Stil Korg har taget en håndfuld egne klassikere, tunet ... - Soundcheck

soundcheck.dk

Stil Korg har taget en håndfuld egne klassikere, tunet ... - Soundcheck

Korg MS2000

Sikker Stil

Under et sceneskift, hvor fokus,

interesse og udvikling er rettet mod

virtuelle studier, lavet i software, virtuelle

instrumenter og andre spændende

lyd-skabende programmer,

står hardware-synthesizerne lidt

uskarpt i baggrunden.

Digitale virtual analog synthesizere

er ikke en ny opfindelse og listen er

blevet lang de sidste få år. Korg har

selv været på forkant med virtuelle

analoge lyde, som var skabt på deres

MOSS (Multi Oscillator Synthesis

System – som understøtter syv forskellige

slags synteser). Det var først

på Prophecy i 1995 og et par år senere

med Z1. Men det var først så sent

som sidste år, at Korg lancerede deres

første deciderede virtuelle analoge

synthesizer.

Vi taler om MS2000, der efterligner

firmaets gamle klassiske, ægte analog-modeller

i både lyd og design.

50

Soundcheck

Det er hentet ideer og inspiration fra

Korgs lange stamtavle og MS2000

kan nærmest beskrives som en

moderne udgave af en krydsning

med kromosomerne fra tre gamle

Korg-enheder: MS20-synthesizeren,

VC10-vocoderen og en SQ10-sequenseren.

Reinkarnationen kalder

Korg selv et Dance Tool og sætter

den i den samme produktfamilie som

Kaoss Pad og de tre Electribe-varianter,

som vi alle har testet. Men er

denne digitalt gensplejsede bastard

nu kommet i den rigtige familie?

Rundt om maskinen

MS2000 findes i både en keyboard og

rack-udgave, begge med en mørk

stål-forplade, lakeret metalblå.

Keyboard-udgaven har 44 tangenter,

F-C, ligesom den gamle Korg

Mono/Poly (MS20 havde 37 tangenter

C-C), med standard pitch og mod-

ulationshjul. Keyboardet sender ikke

Aftertouch, men begge maskinerne

kan dog reagere på aftertouchbeskeder,

når den modtager dem fra

en ekstern kilde.

For at bevare en “Retro/Vintage”-fornemmelse

er der to rosentræs-paneler

på siderne og på front-panelet er

der til venstre trykt et blokdiagram

over synthesizerens struktur og til

højre en omfattende liste over parametre

til højre. Som på en gammel

transistor-radio, tænder man for

MS2000 ved at dreje volume-knappen

forbi et klik. Indpakningen virker

umiddelbart eksklusiv og funktionel.

MS2000R er en fire-unit rackudgave

og med undtagelsen af keyboardet

er modellerne næsten ens. Der er en

Keyboard-knap på MS2000R som

omdanner de 16 lyserøde sequencerknapper

til et mini-keyboard med

fast velocity-indstilling. Bag på beg-

Fra nr. 01, februar 2001 © www.soundcheck.dk

Tester: Martin Selway

Korg har taget en håndfuld egne klassikere, tunet dem med digitalkraft og

lancerer nu resultatet i deres serie af Dance Tools. Men denne betegnelse

undersælger faktisk instrumentet, mener Soundchecks synthesizer-ekspert.

ge maskiner findes der forbindelse til

midi, pedaler, strøm (9 volt), stereo

ud, samt to audioindgange.

Lyden kan være stor, men polyfonien

er lille. MS2000 er et fire-stemme, bitimbralt

instrument. Deudover er der

kort fortalt en trespors 16 trins sequencer,

arpeggiator, vocoder og 128

lyde fordelt i 8 banker med 16 lyde i

hver. 49 knapper og 35 drejeknapper

giver god mulighed for real-time

kontrol, da næsten alle parametre

har sin egen knap og sender midi.

Knapperne er monteret, så layoutet

følger signalet, der bliver behandlet i

en klassisk subtraktiv synthesizerstruktur.

Mange knapper har to tekster,

én i almindelig skrift og én i

omvendt. Det er for at adskille parametrene

til synthesizer fra de til

vocoderen. Mange synthesizer-parametre

har imidlertid den samme

funktion i vocoder’en og derfor har


nogle knapper det samme navn to

gange.

Et gulgrønt 2 x 16 karakterers LCDdisplay

samt en stor håndfuld røde

lysdioder og lysende knapper viser

maskinens status. Der er adgang til

almindelige system-menuer, finredigering

og globale indstillinger. De få

parametre, der ikke har fået tildelt en

knap, finder man i tre hovedmenuer

– Program Play, LCD Edit og Global –

via displayet.

