Gudstjenester - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

Gudstjenester - Dalum Kirke

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

www.dalumkirke.dk

Dalum kirke - en levende kirke

KIRKE OG SOGN

40. ÅRGANG NR. 3 EFTERÅR 2012


2

Babysalmesang

Babysalmesang er dåbsoplæring

for babyer. De helt små børn oplever

og lærer gennem sanserne, og

man mærker tydeligt, at de nyder

at være i kirkens rum og høre deres

mors eller fars stemme. Forældrene

får også en god stund med

børnene, og lærer samtidig en

masse gode salmer, de kan synge

i andre sammenhænge. Salmerne

vækker altid til eftertanke. Som

forældre er det både en gave og et

stort ansvar at få et barn, og fra

salmerne kan man måske finde

svar på og hjælp til nogle af de

Gudstjenester for småbørn

… henvender sig særligt til familier

med børn, men alle er velkomne til

småbørnsgudstjenesterne i Dalum

kirke. Vi lægger stor vægt på at

guds tjenesterne skal fange børnenes

interesse hvad enten de er helt små

eller lidt større. Derfor vil der altid

være musik, bevægelse og fortælling

til gudstjenesterne, som også er

lidt kortere i varighed end almindelige

gudstjenester. Vi slutter af med

at drikke saftevand (kaffe til de

voksne), spise frugt og lege lidt …

Sundhedsplejerskerne i

Dalum holder “Åbent Hus”

Fra september måned 2012 vil sundhedsplejerskerne

i Dalum – Tingløkke skoledistrikt – hver

1. torsdag i måneden holde ”Åbent Hus” for

småbørnsfamilier i Dalum kirkes anneks.

Ansvarlig sundhedsplejerske er Lene Brahtz.

Program 2012:

6/9 kl. 10-12 Ikke planlagt emne

4/10 kl. 10-12 Dagpleje pæd. Lene

Vestergaard kommer på besøg

1/11 kl. 10-12 Ikke planlagt emne

6/12 kl. 10-12 Fysioterapeut Anne Mette

Jakobsen kommer og fortæller

om børns motoriske udvikling

tanker og bekymringer, man gør

sig som forælder. Salmesangen

varer ca. 35 minutter. Bagefter er

der tid til at made børnene, og der

er en kop te og lidt frugt til de

voksne. Babysalmesang ledes af

musikpædagog Rikke Petersen i

samarbejde med Dorthe Tofte-

Hansen. Det foregår i Dalum kirke

følgende onsdag formiddage -

alle gange kl.10-11:

SEPTEMBER:

Onsdag d. 12. sept. – onsdag d. 19.

sept. - onsdag d. 26. sept.

Lørdag den 22. sept. kl. 10:

Jonas og hvalfisken

Lørdag den 1. dec. kl. 10:

Maria og Josef

Søndag den 16. dec. kl. 10:

Julespil

Børn, der ønsker at deltage i julespillet

kan allerede nu tilmelde sig

hos sognepræst Dorthe Tofte-Hansen

på 66 13 20 60 / dath@km.dk.

OKTOBER:

Onsdag d. 3. okt. - onsdag d. 10. okt.

– onsdag d. 31. okt.

NOVEMBER:

Onsdag d. 7. nov. - onsdag d. 14.

nov. - onsdag d. 21. nov. – onsdag

d. 28. nov.

Af praktiske grunde kan der mak -

simalt være 12 børn på hvert

hold. Vi beder derfor om at man

tilmelder sig på kirkekontoret på

tlf. 66 13 24 14 - Det koster 150

kroner at deltage i hele forløbet.

Læs også mere om julespillet i

næste nummer af kirkebladet.

Går du i 4. klasse? - Så kan du blive

juniorkonfirmand i Dalum kirke

Eleverne i årets 4. klasser indbydes til juniorkonfirmandweekend

den 5.-7. oktober i Dalum

kirke. Årets tema er Drømme, og vi skal

blandt andet høre om drømme i Bibelen, tale

om vores egne drømme for den bedste

verden, på opdagelse i kirken og se filmen

”Joseph, King of Dreams”.

Det hele foregår i Dalum kirkes Anneks, fra

fredag den 5. oktober kl. 17.00 til søndag den 7.

oktober kl. 12.00 – dog ikke med overnatning.

Weekenden er gratis, men tilmelding er nødvendig

og bindende, da forløbet bliver tilrettelagt

efter, at de tilmeldte børn er med i hele

weekenden.

