Et årsskifte kalder på eftertænksomhed Min ... - Saralystkirken

saralystkirken.dk

Et årsskifte kalder på eftertænksomhed Min ... - Saralystkirken

Et årsskifte kalder

eftertænksomhed

LEDER: SIDE 2

Min fortælling om

smågrupper

INTERVIEW: SIDE 4

Nytårstanker og

nytårsdrømme

WOXPOP: SIDE 4

Tro og Tvivl -

debataftner i foråret

PRÆSENTATION: SIDE 7

Dobbelt koncert

med spændvidde

KONCERT: SIDE 8


Adresser Leder

Saralystkirken

Kirke- og Kulturcenter

Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg

��66 140 140

info@saralystkirken.dk

www.saralystkirken.dk

Bank 2318 0804 224 955

Bus 19 holder ved døren. Bus 6A holder ved

Ringvej Syd 600 m. fra kirken.

Præst

John Lorenzen, ��61 79 42 47,

Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag.

jl@saralystkirken.dk

Teenagepræst

Jesper Olsen, � 26 22 28 75

jo@saralystkirken.dk

Musikskole

Maj-Lis Hoffer Henriksen, � 20 64 88 45

mhh@saralystkirken.dk

Formand

Werner Berle, � 28 80 09 92

wb@saralystkirken.dk

Ansvar for diakoni

Frede Byg, � 87 48 08 51

fb@saralystkirken.dk

Smågruppekoordinator

Karen Henneberg � 22 39 01 22

kh@saralystkirken.dk

Økonomi og tilmelding til KulturCaféen

Ninna Pedersen, � 61 67 28 00

nbp@saralystkirken.dk

Rådgivning

Vibeke Møller, ��29 89 14 31

vb@saralystkirken.dk

Redaktionsgruppe

John Lorenzen (redaktør) � 61 79 42 47

Frede Byg, � 87 48 08 51

Ole Bering, � 86 27 90 25

Forside foto : Nytår og nye muligheder

2

I et samfund hvor alt skal

gå stærkt, er det som om

livet bliver mere og mere

stakåndet i sine forsøg

at skabe et pusterum.

Og de fleste af os

er hurtige til at erklære

os enige, så snart

nogen antyder, at det

er sådan.

Dette til trods, lader det alligevel til,

at vi finder noget andet vigtigt, som

skal gøres, inden vi kan indlægge

en uproduktiv pause i vores liv.

Hvad enten der er tale om en pause

af et kvarters, en times, en dags

eller en uges varighed. Eller mere.

Det er som om der både er en

længsel og en usikkerhed, og at vi

både længes og viger tilbage; i forhold

til pausen, som kan bringe os

ud en opdagelsesrejse i et

ukendte landskab. Nok fornemmer

vi, at der er andre virkeligheder end

dem, vi har lært at beherske ved

hjælp af skemaer og præcise beregninger.

Men vi skræmmes af tanken

om at give plads for dimensioner,

som vi hverken kan kontrollere eller

konvertere til tal en computerskærm.

Og her står vi ved et nytårsskifte,

med udsigten til en fremtid, vi ikke

kender. Et årsskifte kalder eftertænksomhed.

Der kaldes forandring.

Livet begynder ny. Det er

næsten paradoksalt, som nytåret og

nytårsaften er ritualiseret, faktisk

januar/februar . kirkebladet


mere end julen, tror jeg.

Julen forbindes mere med

råhygge og overflod og

gentagelser, mens nytåret

altså rummer forsøg

forpligtende løfter, renselse

og fordringer til fremtiden.

Engang var det julen,

der betød årets vending

udtrykt i den symbolske

skildring af lysets og Jesusbarnets

ankomst.

I dag er Jesusbarnet mest

til hygge, mens det altså

er i nytårsnat, vi selv genfødes

til et nyt og bedre

liv. Der skal hankes op i

livet, gøres status, men

desværre er hukommelsen

og viljefastheden ikke

altid, hvad den kunne

have været. Så mens

Strauss-familiens flotte

musik, i form af Radetzsky

-march og An der

schönen blauen Donau,

fylder det hærgede hoved

den første dag i et nye

år, glider de strenge løfter

let med musikkens

bølger.

Fremtiden er ude af vores

kontrol og vort greb. Vi

står ved nytårsskiftet og

aner ikke, hvad der vil ske

med den store verden,

eller med vore små verdner

det kommende år.

Men trods af det, så

forkynder kristentroen det

modsatte: at vi ikke skal

være bange. Hellere ikke

for stilheden, roen, eftertænksomheden.

