19.01.2013 Views

kirke & sogn kirke & sogn - Aaby Kirke

kirke & sogn kirke & sogn - Aaby Kirke

kirke & sogn kirke & sogn - Aaby Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forsidefoto: Erik Laursen

kirke & sogn

Tema: X-Factor

Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

Har jeg

X-Factor nok?

April - Juni 2011

Talentfuld

håndboldspiller

God til

eller bedst


Menighedsrådene informerer

Arrangementer i påsken

14. april kl. 19.30 i

Aaby kirke

Påskekoncert ”Requim”

Af Gabriel Faturé og

anden påskemusik.

Medvirkende Svenstrup

Pigekor og Kammerkoret

Dorimus

17. april kl. 10.15

Palmesøndags-gudstjenester

i begge kirker

Morgengudstjeneste i

Lild Strand Kirke kl. 9.30

v. provst Poul Farsinsen.

Derefter vandrer vi over

Bulbjerg og Ellidsbøl til

Vust (ca. 14 km). Afsluttende

med nadvergudstjeneste

i Vust Kirke kl.

16.00. Deltagelse er gratis.

Medbring madpakke og

drikkevarer.

Tilmelding til Benthe K.

Jeppesen, Birkelse (9824

3047)

2 • kirke og sogn

21. april kl. 10.15

Skærtorsdags-gudstjeneste

i Vedsted kirke

21. april kl. 17.00

Skærtorsdags-gudstjeneste

i Aaby kirke. Medvirkende

sogne- og ungdomskoret

og Pernille

Christensen på fløjte.

Tilmelding til spisning

på 9824 4100 senest 19.

april kl. 12.00

Pris kr. 60,-

22. april kl. 10.15

Langfredags-gudstjenster

i begge kirker

24. april kl. 10.15

Påskedags-gudstjenster

i begge kirker. Ole Ishøy

medvirker på trompet i

Aaby kirke

25. april kl. 9.00

Anden påskedags-gudstjeneste

i Vedsted

25. april kl. 10.15

Anden påskedagsgudstjeneste

i Aaby

Pilgrimsvandring Kristi Himmelfartsdag

(torsdag den 2. juni)


Har jeg X-factor nok?

Fra en konfirmationstale af Benthe Kleon Jeppesen

Somme tider kommer

mennesker i tvivl, om

der overhovedet er

nogen, der elsker dem.

Så bliver man usikker. Og

hvis man er usikker – så

kigger man sig i spejlet.

Hvordan ser jeg ud? Har

jeg X-factor nok til, at

nogen kan elske mig?

Desværre er det ikke alle

spejle, der svarer som i

eventyret om Snehvide:

”Du er den smukkeste i

landet her!”

Vi spejler os

Udseende er ikke alt. Vi

spejler os også i andre

menneskers øjne. Og i

andre menneskers mening

om os. Heldigvis er

der mennesker, der ser

på os med milde øjne.

Når vi ser ind i de øjne,

bliver vi glade igen. Så

tør vi være os selv.

Konfirmander har

X-factor

I konfirmander har

masser af X-factor. I er

vidt forskellige. Rodede,

ordentlige, højrøstede

og tavse, glade, morgensøvnige

og meget andet.

Men I fylder jeres plads

i verden – og I gør det

med både charme og

humor. Der er ingen tvivl

– X-faktor, det har I!

Brug for bekræftelse

Alligevel har også I brug

for bekræftelse. Jeg

håber, jeres familie og

venner både i dag og i

årene fremover vil give

jer al den bekræftelse, de

kan.

Men engang imellem

får man ikke lige den

bekræftelse, man har

brug for. Livet er ikke

altid en lyserød drøm –

I møder også modgang.

Nu skal I konfirmeres.

At blive konfirmeret er at

blive bekræftet af Gud.

Hvis vi drejer det store

X lidt, så bliver det til et

kors. Den faktor fik I, da I

blev døbt. Der blev teg-

net kors for jeres ansigt

og bryst som tegn på, at

I er noget ganske særligt:

I tilhører Kristus, ham,

der stod op fra de døde.

Det giver håb.

X-faktoren handler om

underholdning – og I

kan bestemt være vældig

underholdende. Men

I får også givet korsfaktoren.