Foruden kirkens præster medvirker to lærere

og et par voksne frivillige medarbejdere i hele

forløbet. Nærmere information om programmet

fås ved henvendelse til præsterne eller kirkekontoret,

hvor man også kan tilmelde sig.


Fa indflydelse

mød op i Dalum Kirkes anneks den 11. september kl. 19.30

Nu har du muligheden for at

være med til at præge dit sogn –

stil op til menighedsrådsvalg

eller vær med til at stemme kandidater

ind i rådet!

Menighedsrådet er omdrejningspunktet

for det folkekirkelige

demokrati.

Medlemmerne af menighedsrådet

vælges for en 4-årig periode

af sognets folke kirke medlemmer,

Efterårets torsdagsmøder

“Jeg kender et land”

20. september kl. 10-12

– Grundtvigs visionære gennembrudsdigt

ved fhv. rektor Niels

Thomsen, København

Salmen Jeg kender et land er skrevet i

1824 i en periode af Grundtvigs liv,

hvor store visioner tog skikkelse.

Gennem billeder og poesi digter

Grundtvig sig frem mod klarhed. I

Jeg kender et land ligger en stor del af

Grundtvigs nyforståelse af tro, kirke

og kristendom gemt. Salmen er

på en gang høj poesi, der giver

umiddelbar lyst til synge, og samtidig

er den så fuld af billeder og

dunkle tanker, at man aldrig kommer

til ende med den. Niels Thomsen

vil i foredraget forsøge at kaste

lys over, hvilke indsigter Grundtvig

vandt i denne salme.

“Fra Tornbjerg

til Absalon”

27. september kl. 10-12

ved sognepræst Carsten Olav

Christensen, Tornbjerg

Carsten Olav Christensen er

præst i Tornbjerg sogn men også

tilknyttet Flåden som orlogspræst.

Når Søværnets skibe sejler

på langfart med knap 130 mand

der således har direkte indflydelse

på rådets sammensætning.

Tirsdag den 13. november

2012 er der valg til menighedsrådet

i Dalum sogn, men allerede

den 11. september har du

mulighed for at deltage i et

møde, hvor det nuværende menighedsråd

orienterer om rådets

hidtidige virke og nogle af

de fremtidige opgaver.

om bord, er der tradition for, at

en af Folkekirkens præster sejler

med.

Det giver mening så længe vi

har et tæt forhold såvel mellem

kirke og folk som mellem kirke og

stat. Carsten Christensen vil fortælle

generelt om præstearbejdet

om bord og sætte funktionen ind i

en større sammenhæng.

Heldags-udflugt

til Lemvig-egnen

4. oktober kl. 8.15 – ca. 21

Vi skal bl.a. se udstillingen om

Sven Havsteen-Mikkelsen på Museet

for Religiøs Kunst – og besøge

et par af de kirker, som ligger

længst ude mod Vesterhavet.

Se nærmere i særlig folder, som

kan hentes i kirken og på kirkekontoret.

Begrænset deltagerantal.

Pris inkl. aftensmåltid: 500

kroner.

Bindende tilmelding og betaling

på kirkekontoret.

Efter orienteringen foreslår

valgbestyrelsen, at der opstilles

kandidater til et kommende menighedsråd.

Såfremt der ikke

indkommer alternative lister, vil

valget være afgjort denne aften

(fredsvalg).

Det nye menighedsråd tiltræder

officielt første søndag i advent

2012

Valgbestyrelsen

Jelling – kongesæde

og oldtidsmagi

11. oktober kl. 10-12

ved journalist og forfatter Leif

Baun, Jelling

Ingen dansk by lider som Jelling for

sine historiske seværdigheder. Ældre

mennesker fordrives fra deres

boliger, veje slettes, og der investeres

i disse år en kvart milliard kroner

i at ommøblere byens ansigt, så

oldtidsmagien kommer bedst muligt

til sin ret. Det har sin pris at

være på Unescos verdens arvsliste.

Men hvad er det så lige med Jelling?

