Kerteminde

e.pages.dk

Kerteminde

KERTEMINDE • MUNKEBO • LANGESKOV • ULLERSLEV • www.kertemindeugeavis.dk Tirsdag den 12. oktober 2010 .Årgang 131 5.ÅRGANG

Efterårsferie

se side 13

Hakket okse 10% pr.kg 42,-

Hakket okse 3-7% pr.kg 55,-

Culotter pr.kg 85,-

Bøf Stroganoff

af inderlår pr.kg 75,-

Kalveculotter pr.kg 100,-

4 stk. tykstegsbøffer 90,-

4 stk. Filetbøffer 130,-

1 hel Kalvemørbrad pr.stk. 290,-

Hakket gris 6-10% pr.kg 40,-

Røget spæk pr.kg 50,-

Okse- & kalvekød fra

egen opskæring

Slagter MORTEN

Strandvangen 4·Kerteminde

Tlf. 6532 4434 -mobil 2261 6678

ÅBENT HVER FREDAG KL. 11.00 -17.00

KUN TIRSDAG-LØRDAG

Før499,-

Nu 399,-

Sort ruskind

Før399,-

Nu 299,-

Sort

Før499,-

Nu 399,-

Gratis

parkering lige

ved døren

Vi

holder

lukket i

efterårsferien

(uge 42)

DANSK KØD

SPAR

100,-

����������������� �� � ���� ��������� � ���� �� �� �� ��

HER OG NU TILBUD

-sedem på www.aunslevtaepper.dk

eller ring efter Tæppebussen!

Åbent mandag-fredag 9.00-17.00 eller efter aftale. Lørdag 9.00-12.00.

v/Claus

Winther

Bystævnet 4·5800 Nyborg ·Tlf. 65 36 12 49 ·Bil 23 71 57 49

www.aunslevtaepper.dk · mail@aunslevtaepper.dk

SPAR 33%

RUSTBESKYTTELSE

RUSTBESKYTTELSE SPAR 33%

Behandling kun hvert 3. år -Nyere biler -personbiler

Op til 18 års garanti på nye og brugte biler fra 1. reg. dato

(brugte efter godkendelse).

BEMÆRK:

Kun behandling

hvert 3. år

Bemærk: Kun behandling hvert 3. år.

VIGTIGT! Før behandling

•Viafmonterer bilens inderskærme

•Vitrykrenser din undervogn m/vand

•Vivarmelufttører

•Vihar professionelle sprøjteskemaer

Vi er tilsluttet Dansk

Teknologisk institut

Kvalitetskontrol -din garanti

for veludført arbede.

FYNS UNDERVOGNSCENTER ApS

Holkebjergvej 62

5250 Odense SV TLF. 66171300

Undervisningen gik op ien

spids på Langeskov Skole

Besøg fraPolen og Østrig. Se side 12

Masserafstøtte til brysterne

Læsside 3

PopulæreKeld og Hilda

begejstrede på Lindhøj

Læsside 8


2

munkebO: Salgskonsulent

Troels Nielsen overtog den

ledige post som formand for

Foreningen Munkebo Bycenter

på foreningens generalforsamling.

På mødet drøftede

man centrets udvikling. Det

skete ilyset af de mange ledige

butikslokaler.Også samarbejdet

med Kerteminde Kommune

og indehaverne af centret

blev drøftet. De øvrige bestyresesmedlemmer

er:


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

3

Lyserød lørdag

skæppede godt ikassen

norDøstfyn:


4

Byrådet

afholder møde torsdag den 14. oktober

2010 kl. 17.00 på Rådhuset i Kerteminde

Sager på åbent møde:

152. Spørgetid

153. Indkaldelse af stedfortræder

for Bente Østerbye Olesen

154. 2. behandling af budget 2011 - 2014

155. Beskæftigelsesplan 2011 - tillæg om

virksomhedsrettet indsats

156. Salg af jord:

Sommerbyen i Kerteminde

157. Sager og skrivelser til orientering

Dagsorden kan læses på kommunens

hjemmeside www.kerteminde.dk

Teatret rykker ud

Fredag den 29. oktober er der mulighed for

at opleve folkekomedien ”Producenterne

fra Fjællebroen”. Det foregår på Skolen

ved Noret/festsalen, Lindøalleen 51,

5330 Munkebo kl. 19.30. Forestillingen

handler om sandhed, retfærdighed og

andet merchandise. Peter Gantzler ses i

farcen fra den yderste provins.

Herudover er der kl. 19.00 smagsprøve på

Dukketeatret Svantevit’s forestilling ”Noahs

Ark”. Oplev på tæt hold de virkemidler,

der har ført til indstillingen til den fynske

Kulturpris 2010.

Billetter á 40 kr. kan købes på

Kerteminde Turistbureau, Strandgade 1 B,

tlf. 65 32 11 21.

Baggrunden for forestillingerne er, at

Kulturregion Fyn ønsker at give alle

fynboer mulighed for at se kvalitetsteater,

uden at skulle rejse langt efter det. Derfor

er der taget initiativ til en fynsk teaterturné,

der skal gæste alle de ti fynske kommer

i oktober og november 2010.

På scenen: Peter Gantzler, Rikke Lyloff,

Patricia Schumann m.fl.

Instruktør: Heinrich Christensen

Manuskript: Lasse Bo Handberg og

Heinrich Christensen

Scenograf: Anne Mette Drivsholm

Producent: Baggårdsteatret

Se mere på www.kulturregionfyn.dk

Tilladelse til

husdyrproduktion på Tornø

Kerteminde Kommune har meddelt miljøtilladelse

til kødkvægproduktion på 35,1

DE/år på bedriften matr. nr. 1

Tornø By, Munkebo, beliggende Dræby

Fedvej 555, 5330 Munkebo. Tilladelsen

omfatter bedriftens anlæg med tilhørende

udbringningsarealer og er meddelt i

henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse

m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20.

december 2006.

Enhver med retlig interesse i sagens

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

INFORMERER

udfald kan senest tirsdag den 9. november

2010 klage over afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt og stiles

til Miljøklagenævnet, men fremsendes til

Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen,

Hans Schacksvej 4,

5300 Kerteminde, som videresender klagen

til Miljøklagenævnet ledsaget af den

påklagede afgørelse og det materiale, der

er indgået i sagens bedømmelse.

Tilladelsen inkl. miljøvurdering er offentliggjort

på www.kerteminde.dk under

Virksomheder/Landbrug.

Landzonetilladelser

Kerteminde Kommune har i henhold til

bestemmelserne i Planlovens § 35, stk. 1

meddelt følgende landzonetilladelser:

Tilladelse til ændret anvendelse af 60 m 2

fra beboelse og 18 m 2 fra udhus til erhverv

i form af Microhøjskole på matr. nr. 1 z

Hverringe Hgd., Viby, beliggende Hverringevej

177, 5300 Kerteminde.

Tilladelse til oplagring og nedknusning

af murbrokker på matr. nr. 42 b og 46 a

Birkende By, Birkende beliggende Langagervej

9, 5550 Langeskov. Tilladelsen er

tidsbegrænset i 5 år gældende fra klagefristens

udløb.

Tilladelse til udnyttelse af 246 m 2 af

tageetage over eksisterende hestestald

til helårsbolig og erhverv på ejendommen

Fynshovedvej 417, 5390 Martofte.

Nærmere oplysning om tilladelsernes omfang

og vilkår kan fås ved henvendelse til

Miljø- og Kulturforvaltningen, Kerteminde

Kommune.

Enhver med retlig interesse i sagens

udfald kan senest tirsdag den 9. november

2010 skriftligt klage over afgørelserne.

Klagen skal indsendes til Kerteminde

Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen,

Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, der

sender den videre til Naturklagenævnet.

Naturklagenævnet vil opkræve et klagegebyr

på 500,00 kr. efter modtagelsen af

klagen.

Vejledning om gebyrordningen kan ses

på www.nkn.dk, hvor der også findes en

klageformular til brug for indsendelse af

klage.

En tilladelse må ikke udnyttes før en

eventuel klagesag er afgjort, medmindre

klageinstansen bestemmer andet.

Godkendelse efter

Miljøbeskyttelsesloven

Kerteminde Kommune har meddelt miljøgodkendelse

af nedknusningsanlæg beliggende

Langagervej 9, 5550 Langeskov,

matr.nr. 42 b og 46 a Birkende By, Birkende.

Godkendelsen er tidsbegrænset for

5 år og givet til Genknus Fyn v./ Flemming

Pedersen, Grønnegyde 1, 5863 Ferritslev,

cvr.nr. 3323 9564.

Nærmere oplysninger om godkendelsens

forudsætninger og vilkår kan ses på Kerteminde

Kommunes hjemmeside

www.kerteminde.dk eller kan fås ved hen-

Tel. 65 15 15 15

Fax. 65 15 15 25

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

vendelse til kommunens Miljø- og Kulturforvaltning.

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet

af enhver med retlig interesse i

sagens udfald. Klagen sendes til Kerteminde

Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen,

Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

eller mailes til kommune@kerteminde.

dk og skal være modtaget i Rådhusets

åbningstid senest den 9. november 2010.

Kommunen sørger for at eventuelle klager

videresendes til Miljøklagenævnet.

Odense Havneterminal

Afgørelse om VVM og forhøring

Kerteminde Kommune har meddelt

VVM-pligt på en ansøgning om udvidelse af

Odense Havneterminal, der skal muliggøre

brug af havnen i forbindelse med Femern

Bælt-forbindelsen, samt som godstransporthavn.

Der startes samtidig en offentlig forhøring,

hvor der indkaldes til ideer og forslag,

som skal indgå i den kommende VVMredegørelse.

Forhøringen fastsættes til 4

uger, hvorved ideer og forslag skal være

indgået senest den 9. november 2010.

Ideer og forslag kan sendes til Kerteminde

Kommune, Hans Schacksvej 4,

5300 Kerteminde, Mrk. Odense Havneterminal,

eller via e-post til

jhr@kerteminde.dk.

Yderligere beskrivelse af anlægget samt

skitsetegninger kan ses på www.kerteminde.dk,

søgeord ”Odense Havn”, eller

kan tilsendes ved henvendelse til kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-pligt kan, for så vidt

angår retlige forhold, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt

til Naturklagenævnet, Rentemestervej

8, 2400 København NV eller i e-post til

nkn@nkn.dk. Klager skal være Naturklagenævnet

i hænde senest 4 uger efter

denne offentliggørelse. Naturklagenævnet

opkræver et klagegebyr på 500 kr.

Vejledning om forståelse af ”retlige for

hold” samt klageregler og gebyrordningen

kan findes på nævnets hjemmeside

www.nkn.dk.

kommune@kerteminde.dk

www.kerteminde.dk

Søgmålsfristen for domstolsprøvelse af

afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

Før - og efterfødselsgymnastik

Nye hold starter i uge 43 i Kertemindehallen!

Efterfødsel 1: onsdag 27-10 kl. 10.15-11.45

Efterfødsel 2: torsdag 28-10 kl. 10.00-11.30

Graviditetsgymnastik: torsdag kl. 28-10

19.00-19.55

Babymassage: fredag 5-11 kl. 9.30-11.00

Henvendelse og tilmelding til FOF Østfyn

3080 2660 eller www.ostfyn.fof.dk

Kerteminde

sport & fritid

GRATIS AKTIVITETER FOR BØRN OG

UNGE I EFTERÅRSFERIEN

Munkebo Idrætscenter

Mosevangen 2

5330 Munkebo

65 15 16 15

Svømning:

Mandag den 18. oktober

Tirsdag den 19. oktober

Onsdag den 20. oktober

Torsdag den 21. oktober

- alle dage kl. 13.00 - 15.00

Svømning DUI:

fredag den 22. oktober

Kl. 18.30 - 20.00

Bowling:

Mandag den 18. oktober

Onsdag den 20. oktober

Fredag den 22. oktober

- alle dage kl. 16.00 - 18.00

Indskrivning fra kl. 15.30

Alle er velkomne!


