Svigtet af politikerne

e.pages.dk

Svigtet af politikerne

Lokalavisen

FREDERIKSBERG VESTERBRO

TORSDAG 18.NOVEMBER 2010 • 6. ÅRGANG NR.46

Foto: Brian L. Jensen Mere

En gang Frem’er

Harald Gronemann

var alle drenges

helt, da Frem var

Danmarks bedste

fodboldhold

Side 10

demokrati

Borgerpanel. Et nyt

forum skal give sin

mening til kende om

forholdene på Vesterbro.

Af Finn Edvard

Nu får flere mulighed for at

give deres mening til kende:

På lokaludvalgtets møde

i aftes i Demokratihuset

i Valdemarsgade blev det

nye borgerpanel på Vesterbro

præsenteret.

Det nye borgerpanel be-

www

står af borgere i kommunen,

der har adgang til digitale

medier. Det er ikke

alle, der har tid til at deltage

i borgermøde og høringer,

men med det nye borgerpanel

bliver det muligt

at nå ud til et større udvalg

af Vesterbros borgere, mener

lokaludvalget.

Et digitalt borgerpanel

fungerer ligesom en almindelig

meningsmåling,

men i borgerpanelet er det

blot de samme borgere, der

bliver adpurgt flere gange.

GARDIN-MADSEN

÷20%

PÅ GARDINER OG

SOLAFSKÆRMNINGER– EFTER TER MÅL

GRATIS OPMÅLING

- så ring efter

gardinbusserne.

Martin Jette

33 31 66 09

Foto: Finn Edvard

Volleyball

Enghaves damer

kunne ikke stille

meget op mod

KSV, der vandt

klart 0-3.

Side 31

Vi bygger

om

Udstillingskøkkener

÷50%

Multiform Design Center • Trommesalen 2 •1614 København V

tlf. 3313 6210 •www.multiform-dc.dk

Sidste tango

Kim Greiner har

været på eventyr

i verdens ældste

pornobutik, som

ikke er mere.

Side 37

sælger 2 lejligheder

om dagen

www.base1.dk

Svigtet af politikerne

Kommunalt. En håndfuld brugere af motionsrummet i Vesterbro Svømmehal føler sig ramt af komunalt

magtmisbrug og venter på tredje uge på svar fra tre borgerrepræsentanter fra Vesterbro,

der endnu ikke har svaret på spørgsmålet: Hvorfor skal vores motionsrum lukkes og bruges til

mødelokale? Nu tager den ene borgerrepræsentant affære.

Side 16

COCO

SKRÆDDERI

Reparationer, Forandringer Lynlåse mm.

COUTURE

Fra oktober stort udvalg i brudekjoler

og selskabstøj efter mål

Efter 12 år på Finsensvej åbner vi i oktober stor

ny forretning på Rosenørns Alle 11

Åbningstider: Man-ons 10-16 * Tors-fre 10-17.30

Finsensvej 143 • 38710062 / 20232521

kÆrlighedsgaver • julegaver

adventsgaver • kalendergaver

kÆrstegaver • morgengaver

��� �������� ��� � ���� ������������� � � ���� ���� � ���� ��� ������� ��� ����� �� �������


2

På den 2. side

set

Bakkehuset

Jørgen Glenthøj fortæller om den

kongeligt privilegerede kro på Roskilde

Landevej, der blev digterhjem

og museum.

I Bakkehuset mærker man virkelig historiens vingesus!

På mange måder er Bakkehuset selve grundstenen i den

stærke kulturhistorie vi har på Frederiksberg, og som i den

grad stadig lever og gløder. Bakkehuset er Frederiksberg

“Classic” om man vil. Jeg vil gå så langt som at sige, at byens

kulturelle skabelsesberetning på mange måder starter

netop her i årene omkring år 1800.

Huset har siden opførelsen haft flere forskellige funktioner

som både Kgl. Privilegeret Kro og lystgård.

Men “med hin høstaften i august 1798 begynder Bakkehusets

historie”, som der står i den prisopgave som Hans

Kyrre i 1914 skrev om Livet på Bakkehuset. “For i 1798

bosatte forfatteren Knud Lyhne Rahbek sig med sin hustru

Kamma i huset, og det gjorde Stuerne til Samlingsstedet

for hele den Skare af Mænd og Kvinder, som dengang betød

noget for dansk Kunst og Videnskab”.

De har været her alle sammen - Oehlenschläger, H.C. Andersen,

Grundtvig og mange, mange flere. I disse stuer

skabte ægteparret Rahbek Bakkehusets storhedstid. Ud af

de mange forskellige jubilæer og mærkedage vi kunne fejre

- så markerer vi i dag, at det er 85 år siden, at Bakkehuset

åbnede som museum. Og 75 år siden Frederiksberg

Kommune fik overdraget bygningen og driften af museet.

At Bakkehuset kan fejre dette dobbelte jubilæum skyldes

ikke mindst, at en række mennesker har kæmpet for

at bevare det for eftertiden.

Hvis ikke alle disse ildsjæle gennem de forskellige kapitler

i husets historie havde kæmpet, var Bakkehuset måske

ikke blevet reddet fra nedrivning da “Den sjællandske

Aandsvageanstalt”, omkring år 1900 fraflyttede Bakkehuset.

På trods af en litteraturhistorisk udstilling i 1903, lå

truslen om nedrivning nemlig som en mørk skygge over

huset. I årene der fulgte blev der arrangeret forskellige forestillinger

og det der blev kaldt “selskabelige underholdninger”

arrangeret af folk fra Frimurerordenen, det Kgl.

Skydeselskab og netop ildsjælene. I spidsen for dette store

arbejde stod historikeren Louis Bobé. Han var medstifter

af en komité til bevarelse og istandsættelse af Rahbeks

Hus, som havde til formål at indrette mindestuer for ægteparret

Rahbek.

Med støtte fra offentlig og privat side lykkedes det, og i

1925 åbnede De Rahbekske Mindestuer.

I 1935 blev begge fløje samt en lille rest have købt og

skænket til Frederiksberg Kommune af Bobé og hustru. Siden

da er der sket mange gode initiativer i og omkring huset,

så vi i dag fortsat kan nyde dette helt særlige sted.

For som der står i fundatsen for stiftelsen af Bakkehuset,

så gav “ Det minderlige Rahbekske hjem….impulsen til

mange af de Digterværker fra Romantikkens Guldalder,

der er os kendte og kære, og som vil staa gennem Tiderne.”

LOKALAVISEN

Få op til 3,75% årligt i rente! -

Renten er fast og beregnes af hele dit indestående (maks. 1.000.000 kr.). Dekort på 1,5-2,0%, hvis du hæver pengene inden renteperiodens udløb.

Du skal være VIP-garant for 30.000 kr. Garantindskud er ansvarlig garantkapital. Læs mere på www.spks.dk

Jacobys Allé 2,

1806 Frederiksberg C

Telefon: 33 28 88 88

Fax: 33 28 88 80

Deadline annoncer:

Tirsdag kl. 10.00

Tryk:

Dansk AvisTryk A/S

www.lokalavisen-frb.dk Kontortid:

Distribution:

Mandag - torsdag

Post Danmark

kl. 9.00-16.30

Oplag: 72.706

Fredag kl. 9.00-15.00

Hele Frederiksberg & Vesterbro

Michael Engelbrecht

Udgiver, ansv. red. (DJH)

Tlf. 33 28 88 85

michael@lokalavisen-vb.dk

Nanna Boye

Journalist (DJ)

Portræt. Forstanderen

for Mændenes Hjem i

Lille Istedgade, Robert

Olsen, drives af social

indignation.

Af Finn Edvard

Han kan minde om en stor

dreng, men rent faktisk er forstanderen

for Mændenes

hjem i Lille Istedgade, Robert

Olsen både f amiliefar og “rigtig

voksen”, idet han i år rundede

de 50 år.

Han er ikke meget for at

rykke ud med sin fødselsdato

og er i det hele taget et menneske,

der godt vil have sit

privatliv i fred.

Og det er der ikke noget at

sige til: Robert Olsen er ofte i

skudlinjen i sit krævende job

på Mændendes Hjem, hvor

han dels får et indgående indblik

i dette livs skyggesider,

dels får et inblik i den menneskelige

natur, som mange

andre jobs ikke kan matche.

Og nu er der lagt yderligere

opgaver på Robert Olsens

og hans medarbejderes skuldre,

når Mændenes Hjem nu

også skal stå for driften af Café

Dugnad og Sundhedsrummet.

Men noget tyder på, at Robert

Olsen kan li’ jobbet: Han

har været tilknyttet Mændenes

Hjem i 17 år, og i al den

tid har han ikke ændret sit

grundliggende synspunkt

om, at der sker mange uretfærdige

ting i denne verden, i

dette land, i denne by - på

Vesterbro.

Født på Nørrebro

Selv er han født på Nørrebro

og voksede senere op i en københavnsk

forstad. Da han

havde fået sin studentereksamen

fra den hedengangne

Vallensbæk Statsskole, så

pakkede han rygsækken og

rejste jorden rundt.

Han besøgte Asien, Nordog

Sydamerika og mange andre

steder, men det var alligevel

kærligheden, der åbnede

hans øjne for det land, hvor

han nu helst tilbringer ferier

og fritid: Finland.

Tlf. 33 28 88 86

nanna@lokalavisen-vb.dk

Finn Edvard

Specialredaktør

Tlf. 40 52 38 51

edv@youmail.dk

Brian L. Jensen

Fotograf (PF)

Tlf. 51 51 16 53

brian@bljfoto.dk

Robert Olsen - på hold med de svage.

På B-holdet

For det var fra de 1000 søers

land, at Robert Olsens tilkommende

kom fra, og når

der skal lades op fra arbejdet

på Vesterbro, så foregår det

nu i Finland.

Robert Olsen er også far til

to teenagedøtre, og det har

været nok til at afskrække

ham fra mange nymodens

ting. Bl.a. vil man ikke finde

ham på Facebook, som han

opfatter som en tidsrøver.

Mange vil være enige heri.

Robert Olsen kommer fra

et pædagog-hjem, og det var

måske en af grundene til, at

Jens Orby

Annoncechef

Tlf. 33 28 88 82

jens@lokalavisen-vb.dk

han selv valgte at blive pædagog.

Han har stor arfaring med

arbejdet med psykisk syge,

unge kriminelle og misbrugere

- alle dem, som dette samfund

har valgt at kalde B-holdet.

Og så altså alle de hjemløse,

der kommer til Mændenes

Hjem for at få husly.

Hver dag byder på sine udfordringer,

og så er det godt,

at den fysiske form er i orden.

Det sørger Robert Hansen for

ved at løbe mindst 50 kilometer

om ugen.

Nu skal Café Dugnad drives af Mændenes Hjem.

Inge Borum

Konsulent

Tlf. 33 28 88 84

inge@lokalavisen-vb.dk

Kristina Rømer

Konsulent

Tlf. 33 28 88 87

kristina@lokalavisen-vb.dk

Torsdag 18. november 2010

glade kunder siden 1825

www.spks.dk

Svend Steffensen

Konsulent

Tlf. 3328 8883

svend@lokalavisen-vb.dk

Udgiverselskabet af 18/5 2009 ApS

Bladet påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer og tekst

samt for billeder og tekst, der uopfordret tilsendes bladet.

Erhvervsmæssig affotografering af bladets tekst og annoncer

er ikke tilladt. redaktionen@lokalavisen-vb.dk annoncer@lokalavisen-vb.dk

Har du råd til at

købe julegaver?

På gaden. Lokalavisen

har spurgt fire personer,

om der er råd til

julegaver i år.

Af Finn Edvard

Foto Brian L. Jensen

Cecile Kittel, 17 år: - Ja, jeg

har selvfølgtelig råd til at købe

de julegaver,

som

jeg skal give

væk. Det

er heller ikke

ret

mange, så

det går

nok. Jeg

skal bare give til den nærmeste

familie.

Anne Jette Lund, 71 år:

- Nej, det

har jeg faktisk

ikke!

Godt, det

var ment

lidt i sjov,

men jeg

kan da godt

mærke, at

man ikke bare skal bruge

løs. Det er der ikke råd til

længere.

Anne Nielsen, 46 år: - Jeg

skal heldigvis

ikke købe


mange julegaver.

Og

dem jeg

skal købe,

dem køber

jeg i Tyskland,

der er et stort - og billigt

- udvalg.

Andra Kask, 22 år: Jeg har

sparet sammen

til de

par julegaver,

jeg skal

købe. Dert

er til min

mand og

min mor, så

det skal nok

gå.

Vibeke Spies

Salgsassistent

Tlf. 33 28 88 88

vibeke@lokalavisen-vb.dk


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 3

Ugens gale streger

Fjernvarme fra krematoriet

Kort nyt

Genbrugsstationen ved

Bispeengen

Arbejdet med etablere Bispeengen Genbrugsstation

mellem Bispeengbuen, Borups

Allé og ringbanen er gået i gang. Arbejdet

følger følgende tidsplan:

Første fase fra november 2010 til marts

2011: Rydning af bevoksning, jordarbejder

omfattende bortkørsel af forurenet jord og

BLIV MEDLEM

WWW.DYRENESBESKYTTELSE.DK

�����������������

��������������������

��������

��������

��������������

��������

���������

���������

�����

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

���������

�����

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������

���������

planering af arealet samt sikring af den rørlagte

Grøndals Å under pladsen.

Anden fase fra marts 2011 til oktober

2011: Der lægges asfalt, opsættes mandskabsbygning,

containere og støjskærm

m.m., samt anlægges adgangsvej fra Nordre

Fasanvej langs Bispeengbuen over den nuværende

Falck-grund og frem til det sydlige

tunnelrør under ringbanen, hvor genbrugsstationen

starter.

Genbrugsstationen forventes åbnet i oktober

2011.

������

����������������������

���������������

������

�����������������������

����������������

�������

����������������

���������������

����������������������

����������������������

���������������

�����������������

�����������������

���������������

���������������

���������������������

��������������

������������������

��������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������

��������������

����������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������

���

���������������� ���������� ������������������

������������������ ����������� �������������������

�����

���������������

��������

�����������

������

�������������������

����������������

����������������

�����������������

�������������������

����������������

�����������������

�����������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������


DESIGN OG

SMYKKEFREMSTILLING

I BUTIKKEN

unikt vedhæng i 14 kt guld

med opalboulder

Kr. 9.700,-

ROLIGHEDSVEJ 3

1958 FREDERIKSBERG C

TLF.: 35 35 50 86

www.acmdesign.dk

�����������

����������

����������������

����������������������� �����������������

Solbjerg Kirke

��������������

���������

����������

�����������������

����������

���������������

��������

Advent 2010

Fredag den 26. november kl. 17.00

Trio con Brio

Soo-Jin Hong, violin – Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver

Musik af Beethoven og Mendelssohn

Fredag den 3. december kl. 17.00

Solbjerg Kirkes Kor

Tine Rehling, harpe – Bente Vist, sopran

Dir. Werner Meyer

Bl.a.: Meyer: ”Three Psalms of David”

Britten: ”A Ceremony of Carols”

Fredag den 10. december kl. 17.00

Bente Vist, sopran

Henrik Goldschmidt, obo

Jakob Keiding, horn

Werner Meyer, orgel og klaver

Musik af bl.a. Bach, Händel og Mozart

Fredag den 17. december kl. 17.00

Solbjerg Kirkes Kammerorkester

Koncertmester og solist: Mikkel Futtrup

Jakob Keiding, horn - dir. Werner Meyer

Mozart: Hornkoncert nr. 4 Es-dur KV 495

Violinkoncert nr. 4 D-dur KV 218

Symfoni nr. 40 g-mol KV 550

___________________________________________

Gratis adgang

www.solbjergkirke.dk

���������

������

�����������

������

������

����������������������

�����������

�������

������������������

�����������

�������

������������������

����������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������

���������

������������������

������������������

���������������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������

����������������������

����������������������


4

Hushjælp søges

Sød ældre dame søges til 2 x 2 timer ugentlig til rengøring,

vask, strygning, indkøb og lettere madlavning

for en travl dansk familie med 2 voksne + 1 barn + lille

hund. Beliggende på 3 sal, Vesterbro .

kontakt på jm@unplugged.dk - 40455980 (eft. kl. 18.00)

Den sunde måde at sidde på ®

Møbler efter mål

Casa

Alle hvilestole tilpasses

efter dit ønske, så du får

en perfekt siddekomfort.

Ring

og rekvirer

brochure

Jupiter

Hillerød: Helsingørsgade 10 Tlf.: 48 24 81 61

Lyngby: Jernbanepladsen 19-23 Tlf.: 45 87 54 04

København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14

Roskilde: Tlf.: 46 32 32 48

RING OG AFTAL TID FOR EN AFPRØVNING EVT. I DERES EGET HJEM

www.ie-glasses.com

DESIGNER BRILLER

ALLE BRILLESTEL KR. 585,-

INKL. STANDARD STYRKE FRA -1.5 TIL +3

Gl. Kongevej 88

1850 Frederiksberg C

Tlf. 32 55 66 76

Møntergade 5

1116 København K

Tlf. 33 11 66 76

NY

KOLLEKTION

Vi kan også lave

adventsgaver

500 – 700

LOKALAVISEN

Politirapporten

Nyt røveri ved

Søerne

Endnu et gaderøveri har fundet

sted ved Søerne.

Det skete midt på aftenen

i lørdags, hvor en person

blev trukket ind i en baggård

og tvunget til at aflevere en

Ipod og en sort ”Peak” jakke.

De tre gerningsmænd var alle

af anden etnisk herkomst

end dansk.

Gerningsmændene blev

alle beskrevet som tre persone,

af en anden etnisk herkomst

end dansk.

Stjålet bil

Tidligt lørdag morgen omkring

kl. 03.40 anholdt politiet

en 41-årig mand, der luskede

rundt omkring et solcenter.

Da han blev kontaktet af

politiet viste det sig, at han

var kørende i en stjålen bil.

Slagsmål på

Vesterbrogade

Et større slagsmål blandt en

gruppe kvindelige prostituerede

fandt sted på Vesterbrogade

tidligt fredag morgen.

En 42-årig kvinde var så ophidset,

at hun blev anholdt,

da politiet kom til stede.

Aktion mod

spilleklubber

Meget tidligt forrige onsdag

foretog politiet en målrettet

aktion mod flere spillebuler

på Vesterbro.

Aktionen medførte, at 10

Alle pakker leveres indpakket i julepapir

-lige til at sætte på pakkekalenderen

Sidste frist for bestilling 29. november

24 pakkekalendergaver

vælg kr. 800,- kr. 1000,- eller 1200,-

Fix-Idé


Torsdag 18. november 2010

Hvorfor ikke give dine børn noget kreativt legetøj...

PAKKE-

KALENDEREN

BESTILLINGSKUPON:

personer havnede i hænderne

på politiet og blev anholdt.

Alle 10 blev senere

fremstillet i dommervagten.

Vold i Lille

Istedgade

Onsdag omkring kl. 18 opstod

der tumult i Lille Istedgade.

En person, hvis identitet

ikke umiddelbart kunne

fastslås, blev anholdt i forbindelse

med en voldshandling,

hvorunder han angiveligt

havde stukket en person

med en knust flaske.

Den anholdte blev efterfølgende

fremstillet i dommervagten.

Fire bag overfald

i bus

Onsdag aften gik fire personer

med anden etnisk herkomst

end dansk amok i en

bus.

De fire overfaldt en person

bagerst i bussen.

Efter overfaldet var modet

hos de fire voldsmænd dog

forsvundet og de stak af fra

bus og offer, der blev efterladt

og senere bragt til skadestuen

og behandlet for de

kvæstelser, han havde pådraget

sig,

Kastede flaske

mod politiet

Tidligt søndag morgen gik to

mænd amok på Axeltorv.

Her var politiet til stede i anden

anledning, men den ene

mand syntes, det var en god

idé at kaste en ølflaske mod

betjentene.

Det syntes politiet imidler-

Godthåbsvej 50 • Tlf. 38 34 20 08

mail: fix-ide@fix-ide.dk

tid ikke: De anholdt straks

flaskekasteren og hans kammerat,

der blev sigtet for

overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Ild i bil

Tidligt mandag morgen udbrød

der pludselig brand i en

bil, der holdt parkeret i kvarteret

omkring Tivoli.

Brandvæsen og politi blev

straks tilkaldt, og det blev

formodet, at ilden var påsat.

I forbindelse med branden

opstod der varmeskader på

et andet køretøj.

Hændelsen vil nu blive

nærmere efterforsket.

Brand i Ingerslevsgade

Tidligt mandag morgen blev

en mand reddet ud af en

brændende lejlighed i Ingerslevsgade.

Ilden blev hurtigt slukket,

og der var ikke behov for

evakuering.

Det blev efterfølgende

konstateret, at der havde været

ild i en madras.

16-årig stak af

fra politiet

Tirsdag eftermiddag havde

en varetægtsfængslet 16-årig

dreng fået nok af politiets

selskab, og han så derfor sit

snit til at stikke af fra ekspeditionen

på Station City,

hvor han var blevet midlertidigt

anbragt.

Men flugten var dog kun

en stakket frist og få timer senere

var den unge flygtning

påny bag lås og slå.

Navn:

Tlf. nr.:

Adresse:

Alder:_____________________________

___________________________________________

Dreng Pige Kr. 800,- kr. 1000,- kr. 1200,-

Afhentes i butik efter aftale

Lavede uro i

København

Tirsdag aften var der uro flere

steder i København forårsaget

af personer med anden

etnisk baggrund end dansk.

I tidsrummet fra kl.ca.

18.00 til kl. 22.20 var der således

flere anmeldelser vedrørende

uorden og uro med

større grupperinger bestående

af personer med en anden

etnisk baggrund.

Uroen var koncentreret

omkring Fisketorvet, Dybbølsbro

station og på Axeltorv.

Flere forbipasserende frygtede

for deres sikkerhed under

uroen.

Grupperingerne formodes

at være personer, som tidligere

havde deltaget i et arrangement

i Valby hallen.

Det lykkedes ved hjælp af

patruljer i områderne og ved

dialog, at løse opgaven uden

at der skete anholdelser.

Jule-jagt på

spritbilister

De målrettede trafikindsatser

i forbindelse med julen er

startet.

Politiet gik i gang med at

kaste et ekstra grundigt blik

på byens bilister, da bryggerierne

søsatte deres store

kampagne for at få folk til at

deres stærke juleøl.

Politiet startede tilsvarende

deres kampagne, fordi

politiet af erfaring ved, at

mange mennesker drikker

sig berusede i forbindelse

med den såkaldte “J-dag”,

som bryggerierne elsker,

men som skaber mange problemer

for politiet.

Glade børn

og ingen julestress

-Bestil allerede idag og

lad os om resten.


Årets

Julekoncert 2010

De 3 kgl. tenorer Facett

ÆldreSagen i City arrangerer julekoncert i samarbejde

med Sct. Matthæus Kirke

Søndag 28. november 2010

kl. 15.30

i Sct. Matthæus Kirke

En større privat donation har muliggjort dette store

og alsidige underholdningsprogram

GRATIS ADGANG

Sct. Matthæus Kirke,

Matthæusgade 31,

1666 Kbh. V.


6

Herre Frisør

Voksen klip 100,-

Børne klip 100,-

Pensionist klip 100,-

Vesterbrogade 91 F

1620 København V

Tlf. 52 64 66 66

Åbningstider:

Man. - fredag 10.00 til 18.00

Lørdag 10.00 til 15.00

TIL INDSKOLINGSKLASSERNE

PÅ FREDERIKSBERG

nye tider, nye idéer

Din klasse tilbydes

”Økologi i børnehøjde” i det økologiske

inspirationshus.

Vi skal have kalenderen fyldt op i

november måned, så kontakt

os hurtigt på

tlf. 38 87 05 01

Julen 2010

� Vi ta’r mål

� Vi sy’r

� Vi monterer

Dean Madsen

Julen 2010

Julebordet til fi rma- eller familie julefrokosten

Julebordet J til firma- eller familie julefrokosten

238,00 inklusive moms

238,00 inklusiv moms

GÅ IND PÅ Gå WWW.BONCAT.DK ind på www.boncat.dk og se OG vores SE menu VORES MENU

BING & NØRGAARD

C A T E R I N G

SELSKABER Selskaber & frokostløsninger OG FROKOSTLØSNINGER

Dortheavej 12

Dortheavej 12

2400 København NV

2400 København NV

Tlf 44 847 847

Tlf 44 847 847

www.boncat.dk

www.boncat.dk

RING EFTER

GARDINBUSSERNE

POLYESTER GARDINER

Flere dess. 140 cm. bredde. Før: 148.- til 179.-

NU: 69.- 79.- 89.-

� Gardiner

� Rullegardiner

� Persienner

� Plissegardiner

� Lamelgardiner

� Markiser

� Stænger

MADSEN’S

GARDINSERVICE

FREDERIKSBERG NORDSJÆLLAND

3969 3939 � 4913 6609

www.madsensgardinservice.dk

Inger Carlsen, Sankt Knuds

Vej 11, er tilfreds med sin

hjemmehjælp.

LOKALAVISEN

Den anden vægtskål

Hvor ofte har man ikke

set læserbreve om utilfredshed

med den frederiksbergskehjemmehjælp!

Jeg vil gerne lægge

noget på den anden vægtskål.

Efter en vellykket hofteoperation

på Frbg hospital blev

jeg af forskellige grunde genindlagt

nu på M2. I forbindelse

med udskrivningen

herfra foreslog sygeplejersken

hjemmehjælp. Det kom

helt bag på mig (årgang 23

og med følger af 40 års aldersdiabetes),

for jeg har

hidtil klaret alle gøremål

selv.Ihukommende de negative

læserbreve afskrækkede

tanken mig, og jeg overvejede

straks at kontakte et af de

private firmaer, der lover fast

person og fast tid. “Giv det

nu en chance” sagde sygeplejersken.

