer > Beregnere.

Energirenoveringstilskuddet kommer via dit energiselskab

fra regeringens grønne støttepulje, og det

dækker alt fra hulmursisolering og lavenergivinduer til

installation af en varmepumpe. Du skal ansøge elsselskabet

om tilskuddet, men procedurerne er forskellige,

så kontakt dit energiselskab for at høre om, hvordan

procedurerne er dér. Tilskuddet, der er et engangsbeløb,

gives typisk som en fast pris pr. sparet kWh på

årsbasis, typisk mellem 20 og 40 øre pr. kWh .

SÅ MEGET KAN DU FÅ I TILSKUD

Det kan godt betale sig at tænke tilskudsordningerne med ind, når du planlægger dine energirenoveringer. Det er ikke formuer, du kan

hente fra de to eksisterende ordninger, men alligevel så tilpas store beløb, at de er anstrengelserne værd – som du kan se af eksemplet

herunder. Alle tal er estimerede cirkatal, og de giver et fingerpeg om tilskudsbeløbene.

EKSEMPEL: ÆLDRE PARCELHUS PÅ 120 M2 Opgave Lønudgift kWh-besparelse pr. år Løntilskud Energirenoverings-

(Boligjob-ordningen) tilskud

200 mm ekstra

isolering på loftet

6.000 kr. 2.000 kWh 2.000 kr. 700 kr.

Traditionelle termovinduer 15.000 kr. 3.000 kWh 5.000 kr. 1.000 kr.

bliver udskiftet med

nye energivinduer

Hulmursisolering 9.000 kr. 10.000 kWh 3.000 kr. 3.000 kr.

I alt 30.000 kr. 15.000 kWh 10.000 kr. 4.700 kr.

40 :: BEDREHJEM :: NOVEMBER 2012

FAKTA OM

TILSKUDSORDNINGERNE

Boligjobordningen

• Du kan trække lønudgifter til håndværkere fra i skat.

• Håndværkervirksomheden skal være momsregistreret.

• Arbejdet skal være afsluttet 31. december i år.

• Du kan vente med at indberette lønudgifterne til Skat indtil 28.

februar 2013.

Energirenoveringstilskud

• Tilskuddet er et engangsbeløb.

• Du modtager tilskuddet som et kontant beløb, der sættes ind på

din bankkonto.

• Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget energi du sparer

med din renovering.

• Procedurerne varierer mellem selskaberne.

More magazines by this user
Similar magazines