”Frygt

ikke,” lyder det. Gang

gang kan vi læse ordene i

evangelierne: ”Frygt ikke”.

Læser vi beretningerne i

det nye testamente, vil vi

opdage to ting: At det altid

er den samme, der siger

”Frygt ikke” – nemlig Jesus.

Og at han altid forkynder

”Frygt ikke”, når

der virkelig er noget at

være bange for og fremtiden

er usikker.

Gud siger: ”Frygt ikke -

jeg vil løfte mit ansigt mod

dig!” Gud vil vende ansigtet

mod dig! Ikke ryggen,

ikke siden, heller ikke

skyggen. Ansigtet!

Herren velsigne dig og

bevare dig, Herren lade sit

ansigt lyse over dig og

være dig nådig, Herren

løfte sit ansigt mod dig og

give dig fred. 4. Mosebog

kap. 6 vers 24-26:

At Gud løfter sit ansigt

mod os, betyder, at han

ønsker at se os. At Gud

løfter sit ansigt betyder, at

han er interesseret i det

liv ,vi har – ikke bare i det

liv, vi måtte ønske os. Han

ser med glæde os –

han løfter ansigtet! Med

hele sit gode, kærlige

væsen er han vendt mod

os.

Godt nytår

kirkebladet . januar/februar 3


4

Interview Livsinterview

Han er 42 år, far til tre børn

og det med kirke er ret nyt

for ham. I det daglig er han

en travl virksomhedsejer

med gode entreprenørevner.

Navnet er Verner Vest.

Verner, du begyndte at komme

i Saralystkirken for et år

siden. Hvorfor gjorde du det?

Det er jo en længere historie,

men jeg var nok, lige så stille,

blevet mere åben for det med

Gud. Siden min mors død for

20 år siden, har jeg haft et

meget kompliceret forhold til

Gud. Efter hendes død, passede

jeg min far, men jeg

havde nok endnu mere brug

for omsorg end han havde.

For at komme væk, valgte jeg

at flytte til Grønland, hvor jeg

boede i to år. Da jeg for 15 år

siden flyttede syd, valgte

jeg at flytte til Aarhus.

For godt to år siden mødte jeg

en barndomsven, som inviterede

mig med i kirke.

Pludselig faldt der en særlig ro

over mig, og jeg fik lidt overblik

over mit liv. Det skete

faktisk den aften i kirken. Jeg

blev nærmest draget mod

kirken, og det var nok Guds

trøst mod mig.

Jeg er helt ny i den kristne tro, og har masse af spørgsmål , siger Verner Vest

Jeg ønskede at finde at finde

en kirke, og blev bl.a. henvist

til denne kirke. Jeg kom første

gang i efteråret 2010. Det var

noget særligt. Imødekommenheden

jeg blev mødt med,

gjorde stort indtryk mig.

Det var især positivt at så

mange mænd kom og hilste.

Når jeg ser tilbage, kan jeg jo

se, at Gud bruger andre til at

drage os. Min barndomsven

var et redskab, Gud brugte til

at hjælpe mig. Nogle gange

tænker jeg, at Gud tænker:

Hvad sagde jeg? Var det ikke

bare godt for dig at komme i

kirken?

Siden sommerferien

har du været med i en

smågruppe for mænd.

Hvordan oplever du

det?

Jeg synes det er fedt!

Vi mødes hver anden

mandag, og det er en

god måde at være

sammen . Det er

overskueligt, og man

skal ikke forholde sig

til så mange andre,

end de 5-8 personer,

og dem deler man

meget sammen med.

januar/februar . kirkebladet


Vi har sagt til hinanden: What

happens i smågruppen… stays

in smågruppen! Det gør at der

er en stor grad at fortrolighed.

Hvad er indholdet i jeres

smågruppe?

Flere af os er ret nye og skal

første lære hinanden at kende.

Ole Henneberg, der leder gruppen,

gør det rigtig godt og er

god til at samle gruppen. Vi har

ofte benyttet ”Walk and Talk”

og det er jo fantastisk. Det

handler egentlig bare om at gå

sammen et par stykker og så

ellers tale sammen. Det er

meget simplet, men gør, at vi

kommer tæt ind hinanden,

og fortroligheden stiger.

Jeg er helt ny i den kristne tro,

og har masse af spørgsmål om

troen, kristendommen og det

åndelige. Jeg vil meget gerne

høre, hvordan de andre oplever

Gud og Jesus, og så kan jeg

spejle mig i deres erfaringer.

Første gang jeg bad, vidste jeg

ikke, hvordan jeg skulle gøre

eller hvilke ord jeg skulle sige.