Og sådan blev

Lone Loklindt (B)

skriver om social

udlighed.

Under kommunalbestyrelsenstemadebat

i mandags på Frederiksberg

diskuterede

vi især udviklingen af

det specialiserede socialområde

og det blev kort nævnt

at fattigdom er en af de

mange risikofaktorer som

kan føre til marginalisering

og forøget sårbarhed. Der

har her i lokalpressen været

en løbende debat om hvorvidt

vi har fattige på Frederiksberg,

og hvor mange det

i givet fald drejer sig om.

Skal man måle fattigdomproblemets

omfang er

spørgsmålet hvordan vi måler.

Kan vi bruge en relativ

økonomisk grænse som EU

og OECD arbejder med, når

vi ved at fattigdom handler

om andet og mere?

Fattigdom er f.eks. når enlige

voksne eller familier

gennem længere tid har været

afskåret fra de mest basale

ting som at gå til tandlægen,

købe vinterstøvler, give

små gaver til fødselsdage eller

være med i en idrætsfor-

det. Dagen efter udskrivningen

kom der en rar dame,

som fik et overblik over

situationen og allerede dagen

efter kom den første

hjælper. Nu gik det slag i

slag med visitator, madordning,

som jeg dog hurtigt

droppede, indkøbsordning

og en fast daglig opringning

med besked om, hvem der

ville komme næste dag og

hvornår..

I begyndelsen var det en

ny hver dag, for det var ferietid;

men fra ca. midt i august

fik jeg en fast hjælper,

som kommer samme tid

hver dag. Hende er jeg mere

end glad for.

Jeg er overrasket over så

velorganiseret hjemmehjælpen

er, og hvor godt det fungerer.

At der er en svipser en

gang imellem er menneskeligt;

det er ingen grund til

jammer.

Jeg håber at mine erfaringer

kan vippe vægtskålen lidt

til den positive side.

Hvordan måler man fattigdom

ening. Det handler altså også

om afsavn. En fattigdomsgrænse

baseret på økonomi

alene ville fejlagtigt komme

til at omfatte studerende

uden erhvervsarbejde og

folk som tager et sabbatår og

rejser jorden rundt.

Vi mener i Radikale Venstre

at fattigdom både er

manglende økonomisk

grundlag og manglende muligheder.

Radikale Venstre

kæmper for at afskaffe starthjælpen,

kontanthjælpsloftet

og 450-timers-reglen fordi vi

ikke mener det er et værdigt

forsørgelsesgrundlag for udsatte

grupper. Derudover

virker det heller ikke efter

hensigten - meget dårlig

økonomi giver ikke folk netværk

eller jobs til at forbedre

deres situation. Vi mener

derfor, at fattigdomsbegrebet

bør reserveres udsatte borgere,

som ikke selv kan forbedre

deres situation. Altså

mennesker som har alvorlige

sociale problemer og intet

økonomisk råderum. Men

på Christiansborg er uenigheden

stor. Derfor er det også

interessant når 10 organisationer

anbefaler, at man

bruger tre mål for fattigdom,

����������������������

Et fornuftigt alternativ til kontaktlinser og briller

� Deltag i en gratis

informationsaften!

GRATIS

Per Haaber Gylling, Edisonsvej

9, skriver om sikker skolevej.

Så vidt jeg lige husker, blev

vi på et tidspunkt i

sommer spurgt om, vi

ville have noget imod, at

adgangsvejene til Ny

Hollænderskolen blev

mere elevvenlige?

Eftersom næppe nogen

overhovedet kan have noget

at indvende, kom der

bump, advarselsfigurer i

vejbanen m.m. og altsammen

vældig fortræffeligt.

1. november overtog Fre-

samtidigt vel at mærke.

Et relativt, økonomisk mål

for antallet af borgere, som i

henholdsvis et, to og tre år

har levet under OECD's og

EU's fattigdomsgrænser på

henholdsvis 50 og 60 procent

af medianindkomsten,

Et mål for antallet af borgere

med et rådighedsbeløb

under et mindstebudget defineret

ud fra, hvad det koster

at købe almindelige varer

og tjenester, som anses for

nødvendige for at leve i

Danmark,

Et mål for antallet af voksne

og børn, der lider afsavn

ved for eksempel at undlade

at købe medicin, ikke at få

frugt og grønt dagligt og at

fejre børnefødselsdag, fordi

pengene ikke rækker. Netop

kombinationen af de tre mål

giver noget helt andet end

de enkelte mål hver for sig.

Set med radikale øjne er

formålet at holde opmærksomheden

på de borgere

som har alvorlige sociale

problemer, få større indsigt i

årsagerne og ikke mindst

sætte fokus på løsning af

problemerne.

Det er hævet over al tvivl

at antallet af relativt fattige

Torsdag 18. november 2010

Renovation og skolebørn

Afhentning

af skrald lige

op til mødetid

fremmer

ikke sikkerheden,

som

Ny Hollænderskolenellers

har gjort

meget for at

fremme.

deriksberg Kommune renovationen

fra R98, og det

burde ikke afstedkomme

noget problem, men uheldigvis

køres der mandag og

torsdag omkring kl. 7.50,

hvor renovationsvognen

holder ud for Edisonsvej 9.

Netop på denne tid er alle

skolebørnene på vej til

skolen, og jeg gætter på, at

det på et tidspunkt kan

medføre en ulykke, da

oversigtsforholdene er

ringe. Jeg vil foreslå, at ruten

omlægges, således den

ikke foregår i dette tidsrum.

er steget støt i Danmark gennem

de seneste års stærke

økonomiske fremgang men

lige så sikkert er det at fattigdommen

betragtet ud fra rådighedsbeløb

er steget markant

siden den finansielle

krise tog fart i slutningen af

2008. Antallet af konkurser,

arbejdsløse og familier som

sættes ud af deres lejligheder

er blot nogle af indikatorerne

på at situationen er forværret.

Derfor handler det

nu om, at koncentrere indsatsen

mod fattigdom ved at

sørge for at en forbigående

situation med manglende

muligheder for den enkelte

ikke bider sig fast og bliver

permanent. I kommunerne

kan vi gøre en del, men opgaven

ligger primært på

Christiansborg. VKO har

kun forværret situationen og

at vende den udvikling bliver

en af de store politiske

udfordringer for en kommende

ny regering. Første

skridt bør være en officiel

fattigdomsindikator - hvorfor

ikke bruge kombinationen

af de tre mål som foreslået

- så kom der da noget

ud af “EU's fattigdomsår

2010”.

Tirsdag d. 23. nov. kl. 19:00 - 20:30

Tilmeld dig på www.euroeyes.dk

Foredrag om udvikling og sikkerhed ved laserkirurgi

���������������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������


Giv dig selv den bedste gave:

Få høreapparater inden jul

Gå ikke glip af alle julens lyde. Bestil tid

allerede nu til GRATIS HØRETEST– og få

dine nye høreapparater inden jul

� Høreapparater fra 0,- kr.

(med det offentlige tilskud på kr. 6.230 pr. apparat)

� Professionel rådgivning

og egen ørelæge

� Gratis prøveperiode

� Kun førende produkter

� 4 års garanti & service

(få apparaterne med hjem på prøve)

Til dig

Fra AudioNova

Gratis høretest

Få tjekket din hørelse. Vi tilbyder

en gratis og uforpligtende høretest,

som varer ca. 1/2 time. Ring og

bestil tid nu.

“Det tog mig flere år at erkende jeg havde høretab. Men jeg

søgte hjælp – og fik den. Pludselig åbnede verden sig og jeg

kunne igen høre hvordan bladene rasler og fuglene kvidrer”

Poul Thomsen, TV-vært.

Hør forskellen

Bestil tid

til GRATIS

høretest

allerede

idag

Gl. Kongevej 152B · 1850 Frederiksberg C · 33 259 366 · www.audionova.dk

Dantes Plads 1 · 1556 København V · Tlf. 88 886 326 · www.audionova.dk


8


Børnenes

� �

bedste ferie!

� �

Børnenes bedste ferie er ofte en vinteroplevelse!

Børn elsker sne, skiløb og

leg i sneen.

Bo i veludstyrede, børnevenlige

lejligheder lige midt i familieområdet. �


Alpine Apartments Solsiden og Sørlia er

det perfekte sted for aktive børnefamilier.

Kontakt os på tlf: +47 61 27 50 00

Eller e-mail : post@hafjellresort.com

Se vores tilbud på

www.hafjellresort.com

���������������������

LOKALAVISEN

Torsdag 18. november 2010

��� ����

VIND �������������

ET BESØG

AF �� JULEMANDEN

�� �����

og FEXCARD á kr. 200,-

Skal du og dine børn fejre jul på Frederiksberg?

Så har I en enestående mulighed for at vinde et besøg

af Julemanden 24. dec.

Som ekstra julegaver, trækker vi også lod om en række

FEXCARD á kr. 200,- Frederiksbergs nye gave- og oplevelseskort.

Deltag i konkurrencen på www.f-ex.dk senest 19. dec. Vindere af julemandsbesøg får direkte

besked 20. dec. Alle vindere offentliggøres desuden på www.f-ex.dk.

OBS! Besøgene 24. dec. ligger mellem 14.00-17.00. Betingelser for deltagelse er, at julen

fejres på Frederiksberg med deltagelse af børn under 7 år. Max. deltagelse 1 gang pr. husstand.

��� ������� ��� �� �� ���� �� �����������

������ ���� �������� ���� �� � ������ ����� ���������� ��

�������� ������� ���� ���������� �� � ��� � ����� ����� �������� ��

JULEN STARTER HOSVIBEKE STENDER

Fredag den 26. november

mellem kl. 18 til 22 giver vi


20% RABAT

PÅ ALLE URE

SEIKO – D&G – PULSAR – HUGO BOSS – TISSOT

SKAGEN – CASIO – GUCCI – FESTINA – ARNE JACOBSEN

CALVIN KLEIN - KENNETH COLE

�������������������������

���������������������������������������������

��������������������

NYE KØKKENLÅGER

DET TAGER KUN 1 DAG

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET OG SPAR PENGE

Få et gratis og uforpligtende tilbud på køkkenrenovering

spar penge

MANDAG KL. 9.00

Der er store besparelser at hente ved en

køkkenrenovering i forhold til et nyetableret

køkken. Dette er hovedsageligt grundet den

sparede omkostning til nye elementer samt

på arbejdslønnen. Ved at bibeholde de

eksisterende køkkenelementer og lave en

totalrenovering af alt visuelt i køkkenet

- vil du få et flot nyt køkken nemt, hurtigt

og billigt.

professionel køkkenrenovering

Nygammelt køkken har leveret professionelle

løsninger siden 1985. Vores mål har været det

samme i alle årene: at levere en samlet renoveringsløsning

baseret på tidssvarende designs

i forhold til låger bordplader, greb mv.

FØR

MANDAG KL. 15.00

hvordan

Vi leverer helt nye produkter til dit køkken.

Der er med andre ord ikke tale om en istandsættelse

af eksisterende låger, bordplader mm.

Vi kommer ud og måler op, således vi er sikre

på, at alt passer til netop dit køkken. Når varen

er produceret, så renoverer vi dit køkken på

kun 1 dag.

Alle gamle køkkener kan få nye låger!

professionel

køkkenrenovering

siden 1985

NEMT

HURTIGT

BILLIGT

priseksempel:

10 folielåger ▪ 5 skuffefronter ▪ 15 greb

▪ 20 hængsler ▪ kørsel og levering

12.190,-

inkl. moms og montering

Der er hjælp at hente, hvis du har et køkken, som

er for godt til at smide ud, men alligevel langt fra

indbydende. Hvis planløsningen er i orden, og

skabene ikke fejler noget, så kan du med stor

fordel nøjes med at udskifte låger og bordplade

Nygammelt

skift ikke køkken skift køkkenlåger

vi renoverer alt synligt i dit køkken

Vi tilbyder en renovering som efter eget valg

omfatter udskiftning af:

Køkkenlåger, skuffefronter, rulleskuffer, greb,

dækplader, emhættereol, bordplader, skurelister,

vask, lyslister, sokkel - og meget mere!

Læs mere om de mange muligheder på

www.nygammelt.dk

eller ring til os på 38 79 16 14 og hør mere.

Jyllingevej 64

2720 Vanløse

tlf. 38791614

www.nygammelt.dk

info@nygammelt.dk


10

Fodboldhistorie. Harald

Gronemann var

alle drenges helt, da

Frem var Danmarks

bedste fodboldhold.

Af Finn Edvard

Fotos: sportsnyt.nu

En pæn ældre herre er på vej

til Vinstue Prætoria på Henrik

Steffens Vej. Det er 82-årige

Harald Gronemann, der er på

vej ind for at få sig en øl og en

snak om fodbold og gamle

dage.

Han er sikker på at møde

gamle venner i det særlige

“Frem-hjørne” af vinstuen,

hvor man næsten skal have

medlemskort for at få en siddeplads.

Her hygger han sig

bl. a. med barndomsvennen

og klubkammeraten Bendt

Werge, det ældste nulevende

medlem af Boldklubben

Frem.

Harald Gronemann er fra

den tid, hvor Frem var en af

Danmarks stærkeste fodboldklubber.

Harald spillede bl.a.

på hold med de to store Frem-

’ere Pauli Jørgensen og John

Hansen, og selv om det var

hans holdkammerater, så fik

han aldrig den store sympati

for holdets store stjerner:

- De vidste godt, hvad de

var værd, og John Hansen

måtte jeg en dag tale hårdt til

for at få en smule respekt.

LOKALAVISEN

Torsdag 18. november 2010

Helten fra kolonihaven

verdensberømte Chelsea i to

kampe i 1958: Den første

kamp i Københavns Idrætspark,

som Chelsea vandt 3-

Harald Groemann - fra kolo- En varm sommerdag i 1946 1, og returkampen på et totalt

nihave til Idrætsparken

debuterede drengen fra kolo- udsolgt Highbury i London,

nihaven på Frem’s hold i Kø- som englænderne vandt 4-1.

benhavns Idrætspark mod Og det på trods af, at kø-

B.1903. En forrygende debut benhavnerne mødte op med

og Frem vandt 5-0

et stærkt hold bestående af bl.

Frem’s stjernespækkede a. Per Henriksen, Egon Hen-

mandskab bestod bl. a. af ni riksen, John Hansen, Søren

landsholdspillere, så det var Andersen og Harald Grone-

et skrapt selskab, som Harald mann fra Frem, Villy Schøne

kom i. Og der var ikke mange Hansen fra Skovshoved samt

venlige ord med på vejen til “gæsten”, Jens Peder Hansen

den nye mand: Han skulle fra Esbjerg.

først bevise sit værd.

Men den engelske stjernespiller

Jimmy Greaves var i sit

livs form, og englænderne

vandt samlet 7-2.

Men fra den dag fik jeg det også,

siger Harald Gronemann

med det karakteristiske, skæve

smil.

Måske meget klogt af John

Hansen at tale pænt til den

nye holdkammerat, for Harald

Gronemann var ikke alene

en glimrende fodboldspiller

– han var også god til at

bruge næverne, hvilket foregik

i Valby Bokseklub.

Den lille Harald voksede op

i små, men hyggelige kår i

kolonihaven ”Wilhelmsminde”

i Sydhavnen i 20’ernes

København.

Her var faren Max Gronemann

kusk med egen hest og

Vi fejrer fødselsdag

20% på alle varer

torsdag · fredag · lørdag

4 fl ødeboller 50,- dkk

spar 25,-

A XOCO by Anthon Berg

Gl. Kongevej 115 · 1850 Frederiksberg C · 36 170 170

vogn, og den lille Harald elskede

at sidde med på vognen

og køre rundt med sin far, når

denne skulle rundt med

brænde til folk og fæ i Sydhavns-kvarteret.

- Vi havde ikke meget, og

slet ikke penge, men vi havde

det godt og kunne godt lide

miljøet i kolonihaven, fortæller

Harald.

Senere flyttede familien –

Max og Emilie Gronemann og

syv sønner – til en lejlighed på

Høffdingsvej i Valby, hvor den

lille Harald kom i skole på

Bavnehøj Skole

Han begyndte at spille fodbold

i Valby Boldklub, og det

var først, da han kom til Høffdingsvej,

at han blev meldt

ind i Frem. På hans medlemskort

er datoen 17. august

1942 påtrykt, så den nu 82årige

Harald Gronemann har

været medlem af Frem i 57 år.

Og Harald kunne noget

med den runde kugle: Han

kom på udvalgt hold i København

allerede samme år, og da

han rykkede op som senior,

varede det ikke længe, før han

spillede med på Frem’s forkætrede

førstehold.

Spillede på Highbury

Det gjorde Harald så, og da

mange af ”de gamle” holdt op

eller blev professionelle i Italien,

så var det Haralds tur til

at være i første række. Det siges,

at han kunne være lidt

skrap i munden.

Så tog Frem’s ledelse et

klogt træk: Den udnævnte

flaben fra Sydhavnen til anfører,

og Harald voksede med

opgaven og lagde en dæmper

på mundtøjet.

Harald Gronemann spillede

i de næste 15 år mere end

230 kampe på Frem’s bedste

hold.

Harald var også med da

”Stævnet” – en sammenslutning

af Københavnske fodboldklubber

– mødte

FREDERIKSBERG GRUNDEJERFORENING

Holder

LYNKURSUS I LEJERET

INVITATION

Herved indbyder Frederiksberg Grundejerforening frederiksbergske grundejere til et

gå-hjem-møde i lejeret

Mandag den 22. november 2010 kl. 17.00 – 19.00

I Medborgerhuset, Danasvej 30B, 2.sal

Forudgående tilmelding er ikke nødvendig

Det er Professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen

Der vil give en lejeretlig orientering om bl.a.:

• Eksempler på fri aftaleret mellem ejer og lejer i beboelseslejemål.

• Forbedringer og forbedringslejeforhøjelser.

• Hvad forstås ved ”gennemgribende modernisering”?

• Udlejerens og lejerens installationsret.

• Vedligeholdelse, mangler og flytteopgørelser.

• Misligholdelse, opsigelse og ophævelse af beboelseslejemål.

• Lejefastsættelse i ”småhuse”.

• Hvad kan der ske, hvis man som husejer i et enkelt år eller to undlader at varsle

omkostningsbestemt husleje?

• Hvad står der i den nye Lejelov om ”stråmandsudlejning”?

Professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen

er ekspert på lejelovsområdet. Han er en utrolig

fornøjelig foredragsholder. Han er kendt for at forsyne

sine tilhørere med de senest afsagte landsrets –

og højesteretsdomme vedrørende de regler, han gennemgår.

Vil ha’ en kæreste

Harald fandt dog også tid til

lidt hygge udenfor fodboldbanen.

Det fandt typisk sted i

”Villacafeen” ved Toftegårds

Plads eller ”Engholm” på Sdr.

Boulevard. Dansen gik, og det

er ikke nogen hemmelighed,

at Harald her var ”damernes

ven”.

Harald har været gift to

gange, og fik fire børn, men

bor nu alene i sin lejlighed på

Priorsvej på Frederiksberg.

Han skjuler ikke, at han gerne

vil have en kæreste, og det

skulle vel ikke være umuligt

for en forhenværende berømthed

som ham?

Frederiksberg Grundejerforening har virkelig noget at byde frederiksbergske udlejere

på ved dette møde!

Bestyrelsen

Frederiksberg Grundejerforening

Frederiksberg Alle 47 · 1820 Frederiksberg C · Tlf.: 33 21 25 87 · Fax: 3325 8660 · e-mail: fg1876@tiscali.dk


Gældende t.o.m. tirsdag 30. november

EFTERÅRSSALG

PÅ MILJØMÆRKET MALING OG LAK

Beckers Farvecenter

Frederikssundsvej 217

2700 Brønshøj

Tlf. 38 60 68 64

Elegant aqua lakfarve

Glans 40 eller 70

1 ltr. norm. 249,- NU 189.-

3 ltr. norm. 619,- NU 429.-

Elegant

loftmaling Glans 2

3 ltr. norm. 359,- NU 269.-

10 ltr. norm. 889,- NU 629.-

Elegant vægmaling

Helmat Glans 4

3 ltr. norm. 399,- NU 299.-

10 ltr. norm. 975,- NU 679.-

Elegant vægmaling

Mat Glans 7

3 ltr. norm. 419,- NU 319.-

10 ltr. norm. 1.090,- NU 759.-

Miljømærket maling og lak

- er vandbaseret, har god dækkeevne og er et godt valg for miljø og sundhed.

Maling og lak fi ndes både med Svanen og Blomsten. Mærkerne viser bl.a., at

malingen er testet for at sikre god dækkeevne – og at lakkerne er vandafvisende.

Sundhedsaspektet er også vigtigt. F.eks. må miljømærket maling ikke have for

højt indhold af sundheds- og miljøfarlige opløsningsmidler.

Forum Farver

H.C. Ørsteds Vej 51

1879 Frederiksberg C

Tlf. 35 35 11 48


12

JULEN STARTER PÅ

VESTERBROGADE OG

VESTERBROS TORV

FREDAG DEN 26. NOVEMBER MED BUTIKSÅBENT

OG JULEMARKED TIL KL. 22.00

Julebelysning samt juletræ bliver tændt

kl. 17.00 af The Fireflies, kendt fra X Factor.

Du kan møde dem på Vesterbros Torv,

hvor de også vil synge nogle sange fra

deres aktuelle album ‘The Fireflies’.

Læg vejen forbi

FONA ��Zizzi ��Vibeke Stender ��Sportmaster

BR Legetøj ��West House ��Saint Tropez

Lemonidis Pels ��Lysmesteren Minak ��Føtex

som sammen med mange andre butikker holder åbent til kl. 22.00.

Der holdes desuden et hyggeligt julemarked på Vesterbros Torv

fredag den 26. november kl. 16.00 - 22.00 og lørdag den 27. november kl. 10.00 - 16.00.

Kom i julestemning sammen med os på Vesterbrogade.

Se også programmet på www.veko.dk

fra tirsdag den 23. november.


LOKALAVISEN

RYK OP I ØVERSTE KØKKENLIGA

montering

0 kr. *

�����������������

�������������������

��������������������

������������

�������������������������������

���������������������

��������������������

�������������������������

Bøger. Thomas Jakobsen

har skabt en anderledes

bogbutik i

Istedgade med gratis

suppe om fredagen.

Af Finn Edvard

Foto: Brian L. Jensen

I de brølende 20’ere eksisterede

der private biblioteker i

Paris, og nu har boghandler

Thomas Jakobsen tænkt sig at

tage ideen op påny:

- Ja, hvorfor ikke, siger den

initiativrige og alternative

boghandler fra Istedgades

Boghandel.

Sammen med Helena Wittrup

har han skabt en anderledes

boghandel med en usædvanlig

rar atmosfære.

Her er lænestole, så folk

kan komme ind udefra og

sætte sig med en god bog, og

der er ingen købetvang.

- Nej, folk skal have lov at

læse. Det er en af grundene

til, at vi har lavet boghandlenb,

siger Thomas, der også

er kendt for i ny og næ at give

kredit, hvis det kniber med

betalingen.

- Jeg stoler på folk, og hvis

de står og kigger længe på en

bog, og jeg fornemmer, at det

kniber med pengene, så skal

vi nok finde ud af, at kunden

går med bogen under armen

alligegevel, siger Thomas, der

også af og til serverer varm

����������������

���������������

������������

��������

Gå efter den ultimative køkkenopstilling FOR KUN 54.999 KR.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Svane Køkkenet Gl. Kongevej 99 1850 Frederiksberg C Tlf: 33244400 Mail: frederiksberg@svane.com

��������������������������������������������������������������������������������

Svane Køkkenet Jernbanepladsen 1 2800 Lyngby Tlf: 45934400 Mail: lyngby@svane.com

Torsdag 18. november 2010

Thomas Jakobsen i sin bogbutik i Istedgade

Bogormen

suppe hver fredag for sine

kunder.

I boghandlen findes absolut

ingen såkaldte bestsellers.

Til gengæld vrimler det med

litteraturens mesterværker,

der fås til en billig penge.

Steinbeck, Beauvoir, you na-

me it. Og nu har han altså

fundcet på at stille en container

op med bøger på Enghave

Plads, som folk så kan låne.

- Jeg regner med, at de leverer

bøgerne tilbage igen, siger

Thomas med et smil.

UDEN AT

VÆLTE BUDGETTET

Bliv inspireret på svane.com


GØR

ET KUP

46 udstillingsmodeller

nedsat med op til

75%

KUN TORSDAG 18/11, FREDAG 19/11

OG LØRDAG 20/11

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������


14

FACADE

RENOVERING

Få mere for pengene

70 22 30 05

Få et godt tilbud

www.leifjohnson.dk

���� ��� ��� �������������

����������

������������ �������������

�������� ��������������

��������

�������� ������ �� ����

�������������

��������������

for ���������

����� ���� ��� ������

�� �� �� ��

HJÆLP DYR I NØD

WWW.DYRENESBESKYTTELSE.DK

Ledige pladser i AOF

Foredrag

• Livet er ikke for tøsedrenge – Per Aagaard Hansen, 25. nov.

En personlig beretning om vejen ud af misbrug og kriminalitet

Oplev din by

• Blomster hos Tage Andersen – besøg hos blomsterkunstneren,

29. nov. Derefter gløgg og æbleskiver på Hotel d’Angleterre

• Frederiksberg Slot og Josty – rundvisning på slottet, 1. dec.

Derefter julefrokost på Josty

• Mamma Mia-festaften i Tivoli – begynd julestemningen den 4. dec.

Julemarked, to-retters middag med vin og så en fantastisk forestilling

Personlig udvikling

• Tale- og præsentationsteknik – weekend med Michael Zenon,

27.+28. nov.

Sådan får du dit budskab klart ud og fanger opmærksomheden

Brug hænderne

• Nunofi lt - lækre sjaler og tekstiler – weekend

med Annelisa Cornwall, 20.+21. nov.

