19.01.2013 Views

Politi Magasinet 01 - 1. juni 2007 - Politiets

Politi Magasinet 01 - 1. juni 2007 - Politiets

Politi Magasinet 01 - 1. juni 2007 - Politiets

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>01</strong>| Tema:<br />

<strong>Magasinet</strong> til og om dansk politi | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

På grænsen. Sexmisbrug<br />

i Tønder giver garvet efterforsker<br />

skrammer på sjælen<br />

Derfor styrer politikerne din hverdag.<br />

Interview med justitsminister Lene<br />

Espersen<br />

Baggrund: Krudt og kugler i fritiden.<br />

Vi tager interessen for kriminalitet<br />

med hjem<br />

Portræt: »Dusty og jeg er et team.«<br />

Landbetjenten i Glamsbjerg om<br />

at dele fritid og arbejdsliv


Indhold<br />

Ansvarshavende udgiver:<br />

Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg<br />

Redaktør:<br />

Janne Aagaard<br />

Redaktion:<br />

Niels-Otto Fisker<br />

Erik Vand<br />

Gunver Gjetting<br />

Sofie Yderstræde<br />

Eksterne bidragydere:<br />

Kristian Ditlev Jensen<br />

Knirke Egede<br />

Christine Kloster<br />

Fotograf:<br />

Thomas Tolstrup<br />

Illustration:<br />

Camilla Ludvigsen<br />

Design:<br />

Trine Gade<br />

Layout og tryk:<br />

Datagraf<br />

<strong>Politi</strong> udkommer seks gange årligt i 16.000<br />

eksemplarer til alle ansatte i politiet<br />

Næste nummer udkommer:<br />

3. august <strong>2007</strong><br />

Kontakt:<br />

Janne Aagaard/Redaktionen<br />

Rigspolitiet<br />

<strong>Politi</strong>torvet 14, 3. sal<br />

DK-1780 København V<br />

Telefon: 33 14 88 88<br />

E-mail: red@rigspoliti.dk<br />

<strong>Magasinet</strong> kan læses på<br />

www.politi.dk/publikationer<br />

04|<br />

06|<br />

07|<br />

08|<br />

08| gettyimages.com<br />

Nyheder: Faget fænger<br />

– også i fritiden. Vi<br />

elsker at læse bøger og<br />

se film om kriminalitet.<br />

Portræt: »Man skal ikke<br />

have krudt i røven«<br />

Landbetjenten kom<br />

til Glamsbjerg via<br />

Grønland.<br />

Portræt: »Mit job er<br />

midlertidigt.« Reformivrig<br />

fuldmægtig i Nordsjælland<br />

<strong>Politi</strong>kreds.<br />

Tema 1: Reportage:<br />

Købt eller solgt? Bag<br />

om kvindehandlen i<br />

Danmark. Rockerne har<br />

for alvor fået interesse<br />

for at tjene penge på<br />

prostitution. Læs om<br />

samarbejdet mellem<br />

Rejseholdet og Nordjyllands<br />

<strong>Politi</strong>.<br />

Tema 1: Koordineret indsats<br />

mod kvindehandel afslører<br />

prostitutionens bagmænd.<br />

De fleste kvinder ved godt<br />

inden ankomsten til Danmark,<br />

at de skal arbejde på lagnerne.<br />

12|<br />

14|<br />

16|<br />

Baggrund: Hvordan<br />

får vi de udenlandske<br />

kvinder til at vidne mod<br />

bagmændene? Rigspolitiets<br />

antropolog<br />

hjælper kredsene.<br />

Interview: <strong>Politi</strong>ker af<br />

kød og blod. Justitsminister<br />

Lene Espersen<br />

fortæller om politikernes<br />

behov for styring<br />

af styrken.<br />

Nyhed: »Giv os portrætter<br />

af personer, der tør<br />

gå imod strømmen.«<br />

5.000 deltog i spørgeskemaundersøgelsen,<br />

der afslørede et stort<br />

behov for at dele de<br />

gode historier.<br />

/ Dolores Marat


Tema 2: »Seksuelt misbrug af børn:<br />

Hvor meget kan man tåle at høre... «<br />

» De træffer så en gammel bekendt til<br />

ringridning i Sønderborg. Han har tidligere<br />

været husven og udnyttet konen.<br />

Nu bliver han så husven på ny – men<br />

denne gang er det altså med pigen.<br />

Og det er så ham, der begynder at slæbe<br />

gud og hvermand med derud. «<br />

18| 2|<br />

28|<br />

0|<br />

Tema 2: Feature: Den<br />

ubærlige forbrydelse.<br />

Ingolf Thomsen fik<br />

skrammer på sjælen<br />

af at efterforske<br />

Tøndersagen.<br />

Baggrund: »Arbejdet<br />

rykker ved ens grænser.«<br />

Støtte og hjælp<br />

nødvendigt i sager om<br />

sexmisbrug.<br />

Nyheder og noter:<br />

<strong>Politi</strong>skoler i Skandinavien<br />

rekrutterer<br />

forskelligt – hvem er<br />

bedst til mangfoldighed?<br />

Ingolf Thomsen, kriminalassistent, Tønder <strong>Politi</strong><br />

4|<br />

6|<br />

Kronik: Vagtstuens<br />

hårde jargon er en<br />

nødvendig ventil,<br />

fortæller antropolog<br />

Louise Mejnertz<br />

efter fire måneder<br />

i Gellerupparken.<br />

Verden Rundt: Smil<br />

til verden… <strong>Politi</strong>et i<br />

Seattle har fundet en<br />

ny måde at afskrække<br />

bankrøvere på: Vær<br />

venlig og imødekommende.<br />

At kende sin læser er<br />

et mantra i magasinpressen,<br />

fortæller<br />

skribent og magasinudvikler<br />

Knirke Egede.<br />

Åbn øjnene!<br />

Velkommen til <strong>Politi</strong>, magasinet til og om politiet.<br />

Vi har glædet os til at møde dig!<br />

Det danske politi er en multifacetteret og unik<br />

arbejdsplads, som magasinet her skal belyse og<br />

oplyse om – både for den store gruppe politiansatte,<br />

anklagemyndigheden og den ofte oversete administrative<br />

sektor.<br />

Redaktionen bag magasinet er optaget af at<br />

beskrive dansk politi indefra og udefra, at skabe<br />

identitet og afspejle mangfoldigheden i styrken.<br />

I stedet for at spise dig af med en flødeskumskage<br />

til kaffen hveranden måned, får du et af Danmarks<br />

billigste fagmagasiner.<br />

Vores håb er, at magasinet kan være med til at<br />

skabe konstruktive debatter om emner som etik,<br />

tværfagligt samarbejde og organisationens fortsatte<br />

fremtid. Som en af knap 5.000 deltagere i vores<br />

spørgeskemaundersøgelse skrev:<br />

»<strong>Politi</strong>et har den uvane, at når nogen tilkendegiver<br />

deres holdning, er de per definition imod. Man<br />

glemmer blot, at udviklingen ofte ligger hos netop<br />

de personer. PH kalder dem for ’øjenåbnere’.«<br />

Der er flere citater fra undersøgelsen her i magasinet<br />

på side 17, og de viser et stort behov for mere kommunikation<br />

og for at løfte blikket fra dagligdagen og<br />

se arbejdet ovenfra.<br />

Vi forsøger gennem portrætter at vise »øjenåbnerne«<br />

i dansk politi, og samtidig kan magasinet forhåbentlig<br />

også fungere som en »øjenåbner« i sig selv.<br />

Ved at fokusere på faget og ikke det fagpolitiske<br />

aspekt – som »Dansk <strong>Politi</strong>« i øvrigt dækker så glimrende<br />

– ønsker vi at skabe dialog og debat, mane til<br />

eftertanke og eftertænksomhed.<br />

Med en så særlig arbejdsplads og så fascinerende<br />

fagområder er der plads til to blade med hver<br />

deres særkende. Kommunikation er kodeordet, og<br />

magasinet her skal give en platform til en diskussion<br />

om politifaget i alle dets aspekter.<br />

Vi håber, at I bliver<br />

glade for det nye<br />

magasin og ønsker<br />

jer god fornøjelse.<br />

Janne Aagaard<br />

Redaktør<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> |


NYHED<br />

4 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Faget fænger<br />

– også i fritiden<br />

Kriminalitet, kriminalitet og atter kriminalitet. Emnet optager<br />

de fleste politiansatte, viser læserundersøgelsen af<br />

vores litteratur- og filmvaner<br />

><br />

Af Janne Aagaard<br />

Når uniformen er skiftet ud med cowboybuksen, kunne<br />

man tro, at behovet for at flygte lidt fra hverdagen fik de ansatte<br />

i dansk politi til at søge romantik og eventyr i bøgernes<br />

verden. Men kulturinteresserede politiansatte kan ikke<br />

få nok: De er fanget af faget, også i fritiden.<br />

Det viser top ti­listerne over bogvalget, redaktionen har<br />

lavet på baggrund af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.<br />

Kriminalitet, politik og sport er de altovervejende<br />

temaer. De mange hundrede bogtitler afslører, at politiansatte<br />

er fanget af faget.<br />

<strong>Politi</strong>(k)<br />

Øverst på listen med danske biografier er nuværende og<br />

tidligere kolleger som Hans Jørgen Bonnichsen og Ove<br />

Dahl, ligesom retsmedicineren Preben Geertinger også er<br />

hyppigt læst. Sportsinteressen kan også ses på listen med<br />

Danske/udenlandske kriminalromaner<br />

<strong>1.</strong> Tankados kode (Dan Brown)<br />

2. Madame Terror (Jan Guillou)<br />

3. Mænd der hader kvinder (Stieg<br />

Larsson)<br />

4. Før frosten (Henning Mankell)<br />

5. Engle og Dæmoner (Dan Brown)<br />

6. Den Gode Tolk (John Le Carré)<br />

7. Den Sidste Nævning (John<br />

Grisham)<br />

8. Nobels Testamente (Liza Marklund)<br />

9. Kald mig prinsesse (Sarah Blædel)<br />

10. Nærmeste pårørende (Elsebeth<br />

Egholm)<br />

><br />

Danske biografier/selvbiografier<br />

<strong>1.</strong> Hånden (Hans Jørgen Bonnicsen)<br />

2. Drabschefen (Stine Bolther)<br />

3. Et liv på kanten (B. S. Christiansen)<br />

4. No Regrets (Stig Tøfting)<br />

5. Mærsk, manden og magten<br />

(Peter Suppli Benson m.fl.)<br />

6. Anders Fogh Rasmussen<br />

(Thomas Larsen)<br />

7. Forstå med ret (Jesper Skibby)<br />

8. Dit eget liv er kort (Uffe Ellemann)<br />

9. En retsmediciners bekendelser<br />

(Preben Geertinger)<br />

10. Khader.dk (Naser Khader)<br />

Stig Tøfting og Jesper Skibby, hvis bog »Forstå mig ret«<br />

omhandler mange års dopingmisbrug. Endelig er der tre<br />

pladser til politikere, nemlig to selvbiografier og en biografi<br />

af statsminister Anders Fogh Rasmussen.<br />

Mere politik følger på listen over faglitteratur, hvor ægteparret<br />

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow indtager førstepladsen.<br />