Journalist ved Vejle Amts Folkeblad,

Leif Baun, har fulgt arkæologernes

arbejde med Jelling siden

1989. Han er desuden guide i Nationalmuseets

lokale afdeling, Kongernes

Jelling, og forfatter til flere

bøger om Jellinghistorien. Denne

torsdag vil han fortælle om de nye

opdagelser fra et kongesæde i kingsize:

Kongsgården, den halvanden

kilometer lange forsvarsmur, verdens

største skibssætning, om kongen

der førte danerne ind i datidens

EU og samme konges fald. Men

også om, hvordan Jelling bløder

som by og har gjort det gennem 100

år, fordi den er vært for en fjern

kongetids levn.

Bemærk: Dette møde arrangeres

i samarbejde med Lokalhistorisk

Forening for Dalum-Hjallese

Fortsætter...

3


4

Djævlepagt

og digterskæbne

25. oktober kl. 10-12

ved sognepræst

Dorthe Tofte-Hansen, Dalum

Som en anden fortabt datter vendte

Karen Blixen hjem til Danmark

fra Østafrika i 1931. Hun var ramt

af sorg, fuldstændig ruineret og

samtidig blussede den uhelbredelige

syfilis op med fornyet styrke.

Det var forfærdeligt. Men i sygdommen

så hun et skæbnefællesskab

med sin egen far – samt

nogle af romantikkens store litterære

kunstnere så som Nietzsche

og Baudelaire.

Hun tolkede det som et tegn på,

at hun var et barn af Lucifer og

fortalte sidenhen, at hun ved

hjemkomsten til Danmark havde

indgået en skæbnesvanger pagt:

Da lovede jeg Djævelen min sjæl,

og han lovede mig til gengæld, at

alt hvad jeg herefter oplevede,

skulle blive til historier.

»Fra Tibet til

d´Angleterre«

8. november kl. 10-12

– En museumsfotografs hverdag i

ord og billeder. Ved fagfotograf

Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Hør nyt fra Tibet, se fotograferingen

af grønlandske skinddragter,

oplev runesten om natten,

herregårde i Danmark, Eremitage

slottet, og Hotel d`Angleterre. En

beretning fra støvede landeveje,

uvejsomme bjerge, et betagende

Grønland, og glemte steder og afkroge

i Danmark.

Bemærk: I forbindelse med foredraget

udstiller Roberto Fortuna

et fornemt udvalg af sine seneste

fotografier fra Grønland og af

danske runesten, som er fotograferet

om natten.

”Folk og fjelde

– rejse på Færøerne

med maleren Sven

Havsteen-Mikkelsen”

15. november kl. 10-12

ved fhv. provst

Agner Frandsen, Ribe

Havsteen blev født i 1912, og i år

fejres 100-året med udstillinger

bl.a. i Kerteminde, på Ærø og på

Bornholm, på Schæffergården,

Ribe og i Lemvig.

Som søn af polarforskeren Ejnar

Mikkelsen var Havsteen siden

drengetiden fortrolig med de nordiske

egne, deres folk og historie.

Venskabet med Martin A. Hansen

forstærkede denne fortrolighed.

Sammen skabte de „Orm og Tyr“,

det store værk om religionsskiftet

i Norden.

I oliebilleder, litografier, raderinger

og træsnit har Havsteen

skildret de nordiske landskaber

som den baggrund for livet og historien,

sagnet og sagaen, der ikke er

menneskeskabt. Sidst i 50’erne begyndte

Kristus at optræde i landskabet.

Det blev Havsteens

liden skab med enkle og kraftfulde

strøg at male Kristus ind i Norden i

det 20. århundrede. Herom vidner

de mange kirkeudsmykninger, han

ved sin død efterlod sig i kirker i

Danmark, Norge og på Færøerne.

Motiverne er mest fra evangeliernes

påskeberetninger. Getsemane, korsgangen,

Golgata, nedtagelsen, Emmaus.

Hvad der foregår i kirken, er

under evangeliets lov, plejede Havsteen

at sige, kristocentrisk. Det

stærke farvesprog i alterbillederne

og mosaikkerne virker som en tone

i rummet, en Kingosalme, et led i

evangeliets forkyndelse. Gennem

fortælling og billeder berettes om

disse temaer.

Introduktion til

Händels oratorium

Messias

22. november kl. 10-12

ved cand. phil. organist og kantor

Hans Christian Magaard, Vejle.

Det kendteste af alle oratorier er

Messias af komponisten Georg

Friedrich Händel. Messias er elsket

over hele verden, både af musikere

og af folk, der ellers

hverken er musikinteresserede eller

religiøst anlagte.