Oplev glæden ved at være kreativ med naturens

egne materialer

• Design og sy din egen taske – weekend med

Vibeke Schou, 4.+5. dec.

Til dig selv eller til julegave, for begyndere

og øvede

Se AOF Frederiksberg-København’s spændende efterårsprogram

på www.aof-fk.dk eller ring til os på 38 16 03 36

FREDERIKSBERG – KØBENHAVN

PROGRAM FOR EFTERÅR 2010

FYLDT MED UNDERVISNINGS- OG MOTIONSTILBUD OG MEGET MERE PÅ AOF-FK.DK

LOKALAVISEN

Jul på Vesterbrogade

Guirlander. Julebelysningen

på Vesterbrogade

og juletræet på

Vesterbros Torv tændes

næste fredag kl.

17.

Vesterbro går en hyggelig tid

i møde. Fredag 26. november

kl. 17 bliver julebelysningen

på Vesterbrogade og juletræet

på Vesterbros Torv tændt af

The Fireflies - kendt fra X

Factor.

Gruppen er er aktuel med

albummet The Fireflies.

Butikkerne på Vesterbrogade

holder i samme anledning

åbent helt til kl. 22. på fredag.

Herudover forvandles det

lille torv foran Eliaskirken til

et julemarked med boder,

konkurrencer og underholdning

for hele familien.

Udover butikkerne på julemarkedet

vil Børnenes Kontor

være repræsenteret og stå

for underholdning og aktiviteter

med henblik på bl.a. at

støtte Vesterbros ressourcesvage

børnefamilier.

Arrangementet er et samarbejde

mellem VEKO, Føtex

og frivillige, som håber, at

mange vil komme og bakke

op om initiativet og være med

til at skabe rammerne om et

Fredag 26. november kl. 17 starter julen på Vesterbrogade.

par rigtig hyggelige og underholdende

juledage på Vesterbro

for både børn og voksne.

VEKO og Føtex takker butikkerne

for den store opbakning.

Tandlægerne

Tove Thrane og Peter Gade

Begge med 25 års erfaring

Bestil tid nu

Ring 38 344222

mail@forumtand.dk

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.

1879 Frederiksberg C

www.forumtand.dk

Torsdag 18. november 2010

Slagtebænk

Historisk. Tom Buk-

Swienty holder foredrag

om sine bøger om

Slesvigskrigene på

Hovedbiblioteket.

Forfatteren til de højt berømmede

bøger Slagtebænk

Dybbøl og Dommedag Als

skaber med sit billedforedrag

levende danmarkshistorie fra

en højdramatisk periode omkring

kampene for Danmarks

eksistens i 1864.

Det sker tirsdag 30. november

kl. 19.30 på Frederiksberg

Hovedbibliotek. Den seneste

af bøgerne vakte stor

opsigt ved bl.a. at afsløre, at

kongen tilbød Bismarck, den

preussiske kansler, at få Danmark

indlemmet i Tyskland.

Det fascinerende ved Tom

Buk-Swientys bøger er også,

Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har gratis

parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken

er indrettet med det mest moderne og avancerede tandlægeudstyr der findes.

Parodontose kan helbredes

at vi kommer helt ind under

huden på dem, der deltog i de

skelsættende begivenheder,

bl.a. via gribende breve fra

soldater til deres hustruer - og

så er der selvfølgelig masser af

voldsomme slagscener, død,

ødelæggelse og historier om

mirakuløs overlevelse.

Tom Buk-Swienty er født i

1966, dansk forfatter og journalist.

Han er uddannet historiker

og lektor ved Syddansk

Universitet.

Han har været Weekendavisens

USA-korrespondent

og er stadig tilknyttet avisen.

Ud over de to dokumentariske

fortællinger om krigen i

1864, har Buk-Swienty bl.a.

udgivet bøgerne Amerika

Maxima og Den ideelle amerikaner

om Jacob A. Riis.

Gratis billetter fra 16. nov.

Klinikken er specialiseret i behandlingen af parodontose.

Vi benytter det nyeste og mest avancerede udstyr - bla. laser -

for at sikre en smertefri behandling.


Julens friske, gode steg

kræver verdens bedste grej!

����� ��������������

��������

R641637

NU KUN

������� ��� ���

���� ��� ��

�� ��� ��������������

Før 124,-

R642118

������ ��� ���

������������ �� �� ���

��������������

Før 337,-

R642072

��� ��� �������

��������� �� ��� ���

��������������

Før 412,-

86,-

SPAR 100,-

NU KUN

312,-

SPAR 38,-

SPAR 88,-

NU KUN

249,-

Glædelig

Jul!

���� ���

PÅ ALLE 3 KNIVMÆRKER

TOJIRO

144726 ��������� ���� ������ �� ��

200328 ��������� ����������� ������ �� ��

F879 ��������� ������� � ��� ����� �� ��

8SF006

�������� ��� ��� �� ����������

������� �� ����� �� ����� ��� ���

8SF008

�������� ��� ��� �� ���������

��������� �� ����� �� ����� ��� ���

8SF016

�������� ��� ��� � �����������

������� �� ���� �� ����� ��� ���

8SF022

�������� ��� ��� �� ������ �������

�� ����� �� ����� ��� ���

8SF023

�������� ��� ��� � ������ �������

�� ����� �� ����� ��� ���

8SF026

�������� ��� ��� �� ����������

���������� �� ����� �� ����� ��� ���

���������� � ���������� ���

Alle tilbud gælder t.o.m. 30.12.2010

�������� ��� ����������

������� �����

������� ��� ����������������

Før pris op til 263,- Spar op til kr. 138,-

FRIT VALG KUN

125,-

45000

����� �������� ��� ����� ���� ���������

���������� ������ �� ����

45002

������� �������� ��� ����� ����

���������� ���� ����� ���������� ��

��� ������� ������

45004

���� �������� ��� ����� ���������� ����

�������� ��� �� ���� ������� ������

45006

���� ����� �������� ��� ����� �����

���� �� ����������

Bageforme Før 124,-

45008

������ ����� �������� ��� ����� �����

������� ������ ���� ����

�� ��������� ��� ������

45009

������������

FRIT VALG KUN

74,-

�������������� ����� � ������� � ���� ��������� � � ���� ���� ���� � ����� �������� ��� ���� � �����

������ ������ ����� �� ���������� � ���� ������ �� ����� ���� � ��� �������� ��� ��� ���� ��� ������� � ��� ����� ��������� ��� ��������

45000

45002

45004

45006

450011

�� ����

45009

450011

45057

����� ����������

������� � ���� ����� �����

� ������ ��������� ��������

Før 62,-

��� �� ���� �� ���� ��� ������� ����� � ������

Med sløve knive bruger du meget, meget mere energi på at skære -

på kompromis med skarpheden. Det gør vi heller ikke!

����� ������ � ���� ������ ������

SPAR 13,-

NU KUN

49,-

SPAR 50,-

HER FÅR DU

10%

RABAT

MED VEKO KORT


16

Kort nyt

Sidste chance

Så er det sidste chance for at

nå teateroplevelsen Bühne

Spiel 2010.

Basement på Vesterbro har

siden 5. november sydet af

scenekunst under festivalen

Bühne Spiel 2010.

Med en belægningsprocent

på 88 har mange allerede

lagt vejen forbi det underjordiske

teaterrum, og oplevet

de ni originale forestillinger,

der spiller frem til d.

26. november.

På Bühne Spiel inviteres pu-

blikum til at opleve unge der

tør udfordre både det etablerede

teater, sig selv og det

billede samfundet tegner af

deres generation. Ud over et

spændende og varieret program

bestående af ni til lejligheden

producerede forestillinger,

vil der også kunne

opleves koncerter, kortfilm,

performance, gøgl, installationer

mm.

Alt sammen skabt af det

unge kreative vækstlag i København.

Festivalen skabes nemlig

af ca. 90 frivillige unge fra teaternetværket

Bühne, som

udelukkende på baggrund af

LOKALAVISEN

lyst og mod fungerer som initiativtagere,

arrangører og

udøvende kunstnere.

Der er altså hverken økonomisk

eller politisk afhængighed,

men derimod

lysten til at udforske, udfordre

og udøve scenekunst i

fællesskab som eneste sikre

ressource.

Ny McDonald's

I februar 2011 udvider

McDonald's restauranten på

Københavns Hovedbanegård

med mere end 100 kvadratmeter.

Til gengæld lukker McDo-

nald's Danmark nu sin restaurant

ved Nørrebros

Runddel.

Der er flere faktorer i spil.

Da ungdomshuset forsvandt,

kunne vi især mærke

det på natsalget, og omlægningen

af trafikken på

Nørrebrogade har betydet, at

færre folk kommer forbi restauranten,

og kundegrundlaget

er derfor blevet mindre,

siger Sara Helweg-Larsen,

kommunikationsdirektør,

McDonald's Danmark.

Sidste mulighed for at nyde

en burger, salat eller

orangejuice på Nørrebros

Runddel er 30. november.

����

�������������

�� �� �����

�������� �� ������ ����� ��� ������� ��

�� ����� �� ��������������� ��� ��� ������

� �� ���� ����� ������������ �� �����������

� �� ��� ������ ���� ��� ���� ������

�� ������ ��������� ���� �� ���� �� �� ���

�� ���� �� �����������

���������

�������� ����

��� ������� ��� �� �� ���� �� �����������

������ ���� �������� ���� �� � ������ ����� ���������� ��

�������� ������� ���� ���������� �� � ��� � ����� ����� �������� ��

Motion. Brugerne af

motionsrummet i Vesterbro

Svømmehal

kæmper fortsat for deres

motionsrum.

Af Finn Edvard

- Vi forstår ganske enkelt ikke,

hvordan Team bade kan

finde på at lukke et velfungerende

motionsrum, som

mange mennesker har glæde

af hver dag.

Sådan siger kontaktpersonen

for aktionsgruppen til

bevarelse af motionsrummet i

Vesterbro Svømmehal, Dorte

Jensen.

Team Bade, der driver de

københavnske svømmehaller,

har besluttet at dreje nøglen

om for rummet pr. 30. november

- og henvise brugerne

til de private motionscentre.

Men det huer ikke brugerne

af det offentlige motionsrum

i svømmehallen:

- Først fik vi at vide, at motionsrummet

skulle lukkes,

fordi personalet skulle bruge

lokalet som møderum. Så fik

vi at vide, at lokalet skulle

lukkes, fordi det ikke var rentabelt,

og til sidst fik vi at vide,

at lukningen skyldes, at

Team Bade slet ikke vil drive

motionsrum. Er der noget at

sige til, at vi er forvirrede,

spørger Dorte Jensen.

Sammen med en håndfuld

brugere er hun gået i gang

med at undersøge, om brugerne

i det mindste kan få forlænget

lukningsfristen, så

man kan undersøge mulighederne

for at drive centret videre.

- Vi syntes, det var mærkeligt,

at der bare kom et opslag

op i svømmehallen, der kort

fortalte, at nu skulle centret

lukke, siger Dorte Jensen.

Men foreløbig har vore anstrengelser

vist sig at være forgæves.

- Vi forstår det ikke, for per-

Torsdag 18. november 2010

Dorte Jensen fra aktionsgruppen kæmper for motionsrummet.

Motion, tak

Opslaget om lukningen af

motionsrummet.

sonalet har i forvejen et mødelokale,

centret behøver

som kommunalt ejet ikke at

give overskud - og hvis man

annoncerede mere med det,

så ville der også komme flere

kunder. Og hvorfor skulle

Team bade ikke beholde dette

center? Det ligger jo fint

placeret i forbindelse med

svømmehallen. Det er en rigtig

god kombination, som de

private motionscentre ikke

kan tilbyde, siger Dorte Jensen.

Aktionsgruppen har forsøgt

at hente hjælp hos borgmester

Pia Allerslev, men forgæves.

- Borgmesteren har sendt os

en mail og skrevet, at hun

slutter om om beslutningen

om at lukke motionsrummet,

siger Dorte Jensen.

Aktionsgruppen har også

skrevet og bedt om hjælp hos

de tre medlemmer af borgerrepræsentationen,

der bor på

Vesterbro: Rikke Lauritsen

(Enh.), Iben Rathje (SF) og

Allan Ahmad (Enh.). Der er

dog ingen af de tre, der har

svaret. Til lokalavisen siger

Allan Ahmad dog, at lukningen

ikke er besluttet i borgerrepræsentationen

og at han

nu vil kontakte forvaltningen

for at høre mere om baggrunden

for beslutningen,.


Café Obelix

Alle dage: 08.00-02.00

Besøg Café Obelix, når du ønsker at udvide din dagligstue

med hygge, kort og spil, eller hvad du har af ideer.

WEEKENDBRUNCH

Gløgg og æbleskiver

I juletiden skal der være lidt ekstra hygge og derfor

serverer vi hjemmelavet gløgg og 3 æbleskiver

for kun 45,-

Cafe Obelix servere en lækker stor buffet

hver lørdag, søndag og på samtlige helligdage.

Kom til brunch fra kl. 9.00 til 15.00

Spejlæg, røræg, pølser, bacon, skinke, sild, kartofler, kylling, ost, tærte,

pandekager, frugt, yoghurt, juice, te, kaffe,

chokolade og meget mere

SPIS OG DRIK ALT HVAD DU KAN!

Voksne kun 99,- Børn under 12 år kun 59,-

Kulturen rykker ind

Kan du spille musik eller anden form for underholdning,

så tag en snak med Ulrik. Kontakt Café Obelix

Reserver din julefrokost/middag

på Cafe Obelix

- så sammensætter vi menuen efter dit personlige valg.

Ring 33 31 34 14 eller gå ind

på www.cafeobelix.dk - så klarer køkkenet resten...

Mød os på facebook

Bliv opdateret hele tiden

om nye arrangementer

CAFE OBELIX

Tallerkenbrunch

til hverdag for kun 79,-

Dejlig morgen menu, samt 1

glas friskpresset juice. Obelix

byder på GRATIS kaffe resten

af året ved køb af

hverdagsbrunch

Happy Hour

Hver eneste dag året rundt, mellem 16.00 - 19.00,

har Obelix særligt fordelagtige priser på øl, vin & spiritus

samt udenlandsk øl. Hver onsdag kan du hele dagen

købe drinks fra 39,- (spar 20,-)

Vesterbros V t b Torv T – Vesterbrogade V t b d 53

– 1620 København V – Tlf. 3331 3414 – www.cafeobelix.dk


18 ha’ det godt

Speciallæger i ortopædkirurgi

MR & ultralydsscanning

Mammografi

Fosterscanning

www.nørmark.dk

Baldersbækvej 5 - 2635 Ishøj

Tlf.: 36 49 87 00

“Vi lægger vægt på kvalitet, omsorg og grundighed.”

AKUPUNKTUR

Styrk dit immunforsvar

RYGESTOP • SUKKERAFHÆNGIGHED

Vi behandler professionelt alle former for smerter:

Sportsskader, hovedpine, gigt, iskias, menses m.m.

Akupunktur virker også på:

stress, angst, depression, søvnbesvær m.m.

Afvænning af nikotinprodukter:

Cigaretter og tyggegummi - 1 gang tager abstinenserne.

Kolesterolregulerende

Kyolic er det naturlige

kosttilskud, som holder

dig på toppen.

Kyolic har mange

gode fysiologiske

egenskaber.

GAVEKORT = God ide som julegave

AKUPUNKTØREN v/Lars C. Petersen

Akupunktør & Fysioterapeut

Frederiksberg: Howitzvej 63A, tlf. 38 32 19 00

Kosttilskud af hvidløg...

Særligt opretholder Kyolic et

normalt kolesterolniveau og

bidrager til et normalt kredsløb.

www.akupunktor.dk

Akupunktøren har 20 års erfaring og er RAB registreret. Pensionist-/stud. rabat.

- et godt valg!

Derfor er Kyolic en naturlig

del af en sund livsstil.

Kyolic er lagret hvidløgs

ekstrakt af meget høj

kvalitet. Helt fri for sprøjtemidler

og uden lugt og smag.

Kyolic fås på apotek, hos matas

og i helsekostbutikker som

tablet, kapsel eller i flydende form.

Info: Tlf. 86 29 29 55 · www.maxipharma.dk

LAD DYRENE ARVE

RING 33 28 70 00

Hvidløgs ekstrakt

- helt uden lugt

og smag!


Fås også i

ØKONOMISTØRRELSE:

100 stk +10 ekstra

Spørg tandlægerne

Plast eller

krone

Spørgsmål. Hej tandlæger,

En af mine kindtænder skal

ordnes, det kan jeg selv mærke

for der er knækket noget af. Er

det rigtigt at I ikke længere benytter

sølv, og hvad kan man ellers

bruge ?

Mange hilsner Jesper Nielsen

Kære Jesper,

Dine tænder er et værktøj der

bruges mange gange til at

tygge med hver eneste dag,

og det endda under et meget

stort tryk.

Vi tygger sammen på vores

tænder ca. 3.000 gange i

døgnet og det maksimale

tyggetryk kan komme op på

500N = den kraft der skal til

at løfte 50 kg. Derfor er det

selvfølgelig vigtigt at din tand

laves med et stærkt materiale.

Valg af materiale afhænger

især af hvor stort hullet i

tanden er, for til syvende og

sidst er det jo den resterende

tandsubstans der skal holde

på reparationen , og ikke omvendt.

Som fyldningsmateriale er

det rigtigt at det gammeldags

sølv er blevet erstattet af de

Frederiksberg- og Københavns

nye private hjemmepleje

Tryghedsplejen er din nye private leverandør

af personlig pleje og praktisk hjælp.

Personlig pleje

• 24 timer i døgnet

• Faste hjælpere

• Fast kontaktperson

moderne tandfarvede plastmaterialer.

Det er der en del

gode årsager til ; plast kan

man faktisk få til at klæbe til

tandoverfladen ved at benytte

en slags lim inden plasten

fyldes i, og det giver en meget

stærk forbindelse. Så er

plast selvfølgelig meget pænere

end sølv, men der er også

et par ulemper. Plast er

sværere at arbejde med end

sølv, og af og til kan en tand

godt forbigående blive lidt

følsom efter en nyindlagt

plastfyldning.

Hvis nu defekten i tanden

har nået en vis størrelse, er

det ikke længere muligt at

ordne det på forsvarlig vis

med en fyldning, men man

må så ty til at lave en krone

på tanden.

En krone skal du forestille

dig ligesom et fingerbøl der

cementeres fast over tanden.

For at kunne gøre det skal

tanden forinden slibes til og

der skal tages et aftryk af den.

I et tandlaboratorium fremstilles

herefter kronen.

Kronen kan så igen være

enten en hel guldkrone ( ikke

så hyppigt mere, men en

meget stærk og holdbar løsning

) eller en porcelænskrone.

Den sidste slags findes i flere

varianter ; den mest almindelige

er en variant hvor

der under porcelænet er en

indre usynlig kappe af metal

hvorpå porcelænet bliver

brændt ved omkring 1000

grader celsius.

Denne kappe kan også

fremstilles af et keramisk materiale

der hedder zirkonoxid.

Det er et overordentlig

stærkt metalfrit materiale, og

ved at benytte dette kan man

fremstille porcelænskroner

som næsten på en prik ligner

en almindelig tand.

Zirkonoxid benyttes allerede

nu til bl.a. at lave knive

med, eller hvis du er så heldig

at have en formel 1 racerbil

stående i garagen, vil du

kunne se at bremseskiverne

på den er lavet at zirkonoxid

Der arbejdes meget på at

gøre tingene lettere for os og

vores patienter. Et af de nyeste

tiltag er at aftrykket der

skal tages for at lave en krone,

kan gøres med en digital

skanner i stedet for det “gammeldags”

aftryksmateriale.

Det digitale “print” overførers

så direkte via en mail til

laboratoriet, og dér kan tandteknikeren

indlæse det til en

CAD CAM maskine som så af

Praktisk hjælp

• Fast tidspunkt

• Hjælpen planlægges altid

sammen med borgeren.

Vores hjælpere er altid venlige, fleksible,

omsorgsfulde og fagligt dygtige.

Hvis du savner ord som: kvalitet, tryghed og

forståelse skal du blot vælge os.

TRYGHEDSPLEJEN

Tlf. 70 26 22 35

TEMA

Tandlægerne Peter Gade

og Tove Thrane driver klinik

på H.C. Ørsteds Vej

og er også brevkasseredaktører.

Fakta

Hver måned besvarer

specialisterne fra

Forum Tandlægerne

spørgsmål og giver

gode råd.

Spørgsmål sendes til

Lokalavisen Frederiksberg

Jacobys Allé 2

1806 Frederiksberg C

Mrk. “Spørg Tandlægerne”

Man kan også sende sit

spørgsmål elektronisk via

www.forumtand.dk

sig selv fremstiller kappen til

tanden. Teknikken virker,

men er stadig under forbedring.

venlig hilsen

Peter Gade og Tove Thrane

HÅRTRANSPLANTATION

Mest moderne FUE teknik

GRATIS KONSULTATION

Tlf. 39 616 616

ACNE - BUMSER

Landets største specialklinik

Mest moderne Laser

Lægebehandling

HJÆLP DYR I NØD

WWW.DYRENESBESKYTTELSE.DK


TEMA ha’ det godt 19

Karry

Leksikalt. Det velsmagende

krydderi karry kan bruges til

meget andet end som vigtig

ingrediens i en af Danmarks

mest populære middagsretter.

For hvem elsker i grunden

ikke boller i karry med ris eller

kartofler og en herlig karrysauce

smagt til med æbler,

chutney og masser af karry?

Boller i karry er efterhånden

kommet med på top 5listen

over de mest populære

middagsretter i Danmark,

der ellers består af stegt flæsk

med persillesauce, frikadeller-

og hakkebøf i brun sauce

og spaghetti bolognese.

Ifølge Wikipedia er karry

“en gul krydret sammenblanding

af flere krydderier”.

Den gule farve stammer fra

gurkemeje. Yderligere krydderier

i blandingen, som typisk

består af ca. 10 forskellige,

kan være: Bukkehornsfrø,

muskatnød, spidskommen,

laurbærblade, allehån-

BenzoRådgivningen

Information og rådgivning om afhængighed

af sove- og nervemedicin.

Telefonrådgivning mandag - torsdag kl. 18-20

samt onsdag og fredag kl. 9-11.

Telefon 70 26 25 10

benzo@sind.dk www.benzo.dk

Sind

Blister eller tørhed

i munden?

Propolis Mundlotion er et dokumenteret naturmiddel,

der har vist effekt mod de ubehagelige blister

i munden.

Bøjlebrugere, oplever gener som blister,

blegner og rødme af slimhinden. Propolis

Mundlotion har vist sig at være god til

afhjælpning af gener i mundhulen.

Protesebrugere kan få kroniske tryksteder,

der føles som hævelse, svien,

brænden og generel irritation af slimhinden.

Anvendelse:

Propolis Mundlotion påsmøres i et jævnt

lag på de udsatte steder i munden

morgen og aften efter behov.

Tørhed i munden. Før sovetid: Opløs 5-6 dråber

i en spiseskefuld vand. Ved mundtørhed:

2 dråber lægges på tungen og fordeles i munden.

de, safran, kardemomme,

kanel, koriander, nellike,

anis, sort peber, hvid peber,

ingefær, hvidløg og sennep.

Karry blev introduceret

i det

danske køkken i

1837 i Madam

Mangors kogebog

og er en oprindelig

indisk

krydderiblanding.

I Indien er det almindeligt

at en familie blander

deres helt egen karry.

Ved brug til madlavning

“brændes” karryen normalt

først af på panden med lidt

fedtstof for at fremhæve smagen.

Medicinsk brug

Ifølge tidsskriftet Ingeniøren,

der refererer til dr. Tze-

Pin Ng på universitetet i

Singapore har en undersøgelse

vist, at personer, der ofte

spiste karry, dvs. mindst

en gang om måneden, har en

bedre hjernefunktion end

Forhandles af Matas, helsekostbutikker og på apoteket.

Yderligere oplysninger fås på tlf. 47 10 01 64 og på www.danasan.dk

dem, der fravalgte karry. Dr.

Ng var overrasket over, at der

var udslag - selv ved så lav

en indtagelse som f.eks.

hvert halve år.

Man regner med, at karryens

gunstige effekt

på hjernen skyldes

krydderiets indhold

af gurkemeje,nærmere

be

Karry er ikke bare et lækkert

krydderi, men er også godt

for hjernen - så spis bare

løs...

tegnet af gurkemejens gule

farvestof, curcumin, som er

en effektiv antioxidant, skriver

Ingeniøren.

Karry blev bragt til Europa

af de engelske handelsrejsen-

KARSPRÆNGNINGER

Landets største specialklinik

Mest moderne Laser

Lægebehandling

BEN 1.800,-

HJEM

syn

Optiker

Charlotte Wadum

www.hjemsyn.dk

ACNE LASER ANSIGTSLØFT - BUMSER

Landets største specialklinik

Mest moderne Laser

Lægebehandling

1 x kr. 2800,- 3 x kr. 6300,-

Implantat med porcelænskrone fra............ 11.950 kr.

Porcelænskroner fra............................................... 3.295 kr.

TANDPINEVAGT.DK LØR & SØN kl. 12 -17 NB: Kun Frederiksberg

FREDERIKSBERG

Hostrups Have 60

1954 Frederiksberg C

TLF: 3543 0083 NY KLINIK

TÅRNBY

TLF: 3211 6000

de, og dens oprindelse er

områderne Indien og det nuværende

Pakistan, hvor den

fra tidlige tiders morgen har

været elsket og brugt i det

varme køkken, lige så meget

som vi bruger vores kartofler.

Ifølge kokken Nicolaj Kirk

skal man dog være klar over,

at når man taler om krydderblandingen

karry, bliver

begreberne hurtigt mikset

sammen fordi man andre

steder i Asien har andre

former for currypaste

f.eks. rød

karry, grøn karry og gul karry.