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

5


6

DESIGN TIL

SMÅ PRISER

÷50%

Nu 499 50

Før 999,-

Nu 499 50

Før 999,-

PRISERNE

ER INKL.

SKÆRME

Nu 599 50

Før 1199,-

Nu 174 95

Før 349 95

Lyskugle

Lille:

Nu 84 50

Før 169,-

MEGA A/S · Risingsvej 67 · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 82 82 · Hverdage 10-19 · Lørdag 10 -16

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

En aften ivinens verden

Dervar mereend 100 forskellige vine at smage på, da Købmandsgården

isidste uge havde arrangeret vinsmagning på Sortekilde

Medhversit personlige glas kunne de besøgende vin-fans go rundt til de

forskellige stande og smage af hjertens lyst.

KERTEMINDE: De ædle dråber

blev snuset til, kigget indgående

på, og de blev rullet på tungen

og iltet mellem tænderne, da

der itorsdag varvinsmagning på

Sortekilde.

Detvar de to vinhandlere

Steen Sørensen og Jonas Nielsen,

der havde fået ni forskellige leverandører

til at stille op,oguddele

smagsprøver på udvalgte vine.

Og der blev smagt på alt fra

søde hvide riesling over lette

tyske rødvine via krydrede spaniolereoglivlige

italieneretil de

fyldigerebourgogner.Prismæssigt

bevægede de udvalgte vine

sig også over et bredt spekter

fra en flad halvtredser til adskillige

hundredekronesedler for en

flaske.

Hver gæst blev vedindgangen

forsynet med et smage-glas, og så

vardet ellers bareatslente rundt

fra bordtil bordogpege på det,

man gerne ville haveentår af.

Derblev selvfølgelig kun

skænket en lille tår ad gangen, og

der vardaogså små spande, man

kunne spytte vinen ud i, når

man havde ”smagt ibund”. Men

det varder nu ikke mange almindelige

”menige”, der kunne

nænne -når den gode vin fåørst

varkommet ind imunden, så

skulle den også videremed i

halsen.

Detblev en aftnen til gensidig

tilfredshed for alle involverede,

kunne Steen Sørensen dagen

efter fortælle: -Vihar kun haft

positivetilbagemeldinger fra de,

der havde løst billet til at smage

vinene, og det samme gælder

fra leverandørerne -deerendda

yderst tilfredse.

Vinhandlerne fra Vestergade

har iøvrigt ”meregodt iærmet”

-den 9. december inviterer de

således til portvinssmagning.

Desuden er der hver fredag

eftermiddag mini-vinsmagning i

butikken iVestergade.

Mere end 100 forskellige vine blev vurderet af gæsternes smagsløg.

INGEN SKOLE

INGEN BUS

TJEK KØREPLANEN

I EFTERÅRSFERIEN!

Husk at skoleafgangene ikke kører i

efterårsferien (uge 42).

Skoleafgange er markeret med S

eller blå farve i køreplanen.

I køreplanens kalender kan du se,hvilke typer

afgange,der kører på de forskellige dage.

Se alle køreplaner på FynBus.dk

Godt på vej


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

7

Ib Andersen har overtaget grillen på Ndr.Ringvej, og over disken langer

han nu ”Pølsemandens Langelænder”.

Ny mand på grillen

KErtEMiNdE: KokIb

Andersen har overtaget ”Hos

Morfar”påNdr.Ringvej. Samtidig

har han ændret navnet til

”Ibbers Pølser”.

Siden nytår har grillen været

drevet af Knud Erik Larsen,

men han har valgt at stoppe,

og derfor kunne Ib Andersen

overtage stedet. De seneste 18

år har han arbejdet iMarketenderiet

på Lindøværftet, men da

det blev ”udliciteret”, stod Ib

Andersen sammen med mange

andretilbage med en masse

talenter,men ingen ”gryder at

røre i”.

-Heldigvis fik jeg arbejdet

med rengøring og udlejning af

Drigstrup Sognegård, men jeg

har tid til mere. Derfor har jeg

overtaget grillen. Jeghåber på

en ugentlig fridag, men ellers

er der åben fra 10 til 20. Jeg

har skiftet ud på menukortet,

så det nu er Langelands pølser,

der giver et knæk fra sig, når

kunderne bider til. Jegplanlægger

også at udvide menukortet

med kold kartoffelsalat

og varme frikadeller,siger

54-årige Ib Andersen.

Nu kanman spiseitaliensk iMunkebo

MUNKEBO:Køkkenchef

Thomas Nielsen åbnede isidste

uge restaurant Tommy’s idet

tidligereRTS BygpåButikstorvetiMunkebo.Det

er en

dansk-italiensk restaurant, og

selv om en anden restauratør

for få måneder siden opgav at

drivepizzeria ideselvsamme

lokaler,såerThomas Nielsen

optimist.

-Vivil driveenrestaurant,

der prismæssigt befinder sig

mellem krooggrillbar -etgodt

og billigt spisested, og jeg er

sikker på, at et dansk-italiensk

spisekorttiltaler mange. Jeg

står selv ikøkkenet og garanterer

for kvaliteten. Vi serverer

alt fra dansk bøf og steak til

pizza og pasta, fortæller Thomas

Nielsen, der har boet på

Fynihele sit 38-årige liv og levetafatlavemad

i22år.

De seneste 9århar han væretkøkkenchef

ienstor restaurant

iOdense.

-Men jeg blev gjortopmærksom

på det ledige lokale

iMunkebo, og da jeg gerne

teater

forlader

baggår-

den

MUNKEBO: Baggårdsteatret

fra Odense gæster Skolen ved

NoretiMunkebo fredag den

29. oktober med forestillingen

”Producenterne på Fjellebro”.

Forestillingen, der er en satirisk

komedie om tredanske

filmproducenter,som stikker

hovederne sammen for at vælte

regeringen, har firemedvirkende:

Peter Ganzler,Rikke

Lylloff, Patricia Schumann og

Kertemindes Revy-direktør

Mads Nørby.

De medvirkende er Peter Ganzler,Rikke Lylloff,

Patricia Schumann og Mads Nørby.

Thomas Nielsen iden nyindrettede

restaurant, som han åbnede

isidste uge.

ville prøveatværeselvstændig,

slog jeg til. Jeghar gjort

lokalet mindreogsat en ny bar

op.Desuden er der kommet

gardiner for vinduerne. Vi har

to spisekort. Detmindste er

til restaurantionens gæster,og

et noget størretil ”mad ud af

huset”. Nårvihar fået gang i

restauranten, er det min plan at

lavenogle musikalske aftener

for henholdsvis det unge publikum

og for de lidt ældre, siger

Thomas Nielsen, der holder

åbningsreception onsdag den

13. oktober fra kl. 15 til 17.

-Såserverervilidt smagsprøver

fra køkkenet og der

bliver lejlighed til at hilse på

personalet. Jeghar ansat otte

medarbejdere. Deterfortrinsvis

folk, som jeg har samarbejdet

med iOdense, siger han.

DeterKulturregion

Fyn, der betaler

det meste af gildet.

Regionen har sat sig

for at givealle fynboer

mulighed for

at se kvalitetsteater.

Derfor bringer man

teatret ud, hvor folk

bor.Billeterne sælges

på Turistbureauet i

Kerteminde.


8

Den sunde måde at sidde på ®

Ring efter

stolebussen...

Er du forhindret iatkomme til os,

kommer vi gerne til dig. Ring og

aftal tid med en konsulent for en

afprøvning ieget hjem. Vi kommer

med prøvestole og stofprøver.Det

er gratis og forpligter ikke.

Køkkenrenovering med stor besparelse

- Professionel køkken-renovering siden 1986

• DK’s største lågeprogram efter individuelle mål.

• Bordplader i massiv træ, laminat, granit og stål.

• Skuffer i alle typer efter mål.

• Fast pris - med eller uden montering. (Egne montører)

• Hurtig og præcis levering.

• Renovering til under halv pris i forhold til nyt

• Besøg evt. vor udstilling på fabrikken.

65 33 19 66

10 års

stelgaranti

Møbler efter mål

Alle hvilestole kan

individuelt tilpasses,

så du får en perfekt

siddekomfort.

Model Plus

Blangstedgårdsvej 3•5220 Odense SØ •Tlf.: 66 15 95 10 •www.siddegodt.dk

Ring efter konsulentbesøg

- og et uforbindende tilbud.

BKN Produktion A/S · Langemosevænget 1 · DK-5853 Ørbæk

www.bknproduktion.dk

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

keld &Hilda fandt melodien på Lindhøj Plejecenter

munkebo:


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

9

BYGEN

SJOVERE

Nielsen’steenz

Kop & Kande

Name It

Bog & Idé

V

EFTERÅRSFERIE

– i Rosengårdcentret og vind flotte LEGO® præmier!

Rosengårdcentret slår dørene op for en sjov efterårsferie for klods majorer

i alle aldre. Leg med og byg flotte huse eller seje figurer, tag en dukkert i

Duplo® badekarret eller deltag i konkurrencerne om flotte præmier.

Tag hele familien med – der er LEGO klodser nok til alle!

GAVEKORT Gælder til alle

butikker, købes på rosengårdcentret.dk

eller i Informationen i RødGade.

Se de spændende varer

og tilbudfra butikkerne

i vores nyemagasin på

rosengårdcentret.dk

VIND

MEDWOODY

Gæthvormange LEGO®

klodserWoodyerlavet af?

Værmed ikonkurrencen på

Store Torv

18.-23. oktober

ÅBNINGSTIDER: Mandag-onsdag: 10-18 • Torsdag-fredag: 10-20 • Lørdag: 10-16 • 1. søndag i hver måned: 10-16

Kvickly: Mandag-fredag 9-20 • Lørdag 9-17 • Allesøndage til og med jul 10-17

rosengårdcentret.dk


10

Gode tips

om vine

direktetil

din mobil

Nu kan dufåsms-beskeder

med gode tips, gode tilbud

og god viden om vin.

Fyens Stiftstidendes to vinskribenter Kenneth

Klingenberg ogMortenVilsbæk deler ud af

deres viden om det danske vinmarked og

sender deres tip direkte til din mobiltelefon. Du

får besked om aktuelle tilbud, anmeldelser af

nye vine eller kendte klassikere.

Prøv gratis ienmåned!

Send en sms med teksten vintip til 1239.

Så er du tilmeldt og vil automatisk

modtage minimum 2sms’er om ugen.

Den første måned er gratis.Herefter

koster det 29 kroner pr.måned.

Afmelding: send VINSTOP til 1239

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

Masser af gode

tips om vin for kun

29kr.

om måneden

Du kan bruge 29 kroner på en rigtig

dårlig vin -for samme beløb kan du

få 12 rigtig gode råd omvin på SMS


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

11

MØBELTILBUDfra Ørbæk

3-1-1 LÆDERSTUE

Sofa med høj ryg og god fast siddecomfort.

Inkl. 2 drejestole med trinløs sæde- og rygregulering.

Sættet er monteret med cognacfarvet læder overalt.

Normalpris 17.425,-

Spar 4.525,-

Tilbud 12.900,-

3+2 PERS. SOFA

Flot klassisk model med god siddecomfort. Monteret

med kraftigt stof, stel i sæbebehandlet bøgetræ.

Norm. 16.910,-

Spar 5.110,-

Tilbud 11.800,-

STILSTUE I HØJ KVALITET

3+2 pers. sofa monteret med flot blomstret stof.

Sofaen har springindlæg i sæderne, hvilket giver

en rigtig god siddecomfort.