En af grundene til dette fænomen

er måske den enorme udbredelse,

som netop dette værk

har fået. Der går næppe en jul eller

en påske, hvor Messias ikke

bliver opført en eller flere gange.

Hans Chr. Magaard tager i sin

introduktion til søndagens opførelse

i Dalum kirke tilhørerne med

på en musikalsk rejse i 1700-tallets

England, hvor Messias blev til.

Han fortæller om værket og gennemgår

udvalgte uddrag, der forhåbentlig

kan berede tilhøreren på

en god oplevelse i forbindelse

med opførelsen af dette klassiske

mesterværk. I foredraget indgår

lyd- og videoeksempler.


Kirkefrokost og beretning om

demokratiarbejde i Egypten

I forbindelse med kirkefrokosten

søndag den 28. oktober vil en af

Dalum kirkes hverdagssangere,

Mads Madsen Henriksen, fortælle

om sine oplevelser med demokratiarbejde

i Egypten.

Som medlem af en politisk ungdomsorganisation

deltog Mads i

en tværpolitisk tur, arrangeret af

Dansk Ungdoms Fællesråd. Formålet

var at få kontakt til ung-

domspolitikere i Egypten for gen -

nem diskussioner at skabe forståelse

for en demokratisk kultur.

Turen fandt sted ca. et år efter, at

oprøret i Egypten begyndte, og

Mads oplevede på nærmeste hold

Cairo og ”det arabiske forår”.

Kirkefrokosten og foredraget

foregår i kirkens anneks umiddelbart

efter højmessen. Frokosten

koster 30 kr.

Udstillinger i annekset

- Kan ses i kontorets åbningstid

Marianne Vestergård

20. august – 28. sept.

Akvareller

Mine billeder er en blanding af

akvareller og akrylmalerier. Jeg

bliver inspireret og fascineret af

den dynamik, der er i naturen,

farverne, bevægelserne, lydene

og skønheden. Det er meget forskelligt,

hvad der rører os mennesker.

Det væsentlige er usynligt

for øjet, (som forfatteren Antoine

de Saint Exupèry, skrev i eventyret

”Den lille prins”).

Jeg holder meget af akvarellen,

fordi den overrasker og ikke

kan styres helt. Et akvarelbillede

bliver ikke altid, som jeg havde

tænkt mig. Det er fascinerende.

Når jeg maler med akryl, bruger

jeg pensel, spartel, svampe og

mine hænder. Der er det mig, der

bestemmer. Jeg håber mine billeder

vil give glæde og måske lysten

til selv at gå i gang med

farverne. Se også min hjemmeside

www.mariannevestergaard.dk

Jørgen Wassilefsky

3. okt. – 2. nov.

Sindets huse

– Akvareller og digte

1.”Sindets huse”, der er skabt over

det materiale, vi alle går rundt med

i sindet. Vi bærer og bearbejder det

hele livet. Det levede stof, der sidder

i sindet, er i udstillingen billedliggjort

ved huse. De huse som

indeholder det, den enkelte bærer

på i kortere eller i længere tid.

2.”For man må kunne dræbe

aske”. Titlen henviser til den tilstand,

hvor det enkelte menneske

ikke er i stand til at nedbryde den

byrde, det bærer på af levet liv.

Der er tilstande, hvor det erindrede

ikke er til at slippe. Det er den

tilstand, der er denne del af udstillingens

emne. Det er gjort i billeder

og i en lille (cd) samling digte

”For man må kunne dræbe aske”,

der kan erhverves på udstillingen.

Tove Lorentzen

8. nov. – 21. dec.

Glas og keramik

Tove Lorentzen er født 1959. Hun

er uddannet fra Kerteminde

Håndarbejdsseminarium i 1986

med keramik som hovedfag. Har

siden arbejdet på eget atelier med

keramik, glas, maleri og foto.

Høstgudstjeneste

og basar

Søndag den 9. september kl. 10

Høstgudstjenesten i Dalum kirke er

de senere år blevet det festlige startskud

på en ny sæson med mange

spændende arrangementer i kirke

og anneks. Ved høstgudstjenesten

medvirker kirkens dygtige Kantori

og alle kirkens ansatte. Under gudstjenesten

præsenteres årets nye konfirmander

og bagefter er der i år

arrangeret noget helt nyt – nemlig

en kirkebasar. Her er der mulighed

for en god snak med korsangere,

menighedsrådsmedlemmer og andet

godtfolk. Endvidere sælges stegt

pattegris og fint husflid!