Når man redigerer en lyd i LCD Edit

mode, viser displayet navn og værdi

af en drejeknaps-parameter, straks

drejeknappen røres. Under redigering

kan man altid finde tilbage til

udgangspunktet i et parameter, da

en lysdiode kaldet original value

tændes, når knappen står på den

værdi, der er gemt i programmet. Et

program kan vælges i displayet eller

med en Bank-knap og ved at trykke

fra 1 til 16 på en af de store, lysende,

røde, firkantede knapper.

Arkitektur

En MS2000-lyd består af en eller to

Timbres i en eventuel split eller layer

opstilling og har RAM hukommelse

til alle 128 lyde. Programmer med en

enkelt timbre har 4 stemme-polyfoni,

mens programmer med to timbres

Korg MS2000/MS2000R

Analogue modeled synthesizer

kr. 11.950,-/ 9.450,- (rackudgave)

······

Features: 4-stemme polyfoni, 2-part multitimbral, 128 lyde

bruger-hukommelse, Modulation og delay effekt, 2-bånd EQ,

3 spors x 16 trin sequenser i analogstil, 16 bånds vocoder,

Arpeggiator, Virualt Patch (8x8 modulations matrix). Inputs:

Audio In 1 jack (line); Audio In 2 jack (mic/line). Outputs:

L/Mono, R (jacks); Hovedtelefon. MIDI In, Out, Thru.

Kontakt: Englund Musik, tlf. 32 34 00 00.

kan fordele polyfonien imellem sig

med 3 stemmer til den ene timbre og

en til den anden, eller to til hver. En

timbre er i sig selv en mini-synthesizer

baseret på to oscillatorer, støj-

generatorer, miksere, resonansfiltre,

filter-envelope, amplifier med envelope,

to LFO, fire Virtual Patches og et

Mod Sequencer Setup.

Oscillator 1 har det meste at tilbyde

Fra nr. 01, februar 2001 © www.soundcheck.dk

med syv bølgeforme. Sav, puls, trekant,

sinus/kryds modulation, vox

wave, DWGS (en simulering af det

sample-baserede Digital Waveform

Generation System fra Korgs 80’ermodeller

DW6000 og 8000), og støj.

Bølgeformerne kan endvidere bearbejdes

med to kontrol-knapper,

Control 1 og 2, som har forskellige

funktioner ved hver bølgeform. F.eks

med en puls bølgeform, vil Control 1

ændre PWM, pulse width modulation.

Med en sinus-bølgeform styrer

Control 1 kryds modulationen, når

oscillator 2 bruges til at modulere

frekvensen af oscillator 1, og Control

2 styrer, hvor meget LFO1 påvirker

kryds-modulationen, det er simpelt

FM.

For det meste bruges Control 2 til

styring af LFO1, men med DWGS bølgen

– som er en wavetable med 64

små enkle svingende bølgeformer,

der indeholder bl.a. bas, klokker,

stemmer, guitar, klarinet, klaver og

andre synthesizer-bølgeformer –

bruges Control 2 blot til at vælge

bølgeformen, mens Control 1 slet

ikke bruges.

Støjkilden i oscillator 1 danner hvid

støj og er forbundet til et Low Pass

filter, hvor Control 1 styrer cut off

frekvensen og Control 2, resonansen. ▼

51 – Soundcheck


Korg MS2000

Filteret kan justeres til at gå i selvsving.

Signalet fra audio-indgangen kan

erstatte en bølgeform, så MS2000

kan bruges som en effekt-processor

og selvfølgelig i forbindelsen med

vocoder’en. Vox Wave er en bølgeform,

der ligner en menneskestemme,

idet den bevarer sit frekvensspektrum

og strukturformat, når den

skifter toneart. Sammen med Band

Pass og Low Pass filter-muligheder i

hovedsektionen og en LFO som moduleringskilde,

kan man lave vokallignende

lyde og nonsenstalende mønstre.

Oscillator 2 er mere enkel med kun

tre bølgeformer – sav, firkant og trekant,

der kan række over otte oktaver.

Den kan også indstilles til modulere

oscillator 1 for at skabe Ring

Modulation og Oscillator Sync, der

faktisk kan bruges samtidig. Der er

selvfølgelig også er par knapper til

forstemning (detune) i fin- og grovindstillinger.

I mikseren kan der tilføjes

støj fra en generator inden filtersektionen.

Her er der tale om en multi-mode filter

med 12 og 24 dB/oktav Low Pass

og 12dB/oktav High og Band Passfunktioner

med tilhørende cutoff og

resonans-kontrol samt envelope

generator. Filteret gør sit arbejde

52

Soundcheck

godt. Det kan tage fat og levere alt

fra tyk, saftig bas til høje skrigende

resonans-toner, der kan gå i selvsving.