Jeg havde set film, at nogle

bad knælende ved sengen. Så

det gjorde jeg også. Der skete

desværre det, at mit knæ låste

sig og jeg kom humpede ud til

børnene, der spurgte, hvad der

var sket. Jo, jeg havde bedt til

Gud… siger Verner med et

glimt i øjet

Smågruppen har hjulpet mig til

at bede mere naturligt. Her

skal man ikke stille sig op i en

større forsamling, men kan

være sig selv. Det har givet

meget rigtig, rigtig meget at

være med.

Verner omgivet af sin børn og deres venner

Der skal være en plan for smågruppen,

ellers bliver de nok

nemt kaffe-slappe-ras. Det er

hyggeligt, men vi vil gerne mere

end det. Vi er sociale mennesker

og derfor er smågrupper

godt, men jeg har også et behov

for det åndelige og forventer,

det er en del af indholdet.

Jeg kendte ingen i gruppen, da

jeg startede, men det var nu

ikke noget problem. Jeg oplever

det som meget berigende at

være med, slutter Verner Vest.

Vil du vide mere om smågrupperne

i Saralystkirken skal du

blot kontakte Karen Henneberg

der er koordinator, tlf. 22 39 01

22 eller kh@saralystkirken.dk

Scan kode og læs

mere om smågrupperne:

kirkebladet . januar/februar 5


Personligt

Årsskiftet er for erhvervslivet ensbetydende med statusopgørelse: hvad kom der ud

af det forgangne år, og hvilke mål regner man med at nå i det nye år? Og mon ikke

mange af os også gør det i vores eget liv.

Vi har bedt tre personer i Saralystkirken fortælle lidt om, hvad der var deres bedste

oplevelse i 2011, og hvad de særligt ser frem til i det kommende år.

Mogens Pedersen (65 år):

Det største for mig i 2011

var fælleskabet, omkring

mit barnebarn, Mathias,

med forbøn og interesse for

hans ve og vel. Det er en

gave, at være i en kirke,

hvor vi har omsorg og beder

for hinanden. Dernæst

var, og er, jeg fortsat meget

glad for gospelkoret KOIN-

ONIA. Det er en glæde og

styrke i troen, som er unik

for mig.

Mit ønske for 2012 er, at

fælleskabet må vokse og

styrkes, og at endnu flere

kommer til troen Jesus.

Ole Henneberg (49 år):

Min bedste oplevelse i 2011

var igen at kunne løbe med

mine løbevenner efter en

lang rejse af problemer med

min akilleshæl og en knæoperation!

I det nye år ser jeg særligt

frem til at skulle følge mine

store børn, fordi de alle har

taget nogle spændende

valg, samt fortsat at dele liv

og oplevelser med vores

mande-smågruppe i kirken

og endelig også til at vinterbade

mere med min skønne

kone.

Anne Sofie Bering (17 år):

Min bedste oplevelse i 2011

har uden tvivl være mit

ophold Djurslands Efterskole.

Der var et rigtig godt

fællesskab og rigtig mange

gode oplevelser. Skolemæssigt

var det meget

bedre end folkeskolen, og

det var super dejligt at være

i et kristent fællesskab.

Jeg håber at 2012 også

bliver et rigtig godt år med

mange andre fede oplevelser.

6 januar/februar . kirkebladet


Debataftner

Sætter du af og til spørgsmål

ved den kristne tro?

Kunne du tænke dig at

være med til debataftener,

der begynder med et kort

oplæg?

Vil du være med til at dele

tanker og spørgsmål, uden

at vi nødvendigvis går enige

hjem? Så kig forbi i Saralystkirken

følgende torsdag

aftener kl. 19.00-20.30:

Torsdag den 9. februar

Hvad tænker vi om himmel

og helvede og hvorfor?

Er Guds kærlighed og dom

uforenelige begreber? Hvilken

betydning har det for

os, at Jesus både talte om

helvede og om at Himmeriget

er kommet nær?

Oplægsholder:

Lisbeth Pedersen

kirkebladet . januar/februar

Torsdag den 8. marts

Hvor var Gud Utøya og

under Tsunamien?

Hvis Gud er uendelig god

og uendelig magtfuld, hvorfor

er der så ondskab og

lidelse til?

Oplægsholder:

Kent Nørholm’

Torsdag den 12. april

Tro og tvivl – to sider af

samme mønt?

Er tvivlen en modsætning til

eller en forudsætning for

troen? Hvordan håndterer vi

tvivl?

Er åndelig

vækst baseret

sikker

overbevisning

eller

længsel,

tvivl og

spørgsmål?