Hun har undervist på kunstskolen

Spectra fra 86-88. Elev på Fyns

tegne- og maleskole fra 96-98, og

har deltaget i glaskurser ved Pipaluk

Lake og Hein Van Der Water

(Holland). Tove Lorentzen har

udsmykket altertavlen til kirken

ved Nyborg Statsfængsel.

I arbejdet med porcelæn, glas

og maleri søger jeg det enkle, det

smukke, det kraftfulde - godt

hjulpet af naturen og al dens væsen.

I mødet med materialet befinder

jeg mig ofte på kanten af

det mulige – her sker det uforudsigelige,

og nye ideer fødes.

Roberto Fortuna

8. nov. – 21. dec. 2012

Foto

”Fra Tibet til d´Angleterre”- Fagfotograf

Roberto Fortuna fra Nationalmuseet

udstiller foto –

blandt andet fra sin seneste rejse

til Grønland. Se omtale under

torsdagsmøder.

5


6

Ældreklubben

Ældreklubben mødes hver

onsdag i kirkens anneks

kl. 14.30-16.30.

5. september:

Dilemmaer i et lægeliv

ved Arne Skipper

12. september:

Niels og Flemming

underholder

19. september:

Sønderjysk sang og historie

ved Kirsten Holm

26. september:

Ti på Toppen

underholder

3. oktober:

Gudbjerg Trioen

underholder

10. oktober:

Bustur

17. oktober:

Tur til Israel ved

Kirsten Jørgensen

24. oktober:

Bjergbankens Revy

underholder

31. oktober:

Dansk børnehjem i Nepal

ved Vibeke Petersen

7. november:

Bankospil

14. november:

De danske konger ved

Kjartan Simonsen

21. november:

Haarby musikanterne

underholder

28. november:

Lars Hagensen

underholder

Else Larsen, formand for

Dalum sogns Ældreklub

Adventsgudstjeneste i Dalum Kirke

torsdag den 29. november

kl. 14.00 til kl. 16.30

Igen i år vil Lokalråd 2 arrangere

en adventsgudstjeneste for ældre

i S, SV, SØ området.

Vi begynder i Dalum Kirke,

hvor sognepræst Lars Hagensen

vil holde en adventsgudstjeneste.

Efter gudstjenesten er der kaffe

og kage i Annekset og underholdning

med Lise Nees, som

synger julen ind.

Linds legat

Et antal mindre legatportioner

uddeles i december måned til

enlige ældre mænd med tilknytning

til Dalum sogn.

Bemærk: For at komme i betragtning

kræves ansøgningsskema.

Det kan rekvireres ved

Tilmelding senest den 12. november

til: Nancy Hansen, tlf. 65 96 15

30 eller Kirsten Rosenkilde Hansen,

tlf. 26 75 00 45.

Tilmeldingen er nødvendig af

hensyn til arrangementet i Annekset.

Med venlig hilsen

Lokalråd 2

Filmaftener i annekset

I efteråret har vi afsat 4 aftener

med film på programmet. Præsterne

introducerer hver gang kort

aftenens film.

Notér allerede nu nedenstående

aftenforevisninger i Anneksets

store sal: onsdag den 10. oktober;

onsdag den 24. oktober; onsdag

den 14. november og onsdag den

5. december kl. 19.30.

Se særlig folder i kirke og anneks.

Lørdag den 3. november kl. 15

Åben korprøve på

Händels Messias

Søren Birch og Jane Laut instruerer

og kommenterer på efterårets store

musikoplevelse. Alle interesserede

er velkomne. Varighed en time.

henvendelse til Dalum kirkekontor

tlf. 6613 2414 eller

downloades fra kirkens hjemmeside

www.dalumkirke.dk.

Udfyldt ansøgning sendes senest

den. 30. november 2012 til:

Dalum kirkekontor

att. Sognepræst Lars Hagensen

Dalumvej 112 B

5250 Odense SV


Händels Messias i Dalum kirke

Søndag den 25. november kl. 14 og kl. 17

Georg Friedrich Händels Messias, et oratorium for kor, soli og orkester

Medvirkende: Dalum udvidede Kantori. Medlemmer

af Odense Symfoniorkester. Jan Erik Schousboe, koncertmester.

Jane Laut, continuo. Isabel Piganiol, sopran.