I forstærkersektionen findes

panorerings-indstillinger og en

envelope generator til at forme variation

i lyd, styrke og position over

tid. Envelope-generatoren kan også

bruges som en simpel tænd/sluk

gate. For at give lyden lidt mere

snavs og grunge er der en

Distortion-knap. Forvrængningsgraden

er afhængig af oscillatorens

og støj- generatorens niveau.

Modulationsmuligheder

Da den gamle MS20 kom frem i 1978,

var der allerede en del små synthesizere

på markedet, men de fleste havde

fast signalføring inden i instrumentet.

De store og mere avancerede

synthesizere havde en Patch Bay,

krydsfelt, som gav mange flere

opstillingsmuligheder. MS20 fik

meget opmærksomhed, fordi den

faste signal routing kun kunne brydes

med en mindre Patch Bay på højre

siden af forpanelet. Trods alle

Patch Bay-ledninger var det ikke en

Modular Synthesizer, for krydsfeltet

fungerede som en slags modulationsmatrix.

I den samme ånd har MS2000 en

digital udgave af krydsfeltet som

Korg kalder Virtual Patch. Virtual

Patch-sektionen er på forpanelet,

hvor man kan lave Virtual Patches

ved at trykke på knapper i stedet for

at trække en ledning. Der er et mindre

udvalg af otte kilder og otte destinationer.

De to envelope-generatorer

er af ADSR-typen, og normalt er

nummer 1 forbundet til filtret og

nummer 2 til forstærkeren, men de

kan også forbindes via en Virtual

Patch og bruges til at modulere

andre parametre.

Ligeledes kan LFO’erne være en modulationskilde

i en Virtual Patch.

Begge LFO’er har fire bølgeformer,

LFO1 – sav, firekant, trekant og sample

and hold, LFO2 – sav, positiv firkant,

sinus og sample and hold. De

kan synkes til eksternt eller internt

midiclock. De øvrige modulationskilder,

keyboard velocity, tracking og

to MIDI kontroller kan også forbindes

til de 8 destinationer: Pitch, oscillator

2 pitch, oscillator 1 Control 1, støj

niveau, filter cutoff frekvens, forstærkeren,

pan position, eller LFO2

frekvensen.

Sequencer i analogstil

Med MS2000s sequencer er der igen

hentet inspiration fra en svunden

tid. Sequenceren SQ10 kom frem i

1979, året efter MS20, og var bereg-

Fra nr. 01, februar 2001 © www.soundcheck.dk

net til at bruges sammen med MS20

og de øvrige synthesizere i MS-serien.

MS2000’s sekvenser, Mod

Sequencer er en tre-spors sag med

op til 16 trin, og når man programmerer

en sekvens, lyser den gældende

rød knap.

Når man afspiller en sekvens, så lyser

og blinker alle disse knapper. Det

giver en bestemt visuel appel, og det

kan udvides med flere blinkende dioder,

hvis man synker maskinen op til

et par Electribes!

En sekvens kan afspilles i loop eller

one-shot – forlæns, baglæns samt

frem og tilbage. Til at programmere

en sekvens bruger man rækken med

de 16 drejeknapper lige ovenpå hver

røde knap til at justere indstillingerne

af hvert trin på de tre spor. Ved at

trykke på den tildelte knap, kan man

skifte mellem spor og hver spor kan

opstilles til at ændre pitch +/- 24

semitoner, trinlængde og offset eller

en af alle de parametre, som kan

redigeres med drejeknapperne på

forpanelet, altså 30 destinationer.

Det giver mange muligheder at lege

med og flotte resultater.

Man kan tildele et spor til at skifte

mellem bølge i DWGS-bølgeformeren

og hermed lave en form for

wavetable-syntese. Eller ændre pitch

med et spor, skifte cutoff-frekvens


med den anden og panorerings

position med den tredje for at skabe

en dramatisk effekt. Især hvis det er

kombineret med en anden sekvens

eller med arpeggiatoren.

Drejeknap-bevægelser kan optages

i real time i en funktion, der hedder

Mod Record. Bevægelsen optages

ikke helt glidende, men i stedet

gemmes værdien ved starten af

hvert sequencertrin, og disse værdier

kan redigeres bagefter. Mod

Sequencer sender desværre ikke

midi, til gengæld gør arpeggiatoren

det.

Antallet af arpeggiatormønstre er

begrænset til seks: op, ned, op og

ned 1, op og ned 2, random og

Trigger, som gentager den akkord,

man holder nede i takt med tempoindstillingen.

Der er kun en arpeggiator

med et tempo område fra 20-

300 bpm, men den kan bruges med

begge timbres eller enkeltvis og kan

række over fire oktaver. Blandt de

fine indstillinger i arpeggiatoren

skal nævnes swing, key sync, længde,

samt synk til ekstern midi m.m.