Disse er dog alle krydderier,

chili og friske urter såsom

ingefær, citrongræs som

bliver stødt sammen til en

noget mere klumpet og fed

masse.

Det har dog intet som helst

at gøre med den karry, som

vi kender i pulverform, og

som bruger til vores boller i

karry, siger den danske kok.

Og han burde jo vide, hvad

han taler om ...

Tårnby Sundhedshus

Kamillevej 4,1, 2770 Tårnby

www.kobenhavnstandlaegecenter.dk DANMARKS BILLIGSTE

HJEMSYN

MOBIL

BRILLEVIRKSOMHED

Jeg leverer briller til alle, der

finder det nemmere at købe

briller hjemme

• Jeg foretager synsprøve hos dig

• Medbringer stort brilleudvalg

• Færdige briller efter 14 dage

• Du får 50% rabat på ekstra brille

med samme styrke

Tidsbestilling kl 9-10 hverdage

på tlf. 51 52 39 39

Der MÅ være en grænse

Vil du have dit eget hår igen?

Medica-Klinik har mange års erfaring indenfor

hårtransplantation af mænd og kvinder.

Vi anvender nyeste teknologi og behandlingen

udføres af specialiserede læger.

Besøg os og få en uforpligtende samtale om hårtab

med samme styrke

DIN HJEMMEFRISØR

Foretrækker du at

få ordnet hår i egne

og vante omgivelser,

så kontakt:

Frisør Margitt

3144 1272

Mandag – fredag 9-16

Lasertandplejeren

Sund og velplejet mund

• Er du bevidst om din mundsundhed?

• Tandkødsbetændelse og parodontose kan

have indfl ydelse på dit helbred!

• Sammen viser vi vej til en sundere mund

og et bedre helbred.

• Tilskud fra den offentlige sygesikring og

sygesikringen ”Danmark”

Tlf.: 43 53 11 15

Lasertandplejeren

Sallingvej 4, 2720 Vanløse

www.lasertandplejeren.dk

Make-up Kursus

Smuk til jul og

nytår for kun 50%

Vil du gerne være smuk til

julefrokosten eller nytårsfesten ?

Efter utallige opfordringer afholder vi exceptionelt

kursus i personlig make-up. Da der kun er

begrænset antal pladser, er det først til mølle

princippet der gælder.

Kurset taget ca. 1 time og koster kun

kr. 150,00 du sparer 50%

Det finder sted på vores klinik i Gyldenløvsgade 25.

Onsdag den 24/11 samt

onsdag den 1/12 kl. 17.30

Vil du spare yderligere?

I forbindelse med kurset giver vi

10% rabat

– på køb af make-up.

House of Melchiorsen

Gyldenløvsgade 25 • 1600 København V

Telefon nr. 33 11 20 52 – Fax. Nr. 33 11 20 24

Alle vores naturprodukter er fri for parabener,

parfume samt tilsætningsstoffer.

Vi holder konsultationer GRATIS!

Konsultationer i København fi nder

sted én gang om måneden.

MEDICA KLINIK

ADELGADE 14, 1. SAL, 6000 KOLDING, TLF.: 75 53 49 99

MAIL: MEDICA-KLINIK@MEDICA-KLINIK.DK


20 ha’ det godt

Kort nyt

Potenspiller hitter

Nye tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at 21.561 mænd i

Region Hovedstaden sidste år lagde vejen forbi apoteket

med en recept på potenspiller. Det er 9,3 pct. flere end i

2005. Især potenspillen Cialis oplever et stort boost i salget.

Ifølge sexolog Marianne Egense fra Center for Sex og

Samliv skyldes det, at de københavnske og nordsjællandske

mænd har taget potenspillerne til sig og føler, det er

naturligt at bruge dem, når der er et rejsningsproblem.

- Det er de sidste år blevet mindre og mindre tabubelagt

at gå til lægen med sit rejsningsbesvær, da mange mænd

efterhånden har erkendt, at rejsningsbesvær er en naturlig

del af det at blive ældre. I Hovedstadsområdet stiger andelen

af ældre, så derfor ser vi en hel naturlig stigning i salget

af potenspiller, siger Marianne Egense.

Hvor forbruget af Viagra er steget med 4 pct. blandt de

københavnske par, er forbruget af den længerevirkende

potenspille Cialis vokset med 67 pct. fra 2005 til 2009.

- Mange mænd, der tidligere har brugt potenspiller med

en begrænset virkningsperiode, har følt sig hæmmet, fordi

de har været nødt til at planlægge deres sexliv. Flere har

oplevet at få præstationsangst, da deres sexliv har været

præget af nøje planlægning og kort virkning. Den tid er

slut nu, da de de kan få et naturligt og spontant sexliv ved

brug af længerevarende potenspiller, siger Marianne Egense.

En god dag begynder

om natten

NYHED GRATIS

“BODY MASS”

OPMÅLING

Helt nyt sengestudio fra Tysklands førende senge/madras mærke

RÖWA, sengesystemet med den individuelle kropstilpasning.

Lad os beregne dine individuelle mål GRATIS og uforpligtende.

RÖWA har udviklet et måleudstyr, som ud fra din højde, vægt og

kropsbygning kan udvælge den helt rigtige madras, sengebund.

Systemet passer i alle sengerammer og laves i str. efter ønske.

◆ Prisgaranti

◆ Bedste ombytningsret

◆ Sikkerhed for god søvn

SENGE◆ SIDEN1950

Viden gør en forskel

Århusgade 85, Østerbro, Tlf. 35 42 78 20

Åben man-tors 10 -17.30, fredag 10-18, lørdag 10-14

KLINIKKEN

v/Sygeplejersker Marianne og Ida

SPECIALKLINIK

FOR BEHANDLING

AF SMERTER VED:

- Seneskader

- Led- og muskelskader

- kramper, uro og hævede ben.

Få kroppen

på toppen i dag!

Ring på telefon 38 10 37 11

ALLEREDE I DAG for at høre om hvordan

vi hurtigst og effektivt bedst kan hjælpe dig.

· Hurtig lindring af akutte smerter

Se fl ere gode

tilbud på

· Kredsløbs forbedring

schwarz.dk❦ACTEREA

FRISKE FØDDER

- alle specialer udføres

Blærebetændelse?

Forebyg med Vitabutin®.

Undgå ubehag og besvær.

TEMA

Blodtryk sladrer om helbred

Sundhed. En kredsløbsmåling

kan give

vigtige fingerpeg om

din almene sundhedstilstand.

Lider du af smerter, uro eller

kramper i benene, nedsat bevægelighed,

sår, der ikke vil

hele eller hævede ben? Hvis

ja, så er der noget, der tyder

på, at der er noget galt med

dit kredsløb.

Du kan få foretaget en

kredsløbsmåling på Actera

Klinikken på Godthåbsvej

110 (ring og bestil tid på tlf.

38103711). For kun kr. 250,kan

du få foretaget en vigtig

og forebyggende undersøgelse,

der også sladrer om åreforkalkning

og andre sygdomme.

En kredsløbsmåling, som

den foretages på Actera Klinikken,

anbefales af bl. a. formanden

for Hjerteforening-

ONDT I RYGGEN?

se www.frberg.dk

Ægte Traditionel

Thai Massage

på Roarsvej 13

Tidsbestilling

32 15 98 36

· Effektiv behandling af sportsskader/

løbeskader

LASER- OG ELEKTRONMAGNETBEHANDLING

EN UNIK BEHANDLINGSKOMBINATION.

en, overlæge Henrik Sillesen

fra Rigshospitalet, der mener,

at alle mennesker over 50 år

bør få foretaget en kredsløbsmåling

i benene. Actera er en

landsdækkende klinikorganisation

med i alt 21 klinikker

fordelt over hele landet.

Alle klinikker drives af sygeplejersker,

der har erfaring

med blodtrykket i anklen.

På Godthåbsvej

Sygeplejerskerne Marianne

Jensen og Ida Vestergaard har

drevet Actera Klinikken i mere

end fem år. De har tidligere

arbejdet samme som sygeplejersker

på Køge Sygehus,

og nu foretager de et stigende

antal kredsløbsmålinger på

flere og flere klienter i deres

klinik på Godthåbsvej.

- På baggrund af kredsløbsmålingen

er vi bl. a. i stand til

STRESSET

se www.frberg.dk

Ægte Traditionel

Thai Massage

på Roarsvej 13

Tidsbestilling

32 15 98 36

KONSULTATION

OG BEHANDLING

kr. 300,- (værdi kr. 600,-)

v/bestilling i november.

Godthåbsvej 110 - 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 37 11 - www.acteraklinikken.dk

at konstatere begyndende

åreforkalkning. Den efterfølgende

behandling kan endvidere

normalisere blodtrykket,

lindre smerter som følge

af gigt e.l. samt generelt forbedre

livskvaliteten, siger

Marianne Jensen.

Konstaterer sygeplejerskerne

et nedsat kredsløb, tilbyder

klinikken behandling

med elektromagnetiske felter,

der uden medicin og bivirkninger,

har dokumenteret

virkning på udvalgte lidelser.

Behandlingen, der er helt

uden ubehag og smerter, varer

i ca. 25 minutter og foretages

mens patienten hviler i

en lænestol. Den elektromagnetiske

behandling øger

blodgennemstrømningen i

kroppen. Blodet sørger for at

transportere ilt og næringsstoffer

ud til kroppens celler

HUDPLEJEKLINIK

Vi tilbyder en professionel og personlig behandling

indenfor hudpleje, voksbehandlinger, makeup mm.

MEDBRING

ANNONCEN

* På ansigtsbehandling

Norm.pris kr. 525.-

Alle behandlinger starter med fodbad.

Behandling efter aftale mandag - fredag.

Klinik for Fodterapi

Statsaut. fodterapeut

Birgit Aalbæk Christiansen ApS

Tina Ørum

H.C. Ørstedsvej 8 - 1879 Frederiksberg C

Tlf. 33 212 213

www.fodterapeut-klinik.dk

SPAR

30% *

Bestil tid på 51 21 75 90 eller på:

www.cliniquekisbye.com Benzonsvej ns ej 21 – Frederiksberg

BLIV MEDLEM

WWW.DYRENESBESKYTTELSE.DK

og fjerne alle affaldsstofferne.

Muskelsmerter

- Vi oplever en stigende tilstrømning

til vore behandlinger,

fortælller Marianne

Jensen. Vores patienter tilhører

alle aldersgrupper som

kommer med mange forskellige

gener, bl. a. smerte og

ubehag i benene, muskel- og

ledsmerter, sportsskader,

slidgigt, alvorlige gener som

følge af diabetes, eksem og

meget mere. I andre tilfælde

råder vi dog vore klienter til

at opsøge deres læge, slutter

Marianne Jensen.

Under alle omstændighedfer

er det bedre at forebygge

end at helbrede, og kredsløbsmålingen

er meget vittig

især for ældre mennesker, der

på den måde kan få besked

om kommende sygdomme

eller lidelser.

Vitabutin® er et naturlægemiddel,

som forebygger og behandler

lettere, gentagne

urinvejsinfektioner.

Med Vitabutin får du nemt en

effektiv dosis af de aktive stoffer i

tranebær. Seks kapsler om dagen

både forebygger og behandler.

Indeholder ikke sukker.

Læs indlægssedlen omhyggeligt.

Vitabutin – det naturlige valg!

100 kapsler, kr. 154,-

Jemo-pharm A/S . DK-4780 Stege . Tlf. 55 81 16 10


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 21

Bibelske kvinder

Foredrag. Tirsdag 30. kun er for mænd. Den er spiller kvinderne og fortæl-

november fortæller Ti- skrevet af mænd, handler lingerne om dem faktisk en

na Lindhardt om Bibe- kun om mænd - ja selv Gud større rolle i Bibelen, end man

lens kvinder i Absalons og hans søn er mænd. lige skulle tro, når man tæn-

Kirke.

Kvinderne er helt væk, som ker på, at Bibelen er blevet til

man siger. Men der tager man i et mandsdomineret sam-

Tirsdag 30. november kl. fejl. For selvfølgelig findes fund. Kvindefortællingerne i

19.30 fortæller Tine Lind- kvinderne i Bibelen. Sara, Re- Bibelen handler ikke kun om

hardt om Bibelens kvinder. bekka, Rakel, Ruth, Tamar, familie og børn, men også om

Det foregår i Absalons Kirkes Batseba - for nu at vælge nog- snarrådighed og handlekraft,

store sal. Man hører undertile af de mere markante. om list og snilde. Alle er velden

nogen sige, at Bibelen Ja, ser man rigtig efter, så komne, og det er fri éntre.

Tivoli Slottet - her skal casinoet indrettes.

Tivoli får casino

Underholdning. Nu får

Tivoli også et casino til

de spilleglade.

Nu får alle de spilleglade mulighed

for at få stillet deres

lystne - midt i København -

og endda i det kære, gamle Tivoli.

De nye tider er kommet

over Carstensens gamle Have.

Da justitsministeriet åbnede

for flere bevillinger valgte

Tivoli at søge.

Tivoli søgte om en af de

landbaserede spillekasinobe-

Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel,

vask og bordplade. Ekskl. armatur,

hvidevarer, belysning og skabsvæg.

25.316,-

Med 20% på bordpladen

koster køkkenet nu

22.786,-

villinger og har i dag modtaget

besked fra Justitsministeriet

om, at Tivoli har modtaget

en af de fire kasinobevillinger.

Glad direktør

Det glæder adm. direktør

Lars Liebst:

- Vi er rigtig glade på både

egne og Københavns vegne.

Danmark og dermed Tivoli

har over de seneste år oplevet

et markant fald i udenlandske

turister – en modsatrettet udvikling

i sammenligning med

de øvrige EU-lande. København

har således behov for

nye, spændende tilbud af høj

kvalitet, der kan være med til

at støtte byens bestræbelser

på at blive en metropol på linje

med Europas øvrige storbyer.

Og for Tivolis vedkommende

giver et kasino mulighed

for at udvikle vores forretning

i god tråd med Havens

tradition for at tilbyde

spil af alle slags.”

Tivoli åbner kasinoet i H.

C. Andersen Slottet ved Københavns

Rådhusplads.

Forny dit køkken – få 20% på bordplader!

Vælg mellem udvalgte bordplader i granit, komposit, massiv træ, stål, laminat og kompakt laminat.

Tilbuddet gælder indtil den 30. november 2010 og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Se alle bordpladerne på kvik.dk.

Kvik København: Ved Vesterport 6, København V, tlf. 33 14 60 88

Ny butik i

København!

Europas

førende

forretning

ds Vej

Sundevedsgade

Kingosgade

Hele vores babysortiment

på et kæmpe butiksareal!

Kompetent og

venlig rådgivning!

Vi har altid mere end

10.000 artikler på lager!

Frederiksberg Alle Frederiksberg Alle

Brorsonsgade

Vesterbrogade 97 · København

Enghavevej

20%

rabat på udvalgte bordplader

d

Boyesgade

kvik.dk

Vesterbrogade

Matthæusgade

På strækningen mellem Enghavevej og Valdemarsgade

alle har råd til et fedt køkken

Valdemarsgade


22

Kinesisk Behandlings Center

Kinesisk læge

Du Ying

Akupunktur

Qi Gong-massage

Naturmedicin

Akupressur m.m.

Akupunktør

Gao Feng

Specialister i smertebehandling

Tlf. 33 26 36 88

Forhåbningsholms Allé 2 st. - 1904 Frederiksberg C

www.kinesiskbehandlingscenter.dk

Flotte gardiner!

- kom ind og se det store udvalg

- eller ring efter vore gardinbusser og se

gardinerne i hjemlige omgivelser

Åhavens Messe

Hvidovrevej 348

2650 Hvidovre

36 49 69 69

www.botex-hvidovre.dk

Y d r e s k ø n h e d · I n d r e o r d e n

3:BO er eksklusivt design specielt tilpasset dit hjem.

Hos 3BO får du gratis opmåling og tilbud med kreative

løsninger.

Vi tilbyder fuld koordinering af levering og montering.

Kom ind og lad dig inspirere i vores udstilling.

Center

PK boligindretning

����������� ��� � ���� �������������

Tlf. 33 24 70 55

LOKALAVISEN

Anmeldelse. Topkarakter

til Guldfeber på Nyaveny.

Stykket er instrueret

af Jeppe Kristensen

og Tue Biering

fra Absalonsgade, der

tidligere har brugt prostituerede

i deres teater.

Denne gang er det

en dværg og en krøbling.

Af Susanne Krage

Det var med blandede følelser

jeg satte mig til rette i en af

Nyavenys stole for at overvære

forestillingen Guldfeber.

Dels vred jeg hjernen for at

huske handlingen i filmen af

samme navn, der nok står

som en af Charlie Chaplins

bedste, og som det var

mindst ca tredive år siden jeg

havde set.

Stykket tog fusen på mig allerede

fra starten, da instruktørerne

Tue Biering og Jeppe

Kristensens igen denne gang

havde valgt skuespillere, som

mildest talt er specielle.

Hovedpersonen var rørende,

fra første øjeblik han gjorde

sin entre på scenen iklædt

det velkendte sorte vagabondtøj:

hat, moustache og

stok. Stykkets fortæller præsenterer

Charlie, spillet af

Amir Becerovic, som værende

muslimsk jøde, og tilmed er

multihandicappet, eller også

ÅBNINGSTILBUD

NY EJENDOMSMÆGLER PÅ FREDERIKSBERG

TIL DE FØRSTE 20 KUNDER

FAST SALÆR

20.000,-

INCL. INTERNETANNONCERING

WWW.BOLIGHANDEL.NU

Susanne Skouenborg

statsaut. ejendomsmægler MDE

Nyvej 16C,

1851 Frederiksberg C.

telefon: 29 37 81 81

RING 29 37 81 81 OG FÅ EN GRATIS VURDERING

Torsdag 18. november 2010

Gagget og rørende

er det omvendt.

Heltinden, Sigrid Kandal

Husjord, stormer dernæst

ind og er “dværg” - eller hedder

det lilleput?

Hallo, hvad sker der!

Hun er en total sej og cute

lille dame, der bander og

svovler efter bedste amerikansk

actionmovie style, vrider

og vender sig, og suser

rundt på scenen som på speed.

hun faker en orgasme på

skødet af den benovede Charlie,

der får den fra filmen “da

Harry mødte Sally” til at blegne.

Tempoet er højt, og fyldt

med mange gode gags.

Det hele virker som en tegneserie,

der trofast følger den

originale handling.

Dette så godt, at jeg samtidig

som forestillingen skred

frem, kunne “se” og huske

scenerne fra den gamle film

inde i hovedet og fik stor lyst

til at gense den snarest muligt.

Det er dygtig lavet. Hamrende

professionelt. Skruet

sammen med sikker hånd.

Hylende morsomt, og meget

overraskende.

Bagefter, når man har fået

det lidt på afstand…. ogsåmeget

poetisk. Ikke mindst

“Chaplins” monolog, der

midt i det gale og tempofyldte

stykke, virkede utrolig

stærk, så alle kom til at tænke

på den gang de selv havde

glædet sig og gjort sig stor

umage til før et stævnemøde

- bare for at blive brændt af.

Medvirkende: Amir Becerovic,

Sigrid Kandal Husjord,

Daniel Norback, Søren Poppel

m.fl. Instruktion: Tue Biering

og Jeppe Kristensen. Scenografi:

Sigurður Óli Pálmason.

Ugens gæsteanmelder er Susanne

Krage er kunstmaler.

Guld

&

Sølv

købes

LUNDIN

JUVEL & ANTIK

33 13 21 11

Vester voldgade 21

kommer overalt


Spændende taglejlighed i 2 etager

Bolig 96 kvm

Værelser 3

Byggeår 1896

Etager: 2

Kontantpris: 3.600.000

Udbetaling: 180.000

Brutto: 20.683

Netto: 17.370

Sag: 950-2390 Mathildevej 10, 3. th, 2000

Frederiksberg

Frederiksberg - Falkoner Allé 18

www.mettelykkenbolig.dk - Tlf. 33 26 01 00

Ejendommen ligger på idyllisk lille privatvej med

hyggelige allé træer og Frederiksberg Have som nabo.

Beliggende i Kongens Kvarter i en blanding af smukke

villaer og etageejendomme, udbydes denne spændende

taglejlighed i to etager.

Lejligheden ligger øverst i nymalet opgang og har fl ot

dobbelt entrédør. Underetagen består af pænt køkken

holdt i hvidt, sort og stål med alt imoderne hårde hvidevarer.

Derudover et godt soveværelse mod gården, med

indbyggede skabe. Stort badeværelse med vindue, muret

brusekabine, gulvvarme samt skabsvæg i hvid højglans

med skjult vaskesøjle. Kæmpe stue med brændeovn

og godt lysindfald fra syd. Fra stuens endevæg går en

diskret trappe op til den charmerende 1. sal med skrå

vægge og masser af lys via de mange vinduer. Hele

undertagen har fl otte gulve i sildebensparket, hvor 1.

salen har planker. Lejligheden fremstår i en stand udover

det sædvanlige hvor der er lagt vægt på detaljer, kvalitet

og funktionalitet.

Mindre og veldrevet forening med sund økonomi og godt

sammenhold.

Foreningen har en hyggelig lille baggård med gamle

træer og nyindkøbte havemøbler.

Lejligheden har eget lille skur i gården til opbevaring

Citymæglerne

Frederiksberg

Gammel Kongevej 74b

1850 Frederiksberg C

Tlf. 33 934 935

Mette Lykken Bolig Frederiksberg

Falkoner Allé 18 • www.mettelykkenbolig.dk

Tlf. 33 26 01 00

RealMæglerne

HANNE LØYE

Statsaut.ejendomsmægler MDE

Falkone Allé 18,

frederiksberg@hanneloye.dk

www.hanneloye.dk

Tlf. 38 34 65 00

Gl. Kongevej 146

Lokalbolig Elbæk, Johansen & Yde

Statsaut. ejendomsmæglere MDE

Holmbladsgade 76

1850 Frederiksberg C · Tlf 33 86 15 55 2300 København S · Tlf 36 30 15 55

Valby Langgade 142

Fælledvej 14

2500 Valby · Tlf 36 46 15 55

2200 København N · Tlf 35 39 15 55

Estate mæglerne

Holm & Holst

Gl. Kongevej 120-1850 Frederiksberg C

E-mail 1850@estate-maeglerne.dk

telefon: 33 25 23 11

RealMæglerne

Beier & Trane

Frederiksberg Allé 52,

realinfo@boligskift.dk

www.boligskift.dk

Tlf. 70 22 22 37

Estate mæglerne

Robert Børnum A/S

Frederiksberg Allé 66 •1820 Frederiksberg C

Telefon 3386 3535 • Telefax 3386 3533

Spørg først din lokale Estate-mægler,

når boligen skal sælges

Du kan besøge os på:

VESTERBRO: Gasværksvej 2 (v/Vesterbro Torv)

FREDERIKSBERG: Frederiksberg Allé 66

ELLER RING:

70 11 88 11

SOLGT ELLER GRATIS

Robert Børnum - Frederiksberg Allé 66, Frederiksberg & Gasværksvej 2, Vesterbro /City

Tlf. 70 11 88 11

Ejendomsmæglerfirma MDE Frederiksberg Allé 66, 1820 Frederiksberg C. & Gasværksvej 2 (v/Vesterbro Torv) 1656 København V.

�����������������������


BOLIGSALG I ØJENHØJDE

Ny

sag

VESTERBRO

NY CARLSBERG VEJ 2. 3. TV.

Lys og rummelig 3Ver i en af Vesterbros mest charmerende ejendomme. I markant

og velholdt rødstensejendom med karnap, tårne og spir kan vi nu tilbyde

en skøn 3Ver med masser af plads til det gode liv. Foreningen har god økonomi,

er velstyret og byder bl.a. på nyrenoverede opgange, facader, sålbænke.

SAG 10804405 � RING 3379 8900

VESTERBRO

SOMMERSTEDGADE 19. 3. TV.

Prisbillig 3Ver på topadresse - Højt, lyst og rummeligt. I absolut rolig sidegade

til Boulevarden - Sommerstedgade - kan vi nu tilbyde 72 hyggelige kvadratmetre

til en yderst rimelig pris. Supergod forening med nyinstalleret fjernvarme

fra 2008, nyrenoveret gård og en facade som er efterset og repareret.

SAG 10803892 � RING 3379 8900

74/66

3

JA

1905

KONTANTPRIS 1.995.000

BRUTTO/NETTO 11.480/9.829

UDBETALING

Alt. finansiering

100.000

Flex/Afdragsfrit

6.228/5.468

72/63

3

JA

1904

KONTANTPRIS 1.775.000

BRUTTO/NETTO 11.166/9.782

UDBETALING

Alt. finansiering

90.000

Flex/Afdragsfrit

6.179/5.699

D

D

Ny

sag

Vi sælger hver 5. lejlighed i København

FREDERIKSBERG

BERNHARD BANGS ALLE 2. 5. 78.

Superflot begynderlejlighed - Øverst i ejendommen med syd/vestvendt altan.

Vindfang med plads til sko og overtøj. Dejligt badeværelse med hvide fliser,

terrrazogulv og badekar. Lækkert lyst køkken fra 2004 i halvåben forbindelse

til spiseafdeling med plads til alle vennerne. Stor syd/vestvendt opholdsstue

SAG 10804406 � RING 3379 8900

VESTERBRO

SOMMERSTEDGADE 15. 4. TH.

Fantastisk flot udsigtslejlighed med eminent beliggenhed på Vesterbro. Superflot

2Ver højt og lyst på 4. sal med masser af sol i alle rum. Lejligheden ligger

hyggeligt på stille brostensbelagt sidegade til Boulevarden i den gode del af

Vesterbro - det betyder, at du er tæt på caféerne og det livlige Vesterbroliv.