Normalpris 21.967

Spar 3.067,-

Tilbud 18.900,-

HVID SPISESTUE

Bord inkl. 6 stole med

polstrede sæder.

Normalpris 5.493,-

Spar 1.093,-

Tilbud 4.400,-

ELEVATIONSSÆT

140 x 200 cm. Komplet elevationssæt

bestående af elbetjent bund med 28 lameller

samt hårdhedsregulering, vendbar madras med 323

stk. 5-zonede pocketfjedre pr. m2 . Medium affjedring.

Topmadras med 40 mm

latexkerne, madrasbremse

og meder.

Normalpris

12.523,-

Spar 4.528,-

Tilbud 7.995,-

Åbningstider: Mandag/tirsdag/onsdag: 9.00-17.30 · Torsdag: 9.00-18.00 · Fredag: 9.00-19.00 · Lørdag: 9.00-13.00

Vi opstiller og

leverer gratis

over hele landet.

3-1-1 STUE

3 pers. sofa med super god siddecomfort, da der er

regulering i sæde og ryg. Ligeledes sæde- og rygregulering

i stolene samt drejesokkel inkl. 2 fodskamler.

Sættet er monteret med brun okselæder.

Normalpris 35.215,-

Spar 7.315,-

Tilbud 27.900,-

DEJLIG HVILESTOL

INKL. SKAMMEL

Højrygget model med rygregulering.

Monteret med beige uld.

Stel i mahogni.

Normalpris 5.270,-

Spar 1.275,-

Tilbud 3.995,-

Ta’ 2 sæt for

7.500,-

SPISESTUE

I SÆBEBEHANDLET BØG

Bord i massivt bøgetræ

med 2 tillægs-plader, stole

ligeledes i massiv bøg og

med sort læder på sæderne.

Normalpris 18.839,-

Spar 5.939,-

Tilbud 12.900,-

KOMPLET ELEVATIONSSÆT

180 x 200 cm. Bestående af topmadras med

40 mm latexkerne, vendbar madras med 263

zone-inddelte pocketfjedre pr. m 2 . Elbetjent bund

med nakke-, ryg- og benløft samt hårdhedsregulering,

42 lameller, meder

og madrasbremse.

Normalpris

16.994,-

Spar 6.999,-

GÆLDER TIL

31. OKTOBER

Tilbud 9.995,-

SMART ITALIENSK LÆDER SOFA

Moderne design monteret med offwhite okselæder.

Normalpris 23.935,-

Spar 5.435,-

Tilbud 18.500,-

3+2 PERS. TREMMESOFA

Klassisk model monteret med sort okselæder.

Gavle isæbebehandlet bøgetræ.

Norm. 31.125.-

Spar 11.130,-

Tilbud19.995.-

LUKSUS HVILESTOL MED

INDBYGGET SKAMMEL

Højde regulerbar ryg samt nakke.

Monteret med beigefarvet

okselæder i høj kvalitet.

Normalpris 17.482,-

Spar 7.587,-

9.895,- Tilbud 1.STK

FLOT SPISESTUE

Bord i massiv sæbebehandlet bøgetræ

inkl. 2 tillægsplader.

Stole massiv bøg, tremmeryg og

polstrede sæder.

Normalpris

17.384,-

Spar 4.484,-

Tilbud

12.900,-

KOMPLET ELEVATIONSSÆT

180 x 200 cm. Bestående af topmadras med

40 mm latex, vendbar madras med 504 zoneinddelte

multipocketfjedre pr. m

Normalpris

19.111,-

Spar 5.116,-

13.995,-

Tilbud 2 , samt indlagt latex.

El-betjent bund med nakke-, ryg- og benløft samt

hårdhedsregulering, 42 lameller, meder og

madrasbremse.

Fast affjedring.

V/LARS HANSEN · Ringvej 2 · 5853 ørbæk · Tlf. 65 33 11 47 · Fax 65 33 24 47

www.joergenhansenmoebler.dk


12

skoleeleverkrydser grænser

Langeskov:


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

13

Aktiviteter i efterårsferien

dødeskibetsøsættes

Modellen ifuld skala af Ladbyskibet er blevet bygget, malet og udrustet.

Nu er det snartklaar til en symbolsk søsætning.

ladBy:


14

Fra eget pølsemageri

2 slags leverpølse 39 95

Pr. 1/2 kg

Bager:

Fredagstilbud:

Firenze brød

bagt i stenovn novn

Napoleonskage

Lørdagstilbud:

5 rundstykker

La Chasse

Cotes du Rhone, Frankrig

22,-

13,-

20,-

6 fl.

199,-

Spar 130,70

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag 12.00-17.00

Lørdag LUKKET

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

Delikatessen tilbyder:

Leverpostej

400-500 gr.

AP Rosso,

Bianco

eller Rosato

VdT, Italien

1 bakke

10,-

3 fl.

129,-

Spar 110,85

SPAR 1

3-4 stk.

entre cot

vægt ca. 800 gr

25 KR

VINMAR

Vælg mellem

Thorntree, Syda

Casona Sauvign

Chileo Chardon

Chileo Merlot, C

Casa Campo Cab

na Villa Bona Te

www.superbrugsen-langeskov.dk


.

TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

15

e

- lidt ud over det sædvanlige

Pr. pr.

100,-

KED

bl.a.:

frika,

on Blanc, Chile

nay, Chile

hile

ernet, Argentirra,

Rumænien

Frit valg

25,-

Åbningstider:

Mandag-fredag 9-19 . Lørdag 8-16

Langeskov

Hamburgerryg Hakket svinekød

eller hakket

svine- og kalvekød

8-12%

Pakke m. 800 gr.

Pr. 1/2 kg.

24 95

Sød-, let- eller

minimælk

Pr. liter

4 25

Pr. pk.

25,-

30 stk.

Vestfyen Classic

Afhentningspris

Max. 2ks. pr.kunde

-herefter normalpris

Pr. kasse

59 95

+ pant

TLF. 65 38 11 55


16

Energikrisenej

tak

Du kan væremed til at undgå nyeenergikriser

vedatrenovere dit hus og lægge din forsyning

af energi om. Og du behøverikke gøre

det alene for klimaets skyld. Din egen pengepung

er også et vigtigt argument

ENERGI: Efter et år med masser

af fokus på klima og energi,

har der været lidt stille om emnet.

Mendet har ikke gjortdet

uaktuelt. Tværtimod. Priserne

på fossile brændstoffer stiger.

Detsamme gør presset på klimaet,

hvor der dagligt kommer

nyealarmerende meldinger om

klimaforandringer.

Derfor skal du som boligejer

tage stilling til, hvad dit bidrag

til at klarefremtiden energiudfordringer

skal være.

Kæmpe omstilling

-Alle veje fører til Rom.

Om du energirenovererdin

bolig for at redde verden eller

for at sparenogle penge, som

du kan bruge på dine børn, er

mig ligegyldigt, siger energiminister

Lykke Friis ietinterview

idagbladet Politiken.

Hunmener,atviafmange

gode grunde er tvunget til at

FIND

VARME I

NATUREN

NATURVARMEUDSTILLING

Tilskud

op til kr. 20.000,-

- udskift det gamle oliefyr

med en varmepumpe

hos Fyns Varmepumpecenter

Hver lørdag kl. 9.30-13.00

Læs mere på

www.naturvarme.dk

Tilskud op til kr. 20.000,- - udskift det gamle oliefyr med en varmepumpe.

Læs mere på www.naturvarme.dk

Har du en have, så har du også en vedvarende,

bekvem og billig energikilde lige uden for huset.

Jorden fungerer som en naturlig solfanger,

og med et jordvarmeanlæg kan

du omsætte solens energi til varme i

huset. Det kan spare påCO2-udslippet,

og ihøj grad også på din varmeregning.

Investeringen ietjordvarmeanlæg er typisk

tjent hjem på få år, sådet er et godt

alternativ, hvis du alligevel skal skifte det

gamle oliefyr. Iøvrigt tager det ikke mere

end en dag at installere jordslangen i

haven. Hele anlægget kan være klaret

på få dage.

skulle igennem en kæmpe omstilling

ivores energiforsyning.

Detertid til at tænke anderledes,

lidt på samme måde som

det vartilfældet efter oliekriserne

i1970’erne.

Massiveinvesteringer

Blandt andet derfor peger

regeringen på vindkraft som

den helt storeredningsplanke.

Idet oplæg, som regeringens

klimakommission har afsluttet

iefteråret 2010 opereres der

med massiveinvesteringer i

vindkraft de kommende år.

Energiministeren mener,at

Danmarkskal væreuafhængige

af fossile brændstoffer ikke blot

for at skåne klimaet, men for

at undgå en ny energikrise. Og

også for ikke at væreafhængige

af leverancer af f.eks. olie fra

ustabile stater.

Du kansikredit budget

Fyns Varmepumpecenter ApS

Bjarne Christiansen, Eskemosegyden 63

5600 Faaborg, Tlf. 62 61 50 69

www.fynsnaturvarme.dk info@fynsnaturvarme.dk

VVS Ekspressen ApS

Gert Tofte, Fynshovedvej 292

5380 Dalby, Tlf. 63 32 60 61

www.vvsekspressen.dk vvsekspressen@mail.dk

Vælger du et jordvarmeanlæg fra IVT

er du samtidig sikker på et velafprøvet,

Svanemærket produkt fra én af verdens

førende virksomheder med mere end 30

års erfaring med varmepumper.

Vi giver 5års tryghedsgaranti på

alle anlæg og vi har markedets

bredeste sortiment, så du kan få

det anlæg, der passer til dit hus

og behov.

Idet oplæg, som regeringens klimakommission

har afsluttet iefteråret

2010, opereres der med massive

investeringer ivindkraft de kommende

år.

Iden forbindelse er husejernes

bestræbelser på at sparepå

energi en vigtig brik.

-Der er meget, der tyder på,

at vi er på vejind ienperiode,

hvor priserne på energi stiger.

Detmener Anders Stouge, som

er branchedirektør iDansk

Industri.

Hanpeger på, at det derfor

vil væresund fornuft at energirenovere

sit hus allerede nu.

Detvil sikrebudgettet og skabe

www.naturvarme.dk

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

luft idet til andreting.

-Det svarer til at tage et fast

forrentet lån, hvor man også

sikrer sit budget, mener han.

Mener detalvorligt

Hanerglad for kampagnen

Energitjeck, som Dansk Industri

er med i.

-Vivil gerne tage et medansvar,ogviser,atvimener

det her alvorligt, siger han. Og

tilføjer,atman som husejer

skal væreopmærksom på de

mange muligheder,der er for

Hindsholm

VVS

VVS-Service

Alle opgaver store eller små betjenes med omhu.

● VVS-arbejde

● Oliefyrsservice

● Fjernvarme

● Blikkenslager

Rødsbækvej 37, Viby

5370 Mesinge

tlf. 65 34 11 72

at få hjælp til finansieringen af

de energimæssige forbedringer

ihuset.

-Alle har et energiselskab

tilknyttet, og idem sidder der

folk, som kan hjælpe med gode

råd og vejledning. Inogle tilfælde

også med finansiering og

tilskud, siger han.

Støver besparelser op

Hanforklarer,atdet er sådan

skruet sammen, at energiselskaberne

er forpligtet til at

støve en vis mængde besparel-

● Smedearbejde

● Solvarme

● Jordvarme

● Stokerfyr

ser op.Det gælder også iboliger,oghvis

du modtager hjælp

fra energiselskabet, er det eneste

du skal gøre, at skriveunder

på, at energiselskabet må skrive

de opnåede besparelser på dereseget

energiregnskab.

Anders Stouge henviser

også til bankerne, som er ved

at værerustet til at gå ind med

forslag til finansiering af energiforbedringer

idin bolig.