Faglitteraturen er præget af politifaget, hvor Henrik<br />

Madsens gennemgang af Station 1­sagen »Kriminelle<br />

betjente«, »Ligemænd – Kvinder i <strong>Politi</strong>et« af Finn Clausen<br />

og B.T.­journalisten Arne Møllers gennemgang af Ghazalasagen<br />

trækker. Også Niels Kjøller har fat i læserne med<br />

»Suspenderet – et liv blandt mordere og røvere«, og Morten<br />

Beiters portræt af en italiensk mafia­boss er også at finde<br />

på listen.<br />

Agent 1448<br />

Interessen for kriminalitet går endnu længere – for ikke alene<br />

handler bøgerne om faget – det gør filmene også. Både<br />

><br />

Dansk/udenlandsk faglitteratur<br />

<strong>1.</strong> Islamister og naivister (Karen<br />

Jespersen og Ralf Pittelkow)<br />

2. Far på færde (Lars Daneskov)<br />

3. Mænd er fra Mars – Kvinder fra<br />

Venus (John Gray)<br />

4. Kriminelle betjente (Henrik Madsen)<br />

5. Ligemænd – Kvinder i <strong>Politi</strong>et (Finn<br />

Clausen)<br />

6. Suspenderet – et liv blandt<br />

mordere og røvere (Niels Kjøller)<br />

7. Jo, du kan (Nicolai Moltke-Leth)<br />

8. Mand af ære (Morten Beiter)<br />

9. Stalingrad (Anthony Beevor)<br />

10. Ghazala – et æresdrab i Danmark<br />

(Arne Møller)


James Bond­filmene og Godfather­trilogien er på top tre,<br />

ligesom fangeflugtsgenren er fornemt repræsenteret med<br />

»En Verden Udenfor«.<br />

Eneste eskapistiske eventyr på top ti­listen er trilogien<br />

om Ringenes Herre, mens de historiske film dominerer:<br />

»The Deer Hunter« om Vietnamkrigen og veteranlivet derhjemme,<br />

»Gladiator« om romerrigets slavekampe, den<br />

nylige Oscar­vinder »De Andres Liv« om DDR­regimets<br />

overvågning af borgerne, »Schindlers Liste« om 2. Verdenskrig<br />

og endelig »Mississippi Burning« om Ku Klux Klans<br />

drab på to sorte borgerrettighedsforkæmpere og den efterfølgende<br />

opklaring.<br />

Læs mere om undersøgelsen på side 16–17.<br />

Udenlandske film<br />

<strong>1.</strong> James Bond­filmene (diverse<br />

instruktører)<br />

2. Ringenes Herre­trilogien (Peter<br />

Jackson)<br />

3. Godfather­trilogien (Francis Ford<br />

Coppola)<br />

4. The Deer Hunter (Michael Cimino)<br />

5. En Verden Udenfor (Frank Darabont)<br />

6. Danser med ulve (Kevin Costner)<br />

7. Gladiator (Ridley Scott)<br />

8. De andres liv (Florian Henckel von<br />

Donnersmarck)<br />

9. Schindlers liste (Steven Spielberg)<br />

10. Mississippi burning (Alan Parker)<br />

><br />

Danske film<br />

<strong>1.</strong> Drømmen (Niels Arden<br />

Oplev)<br />

2. Arven (Per Fly)<br />

3. Den eneste ene (Susanne<br />

Bier)<br />

4. Efter brylluppet (Susanne<br />

Bier)<br />

5. Olsenbanden­filmene (Erik<br />

Balling)<br />

6. Bænken (Per Fly)<br />

7. Brødre (Susanne Bier)<br />

8. Festen (Thomas Vinterberg)<br />

9. Blinkende lygter (Anders<br />

Thomas Jensen)<br />

10. Kongekabale (Nikolaj Arcel)<br />

Det gode plot<br />

Genkendelsens glæde<br />

Når Per Claus Larsen, chefpolitiinspektør i Københavns <strong>Politi</strong>,<br />

skal slappe af med en kriminalroman, vælger han konsekvent<br />

det gode og spændende plot:<br />

»Plottet er det vigtigste for mig. Hvis det fungerer, kan jeg<br />

godt bære over med, at forfatteren begår faktuelle fejl,« siger<br />

Per Larsen.<br />

»Jeg talte en del med forfatteren Sara Blædel, da hun<br />

researchede til sine kriminalromaner, og jeg kan næsten navngive<br />

personerne i bøgerne, fordi de eksisterer i virkeligheden. I<br />

det hele taget synes jeg, at Blædels bøger udmærker sig ved at<br />

være virkelighedsnære.«<br />

Med mere end 40 års erfaring inden for politiet er der ingen<br />

tvivl om, at den 62­årige chefpolitiinspektør har et solidt kendskab<br />

til virkeligheden i etaten.<br />

»I ’Kun Ét Liv‘ skal en af karaktererne identificere en dræbt<br />

veninde på retsmedicinsk institut. Som politimand med kendskab<br />

til stedet kan jeg sige, at det er, som at være der selv. Men<br />

Blædel gør også noget, som jeg generelt godt kan lide i krimier,<br />

nemlig at tage aktuelle emner som menneskehandel under<br />

behandling.«<br />

Det er ikke kun danske femi­krimier, der har Per Larsens<br />

bevågenhed. Klassiske kriminalromanforfattere som John Le<br />

Carré og Leif Davidsen er også en fast bestanddel af spændingsbiblioteket.<br />

»For mig skal det være underholdende og afslappende at<br />

læse. En god biografi kan også altid fange min opmærksomhed«.<br />

Nærværende realisme<br />

Tidligere rejseholdsstrømer og nuværende politiinspektør<br />

hos Vestegnens <strong>Politi</strong> Bent Isager­Nielsen har især læst de<br />