SAG 10802664 � RING 3379 8900

���������������������������������������������

63/52

1

JA

1960

KONTANTPRIS 1.250.000

BRUTTO/NETTO 8.145/7.183

UDBETALING

Alt. finansiering

65.000

Flex/Afdragsfrit

4.978/4.524

65/58

2

JA

1907

KONTANTPRIS 1.750.000

BRUTTO/NETTO 11.152/9.739

UDBETALING

Alt. finansiering

90.000

Flex/Afdragsfrit

6.409/5.840

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

C

D


BOLIGSALG I ØJENHØJDE

ARKONAGADE 14

Superflot 2V’er på stillegade - STOR

altan

SOLGT

RING 33798900

NORDRE FASANVEJ 142

Een af Frederiksbergs bedste andelsforeninger

- BILLIG 3V’er

SOLGT

RING 33798900

VI SØGER

TIL VORES KUNDER...

Hos base1 har vi et kundekartotek på over 1800 købere,

som lige nu leder efter en bolig. Måske er din den rette!

SOLGT

DANNEVIRKEGADE 2

Dejlig 3V’er i god forening - dejlig

altan med morgensol

SOLGT

RING 33798900

SAXOGADE 8B

Spændende og totalistandsat New

Yorker lejlighed - tæt på City

SOLGT

RING 33798900

www. .dk

�����������������

DYBBØLSGADE 70

Prisbillig 2V’er i gå-afstand til Enghave

Plads - Nyt flisebadeværelse

SOLGT

RING 33798900

SIGERSTEDGADE 15

Kæmpe andelslejlighed med udsigt

og solrig altan

SOLGT

RING 33798900

LEJLIGHEDER

SOLGT

��������������

ENGHAVE PLADS 23

Håndværkertilbud på Enghave Plads

med den skønneste altan

SOLGT

RING 3379 8900

SØNDER BOULEVARD 38

På solsiden af Boulevarden ligger

denne pragtfulde 3V’er

SOLGT

RING 33798900

Vi sælger hver 5. lejlighed i København

HADERSLEVGADE 19

Dejlig udsigtslejlighed i velkonsolideret

andelsforening

SOLGT

RING 33798900

SØNDER BOULEVARD 129

Håndværkertilbud til hurtig indflytning

- tæt på Boulevardens liv.

SOLGT

RING 33798900

����������������������������

����������������

�� 2V lejlighed med altan og stort bad.

�� 3 værelses omkring Enghave Plads

�� Familielejlighed med 4 soveværelser

�� 2 og 3-vær. ejerlejligheder til forældrekøb

SOLGT

���������������������������������������������

HELGESVEJ 25

Lav din egen drømmelejlighed i

Frederiksbergs Svømmehalskvt.

SOLGT

RING 33798900

PUGGAARDSGADE 6

Herskabslejlighed ved Københavns

havn og City - Smuk lejlighed

SOLGT

RING 33798900

�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������


BOLIGSALG I ØJENHØJDE

Ny

sag

VESTERBRO - ANDEL

BUSTRUPGADE 2. 4. TV.

Flot 3 værelses på stille sidevej til Sønder Boulevard på Vesterbro. Ejendommen

er beliggende ved den populære Sønder Boulevard. Området består af

små hyggelige stilleveje, og er i gåafstand til Istedgade, Enghave Plads, VEGA,

Halmtorvet og Fisketorvet. Hyggeligt køkken/alrum og badeø.

Ny

sag

SAG 10804507 � RING 3379 8900

FREDERIKSBERG - ANDEL

H. C. ØRSTEDS VEJ 43A. 1. TV.

God 3Ver med køkken/alrum og perfekt som delelejlighed. Lejligheden er

beliggende tæt på Forum, Metro, gode indkøbsmuligheder og kultur ved HC

Ørstedsvej. Du er også i gåafstand til gode offentlige trafikale forhold, og man

er blot 5 minutter på cykel fra Rådhuspladsen.

SAG 10803790 � RING 3379 8900

70

3

JA

1913

ANDELSPRIS 995.000

MDL. BOLIGUDG. 3.411

FORBRUG

645

64

3

JA

1875

ANDELSPRIS 845.000

MDL. BOLIGUDG. 3.751

FORBRUG

468

D

D

VESTERBRO - ANDEL

VALDEMARSGADE 61. 4. TH.

Ekstrem lys opr. 3Ver på solsiden i Valdemarsgade - højt, lyst og ugeneret

- Mulighed for altan. I pragtfuld rødstensejendom på stille sidegade til Istedgade

ligger denne hyggelige lejlighed. Her kan du glæde dig over en god,

rummelig lejlighed hvor lyset bare strømmer ind gennem vinduerne.

SAG 10804303 � RING 3379 8900

���������������������������������������������

ANDELSPRIS 825.000

MDL. BOLIGUDG. 2.486

FORBRUG

520

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ny

sag

Vi sælger hver 5. lejlighed i København

FREDERIKSBERG - ANDEL

NYELANDSVEJ 40. 4. TV.

3 Værelses hjørnelejlighed med godt lysindfald øverst i superflot ejendom fra

årh. skiftet. Ejendommen er beliggende i det eftertragtede Svømmehalskvarter

på Frederiksberg tæt på indkøb, caféer, off. transport og metro samt i gå

afstand til CBS. Lejligheden er klassisk med plankegulve og stuk.

SAG 10804097 � RING 3379 8900

62

3

86

3

JA

1896

JA

1905

ANDELSPRIS 995.000

MDL. BOLIGUDG. 3.800

FORBRUG

1.050

D

D


BOLIGSALG I ØJENHØJDE

��������������������������

�����������������������������

������������������������

VESTERBRO

HEDEBYGADE 17A. 3. TV.

Superbillig og superhyggelig 2Ver i Barndommens

Gade. Fordelingsentré. Dejligt

og rummeligt køkken med hårde hvidevarer.

Hyggelig opholdsstue.

SAG 10802248 � RING 3379 8900

VESTERBRO

FLENSBORGGADE 34. 1. TV.

Lækker, indflytningsklar og lys 2Ver tæt på

byens puls - rolig beliggenhed i ensrettet

gade! Hyggeligt solrigt soveværelse med

plankegulve, stukloft og termovinduer.

SAG 10802662 � RING 33798900

VALDEMARSGADE 1A. 1. TH.

Super lækker begynder 2Ver med top

beliggenhed på Vesterbro. Fantastisk

lys opholdsstue med plads til hygge og

spiseafdeling. Lækkert hvidt køkken.

SAG 10802145 � RING 33798900

VESTERBRO

42/35

JA

2 1884/2000

KONTANTPRIS 995.000

BRUTTO/NETTO 6.282/5.674

UDBETALING

Alt. finansiering

50.000

Flex/Afdragsfrit 3.679/3.523

C

61/53

JA

2 1904

KONTANTPRIS 1.595.000

BRUTTO/NETTO 10.079/8.828

UDBETALING

Alt. finansiering

80.000

Flex/Afdragsfrit 5.700/5.231

D

51/39

JA

2 1875/1929

KONTANTPRIS 1.375.000

BRUTTO/NETTO 8.305/7.211

UDBETALING

Alt. finansiering

70.000

Flex/Afdragsfrit 4.420/4.030

VESTERBRO

TØNDERGADE 22. ST.

3Ver på rolig sidevej - ny stor fælles tagterrasse.

2 lyse stuer en suite. Køkkenet er

lyst og har direkte udgang til gården. Lyst

badeværelse med separat brus.

SAG 10802250 � RING 33798900

VESTERBRO

ENGHAVE PLADS 13. 03. TV.

Lækker 3-værelses udsigtslejlighed midt

på Enghave Plads - Fælles tagterrasse.

Superdejligt nyere spisekøkken med

masser af plads til hygge.

SAG 10802661 � RING 33798900

ENGHAVEVEJ 27. 1. TH.

Klassisk 2 værelses som kan deles -

centralt på Vesterbro med rummeligt

badeværelse. Lyst og rummeligt køkken.

Godt badeværelse med sep. brus.

SAG 10803584 � RING 33798900

VESTERBRO

65/57

JA

3 1896

KONTANTPRIS 1.395.000

BRUTTO/NETTO 10.973/9.378

UDBETALING

Alt. finansiering

70.000

Flex/Afdragsfrit 7.494/6.466

Vi sælger hver 5. lejlighed i København

���������������������������������������������

69

I GENNEMSNIT

DAGE

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

D

C

94/86

JA

3 1903

KONTANTPRIS 2.450.000

BRUTTO/NETTO 14.042/12.080

UDBETALING

Alt. finansiering

125.000

Flex/Afdragsfrit 7.077/6.386

51/46

JA

2 1895

KONTANTPRIS 1.395.000

BRUTTO/NETTO 8.403/7.322

UDBETALING

Alt. finansiering

70.000

Flex/Afdragsfrit 4.380/4.038

D

VESTERBRO - ANDEL

ARKONAGADE 3. ST. TH.

SE PRISEN - Superbillig 3Ver med populær

beliggenhed i rolig sidegade til Boulevarden.

God rummelig fordelingsentré.

Toilet. 2 store lyse stuer en suite.

SAG 10802353 � RING 33798900

VESTERBRO - ANDEL

ISTEDGADE 108. 4. TV.

Fantastisk billig 2Ver med genial

beliggenhed på the sunny side - stor

opholdsaltan Fordelingsentré. Ældre hyggeligt

køkken. Toilet. Lys opholdsstue.

SAG 10802457 � RING 33798900

VESTERBRO - ANDEL

ABEL CATHRINES GADE 3A. ST.

Kæmpe andelslejlighed med topbeliggenhed

i grøn baggård tæt på

Vesterbro Torv og Søerne. 2 store stuer/

værelser med rigtig god plads.

SAG 10803479 � RING 33798900

79

JA

3 1902

ANDELSPRIS 299.000

MDL. BOLIGUDG. 5.301

FORBRUG

440

47

JA

2 1884

ANDELSPRIS 595.000

MDL. BOLIGUDG. 2.151

FORBRUG

325

103

JA

3 1881

ANDELSPRIS 995.000

MDL. BOLIGUDG. 5.153

FORBRUG

799

D

C


28

Akupunktur

• Vi har lægelig uddannelse både fra

Kina og Danmark

• Vi er tilskudsberettigede i henhold til frit valg

af læge, hvis du er i gruppe 2

Jyllandsvej 22 - 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 74 22 - www.akupunktur-laegehuset.dk

El

FREDERIKSBERG EL-INSTALLATION

H.C. Ørstedsvej 55

35 39 51 33

www.frederiksberg-el.dk

✓ Garanti

EL-INSTALLATION

• FREDERIKSBERG •

✓ Døgnvagt

✓ Lynlevering

✓ Fast timepris

aut. el-installatør

CVR. Nr. 65 62 24 16

Gl. Kongevej 152 � 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 77 00

ronnow-aps@a dr.dk

Glarmestre

Tilbud uden forpligtelse

38 74 42 08

Gulvservice

PREBENS

GULVBELÆGNING

KØKKENBORDE

udføres:

Novillon • Formica •

Linoleum • Nålefilt • Vinyl •

Kork • Trapper

samt Parketgulve

PREBEN’s GULVE

TLF. 3253 4605

MOBIL TLF. 4015 8061

Hjemmeservice

SCOTT

SERVICE

tilbyder

Hjemmeservice

Pensionisthjælp

Erhvervsrengøring

Viceværtopgaver

Flyttehjælp

Havearbejde

Ring for et tilbud

40 32 44 52

www.scott-service.dk

Altmuligmanden

tilbyder:

� Malerarbejde

� Renovering af

køkken/badeværelse

� El-opgaver

� Samling af Ikea skabe

Ring for et tilbud

Tlf. 22 946 115

HOLM´S

HJEMMESERVICE

Alt i ren dansk

HJEMMESERVICE

Rengøring i

private hjem

med fast aftale

vinduespolering

38 71 91 04

Indramning

Indramning

Stort udvalg i rammer

til alle slags billeder

Mandag til fredag 09.30 - 17.30

Lørdag og søndag 10.00 - 14.00

Galleri Værkstedet Tlf.: 44 53 25 25

Norup Litografi mobil: 21 65 01 96

Gl. Kongevej 131 www.noruplitografi.dk

1850 Frb. C. jensnorup@mail.dk

IT-Support

Computer support

hjemme hos dig!

Vi ordner din computer på under en

time... nemt, hurtigt og sikkert og

med 100% tilfredshedsgaranti !

Vi hjælper med bl.a. fjernelse af virus

og spyware, windows problemer,

Word, gen-installation, opsætning,

rådgivning og meget mere...

Andersen Computer Support

Alle har ret til professionel support

Telefon 20 30 16 79

Køb & salg

FREDERIKSBERG

DØDSBOER, FLYTTE-

RESTER M.M. KØBES.

Alt ryddes inkl. loft, kælder og

udhuse. Jeg tager også skraldet

og rydder op bagefter.

Uforpligtende tilbud gives.

Ring 50 50 53 39

Mail: lise@lds55.dk

Købes/afhentes

Dødsboer - Pulterkamre

Flytterester - Oprydning

Antik/Design

Møbler/Lamper

Malerier/Småting

Svarer hele ugen

Kommer overalt

Morten

Tlf. 22 79 10 07

ryddern@hotmail.com

Låseservice

Oplukning af låse

Omlægning af låse

Indbrudsskader

Alt låse og

sikringsarbejde udføres.

Vi kører overalt i Storkøbenhavn.

DLF låsesmeden

– medlem af dansk låsesmede forening,

godkendt af forsikringsselskaberne.

DØGNVAGT

www.azlaase.dk

38 33 34 35

Rolfsvej 18 - 2000 Frederiksberg

ISO 9001

CERTIFICERET

Smallegade 26A

DØGNSERVICE

38 86 95 57

www.ah-laase.dk

ALT I LÅSEARBEJDE

DØGNVAGT

Låse & Sikring

2221 3232

Rolighedsvej 20 • 1958 Frb C

Malere

BendixMaleren

Malermester

Jesper Bendix

LOKALAVISEN

FREDERIKSBERG

Pænt malerarbejde

Første klasses service

Gratis uforpligtende

tilbud

Medlem af:

DANSKE MALERMESTRE

GARANTI PÅ KVALITET

Tlf. 31 14 59 07

Dansk kvalitet når det bedst

ALT MALERARBEJDE

UDFØRES

Uden falske rabatter!

Til kvalitetsbevidste &

konkurrence dygtige priser.

Vi sliber & lakerer gulve.

Hjælper gerne med flytning

af tunge møbler m.m.

Ring for skriftligt tilbud

Gratis & uforpligtende.

DANSKE MALERMESTRE

GARANTI PÅ KVALITET

Stuen malet 2700 kr

Èntre malet 1500 kr

Køkken malet 1500 kr

-Priser er inkl. moms & materialer

www.waldersdorffmalerservice.dk

Ring alle dage 41 50 67 82

7 til 21 - lørdag, søndag 10 til 21

Murer/totalløsninger

GODT HÅNDVÆRK

Hjælp til det du ikke kan,

ikke kan nå eller bare ikke

har fået lavet færdigt…

Maling og tapetsering

Køkkener opsættes

Hårde hvidevarer udskiftes

El og vvs fra kontakt/hane

- Intet er for småt -

Michael Engmann

Tlf. 40 84 42 11

Murer

Dragør mureren

v. murermester Benny Nielsen

Tlf. 2627 6913

Badeværelser

Nybygninger - renovering

Tilbygninger

Totalløsninger store som små

Døre & vinduer

www.dragor-mureren.dk

Alt i Murer- &

Tømrerarbejde

Nyt badeværelse eller

renovering af gamle udføres.

Gulve, vinduer, døre,

lofter, vægge.

Radiatorer og gulvvarme

Murermester

Morten Holgersen

20995354

Henrik Ibsensvej 24

1813 Frb. C.

GULVVARME

INDEN JUL!

Møbelsnedkere

SPECIALE

• Restaurering af antikviteter

og moderne klassikere

• Forsikringsskader

Vesterbrogade 202A & D

1800 Frb. C · Tlf. 3322 1297

www.jesper-larsen-antik.dk

Møbelpolstring

Din møbelpolstrer

Xing Mei

• Møbelpolstring

• Ombetrækning

• Gardiner

• Sengetæpper

• Pudearbejde

E.Wahlqvists eftf.

Grundlagt 1885

v/Xing Mei Chen

H.C. Ørstedsvej 22D

Tlf/fax 33248189 • Mobil 23826788

Rengøring

Undgå stress og jag

- Ring til Brylau

idag!

Tlf. 30 42 66 81

Privatbørsen

BYTTELEJLIGHED

Haves: Frederiksberg,

Ingemannsvej, Leje, 3v,

85m2, 6421,- u/forbrug,

Spisekøkken, Altan,

Elevator, Lys 4sal, Ingen trin,

Parkeringsplads, Vaskekælder,

Grønt gårdmiljø, God udsigt.

Specielt god for den ældre

eller gangbesværede. Nyt

køkken. Ønskes: Leje, Min

4 værelser, Hundetilladelse,

Frederiksberg Tlf. 40253595

Bedst mellem 18-19

SØGES: Mand 69-171-93

kg. Røgfri/Ædruelig God

Lejlighed/ lille bil. Ønsker

dejlig rimelig slank dansk

talende kæreste.Du er kærlig

røgfri omsorgsfuld pige/dame

naturen/hjemmemenneske.

Ring 50472904.

SØGES: Pensionist ægtepar

søger lejelejlighed. 2-3

Privatbørsen

Fødselsdag

Diverse

Køb - Salg

25 ord

Jacobys Alle 2 • 1806 Frederiksberg C

KUN KUN 50.- 50.-

Kuponen skal være os i hænde

senest mandag kl. 12.00 på avisen eller med posten.

Kun kontant betaling modtages. Ved tillykkehilsen

vedlægges billede i sort/hvid eller farve.

Tekst:

Navn:

Adresse:

Postnr. By:

Tlf:

FREDERIKSBERG

Torsdag 18. november 2010

Brylau Rengøring

Erhvervsrengøring

Hjemmeservice

Tæpperensning

Hovedrengøring

Vinduespolering

wwww.Brylau.dk

Tømrer

Er De heller ikke tilfreds?!

• Ombygning - Modernisering

• Reparationer - Indbrud - Svamp

• Gulv - Loft - Væg - Dør - Vindue

• Køkken - Bad - Forsatsvinduer

• Tag - Carport - Plankeværk

Tømrermester

PETER HELMS

40 72 13 37

www.peterhelms.dk

Ndr. Fasanvej 72, 2000 F

værelsers lejlighed i området

omkring Frederiksberg Alle.

Elevator nødvendig. Max leje

kr. 7.000. Tlf. 61 30 17 04.

SØGES: Mand 70 år meget

velholdt og muskuløs, sund

og rask, perfekt mand til en

ældre transvestit, søger en

transvestit over 70 år, der

bruger dametøj fra yderst

til inderst, paryk, make-up,

lange lakerede negle, men

savner en mand der oprigtigt

vil beundre og elske hende

som kvinde. Ven, kæreste

eller mand- koneforhold. Diskret

eller åbent forhold. Evt.

Handicap er underordnet.

Ingen øvre aldersgrænse. Et

godt tilbud til ældre transvestit,

der savner en dejlig

mand. Ingen e-mail. Ingen

sms. Dybeste diskretion

gives. Annoncen er seriøs.

Bill.mrk. 685

25 ord kr. 50.-

Ekstra ord: + kr. 5.-

Billetmrk.

tillæg: Kr. 50.-

FREDERIKSBERG

Lokalavisen

Vil du besvare en billetmk. annonce, skal du sende det i en kuvert til:

Lokalavisen Frederiksberg, Jacobys Allé 2, 1806 Frederiksberg C.

Mærk kuverten med Billetmrk. nr. tydeligt. Vi sender uåbnet brevet videre.


Ugen nyhed. Får man

lyst til at åbne for gassen

i Lamborghini Sesto

Elemento, skal det

nok ikke være på Frederiksberg

Allé.

Af Henrik Ousted Hansen

Lamborghini bliver i dobbelt

forstand let på tå i fremtiden.

Takket været anvendelsen af

sofistikeret kulfiber-teknologi

har Lamborghini kreeret en

ekstrem letvægtskonstruktion

ved navn Lamborghini

Sesto Elemento, der har en

køreklar vægt på kun 999 kg

- inklusive V10-motor og permanent

firehjulstræk. For

Lamborghini nævner Sesto

Elemento som et bevis på

virksomhedens knowhow og

ekspertise i brugen af innovativ

kulfiberfiber teknologi.

Med en effekt på 570 hk er

der tale om et sensationelt

vægt/effekt-forhold på 1,75

kg pr. hk.

Det giver mulighed for at

komme hurtigt ud af starthullerne,

og den byder da også

på en acceleration fra 0-100

km/t på imponerende 2,5

sekunder. Trods disse imponerende

tal så falder det samlede

brændstofforbrug som

følge af anvendelse af den

ekstremt lette konstruktion.

Den nye Sesto Elemento er

kommet på gaden bl.a.gennem

samarbejde med andre

organisationer som blandt

andet flyproducenten Boeing.

Så hvis man snakker om, at

Lamborghini'en letter, så er

der lidt om snakken.

- Lamborghini Sesto Ele-

Signalerne er krystalklare

fra Sesto Elemento, at den

vejer under et ton er utroligt.

100 km/t på 2,5 sek

Lancer med dieselmotor og miljøvenlig Stop&Go teknolo

gi. Samme motor finder du i vores nye ASX - Crossoveren,

der forener rå køreglæde med avanceret teknologi.

Naturen i førersædet

Lancer med dieselmotor

dieselmottor

1.8 DI-D 150 hk. Fra 249.995

kr.

Nyhed! Lancer med dieselmo dieselmotor selmootor

1.8 1 8 Mitsubishi DI-D 150 150Colt hk. hk h Fra 249.995 249 995 kr. kr

Plads til hele familien

Fra 119.995 kr. Privatleasing fra 1.595 kr. pr. md.

mento viser hvordan fremtidens

supersportsvogne kan

se ud - ekstreme letvægtskonstruktioner

kombineret med

ekstrem performance, hvilket

resulterer i ekstrem køreglæde,

fortæller Lamborghini

CEO Stephan Winkelmann.

- Systematisk brug af let-

vægtsmaterialer bliver et afgørende

element for fremtidens

sportsvogne, da det både

resulterer i uovertruffen

dynamisk performance samtidig

med en reducering af

brændstofforbruget og dermed

udledningen af skadelige

emissioner. Enhver fremtidig

Lamborghini vil designes

i ånden fra Sesto Elemento,

understreger Winkelmann.

At Sesto Elemento er ekstrem

er tydeligt. Alene vægten

på under 1 ton er banebrydende

for en bil med 570

hk og et eminent vejgreb takket

været firehjulstræk. Basen

er en ekstrem solid og sikker

kulfiber monocoque og den

forreste ramme, eksteriørpanelerne

samt sikkerhedszonen

er også lavet i CFRP, som

dækker over platsikforstærket

kulfiber. Selv kardanakslen

er fremstillet i CFRP.

Modellens udstødningsrør

er til gengæld lavet i Pyrosic,

der er et avanceret glaskera-

misk komposit materiale, der

også deltage i konkurrencen om weekendophold og billetter

til Knuthenborg Park&Safari eller Givskud Zoo.

Mitsubishi ASX

Rå køreglæde - Raffineret teknologi

Fra 299.995 kr.

ALFA ROMEO

PRIVATLEASING FRA KR. 2.995,- PR. MD.

– Klik ind på

www.hersild-heggov.dk

Hos Mitsubishi sætter vi naturen i førersædet. Vi forsøger nemlig hele tiden at producere biler, der tager hensyn til miljøet. Oplev den nye Lancer

med dieselmotor og miljøvenlig Stop&Go teknologi. Samme motor finder du i vores nye ASX - Crossoveren, der forener rå køreglæde med avanceret

teknologi. Vi glæder os også til at præsentere den nye Colt med Euro 5 motor. Den fås i en speciel kampagneudgave, med ekstra meget udstyr til kun 139.995 kr.

BILHUSET BIRKERØD

Kongevejen 86-88 · 3460 Birkerød · Tlf. 45 81 13 43 · bilhuset@bilhuset.birkerod.dk • Man.-fre. 09.00-17.30 · Søn. 11.00-15.00

De viste biler har ekstraudstyr. Prisen er ekskl. lev. omk. og metallak. Brændstofforbrug og CO udslip: 20,4 -16,9 km/l - 136 g/km. Energimærkning:

Leasing: 1. gangsydelse 25.000 kr. Stiftomk. 3.000 kr. 36 mdr./45.000 km. Totalpris ekskl. forsikring og ejerafgift Colt 1.1 86.770 kr., Colt Elegance 104.170 kr.

er i stand til at nå og udholde

meget høje temperaturer op

til 900 grader.

Der er i det hele taget gjort

meget for at understrege bilens

ekstremer, det gælder også

i bilens udseende, der ikke

alene signalerer 100 % gaderacer.

Form følger funktion

og enhver linje og ethvert

luftudtag har en mening, en

funktion. Den skarpskårne

attitude følges op i cockpittet,

der er domineret af samme

ekstreme og kompromisløse

tankegang som resten af designet.

Modellens komplekse

natur har kun ét formål meddeler

producenten - at være

den mest kompromisløse

model nogensinde fra Lamborghini.

Lamborghini forhandles i

Danmark af eneforhandler

Lamborghini Copenhagen -

hvis nogle skulle være blevet

lokket til at give en ekstra flot

julegave til farmand - eller

fruen.

Åbent Hus

2.-3. oktober fra kl. 11-15

VIND weekendophold


30

Opel har foreløbig modtaget mere end 80.000 bestillinger på

den nye Meriva, der kom på gaden i sommers.

Det Gyldne Rat

Motor. Opel Meriva er

bedste nyhed i kompaktklassen,

mener juryen

bag prisen Det

Gyldne Rat.

Opel Meriva har vundet Det

Gyldne Rat 2010 og kører

dermed i sporene efter Opel

Astra, der vandt prisen sidste

år. Det er 14. gang, Opel

vinder prisen, der er stiftet for

35 år siden af det tyske bilblad

Autobild.