Møllevangen 2-4

5300 Kerteminde

tlf. 65 32 21 72

email: info@hindsholmvvs.dk - www.hindsholmvvs.dk


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

17


18

Få solgt eller gratis hos home Kerteminde Se mere på

Spot

Landlig idyl i god stand

Mesinge/Viby | Rødsbækvej

Lys og moderne villa. Opført i gammel stil

som passer til den idylliske stemning i en

af Fyns bedst bevarede landsbyer. Domineret

af gadekær og Viby mølle.

Sag: 918-1161

Se mere på home.dk

Spot

Pæn og velholdt et-plansvilla

Agedrup | Arendalsvej

Villa beliggende i lukket børnevenligt

vænge centralt i Agedrup med kort afstand

til skole, hallen, indkøb, bybus

samt meget tæt på Odense.

Sag: 918-1156

Se mere på home.dk

Pragtfuld udsigt til vandet

Munkebo | Munkebovej

Velholdt villa med en pragtfuld udsigt

over Kertinge Nor og god beliggenhed

tæt på skole og grønne områder. Stor

velanlagt have med gode fliseterrasser.

Sag: 918-1158

Se mere på home.dk

Ved gadekæret

Mesinge/Salby | Salby Bygade

Sag: 918-1116

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.375.000

Udb.:

70.000

Brutto/Netto

7.948/7.051

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 6.542/6.452

K f d C n

166 1.721 1979 1 4 Energi g

Nyhed!

Kontantpris: 1.795.000

Udb. kr.:

90.000

Brutto/Netto kr. 10.941/9.348

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

8.946/8.458

K f d C n

165 2.563 1966 2 5 Energi

Nyhed!

Kontantpris: 1.295.000

Udb. kr.:

65.000

Brutto/Netto kr. 7.870/6.646

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

6.402/5.980

K f d C n

94 693 1965 1 4 Energi

Kontantpris: 1.495.000

Udb. kr.:

75.000

Brutto/Netto kr. 9.092/7.750

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

7.491/7.047

K f d C n

117 1.272 1951 1 4 Energi

Skøn villa

Mesinge | Salby Bygade

Sag: 918-1057

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.595.000

Udb.:

80.000

Brutto/Netto

9.293/7.767

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 7.558/6.998

K f d C n

168 2.147 1905 2 6 Energi g

KERTEMINDE -MUNKEBO

v/ Per Hansen &Jørn Laursen

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Hans Schacksvej 6, 5300 Kerteminde

Man-tors 10.30-17, Fre 10.30-16, Weekend efter aftale

Tlf. 65 32 44 04 · kerteminde@home.dk

Moderniseret

Munkebo | Nyhøjen

Sag: 918-9136

Se mere på home.dk

Kontantpris: 795.000

Udb.:

40.000

Brutto/Netto 5.305/4.701

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 4.391/4.285

K f d C n

103 157 1960 2 4

Naturperle

Munkebo | Vigerøvej

Sag: 918-1091

Se mere på home.dk

Kontantpris: 2.395.000

Udb.:

120.000

Brutto/Netto 13.810/11.103

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 11.359/10.058

K f d C n

111 23.852 1900 2 3

Husmandssted

Dalby/Birkebjerg | Birkebjergvej

Sag: 918-1107

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.495.000

Udb.:

75.000

Brutto/Netto 8.289/6.646

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

6.641/5.911

K f d C n

176 24.467 1914 2 3 Energi

g

4 børneværelser

Munkebo | Takshaven

Vinkelbygget parcelhus beliggende i lukket

vænge tæt på skole og grønne områder.

Indeholder bl.a. 4 børneværelser og

soveværelse.

Sag: 918-9124

Se mere på home.dk

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

Stor villa

Munkebo | Krabbegårdsvej

Sag: 918-9006

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.475.000

Udb.:

75.000

Brutto/Netto

8.845/7.731

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 7.302/7.064

K f d C n

174 829 1978 2 6 Energi

g

God stand

Munkebo | Grønningen

Sag: 918-1066

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.795.000

Udb.:

90.000

Brutto/Netto 10.727/9.266

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 8.810/8.426

K f d C n

131 1.048 1972 1 5 Energi

g

Idyl på landet

Dalby | Fynshovedvej

Sag: 918-1137

Se mere på home.dk

Kontantpris: 945.000

Udb.:

50.000

Brutto/Netto 6.060/5.284

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 5.018/4.819

K f d C n

120 425 1800 1 3 Energi

g

Kontantpris: 1.100.000

Udb. kr.:

55.000

Brutto/Netto kr. 7.030/6.283

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

5.906/5.801

K f d C n

136 851 1977 1 6

Spot

Pæn ældre villa med stor garage

Munkebo | Fjordvej

Villaen ligger centralt i Munkebo tæt på

skole, sportshal, svømmehal m.v.Stor lys

stue med brændeovn samt udgang til terrasse/have.Pænt

lyst køkken fra 2003.

Sag: 918-1170

Se mere på home.dk

Spot

Fra 1. sal fin udsigt til vandet

Munkebo | Syvstjernen

Charmerende, velholdt vandskuret villa

beligggende på rolig vej i Munkebo,

tæt på Kertinge Nor og grønne områder.

Stor flisebelagt gårdhave/terrasse.

Sag: 918-1145

Se mere på home.dk

Super god stand og flot udsigt

Dalby | Birkebjergvænget

Meget flot nedlagt landbrugsejendom

højt beliggende på Birkebjerg tæt på

Dalby. Stor grund på 13223 m2 med

mange gode muligheder.

Sag: 918-1043

Se mere på home.dk

Egen p-plads

Kerteminde | Fiskergade

Sag: 918-1059

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.675.000

Udb.:

85.000

Brutto/Netto 9.805/8.548

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

8.041/7.772

K f d C n

122 144 1830 2 3 Energi g

Nyhed!

Kontantpris: 1.295.000

Udb. kr.:

65.000

Brutto/Netto kr. 8.035/6.960

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

6.682/6.375

K f d C n

164 735 1900 2 6 Energi

Nyhed!

Kontantpris: 2.295.000

Udb. kr.:

115.000

Brutto/Netto kr. 13.300/10.893

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

10.715/9.727

K f d C n

133 984 1873 2 5 Energi

Kontantpris: 2.195.000

Udb. kr.:

110.000

Brutto/Netto kr. 12.519/10.396

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

10.134/9.342

K f d C n

202 13.223 1877 2 8

Andelsbolig

Rynkeby | Dalsgårdsvej

Sag: 918-1033

Se mere på home.dk

Købspris:

0

Mdl. boligydl./anv.udg.:

Finansieringsforslag

5.665/726

Udbetaling: 290.000

Brutto/netto: 5.665/5.665

K C n d j

98 1 3 2007 600

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

19

Er tiden inde til et boligskift? Se mere på

Tæt på havn og strand

Kerteminde | Vilhelminevej

Pæn villa beliggende i attraktivt kvarter i

Kerteminde, tæt på havnen, Sydstranden

og skoven samt i gåafstand til bymidten.

Sag: 918-9189

Se mere på home.dk

Renoveret inden for de seneste år

Kerteminde | Revninge Bygade

Særdeles flot moderniseret villa beliggende

midt i Revninge by tæt på skole,

grønne områder, skov og kun ca. 3 km

fra Kerteminde bymidte og stranden.

Sag: 918-1023

Se mere på home.dk

Tæt på fjorden

Kerteminde | Elmevej

Sag: 918-1129

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.595.000

Udb.:

80.000

Brutto/Netto 10.015/9.030

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 8.347/8.309

K f d C n

181 786 1976 2 6 Energi

g

Sommerhus

Mesinge | Rylevej

Sag: 918-1037

Se mere på home.dk

Hyggeligt

Kontantpris: 795.000

Udb.:

40.000

Brutto/Netto 4.855/3.948

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 4.384/3.768

K f d n s

35 238 1957 2 150

Kontantpris: 1.595.000

Udb. kr.:

80.000

Brutto/Netto kr. 9.718/8.483

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

7.995/7.723

K f d C n

122 484 1900 2 4

Kontantpris: 1.895.000

Udb. kr.:

95.000

Brutto/Netto kr. 10.819/8.874

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

8.718/7.933

K f d C n

153 696 1953 3 5

God stand

Langeskov | Røjrupvej

Sag: 918-1072

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.845.000

Udb.:

95.000

Brutto/Netto 11.055/9.615

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 8.978/8.678

K f d C n

184 1.019 1968 1 5

Sommerhus

Mesinge | Nordre Skovpark

Sag: 918-1139

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.250.000

Udb.:

65.000

Brutto/Netto

7.593/6.271

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 6.784/5.941

K f d n s

48 1.050 1971 2 100

KERTEMINDE -MUNKEBO

v/ Per Hansen &Jørn Laursen

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Hans Schacksvej 6, 5300 Kerteminde

Man-tors 10.30-17, Fre 10.30-16, Weekend efter aftale

Tlf. 65 32 44 04 · kerteminde@home.dk

Udsigt til sø

Charmerende

Kerteminde | Søvangsvej

Sag: 918-1135

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.850.000

Udb.:

95.000

Brutto/Netto 10.901/9.495

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 8.964/8.657

K f d C n

227 1.118 1902 3 6 Energi

g

Super flot

Kerteminde | Elmevej

Sag: 918-1083

Se mere på home.dk

Kontantpris: 3.195.000

Udb.:

160.000

Brutto/Netto 18.312/15.310

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 15.037/13.913

K f d C n

185 745 1976 3 7

Stor landejd.

Martofte | Fynshovedvej

Sag: 918-1054

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.395.000

Udb.:

70.000

Brutto/Netto 8.609/7.384

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 7.061/6.690

K f d C n

203 2.000 1857 2 6

Sommerhus

Martofte | Hvidkløveren

Velholdt sommerhus beliggende på den

yderste del af Langø tæt på vandet og i

naturskønne omgivelser. Stor dejlig ugenert

grund.

Sag: 918-1105

Se mere på home.dk

Lukket vænge

Kerteminde | Kongshøj Alle

Sag: 918-1098

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.995.000

Udb.:

100.000

Brutto/Netto 11.678/9.690

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 9.566/8.770

K f d C n

167 425 1985 2 6

”Bolig”-kælder

Kerteminde | Blochvænget

Sag: 918-1068

Se mere på home.dk

Kontantpris: 2.395.000

Udb.:

120.000

Brutto/Netto 14.148/11.887

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 11.436/10.659

K f d C n

114 703 1966 2 4 Energi

g

Centralt

Langeskov | Bakkevej

Sag: 918-9142

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.445.000

Udb.:

75.000

Brutto/Netto 8.765/7.436

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 7.126/6.693

K f d C n

117 824 1928 2 4 Energi

g

Naturskønne

omgivelser

Kontantpris: 1.525.000

Udb. kr.:

80.000

Brutto/Netto kr. 9.033/7.551

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

8.042/7.146

K f d n s

78 1.307 1967 4 150 Energi

Stort værksted

Kerteminde | Tværgyden

Velholdt landvilla med stort værksted i

Kertinge. Ejendommen ligger tæt på fjorden

og har en flot udsigt over åbne marker

og vandet. Stor velanlagt have.

Sag: 918-9102

Se mere på home.dk

Flot villa tæt på Nordstranden

Kerteminde | Heibergsvej

Meget velholdt villa beliggende i attraktivt

kvarter tæt på byen og Kerteminde

Nordstrand. Terrasse med markise.