gammeldags engelske puslespilsromaner uden dog at blive<br />

den store fan. Dels fordi de ikke er velresearchede, og dels fordi<br />

idéen med, at et mord finder sted blandt en afgrænset og lille<br />

gruppe, der kender hinanden, er for urealistisk:<br />

»Det er nu engang sjældent, at der sker et mord i en lille,<br />

lukket kreds af mennesker,« konstaterer Bent Isager­Nielsen.<br />

»De mord, som man oftest præsenteres for i kriminalromaner,<br />

er mord, hvor offer og morder ikke kender hinanden i forvejen.<br />

I hvert fald ser det ikke sådan ud, men måske gør det det?<br />

Og så følger man efterforskningen, og det arbejde interesserer<br />

mig. Især hvis forfatteren har gjort sit hjemmearbejde og sat sig<br />

ind i, hvordan politiarbejde fungerer. Jeg kan blive temmelig irritabel,<br />

hvis en kriminalroman vrimler med faktuelle fejl.«<br />

Bent Isager­Nielsen har en klar definition på, hvad der i hans<br />

optik er en god krimi, nemlig en nærværende roman med realistiske<br />

person­ og miljøskildringer og et spændende plot, der<br />

tager nogle overraskende drejninger undervejs.<br />

»Og så holder jeg meget af politikommissær Kurt Wallander,<br />

skabt af Henning Mankell. Sideløbende med plottet hører vi om<br />

den fraskilte kone, hans far og så videre. Han er lidt overvægtig,<br />

temmelig desillusioneret, men også en meget følsom mand.<br />

Han er meget menneskelig, og det kan jeg godt lide.«<br />

af Knirke Egede<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> |


ILDSJÆLE<br />

Fra Grønland<br />

til Glamsbjerg<br />

Peter Kristiansen er landbetjent på Fyn, og<br />

jobbet giver ham tæt kontakt til borgerne<br />

og samarbejdspartneren Dusty<br />

Af Sofie Sidelmann Yderstræde<br />

Landpolitiassistent Peter Kristiansen kender<br />

folk. Og de kender ham. I tre år har han<br />

boet i Glamsbjerg på Fyn, hvor han er landbetjent<br />

for omkring 10.000 borgere i lokalområdet.<br />

Det trives han rigtig godt med.<br />

»Jeg har aldrig været storbymenneske. Jeg<br />

blev uddannet i Lyngby, men storbyen var<br />

ikke et sted, jeg havde lyst til at blive. Jobbet<br />

som landbetjent har faktisk været min<br />

drøm, lige siden jeg begyndte som ung<br />

betjent. Så da muligheden kom, slog jeg til<br />

med det samme,« siger den 51­årige landbetjent,<br />

som både har været i kriminalpolitiet,<br />

civilbetjent, køreprøvesagkyndig i Assens<br />

og politiassistent i Grønland i tre år.<br />

»Jeg er glad for selvstændigheden og<br />

for at være lokalkendt. Jeg kommer meget<br />

på den lokale folkeskole, og det er en fordel,<br />

at børnene kender mig og omvendt,<br />

hvis de nogle år senere ikke helt kan finde<br />

ud af, hvordan de skal opføre sig,« siger<br />

han om den præventive effekt af sin tilstedeværelse<br />

i lokalsamfundet.<br />

Han bruger meget tid på sagsbehandling<br />

og sager om indbrud, hærværk, overtrædelse<br />

af dyreværnsloven og nabostridigheder.<br />

Specielt i de sager er det godt at have<br />

lokalkendskab. Fordi Peter Kristiansen bor<br />

i Glamsbjerg, ved han, hvad der rører sig.<br />

Ellers finder han som regel hurtigt ud af<br />

det.<br />

Dagen før var der hærværk i byen, i formiddags<br />

fandt han frem til de unge, der<br />

sandsynligvis står bag, og senere i dag<br />

skal han afhøre dem. Men selv om han bor<br />

tæt på sine kunder, skelner han skarpt<br />

mellem arbejdsliv og privatliv.<br />

6 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Peter Kristiansen<br />

havde egentlig droppet<br />

sin drøm om at blive<br />

landbetjent, da han<br />

rejste til Grønland i<br />

tre år. Men pludselig<br />

bød muligheden sig,<br />

og nu sikrer Peter og<br />

hunden Dusty et roligt<br />

Glamsbjerg.<br />

»Jeg kan sagtens holde fri. Men jeg vil altid<br />

være ’betjenten’. Ser jeg en eller anden<br />

fræse af sted på fortovet på sin knallert en<br />

søndag, så sætter jeg ikke efter ham. Men<br />

det kan da godt være, at jeg lige snakker<br />

med ham, hvis jeg ser ham oppe på tanken<br />

dagen efter,« siger Peter Kristiansen,<br />

der holder meget af kontakten med borgerne.<br />

Selvom Peter Kristiansen arbejder alene<br />

det meste af tiden, møder han jævnligt<br />

kollegerne i Assens.<br />

»Peter er en rigtig god kollega, som man<br />

altid kan komme til, hvis man har brug for<br />

hjælp til et eller andet. Man går aldrig forgæves.<br />

Hvis han får fat i et eller andet, er<br />

han meget vedholdende, for han står ved<br />

sine principper på den gode måde,« fortæller<br />

landbetjent Henry Pedersen.<br />

Faktisk har Peter Kristiansen en nuværende<br />

kollega i sit daglige arbejde. Det er<br />

hunden Dusty, en et år gammel schæfer.<br />

Ud over at være samarbejdspartner, beskytter<br />

og godt selskab fungerer hunden<br />

også som et bindeled til kollegerne.<br />

»For tre år siden blev det muligt for landbetjentene<br />

at få tjenestehunde. Vi kører jo<br />

alene hele tiden, så meningen er, at den er<br />

med til at beskytte os. Det er dejligt at<br />

have Dusty med, og vi er fire på Fyn, der<br />

har anskaffet hunde. Vi mødes hver mandag<br />

formiddag og træner dem, så ad den<br />

vej møder jeg også kolleger,« siger Peter<br />

Kristiansen, som alt i alt er utrolig glad for<br />

livet som landbetjent.<br />

Alligevel opfordrer han folk til at tænke<br />

sig om, inden de søger jobbet som landbetjent.<br />

»Jeg vil absolut sige, at det er værd at<br />

prøve. Men man skal være ’voksen’ og<br />

have prøvet de ting, man vil prøve rundt<br />

omkring i politiets forskellige afdelinger. Og<br />

man skal ikke have for meget krudt i røven,<br />

for så kommer man til at kede sig i jobbet.«


» Jeg vidste, hvad jeg<br />

sagde ja til«<br />

47­årige Helle Munch er med til at samle trådene<br />

i reformprocessen hos Nordsjællands <strong>Politi</strong><br />

Af Sofie Sidelmann Yderstræde<br />

Der er nok mange, der ikke helt forstår<br />

Helle Munch. Kontorfuldmægtigen fra<br />

Nordsjællands <strong>Politi</strong> er nemlig ret begejstret<br />

for politireformen. Og det til trods for,<br />

at reformen er årsag til, at hendes nuværende<br />

job i projektsekretariatet sandsynligvis<br />

forsvinder inden årets udgang.<br />

»Hun er altid glad, udadvendt og engageret,«<br />

fortæller politiassistent Jens Martinussen<br />

om sin kollega Helle Munch, som<br />

han har arbejdet sammen med i flere år i<br />

Frederikssund:<br />

»Hun er typen, der ser muligheder frem<br />

for begrænsninger og altid tager den positive<br />

indgangsvinkel.«<br />

Selv pointerer Helle Munch, at hun er<br />

glad for reformen – og tilføjer straks:<br />

»Nu vil jeg ikke lyde som en jubelidiot.<br />

Men reformen er for mig god. Jeg har i 26<br />

år arbejdet i Frederikssund <strong>Politi</strong>, som var<br />

en lille kreds. Her har vi mange gange bakset<br />

med ting, der ikke kunne lade sig gøre,<br />

fordi vi manglede ressourcer. Det må blive<br />

bedre med reformen,« siger 47­årige Helle<br />

Munch, der er udlært i politiets administrative<br />

sektor.<br />

Lige før jul blev hun headhuntet til det seks<br />

måneder gamle projektsekretariat på Helsingør<br />

<strong>Politi</strong>gård.<br />

»Vi vidste, at her var en, som ikke er<br />

bange for udfordringer i forbindelse med<br />

reformprocessen. Selv om det er nyt, så<br />

skulle hun nok gå til den med krum hals,«<br />

som Jens Martinussen forklarer.<br />

Helle Munch og fem politifolk arbejder<br />

under vicepolitikommisær Henrik Rasmussen<br />

på at få reformens mange nye tiltag til<br />

at køre så smertefrit som muligt for kred­<br />

sens medarbejdere. Sekretariatet er bindeled<br />

mellem ledelse og medarbejdere i<br />

de fem tidligere kredse, der nu skal fungere<br />

som én stor. Det er her, alle mulige og<br />

umulige spørgsmål og opgaver ender.<br />

»Arbejdet er meget praktisk orienteret<br />

omkring konkrete opgaver, der skal løses.<br />

Det er dejligt, for så er der plads til vores<br />

egne forslag og idéer,« siger Helle Munch.<br />

Hun og kollegerne er i gang med at arrangere<br />

ønskerunden for de uchargerede<br />

medarbejdere og det administrative personale.<br />

Det betyder blandt andet, at Helle<br />

Munch skal finde en sportshal, som kan<br />

bruges til at holde en jobbørs for samtlige<br />

medarbejdere i Nordsjællands <strong>Politi</strong>.<br />

Når ønskerunden afsluttes til efteråret,<br />

og alle har fået deres placering i organisa­<br />

»I starten vidste folk ikke rigtigt,<br />

hvad vi lavede her. Men jeg tror,<br />

at medarbejderne efterhånden<br />

kender os og har haft rigtig<br />

meget glæde af projektsekretariatet«.<br />

tionen, vender dagligdagen tilbage til<br />

Nordsjællands <strong>Politi</strong>. Så er det ved at være<br />

tid til at lukke og slukke projektsekretariatet,<br />

vurderer Helle Munch:<br />

»At det var midlertidigt, vidste jeg jo<br />

godt, inden jeg sagde ja til jobbet. Så jeg<br />

skal også deltage i ønskerunden og overveje,<br />

hvad jeg kunne tænke mig at lave i<br />

politiet fremover.«<br />

Usikkerheden tynger ikke Helle Munch<br />

selv, men hun har stor forståelse for, at<br />

reformen kan være svær for andre.<br />

»Jeg tror, at reformen og sammenlægningen<br />

af de fem tidligere kredse øger<br />

mulighederne for alle ansatte. Jeg håber,<br />

at de fleste om to­tre­fire år siger: »Hvorfor<br />

gjorde vi ikke det her for mange år siden.«<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 7


Tema 1: Kvindehandel<br />

Tippet fra en anonym<br />

bordelkunde sidste år blev<br />

begyndelsen på en omfattende<br />

efterforskning af bordelmiljøet<br />

i Aalborg. Prostitutionens<br />

bagmænd skulle fanges i nettet<br />

spændt ud mellem Rejsehold,<br />

Nordjyllands <strong>Politi</strong> og Skat<br />

Bordelmutter taget på sengen<br />

8 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Af Sofie Sidelmann Yderstræde<br />

Tirsdag den 13. marts kl. 10.00 slår Irina øjnene op og ser<br />

kriminalassistent Lotte Bak fra Rejseholdet stående ved<br />

sengen i lejligheden i det indre Aalborg. Gennem de sidste<br />

mange måneder har den 34­årige Irina fra Letland haft<br />

politiet med på en lytter, mens Skat har kulegravet hendes<br />

økonomi, og politiets observationshold overvåget hendes<br />

færden.<br />

Den bratte opvågnen er kulminationen på en omfattende<br />

efterforskning, der afslører Irina som en af prostitutio­<br />

nens mange bagmænd og ejer af tre bordeller. Bagmændene<br />

tjener stort på kvinderne, som arbejder penge ind på<br />

lagnerne.<br />

»Irina lå og sov, så jeg gik ind og anholdt hende. Hun var<br />

noget forvirret og chokeret, men alt foregik fredeligt og<br />

roligt,« fortæller kriminalassistent Lotte Bak om den lettiske<br />

kvinde, som siden anholdelsen har siddet varetægtsfængslet<br />

i to gange fire uger.<br />

Samtidig rykker Rejseholdet, Nordjyllands <strong>Politi</strong>, Midt­<br />

og Vestjyllands <strong>Politi</strong> og Sydøstjyllands <strong>Politi</strong> ud til syv<br />

andre jyske adresser, hvor prostituerede og formodede


agmænd bliver anholdt. Indsatsen er koordineret og<br />

længe planlagt efter månedlange overvågninger og aflytninger.<br />

Det er to danske mænd på 42 og 56 år, der sammen<br />

driver tre bordeller. Ligesom Irina flytter de pigerne rundt<br />

mellem bordellerne hver uge, så kunderne kan »få lidt<br />

afveksling«.<br />

Beviserne samles<br />

Under ransagningerne samles bevismateriale som lommebøger,<br />

mobiltelefoner, notater, pengeoverførselsbilag, regnskaber,<br />

lejekontrakter på de ejendomme, der huser bordel­<br />

lerne og flybilletter til de østeuropæiske piger, som både<br />

Irina og de to danske mænd bruger i deres bordeller. I et<br />

pengeskab hos Irina finder politiet også indbetalingsbilag<br />

fra lettiske banker på 150.000 kr., et tilsvarende beløb i<br />

kontanter og guldsmykker til en værdi af cirka 50.000 kr.<br />

»Det er jo mange penge og dyre smykker, når man ikke<br />

har nogen indkomst,« bemærker Lotte Bak tørt og henviser<br />

til Skats oplysninger om manglende opgivet indkomst fra<br />

Irina.<br />

Det stemmer heller ikke overens med beslaglagte notater<br />

fra bordellet i Grindsted, som viser, at hver af pigerne<br />

»<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> |<br />

gettyimages.com / Dolores Marat


TEMA 1: KVINDEHANDEL<br />

… taget på sengen<br />

»<br />

10 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

betaler 500 kroner i husleje – per dag. En af de anholdte<br />

piger fortæller da også, at halvdelen af hendes indtægt går<br />

til Irina.<br />

Da aktionsholdene er færdige på bordellerne, bliver de<br />

anholdte kørt til <strong>Politi</strong>gården i Aalborg og afhørt. Her venter<br />