Først udvalgte Autobilds

40 millioner læsere i Europa

Meriva som en af de 20 mest

interessante nyheder blandt

42 kandidater. Efterfølgende

foretog en jury på 40 medlemmer

den endelige evalue-

10 grunde til at vælge

et autoriseret værksted

1. Teknikerne bliver løbende uddannet i Toyota-modellerne

2. Korrekt værktøj, måle- og diagnostiseringsredskaber

3. Hurtig adgang til alle originale reservedele

4. Ingen unødig tid til fejlfi nding

5. Gratis Eurocare Vejhjælp ved overholdelse af serviceeftersyn

6. Der benyttes kun originale Toyota-reservedele

7. Vi er ISO 14001-miljøcertifi ceret

8. Altid fast pris inden reparation

9. Toyota har de mest tilfredse værkstedskunder

10. Altid mulighed for en lejebil

toyota.dk

Daugaard Biler A/S

Vandtårnsvej 81 · Gladsaxe

Rovsingsgade 90 · København N

www.daugaardbiler.dk

ring af finalisterne blandt andet

med testkørsel på Pirelli's

testbane Balocco i Norditalien.

I sin klasse vandt Meriva

over halvdelen af de 32 kriterier,

der afgør vinderen, og tre

af de fire ekspertgrupper pegede

på Meriva som bedste

bil. De tre grupper var teknikere,

journalister og VIPs.

- Når Meriva står øverst på

podiet i Det Gyldne Rat er det

særligt pga. bilens praktikaliteter

og den friske motor,

samt Opels arbejde med ergonomien

i kabinen, siger Jon

Arskog, redaktør for BILEN -

Auto Bild i Danmark, der deltog

i afstemningen.

Meriva er nu nomineret til

titlen som Årets Bil i Europa.

����������������������������������������

��������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������

LOKALAVISEN

En praktisk familiebil med

masser af plads, behøver

ikke ligne en kassevogn

*Ekskl. levering 3.680 kr. og evt. metallak. Bilen er vist med ekstra udstyr.

Den ny Opel Meriva.

Indbyder til familieture.

Kør land og rige rundt fra

kun 2.790 kr. pr. måned.*

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ® ����������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������

www.opel.dk

Den helt nye

Hyundai ix20

Torsdag 18. november 2010

Hyundai ix20

fra kun 194.995 kr. *

Vi synes ikke, at en praktisk og

funktionel bil med masser af plads

og fl eksibel indretning, absolut

behøver ligne en kassevogn. Derfor

har vi udviklet ix20 i et venligt og

dynamisk design, uden at gå på

kompromis med rummelighed og

praktiske fi nesser.

• Bagsæder kan køres frem og tilbage

• Bagagerum med 2 niveauer

• 6 airbags, ESP, hill assist

• 23,3 km/l (diesel) 17,9 km/l (benzin)

• CO2 114-130

• ISG Stop-and-go teknik

Schüttens Automobiler a/s

Gammel Køgelandevej 463 - 469 · 2650 Hvidovre · Tlf. 36 78 42 50 · www.schyttens-automobiler.dk

*Tilbudet gælder t.o.m. 30.09.2010. Privatleasing af Meriva Enjoy 1.4 (100 hk) inkl. radio, metalfarve, stiftelsesomkostninger, serviceaftale og levering. Førstegangsydelse

på 20.000 kr., 15.000 km. pr. år, løbetid 36 mdr. Mindstepris i løbetiden 120.440 kr. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. Positiv kreditgodkendelse

forudsættes. Ved periodens udløb returneres bilen til Opel Finans. Brændstofforbrug for Opel Meriva ved blandet kørsel 14,9 - 20,4 km/l. CO 2 129 - 168 g/km.


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 31

Volleyball. Enghaves

damer kunne ikke stille

meget op mod KSV,

der vandt klart 0-3 i

søndagens aftenkamp.

Af Finn Edvard

Københavns Studenter Volley

er sammen med VLI tophold

i damernes 1. division øst i

Volleyball, og det sås tydeligt

søndag aften, da Enghave

VK's damer tabte klart i søndagens

match.

Søndag aften er ikke just

noget publikumsvenligt spilletidspunkt,

og der var da også

kun spillere og trænere

samt et par interesserede folk

fra VLI, der skal møde KSV i

næste runde, til stede i Bavnehøj-Hallen,

da kampen blev

spillet.

Og det var lige før, at alle

kunne nå hjem og se “Borgen”

på tv kl. 20, for Enghave VK's

damer tabte ret klart samtlige

tre sæt.

Gæsterne vandt

Gæsterne var næsten hele tiden

forud med det dobbelte

antal points, førte således første

sæt med 7-14 - og vandt

sættet 14-25.

I andet sæt gik det ikke meget

bedre for Enghave-pigerne,

der meget hurtigt kom

EDC Ege Roskilde

Viby Sjælland, Roskilde

Bymarken 15

Gedigen murstensvilla fra 1978 med kæmpe værksted og

garageplads til masser af biler. Huset har masser af gode

kvadratmetre og indeholder: Bryggers med klinker og

skabsplads. Indgang fra bryggers til hyggeligt oprindeligt

spisekøkken. Fra køkkenet går du ind til børneafdeling

med skabsgang og indgang til 2 værelser begge med

udgang til terrasse med aftensol. Badeværelse med klinker

og badekar. I badeværelset er der gulvvarme. Stue i

EDC Ege Roskilde

Hersegade 18

4000 Roskilde

Enghave VK ( i blåt) fightede godt, men det var ikke nok.

Klart nederlag

bagud 6-11 og kort efter var

bagud med hele 6-16. Så er

det jo svært, og det var naturligvis

fuldstændig fortjent, at

gæsterne vandt andet sæt

med hele 9-25.

Til Jylland

I tredje sæt gik det noget bedre

for hjemmeholdet, men

sættet blev alligevel tabt 21-

25, og så kunne førstedommer

Jan Holm ellers lukke og

slukke for den forestilling.

36 minutter fra Hovedbanen - Tog hver time

.

Tlf: 46362444

Mail: 400@edc.dk

Trods nederlaget er Enghave

VK's damer stadig pænt

placeret i 1. division, hvor

holdet pt. ligger på en fjerdeplads.

Men i toppen er både

VLI og KSV stukket af.

Nu skal Enghave en tur til

Jylland på lørdag, hvor Ry

VK-75 står klar. Her kan sejren

gå til begge sider, og måske

kan Enghave få lidt oprejsning

i det jyske. Pigerne fortjener

et lille skulderklap og

en opmuntring.

forbindelse med køkken og klinkebelagt hovedindgang

med opgang til 1.salen af kvartsvingstrappe udført i flotte

materialer. 1. salen har 2 værelser, praktisk toilet og skøn

opholdsstue med åbning til kip og udgang til balkon med

overdækning og dejlig udsigt over byens tage. Viby er en

stationsby og du når Roskilde station på under 10 min. Ca

2 km til skole. Bo på landet kun 36 minutter til Københavns

Hovedbanegård. Tog en gang i timen.

Kommentar

Pres på pressechefen

DBU’s pressechef anklages i ny

bog for at være med til at skabe

den dårlige image, som vort fodboldlandshold

har lige nu.

Af Finn Edvard

Der opbygges et stigende pres på DBU’s

pressechef, Lars Berendt.

Han udnævnes af flere til at være symbol

på den popularitets-nedtur, som fodboldlandsholdet

har oplevet i de senere år.

Det startede vel i grunden med, at flere

aviser stillede spørgsmålstegn ved en række

ældre landsholdsspillere kvalifikationer.

Nutidens landsholdsspillere, der er højtlønnede

og som har status som en slags

rockstjerner, er ikke vant til kritik: I al fald

ikke den stamme af spillere, der havde den

tidligere landsholdsanfører Jon Dahl Tomasson

som midtpunkt.

De reagerede som sure og forkælede

børn, den dag de første kritiske artikler

dukkede op, kulminerende med den barnlige

boykot af pressen efter den succesrige

kamp mod Portugal, hvor spillerne med

anføreren i spidsen nægtede af tale med

pressen. I den situation svigtede DBU’s såkaldte

kommunikationschef fuldstændigt,

og misforstået loyalitet med spillerne accepterede

han nærmest deres beslutning.

I andre situationer har han forhindret

journalister i at komme i kontakt med

Pris/Udb.

2.395.000/120.000

Brt./Nt.

14.582/12.821

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 7.397/7.136

Bolig 165 m² Rum/Vær. 5/5

Grund 1098 m² Opf.

1978

Kontakt

46362444

Sag

40000353

D

landstræner Morten Olsen eller sat en kæp

i hjulet for tv-journalisters planlagte programmer

med landstræneren.

I den nye nye og spændende bog “Fodbold

i blodet” af Danmarks mest populære

fodbold-værter Carsten Werge og Per Frimand

får DBU's uheldige kommunikationschef

nogle drøje hug:

“Vores respekt for den måde, som DBU

kører butikken på kan efterhånden ligge på

et meget lille sted”, siger Carsten Werge og

nævner nogle groteske eksempler på Lars

Berendts efterhånden berygtede opførsel.

Og kritikken mod DBU-pressemanden,

der så vidt vides aldrig selv har arbejdet

som sportsjournalist, men som inden ansættelsen

hos DBU var ansat på et pr-bureau

med speciale i salg af vitaminpiller, følges

op i det nye nummer af “Danske Sportsjournalister”,

hvor Morgenavisens Jyllands-Postens

tidligere sportsredaktør Frits

Christensen taler om at det er en skandale,

at DBU har en kommunikationschef, der

ikke kan kommunikere.

Berendt har efterhånden være i DBU ganske

længe. Var det ikke en idé med en rokade?

Jeg går ikke ind for, at man skal fyre

folk, men kunne han ikke få et job et andet

sted i organisationen, hvor han ikke har

med journalister at gøre?

Og apropos landsholdets popularitet: I

går aftes var der stort set ingen, der gad se

landsholdert i træningskampen mod Tjekkiet.

Det er ikke godt, lad os få nogle nye

folk på banen omkring landsholdet, tak!

edc.dk

Autoriseret låneformidler for BRFkredit EDC er hovedsponsor for Team Danmark KOM GODT VIDERE


32

Valby Bedemandsforretning

v/Henriette Leinum & Niels-Henrik Palmelund

Medlem af foreningen Gl. Jernbanevej 41

36 30 20 00

Begravelser og ligbrænding

- alt ordnes individuelt smukt og økonomisk

Aftaler træffes gerne i hjemmet

Telefon efter lukketid: 36 30 20 00

www.valbybedemand.dk

Vores elskede hustru,

mor, svigermor og mormor

Birthe Edel Andersen

* 14. 5. 1936 ✞ 14. 11. 2010

er stille sovet ind

Svend

Jette, Jens-Erik, Birgit, Olaf,

Pelle, Lasse og Mikkel

Bisættelsen fi nder sted fra Sct. Lukas kirke

torsdag den 18. november kl. 12.00

Henning Greve

Vi træffes døgnet rundt og

aftaler gerne et møde i

hjemmet

Tlf. 33 21 75 40

Falkoner Allé 16, 2000 Frederiksberg.

Sct. Thomas

I anledning af at sognepræst Hans Karkov

slutter sit virke i Sct. Thomas sogn

inviterer menighedsrådet til

afskedsgudstjeneste

den 28. november 2010

kl. 10

med efterfølgende reception

i Sct. Thomas Huset,

Rolighedsvej 23A.

Godthaabskirken

EFTERMIDDAGSMØDE I

MENIGHEDSSALEN

FREDAG 26. NOVEMBER KL. 15.00

OM DEN GRÆSK-ORTHODOKSE

KIRKES ARKITEKTUR OG BILLEDER

ved sognepræst Peter Hjort,

Sct. Mattæus kirke

Alle er velkomne

SCT. THOMAS SOGN - FREDERIKSBERG -

LOKALAVISEN

Kæmpe-elefant i Zoo

Kunstig. På fredag får

Zoo en ny elefant - af

stål.

Zoo i København får en ny

elefant. Den er kæmpestor -

nok ikke den største i verden

- men helt sikkert i Danmark.

Elefanten er 6,77m lang,

5,10m høj og 4 m bred - men

trods størrelsen vejer den kun

1000 kg.

Det er nemlig den snart 60årige

skulptør Bernhard Lipsøe,

der har skabt "Kæmpen"

- en trådskulptur i jern.

- Jeg mener, at der slet ikke

skulle være skulpturer i Zoo,

for man går jo ind for se de levende

dyr. Derfor måtte det

blive en luftig skulptur, for

den skulle jo nødigt tage synet

fra de levende elefanter,

siger han. Vurder selv - dyret

bliver rejst i morgen fredag

12. november mellem det

gamle og det nye Elefanthus.

Uddannet i Paris

Bernhard Lipsøe er født i

1950. Uddannet i Paris på

"Academie Grande Chaumiere".

Han har studeret privat

hos den belgisk-franske maler

Stella Martens i Paris. Debuterede

på Den Frie i 1971.

Forfremmet. Karen Nielsen

er pr. 15. november

udpeget som ny filialchef

for posthusene

på Frederiksberg og i

Valby og København.

Det betyder, at hendes ansvar

nu bliver ændret til at omfatte

serviceringen af kunder på

posthusene på Frederiksberg,

Falkoner og H.C. Ørstedsvej

samt Tingsted i Valby og Sydvest

i Sydhavnen.

- Jeg glæder mig fortsat til

nogle gode år i Post Danmark

og ikke mindst til de nye udfordringer

med posthusene i

Foto: Brian L. Jensen

Frederiksberg

Begravelsesforretning

Smallegade 52 A

2000 Frederiksberg

Telefon 38 34 32 20

også helligdage og aften

Har udstillet mange steder i

ind- og udland, bl.a. på Nordjyllands

Kunstmuseum i

1982, på Kunsthallen i København

i 1991 og på Gallerie

d'Orsay i 1991. Bernhard

Ny postchef

Valby og i Sydhavnen.

Sammen med både mine

nuværende og nye medarbejdere

vil vi gøre alt, hvad vi

kan, for fortsat at give vores

mange trofaste kunder en god

oplevelse, når de kommer på

posthuset, fortæller Karen

Nielsen.

Karen er 61 år og bor privat

i Ishøj.

Hun har været ansat i Post

Danmark i 43 år og har gennem

de seneste otte år arbej-

BEDEMANDEN

� Omsorg, nærvær og personlig service

�� Altid skriftligt prisoverslag

� Gratis advokatrådgivning om arv og testamente

Ring eller kom ind og få ”Min sidste vilje” og

vores pjece ”Det sidste farvel” gratis.

Medlem af

foreningen

Vi ordner alle papirer for Dem og kommer gerne i

hjemmet for at træffe alle aftaler

Indehaver: Bedemand B. Roger Hansen

E-mail: info@roholl.dk - www.frederiksberg-begravelse.dk

Lipsøes talent spænder vidt

fra maleri til akvarel, men i de

seneste 20 år har han primært

arbejdet med skulpturer og

glaskunst.

Se også bernhardlipsoe.dk

det som kundechef med ansvar

for både posthuse og

postbutikker på Frederiksberg

og før det i en lang årrække

som chef for filialnettet

i samme område.

Karens nye stilling skyldes,

at Post Danmark som noget

nyt opdeler den samlede

postservice i et filialspor med

en filialchef i spidsen, hvor

fokus vil være på posthusene

og ledelsen og udviklingen af

medarbejderne her, samt et

Nyelandsvej 12 Peter Bangs Vej 77

Tlf. 38 19 02 70 Tlf. 38 19 07 15

Hanne Riis Vi svarer personligt hele døgnet Peder Nordahl

�������������

���������������

���� ���������� �

���� ������������� ��

�� �� �� ��

Hørt fra

Vesterbro

Miljøzoner

Jyllands-Posten skriver at

politikontrollen af miljøzoner

mellem Frederiksberg

og København fungerer:

“Politiet har udskrevet

250 bøder til lastbiler og

busser, som er kørt ulovligt

ind i storbyernes miljøzoner

med alt for hostende

dieselmotorer, siden

København og Frederiksberg

i 2008 som de

første indførte begrænsninger

på forurenende erhvervstrafik.

Bødeantallet

betragter såvel miljøminister

Karen Ellemann (V)

som Socialdemokraternes

medlem af miljøudvalget,

Benny Engelbrecht, som

bevis på, at politiet fører

en ordentlig kontrol. (...)

Det ser ud til, at der bliver

fulgt op på miljøzonerne

fra politiets side, siger

Benny Engelbrecht”.

retailspor styret af en kundechef

med ansvar for postbutikkerne

og den øvrige tilgængelighed,

bl.a. Døgnposten,

Erhvervsindlevering,

postkasser osv.

�������

���������������

����������� �

���� �������

�� �� �� ��

����� ������ �������� ����� ����

���� �� ����� �� ���� ����� � ����� ���� ����� ��� ���

�� ������� ���� ������ ������� �� �����������

�����������

����������� ��������� ����������

��������������� ������� ���������

Torsdag 18. november 2010

Navne

Det er gratis at få optaget stof

på Lokalavisens navneside.

Der kan sendes meddelelser

vedrørende runde fødselsdage,

jubilæer, udnævnelser og

mindeord. Tekst og foto

sendes til: Jacobys Allé 2,

1806 Frederiksberg C.,

mærk kuverten Redaktionen”.

E-mail: red@lokalavisenfrb.dkRedaktionenforbeholder

sig ret til at forkorte i

indsendt materiale.


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 33

Kort nyt

Nøgenfotos i kirken

Fotograf Rhonda fra Smallegade viser

28 billeder i Hellig Kors Kirke,

Kapelvej 38, under “People's Passion”

19. nov. kl. 19. Det er en kombineret

foto/musik-udstilling, hvor

Rhonda og den svenske sangerinde

Jade Ell viser forskellige menneskers

passion sammen med live musik

skrevet til denne aften.

- Passion er når man følger sit

hjerte, for så stråler man med en helt

bestemt glød. Lad os give liv til denne glød og smitte hinanden

med den, så vi alle indser, hvor unikke skabninger,

vi er. På den måde kan vi lyse hele verdenen op, siger sexolog

& kærligheds shaman Robert Lubarski, der er et af de

levende motiver, som har ladet sig fotografere til udstillingen

uden en trevl på kroppen. På aftenen vil han og andre

lidenskabelige mennesker give en smagsprøve på deres

passion på stedet med krop, sind og sjæl - noget for alle

sanser. De første 100 gæster kan desuden vinde en lidenskabelig

overraskelse.

Ord til livet

Præsten ved Diakonissestiftelsen,

Marianne Bønløkke har

skrevet en bemærkelsesværdig

“lille” bog. “Ord til livet” hedder

den. En såkaldt brugsbog til

en åndelig omsorg, når livet

skal leves, og når livet slutter.

Derfor er bogen delt op i de

to afsnit, men det er udelukkende

ord og tanker fra salmebogen

og biblen.

Marianne Bønkøkke understreger,

at det er få ord, der er i

bogen, fordi hun synes, at der allerede er alt for mange ord,

højrøstede ord om hvordan vi skal leve og dø. Med “Ord

til livet” får man en bog med hvad hun kalder åndelig ord,

som man kan bruge, når man har behov for det.

Den svære samtale

Betaniahjemmet på Frederiksberg får 74.000 kr. fra Socialministeriet

til gennemførelse af projekt “Den svære samtale”.

Samtidig bliver hjemmet en del af en international

forskningsdatabase kaldet RAI. I foråret 2010 lancerede

Betaniahjemmet en film om indflytning på plejehjem, hvor

tre beboere blev fulgt igennem fem år.

- Det var en spændende rejse og en øjenåbner for personalet

i forhold til hvor svært det er at flytte på plejehjem.

For at lette denne overgang sætter vi med ovenstående tiltag

skub i forskningen, for at udvikle brugbare redskaber

til brug i den daglige pleje og omsorg for at forebygge indflytningskrise,

oplyser forstander Laust Sørensen.

Som noget nyt har de studerende en beboer som ekstern

lektor, hun er 92 år og hedder Henny Kristoffersen. Det er

en ny måde at tænke plejehjemsbeboer på. Vi er ikke som

personale vant til at tænke på beboerne som ressource, det

skal der laves om på, siger hun videre.

Fødslen gik i fisk

Fiskehandler Rasmus S. Petersen

fra Windsor Fisk & Specialiteter

på Peter Bangs Vej fik

travlt i tirsdags. For en gangs

skyld var han ene mand i forretningen,

da hans gravide kone

ringede fra Hvidovre Hospital

og kunne meddele, at fødslen

gik i gang NU!

Så satte Rasmus dette skilt op

i butikken og hastede til Hvidovre, hvor han i sidste øjeblik

nåede frem til modtagelsen af en velskabt dreng, som

fiskehandleren med vanlig sikkerhed vurderede vægten af

som en fisk i hånden. “Han vejer fire kilo”, sagde den stolte

fader - og regnede blot 200 gram for lidt.

Louis Bobé og Bakkehuset fejret

Guldalder. Bakkehusmuseet

fejrede tirsdag

to fødselsdage.

Louis Bobé og hans kone er

to meget vigtige personer i

Bakkehusmuseets historie, og

det blev fejret tirsdag af bestyrrelsen

og en del venner af

huset.

Louis Bobé var medstifter af

en komité til bevarelse og

istandsættelse af Rahbeks

Hus. Med støtte fra offentlig

og privat side åbnede De Rahbekske

Mindestuer i 1925.

I 1935 blev begge fløje samt

en lille rest have købt og

skænket til Frederiksberg

Kommune af Bobé og hustru.

Begge dele blev fejret med

Bøger. Lilja Scherfig er

aktuel med børnebogen

“Peter og Postbudet”.

En smuk historie

om længsel, håb og

venskab, som hendes

kæreste Otto Dickmeiss

har illustreret.

Lilja Scherfig er en af de

spændende og sprudlende

børne/ungdoms-forfattere,

der for tiden sætter sine fingeraftryk

på vores tid. Hun har

allerede høstet stor anerkendelse

for sine billedbøger,

ungdomsromaner og børnerim.

Hendes ungdomsroman

“Louie Louie” (Gyldendal)

blev nomineret til Orlaprisen

for årets bedste bog.

At Lilja Scherfig er barnebarn

af den folkelige forfatter/maler

Hans Scherfig kan

spores både i hendes satiriske

sprog, og hendes hyldest til

venskab og livsglæde.

Men man ser det også i hendes

personlige engagement;

10 pct. af overskuddet fra bogen

“Peter og Postbudet” går

ubeskåret til organisationen

Børns Vilkår.

Lilja Scherfig er ikke sådan

at sætte fingeren på. Ved siden

af børnelitteraturen har

hun skrevet sexklummer for

Joan Ørting. Hun har været

ghostwriter for sexologen

gennem flere år og har skrevet

op til flere af hendes bøger.

Men det ene udelukker

ikke det andet. “Erotik, kærlighed

og lyst er stærke følelser,

og jeg elsker følelser”

siger forfatterinden.

“Peter og Postbudet” er illustreret

af Otto Dickmeiss,

der med sine tegninger får bogen

til at blomstre af stemning.

Otto har flere gange

vundet store priser for sine illustrationer,

blandt andet

Kulturministeriets Illustratorpris

(2006) og Kunstindustrimuseets

pris “Årets Bed-

Foto: Brian L. Jensen

Frederiksbergs guldalder-ildsjæle var samlet tirsdag på Bakkehuset. På fotoet spottes bl.a. Jørgen

Glenthøj, John Winther, Peter Poulsen, Inger Nørballe, Jepser Zwisler og Mette Winge.

en lille bog, der indeholder et

katalog over museets samling.

I aften kl. 16-18 præsenteres

i øvrigt en ny bog om Jens

Lilja, Otto, Peter og Postbudet

Det gode samarbejde

Lilja Scherfig fortæller

her hvordan det er

både at arbejde sammen

og være kærester.

Du har skrevet bogen og din

kæreste har illustreret den,

hvilke fordele har det at arbejde

sammen som par?

- Det dejlige er, at vi brænder

for det samme projekt,

en bog er jo som et lille papbarn.

Vi kan snakke om bogen

over morgenkaffen,

uden at behøve at indkalde

til møde og sætte tid af i kalenderen

til at snakke. Og

jeg kan også bare prikke til

Otto om natten og sige:

“Skal vi ændre lidt på slutningen

af historien?”

Er der ulemper ved sådan et

samarbejde?

- Altså, nu har vi gang i

mange andre bøger på samme

tid, så vi sidder ikke lårene

af hinanden, ellers ville

det jo nok blive for ø-agtigt.

Jeg har gang i en roman og

Baggesens liv og værk. Arrangement

på Bakkehuset. Det

sker ved et gå-hjem-arrangement

om Jens Baggesen.

Her vil fire forskere give et

et par billedbøger med andre,

så jeg elsker, når jeg laver

bøger med Otto. Det er

luksus. Jeg beundrer hans

tegninger helt vildt. Og i disse

travle tider, hvor tid og

opmærksomhed er en

mangelvare, er det skønt at

arbejde sammen med den

man elsker. Ellers ender det

jo med, at man kun ses om

aftenen, når begge er trætte

og har brug for at glo på realityprogrammer.

Blander I jer aldrig i hinandens

processer?

- Vi følger med i hinandens

arbejde, men tror på

ingen måde, vi ved bedre. Vi

er fan af hinandens arbejde.

Men for mig er det en kæmpe

gave, at jeg må læse tekster,

rim og kapitler op for

Otto. Hvis han arbejdede i

en anden branche, ville han

måske ikke kunne lytte så

intenst.

Han kommer med gode

idéer, men vigtigst af alt; han

lytter. Og fortæller om,

Foto: Brian L. Jensen

bud på den mangfoldige forfatters

betydning. Der er oplæg

ved Anna Sandberg, Søren

Schou, Marianne Stidsen,

og Per Øhrgaard.