Den, der gør,

at I kan holde ud. Den,

der giver jer et håb. Selv

når alt er håbløst, og

spejlet på væggen svarer

helt forkert, så bekræfter

kors-faktoren jer i, at I er

elsket hos Gud, og der er

en plan med jer, som kun

I kan udfylde.

kirke og sogn • 3

Tema: X-Factor


Tema: X-Factor

Talentfuld håndboldspiller

Af Sandra Kjær, opvokset i Birkelse, nu håndboldspiller for Silkeborg-Voel KFUM

Talentets pris

Jeg kan vel godt tillade

mig at sige, at mit talent

er det, der styrer mit liv.

Ikke fordi jeg føler, det

skal gøre det, men fordi

jeg elsker at spille håndbold.

Jeg er flyttet et par

gange for at forfølge

min drøm om at spille

håndbold på højeste

plan og har derfor udsat

uddannelse lidt længere,

end jeg først havde

planlagt. Jeg studerer nu

på Aalborg Universitet

og bor i Silkeborg, og

på den måde kan jeg

kombinere både håndbold

og min uddannelse,

der er vigtig for mig at

få. Der er ting, jeg skal

sætte i baggrunden for

at få tid til uddannelse og

håndbold – veninderne,

kammeraterne, byturene,

shopping, etc. Alt det har

4 • kirke og sogn

jeg dog så småt accepteret

ikke at kunne deltage

100 % i, og heldigvis

forstår mine venner mig,

når jeg ikke kan se dem

så meget, da jeg ikke har

tid eller bor langt væk.

Forpligter talent?

Jeg er ikke en af dem, der

mener, at hvis man har

et talent forpligter det – i

hvert fald ikke inden for

sportsverdenen.

Det, der skal drive sportsfolk

og alle mennesker, er

deres passion og lidenskab

for det, de laver.

Jeg spiller ikke håndbold,

fordi jeg føler et pres fra

andre eller føler en vis

forpligtelse. Jeg gør det,

fordi det er det bedste,

jeg ved. Den dag, hvor

det ikke er lysten der

driver værket, sætter

jeg skoene på hylden

og forfølger min anden

drøm, nemlig at blive

sportsjournalist. Der er

andet i livet end håndbold

for mig, hvilket jeg

fik at mærke for et par år

siden, da jeg blev ramt

af en slem knæskade, der

holdt mig væk fra håndboldbanen

i 14 måneder.

Bruge sit talent

Jeg er ikke af den overbevisning,

at man kan

have et talent og ”miste”

det. Jeg tror nærmere, at

man kan forspilde sit talent.

Titler og medaljer er

ikke noget, der kommer

af sig selv – det kræver

blod, sved og tårer, og

yder man ikke i kamp,

til træning eller dyrker

selvtræning, er vejen

meget længere og man

opnår ikke det, ens talent

berettiger til.

Jeg mener, at det er

sundt at konkurrere, så

længe man selv kan styre

det, og det ikke tager

overhånd.

Jeg har set eksempler på

håndboldspillere, der har

presset sig selv så hårdt,

at det har sat en stopper

for deres karriere. Er der

ikke konkurrence, hvad

enten det gælder i sport

eller på arbejdspladsen,

bliver man aldrig bedre.

Man kan nemt komme

til at stille sig tilfreds og

opnår derfor ikke det,

man drømmer om eller

har potentiale til.

Baggrundsbillede: "Jens Vejmand" - monumentet i Herning


Brug det talent!

Sigurd Barrett 2010

Én har talent for at male,

én har en god fantasi.

Én har talent for at tale,

og én står fantastisk på ski.

Én har talent for at skrive,

én kan montere et hjul,

én kan beplante og rive,

og én synger smukt som en fugl.

Brug det talent, du har fået at Gud,

Brug det og dyrk det og lev det ud!

Alle de evner, du én gang har fået,

dem skal du bruge til noget!

Én har talent for medister,

én er en god direktør.

Én har talent som minister,

og én er en dygtig chauffør.

Én har talent for at tegne,

én kan håndtere en skovl.

Én har talent for at regne,

og én spiller himmelsk på orgel.

Brug det talent…

Én har talent for butikker,

én laver mad som en drøm

én laver hår-elastikker,

og én ved en masse om strøm.

Én har talent for trompeter,

én fanger pigvar og stør.