Oplægsholder:

Lisbeth Pedersen

Torsdag den 10. maj

Skal skabelsesberetningen

og opstandelsen begge

forstås bogstaveligt?

Hvordan ved vi hvilke skriftsteder,

vi skal tage for lydende,

og hvilke vi må tolke

knap så ordret? En aften

om bibelforståelse og fortolkning.

Oplægsholder:

Kent Nørholm

Praktiske oplysninger:

Vi mødes i Saralystkirken,

Saralyst Allé 140,

8270 Højbjerg

Der kan købes kaffe m.m.

7


8

Koncert

To vidt forskellige bands

byder anderledes koncert.

Perler af klassiske

værker udsat for fløjte og

klarinet? Eller intens rytmisk

musik fra den ganske

verden.

Koncerten torsdag den 2.

februar kl. 19.30 bliver ikke

et valg mellem disse to goder,

men et både-og. Denne

aften optræder nemlig såvel

Duo Hac med klassisk musik

som Nikolaj Rosengreen Trio

med kraftfuld verdensmusik.

DuoHac

DuoHac

DuoHac består af Carina

Kjærsgaard Blois fløjte og

Hanne Kjærskov Nielsen

klarinet.

De er studerende ved Musikkonservatoriet,

og begyndte

at spille sammen i Odder

Garden. Repertoiret består

af klassisk musik og spænder

bredt, men det er især

de mere ukendte værker,

som bliver spillet, da fløjte og

klarinet ikke er så kendt en

standardbesætning.

Ofte består deres koncerter

af både duetter og soloværker.

Den kompetente duo

lægger vægt at føre publikum

ind i instrumenternes

mangfoldige univers. Programmet

er så varieret, at

publikum med garanti ikke

kommer til at kede sig!

Nikolaj Rosengreen Trio

består af Nikolaj Rosengreen

fra Danmark

guitar, Stephane Meydan

Nyangon fra Cameroun

bas og Chico Fatada fra

Mozambique percussion.

Musikken afspejler med

trioens egne ord:

”samhørighed af forskellige

kulturer og traditioner i sammenkog

af krydderier og

inspirationer fra Sydspaniens

flamenco, krydrede arabiske

kvarttoner, afrikanske runde

rytmer, sydamerikansk puls

og den nordiske klang.”

Trioen byder melodiøs,

eksotisk og levende musik,

som forener folk.

Nikolaj Rosengreen har været

nomineret til Danish Music

Awards og har komponeret

musik for tv og teater.

Hans brede musikalske horisont

kommer af, at han har

rejst og arbejdet med musikere

fra hele verden.

Ingen tvivl om, at der venter

en enestående og anderledes

koncertoplevelse med

de tre virtuose musikere med

hver deres baggrund og

kultur.

Rosengreen Trio

Entre til dobbeltkoncerten:

80 kr. - halvpris for studerende.

Børn op til 15 år fri entré.

Inden koncerten byder Kulturcaféen

middag for kun

25 kr. Bestil venligst bord ¨

tlf. 61 67 28 00 eller

cafe@saralystkirken.dk

januar/februar . kirkebladet


Musik og relationer

Den nye Musikskole i Saralystkirken,

Kirke- og

Kulturcenter har fået en

flot start og mange har

taget godt imod tilbuddet

om en Musikskole i Aarhus

Syd.

Musikskolelder Maj-Lis Henriksen

Gode relationer er afgørende

for vores trivsel. Vi

indbyder til en info- og

samtaleaften om Klynger

Torsdag den 23. februar

kl. 19.30

I et voksende fællesskab

som Saralystkirken, er det

vigtig at sætte fokus de

nære relationer.

Denne aften får vi besøg af

Johannes Korsholm Thomsen.

Han har arbejdet og

tænkt klynger i en årrække

og vil sammen med et team

kirkebladet . januar/februar

Vi er nu klar til en ny sæson

og kan præsentere to helt

nye tilbud i Musikskolen (se

bagsiden). Programmet for

Musikskolen ser således ud:

Solo sang/klaver

Mandag kl. 12.00-16.30

(samt enkelte mandage

17.20-18.00)

Tirsdag kl. 13.00-17.00

Torsdag kl. 13.00-16.45

Opstart 16. januar

Samspilsgruppen 10+

Mandag kl. 16.30-17.50.

Opstart den 16. januar (hver

anden uge)

af klyngeledere fra Aarhus

Valgmenighed berette om

tankerne bag klyngekonceptet.

Klynger er mellemstore

fællesskaber 12-20 personer

og vil oftest have en

nærmere

defineret

målgruppe.