Linnéa Lomholt, alt. Sune Hjerrild, tenor. Rasmus Tofte-

Hansen, bas. Søren Birch, dirigent.

I forbindelse med sidste års succesrige opførelse af Haydns

”Skabelsen” lykkedes det at interessere og aktivere

mange unge sangere, musikere, frivillige samt et stort

publikum. Vi håber at kunne videreudvikle alt det, der

er blevet sat i gang hos aktører, frivillige og folk i sognet

i forløbet med at forberede og gennemføre sidste års

projekt, og vi vil gøre det nu, hvor erfaringerne er friske

og motivationen stor.

I år har vi sat Händels ”Messias” på programmet.

Netop i år har Odense Symfoniorkester ikke ”Messias”

på sæsonplanen, og vi håber derfor at mange vil finde

vej til Dalum kirke for at høre det folkekære værk. Da

adskillige tilhørere sidste år måtte gå forgæves efter billetter

til ”Skabelsen”, har vi i år besluttet at lave to opførelser

samme dag.

Händels ”Messias” er et værk for kor, orkester og

sangsolister. Musikken fortolker og beskriver Bibelens

profetier om Messias samt teksterne om Kristi fødsel -

Torsdag den 27. september kl. 17

Matiné i Dalum Kirke med Christina

Meiβner, cello og Dalum Kirkes Kantori

Nogle vil huske Christina Meiβners

usædvanlige koncert i Dalum Kirke

på den særlige dato 090909.

Nu får endnu flere chancen for at

lytte til hendes virtuose cellospil i en

meget personlig fremførelse og i et

sjældent program, som er delvis eksperimenterende.

Koncerten begynder

med det ældste stykke musik for

solocello man kan finde og slutter

med moderne musik skrevet for cello

og en talende cellistinde! Derimellem

en politisk ”fuglesang” af

catalansk herkomst samt en tyrkisk

kærlighed skildret i toner. På et tidspunkt

spiller cello og kor sammen.

En ejendommelig musikstund er i

vente. Der er fri entré.

Fordybelse

istedetfor

højhastighed

■ Fleremåneders

forberedelsekulminereridag,nårHaydns

”Skabelsen”opføres

iDalumKirke

Dalum: Mads Madsen Henriksen

og Jens Riemer har

ikke den store forkromede

sanger-uddannelse.

Men de synger til bryllupper

og begravelser i Dalum

Kirke, og de har begge sunget

for Assens Syngedrenge.

Ieftermiddagerdedelaf

noget stort. I Dalum Kirke

opføres Haydns ”Skabelsen”.

Et storværk på to timer med

deltagelse professionelle solister,

musikere fra Odense

Symfoniorkester og to kor. I

alt omkring 80 musikere og

sangere deltager. Og det er

her, Mads og Jens kommer

ind i billedet.

De er begge med i det til

lejligheden udvidede Dalum

Kirkes Kantori. Det normalt

er et rent pigekor, men som

nu suppleres med dybere

stemmer.

Forberedelserne har været

igangisiden1.september.

Og detersjovt,retfedtog

meget udfordrende, er de to

sangere enige om.

Teksten til Franz Joseph

Haydns værk kredser om

glæde og forundring over

Guds skaberværk, og det har

de to unge korsangere det

helt �nt med:

-Deternogetandetendde

hurtige tre-minutters-numre.

Det er vigtigt i det her højhastighedssamfund

at kunne

træde et skridt tilbage og fordybe

sig, siger Mads Madsen

Henriksen.

Glæden over at være til

- Nogle vil måske blive

skræmt, når de ser dette store

værk, men det er synd, hvis

folk ikke tør åbne sig, tilføjer

Jens Riemer.

Og de er enige om, at det er

vigtigt at fordybe sig og leve

■ Mads Madsen Henriksen og Jens Riemer glæder sig til i dag at fordybe sig i en to timer lang opførelse af Haydns ”Skabelsen”.

med i teksten, for ellers mister

værket karakter.

Det er kirkens organist,

Jane Laut, der har taget initiativet

til den ambitiøse koncert.

For hende er Haydns musik

en form for enfoldig hyldest

til glæden over at være til.

Og koncerten er del af en

målrettet indsats med at samtænke

teologi, tolkning og

musik. Forud for koncerten

har Dalum Kirkeskole arbejdet

med temaet, skabelse.

Og det virker �nt på Mads

og Jens.