Sag: 918-1102

Se mere på home.dk

Sommerhus

Kerteminde | Røllikevej

Sag: 918-7208

Se mere på home.dk

God stand

Kontantpris: 895.000

Udb.:

45.000

Brutto/Netto

6.075/5.127

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 5.449/4.857

K f d n s

43 479 1973 3 550

Sommerhus

Martofte | Langøvej

Sag: 918-1136

Se mere på home.dk

Stor grund

Kontantpris: 950.000

Udb.:

50.000

Brutto/Netto 5.643/4.638

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 5.049/4.401

K f d n s

34 1.160 1950 2 150

Kontantpris: 1.650.000

Udb. kr.:

85.000

Brutto/Netto kr. 9.606/8.093

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

7.918/7.373

K f d C n

157 2.016 1877 2 6 Energi

Kontantpris: 2.295.000

Udb. kr.:

115.000

Brutto/Netto kr. 13.908/11.985

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K:

11.333/10.825

K f d C n

162 773 1967 1 6

Sommerhus

Kerteminde | Kikkenborg

Sag: 918-8077

Se mere på home.dk

2. række

Kontantpris: 1.275.000

Udb.:

65.000

Brutto/Netto

7.225/5.932

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 6.409/5.603

K f d n s

42 155 1940 2 50

Sommerhus

Mesinge | Lunden

Sag: 918-1021

Dobbelt

grund

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.150.000

Udb.:

60.000

Brutto/Netto 7.155/6.000

Alternativt finansieringsforslag:

FlexLån® F1K: 6.356/5.657

K f d n s

45 1.894 1962 4 150

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


20

Din LOKALE

HÅNDVÆRKER

MURER •BETON •JORD

KLOAK •DRÆN •BELÆGNING

•NYBYGNING, OM- OG TILBYGNING •

•RENOVERING, VEDLIGEHOLDELSE •

•KOMPLETTE TAGLØSNINGER •

•KOMPLETTE BADEVÆRELSER •

•KOMPLETTE KØKKENER •

•AUT. KLOAKMESTER •

MURER & ENTREPRENØRFIRMA

Kerteminde afd.: Strandvangen 1, 5300 Kerteminde,tlf.: 6532 1649 ·Fax 65323143

Odense afd.: Nistedvej 70, 5270 Odense N, tlf.: 6618 8527 ·Fax 6618 5128

www.nissen-co.dk

Gravearbejde

Kloak

Grunde

Pælebor

Betonhammer

Håndværkervej 18

5550 Langeskov

fynskmontage.dk

�����

�� �������� � ���

���������� ���

��� �������� ������������ �������

���

���������

��������

��

������������

����������

�������

��������� �� ����������

����������� � ������������ Gedskovvej 91 �� � ���� ����������

���� �� �� �� �� � ��� �� �� �� �� � ����� �� �� �� ��

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

TØMRERMESTER PETER K. RASMUSSEN

DALBY

APS

TØMRERFORRETNING

Døre og vinduer efter mål i fyr og mahogni

tømrer- og snedkerarbejde

totalløsninger incl. tegninger,

energiberegninger og byggetilladelser

TØMRERMESTER PETER K. RASMUSSEN

Tlf. 65 34 11 54 · Mobil 40 34 11 54

www.dalbytoemrerforretning.dk

Mogens Knudsen A/S

Tømrermester & Entreprenør - tlf. 65 38 14 06

www.mk-as.dk - E-mail mk@mk-as.dk

Alle typer opgaver store som små udføres.

♦ Tømrer/snedkerarbejde

♦ Glarmesterarbejde

♦ Jord/betonarbejde

FAX

FYNS TAGENTREPRISE RISE

● Tagpap

● Eternittag

● Betontegl

● Tagfolie

● Ståltag

● Gratis tagtjek

● Tlf. 20 49 03 22 - Hybenvænget 2 - 5540 Ullerslev

♦ Nu også låseservice

♦ Låsesystemer

♦Tyverisikring

Gardin &

Tæppebussen

Alt indenfor gardiner &solafskærmning

•Lameller •Rullegardiner •Gardinvask

•Plissé •Persienner og rens

•Længde gardiner

•Markiser

Alt indenfor tæpper og vinyler

Kæmpe

udvalg

-25%

på alle gardiner

Tæpper

fra 49.-

Vinyler

fra 39.-

Gratis opmåling

Ring 21 28 17 36

DANMARKS D GULVENTREPRENØR

BT B Gulve &Gardiner

TLF.21281736·www.btgulve.dk TL

·mail: js@btgulve.dk

Malerfirmaet

Solbakken 723 · 5330 Munkebo · tlf. 29 70 45 17

- en del af Midtfyns Totalservice tlf. 62 63 17 88

Døgnvagt

ved hærværk og indbrud

Det er lige os!

6332 6022

ØSTFYNS GLARMESTER

www.glasklar.dk • 24 25 90 19

Aut. kloak- og

murermester mester

Lars Vilhelmsen,

Langeskov

Kvalitet, Nemt og Bekvemt

Termofotografering

Tlf. 28 96 80 07

www.murermesterlars.dk

* Programpakker

* HeleHuset - flere rum

* Programpakker

* Multi room - flere rum

* Programpakker

* Extra (flere rum)

Salg og service

Opstilling og indstilling

Ring for nærmere information!

S.E.H.Teknik

Tlf. 65 39 15 87

Ring for

uforpligtende tilbud


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

21

Kerteminde haltede efter

HÅNDBOLD: Herre3.division

HC Midtjylland-Kerteminde

29-27 (19-13).

Detlykkedes ikke for Kertemindes

3. divisionsherrer

at gentage succeen fra debutkampen

i3.division, da holdet

søndag gæstede HC Midtjylland

iHerning. Fynboerne

måtte nemlig rejse hjem med

et nederlag på 29-27 ibagagen.

Kerteminde, som varuden

skadede Peter Due, startede

skidt og haltede bagefter idet

første kvarter.Såbegyndte det

HÅNDBOLD: Herre3.division

SUS-Team Nøs, Haderslev

39-31 (21-16).

SUS Håndbolds unge,

nyoprykkede hold fortsatte

sejrsrækken, da de havde besøg

af bundhold Team Nøsfra Haderslev.Gæsterne

måtte rejse

hjem med et nederlag på 39-31

ibagagen, efter en kamp hvor

hjemmeholdets forsvar ikke

spillede op til vanlig standard.

Især venstresiden havde problemer

overfor gæsternes fløj,

men også jydernes rappe fodskifte

igennembrudene voldte

hjemmeholdet storeproblemer.Heldigvis

havde SUS ikke

Timm skal træne de unge

FODBOLD:


22

LIF topscorer Thomas Abildtrup runder ifuldendt balance SfBs målmand for sekundet efter at scoretil 2-0.

lif sparede på målene

AlbAniseRien:


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

23

Derermange detaljer på fællesudstillingen på Toldboden. Hererdet

billeder fraarkivet iDalby, der studeres.

Sjælen på Toldboden

KERTEMINDE:”En sund

sjæl”ertitlen på en nyåbnet

udstilling på Toldboden i

Kerteminde. Udstillingen er

tilrettelagt af kommunens 11

lokalarkiver,ogudtrykket en

sund sjæl ietsundt legeme

skriver sig helt tilbage til romerriget.

Detfortalte Morten

Eriksen fra lokalarkivet i

Munkebo, da han isidste uge

åbnede udstillingen, der som

antydet handler om lokal sport

og idræt.

Udstillingen byder på en

nostalgisk tur fra knoldede

fodboldbaner med omklæd-

ning på sidelinien til moderne

kampsport.

Lokalarkivernes fællesudstilling

har imange år været

den storeårlige begivenhed for

arkivsamarbejdet. Tidligere

har der bl.a. været fokuseret på

sognerådene, mejerier,bevaringsværdige

bygninger samt

skolerne.

-Årets tema finder vi på

bedste bystævne-maner.Så

vidt jeg husker,har det endnu

ikke været nødvendigt med en

afstemning, fortæller Morten

Eriksen. Udstillingen kan ses

frem til den 28. oktober.

Prøverne til årets juleforestilling er ifuld gang, selv om der først er premiereden

19. november.

Julestemningen er

truetiagedrup

agEDRup:


24

Foreninger og møder

Husk foredraget med

Kaare R. Skou

Tirsdag d. 2. november kl. 19.00

Foredragssalen på Sortekilde.

Billetter kan bestilles hos LOF

eller købes ved indgangen

Billetpris kr. 120,-.

Nordøstfyn tlf.: 2963 4883 -email: nordostfyn@lof.dk

Sognemøde

Torsdag, den 14. okt. kl. 19.00

i »Den gamle Skole« i Marslev

Den græske ø Patmos

- en ø omgærdet af mystik...

Sognepræst Frederik Birkler fortæller om

den lille klippeø, hvor Johannes i en bjerggrotte

modtog sin store vision i slutningen af det

første århundrede. Dette sidste skrift i Bibelen

har lige siden været meget omdiskuteret.

Hvilken Johannes var det, og hvad så han

egentlig – og hvad betyder hans vision for øen

Patmos i dag? Birkler vil under sit foredrag vise

en række udtryksfulde lysbilleder fra den

spændende ø!

Fri entré: Alle er velkomne!

Byggegrunde og haver

Husdyr og fjerkræ

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

HUNDETRÆNING

Med opstartiuge 44/45 tilbydes træning

for hvalpe, begyndere og let øvede

samt videregående voksne med træningserfaring.

Træning torsdag eller lørdag formiddag

10 lektioner til kr.750,-

For yderligereinfo. og tilmelding kontakt

www.skovgydens-familiehundetraening.dk

skovgydens@privat.dk

Tlf. 65 35 35 35

Forskelligt sælges

Efteråret er kommet

- Vinteren er på vej...

Kvalitets træpiller sælges

• Lava

• Barling

• Nyt: Danske løse + i sække

Ring og få et godt tilbud.

Halm 80 - 21 40 00 96 • 24 63 44 63

STORT LOPPEMARKED

i Refsvindinge Forsamlingshus.

Lørdag den 16. oktober kl. 10.00 - 13.00.

Dødsboer,

flytterester

køb/salg

KOSTALDEN

65 34 10 13

www.ellasbutik.dk

Otiummøbler nye sælges med

prisafslag gerne enkeltvis.

Sofaer, lænestole, otiumstole,

fodskamler, øreklapstole, sofaborde,

lampeborde. Derudover

sælges nye og brugte el. -

otiumstole, evt. udlejes. Vises

gerne hos Dem med mulighed

for indbytning af Deres brugte

møbler. Tlf. 20 93 35 18

Ejendomme/boliger

Andelshus med have sælges

Charmerende indflytningsklart andelshus

på 94 m 2 med overkommelig

have, udhus og solterasse,

er til salg iTronnehaven.

Huset indeholder: overdækket

indgangsparti, entre, bryggers,

badeværelse med brus, køkken

med adgang til stor vinkelstue med

loft til kip samt soveværelse og

værelse med indbyggede skabe.

Andelsforeningen som er velfungerende

og med en sund økonomi

består af 16 boliger samt fælleshus

iudkanten af Nyborg, tæt på

Holkenhavn og er etableret i1989.

Månedlig boligydelse er 4.200

Andelsværdien er 730.000

Salgsprisen taler vi om

For yderligere oplysninger og

aftale om eventuel fremvisning

Kontakt Carsten Due Jensen

tlf. 51 59 37 12

Pejsebrænde - brændsel

prisfald på træpiller

FORBERED ALLEREDE SÆSONEN NU!

Frem til slutningen af oktober har vi prisfald på vores

træpiller isuperkvalitet. Vi leverer med gaffeltruck.