også Hanne Mainz fra det sociale projekt Prostitution &<br />

Kvindehandel i Århus for at rådgive og støtte de anholdte<br />

kvinder på anmodning af politiet.<br />

Set dem komme, set dem gå<br />

Hanne Mainz har arbejdet med prostituerede i 11 år, så hun<br />

har efterhånden set og hørt det meste i miljøet. Hun beskriver<br />

dagen i Aalborg som kaotisk og forvirrende og kvinderne<br />

som rystede og usikre. Jo yngre kvinderne var, jo mere<br />

angste og ulykkelige blev de over anholdelsen, vurderer<br />

Hanne Mainz.<br />

»Situationen er præget af kaos, når kvinderne kommer<br />

ind. Når man er i politiets varetægt, bliver man urolig. Det<br />

vanskeliggør min rolle, fordi jeg skal hoppe ud og ind af<br />

afhøringer. Hvis politiet samlede kvinderne og koordinerede<br />

med de sociale organisationer på forhånd, ville det optimere<br />

forløbet for både kvinderne selv og efterforskningen,«<br />

siger Hanne Mainz, som gerne ser flere kvindelige politifolk<br />

deltage i aktionerne:<br />

»<strong>Politi</strong>mændene er søde og rare. De tager det med ro og<br />

fortæller, at de gerne vil hjælpe kvinden, og det er også<br />

godt. Men kvinden kan alligevel være mistroisk, fordi de er<br />

mænd og dermed potentielle kunder.«<br />

Hanne Mainz hilser ellers politiets nye strategi og jagt på<br />

bagmændene velkommen.<br />

»Det er fantastisk med det øgede fokus på området. Jeg<br />

kan dog blive bekymret for, om kvindernes historier drukner<br />

i de politiske mål om at få flere rufferisager. Kvinderne ved<br />

Sofie Sidelmann Yderstræde<br />

er 30 år og ansat som journalist<br />

i Rigspolitiet, hvor hun blandt<br />

andet er fast leverandør til<br />

www.politi.dk.<br />

Hun er uddannet fra Danmarks<br />

Journalisthøjskole i 2003 og<br />

har flere års erfaring som<br />

journalist på De Bergske Blade.<br />

meget om personer i miljøet, men hvis de umiddelbart ikke<br />

er interessante for efterforskningen, går oplysningerne tabt.<br />

Kvinderne bør ikke løslades til gaden uden at få hjælp. Det<br />

sociale aspekt er en vigtig del af at bekæmpe kriminalitet,«<br />

siger Hanne Mainz.<br />

Skat slår til<br />

Grundlaget for anholdelserne blev til i et samarbejde mellem<br />

Skat og politiet på baggrund af kontrolaktioner mod<br />

bordellerne og indberetninger til skattevæsnet. Der var<br />

også en anden og åbenlys grund til at begynde efterforskningen:<br />

»<strong>Politi</strong>et får mange tips og anonyme henvendelser. Nordjyllands<br />

<strong>Politi</strong> fik et brev fra en bordelkunde, som skrev, at<br />

pigerne simpelthen blev behandlet for dårligt,« siger efterforskningsleder<br />

Jens Damborg fra Rejseholdet, som hjalp<br />

nordjyderne med sagen.<br />

De var enige om at starte efterforskningen og køre den<br />

hen over julen for at se, hvor meget sagen kunne bære.<br />

»Vi var ikke et sekund i tvivl om, at det var en klar rufferisag<br />

efter paragraf 228,« fastslår Jens Damborg og bladrer i<br />

den 14 sider lange operationsplan, som han har fisket op af<br />

mappen, der er den erfarne rejseholdsmands mobile kontor.<br />

Planen beskriver sagen og anholdelsesaktionerne minutiøst<br />

for de cirka 40 medarbejdere, som var med tirsdag<br />

den 13. marts. Rejseholdet og Nordjyllands <strong>Politi</strong> har samarbejdet<br />

om sagen, og netop samarbejdet mellem Rigspoliti<br />

og kredse er afgørende for, om strategien over for<br />

prostitutionens bagmænd lykkes. Det er den i dette tilfælde,<br />

for efterforskningen har standset en årelang bordeldrift.<br />

»Det her har været et effektivt sagsforløb og noget nær<br />

en ideel efterforskning, der har varet blot få måneder. Det<br />

><br />

Straffelovens paragraf 228 om rufferi<br />

»Den, der forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig<br />

usædelighed med andre, for vindings skyld forleder nogen<br />

til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen,<br />

der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive<br />

det, eller holder bordel, straffes for rufferi med fængsel<br />

indtil 4 år.«<br />

I 2006 var der 15 sager om rufferi (§ 228) og seks sager<br />

om kvindehandel (§ 262a). I 1996 var der syv afgjorte<br />

rufferisager og ingen sager om menneskehandel.


har været et skoleeksempel på godt samarbejde mellem<br />

Rigspolitiet og de nye politikredse. Det er desuden et godt<br />

præventivt signal at sende til bordelmiljøet: Vi holder øje<br />

med jer, der udnytter kvinder, og I bliver stillet til regnskab,«<br />

siger Jens Henrik Højbjerg, politidirektør i Nordjyllands<br />

<strong>Politi</strong>.<br />

En af dem, der nu skal stå til regnskab, er Irina. I årevis<br />

har hun skaffet kvinder i Østeuropa til sine tre jyske bordeller.<br />

Kvinderne har – ifølge politiets opfattelse – været klar<br />

over, hvilket job der ventede dem i Danmark.<br />

Offer eller gerningsmand?<br />

»Vores indtryk er, at kvinderne hører om jobbet via mund<br />

til mund­metoden. De tror, at der er gode penge at tjene<br />

heroppe, og så er der ikke tale om kvindehandel, men rufferi.<br />

Det bygger vi også på de anholdte kvinders alder på<br />

mellem 35 og 40 år. Der er altså ikke tale om helt unge og<br />

naive piger,« fortæller Jens Damborg.<br />

Overvågningerne viser da også, at de prostituerede har<br />

færdedes frit og ikke har været låst inde, som man typisk<br />

ser i sager om kvindehandel. De tre anholdte bagmænd har<br />

foreløbig erkendt at have lejet ejendomme ud til bordeldrift,<br />

skaffet flybilletter og hentet pigerne i lufthavnen. Irina vedgår,<br />

at pigerne betaler fast husleje på 400–500 kroner dagligt.<br />

»Irina ser sig selv som udlejer og ikke som en kriminel.<br />

Hun har hjulpet pigerne med at indtelefonere annoncer til<br />

Ekstra Bladet, og hun forstår simpelthen ikke begrebet<br />

’rufferi’. Eller også vil hun ikke forstå det,« siger kriminalassistent<br />

Lotte Bak.<br />

Irina har ligesom en af de mistænkte danske mænd fået<br />

forlænget varetægtsfængslingen med fire uger. På hans<br />

beslaglagte computer har NITEC fundet grov børneporno,<br />

som anklageren nu også skal forholde sig til.<br />

Rockerne rykker ind<br />

Som leder af NEC følger Kim Kliver Rejseholdets arbejde i<br />

det nordjyske med stor interesse. Sagen betegner han som<br />

en »typisk rufferisag«, og dem har han set en del af efterhånden.<br />

Det nye er, at rockerne er blevet en synlig del af<br />

bordelmiljøet: De fungerer både som chauffører for kvinderne,<br />

som pengeopkrævere og så som egentlige bagmænd.<br />

»Indsatsen på rufferiområdet er vigtig, fordi kvinderne<br />

udnyttes groft. Og så fordi indtjeningen på området desværre<br />

har tiltrukket en række af de organiserede grupperinger,<br />

vi kender fra andre typer kriminalitet. Så kredsenes<br />

hjælp er altafgørende – de har de lokale kontakter og<br />

adgang til mange informationer,« siger Kim Kliver.<br />

Han klapper på mappen, der ligger på skrivebordet.<br />

Den indeholder det næste efterforskningsoplæg om<br />

bordelmiljøet et sted i Danmark, som Rejseholdet skal til<br />

at kigge på.<br />

»Irina« er et dæknavn. Redaktionen er bekendt med hendes rigtige identitet.<br />

gettyimages.com / John Foxx<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 11


TEMA 1: KVINDEHANDEL<br />

Prostitutionens<br />

bagmænd jages<br />

Antropolog Marie Bang Nielsen fra NEC<br />

bistår politikredsene med at få skræmte<br />

kvinder i vidneskranken<br />

Af Sofie Sidelmann Yderstræde<br />

Knap halvdelen af landets politikredse har<br />

brugt Rejseholdet og det Nationale Efterforsknings<br />

Center (NEC) i kampen mod<br />

prostitutionens bagmænd. På bare et år har<br />

politikredsene øget indsatsen markant, og<br />

inden oktober <strong>2007</strong> skal samtlige kredse<br />

have lokale strategier for indsatsen.<br />

Siden Rigspolitiets strategi blev lanceret<br />

i efteråret, har NEC fået markant flere henvendelser<br />

fra politikredsene om mistænkelige<br />

forhold og mulige bagmænd. Foreløbig<br />

yder NEC og Rejseholdet hjælp til seks<br />

kredse i konkrete efterforskninger.<br />

Socialantropolog Marie Bang Nielsen og<br />

kollegerne i NEC­afdelingen for prostitution,<br />

12 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

»Bagmændene er grådige, og de under ikke engang<br />

kvinderne et minimum af komfort,« siger Marie<br />

Bang Nielsen, socialantropolog i NEC.<br />

rufferi og kvindehandel har mærket den<br />

øgede interesse fra kredsene. Den nationale<br />

handlingsplan blev til på baggrund af et<br />

stort politisk ønske om ekstra opmærksomhed<br />

på kvindehandel.<br />

»<strong>Politi</strong>kredsene viser både velvilje og<br />

interesse for området, efter den nye strategi<br />

sidste år blev fremlagt. Vi får dagligt opkald<br />

og mails om lokale efterforskninger,« siger<br />

Marie Bang Nielsen, der har været ansat i<br />

politiet i to et halvt år.<br />

Diskussioner trives<br />

»Det tværfaglige samarbejde med politifolkene<br />

er spændende. Vi kan hver især bidrage<br />

med forskellige kompetencer og indgangsvinkler.<br />

Tværfaglig synergi opstår i et<br />

samarbejde, hvor man er bevidst om sine<br />

faglige grænser og ikke kloger sig på andres<br />

kompetenceområder. Jeg blander mig<br />

aldrig i mine politikollegaers arbejde, men<br />

vi udfordrer gerne hinandens synspunkter,«<br />

siger Marie Bang Nielsen.<br />

Det har skabt heftige, men også konstruktive<br />

diskussioner, når akademikeren og<br />

politifolkene skulle mødes på midten. På<br />

nogle områder er hun blevet mindre idealistisk<br />

af arbejdet, der inkluderer adskillige<br />

bordelbesøg i jagten på bagmænd, som tjener<br />

tykt på kvindernes arbejde på lagnerne.<br />

Her skal hun berolige skræmte prostituerede,<br />

ledsage kvinderne til afhøringer, informere<br />

politikere og medier om politiets syn<br />

på prostitutionsmiljøet.