Én løber 12 kilometer,

og én er en god programmør.

Brug det talent…

Én har talent for computer,

én styrer fly som en ørn.

Én bygger cykler og scooter,

og én ved en masse om børn.

Én bygger kraner og biler,

og én ved en masse om sko.

Én har forstand på tekstiler,

og én på giraffen i zoo.

Brug det talent…

Alle vi men´sker i Verden

har et talent indeni,

brug dit talent på din færden

og lykken skal nok stå dig bi.

Verden har brug for os alle

og for din kraft og forstand.

Giv nu talentet en skalle –

og brug det så godt, som du kan!

Brug det talent…

kirke og sogn • 5

Tema: X-Factor


Tema: X-Factor

God til eller bedst?

Af Inge Lise Reiche

På hvert hold minikonfirmander

fortæller jeg

lignelsen om de betroede

talenter. (Mattæus-evangeliet

kap. 25,14-30)

Vi kommer ind i historien,

hvor Jesus har

ud-valgt sig sine disciple,

og nu vandrer de rundt i

landet, hvor han møder

syge og udstødte, og

hans disciple følger ham.

De skal lære af ham, og

de skal hjælpe ham.

Men Andreas (leger vi til)

kan ikke følge med de

andre, fordi han ikke er

så stor og stærk. Til sidst

6 • kirke og sogn

er han ved at give op

og vil sige det til Jesus.

I stedet for at lade ham

gå, fortæller Jesus ham

lignelsen om de betroede

talenter (leger vi stadig

til).

Når vi er færdige med at

lege lignelsen, snakker vi

om, hvorfor Jesus mon

fortalte lige præcis den

lignelse til Andreas, der

var ved at opgive.

I børnehøjde

Det er ikke svært for børn

på 8-9 år at gennemskue,

at meningen med vores

liv ikke er, at vi kun er

noget værd hvis vi er

bedst til alting, men at

det er godt at tænke lidt

over, hvad vi rent faktisk

kan hver især. Man kan

godt være glad for noget

selvom andre kan være

meget bedre til f.eks.

fodbold eller at synge.

Til sidst skal de lave en

side i deres mappe: Først

bliver det forklaret, at i

gamle dage betød en

talent en mønt-enhed. I

dag betyder det noget,

man er god til. Og så

skal de tegne eller skrive,

hvad de selv synes de er

gode til – og man må

godt tegne/skrive mere

end én ting – selvfølgelig

for de fleste af os er heldigvis

udstyret med mere

end én talent.


Virkelig?

Allerbedst er denne

opgave på de hold, hvor

det kan knibe lidt med

at komme i gang, for så

beder jeg de andre om,

at give idéer til, hvad de

synes den anden er god

til. Der er mange børn,

der bliver lidt fjerne i blikket,

når kammeraterne

siger, hvad de har lagt

mærke til hos den anden.

”Er det virkelig sandt?

Har han/hun lagt mærke

til det hos mig? Må jeg

godt tænke det om mig

selv også?”

Selvom - eller måske

netop fordi - vi lever

i en tid, hvor børn er

meget på hele tiden,

og hvor der bliver lagt

meget mærke til dem,

kan det godt knibe med

selvværds-følelsen. Der

kan det være en god

oplevelse med sådan en

lille øvelse i at sige til sig

selv og hinanden, hvad

man er god til, og at det

er godt nok.

X-factoren

i Korint

Af Benthe Kleon Jeppesen

Også i troens verden kan

der opstå konkurrence!

Hvem er mest værdifuld

for den kristne menighed?

Hvilken tro har

X-factor?

I Paulus’ første brev til

menigheden i Korint kan

vi høre, at nogen af de

første kristne oplevede at

komme i ekstase og ”tale

i tunger”, når de holdt

gudstjeneste. Af én eller

anden grund blev det

regnet for særligt fint.

Derfor måtte Paulus

forklare dem, at troen –

og hvad den fører med

sig – ikke er den enkeltes

personlige fortjeneste.

Det er en gave fra Gud.

Nogle er gode til at

prædike, nogle kan profetere

eller helbrede og

gøre mirakler. Nogle kan

tjene andre. Og nogle

taler i tunger.