Advokater

Blandede

Udebliver

Kerteminde UgeAvis

Bankospil

Bestil på:

62 25 11 36

eller

www.HOJLUND.DK

Telefonen er åben mandag -fredag 8.00 -16.00

ADVOKATVAGTEN

I LANGESKOV

NU OM ONSDAGEN

Gratis juridisk rådgivning ydes ved

personlig henvendelse på:

Langeskov Bibliotek,

Jernbanegade 14, 1. sal.

den 2. og 4. onsdag i hver måned

kl 17.00-18.00

Bogføring og revision

Vi gør alt for at give dig god

service, kvalitet og pris, når

du handler hos os.

så ring til Tryksagsomdelingen Fyn

tlf. 62 22 22 22

Telefontid

Mandag kl. 8.30-16.00

Tirsdag og onsdag kl. 8.30 - 17.00

Torsdag kl. 8.30 - 16.00

Fredag kl. 8.30 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Tak for hjælpen

KØLSTRUP FORSAMLINGSHUS

B A N K O S P I L

ONSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 19.00

Kortpris 4,00 Bestyrelsen

Rønninge Forsamlingshus

BANKOSPIL

TORSDAG DEN 14. OKT. KL. 19.00

Støtteforeningen

Forbehold for fejl. Gældende til 31/10-2010.


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

25

Klinikker

Rynkeby

Fodklinik

Ude-og hjemmebehandling

kr.210,-

Tlf. 21 91 94 08

Musik og underholdning

VI UDDANNER FOLK

LIGE NU ER DER LEDIGE PLADSER PÅ:

Vejen som arbejdsplads

(2 dage) nr. 03398 (min. 12 delt.) .........13.10.-14.10.10

25.10.-26.10.10

§26 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

(1 dag) nr. 44530 (min. 12 delt.)...................11.10.10 25.10.10

Plantevækst og etablering af grønne anlæg

(3 uger) nr. 42316 (min. 12. delt.)......... 25.10.-12.11.10

Er du ledig? -Brug din ret til uddannelse.

LEDIGE PLADSER

GAFFELTRUCK

Ring og hør nærmere eller se mere på www.amu-fyn.dk.

ÅBNE KURSER

IT &PCFORLØB, LAGER-/LOGISTIKKURSER,

SVEJSECERTIFIKATKURSER &RENGØRINGSKURSER

���� �� ��������� ����� dine ønsker og behov.

Er du iAMUs målgruppe, har du mulighed for at søge løntabsgodtgørelse

på 752 kr. pr. dag. Bortset fra endeltagerbetaling

på 116/174 kr. pr. dag, er kurserne gratis. Hvis du er ledig og

har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på

kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen.

RING OG HØR NÆRMERE PÅTLF.66136670

ELLER

TILMELD DIG PÅ WWW.AMU-FYN.DK

Petersmindevej 50

5100 Odense C

C. F. Tietgens Boulevard 27

5220 Odense SØ

Tlf. 66 13 66 70

Se mere på www.amu-fyn.dk.

�������������� �� ������ ���������

(1 uge) nr. 40073 (min. 4delt.).............18.10-22.10.10

Kørsel med vogntog vogntog, Kat. kat. tilD/E C/E

(6 (2uger) uger) nr. nr. 45114 45311 (min. 6 delt.) 6delt.)........... .............. 06.12.10-10.01.11

07.10.-20.10.10

Vi uddanner folk

www.amu-fyn.dk

Psykoterapeut MPF

Marianne Bach

Familie- par- individuel terapi/rådgivning

Odensevej 205, Kerteminde, tlf. 5124 4837

SØREN BEBE TRIO

Tirsdag d. 26. oktober 2010 kl. 19.00. Pris: 75 kr.

Oplev et af tidens mest interessante og velspillende jazzorkestre på

Johannes Larsen Museet.

Trioen består af Søren Bebe på klaver, trommegeniet Anders Mogensen

og bassisten Niels Ryde. Se mere på www.sorenbebe.dk

Billetbestilling: Johannes Larsen Museet 6532 177

www.johanneslarsenmuseet.dk

Undervisning

KLINIK FOR FODTERAPI

Rynkeby Fodterapi

v/ Statsaut. fodterapeut Therese Rye Jørgensen

Dalsgårdsvej 41 • 5350 Rynkeby

www.rynkebyfodterapi.dk

40 23 65 66

6 uger med it i Nyborg

Lejligheder og værelser

Undervisning

6-UGERSSELVVALGT

KURSUS

FORLEDIGE

Styrk dine it-kompetencer på kun 6uger og øg dine jobmuligheder.

Kurset er også fordig, der allerede er ijob.

HOLD GRYDENIKOGMED ET

TAGPÅSEKS UGERS INTENSIVT KURSUS

på Kold college, ogbliv kvalificeret tiljob

irestaurations-,kantine- ellerstorkøkken.

Voresnye kursus løberfra 8. november til

17. december med daglig undervisning

frakl. 8.25 til 15.55.

�� ����� �� ����� �� ������ ������������ �������� ������������

�� ��� ����������� ����� ���������� ������������ ������

����������� ��������� ��������� ���� �� ��������� ���������

������ ������������� ������� ���������� �� ��������� ��

hjemmeside.

Forløbet indeholder blandt andet amu-målene:

44361 Desktop Publishing i virksomheden

����� ������������ ���� �� �������������

44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

���������� ��� ���� �� ���������� �������� ����

���������� ������������ ���������� �� ��������� ����

kviknr. 1743 på www.tietgen.dk� ����� �������

�������������� ����� ��� ������� �� ����� �� �� �� ��

eller mail: hdni@tietgen.dk.

Praktiske oplysninger

��� �� ������������ ��� ��� ��� �������� ���� �������� ����

��� ������������������ ��� ��� ����� � ������

Hurtig tilmelding - der er få ledige pladser!

Kvik nr.: 1743

TIETGEN KOMPETENCECENTER

Tietgen KompetenceCenter

Nyborg-Kerteminde Handelsskole

������� �� ���� ������ � �� �� �� �� � ��������������

Nyistandsatte lejemål inybyggeri

2-3-og 4værelses lejemål fra 65 m 2 optil 120 m 2 .

Alt ihårdhvidevarer. Priser fra kr. 5.300,- til kr. 7.400,-.

Afstand fra Odense centrum ca. 1200 meter.

Indflytning efter aftale. Ideelt som delelejligheder.

Bavnehøj -Tlf. 70 23 92 50 /53370950

Regnskabskursus i Nyborg

Her er kurset fordig, der drømmer om et job inden forregnskab

og økonomi. Kurset er også fordig, der allerede er ijob.

�� ��� �� �������� �������� ��� ���������� �������������gelse,

årsafslutning, registreringer og indberetninger.

Der undervises i regnskab modul 1-4, debitor/kreditor- og

lagerstyring, løn- og gageadministration.

Forløbet indeholder blandt andet amu-målene:

45965 Placering af resultat- og balancekonti

45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

40008: Årsafslutning af bogholderiet

����������� ��� ���� �� ���������� �������� ����

���������� ������������ ���������� �� ��������� ����

kviknr. 1801 �� www.tietgen.dk, eller kontakt

�������������� ����� ��� ������� �� ����� �� �� �� ��

eller mail: hdni@tietgen.dk.

Praktiske oplysninger

��� �� ������������ ��� ��� ��� ���� � ��� ���� ����

��� ��� ����� � ������

Hurtig tilmelding anbefales !

Kvik nr.: 1801

TIETGEN KOMPETENCECENTER

Tietgen KompetenceCenter

����������������� ������������

������� �� ���� ������ � �� �� �� �� � ��������������

3vær. Penthouse lejlighed på 88 m 2

Med udsigt over Kastellet og Lillebælt udlejes.

Beliggende Dronningensgade,Fredericia.

2vær. lejlighed på 63 m 2

udlejes isamme ejendom.

FRAJORDTIL BORD

Er du ledigmed rettilseksugers selvvalgt

kursus, kan dufå kurset finansieret hos

dit jobcenter.RingtilMarianne Broe, Kold

college på tlf.63132027, og få en forsmag

på kursus og pris.

Velbekomme!

LANDBRUGSVEJ 55

5260 ODENSE S

KOLDCOLLEGE.DK

63 13 20 43

Henv. 70239250 Bavnehøjgruppen


26

Lejligheder og værelser

Kerteminde – Muusgården

Nyrenoveret 2. vær. Lejl. 50 m 2 , som indeholder,

Nyt køkken med hvidevarer.

Dejlig stor stue i.f.m køkken..

Godt soveværelse med faste skabe

Leje pr. mdr. kr. 3.475,00 + forbrug.

Depositum.: 3 mdr. leje + 1 mdr. forud

ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER

I KERTEMINDE

Flotte ejendomme centralt i Kerteminde

med hyggeligt gårdmiljø.

2 vær på 64 kvm kr. 4.937,00+forbrug

Skolegade - Bisgården

2 vær på 74 kvm kr. 4.180,00+forbrug

Langegade

Parkeringsplads kr. 200,00 ved

Skolegade 33/35

Al henvendelse til 66 11 01 02

www.bendixejendomme.dk

Kerteminde bymidte

Charmerende lejl.

m. fritliggende bjælker

1.sal., 65 m 2

udlejes pr.1.12.

Md. husleje kr.5.500,excl.

forbrug.

29 40 53 30

Langeskov:

2vær. 73m 2

Leje pr. md. 4.200,-

Forbrug 1.000,-

2vær. lejl. 50 m 2

Leje pr. md. 3.800,-

Forbrug 900,-

Henv.: 40 41 87 64

I Langeskov udlejes

3v.stuelejl. 87 m 2 kr.5.800,-

2vær.lejl.47m 2 kr.3.400,-

Ny 2vær.lejl.50m 2 kr.3.760,-

Ny 3vær.lejl.68m 2 kr.4.800,-

2vær.lejl.74m 2 kr.4.060,-

Ny 2vær.lejl.55m 2 kr.4.100,-

Ny stuelejl. 58 m 2 kr.4.175,-

2. vær. lejl.105 m 2 kr, 4.800,-

2vær.stuelejl. 83 m 2 kr.4.500,-

Lejenereksklusivforbrug.

www.kihejendomme.dk

Tlf. 65 38 11 51

JULogNYTÅR?

Vi er klar med nyejul-og

nytårs foldere. Ring for

GRATIS eksemplarer.

Priser er ikr. pr.kuv., min. 10 kuv.,

excl.miljøafgift og levering. 89

Henv.: 2169 3308.

3 RETTERS

EFTERÅRS-

TILBUD!

FORRET: Tunmousse medbaguette

BUFFET:

-Helstegtoksesteg

-Krydderglaseret kalkunfilet

-Svinekam,stegt somvildt

-Friskegrønnesalater

-Flødebagtekartofler

-Ovnstegte kartofler med rosmarin

-Coleslaw

DESSERT: Tiramisu,

Italiensk moccakage

IALT NU KUN

Normalpris

129,50

BENDIX EJENDOMME

LEJLIGHEDER OG

ERHVERVSLEJEMÅL I:

•ODENSE

•KERTEMINDE

•NYBORG

•ASSENS

I Langeskov udlejes

3 vær. lejl. 73m 2

Pr. md.4.975,- + forbrug

Ingen husdyr

Henv. 29 38 16 01

Forlystelser

FERRITSLEV

FRITIDSHUS

Ørbækvej 916 - Ferritslev

Lørdag d. 6. nov. kl. 20:00

Dodo And The

Dodos

Unplugged koncert

Billetsalg:

mail@ferritslev-fritidshus.dk

eller tlf. 65 98 13 15

Mandag til torsdag 13-16

IUllerslev udlejes

Ny 3-vær. lejl.96m 2 kr.6.240,-

Rynkeby:

3vær.lejl. 106m 2 kr.4.850,-

Lejenereksklusiv forbrug.

www.kihejendomme.dk

Tlf. 65 38 11 51

Vi mødes i

INCEPTION

12/10-13/10 kl. 19.30

60 kr.

■■■■■■■■■■■

OLSEN BANDEN

PÅ DE BONEDE GULVE

Danmarks-premiere!