Lilja Scherfig er barnebarn

af den folkelige forfatter/maler

Hans Scherfig. Hun er nu

klar med en ny børnebog.

ste Bogarbejde” (2008).

Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss

danner par både professionelt

og privat. De har

udgivet mange bøger sammen

og har også Bjørn på 2 år

sammen. De er begge selvstændige

og vælger selv hvem

de arbejder sammen med - og

helst hinanden! Til gengæld

bor de i hver sin lejlighed i

samme gade.

“Peter og Postbudet” udkom 13.

november på Forlaget Fahrenheit,

pris 149 kr.

hvordan han forestiller sig at

illustrere situationerne.

Hvad er det gode ved at skrive

for børn?

- Børn lever i et legende

univers. Alt kan ske, og

mentale og moralske udredninger

hører ikke hjemme

her. Børn er i nuet, i kroppen

og i følelserne, og de oplever

verden med et åbent

sind. Og så er man som børnebogsforfatter

så heldig, at

skrive historier om noget så

old school som: venskab og

kærlighed!

Hvad handler “Peter og Postbudet”

om?

- Den handler om Peter,

der har mistet sin bedstefar.

Bedstefaren nåede ikke at sige

farvel inden han døde, så

Peter går og venter på at høre

fra ham.

Og her kommer Postbudet

ind i billedet. Han har

desværre ikke noget brev

med fra bedstefaren, men

han har så meget andet!


34

Ta’ med

Lokalavisen på dit livs

rejse til vore gamle

kolonier

VÆRSGO’ DIN PLADS I SOLEN

ER RESERVERET!

13 DAGE MED SOL OG SPÆNDENDE HISTORIE!

EXTRA! 2 DG. PÅ PUERTO RICO.

Nytår i Paradis?

Calypsorytmer og karneval i de gamle historiske gader som

Kongens Gade, Dronningens Tværgade, Vimmelskaftet, 30 graders

tropevarme forfrisket af brisen fra Det caribiske Ocean, spændende

udflugter tilbage til Danmarks storhedstid, masser af fascinerende

historie og masser af ferie! 13 dage i solen, når det er koldest i Danmark.

En rejse tilbage til vore tropekolonier i Caribien med dansk rejseleder.

Afrejse mandag 27. dec. 2010.

Rejs via Puerto Rico, Caribiens gamle sørøverperle. Efter et par dg. i

den gamle spanske koloni venter Caribiens bedste udsigt dig!

Nemlig fra din terrasse på Hotel King Christian på St. Croix. 4 dg. på

den uspolerede tropeø, der oser af dansk historie, inkl. nytårsaften i 30

grader! Så videre til St. Thomas og nye dejlige 5 dg.

Stort udflugtsprogram inkluderet – det hele for kr. 17.995 -

Mulighed for ekstrapakke m. nytårsmiddag og tur til St. Jan og

Frederiksted.

Dette er en rejse for sande livsnydere!

Vi bor på dejlige hoteller (Sheraton Puerto Rico, King Christian Christiansted

og Carib Beach Resort St. Thomas) og vi tager os tid til at nyde

en fantastisk rejse, hvor en dansk ekspert rejseleder levendegør den

spændende historie for dig.

EXTRA OVERRASKELSE TIL LOKALAVISENS LÆSERE -

RING OG HØR NÆRMERE - FÅ PLADSER TILBAGE!

Skynd dig at reservere plads til et nytår for livet.

Læs alt om denne enestående rejse til vore gamle

tropekolonier på... www.danwing.dk

Ring & bestil fra 10.00 - 16.00 TLF.: 43 63 43 44

Eller på tlf. 30 69 59 99 alle dage. Arrangør Cruise2go medl. af rejsegarantifond nr.2041

DANWING.dk

NYTÅR

DANSK VESTINDIEN

LOKALAVISEN

Torsdag 18. november 2010

Shanes juleeventyr

Clevinsk. Red Barnet,

der hører hjemme på

Rosenørns Allé, har

sammen med forfatteren

Shane Brox lavet

en ny type pakkekalender

for de 4-10-årige

eller barnlige og

byggeglade sjæle uden

alder.

Red Barnets pakkekalender

består af 24 forskellige pakker,

der indeholder dimsedutter

og dingenoter, som

børnene selv sætter sammen

til deres helt eget nisselandskab.

Værktøjet er den limpistol,

som følger med de hemmelige

dimser i pakke nr. 1 og

så selvfølgelig fantasi, kreativitet

og en god portion lim.

Gennem 24 dage følger vi

den lille nisse Nurium Lillo,

der spreder julestemning, elsker

bolsjegrød og drømmer

om legetøj dag og nat.

Nurium får i løbet af julemåneden

besøg af familie og

venner, der på hver deres finurlige

og juleagtige måde får

den lille nisses oplevelser til

også at handle om børn i hele

verden og deres rettigheder.

Hver dag, fra den 1. til den

24. december kan man på

www.redbarnet.dk åbne en

låge i den elektroniske julekalender.

Bag hver låge gemmer

sig en lille film med Shane,

hvor han fortæller dagens historie

og bygger dagens figur

- Julen er en god tid for

børn og voksne at samles og

lave noget kreativt og hyggeligt

sammen. Det kan være at

bage julekager, lave julepynt

eller bygge et nisselandskab

Kort nyt

Økologisk julemarked

I det økologiske Inspirationshus findes den

ægte julehygge uden kunstige tilsætningsstoffer!

I år vil et væld af nye kunstnere og kunsthåndværkere

indtage Inspirationshuset side

om side med de gamle kendinge.

- Her er originale kunstværker, og intet

sted i byen finder man så mange originale og

sjove hjemmelavede ting, så hyggelig en

stemning, med ild i masseovnen, og en samling

originale kunstnerfolk, - der altid har

tid til en snak, lover Inspirationshuset i Allégade

7-9.

Guldalderkoncert

Søndag 21. november kl.. 16 er der koncert

i Møstings Hus med tenoren Steen

Nordberg-Nielsen og guitaristen Jens Overbye.

Programmet tager afsæt i musik fra husets

navngivers, Johan Sigismund Møstings tid.

Møsting var bla. finansminister under Frederik

6. Der vil blive opført romancer og

til vindueskarmen.

Det er med til at forstærke

julestemningen og giver kvalitetstid

i en ellers travl og til

tider stresset hverdag. Samtidig

er sådanne øjeblik en god

mulighed for at fortælle børn

om andre børns forhold i verden,

og hvorfor det er vigtigt,

at man hjælper hinanden. Det

er stunder som disse, børn tager

med sig og tænker tilbage

på, når de som voksne mindes

barndommens jul, siger

Shane Brox.

Alle 24 pakker leveres i papirposer

med flotte tal designet

af Shane og er lige til at

hænge på oldemors broderede

kalender, sætte på snoren

over pejsen eller lægge i julesokken.

Forældre og børn kan allerede

nu forberede sig på selv

at skulle bidrage med en æggebakke,

en juicekarton,

køkkenrulle-rør, to plastiklåg,

en vinprop, et foto og

mange andre små dagligdagsting,

som børnene sammen

med Shane forvandler til et

fortryllende børnevenligt nisselandskab.'

- I Red Barnet vil vi gerne

hjælpe forældre med at give

sange af Weyse og Rudolph Bay krydret med

sologuitarstykker

fra

samme periode

af Giuliani,

Mertz

og Rung, der

ligeledes tager

afsæt i

sange og romancer.

Billetter i døren.

Samlesmykker

deres børn en sjov og anderledes

julekalender med mening

i. Og så synes vi, at børn

har så meget at byde på, at de

selvfølgelig selv skal være

med til at klippe og klistre

sammen med Shane, som de

fleste jo kender i forvejen, siger

Pernille Weil, projektleder,

Red Barnet

Pakkekalenderen koster

349 kr. og kan købes på

www.redbarnetshop.dk eller

i SuperBrugsen, Kvickly og

www.nettorvet.dk. Overskuddet

fra pakkekalenderen

går til Red Barnet.

Født i Canada

Shane Brox er født i Canada i

1968, men flyttede til Norge

som treårig med sine skandinaviske

forældre.

Uddannet designer fra Kolding

Kunsthåndværkerskole

og blev derefter designer hos

Levi's. Boede i Sverige, Tyskland

og Belgien, inden han

flyttede tilbage til Danmark i

2001 og udgav sin første børnebog

i 2003.

I 2007 så TV programmet

'Shanes Verden' dagens lys, og

alle Danmarks børn fik en ny

Jørgen Clevin.

Man kan lørdag 27. november kl. 10.30 møde

Patricia og Stephanie fra den populære

popgruppe Alien Beat Club hos Plaza i Frederiksberg

Centret.

De to vil bl.a. fortælle om deres fælles vej

ind i musikbranchen og om deres deltagelse

i Spinning Ambassadør for programmet-

Spinning Jewelry, der på rekordtid er blevet

markedsledende inden for konceptet ”samlesmykker”.

Smykker, der som navnet antyder,

aktivt inddrager slutbrugeren i designprocessen,

og lader det være op til hende at

kombinere og skabe sit helt eget smykke alt

efter humør, anledning og behov.

Der er små gaver til de 50 første.


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 35

Billedet viser ikke bare en hvilken som helst "Dyrlægens natmad", næ nej, det er den ægte vare

fra St. Kongensgade, endda egenhændigt serveret af Ida Davidsens kærlige hånd.

Lokal opfinderen af

Dyrlægens natmad

KVL. Lokalavisen

bringer en række historier

fra seniorgartner

Kim Greiners bog

"Fra høj hat til gummistøvler".

Her fortæller

han om Landbihøjskplens

bidrag til den

berømte danske smørrebrødsseddel.

Af Kim Greiner.

I 1888 åbnede vinhandler

Oskar Davidsen sammen

med hustruen Petrea en vinstue

på Åboulevarden med

servering af småretter. I

1930´erne havde vinstuen

opnået internationalt ry med

verdens længste smørrebrødsseddel

på ikke mindre

end 1,4 meter og med over

177 forskellige stykker smørrebrød.

Mange af stykkerne

var selvopfundne og blev op-

Monolog. Biblioteket

og Kræftens Bekæmpelse

inviterer til teaterforestillingen

Oscar

og den lyserøde dame.

Pia Rosenbaum står alene på

scenen i historien om den

kræftsyge dreng Oscar. En

livsbekræftende forestilling

for voksne om at om at få det

optimale ud af livet, så længe

man har det.

Det sker søndag 21. november

kl. 15 på Frederiksberg

Hovedbibliotek.

Monologen handler om

den kræftsyge dreng Oscar og

hans sidste dage på hospitalet

sammen med Tante Rosa.

Hun tør, som den eneste, tale

om døden, og gennem leg oplever

Oscar nu et helt liv på

12 dage. Han vokser op, bliver

en ung mand, møder kærligheden,

bliver gift og dør

som en gammel mand.

På trods af det triste emne

kaldt efter berømte personer,

og heriblandt var klassikeren

"Dyrlægens natmad".

Dyrlæge Sigurd Keilgaard

tilså i 1920´erne hver aften De

Kgl. Stalde samt dyrene i Cirkus

Mie, der holdt til i Cirkusbygningen.

Hver aften

ved 22-tiden indfandt dyrlægen

sig i vinstuen og bad om

et stykke rugbrød med fedt

med en tyk skive leverpostej

og derover fire papirtynde

stykker salt kød med kraftsky.

Hertil skulle der drikkes en øl

- dengang altid en gammel

Carlsberg blandet med lige

dele Sønderborg Porter.

Undertiden hændte det, at

dyrlæge Keilgaard også indfandt

sig i vinstuen om formiddagen,

og så fik han "Dyrlægens

morgenmad", hvor

det salte kød til variation var

erstattet med tynde skiver

spegepølse.

er stykket en lys forestilling

om, hvor vigtigt det er at stille

spørgsmål til livet og ikke

forvente at få endegyldige

svar.

Oscar og den lyserøde dame

er skrevet af Eric-Emma-

I 1965 eksproprieredes ejendommen

på Åboulevarden,

og efter nogle år i Søpavillonen

flyttede restauranten

- nu under navnet Restaurant

Ida Davidsen - til St. Kongensgade

70, hvor det er oldebarnet

Ida Davidsen, der

fører smørrebrødstraditionerne

videre.

Smørrebrødssedlen er

mindst lige så lang som i de

gode gamle dage, og selvfølgelig

kan man stadig få legenden

"Dyrlægens Natmad",

der dog i vore dage ofte er

pyntet med løgringe og karse

- men det bliver den sikkert

ikke ringere af.

"Fra høj hat til gummistøvler"

er udgivet på Forlaget

Borgen. Fortællingerne i bogen

er alle fra Frederiksbergs

unikke perle, den gamle

Landbohøjskole og dens

pragtfulde have.

Oscar og den

lyserøde dame

nuel Schmitt (kendt fra Grønnegårds

Teatret 2009: Libertineren)

og instrueret af Annabelle

Rice.

Pia Rosenbaum er født i

1954 og uddannet ved Statens

Teaterskole i 1976. Hun

har siden medvirket i et utal

af forestillinger over hele

Danmark, men også i Cirkusrevyen

og på film og TV. Hun

har omfattende erfaring med

monologer og modtog eksempelvis

i 2001 stor ros for

forestillingen Århundredets

Rose. Pia Rosenbaum bor på

Frederiksberg, hvor hun også

er en af de lokale kulturkræfter.

Stykket anbefales fra 12

år. Gratis billetter fra 8. november

på biblioteket, tlf.

3821 1800 og www.fkb.dk.

Vind en middag for 2

Danske specialiteter

Sudoku- og krydsords-vinderne skal i denne

uge spise på Restaurant Hos Kim, Nørre Farimagsgade

13. Restauranten ejes af kokken

Kim Pedersen (bill.), og han serverer traditionel

dansk mad. Til frokost kan man bl.a. nyde

smørstegt fiskefilet med remoulade, pariserbøf

med det hele. Til aften er det danske

klassikere som f.eks. stegt flæsk, gammeldags

oksesteg og kalvelever i flødesovs med

bacon, der serveres. Restauranten har lukket

om søndagen.

Løsninger uge 45

357984216

624713859

198652473

841526397

962137584

735849621

216375948

479268135

583491762

]]]]]]]]]

_________

7 4 8

]]]]]]]]]

_________

6 7 2 3 4

]]]]]]]]]

_________

4 8 9

]]]]]]]]]

_________

3

]]]]]]]]]

_________

6 8 3 7

]]]]]]]]]

_________

2 4 1

]]]]]]]]]

_________

8 5 3

]]]]]]]]]

_________

2 9 5 7

]]]]]]]]]

_________

6 2

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

hver uge

Sidste uges

Sudoku-vinder blev:

Marid Achiam,

Howitzvej 47, 3.th.

2000 Frb.

Sidste uges

Krydsord-vinder blev:

Flemming Knudsen

Borups Alle 10,1.

2200 Kbh. N.

Sudoku

Hver uge har du chancen

for at vinde en middag for

to personer til en værdi af

kr. 300,00 på en af byens

restauranter, hvis du løser

kryds eller sudoku.

Løsningerne skal være

Lokalavisen Frederiksberg

i hænde senest mandag

kl. 16. Kuverten mærket

“Ugens kryds” eller ”Sudoku”

sendes til:

Lokalavisen Frederiksberg

Jacobys Allé 2

1806 Frederiksberg C


36

JUL PÅ 1. KLASSE:

9 juleretter

KUN 149

Priser er i kr. pr. kuv., min.

10 kuv., excl. miljøafgift og lev.

50 99

DINER

Transportable

Tlf. 70 25 01 02 jysk-diner.dk

SMAGERIET

forkæler dine julegæster!

Make

Nyhed!

your choice:

Vælg mellem hele 16

forskellige retter f.eks.:

Krydrede karrysild

Sød chiliristet laks

Svinemørbrad

Rustikke frikadeller

Appelsinglaseret svine� let

Roastbeef med pickles

Kalvecuvette

Ris a la mande

149,-

Ønskes � ere end 8 dele

tillægges KUN 20,pr.

del pr. kuvert

Priser er pr. kuv., min. 10 kuv.,

excl. transport og afgifter

1 & 2 Juledag

1. Hvide sild hertil hjemmelavet karrysalat.

2. Paneret fiskefilet hertil remoulade og citron.

3. ½ æg med rejer anrettet og pyntet på fad.

4. Ribbensteg hertil rødkål.

5. 2 luksus tarteletter m. hjemmelavet

høns i asparges.

6. Leverpostej m. champignon og bacon.

,-

7. Hjemmelavet ris á la mande hertil kirsebærsauce.

Sammensæt selv din julefrokost

7 retter kun kr. 99,-

Mad ud af huset

Åbent hele Julen & Nytår 2010

Forret: Laksemoussé. Dressing & Rustik baguette.

Buffet: Krydret kalvecuvette, Kyllingetærte m. pikantost &

99

Nakkefilet á la bombay, Græske kartofler.

,-

Kold hjemmelavet kartoffelsalat.

Bønnesalat m. rødløg & cherrytomater.

Pastasalat m. soltørrede tomater, spinat. kr.

Tomatsalat m. feta og løg.

Pris pr. kuv.

Excl. lev.

Min.10 kuv.

Tlf. 70 25 01 02

Vælg mellem 25

forskellige juleretter.

F.eks:

- Cremede karrysild med rødløg og æg

- Paneret fiskefilet med remoulade

- Halve æg med rejer

- Tarteletter med høns i asparges

- Roastbeef m/remoulade og peberrod

- Juleleverpostej med bacon og løg

- Orangeglaseret svinekam m/kompot

- Hjemmelavet ris a la mande med

kirsebærsauce

8 JULEDELE

FOR KUN

Tlf. 70 10 70 11 www.kokkenogjomfruen.dk

Bestil online

BLIV MEDLEM

RING 33 28 70 00

JULEFROKOST

SAMMENSÆT SELV

50

70 15 10 30

www.smageriet.dk

jysk-diner.dk

Det er nemt med mad leveret fra jysk diner.dk

99 kr. Excl. lev. Min. 10 kuv.

LOKALAVISEN

Det sker på

Torsdag

Høeg-Randa-Olsson

Oplev en anderledes trio:

T.S. Høeg, Vagn E. Olsson

og sangerinden Tina Randa,

der spiller alt fra David

Bowie, Brian Wilson til Duke

Ellington, tors. 25. nov.

kl. 23, Husets Teater,

Halmtorvet 9. (E)

Fredag

Kellermensch.

Den danske rockband Kellermensch

har haft et fantastisk

2010. Deres andet

album Narcissus udkom til

fornemme anmeldelser og

efter imponerende koncerter

på både SPOT- og Roskilde

Festivalen, har bandet

markeret sig med stor

succes i udlandet. Fre. 19.

novembe, kl. 21. VEGA,

Enghavevej 40 (E).

Klub Mahala.

Der kan lyttes og danses til

balkan, sigøjnerpunk og

horn m.m. på fredage i Ideal

Bar, når klub Mahala

sætter musikkens bastarder

på programmet. Fre. 19.

nov. kl. 23-05. Ideal Bar,

Enghavevej 40 (G).

Københavner

At blive københavner. Udstillingen

fortæller historien

om indvandringen til København

og dens afgørende

betydning for byens udvikling.

Tag på en kalejdoskopisk

fortælling om Københavns

fællesskaber, konflikter

og hybride livsformer -

set gennem indvandringens

linse. Fre. 19. nov. kl. 15.

Københavns Museum, Vesterbrogade

59 (E).

Lørdag

Mexico

“Hundredeårstrilogien”.

Koncert i anledning af 100årsdagen

for den mexicanske

revolution. 10 mexicanske

talenter præsenterer

et spændende program

med de mest betydningsfulde

mexicanske genrer i

det 20. århundrede. Koncerten

er verdenspremiere.

Lør. 20. nov. kl. 13. Københavns

Museum, Vesterbrogade

59 (G).

Ultimativ DJ

Svedhytten v. Djuna Barnes.

Velkommen til Djuna

Barnes. Djuna har spillet i

mange år, og er kendt som

ultimativt en af de største

dj's i dk. Denne søde

kvinde spiller alt fra undergrundsfester

til fashionshows.

Lør. 20. nov. kl. 23-

05. Ideal Bar, Enghavevej

40 (G).

Søndag

Religion

Gudstjeneste ved Gunnar

Bach Pedersen. Inden

gudstjenesten kl. 10, er der

forsmag i kirkens menighedssal,

hvor man diskuterer

religiøse spørgsmål,

bl.a. dagens tekst over et

rundstykke og en kop kaffe.

Søn. 21. nov. kl. 11.

Enghave Kirke, Sønder

Boulevard 120.

Populære bøger

Mød Iqbal Farooqs far.

Manu Sareen læser op af sine

populære bøger for hele

familien. Han svarer på

spørgsmål og fortæller om

tilblivelsen af bøgerne.

Søn. 21. nov., kl. 14-15.30.

Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade

4.

Politiske viser

Laboratorium for Politiske

Viser. Valget før valget: Sang,

rap, film og diskussion med

kendte skikkelser som Hanne

Reintoft, Mogens Jensen,

Pernille Frahm, Per Clausen,

Uffe Elbæk, Jesper Klein,

Fransk Dolkeparti, Gadekoret,

Jan Hammarlund, Mikkel

Skov, Oliver Ravn. Søn.

21. nov. kl. 20. PH Cafeen,

Rejsestaldene, Halmtorvet

9A (G).

Mandag

Epidemier i Kbh.

Offentligt foredrag i Videnskabernes

Selskab. Docent,

dr.phil. Karl-Erik Frandsen

holder foredrag med titlen:

“Epidemier i København

1645-1800. Man. 22. nov.

kl. 19.30. Det Kgl. Danske

Videnskabernes Selskab,

H.C. Andersens Boulevard

35, 3. (G).

Tirsdag

Evergreens.

En aften med lækker lyd:

Swing og 40-50´er musik.

Tir. 23. november 2010, kl.

20.30-22.30. (Fri entré)

Værtshuset Pinden, Reventlowsgade

4 (G).

Hardcore band

Helmet. Det amerikanske

post-hardcore band, Helmet,

har netop fejret 20-års

jubilæum. De har i den periode

formået at forbinde

indie-rock og metal og dermed

banet vejen for bands

som Silverchair, Deftones

Tina Randa kan høres i Husets teater torsdag 25. november.

og Chevelle. Tir. 23. nov.

kl. 21. VEGA (E).

Onsdag

Efterårskoncert.

Vesterbro Provstis Ungdomskor

under ledelse af

Lotte Smith Petersen fremfører

et blandet program af

både klassisk og rytmisk

musik. Kom og få en musikalsk

aften. Ons. 24. nov.

kl. 19. Absalons Kirke,

Sønder Boulevard 73 (G).

Nu og i fremtiden

Fernisering - pop-art

Billedkunstneren Tine Helleshøj

udstiller spændende

pop-art hos Anton Dam,

Gl. Kongevej 90. Kom og

se spændende kunst blandt

spændende boligindretning.

Udstillingen varer til

fredag 11. december. (G).

Gunnar Qvist

Gunnar Qvist udstiller malerier

hos Galerie Ellen Friling.

Vester Voldgade 117.

Der er åbent fre. kl. 15-18,

samt lør. 12-15. Udstilling-

Torsdag 18. november 2010

Vesterbro

en vises til lør. 27. nov. (G)

Kendt og ukendt

Ni litterære profiler fra Oplysningstiden,

udstilling på

Bakkehusmuseet, Rahbeks

Allé. vises til 5. dec. (E)

Fotoudstilling

Fotoudstillingen “Privat

fest”, et slidt og loddent

hul, beskidte stole i afdanket

betræk. Til lør. 20. nov.

Kl. 19 ons.-fre., kl. 14-18

lør. 11-14. Galleriet Riga,

Istedgade 98, 1. th. (G)

Eva Koch

Den danske videokunstner

Eva Koch lader video og

lyd møde klassisk skulptur

i særudstillingen “Salammbô”,

vises til 6. feb. Glyptoteket.

(E)

Abba

Den store musiksucces for

ældre og unge Musicalen

“Mamma Mia!”, Tivolis

Koncertsal, spiller til 31.

dec. (E)

Arbejdspladsen

Kunst på Arbejdspladsen

viser et udvalg af kunstsamlingen,

der består af

moderne dansk samtidskunst

og rummer nogle af

de absolut bedste danske

kunstnere. Arrangeret af

Foreningen Kunst på Arbejdspladsen.

Man. 8. til

lør. 20. november. Kl. 8-17

man-fre, kl.10-13 lør. (G)

Københavns Rådhus.

Post Hip Hop

Post Hiphop. Mads Lindberg,

Søren Thilo Funder,

Jan Danebod, Tanja Schlander,

Thomas Bo Østergård,

Brian Ravnholt Jepsen. Kurateret

af Theis Wendt. Udstillingen

er en undersøgelse

af post hiphop som

identitetsbegreb. Fre. 29.

oktober til lør. 27. november

2010, ons 12-17 tors

12-18 fre 12-17 lør 13-16 -

og efter aftale. Sidste udstillingsdag

27. nov. (G).

MOHS exhibit, Sønder

Boulevard 98.

Solo-udstilling

Helle Mardahl : “A Tribe

On A Pedestal. WAS præsenterer

solo-udstilling af

unge, danske Helle Mardahl

(f. 1976). På udstillingen

præsenteres nye

værker - minutiøst og detaljeret

udført malerier på

større lærreder, tekstilskulpturer

og en glasskulptur!

Fre. 5. november til

lør. 4. december, Fernisering

fredag 5 november, kl.

17-22. Udstillingen åbent

hverdage fra 12-17. (G).


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 37

Sidste tango på Blue Movie

Lokale eventyr. Forfatter

og seniorgartner

Kim Greiner elsker at

gå på eventyr i nabolaget.

Denne gang har

han været en tur i verdens

ældste pornobutik.

Af Kim Greiner.

På Vesterbrogade lå tidligere

en af verdens største pornobutikker

kaldet Blue Movie.