Men det hele er nådegaver

– altså gaver fra

Helligånden. Og alle

gaverne skal komme fællesskabet

til gavn.

Fællesskabet er

vigtigst

Man kan måske godt

sige, at Helligånden er

en slags X-factor, der

får troen til at komme

stærkere til udtryk. Men

det sker ikke for, at den

enkelte skal ”blære sig”

af sin tro. Det sker for, at

ens tro kan komme ens

medmennesker til gavn.

FDF Aaby-

Vedsted

Sted: Skalhytten, Birkelse

og Torngårdsvej, Aabybro

Kredsledere: Else Ring

Madsen 98 24 19 24

& Anne Mette Reiche

98 24 33 35

www. fdf.dk/Aaby-Vedsted

KFUM-spejderne,

Aabybro gruppe

Sted: Spejderhytten,

Åstrupvej 4

Gruppeleder: Peer Nielsen

98 24 43 96

www.spejderneaabybro.dk

KFUM og KFUK

i Aabybro

Sted: Sognegården Kirkevej

21

Formand: Verner Thomsen

98 24 40 01

www.aabybro.kfum-kfuk.dk

Indre Mission

i Aabybro

Sted: Missionshuset,

Kirkevej 9

Formand: Tage Sørensen

98 24 41 49

Y’s Men’s Club

Sted: Aaby Sognegaard

Præsident: Kirsten Haese

98 24 24 09

www.ysmen.dk

Birkelse

børneklub

Sted: Vedsted Sognegård,

Hjorthsvej 12

Leder: Jytte Haven Nørgård

98 24 35 46

kirke og sogn • 7

Tema: X-Factor


Foreningssiden

Birkelse Børneklub

for alle børn fra 3 år til og med 3. kl.

Pris pr. år kr. 75. Børn og voksne er velkomne på besøg

Udvælgelse af det der skal bruges

Bibelhistorie fortalt med forskellige

hjælpemidler, her flonelograf

8 • kirke og sogn

"Kaffetid "hver gang

Efter aftale med forældrene, kan

børnene hentes på byens skoler.

Kontakt evt. Jytte Haven Nørgaard

25 33 09 20

Eller Margit Nørgaard 98 24 36 34

Lave juledekorationer til de ældre i Birkelse

Forberedelse af rekvisitter til

Ulve - time

Udflugt til Ryå legeplads


Arrangementer i sognene (se også s. 2 og s. 11)

KONCERTER

PåsKEKONCERT I AABy KIRKE

Torsdag d. 14. april kl. 19.30 (se s. 2)

FORåRsKONCERT I AABy KIRKE

Onsdag d. 11. maj kl. 19.30

”Let it out” Kor og band

ledes af Brian Boustrup og

Charlotte Hjørringgaard

Larsen

KIRKEMUsIKERKONCERT

I Aaby kirke Søndag d. 19. juni

kl. 19.30 (se s. 11)

UdFlUGT

Torsdag den 5. maJ Kl. 18.30

(fra Aaby

sognegård)

Bibelhaven,

Gistrup.

Rundvisning

i Gug kirke

AABy MIssIONsHUs

(onsdage kl. 19.30)

27. april Møde med missionær

Grethe Friberg, Thisted

4. maj Møde med missionær Anders

Jørgen Jensen, Aars

25. maj Møde med missionær Bjarne

Taulborg, Aabybro

1. juni Lene og Mette, soldatermissionen

fortæller om deres arbejde i

Afghanistan

22. juni Gitte og Peter Rasmussen,

Ydre Mission fortæller om arbejdet i

Etiopien

KFUM- KFUK 6. maj

Besøg i Rødhus Kirke, hvor Poul Erik

Tranholm-Pedersen fortæller om

kirken og dens historie

sæRlIGE GUdsTjENEsTER

I VEdsTEd

MEdITATIONsGUdsTjENEsTE

Tirsdag d. 19. april kl 19.30

UlVETIME

Mandag d. 9. maj kl. 17.30 - 18.45

Kort børnegudstjeneste, derefter

aftensmad for hele familien.

Tilmelding 25 33 09 20

sTORE BEdEdAGs KVæld

Torsdag d. 19. maj kl. 19.30

Musikgudstjeneste v. Henrik Leding

Skøtt, organist i Torslev –Ø. Svenstrup.