14/10 - 15/10 kl. 19.30

16/10 - 21/10 kl. 15 og kl. 19.30

22/10 - 24/10 kl. 15 og kl. 17

30/10 - 31/10 kl. 15

60 kr.

■■■■■■■■■■■

StoreBioDag 31/10

halv billetpris

■■■■■■■■■■■

FILM PÅ VEJ:

Life during War Time fra 22/10

Letters to Juliet fra 26/10

■■■■■■■■■■■

Cafeén er åben

en time før og en halv time efter

hver forestilling

BILLETTER KAN RESERVERES

I CAFÉENS ÅBNINGSTID

Tlf.: 65 32 10 98

www.kerteminde-kino.dk

50

Bestil på tlf. 70 10 70 11 eller påwww.kokkenogjomfruen.dk

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

LÆSERREJSER MED

Som læser af Kerteminde UgeAvis får du disse specielle læsertilbud.

Oplys rejsekoden Kerteminde ved bestilling –såfår du automatisk rabatprisen.

Bo i det tidligere Østberlin

4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Berlin

• 3 overnatninger

Bemærk: Morgenmad er med i prisen i følgende måneder:

Januar-marts, juli-august samt november-december.

Holiday Inn Berlin City-East ★★★★

Når man besøger Berlin kan det være helt overvældende

at opdage, hvor meget byen har at byde

på. Her finder man en blanding af gammelt og nyt,

moderne og historisk som ingen andre steder. I bor

på det 4-stjernede hotel, som ligger helt perfekt for

ture i det hyggelige kvarter Prenzlauer Berg (4 km)

med mange caféer og restauranter, små gallerier

og ikke mindst et livligt natteliv. Men samtidig med

kort afstand til Alexanderplatz (4 km), hvor man kan

komme op i det imponerende høje Fernsehturm. Herfra

ligger berømte seværdigheder som f.eks. byens

vartegn Brandenburger Tor (7 km) og Checkpoint

Charlie (7 km) i overkommelig afstand.

Valgfri ankomst frem til 26.12.2010

samt i perioden 2.1.-27.12.2011.

Luksus på Hotel Amerika

3 dages ferie på 4-stjernet hotel ved Mariager Fjord i Hobro

• 2overnatninger • 2xmorgenbuffet

• 1x2-retters middag • 1x4-retters middag

• Velkomstkurv med vin, frugt og chokolade

Hotel Amerika ★★★★

Midt i bøgeskoven ned til Mariager Fjord ligger der en

lille oase, der kan gøre noget særligt ved dine næste

fridage: Hotel Amerika er en oplevelse af topkvalitet

fra ankomst til afrejse, hvor alt fra den klassiske,

rustikke indretning til køkkenets ønske om at give

dig en god overraskelse, skaber en luksuriøs ramme

om et par dage langt væk fra hverdagen. Inden du

sætter dig til bords i restauranten med udsigt til parkens

træer, er det oplagt at benytte hotellets idylliske

beliggenhed til en tur langs vandrestierne gennem

Østerskoven – f.eks. ned til vandkanten af Danmarks

efter sigende smukkeste fjord.

Ankomst: Mandag til fredag frem til 17.12.2010

samt i perioden 10.1.-24.6.2011.

Opholdet inluderer kun slutrengøring.

Gammel dansk i Skåne

3 dages weekend på 3-stjernet hotel i Kristianstad centrum

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet

• 1 x 3-retters middag lørdag aften

First Hotel Christian IV ★★★★

Kristianstad byder på brede boulevarder, shopping

og cafeliv i historisk dansk atmosfære og en særlig

tilbagelænet stemning, der til gengæld ikke gør dig i

tvivl om, at du er i Skåne. Her har vores egen Christian

IV sat sit umiskendelige præg på arkitekturen – med

f.eks. byens berømte kirke, der går for at være Nordens

smukkeste renæssancetempel og som ligger få

skridt fra dit hotel. Din egen indkvartering er også

standsmæssig, idet Hotel Christian IV er indrettet i

centrums gamle bankpalæ fra 1901 og i 2002 kåret

til Kristianstads smukkeste bygning. Her er lige så højt

til loftet som i resten af Skåne, hvor både snaphanehistorier

og naturoplevelser er på programmet.

Ankomst: Fredage frem til 10.12.2010

samt i perioden 7.1.-27.5.2011.

Opholdet inluderer kun slutrengøring.

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Gode børne-rabatter – ring og hør! Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-15.30.

Brandenburger Tor

Ekstranat

inkl. morgenbuffet

Kun kr. 249,-

Hotel Amerika

1 times privat

wellness for 2

Kun kr. 450,-

Ekstranat

inkl. morgenbuffet

Kun kr. 299,-

Kør-selv-ferie

Julemarkeder der

Berlin: 22.11.2010-2.1.2011

Potsdam: 22.11.-26.12.2010

Pr. pers. i dobbeltværelse

999,-

Pris uden rejsekode kr. 1.149,-

Vidste du…

... at der er mange flere

tilbud med rejsekoden

Kerteminde” på

www.happydays.nu

til en særlig læserpris!

Pr. pers. i dobbeltværelse

849,-

Pris uden rejsekode kr. 999,-

First Hotel Christian IV

Teknisk arrangør:

10-2.1.2011

6.12.201

Pr. pers. i dobbeltværelse

849,-

Pris uden rejsekode kr. 999,-

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Husk rejsekode: Kerteminde


TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010 KERTEMINDE UGEAVIS

27

Forlystelser

KOMMENDE ARRANGEMENTER

17/10: Sejltur med Fulton, Assens Havn......................... kr. 200,unge

u/17 år........................................................ kr. 100,-

FOREDRAG

14/10: Sangaften med Georg Metz,

Ryslinge Høj- og Efterskole ................................. kr. 50,-

19/10: Prisoverrækkelse, J.K. Rowling,

Koncerthuset, Odense,........................................ kr. 150,til

og med 12 år ................................................... kr. 100,-

24/10: Mød forfatter Maria Grønlykke, Ebberup Hus ...... kr. 77,-

28/10: Strong Body - Strong Mind, Magasinet................ kr. 399,-

28/10: ”Stalinismens facination”, Odense Stadsarkiv..... kr. 49,-

28/10: ”Kost og livsstilibalance”,

- foredrag med Chris MacDonald, Magasinet ...... kr. 399,-

28/10: ”Stress i parforholdet” v/Gitte Sander,

Helseinstituttet iNyborg...................................... kr. 100,-

2/11: ”Mit liv somjournalist” ved Kaare R. Skou,

Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 120,-

TEATER/REVY

25/10- Out of control MEWE, Teaterhuset Rosenhaven... kr. 180,-

30/10: børn u/12 år ........................................................ kr. 90,-

2/11- Out of control MEWE, Teaterhuset Rosenhaven... kr. 180,-

6/11: børn u/12 år ........................................................ kr. 90,-

11/11: ”Vi elsker (athade) svenskerne”,

Industrien, Aarup................................................. kr. 175,-

3/12+ ”En mangelfuld opdragelse”,

4/12: Teaterhuset Rosenhaven ..................................... kr. 195,unge

u/25 år.......................................................kr. 110,-

29/4- ”Madame Butterfly”,

14/5: Teaterhuset Rosenhaven ..................................... kr. 195,unge

u/25 år.......................................................kr. 110,-

21/11: ”One night of Queen”,

Odense Koncerthus...........................kr. 307,-, 347,-, 387,-

11/3- ”Sigurd Dragedræber”,

23/3- Teaterhuset, Odense, .......................................... kr. 195,-

2011: unge u/25 år........................................................kr. 110,-

12/3- Mød mig på Cassiopeia,

15/3- Langtved Forsamlingshus,

2011: Ullerslev .............................................................. kr. 195,-

DANS/SPISNING

22/10: Sweetharts m. spisning og dans, Kauslunde Kro.kr. 248,-

19/11: Bjørn og Okay, julefrokost, Kauslunde Kro........... kr. 198,-

20/11: Julefrokostmed spisning og dans,

Kauslunde Kro...................................................... kr. 198,-

26/11: Jan og Sunnyboys, julefrokost, Kauslunde Kro.... kr. 198,-

27/11: Julefrokostmed spisning og dans,

Kauslunde Kro...................................................... kr. 198,-

STAND UP

7/10: Amin Jensen, Tornøes Hotel................................ kr. 232,-

13/10: Rune Klan, Foderstoffen iRinge .......................... kr. 270,-

13/10: Søren Dahl Show, Tobaksgaarden, Assens.......... kr. 245,-

4/11: Simon Jul -”Bagfra med havudsigt”, Magasinet.kr. 217,-

BEMÆRK:

Hvis billetter skal afhentes iFaaborg, Svendborg, Rudkøbing eller på

Ærø skal de bestilles på det salgssted, hvor de ønskes afhentet!

Se venligsttelefonnummer under salgsstederne.

ODENSE C

Fynske Medier ·Banegårdspladsen · Telefon 63 12 13 14

Moby Disc ·Knuds Kirkestræde 2A · Telefon 66 14 41 48

DanBillet · Overgade 12 · Telefon 66 14 01 10

DANS/SPISNING

KLASSISK SPORT

11/4: Verdensholdet Gymnastik DGI,

Odense Idrætshal....................................fra kr. 110,- -230,-

FESTIVAL

17/10: Familiefestival, Ryslinge Høj- og Efterskole,

2voksneog2børn.............................................. kr. 195,-

29/10: Øl og tyrolerfest, Ebberup Hus, Ebberup ............. kr. 542,-

OTTERUP

Ugeavisen Nordfyn, Jernbanegade 45 - Telefon 63 45 25 00

KERTEMINDE

Fyens Stiftstidende ·Strandgade 1B · Telefon 65 32 19 45

KONCERT

13/10:Ghost Society, Posten ........................................... kr. 80,-

13/10: Søren Dahl Show, Tobaksgaarden....................... kr. 245,-

14/10: Ole Kiilerich, Ringe Bibliotek, Ringe..................... kr. 80,-

14/10: Michel Belli Band, Posten.................................... kr. 80,-

14/10: Emil de Waal, Dexter ........................................... kr. 80,-

15/10: Poul Halberg Power Trio, Dexter.......................... kr. 140,inkl.

koncertmenu ............................................... kr. 270,-

15/10: Vinnie Who, Kulturmaskinen, store sal............kr. 70,- 100,-

16/10: 1 2 3 4, Kansas City ............................................ kr. 60,-

16/10: Mads Tolling Quartet, Dexter............................... kr. 100,-

16/10: Four Jacks, ......................................................... kr. 405,-

Odense Koncerthus ............................................. kr. 440,-

16/10: Die Herren, Magasinet......................................... kr. 195,-

16/10: Mads Tolling Quartet, Dexter............................... kr. 100,-

20/10: JW-Jones (CAN), Posten ..................................... kr. 100,-

20/10: Etienne Mbappé, Dexter ...................................... kr. 120,-

21/10: Thomas Holm, Dexter.......................................... kr. 120,-

21/10: Sedated Angel, Powderhog, Cherry, Kansas City.kr. 80,-

21/10: The Pulse, Thomas Blachmann, Tobaksgaarden .kr. 245,-

21/10: Sko Torp, Tobaksgaarden.................................... kr. 245,-

21/10: Ib Glindemann’s Orkester, Kåring af Årets Fynske

Jazzmusiker 2010, Magasinet............................. kr. 120,-

21/10: Naja Rosa, Kulturmaskinen ................................. kr. 100,stud.....................................................................

kr. 70,-

22/10: Søren Bebe Trio, Dexter....................................... kr. 80,-

22/10: Rasmus Nøhr, Posten .......................................... kr. 160,-

23/10: Eivør, Posten........................................................ kr. 175,-