Marie Bang Nielsen varetager også kontakten<br />

til de sociale organisationer og formidler<br />

viden om de udenlandske kvinder og deres<br />

kultur til politikredsene.<br />

»Forestillingen om, at alle mennesker vil<br />

hinanden det godt, er nok falmet lidt. Det<br />

værste er lokalerne, som kvinderne både<br />

bor og arbejder i. Et bordel i Århus lå i en<br />

cykelkælder uden vinduer, hvor der var fugtigt<br />

og lavt til loftet. Bagmændene er grådige,<br />

og de under ikke engang kvinderne et<br />

minimum af komfort,« siger Marie Bang<br />

Nielsen.<br />

Kvinder som objekter<br />

Grådigheden kommer også til udtryk ved, at<br />

kvinderne har mange kunder, skal arbejde<br />

trods sygdom og tvinges til at levere seksuelt<br />

perverterede ydelser: »Kvinderne bliver<br />

tingsliggjort,« som antropologen udtrykker<br />

det.<br />

Marie Bang Nielsen sørger for, at de anholdte<br />

kvinder bliver behandlet respektfuldt,<br />

og at kvinderne forstår politiets arbejdsmetoder.<br />

Det er nødvendigt, hvis kvinderne skal<br />

vise politiet tillid og fungere som vidner.<br />

»Ofte er den prostituerede bange for<br />

politiet, fordi hun ikke har gode oplevelser<br />

med politiet i hjemlandet. Men kvinden får<br />

tillid til mig, og den tillid skal jeg få overført<br />

til politimanden, der skal afhøre hende. Det<br />

er godt at se, hvordan kvinden hurtigt føler<br />

sig tryg og holder op med at føle sig så alene,«<br />

fortæller Marie Bang Nielsen.<br />

><br />

Handlingsplan mod kvindehandel<br />

Der er cirka 6000 prostituerede i Danmark<br />

og 700 organiserede bordeller. Omkring<br />

2500 af de prostituerede er udenlandske<br />

kvinder, som primært kommer fra Asien,<br />

Øst­ og Centraleuropa, Afrika og Sydamerika.<br />

De fleste udenlandske kvinder kommer<br />

hertil med hjælp fra nogen, som arrangerer<br />

deres rejse, og langt størstedelen ved, at<br />

de skal arbejde som prostituerede.<br />

Inden oktober <strong>2007</strong> skal de 12 politikredse<br />

have lavet en lokal strategi og handlingsplan<br />

for indsatsen mod prostitutionens<br />

bagmænd.<br />

Inden årets udgang skal kredsene aflægge<br />

et eller flere kontrolbesøg på bordeller i<br />

lokalområdet og indberette dem kvartalsvis<br />

til Rigspolitiet.<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 1


INTERVIEW<br />

14 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Verden ifølge Lene<br />

<strong>Politi</strong>et er på vej mod moderne tider som en mere serviceorienteret<br />

virksomhed med mindre topstyring. Men det tager tid<br />

Af Janne Aagaard<br />

En kvinde på 1,68 med et kondital langt under det påkrævede<br />

til <strong>Politi</strong>skolens optagelsesprøve er politiets og anklagemyndighedens<br />

øverste chef.<br />

Lene Espersen fra de Konservative har siddet sikkert på<br />

tronen siden regeringsskiftet i 20<strong>01</strong>. Kritik fra medierne og<br />

oppositionspolitikere og kommentarer til hendes udseende<br />

og generelle ageren på den politiske scene har der været<br />

nok af. Langt mindre fokus har der været på den tørre politik<br />

og lovarbejdet i et tungt ministerium.<br />

»Selv seriøse dagblade kan godt lide artikler om politikeres<br />

privatliv. Det er sundt, at politikere også portrætteres<br />

som mennesker af kød og blod, men ulempen er, at man<br />

mister fokus på værdier og politiske holdninger. Jeg beskæftiger<br />

mig med tør politik og lovgivning, og jeg undgår<br />

ikke artikler, der fokuserer på min person. Det samme sker<br />

også for andre kvinder i Folketinget – Helle Thorning<br />

Schmidts påklædning bliver kommenteret hver eneste<br />

gang, mens pressen synes ganske ligeglade med Anders<br />

Foghs jakkesæt. Så der foregår en forskelsbehandling af<br />

kvinder i medierne,« siger Lene Espersen.<br />

<strong>Magasinet</strong> er da heller ikke mødt op for at diskutere ministerens<br />

påklædning, men snarere det mere vedkommende<br />

emne, nemlig politireform og den politiske styring. Den<br />

har allerede ændret hverdagen for mange ansatte i politiet<br />

og anklagemyndigheden. Men det vil tage flere år, før dansk<br />

politi får den fulde fornemmelse af reformen.<br />

»De kommende fire års reformproces vil skabe en gevaldig<br />

ændring af både ledelse og organisation, samtidig med<br />

at det faglige miljø styrkes. Jeg kan godt forstå utålmodigheden<br />

– især på it­området har der været behov for massive<br />

investeringer – og de 800 ekstra politimænd vil også<br />

først materialisere sig, når reformen er fuldt gennemført.«<br />

Hvorfor ønsker politikerne en øget styring af politiet?<br />

»Nogle tror, at politikerne vil styre alt – men det ønsker vi<br />

ikke. Vi vil styrke fagligheden og den operative ledelse, så<br />

flere kan bruge tiden på politiarbejdet og færre på ledelse.<br />

Reformen har tværtimod betydet, at Justitsministeriet<br />

rykker et skridt bagud i forhold til tidligere, hvor vi havde<br />

direkte beføjelse over for hver enkelt politimester. Nu har<br />

vi lavet en resultatkontrakt med rigsadvokaten og rigspolitichefen,<br />

og de laver så kontrakter med politidirektørerne.<br />

Vi beskriver nogle overordnede områder, som vi ønsker<br />

øget opmærksomhed på som f.eks. illegal arbejdskraft. Når<br />

Folketinget har givet politiet monopol på magtanvendelse<br />

og 7 mia. kr. årligt, må man også acceptere, at politikerne<br />

har nogle forventninger.«<br />

Ligger der i reformen et ønske om større ensretning<br />

af politiets arbejde?<br />

»Der er forskellige problemer i Vestegnens politi i forhold<br />

til Vestjylland, så der skal være plads til forskellige prioriteringer<br />

af lokalpoliti og beredskab. Men alle borgere har krav<br />

på en effektiv og god politibetjening uanset geografi. Mange<br />

steder i landet har man skullet vente, ikke bare i timer –<br />

men i dage – på, at politiet dukker op, når man anmelder et<br />

indbrud. Kredsene havde tidligere stor forskel i bemanding,<br />

og nu er der større kredse og ensartethed. Reformen bety­ »


Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 1


INTERVIEW, FORTSAT NYHED<br />

»<br />

der, at kredsene både får overskud til de store langsigtede<br />

områder, men også flere betjente at disponere over. Resultatet<br />

bliver større medbestemmelse og lokalt selvstyre i<br />

kredsene.«<br />

En del af de ansatte får længere til arbejdet som følge af<br />

reformen. Får de kompensation?<br />

»Der er større mobilitet i samfundet generelt: Alle andre<br />

arbejdsgrupper er vant til at have lang transport, og der findes<br />

jo et skattefradrag for kørsel på selvangivelsen. Vi har<br />

fra politisk side sikret medarbejdernes job og løn, og så får<br />

en lille gruppe altså længere til arbejde. Men vi ser ingen<br />

grund til at stille den gruppe medarbejdere bedre end<br />

resten af de offentligt ansatte ved at give et særligt transporttilskud.<br />

Det er vigtigt at forstå, at politiet har en ekstra<br />

velvilje i Folketinget. Når der om nogle år er frigjort 800<br />

betjente, skærer vi ikke stillinger bort – effektiviseringsgevinsten<br />

af reformen tilfalder politiet ubeskåret.«<br />

Reformen skaber for nogle ansatte stor utryghed. Kan du<br />

forstå nervøsiteten?<br />

»Jeg kan sagtens forstå, at reformen lige nu skaber utryghed<br />

og nervøsitet for, hvilken hverdag der venter. Jeg vil<br />

gerne understrege, at reformen på ingen måde bunder<br />

i utilfredshed med politiets hidtidige arbejde, og politiet<br />

fortjener stor ros for den store opbakning til reformen.<br />

Men Folketinget ønsker mere politi for pengene og større<br />

orientering over for borgernes behov. Det er afgørende, at<br />

politiansatte accepterer, at vi skal skabe en anden og mere<br />

serviceorienteret kultur.«<br />

Folkevalgte politikere udtaler sig ofte kritisk om politiets og<br />

anklagemyndighedens arbejde – hvor går grænsen?<br />

»Vi er jo blevet politikere, fordi vi har nogle holdninger. Vi<br />

bør ikke begrænse politikernes ytringsfrihed, men man bør<br />

– mig selv inklusive – som politiker afholde sig fra at kommentere<br />

konkrete sager. Vi skal ikke etablere en folkedomstol.<br />

Der er generelt stor interesse for politi­ og retsarbejde,<br />

og kritik fra mange andre sider så som Amnesty International,<br />

senest i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset.<br />

Amnesty burde beskæftige sig mere med Nørrebro­borgernes<br />

retssikkerhed og ret til ikke at få ødelagt deres huse,<br />

biler og butiksvinduer og mindre med, hvilken mad varetægtsarrestanterne<br />

i Vestre Fængsel får serveret.«<br />

><br />

Lene Espersen<br />

Født 26. september 1965 i Hirtshals, datter af reder Ole<br />

Peter Espersen og bogholder Inger Tanggaard Espersen.<br />

Uddannet cand.oecon. i 1990 fra Aarhus Universitet.<br />

Medlem af Folketinget i 1994 for Det Konservative<br />

Folkeparti, valgt i Sæby­kredsen.<br />

Udnævnt i 20<strong>01</strong> til justitsminister i VK­regeringen.<br />

Gift med Danny Feltmann Espersen og mor til to sønner.<br />

16 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

LEDEREN<br />

Hver tredje deltog<br />

i undersøgelse<br />

Knap .000 ansatte gav deres bud på indholdet<br />

til det nye magasin til styrken – vi vil læse om os<br />

selv og hinanden og det fag, der optager os alle<br />

Af Janne Aagaard<br />

»Jeg har aktiv deltaget i lokal­ og regional politik<br />

gennem flere år, og jeg vil gerne læse om koblingen<br />

mellem politiske beslutninger og resultater i virkeligheden.«<br />

Citatet er bare et blandt mange hundrede af de<br />

svar, der strømmede ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen<br />

i februar på Polnet. Undersøgelsen<br />

blev lavet for at klæde redaktionen godt på<br />

til udviklingen af det magasin, du sidder med i hånden.<br />

I alt deltog 4.782 i den frivillige undersøgelse,<br />

hvoraf 78 pct. var politiansatte, 14 pct. var administrative<br />

medarbejdere, 5 pct. var civilt ansatte, og<br />

3 pct. var jurister. Deltagerne havde masser af gode<br />

ideer. Læs med her, og få resultaterne af undersøgelsen<br />

i de kommende magasiner:<br />

»Jeg vil gerne have debatter, som ikke er i overensstemmelse<br />

med den politisk korrekte holdning. <strong>Politi</strong>et<br />

har den uvane, at når nogle tilkendegiver deres<br />

holdning, er de per definition imod. Man glemmer<br />

Vi er vel på vej<br />

Af Torsten Hesselbjerg<br />

Hvis vi ser tilbage på de<br />

seneste måneder, er det<br />

værd at hæfte sig ved, at<br />

der er indgået et nyt fireårigt<br />

politiforlig med tilslutning<br />

fra alle Folketingets<br />

partier bortset fra<br />

Enhedslisten.<br />

Det er godt for<br />

stabiliteten omkring politiets<br />

forhold. De budget­


lot, at udviklingen ofte ligger hos netop de<br />

personer. PH kalder dem for ’øjenåbnere’.«<br />

»Jeg glæder mig til artikler, der viser, at udnævnte<br />

ledere har held med at styre og<br />

samtidig forny og inspirere os andre. Lad<br />

os møde nogle øjenåbnere med tilfredsstillende<br />

drift.«<br />

»Giv os portrætter af personer, der tør gå<br />

imod strømmen.«<br />

»Giv os nogle ledelsesprofiler, så vi kan lære<br />

de forskellige chefer at kende. Også artikler<br />

om udsendte politifolk og en profilering af<br />

dansk politis missioner derude. Og hvad<br />

laver Rigspolitiets forskellige afdelinger<br />

egentlig?«<br />

»Noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at<br />

læse om, er fremtidstænkning: Hvordan kan<br />

vi lette politiets daglige opgaver samtidig<br />

med en forbedring af kvaliteten både ved<br />

hjælp af ny teknologi og uden hjælp af teknologi?«<br />

»Artikler om organiseret kriminalitet og<br />

grænseoverskridende kriminalitet. Aktuelle<br />

emner om f.eks. eksplosionen af betlere<br />

og gademusikanter, som vi kan forvente til<br />

sommer efter Bulgarien og Rumæniens<br />

mæssige rammer er dermed tillige på<br />

plads.<br />

Det er også godt, men ændrer ikke ved,<br />

at den økonomiske situation er anstrengt<br />

senest ved udsigten til budgetmæssige<br />

begrænsninger på indkøbsområdet og store<br />

udgifter som følge af urolighederne i København<br />

i marts måned. Dette kan bevirke, at<br />

der kan ansættes færre politiskoleelever<br />

end tidligere planlagt.<br />

Der er indgået direktørkontrakter med rigsadvokaten<br />

og mig, og vi har indgået resultatkontrakter<br />

med politidirektørerne.<br />

Dermed er det nye kontraktstyringssystem<br />

sat i kraft. Årsrapporten for 2006 viser, at<br />

indtræden i EU. Skriv også gerne om kriminologiske<br />

emner som forebyggelse: Se på<br />

både kredsenes og Rigspolitiets håndtering<br />

af forebyggelsen via Det Kriminalpræventive<br />

Råds Sekretariat og Forebyggelsesenheden.«<br />

»Jeg vil gerne se artikler, som fokuserer på<br />

HK­ansattes arbejdsopgaver og uddannelsesmuligheder,<br />

da der normalt fokuseres<br />

udelukkende på de politiansatte.«<br />

»Jeg savner at læse artikler om den administrative<br />

sektor. Det er en politisk varm kartoffel,<br />

for man bør sikre en så truet sektor<br />

og give dem bedre arbejdsvilkår.«<br />

»Kontorsektorens arbejdsforhold bliver tit<br />

overset, og det afspejler spørgeskemaet<br />

også.«<br />

»Vi politifolk er meget forskellige, og i fritiden<br />

har vi vidt forskellige interesser. Det<br />

kunne være fint med portrætter af politifolk<br />

med nogle ’anderledes’ fritidsaktiviteter,<br />

holdninger, bijob eller andet, der skiller<br />

sig ud!«<br />

»Skriv artikler, der beskriver<br />

det psykologiske aspekt<br />

ved politiarbejde. Det fyl­<br />

politiet har nået de mål, vi skulle i forligsperioden<br />

2004–06.<br />

<strong>Politi</strong>reformen skrider også planmæssigt<br />

frem, og når disse linjer læses, skulle ønskerunden<br />

være i fuld gang – forhåbentlig<br />

på en god måde. Hermed kan også det<br />

seneste års udmeldinger på det personalemæssige<br />

område sættes i perspektiv. Gik<br />

det som lovet og forventet?<br />

Nogle vil prøve at ridse i lakken oven på<br />

den vellykkede håndtering af urolighederne<br />

i marts måned. Det må vi forholde os professionelt<br />

til, selv om det undertiden kræver<br />

lidt selvbeherskelse. Og så i øvrigt glæde os<br />

over, hvor langt dansk politi er kommet,<br />

siden det sidste gang for alvor brændte på.<br />

der meget i vores arbejde, og politiet er ikke<br />

uddannet godt nok. Hver anden eller tredje<br />

person, vi møder gennem arbejdet, er psykisk<br />

uligevægtig. Det er vi ikke godt nok<br />

rustet til.«<br />

»Jeg vil gerne læse artikler, som illustrerer<br />

forskellene i politikredsene og hvilke<br />

kredse, der udmærker sig på specifikke<br />

områder, og hvilke, der falder igennem.«<br />

»Ofte har vi – eller tager os – ikke tid til<br />

vores kunder. Brug af mere tid på uventet<br />

besøg til vores kendte kriminelle. Hvordan<br />

opfatter kriminelle vores arbejde, og hvordan<br />

vil de gerne behandles? Det vil jeg<br />

gerne læse.«<br />

»Jeg vil gerne have en debat om politiets<br />

måde at behandle ’kunderne’ på. Tal dog<br />

pænt til alle, og hids dig kun op, når det er<br />

absolut nødvendigt. Men gør det ordentligt,<br />

når du gør det.«<br />

Vi skal samtidig generelt have ekstra fokus<br />

på anvendelsen af magtmidler i den kommende<br />

tid.<br />

På det teknologiske felt er det godt, at<br />

den mobile arbejdsplads og GPS i patruljebilerne<br />

er på vej ud i kredsene. Og at konturerne<br />

af det nye radiosystem og Polsag begynder<br />

at tegne sig. Også disse fremskridt<br />

er glædelige, selv om vi de næste to­tre år<br />

fortsat må væbne os med tålmodighed.<br />

Der sker altså noget i dansk politi i disse<br />

år. Den nye virkelighed er ved at finde indpas.<br />

Her og nu står en velfortjent sommerferie<br />

snart for døren efter en anstrengende<br />

omstillingsproces.<br />

Tak for indsatsen og god sommer.<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 17


Tema 2: Hvor meget kan man tåle at høre…<br />

18 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong>


Ved grænsen<br />

På den allerførste dag efter sommerferien lander en henvendelse<br />

på Ingolf Thomsens skrivebord. Sagen får det neutrale navn<br />

»Tøndersagen«, og den ændrer kriminalassistentens liv for altid »<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 1