Derefter kaffe og varme hveder

i sognegården

sOMMERFEsT FOR ældRE

Tirsdag d. 28. juni kl. 14.00

Gudstjeneste i kirken og kaffe i sognegården

bagefter

sæRlIGE GUdsTjENEsTER

I AABy

sKæRTORsdAG MEd FællEssPIsNING

I sOGNEGåRdEN

Torsdag d. 21. april (se s. 2)

ældRE GUdsTjENEsTE

Tirsdag d. 21 juni kl. 14.30

Kaffe og underholdning i sognegården

med Skipper Clement

koret, Vedsted

Menighedsrådsmøder

Aaby kl. 19.00

Mandag 11. april

Tirsdag 24. maj

Tirsdag 14. juni

Vedsted kl. 19.15

Tirsdag 26. april

Tirsdag 17. maj

Tirsdag 21. juni

kirke og sogn • 9

Arrangamenter og møder


Kirkelig vejviser

Hvor henvender man sig?

Aaby-Vedsted kirkekontor

Kordegn Ulla Bojesen

Kirkevej 21 9440 Aabybro

Tlf. 9824 4100 - Fax 9824 4148

Åbent hverdage kl. 9 - 13 samt torsdag 16-18 uja@

km.dk

Sognepræst Ole Steen Hansen

Kirkevej 23 9440 Aabybro - 9824 1100

Træffes bedst kl. 10-11. Træffes ikke mandag

osh@km.dk

Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen

Hjortsvej 12, Birkelse, 9440 Aabybro

tlf. 9824 3047 - bekj@km.dk

Træffes bedst kl. 10-11 - Træffes ikke mandag

Aaby Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder Tage Sørensen

Tlf. 9824 4100 - ts@aabykirke.dk

Åbent mandag-fredag kl. 10-11

Navne 22.01 - 02.04 2011

10 • kirke og sogn

Vedsted kirkegårdskontor

René Christensen Tlf. 9824 3519

vedstedkirkegaard@mail.dk

Åbent tirs. - fre. kl. 10-11 (fri mandag)

Sognemedhjælper i Aaby

Inge Lise Reiche

tlf. 2487 5446 - ilr@aabykirke.dk

Organist Doris Kjærgaard

Aaby Kirkes børne- og ungdomskor

Tlf. 9824 4100 eller 5115 6029

organist@aabykirke.dk

Aaby Menighedsråd.

Formand Karl-Andy Larsen Tlf. 9824 1662

menighedsraad@aabykirke.dk

Vedsted Menighedsråd.

Formand Lisbet Nabe Kristensen

Tlf. 9824 3369 - 8401@sogn.dk

Redaktionen af dette blad: Ole Steen Hansen, Benthe Kleon Jeppesen, Lillian Christensen,

Inge Lise Reiche, Henning Kristensen

Tryk: Aabybro Bogtrykkeri

Deadline for næste nummer af Kirke & Sogn 9. juni 2011

døbte i Aaby

Maja Glud Falborg, Noah Engelund Kristensen, Jasmina Juul Bjerregaard, Veronica Bøgh Seerup, Johanne Gurdon

Sandermann, Tobias Meik Nielsen, Amanda Meulengracht Gundersen, Emma Meulengracht Gundersen, Emil Busk

Sørensen, Izabella Vikic Runberg, Ellen Lykke Mejlholm, Caroline Holmgaard Jacobsen

døde i Aaby

Børge Ib Nielsen, Mogens Yde Jensen, Dagny Skovbo Abildgaard, Carl Jensen Abildgaard, Gunnar Sørensen

derudover begravede fra Aaby kirke

Erik Overgaard Pedersen

døbte i Vedsted

Sebastian Funch, Mathias Funch, Laurine Nørgaard Eskildsen, Jonas Vestermark Thomsen, Nova Krista Søborg, Mikkel

Christian Larsen

døde i Vedsted

Steen Kragbæk


En sang for gadens børn i Addis Ababa

Af Berit Borglykke,

Kirkemusikerkoncert i

Aaby kirke søndag d. 19.

juni, kl. 19. 30.

Det overordnede formål

med kirkemusikernes

koncert er at samle

penge ind til humanitært

børnearbejde. Alle

aktører deltager derfor

uden honorar.