Der er flotte eksempler i fabrikkens

preset-lyd, hvor arpeggiatoren og

Mod Sequencer bruges sammen.

Avanceret vocoder

Når man skifter over til Vocodermode

ændrer maskinen karakter.

Drejeknapperne får andre

funktioner og samtidig taber man

brugen af oscillator 2 (derved layer

og split), Virtual Patch, og Mod

Sequencer, dog er arpeggiatoren

beholdt.

I bytte får man en alsidig 16 bånds

Vocoder. Filter-banken består af to

sæt af 16 båndpas-filtre, én til analyse

og én til syntese med en envelope

follower på hver frekvensbånd.

De 16 bånd rækker sig over et frekvensområde

dækkende 125Hz til 5

kHz.

Analyse-filterfrekvenserne er fastsat,

mens syntese-filterfrekvenserne

kan ændres, også med resonanskontrol,

så de kan nå fra 65Hz til 8,1

kHz. Formant-skift på +/- 2 oktaver,

bruges til at ændre cutoff frekvens

af hver band pass filter, så den laver

om på vocoderens output. På den

måde kan en lys stemme blive til en

dyb, eller omvendt.

I en standardopstilling vil en

mikrofon (eller et andet audiosignal)

tilsluttet audioindgang nummer

2 (som kan skiftes imellem line

og mic) komme til at modulere den

tilbageværende oscillator 1, som

bærer bølgen.

På MS2000 er der også mulighed for

at arbejde med to eksterne audiosignaler

ved erstatte synthesizer-signalet

(oscillator 1), med indgangen fra

Audio 1 (kun line indgang). Her kan

man f.eks. afspille samples, og der

behøver ikke nødvendigvis være en

mikrofon på den anden indgang. For

nemt at komme i gang med denne

ellers fremragende vocoder er der 6

presets med indstillinger til chorus,

formant shift og andre genkendelige

effekter.

Til sidst skal nævnes de to effektprocessorer,

modulation og delay,

efterfulgt af en tobånds EQ. LFO’en

styrer hastigheden på modulationseffekterne

– chorus/flange, phaser,

og ensemble. Der er tre typer: delay

– simpelt stereo, Cross Delay og L/R

delay (ping-pong). Delay feedback

og dybde justeres for at ændre

antallet af gentagelser, og delayet

kan også synkes til intern tempo

eller ekstern midi clock. Til aller,

allersidst – en to bånds equalizer,

40-1000 Hz og 1-18 kHz.

Konklusion

Jo, MS2000 er et naturlig supplement

til de andre Korgs Dance Tools,

fordi den har det samme “hands

on”-fornemmelse. Men MS2000 er

så meget mere et instrument end

den gængse flom af Dance og

Groove-apparater, som ofte er

baseret på klichéprægede presetlyde.

Allerede Electribe•A-boksen,

som var en rigtig virtuel analog,

antød det mønster som MS2000

fuldbyrder: At Korg forsøger at få

noget kreativitet tilbage i dancemusikken.

Synker man en Electribe eller flere

sammen med MS2000 (med eller

uden keyboard) via midi clock, og

får gang i alle sequencerlydene og

funktionerne, skal man nok få det

sjovt – uden computer!

Umiddelbart glemmer man, at der

kun er 128 preset lyde, fordi de

spreder sig over en bred vifte af stilarter.

Hukommelse til 128 lyde er

måske lidt i underkanten, da mange

vil lave en del one-shot sekvenser,

loops, beats og lignede, som man

gerne vil bruge live. Selvfølgelig kan

man dumpe patch data frem og tilbage,

men plads til et PCMCIA kort

eller SmartCard ville have været

rart, så man hurtigt kunne skifte til

et andet bibliotek af lyde og

sekvenser.

Mere polyfoni, flere sekvenser og

muligheder kunne man også ønske

sig, men maskinen er sandsynligvis

fremstillet til at ramme et bestemt,

venligt prisniveau. Trods begrænsninger,

får man mange funktioner

og en rigtig solid lyd for sine

penge. Her kan man ikke klage.

Hvis MS2000 var kommet på markedet

for et par år siden, ville de

svenske, engelske og tyske producenter

af virtuelle analogsynths

være knap så glade som i dag!

Reklamerne er rettet mod danceverdenen

(er næsten alle nye synthesizere

ikke det?), men MS2000

vil vinde en plads i hjerterne på en

bredere flok, da de varme analoge

vintage lyde, FM klang, ambient

sekvenser og andre karakterfulde

toner vil gøre den til en velkommen

tilføjelse til enhvert elektronisk

musik-produktions arsenal. ■

Fra nr. 01, februar 2001 © www.soundcheck.dk

53 – Soundcheck

More magazines by this user
Similar magazines