TEMA 2: HVOR MEGET KAN MAN TÅLE AT HØRE…<br />

Ved grænsen…<br />

»<br />

Af Kristian Ditlev Jensen<br />

20 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Navnet Ingolf Thomsen siger formentlig ikke mange kolleger<br />

i styrken noget særligt. Men det skyldes alene, at kriminalassistentens<br />

opklaringsindsats sammen med et helt<br />

hold af efterforskere fra Rejseholdet foregik bag hermetisk<br />

lukkede døre. For med én enkelt sætning placerer han sig<br />

centralt i dansk retshistorie.<br />

»Tøndersagen er – som man siger – ’min‘ sag,« fortæller<br />

han ganske udramatisk.<br />

Den mørkhårede 43­årige mand sidder med armene<br />

over kors foran den brede overkrop. Han virker utilpas ved<br />

situationen, da han lukker os ind i personaleklubbens klubværelse<br />

helt oppe under loftet på Tønder <strong>Politi</strong>station.<br />

På trods af at Ingolf Thomsen under hele interviewet er<br />

synligt påvirket af at tale om sagen, så er han åben, nøjagtig<br />

og intens i sin beskrivelse. Også når han skruer tiden<br />

tilbage. Langt tilbage.<br />

Ingolf Thomsen sad med Tøndersagen hver dag i 15<br />

måneder. Og han er endnu ikke helt færdig med den.<br />

»Sagen bliver anmeldt til politiet i Sønderborg. Anmelderens<br />

budskab er: Der er en far, der lejer sin lille pige ud i<br />

nærheden af Tønder,« begynder Ingolf Thomsen, mens han<br />

serverer sort kaffe i institutionskopper.<br />

Vente og se<br />

»Den normale fremgangsmåde i den type sager er jo, at<br />

man standser forbrydelsen omgående. Men vi ville godt<br />

have bund i sagen. Og det kunne ikke nytte noget at afhøre<br />

pigen, der på det tidspunkt nærmest var på farens side.<br />

Som noget helt usædvanligt begyndte vi en telefonaflytning.<br />

Vi lytter i tre uger uden resultat.«<br />

Først den 24. august 2005 sker der noget. En af de siden<br />

dømte i sagen har været ude ved ejendommen om<br />

morgenen. Pigen har ikke været i skole i løbet af dagen. Og<br />

samtidig ringer faren og pigen til forskellige kontaktlinjer<br />

som træfpunkt, den der tidligere hed 0059.<br />

»De høster hele dagen efter mænd, der skal komme ud<br />

og besøge pigen.«<br />

En patruljevogn placeres tæt på hjemmet, og aflytningen<br />

foregår døgnet rundt.<br />

»Der er en mand på vej derud, kan vi forstå. Men det er<br />

bare snak og snak. Så beslutter vi os til sidst for at gå ind<br />

og anholde faren, og børnene kommer så ud til den pleje­


familie, hvor de i forvejen er til aflastning indimellem.«<br />

Faren anholdes og varetægtsfængsles, og straks efter<br />

gennemgår efterforskerne hjemmet. Samtidig udstedes en<br />

kendelse, så telefonudskrifter fra årets begyndelse kan udleveres.<br />

»Vi havde på et tidspunkt 22.000 poster. Vi søgte så på<br />

alle navne og prøvede at finde ud af, hvem folk er, hvor de<br />

boede og så videre. Nogle kunne uden videre afvises som<br />

hans omgangskreds. Søsteren, moren og den slags. Så var<br />

der elværket, eller når én ringede om, at septiktanken skulle<br />

tømmes. Men så kom alle de mærkelige personer.«<br />

Dronningen<br />

Det viser sig hurtigt, at tingene hænger sammen: de dage,<br />

hvor pigen ikke er i skole, finder efterforskerne opkald på<br />

diverse kontaktlinjer. Da det bliver for meget for moren,<br />

som også udsættes for overgreb, flytter hun væk. Men så<br />

går faren over til at lade gæster i huset udnytte datteren,<br />

der overtager morens rolle. Hun bliver, med Ingolf Thomsens<br />

ord, den »nye dronning i hjemmet«.<br />

»De træffer så en gammel bekendt til ringridning i Sønderborg.<br />

Han har tidligere været husven og udnyttet konen.<br />

» Pigen har allerede<br />

som lille barn ført en<br />

dobbelttilværelse<br />

uden at falde igennem.<br />

Hvordan har hun<br />

kunnet klare det?<br />

Hvordan kunne det<br />

komme så vidt? «<br />

Nu bliver han så husven på ny – men denne gang er det<br />

altså med pigen. Og det er så ham, der begynder at slæbe<br />

gud og hvermand med derud.«<br />

Men faren er ikke tilfreds med »udvalget af gæster«. Så<br />

de prøver til sidst – faren og datteren – at indrykke en kontaktannonce<br />

i Den Blå Avis.<br />

»Hun bliver betegnet som en ’18­årig Lolita­type’. Og<br />

manden må ’gerne være steriliseret’ men ’skal være veludrustet’.<br />

Det var en decideret sexannonce.«<br />

Pigen i Tøndersagen er central for efterforskerne. Dels er<br />

hun kronvidne, dels er hun et barn, der har lidt en nærmest<br />

ubegribelig overlast. Den overlast gør hende samtidig vanskelig<br />

at håndtere for betjentene.<br />

»Når vi snakkede med hende, var hun pisseirriterende<br />

for at sige det ligeud. Men vi vidste jo godt, hvorfor hun var<br />

på den måde dér. Da hun endelig begynder at snakke, kan<br />

hun nærmest ikke stoppe igen. Hun vælger den position, at<br />

hun taler om alle andre end sin far. Det er også fint nok, for<br />

det hele falder jo tilbage på ham alligevel.«<br />

Huset<br />

Medierne omtaler huset massivt, huset hvor pigens mare­ »<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 21


TEMA 2: HVOR MEGET KAN MAN TÅLE AT HØRE…<br />

»<br />

22 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

ridt synes aldrig at ville høre op. Det har næsten fået en<br />

mytologisk status. Det er et sted, man får lyst til at se med<br />

egne øjne. I hvert fald kan man ikke lade være med at forestille<br />

sig, hvordan der ser ud.<br />

»Lige da faren blev anholdt, gennemgik vi huset. Vi kiggede<br />

bare, og så hjalp vi pigerne. De skulle have deres tøj<br />

med. Dagen efter gik teknikerne det hele igennem. Den<br />

tredje dag gik vi så det hele igennem, breve, papirer, billeder,<br />

alt. Vi havde ingen indikationer på, at han havde gemt<br />

noget af vejen. Det var hele tiden med henblik på at finde<br />

ud af: Hvad er der sket her.«<br />

Hvordan er der derude ved huset? Ingolf Thomsen undviger<br />

spørgsmålet og siger blot, at betjentene »gjorde sig<br />

færdige ude i huset«, hvorefter de »afleverede nøglerne til<br />

forældrene«. Punktum.<br />

Vi taler om noget andet. Man kan tydeligt fornemme, at<br />

der er noget, der brænder helt på, når vi taler om huset.<br />

Noget, der har brændt sig fast. Noget, der er – måske – er<br />

brændt helt sammen.<br />

Nu har jeg spurgt tre gange. Du glider ligesom hele tiden<br />

af. Men prøv engang at fortælle, hvordan der var inde i<br />

huset, hvor det hele var foregået. Hvis du nu skulle beskrive<br />

det hus med dine egne ord?<br />

Ingolf Thomsen holder en lang pause. Han kigger væk.<br />

Ned. Op. Til siden. Så kommer det. Med et ret voldsomt følelsesudbrud<br />

nærmest spytter han ordene ud. Tre isolerede<br />

ord. Med kraftig, sønderjysk betoning af det sidste.<br />

»Der var frygteligt!«<br />

Han siger ikke andet. Stirrer bare. Som om andre så<br />

bedre kan se, hvad han så. Så går han mere ind i det.<br />

Denne gang er han fattet.<br />

»Det var frygteligt at gå derinde. Vi vidste jo, at der bo­<br />

I øjeblikket er 49 uddannede afhørere aktive i jobbet som videoafhørere.<br />

De har været på et særligt kursus i at interviewe børn, der er mulige<br />

pædofili­ eller incestofre. Interviewet optages på videobånd,<br />

som fremlægges i retten, så børn under 12 år slipper for<br />

at vidne foran den mistænkte.<br />

Uddannelsen tilbydes via <strong>Politi</strong>skolen i Brøndby, og langt de fleste<br />