-Dukommertilatgøredig

tanker om store, dybe ting.

Det er fantastisk at stå og

synge, ”og der blev lys”, og så

bagefter kommer strygerne,

siger Jens Riemer.

Af JesperMadsEriksen

Foto: AndreasBastiansen

jm@fyens.dk, anba@fyens.dk

som for eksempel det berømte ”Halleluja-kor”. At op -

leve Messias er således en god måde at forberede sig til

julens højtid. Opførelsen af værket er et tilbud til sognet

og det fynske koncertpublikum. Ud over selve opførelsen

bliver det lige som sidste år muligt at få indblik i

det forberedende arbejde med musikken. Publikum inviteres

således til at følge indstuderingen ved den åbne

korprøve 3 uger før opførelserne og at komme til introduktions-forelæsning

ved cand. phil. H.C. Magaard 4

dage inden det går løs. Billetter à 150 kr. kan købes på

kirkens kontor fra tirsdag den 30. oktober.

Søndag den

4. nov. kl. 16

Skabelsen

Haydns”Skabelsen”opføresidag

klokken15iDalumKirke.

Solister:IsabelPiganiol,BoKristian

Jensen, Steffen Bruun og Rasmus

Tofte Hansen.

Kor: Dalum Kirkes Kantori og Coro

Mito(fraAalborg).

Alle Helgen musikandagt

Medvirkende: Dalum Kantori

under ledelse af Søren

Birch. Jane Laut, orgel.

Bemærk at tidspunktet

på grund af bispevielse er

rykket en time fra kl. 15 til

kl. 16.

7


Gudstjenester

2. sept. 13. s. e. trin

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

8. sept. Dåbsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

9. sept. 14. s. e. trin

10.00 Begge præster

Høstgudstjeneste

Hele Kantoriet medvirker

– præsentation af de nye

konfirmander – Kirkebasar*

16. sept. 15. s. e. trin

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

22. sept. Småbørnsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

23. sept. 16. s. e. trin

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

30. sept. 17. s. e. trin

10.00 Lars Hagensen

Kirkekaffe

7. okt. 18. s. e. trin

10.00 Begge præster

Juniorkonfirmander medvirker*

14. okt. 19. s. e. trin

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

21. okt. 20. s. e. trin

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

28. okt. 21. s. e. trin

10.00 Lars Hagensen

Kirkefrokost*

3. nov. 15.00 (lørdag)

Jane Laut og Søren Birch

Åben korprøve på Händels Messias*

4. nov. Alle helgen

10.00 Lars Hagensen

16.00 Musikandagt.

Hele Kantoriet medvirker under

ledelse af Søren Birch*

11. nov. 23. s. e. trin

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

18. nov. 24. s. e trin

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

25. nov. S. s. i kirkeåret

Ingen MESSIAS KL. 14 OG 17

29. nov. 14.30 (torsdag)

Lars Hagensen

Lokalråd 2 og områdets ældre.

Efterfølgende samvær i annekset*

1. dec. Lørdag. Småbørnsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

2. dec. 1. s. i Advent

10.00 Begge præster

Hele Kantoriet medvirker

Præsentation af nyt menighedsråd*

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved

fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter

fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller

sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i

hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab.

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten

kl. 8.30 er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som

har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne

(2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen.

Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med

digitalSignatur via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Se også www.odense.dk/kirkegaarde

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Pernille Jensen,

Tlf. 60 22 15 57

KFUM-Spejderne

Randi Strib

r_strib@hotmail.com

22 36 73 93

Dalum Spejdercenter

Birkedals allé 63

5250 Odense SV

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret,

tlf. 66 13 24 14, inden fredag

kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende redaktør er:

sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: lhha@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen, Dalumvej 112,

5250 Odense SV, Tlf.: 66 13 20 60.

E-mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard

Sørensen og kordegn Birgit Nielsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

E-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

tlf. 66 13 24 14.

Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag

9-13, torsdag tillige 16-18. Mandag lukket.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjenere Irene Fogt og

Poul Erik Jørgensen

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Formand for menighedsrådet:

Susanne Rahbek Jensen, tlf. 66 19 13 98,

susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk

Dalum sogns menighedsråd:

Oplysninger om menighedsrådets medlemmer

og enkeltposter findes på kirkens

hjemmeside www.dalumkirke.dk

Trykt på CyclusOffset 100 g/m 2

More magazines by this user
Similar magazines