23/10: Jes Holtsø + Morten Wittrock Band, Dexter ........ kr. 100,inkl.

menu .......................................................... kr. 250,-

25/10: Santana, Arena Fyn............................................. kr. 605,-

27/10: Hanne Boel og Jacob Karlzon, Dexter.................. kr. 200,-

28/10: Cæcilie Norby, Foderstoffen iRinge..................... kr. 227,-

28/10: Familjen (SWE), Posten ....................................... kr. 150,-

28/10: Al Agami meets Makadem, Tobaksgaarden......... kr. 130,-

29/10: Daniel Lemma, Dexter......................................... kr. 120,-

29/10: The Malpractice, Among Relatives, Kansas City.. kr. 80,-

29/10: Rock Hard Power Spray, Tobaksgaarden............. kr. 130,-

29/10: Von Dü, Posten.................................................... kr. 80,-

30/10: Bollani/Bodilsen/Lund, Dexter............................. kr 140,-

30/10: SysBjerre, Posten............................................... kr. 150,-

30/10: Rasmus Nøhr, Tobaksgaarden............................. kr. 180,-

31/10: Lisbee Stainton (UK), Dexter ............................... kr. 80,-

4/11: Indra, Dexter ....................................................... kr. 100,-

4/11: Michael Burks + Missy Andersen, Posten ........... kr. 170,-

4/11: Odense Internationale Bluesdage 2010,

Posten, partout-kort............................................ kr. 300,-

NYBORG

LokalAvisen Nyborg·Nørrevoldgade 58 ·Telefon 63 31 21 30

MIDDELFART

Melfar Posten · Havnegade 41 · Telefon 63 41 13 03

MiddelfartTuristkontor ·Havnegade 8A ·Telefon 64 41 17 88

ASSENS

Tobaksgaarden ·Tobaksgaarden 7·Telefon 64 71 20 31

LokalAvisen Assens ·Østergade 78 ·Telefon 65 45 54 54

ALLE PRISER ER INKL. GEBYR • DER TAGES FORBEHOLD FOR EVT. TRYKFEJL I ANNONCEN

4/11: Fallulah, Tobaksgaarden...................................... kr. 130,-

5/11: Ronnie Baker Brooks + Imelda May, Posten........ kr. 245,-

5/11: Shotgun Revolution, Kansas City......................... kr. 167,-

6/11: Morgenrock, Anders Blichfeldt solo, Dexter ........ kr. 375,-

6/11: Tito and Tarantula + Alan Haynes, Posten........... kr. 150,-

6/11: Ginger Ninja, Tobaksgaarden............................... kr. 130,-

6/11: Spoken Word Festival i Odense,

Magasinet + Kulturmaskinen, stud..................... kr. 130,-

7/11: Carl Nielsen Matine, Foderstoffen iRinge ........... kr. 177,-

9/11: Lars Lilholt, Pontoppidanskolens festsal, Broby .. kr. 215,-

11/11: Simply Red, Arena Fyn........................................ kr. 520,inkl.spisning

....................................................... kr. 875,-

11/11: Figurines +The Kissaway Trail, Posten............... kr. 160,-

11/11: Duncan Chrisholm and Ivan Drever, Dexter ......... kr. 80,-

11/11: Sinne Eeg, Tobaksgaarden .................................. kr. 170,-

12/11: The Rumour Said Fire, Posten ............................. kr. 140,-

12/11: Afenginn, Foderstoffen iRinge ............................ kr. 177,-

12/11: Marie Frank m/band, Dexter ............................... kr. 140,-

13/11: Cæcilie Norby, Posten.......................................... kr. 225,-

13/11: Souvenirs, Tobaksgaarden .................................. kr. 170,-

14/11: Marie Frank Duo, Aarup Kirke............................. kr. 167,-

14/11: Odense PostorkesterVelgørenhedskoncert,

Odense Koncerthus.....................................kr. 145,- - 195,-

16/11: Billie Hollidays blå tone, Dexter ........................... kr. 60,-

17/11: Astro Buddha Agogos, Dexter.............................. kr. 80,-

17/11: Fairport Convention, Posten ................................ kr. 140,-

18/11: Afenginn, Dexter.................................................. kr. 120,-

18/11: Under Byen, Posten............................................. kr. 150,-

18/11: Sko + Torp, Franck A........................................... kr. 145,-

18/11: SysBjerre, Tobaksgaarden.................................. kr. 170,-

19/11: Love Shop, Posten............................................... kr. 180,-

19/11: Mike Andersen Band, Dexter............................... kr. 120,inkl.koncertmenu

............................................... kr. 270,-

20/11: Julerock for skaldepander, Foderstoffen, Ringe .. kr. 167,-

20/11: Ginger Ninja, Kulturmaskinen, Odense...........kr. 70,-, 100,-

20/11: Povl Dissing +Brazz Brothers, Tobaksgaarden... kr. 245,-

20/11: Dúné, Posten....................................................... kr. 195,-

21/11: One Night of Queen,

Odense Koncerthus ........................kr. 307,-, 347,-, 387,-

25/11: Aske Jacoby &Billy Cross, Kansas City............... kr. 267,-

25/11: Tøbrud, Tobaksgaarden....................................... kr. 170,-

DANS/SPISNING

KLASSISK

14/10: Odense Symfoniorkester, Koncerthuset,

Carl Nielsen Salen..................... kr. 80,-, 150,-, 185,-, 215,-

23/10: Carl Nielsen Sinfonietta 2010,

Strøjer Samlingen, Assens .................................. kr. 75,-

11/11: Viva Italia, Odense Symfoniorkester,

Koncerthuset............................. kr. 80,-, 150,-, 185,-, 215,-

12/11: Viva Italia, Odense Symfoniorkester,

Koncerthuset............................. kr. 80,-, 150,-, 185,-, 215,-

20/11: Trash familiekoncert, Odense Symfoniorkester,

Koncerthuset, børn u/12 år ................................. kr. 50,voksne.................................................................

kr. 100,-

23/11: Pro Musica Koncert, Odense Symfoniorkester,

Koncerthuset....................................................kr. 28,-, 80,-

25/11: Promenadekoncert, Odense Symfoniorkester,

Koncerthuset............................. kr. 80,-, 150,-, 185,-, 215,-

26/11: Promenadekoncert, Odense Symfoniorkester,

Koncerthuset............................. kr. 80,-, 150,-, 185,-, 215,-

2/12: Petri og Koppel, Odense Symfoniorkester.........kr. 80-215,-

FAABORG

UgeAvisen Faaborg ·Østergade 22 · Telefon 62 61 00 22

Faaborg Turistbureau,

Banegårdspladsen 2-Telefon 62 61 07 07

BOGENSE

UgeAvisen Nordfyn · Østergade 14 · Telefon 64 82 19 00

RINGE

Midtfyns Posten · Østergade 19 · Telefon 62 62 13 30


28

Super møre Kalvefilet

DANSK KALVEKØD I

VERDENSKLASSE

PR. 1/2 KG KUN

59 95

Slagter: 63 32 19 28

Delikatessen: 63 32 19 35

Bager: 63 32 19 30

Kerteminde 5%

Din slagteriSuperBrugsentilbyder:

Vi går aldrig på kompromis, når vi indkøber fersk kød til vores kunder.

Vi vil altid sælge oplevelser og super lækkert kød, i SuperBrugsen Kerteminde.

DANSK

KØD

Vi har fået et godt

parti Rhone vin

Rasteau Selection

Benoit 2008

Cotes du Rhone Villages

Nyrøget bacon

TIL HJEMMELAVET ÆBLEFLÆSK

DANSK

KØD

Meget mørk lilla farven nærmest

sort, med en tynd granatrød kant.

Flotte og komplekse aromaer af

hindbær og peber, og et strejf af

jord. Fyldige sorte bær, velduftende

peber kombineret med en forførende

syrlighed præger smagen. De

bløde perfekt

tilsløret af den rige frugtsmag.

6 flasker219,-

1 flaske 59,95

Delikatessen tilbyder:

Fredagsret efter kl 11.00

Svinekam stegt som vildt

PR. 1/2 KG

19 95

m/vildtsovs, brunekartofler, valdorfsalat 50 00

Æblekage m/flødeskum 15 00

BEGGE FOR 60 00

HUSK

Fiskevognen holder åbent torsdag, fredag og lørdag

Tun (steges som engelsk bøf) 1/2 kg. 129,-

Frisk rørt fiskefars Pr. 1/2 kg. 40,-

Priserne gælder til og med søndag den 17. oktober. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

Kontor: 65 32 19 89

Lager/varebestilling 65 32 11 71

KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2010

Fyldte og paneret

kalkunschnitzler (gorden bleu)

Fra frost

Kalve wienerschnitzler

Min 300 gram

MIN 1 KG FOR KUN

40 00

dividende

Ekskl. moms

Ugens inspiration

fra din slagter

Fyldte

pandekager

med oksekød og

grønsager

4 stk min 800 gram for kun

40 00

nemt og lækkert

Jesper Zebitz

VAL · VINFESTIVAL · VINF

IVAL · VINFESTIVAL · VINFESTI-

NFESTIVAL · VINFESTIVAL · VIN-

L · VINFESTIVAL · VVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIINNNN VINFESTIVAL ·

TIVAL · VINFESTIVAL VVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAL·VIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNN · VINFESTIVA NNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSTT NNNNNNN

ESTIVAL · VINFESTIVAL TIIIIIIIIIIIIIIVAL · · VVVVVVVVVV VVVVVVVVIIIIIIIIIIINFESTI VVVVVII VINFESTI I

VINFESTIVAL · VINFESTIVAL NFEEEEEEEEEEEEEEESTIVVVVVVVVVVAAAA VVVVVAAAAA AAAAAAAAAAAL·VINNNNNNNNNNNNNNN · VINN

VAL · VINFESTIVAL · VINFESTIVAL SSSSTIVAL L

FESTIVAL ESTTTTTT · VINFESTIVAL · VINFEST

NFESTIVAL NFFFFFFFFFFFFFESTIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVALLLLLLLLLLLLLLL · · VVV VINFESTIVAL · VINFES

L LLLL · · VINFESTIVAAL VINFESTIVAL · · VIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNF VINFESTIVAL · V

STIVAL STIVAL ·VINFESTIVAL · VINFESTIVAL · · VVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEESSSSSSSTT VINFESTIV

INFESTIVAL NNNNNNNNNNNNNNNFESTIVAL ·VINFESTIVAL · VINFESTIVAL ·VINFE · VINFE FE

VINFESTIVAL FFEEEEEEEEESTTTTTTTTTTTTTTTIVAL·VINFESTIVAL · VINFESTIVAL · ·VIIN VINN

NFESTIVAL TTIIIIIVAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLL ··· · VINFESTIVALLLLLLLLLLLL

VINFESTIVALL

STIVAL AL · · VIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNFEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS VINFES S

VAL·VI VII I

Så er vi klar igen.

Nordøstfyns største

vinfest fra

tirsdag den 26. oktober

til søndag den 31. oktober.

Jan Sandgaard

Begynd allerede nu at glæde dig.

Vi har været ude og finde en lang række forskellige

vine, som sælges til SUPERPRISER.

Mere end 60 forskellige vine, til festen, hverdagen

eller en hyggelig weekend.

Onsdag den 27. oktober

kl. 19.30

kr.75,-

får du mulighed

for at smage alle vinene for kun

Begrænset antal. Billetter sælges i kiosken.

Delikatessen og slagter er vært med lidt Tapas.

ÅBNINGSTIDER

Mandag - fredag................ 9.00 - 19.00

Lørdag .............................. 8.00 - 17.00

Søndag ............................. 10.00 - 17.00

2STK.KUN

50 00

DANSK

KØD

More magazines by this user
Similar magazines