Den havde også kunnet bryste

sig af at være verdens ældste,

stadig eksisterende pornobutik,

men nu må en anden

overtage æren, for Blue

Movie er lukket - der er simpelthen

ikke penge i skidtet

mere.

Det er næsten et stykke af

verdens kulturarv, der forsvinder,

men teknologien og

internettet har fået de gamle

pornobutikker til at skrante.

Nationalmuseet har fået tilbudt

en del af Blue Movies interiører,

men de var ikke rigtig

interesseret, selvom de

mig bekendt har modtaget en

hashbod fra Christiania, og

den er vel hverken værre eller

bedre end et stykke pornokulturhistorie.

I sin tid blev massageapparatet

opfundet til behandling

af ømme skuldre, og det blev

i første omgang solgt i udvalgte

damefrisørsaloner. Det undrede,

at der fandtes så

mange ømme skuldre, for

kunderne strømmede til,

men så begyndte 10-øren at

falde, for sådan et apparat

kunne åbenbart også bruges

til andet end skuldrene.

Pornoens frigivelse

Med den viden i baglommen,

og med pornoens frigivelse i

Danmark i 1968 som det før-

ste land i verden, gav det fart

i den nye branche med sexlegetøj,

blade og film, og her

var Blue Movie helt fremme i

skoene. I sine velmagtsdage i

1970'erne havde Blue Movie

lagre over hele København,

og de eksporterede til hele

den store sexhungrende verden.

I 45 år eksisterede firmaet,

og de sidste ejere, Tina og

Jesper Strauss, er da kede af,

at det hæderkronede firma nu

må lukke, for det har hele tiden

været et solidt familieforetagende,

og som en naturlig

ting har hele familien stået

dernede som ekspedienter.

Da pornoen på nettet efterhånden

blev let tilgængelig,

og frække blade kunne købes

i enhver almindelig kiosk,

måtte Blue Movie ændre profil,

så de gik væk fra alt det almindelige

porno, og i stedet

specialiserede de sig i de særlige

ønsker. Disse ønsker er

langt under bæltestedet, og

pæne mennesker smuglede

dem hjem og gemte dem

under madrassen, og så blev

de kun taget frem i dølgsmål

og ved festlige lejligheder.

Men heller ikke det kunne

holde forretningen gående

med den stigende husleje og

finanskrisen, så 31. marts

2010 lukkede og slukkede

butikken med et brandudsalg

på 50 pct. rabat på alt i den

sidste måned.

Som eventyrer og med et

kommende foredrag om Vesterbro

på kryds og tværs,

måtte jeg med egne øjne se

nærmere på sagerne i den

gamle, hæderkronede butik,

inden nøglen blev drejet helt

om. Butiksfacaden strakte sig

vel 20-30 meter langs Vesterbrogade,

og det hele var overklistret

med ophør og rabat

på alt. Der var allerede ryddet

godt op, da jeg vovede mig

ind et par uger før lukningen.

Flere sidelokaler lå mørke og

tomme hen, og var det mon

herinde, at de 17 privatkabiner

til 45 kr. for en halv time

lå?

Ikke for sarte sjæle

Her i sidste akt var rummene

ved indgangen stadig spækket

med alskens ting og sager,

og der var ikke lagt fingrene

imellem. Ved et hurtigt kik på

filmene, kunne jeg godt se, at

det bestemt ikke var for sarte

sjæle, og jeg tror, at almindelige

mennesker nemt kunne

tabe appetitten. Bladene, der

lå stablet op, var af samme

skuffe, så jeg vidste næsten

ikke, hvor jeg skulle kikke

hen.

Det myldrede ikke ligefrem

med kunder og ud over mig,

der kun var med på en kikker,

var der et yngre par, en midaldrende

mand af anden etnisk

race og en ung kvinde i

måske trediverne, der helt tydeligt

kom lige fra arbejde,

som måske håndværker.

En midaldrende pornomor

stod bag kassen, og hun havde

hjælp at sin måske datter

eller barnebarn på omkring

10 år, men det var jo også et

gammelt familieforetagende,

så datteren modtog pengene

og gav byttepenge tilbage.

Den midaldrende mand

havde fundet noget interessant,

der med rabatten trukket

fra kun kostede 30 kr., og

da han åbenbart ikke var så

god til procentregning og gerne

ville spenderer en hel halvtredser,

måtte pornomor så

fortælle, hvor meget han så

kunne købe. Håndværkerkvinden

var nærmest gået

helt amok, og hun gik rundt

med favnen fuld af dildoer og

film, og der var vist også en

enkelt ridepisk med. Beløbet

på 677 kr. med rabatten fratrukket

betalte hun glad med

sit dankort, og så ellers lykkelig

ud, men en festlig aften

ventede nok også forude.

Jeg kunne høre på pornomor,

at hun med kærlig omhu

vejledte kunderne, og hun

frarådede at tage dildoer med

i badekarret, og efter brug

skulle de rengøres i rent vand

og have en gang talkum. Ja, så

blev man så klog. Hun påstod

i øvrigt, at selvom hun havde

stået i butikken i 6 år, så havde

hun aldrig set en pornofilm.

Ingen pæne sexscener

Jeg kunne ikke rigtig få øje på

noget, jeg kunne bruge til noget,

så jeg spurgte, om hun ikke

havde en film, hvor der var

noget handling ind imellem

nogle gerne pæne sexscener.

Det fandtes der ikke i deres

film, sagde hun, for det var

som regel kun mænd, der

købte dem, og de gad ikke alt

det der ind imellem, for de

ville kun have det lige på og

hårdt. Efter den oplysning

forlod jeg lettere svedt Blue

Movie med deres avancerede

specialisering, og jeg skal bestemt

ikke begræde lukningen.

Og så var det dejligt at

komme ud i den friske luft på

Vesterbrogade.

I andre butikker, der måske

har specialiseret sig i mere

blød erotik, er de kvindelige

kunder dog i stærk i fremgang,

og der kan det ligefrem

være sjældent at se enlige

mandlige kunder. Forhåbentlig

ligger der sådan en butik

på Vesterbro, og så må jeg,

måske iført kvindetøj for ikke

at falde for meget i øjnene, en

dag hen og se på sagerne.

Kort nyt

Susse Wold på Nørre Vosborg

Julen begynder på Nørre Vosborg. Onsdag den 24. november

drager Susse Wold fra Frederiksberg til den gamle herregård,

hvor de lokale blomsterdamer får hjælp af Susse

Wold med pyntningen af julebordet i Store spisestue. Hvis

nogen skulle være på de kanter læser hun kl. 17 H. C. Andersens

juleeventyr “Grantræet” i Riddersalen.

Efter Susse Wolds fortællinger vil der være mulighed for

at spise gløgg og æbleskiver i herregårdsstuerne.

DEN FESTLIGSTE & HYGGELIGSTE

FAMILIEFORESTILLING!

29. ÅR I TRÆK!

Ingen jul uden Kasper,

Jesper og Jonatan ...

13. NOVEMBER – 19. DECEMBER

ONSDAG-FREDAG KL. 17.00

LØRDAG-SØNDAG KL. 13.00 + 16.00

Billetten.dk

3963 6400/ 7015 6565 /

7020 2096

www.bellevueteatret.dk

Besøg

Storm P. - Museet

Museet er åbent:

ONSDAG, LØRDAG, SØNDAG

KL. 10 - 16

Storm P. - Museet

Frederiksberg Runddel

HJÆLP DYR I NØD

RING 33 28 70 00

DE UNDERJORDISKE

Juleforestilling for hele familien

19. nov. - 19. dec.

Allégade 7-9 • 2000 Frederiksberg • Billettlf. 38 87 87 10

billet@riddersalen.dk • riddersalen.dk

SIGNE EGHOLM OLSEN / JENS JØRN SPOTTAG

ULLA HENNINGSEN / ANN ELEONORA JØRGENSEN / TOM JENSEN

NIS BANK-MIKKELSEN / BENEDIKTE HANSEN / MAX HANSEN M.FL.

4. DECEMBER 2010 – 29. JANUAR 2011

SE MERE PÅ: NBT.DK

BILLETTER: 35 200 900 / BILLETBILLET.DK

-35% *

PÅ ALLE RETTER

– OGSÅ TAKE AWAY

*gælder ikke på buffet

SUSHI BUFFET 118 118,-

Spis hvad du kan - fra kl. 16.00

Take Away & Restaurant

Hollyland Sushi

Smallegade 8, Frederiksberg,

tlf. 56 91 46 17 - 20 91 46 17.

Alle dage 12:00 - 22:00

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Fra 6 år


38

Jul på Slottet kr. 2995,-

Nytår i Stettin - Stor **** Nytårsfest kr. 3295,-

Julefrokost, Juleindkøb, Jul i Stettin, Nytår på Diva Spa m.m.

Ring 33 13 52 23 eller vindroserejser.dk

Frelsens Hærs

Julekoncert 2010

SØNDAG DEN 5. DECEMBER KL. 15.00

I FALCONER SALEN

Medvirkende:

Birthe Kjær · Bobo Moreno · Tove Hyldgaard og Tonny Landy

Flemming Jensen · Dania Koret · Templets Hornmusikkorps

Konferencier: Tonny Landy

BILLETPRIS KR. 160,- + gebyr.

Billetsalg sker via BILLETnet på alle posthuse samt

tlf.: 70 15 65 65 og på www.billetnet.dk

Vel mødt til årets julekoncert!

SUCCESEN FORTSÆTTER!

3. gang på Østre Gasværk Teater

Hold din

JULEFROKOST

hos

RESTAURANT

TOPKAPI

Menu fra

Gl. Kongevej 41 B • 1610 København V • Tlf. 33 24 53 08

www.topkapi.dk

LAD DYRENE ARVE

RING 33 28 70 00

Syngende servitrisser og

spændende sofasøstre

Sladder og slåskampe

over kaffebordene

LØR. D. 20. NOV. KL. 13

ØSTRE GASVÆRK TEATER

GASVAERKET.DK / 39 277 177

109,-

Pr. person

(4 timers FRI BAR 199,-)

~100 år på Strøget ~

LOKALAVISEN

Jeg er en harpe

Liva. Revymuseet leverer

Pjankeviser og

andre glade sange i

weekenden.

Birgitte Bruun præsenterer

sammen med pianisten Henrik

Sørensen en times nyindstuderede

muntre og pjankede

viser lånt fra bl.a. Liva Weels

repertoire. Der sker lørdag

20. og søndag 21. nov. kl. 14.

Der serveres også Clara

Østøs “Det er måden”, sange

af Karen Jønsson “Han kommer

og banker” og “I aften”.

Frederiksberggade 10

1459 København K

Tlf.: 33124565

www.norskrejsebureau.dk

Smuksjøseter Fjellstue - Højt og frit på Høvringen

Terje Rakke/Nordic Life/INN

Få bilen gratis

med på de

fleste afgange.

Der er den skønne PH-version

af “Parlez-moi d'amour”,

lidt syng-med Kai Normann

Andersen m.m. Programmets

hovedsang hedder “Jeg er en

harpe” - sunget i sin tid af Liva

Weel, fremført her, inspireret

af Liva, i gummistøvler, regnfrakke

og med ægte HAR-

PE....

Harpen er venligst udlånt af

selveste Helen Davies Mikkelborg.

En enkel sang fremføres på

engelsk - mest fordi der nu er

en ægte harpe på scenen!!!

Langrendsferie

fra kun kr. 3.295

5 nætter med helpension.

Smuksjøseter er til dig,

der er vild med store

naturoplevelser. Bo midt i

naturen med en helt unik

udsigt og 150 km løjper.

Den har Birgitte Bruun ønsket

at synge i mange år: En

smittende skæg gammel Music

Hall-sang med navnet, “I

brought my harp to the party,

but nobody asked me to

play”...

Man kan se det for sig?

Der står damen med harpen

i armen, helt vild for at

underholde forsamlingen,

men alle går forbi og lader,

som om de ikke ser hende!!

Livet er uretfærdigt!

De orker ikke at høre på

hende!

Torsdag 18. november 2010

Crazy Christmas Cabaret

Skørt. Efter de sidste

par års rekordhøje tilskuerantal

tager Vivienne

McKee & Co fat

på endnu en Crazy

Christmas. Den 28. af

slagsen!

Igen i år bliver Glassalen i Tivoli

indtaget af en flok lystige

englændere fra London Toast

Theatre, der spiller op til Crazy

Christmas Cabaret: en

sprudlende morsom, musikalsk

forestilling, der ikke har

en pind med julen at gøre!

Vivienne McKee, der residerer

på Kochsvej, lavede sin

første Crazy Christmas Cabaret

i 1982 på Cafe Teatrets lille

kælderscene og rykkede i

1998 ind i Glasalen i Tivoli.

Fra 2002 har forestillingen

også spillet i Musikhuset i Århus

og hvert år valfarter nu

mere end 60.000 gæster ind

til den årlige Crazy Christmas

Cabaret.

- Det er mit store held, at

min form for humor appellerer

til det danske publikum,

for forestillingen er helt min,

da jeg både skriver og instruerer

den og også optræder i

den. Noget af det helt særlige

ved Crazy Christmas er jo, at

vi nedbryder “den fjerde væg”

- der hvor publikum sidder,

siger Vivienne McKee. Da jeg

kom til Danmark, instruerede

jeg faktisk en sommerrevy og

bad én af skuespillerne træde

frem og tale direkte til publikum,

og han sagde bare - det

gør man ikke!

- Man synger en sang, spiller

en sketch, og så kommer

den næste ind. Det er noget

meget traditionelt engelsk at

involvere publikum i den

grad. For mig handler det om,

at teatret er nærværets kunst,

direkte kommunikation, for

der sidder et levende publikum

foran dig, og du er selv

en levende person. Den forbindelse

gør teateret anderledes

og specielt, og jeg elsker

at kunne mærke mit publikum.

Engelsk julepantomime

Crazy Christmas Cabaret har

sit udspring i den engelske

“julepantomime”. I Storbritanien

er “the Pantomime” eller

blot “the Panto” en form for

teatralsk underholdning, der

spilles overalt i julesæsonen.

I Danmark har Vivienne så

tilføjet sine egne ideer. “The

Dame” f.eks. den helt “ufeminine”

kvindelige hovedrolle,

som helt tydeligt er en forklædt

mand i outrerede, vanvittige

kostumer - nogen

gange parodier på tidens mode

- er med sin varme, komedie

og konstante jagt på en

ægtemand en uundværlig del

også af Crazy Christmas,

mens hendes årlige samtale

med vores elskelige monark

er et element, der helt er Viviennes

opfindelse lige som

kultfiguren “Dr. van Helsingør”,

den danske læge med

sproglige vankeligheder, der

har en evne til at dukke op i

de mest utænkelige sammenhænge.

Sidste års Crazy Christmas

Cabaret omhandlende gang-

Foto: Anna Weber

Vivienne McKee laver kuleskørt

teater i Tivoli.

stere og blodtørstige mafiosi -

i år bliver det endnu mere

grusomt, når genren er horror.

Årets titel dækker over en

monsterproduktion i ordets

egentlige forstand. Varulve,

vampyrer, flagermus og Frankenstein

kommer til at fylde

denne bidende, blodtørstige

satire over alle genrens sindsoprivende

historier.

Som sædvanlig vil man også

præsenteres for sensationelle

sange, sindsyge slapsticks,

dejlige duller, dubiøse

dobbelttydigheder og dårende

dansenumre i dette mix af

Gotisk guf og eventyrlig engelsk

elegance. Publikum vil

udover McKee selv få et glædeligt

gensyn med Andrew

Jeffers som den uimodståelige

“Dame” og David Bateson i

et væld af roller fra monster til

lækker helt. Desuden vil en

række nye topprofessionelle

komikere direkte fra Londons

scener præge produktionen.

Godt to timers forrygende

forlystelse, der bedre end

“prosac” vil kunne kurere selv

den værste vinterdepression!

Det hele foregår på engelsk

og er som sædvanlig skrevet

af Vivienne McKee, som med

“Oh My Goth!” inviterer til

gys, gru og grin.

KIRSTEN, GHITA, STIG

eller RITTER, DENE, VOSS EN STJERNEGAL KOMEDIE af Thomas Bernhard

Kirsten Lehfeldt, Ghita Nørby, Stig Hoffmeyer Instr. Peter Langdal

BETTYNANSEN.DK • tlf 33 21 14 90 • BILLETBILLET.DK • tlf 70 272 272 • 26. NOV. - 22. JAN.


Torsdag 18. november 2010 LOKALAVISEN 39

De skæve eksistenser

Scene. Teater fantast

har 2. december premiere

på “Lønlig

iblandt os de går” - en

familieforestilling om

jul og hjemløshed.

Teater Fantast har skabt en

moderne juleforestilling om

byens hjemløse; dem vi ofte

ser på byens gader og stræder,

men som vi sjældent kender

eller taler med.

Dem, der sover i soveposer

på byens bænke, har plastikposer

i deres sko og deres liv

samlet i trådvogne fra Netto.

Om sommeren når solen

skinner, og om vinteren når

sneen daler - og til jul.

For selvom man ikke har et

vindue at hænge julehjerter

op i eller en ovn til at stege julegås

i, så bliver det til sidst

endelig jul.

“Lønlig iblandt os de går” er

et historie om to hjemløse,

der fejrer jul i en kold baggård,

mens gårdens beboere

indenfor i de varme lejligheder

fejrer julen med sang, julelys

og pakkeræs.

Temaet i forestillingen er

næstekærlighed og medmenneskelighed

- og vi håber med

forestillingen at kunne være

med til at kunne rykke ved

nogle af de fordomme og den

frygt som små og store, børn

og voksne kan opleve, når der

handler om byens skæve eksistenser.

Nyd julefrokosten

og oplev ægte dansk madtradition

Hansens Julefrokostanretning

Marineret sild, fersk røget laks, fiskefilet med

remoulade, sylte med rødbeder, flæskesteg med

hjemmelavet rødkål, brie med druer

Pris per couvert ..................................... Kr. 179,00

Serveres fra 11.00-17.00

Lux juleanretning

Marineret sild, fersk røget laks, fiskefilet med

remoulade, sylte med rødbeder, flæskesteg og

andesteg med hjemmelavet rødkål og surt,

brie med druer, ris à l’amande med kirsebærsauce

Pris per couvert ..................................... Kr. 229,00

Serveres fra 11.00-17.00

Forestillingens dialog er

udelukkende baseret på

kendte julesange og salmer,

men Teater Fantast har klippet

og klistret - og flettet linjerne

sammen på en ny måde,

så de genkendelige julesange

får nyt liv og giver anderledes,

tankevækkende mening.

Medvirkende er Stine Q.

Pagh og Ditte Ylva Olsen.

Mads M. Nielsen har instrueret,

og scenografien står

Luise Midtgaard for.

Stykker spiller i Basement,

Enghavevej 42 - det er kælderetagen

i Kulturhuset. fra 2. til

19. dec. tirs.- fre. kl. 19 Lør.

og søn. kl. 16.

Se også www.teaterfantast.dk

Kr. 179,-

Kr. 229,-

Hansens gamle Familiehave har levende musik

hver fredag og lørdag aften i december

Ring og bestil bord allerede i dag

Åbent alle dage fra kl. 11.00 - 24.00

Husk vi har åbent fra 7. januar og lige til 2. juledag

Hansens Gamle Familiehave • Pile Allé 10-12 • 2000 Frederiksberg

tlf. 36 30 92 57 • info@hansenshave.dk • www.hansenshave.dk

Bastholm - Restaurant & Vinstue

Anno 1884

BASTHOLMS STORE JULESHOW

LØRDAG 18. DECEMBER KL. 21

MED STORT JULEBORD

KLINKE & STONEY`s JULESHOW

Michael Klinke og Steen Hansen er to garvede showbisser og sande

mestre på deres instrumenter og leverer topprofessionel underholdning

med deres forrygende fortolkninger af 50/60érnes gyldne hits, eks. :

Elvis Presley, Bob Dylan, Buddy Holly, Chet Atkins,

Louis Armstrong, Willie Nelson, Johnny Cash, Ricky Nelson,

Carl Perkins, Beatles, Everly Brothers!

... og naturligvis et udvalg af julens klassikere !

sing’ a long og instrumentals.

Stort julebord:

Marinerede sild

Hjemmelavet karrysild

Æg og tomat

Kryddersild m/ purløgscreme

Rødspættefilet m/ hjemmelavet remoulade

Rejer m/ mayonnaise

Andesteg m/ hjemmelavet rødkål

Hjemmelavet æbleflæsk

Flæskesteg m/ rødkål og surt

Glaseret juleskinke m/ grønlangkål og brune kartofler

Lun mørbrad m/ champignon a la creme

+ Surprise

Ostefad m/ peberfrugt og druer

349,- pr. person

Ekstra: Røget ål m/ røræg og purløg 49,- pr. person

Skulle De have andre ønsker, står vi naturligvis til deres rådighed.

Vel mødt på byens hyggeligste vinstue

DANASVEJ 40 • FRB • TLF 33 3153 90 Bordbestilling

Julemad ud af huset

Klassisk buffet med twist af fornyelse

♥ Cremede Karrysild m. Kapers

♥ Julemarinerede Sild

♥ Gravad Laks m. Rævedressing

♥ Æg & Rejer m. Kaviarrørt Dildcreme

♥ Fiskefilet m. Ingefær-rørt Remoulade

♥ Kalveleverpostej m. Bacon & Surt

♥ Saftig Kamsteg af Frilandsgris

♥ Mini-Mørbradbøf i Champignon á la Creme

♥ Lækre lune Frikadeller

♥ Rødkål tilsmagt med Appelsin & Kanel

♥ Jysk Egnsbrie m. druer

♥ Klassisk Ris à la mande m. Kirsebærsauce

♥ Friskbagt Landbrød & Rugbrød

Mindre end 15 personer + 20 %

Julefest i vores lokaler

på Strandvejen inkluderer...

anbefales.

ÅRETS JULEFROKOST

- HOS JER SELV ELLER HOS OS?

Med The Kitchen kan vi levere maden - eller hele festen alt inklusiv

♥ Velkomst med Cava & Tapas

♥ 3-retters julemenu eller julebuffet

♥ Udsøgt Vinmenu eller Juleøl - ad libitum

♥ Kaffebuffet

♥ Fri Bar

Julefest

med hele “svineriet”

Arrangementet entet

inkluderer

moms,

tjenere, kokke, kke,

rengøring,

opdækning g og og leje

af lokaler. Så å bli’r det

ikke meget bedre

og nemmere. re.

Normalpris

999 kr.

Færre end 40

pers. + 20 %

Bestil i dag på 70 20 14 34 | ma mad@ mad@thekitchen.dk d@ d@th thek ek | Strandvejen ra rand ndve veje jen n 26 | 21 2100

00 KKøb

København øben øb øbe en enha havn vn Ø


Historisk

ejendom

LokalBolig sælger flere og flere boliger på Vesterbro. Vil du være en del af succeshistorien så ring 33 86 15 55

Sankt Jørgens Alle 10, 5. th., 1615 København V

Særdeles lækker penthouselejlighed med gode

spændende løsninger!

Beliggenhed:Lejl. er beliggende 30 meter fra Sankt

Jørgens Sø, som nabo til Planeteriet, 500 meter fra

Rådhuspladsen og Tivoli. Gl. Kongevej og Vesterbro

Torv. Ejendommen: Nydelig klassisk hjørneejendom

Energimærke:

Ny pris

fra 1877. Lejl. indeh.: Entré, stor stue mod gaden,

bl.a. med lækker glaskarnap, dejligt køkken med

gode hårde hvidevarer og "samtale-åbning" mod

stuen, rummeligt soveværelse, smart udnyttet

gangareal med arbejdsplads, nyt stilfuldt badevær.

fra 2008 samt endnu et soveværelse.

Sag: MY0359-14

Vesterbrogade 148C, 2., 1620 København V

Indskud: ............ 245.000 Oehlenschlægersgade 25, st. th., 1663 København V

Historisk ejendom

Denne charm. lejl., er unikt beliggende lejlighed i det lækre gårdmiljø i "Sorte

Boligafgift: ............ 7.662

Anvendelsesudg.: ...... 500

Udgang til gårdmiljø

Lejl. fremstår i rigtig flot stand. Lejl. indeh.: Fordelingsentré, stort sovevær.,

Hest" -et område fyldt med historie. Her er P-kælder, eget loftrum, vaskeri,

dejligt børnevær., stor stue, lækkert nyere badevær. samt stort nyere

børnevenligt gårdmiljø, cykelparkering mv. Flere af ejd. er meget historiske og

køkken-alrum fra 2007 m. direkte udg. til stort gårdmiljø!

dermed fredet og bevaringsværdige. Indeholder: god entré m. indbygg. skabe, Bolig: .................... 72 m²

dejl. spisekøk., sydvestvendt hjørnestue, rummeligt sovevær. med skabsplads, Grund: ..................... 0 m²

samt stort badevær. med god bruseplads.

Stue/vær.: ................... 1/1

Energimærke: Sag: MY0339-14 Opført: ..................... 1771 Energimærke:

Sag: JBM0341-14

Morten Yde Jeppe Berg

Madsen

Lone

Dietrichsen

Kenneth Engel Juliane

Dueholm

LokalBolig Frederiksberg

Elbæk, Johansen & Yde

Gl. Kongevej 146

1850 Frederiksberg C • Tlf 33 86 15 55

Nye sager hver dag på

lokalbolig.dk

Knt.: .............. 2.995.000

Udb.: ................ 150.000

B/N: ........ 19.225/16.697

Bolig/kld.: .......... 101/0 m²

Grund: ..................... 0 m²

Stue/vær.: ................... 1/2

Opført: .................... 1877

Indskud: ............ 545.000

Boligafgift: .............. 6.551

Anvendelsesudg.: ....... 595

Bolig/kld.: ........... 73/0 m²

Grund: ..................... 0 m²

Stue/vær.: ................... 1/2

Opført: .................... 1883

More magazines by this user
Similar magazines