Klynger er

som fællesskaber

typisk

afslappede

og fokuseret

samvær

Børnegospelkor

Torsdage kl. 16.45-17.50

Opstart torsdag den 19.

januar.

Musik og bevægelse

mandage kl. 16.30-17.20

Opstart 23. januar (hver

anden uge)

Musikalsk Legestue

mandage kl. 10.00-11.30.

Opstart den 30. januar

Gospelkoret Koinonia

Onsdag kl. 19.00-21.30

Opstart den 18. januar

Se bagsiden for nærmere

info og tilmelding.

og aktiviteter.

Velkommen til en spændende

aften med fokus Klynger.

9


Julen

Sofie Henneberg, 20 år,

rejser ud for bl.a. at lave

dokumentarfilm om fattige i

Asien

Den 4. januar forlader Sofie

det kolde Danmark for at tage

ud en stor rejse. Første

stop er i Kona Hawaii. Her

skal hun i 3 måneder gå

bibelskole og forberede sig

rejsens næste store mål:

en destination i Asien, som

hun endnu ikke kender præcist.

Bibelskolen Hawaii er

én af Ungdom Med Opgaves

mere end 200 baser i hele

verden. De udruster unge til

at rejse ud som volontører og

gøre en forskel i fattige lande.

Efter studentereksamen har

Sofie knoklet 50 timer om

ugen halvandet år i Netto for

at kunne finansiere sin vision

om at være én af de unge,

der rejser ud. Ikke mindre end

70.000 kr. investerer hun i

projektet. Fokus for hendes

volontøropgave bliver film og

medier.

”Det giver mig mulighed for at

kombinere min rejselyst med

min store interesse for film og

medier,” siger Sofie med

begejstring.

Filmprojektet hedder ”Voice

for the Voiceless”. Det har til

formål at give en stemme til

folk, der normalt ikke bliver

hørt. Gennem journalistik og

dokumentarfilm skal omverdenen

gøres opmærksom

forholdene for folk i nød.

Når Sofie vender hjem til

Danmark midt i juni måned,

forestiller hun sig, at hun har

fået erfaringer, som også kan

bruges dansk grund. Hun

synes, det kunne være spæn-

dende f.eks.at gå ind i et

ungdomsarbejde i en Saralystkirken.

”Selv om vi ikke har folk i så

stor nød i Danmark, kan arbejdet

med film og medier jo

også bruges her,” slutter Sofie

Henneberg.

Man kan løbende følge med i

Sofies rejseoplevelser

hendes blog:

www.sofiepaahawaii.blogspot

50 timer om ugen i Netto bærer frugt og Sofie Henneberg rejser til Hawaii

10 januar/februar . kirkebladet


Muligheder

Hvert år samles kristne

over hele verden til bøn i

en bedeuge, der er arrangeret

af Evangelisk Alliance,

en tværkirkelig organisation,

som Saralystkirken

er en del af.

Saralystkirken er åben for

alle – og ikke mindst for

dem, der gerne vil ”tjekke

det med Gud”.

Nogle af dem, der har kommet

i kirken et stykke tid,

vælger at blive medlemmer.

Alle, der tror Gud, og kan

gå ind for kirkens stil og

vision, kan vælge at blive

medlemmer. De sidste nye

medlemmer præsenteres

her. Vil du vide mere om

Saralystkirken, er du velkommen

til at deltage i et

kirkebladet . januar/februar

Også i Danmark giver hundredvis

af lokale møder i denne

uge udtryk for den basale

kristne enhed og ønsket om

at bede for vores land og

vores verden.

I disse møder samles

mennesker fra alle

kirkesamfund til gensidig

inspiration og opmuntring.

I Århus begynder

bedeugen

mandag, den 9. januar,

og slutter søndag,

den 15. januar, med

en festgudstjeneste i

Christianskirken, hvor

John Lorenzen taler.

introkursus. Her kan du

stille alle dine spørgsmål om

kirken og forhåbentligt få

svar.

Næste kursus er torsdag

den 19. januar kl. 19.30.

Shomer Rogers

Se i kalenderen hvor og

hvornår de enkelte arrangementer

i øvrigt finder sted.

Oplysningerne findes naturligvis

også kirkens hjemmeside.

Som oplæg til bedeugen er

der desuden udarbejdet en

folder med inspiration til

møderne og til personlig bøn

hver af de otte dage.

Også den fås i kirken.

De sidste nye medlemmer

præsenteres her.

Amina Emmie Balole og Mirereko Bania

11


One Way Tryk a/s - Etryk.dk

More magazines by this user
Similar magazines