Børn der har brug for

hjælp, findes der desværre

mange af. Aaby

Kirkes menighedsråd har

valgt at entréindtægten

fra koncerten skal bruges

til gadens børn i Addis

Ababa igennem DEM,

Dansk Etioper Mission.

I Addis Ababa, hovedstaden

i Etiopien, lever

mange børn på gaden.

De er nogle af de mest

udsatte og svigtede i

verden. Her findes ingen

socialhjælp, ingen gratis

skole eller lægehjælp. Her

må børnene stjæle eller

rode i affaldsdynger for

at få noget at spise. På

q e y are q e

grund af det barske liv

på gaden, bliver børnene

ofte stofmisbrugere og

presset ud i kriminalitet.

Der tages entré på 50 kr.

ved indgangen, og hele

beløbet går ubeskåret

til gadens børn i Addis

Ababa.

MORGENKAFFE OG

–SANG Babysalmesang

I Aaby sognegård kl. 9.30 -10.30

Tirsdag 17. maj

Torsdag 23. juni

Tirsdag 19. juli

Efter påske starter et

nyt hold baby-salmesang

i Aaby kirke.

Første gang onsdag

d. 27. april kl. 10.30.

Tilmelding på tlf.

24 87 54 46

kirke og sogn • 11

Arrangamenter og møder


Gudstjenester

17. april

Palmesøndag

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 10.15 Jeppesen

21. april

Skærtorsdag

Aaby 17.00 Hansen

Vedsted 10.15 Hansen

22. april

Langfredag

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 10.15 Jeppesen

24. april

Påskedag

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 10.15 Jeppesen

Indsamling: KFUM og

KFUK i Danmark

25. april

2. påskedag

Aaby 10.15 Jeppesen

Vedsted 9.00 Jeppesen

30. april

Aaby 10.15 Jeppesen

konfirmation

1. maj

1. søndag efter påske

10.15 Jeppesen

Konfirmation

Vedsted 9.00 Jeppesen

Ingen altergang

7. maj

Aaby 9.00 Hansen

konfirmation

Aaby 11.00 Hansen

Konfirmation

8. maj

2. søndag efter påske

Aaby 10.15 Hansen

konfirmation

Vedsted 10.15 Jeppesen

12 • kirke og sogn

AABy KIRKE OG VEdsTEd KIRKE

15. maj

3. søndag efter påske

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 9.00 Hansen

19. maj

Store bededagskvæld

Vedsted 19.30 Jeppesen

20. maj

Bededag

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 10.15 Jeppesen

konfirmation

22. maj

4. søndag efter påske

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 10.15 Jeppesen

konfirmation

29. maj

5. søndag efter påske

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 9.00 Hansen

2. juni

Kristi Himmelfarts dag

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 9.00 Hansen

5. juni

6. søndag efter påske

Aaby 9.00 Jeppesen

Vedsted 10.15 Jeppesen

12. juni

Pinsedag

Aaby 10.15 Hansen

Vedsted 10.15 Jeppesen

Indsamling: Folkekirkens

Nødhjælp

13. juni

2. pinsedag

Aaby 10.15 Jeppesen

Vedsted 9.00 Jeppesen

19. juni

Trinitatis søndag

Aaby 10.15 Jeppesen

Vedsted 9.00 Jeppesen

26. juni

1. søndag efter trinitatis

Aaby 9.00 Hansen

Vedsted 10.15 Hansen

3. juli

2. søndag efter trinitatis

Aaby 10.15 Jeppesen

Vedsted 9.00 Jeppesen

Indsamling FDF’s missionsarbejde

Plejehjemsgudstjenester

Birkelse Plejecenter

(onsdage kl. 10.00)

13.04 Jeppesen

27.04 Jeppesen (A)

11.05 Krogsgaard

25.05 Krogsgaard (A)

08.06 Jeppesen

22.06 Jeppesen (A)

Aabybro Plejehjem

(tirsdage kl. 10.15)

12.04 Hansen

26.04 Hansen (A)

10.05 Karamperis

24.05 Karamperis (A)

07.06 Hansen

21.06 Karamperis

KIRKEBIl

Til alle gudstjenester og

arrangementer, som menighedsrådene

indbyder

til, kan der bestilles gratis

kirkebil på tlf.: 98241177

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!