afhørere i Danmark er kvinder. Her er det afhøringsrummet<br />

på stationen i Albertslund.<br />

» Ikke mange har vidst, at jeg arbejdede med den her sag.<br />

Men allerede i starten af året sagde min bror pludselig<br />

til mig: Jeg ved godt, hvad du arbejder med. Han kunne<br />

mærke det på mig. «<br />

ede børn, men der var slet ikke ryddeligt... Og der var ikke<br />

mange stykker legesager på værelserne. Der var ingen<br />

stemning i det hus. Det var en tom skal, hvor de bare havde<br />

lavet alt det dér. Der var ingen sjæl i huset.«<br />

Formildende omstændigheder<br />

Mødet med Ingolf Thomsen er i sig selv mildt traumatiserende.<br />

Selv for en garvet og velforberedt journalist, som har<br />

fulgt også de helt grumme pædofilisager i årevis, er det<br />

vanskeligt at tale om Tøndersagen på den her måde. Blot<br />

ét håndtryk væk fra det hele. Man kommer ind i noget, man<br />

ikke vil ind til. Og det er præcis det, man også mærker, når<br />

man taler med Ingolf Thomsen.<br />

Han har været inde i et hus, han ikke ville være i. Han<br />

har talt med en pige, han helst så skånet. Og han har mødt<br />

mænd, han næsten ikke kan kapere at have med at gøre.<br />

For mens alle andre mennesker i kongeriget Danmark har<br />

rystet på hovedet over de mænd, der har været i stand til at<br />

begå uhyrlighederne, så har Ingolf Thomsen sammen med<br />

sine kolleger hevet tilståelserne ud af dem.<br />

»Jeg havde ikke afhørt faren i mere end ti minutter, så<br />

havde jeg lyst til at brække næsen på ham,« fortæller han,<br />

imens den knyttede næve bliver hvid.<br />

»Faren er så sølle. Han sidder sådan og piber og er hele<br />

tiden offer. Det er hele tiden alle andres skyld. Vi finder senere<br />

ud af, at han har været en sand tyran derhjemme. Men<br />

nu ligger han nederst, og så vender bøtten. Det var så... ynkeligt!«<br />

Faren lader overgrebene finde sted, fordi han gerne vil<br />

have besøg.<br />

»Det var farens forklaring til os. Han sagde, at sex med<br />

hans datter... det var så prisen. Men samtidig beklagede


han sig over, at flere af dem var udlændinge. Hvorfor? Jo,<br />

for så kunne han jo ikke sidde og snakke med dem bagefter.<br />

Bagefter har vi siddet og prøvet at finde en formildende<br />

omstændighed ved faren. Det kunne vi ikke.«<br />

Det ydre rum<br />

Heller ikke rækken af gerningsmænd er som andre forbrydere.<br />

Der er noget, der er helt, helt anderledes.<br />

»Jeg har talt med mange kriminelle, og de fleste af dem<br />

er jo til at snakke med. Uanset hvem vi har at gøre med i<br />

vores virke, så kan man jo altid finde en platform, hvor man<br />

kan tale sammen. Men jeg kunne ikke finde et ståsted. Det<br />

var som at tale med nogle fra det ydre rum. Det var ligesom<br />

svært at sætte sig i deres sted. Og det gør man jo ellers,<br />

når man afhører. Også af rent professionelle grunde. Ellers<br />

kan man simpelthen ikke afhøre. Desuden var flere af afhøringerne<br />

gennem en tolk. Det gjorde det også vanskeligt.<br />

Især når man er helt nede på det dér niveau: Hvad mener<br />

du, når du siger samleje? Prøv at vise det.«<br />

At afhøre folk fra det ydre rum. At møde mennesker, der<br />

har så lidt empati, at selv en betjent som Ingolf Thomsen<br />

– der selv er et familiemenneske – ikke kan åbne dem, er<br />

grænseoverskridende. Der er ligesom noget, der slet ikke<br />

fungerer på et menneskeligt plan. En brist. Ingolf Thomsen<br />

udtrykker den brist med et vantro ansigtsudtryk, som han<br />

igen og igen viser.<br />

»Vi har snakket om det en million gange. En ting er, at<br />

man taler i telefon om sådan noget. Men selv dér lader flere<br />

af mændene samtalen slutte, fase ud, fordi de kan høre,<br />

at hun er sgu ikke så gammel, som hun siger. Men når man<br />

står i hytten, hvorfor fanden vender man sig så ikke bare<br />

om? De fleste sagde jo, at hun fremstod ældre, end hun<br />

»<br />

><br />

Tøndersagen<br />

4. august 200 modtager politiet<br />

i Sønderborg et anonymt tip, der<br />

danner baggrunden for en nærmere<br />

efterforskning. Anmelderen er en<br />

mand med indvandrerbaggrund.<br />

24. august 200 anholdes faren<br />

i hjemmet og varetægtsfængsles.<br />

Pigerne fjernes af de sociale myndigheder.<br />

Fra september til december anholdes<br />

og varetægtsfængsles en række<br />

mænd bosat i Sønderjylland.<br />

1 . maj 2006 dømmer retten i<br />

Tønder tre mænd for »anden seksuel<br />

omgang end samleje« med pigen.<br />

To af dem får to år og tre måneders<br />

fængsel. Den tredje får to års<br />

fængsel.<br />

I juli 2006 idømmes en 38­årig<br />

mand fra Sri Lanka tre år og tre måneders<br />

fængsel for misbrug af pigen.<br />

Desuden udvises han af Danmark<br />

for bestandig.<br />

18. august 2006 bliver to afghanere<br />

på 23 og 35 år idømt hver to<br />

års fængsel for samleje med den<br />

dengang 11­årige pige.<br />

2 . august 2006 udleveres en<br />

58­årig tyrkisk mand med tilnavnet<br />

»Dromedaren« fra Tyskland til retsforfølgelse<br />

i Danmark.<br />

8. september 2006 forlænger retten<br />

i Tønder varetægtsfængslingen af<br />

moren, der overflyttes til en psykiatrisk<br />

afdeling.<br />

. november 2006 idømmes<br />

»Dromedaren« tre års ubetinget<br />

fængsel for to samlejer med pigen<br />

samt »anden kønslig omgang«.<br />

1<strong>1.</strong> december 2006 bliver moren<br />

idømt psykiatrisk behandling for<br />

medvirken til incest mod begge<br />

døtre.<br />

Overgrebene på den ældste pige<br />

startede, da hun var to år gammel.<br />

Hendes lillesøster blev udsat for<br />

seksuelle overgreb fra seksårsalderen.<br />

17. januar <strong>2007</strong> En 45­årig tamil<br />

idømmes seks års fængsel i Landsretten.<br />

Han skaffede kunder til pigen fra<br />

indvandrerkredsene i Sønderjylland,<br />

ligesom han havde fem samlejer<br />

med pigen.<br />

20. februar <strong>2007</strong> idømmes faren ti<br />

års fængsel ved retten i Tønder.<br />

Han skal betale sagens omkostninger<br />

og give sin ældste datter<br />

200.000 kroner i erstatning.<br />

Han erkender sig skyldig i alle 19<br />

anklagepunkter og vælger ikke at<br />

anke dommen.<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 2


TEMA 2: HVOR MEGET KAN MAN TÅLE AT HØRE…<br />

» Når jeg får det dårligt, så må jeg ud og gå. Bare ud og gå.<br />

Jeg går i skovene ved Løgumkloster. «<br />

»<br />

24 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

var. Men det gjorde hun ikke. Hun fremstod som en tolvårig.<br />

Det har retsmedicinerne også udtalt. Og samtidig havde de<br />

jo alle sammen travlt med at sidde og sige: Vi er ikke pædofile,<br />

vi er ikke pædofile. Men altså, hvis man...«<br />

Konfrontationen med det forskruede pædofilunivers var<br />

ikke noget, Ingolf Thomsen stod med alene. Men han stod<br />

midt i det. Og i grunden uden de helt store forudsætninger.<br />

»Vi tager os jo af al kriminalitet her på stationen. Men<br />

jeg er specielt uddannet i brandårsagsefterforskning og<br />

økonomisk kriminalitet. Jeg har ikke speciale inden for det<br />

her område. Det var første dag efter sommerferien. Den<br />

vanlige efterforsker af den slags sager var der ikke. Vi er<br />

fem faste efterforskere plus turnusfolk. Jeg sidder så alene<br />

med sagen i starten sammen med en turnusmand. Han<br />

lavede et meget stort stykke arbejde. Jeg får dem jo, når<br />

de er helt grønne. Men ham her, han var god. Efter cirka fire<br />

måneder kom der så en fra Rejseholdet. Han tilkalder kort<br />

efter en ældre, meget erfaren kollega.«<br />

Da sagen er på sit højeste i begyndelsen af 2006 arbejder<br />

syv mand med den alene, seks fra Rejseholdet og Ingolf<br />

Thomsen. En af efterforskerne sidder udelukkende og journaliserer,<br />

så meget materiale er der. I femten måneder beskæftiger<br />

Ingolf Thomsen sig kun med den ene sag. Tidligere<br />

har han haft bare en håndfuld incestsager. Det foregår<br />

for lukkede døre, og pressen får kun adgang til kommentarer<br />

fra enten politimester eller lederen af efterforskningen.<br />

»Vi havde belejret biblioteket og fik skiftet låsen ud. Vi<br />

havde 14 varetægtsfængslede arrestanter, og der var store<br />

opslagstavler og plancher på alle væggene. Der sidder vi<br />

så os seks og vi får snakket temmelig meget sammen i<br />

de 15 måneder. Vi får også talt ud om, hvordan vi reagerer<br />

– alt efter, hvad vi graver frem.«<br />

Følelser på højkant<br />

»Den her sag sætter sindene i kog. Det var pludselig et<br />

spørgsmål om holdninger. Kan man virkelig gøre det her?<br />

Pigen er for eksempel blevet videoafhørt otte gange.<br />

Normalt siger man, at to gange videoafhøring – det er altså<br />

mange afhøringer at skulle igennem for et barn. Men det er<br />

vi jo nødt til. Det er næsten forbudt for os overhovedet at<br />

tale med hende, hvis hun ikke er videoovervåget.«<br />

Diskussionerne kan for en udenforstående godt ligne en<br />

mandeting. Man viser følelserne på en udadvendt, maskulin<br />

måde.<br />

»Vi har haft højrøstede diskussioner om efterforskningen,<br />

men vi har haft et skidegodt samarbejde. Folk begynder<br />

ikke at tude, men man kan jo godt mærke noget på folk<br />

alligevel. Vi fik et tæt sammenhold i det bibliotek. Vi har<br />

talt en del om, at vi var påvirkede. Man bliver stridbar. Man<br />

går sådan lidt op imod strømmen.«<br />

At skulle arbejde med en så omfattende pædofilisag giver<br />

på mere end en måde et kolossalt pres på efterforskerne.<br />

Der er øjne, som hviler på hver en bevægelse i efterforskningen.<br />

Da de første tre sigtede deltager i et retsmøde<br />

i november 2005, får offentligheden nys om sagen. Presset<br />

øges. Ingolf Thomsen trækker i håndbremsen. Han må<br />

have luft.<br />

»Jeg tager i alt fem ugers sommerferie, og jeg tager i<br />

sommerhus med familien på Fyn. Jeg kan huske, at vi havde<br />

så fint vejr. Jeg er spejderleder i min fritid, og vi er ved at<br />

bygge ny spejderhytte. Det skal vi også væk fra, for det er<br />

også en belastning i hverdagen. «<br />

På vejen igen<br />

Da Ingolf Thomsen vender retur fra ferien, optager sagsbehandlingen<br />

hele arbejdstiden. I oktober sygemelder han<br />

sig.<br />

»Når jeg mødte på arbejde, vidste jeg ikke, om jeg skulle<br />

gå til højre eller venstre. Da jeg på et tidspunkt skulle afhøre<br />

en advokat om noget økonomisk kriminalitet, så tænkte<br />

jeg kun på: Er han dog ikke snart færdig med at plapre løs?<br />

Det starter med, at man overhovedet ikke gider gå på arbejde.<br />

Man er træt hele tiden. Jeg fik også spændinger i<br />

nakken. Og ved middagstid sagde jeg til mig selv, at jeg<br />

ikke ville starte på noget nyt – halvdelen af dagen var jo<br />

allerede gået. Problemet er, at den eneste, der ved noget<br />

om det fra start til slut – det er mig.«<br />

Ingolf Thomsen får psykologbistand under sin sygemel­<br />

»


»Glemme Tøndersagen, det gør man ikke.<br />

Men man kan komme på afstand af den.«<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 2


TEMA 2: HVOR MEGET KAN MAN TÅLE AT HØRE…<br />

»<br />

26 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

ding, fem konsultationer er det blevet til foreløbig. Han er<br />

– som han selv siger – ikke helt færdig endnu.<br />

»Man snakker jo om, hvordan man har det. Hun kan give<br />

en forklaring på, hvorfor man har det, som man har det. Det<br />

hele svinger meget. Det er ikke ligesom et brækket ben, der<br />

stille og roligt heler. Med det her er det anderledes. Man<br />

har det fint den ene dag, så får man det dårligt, så fint igen,<br />

så dårligt.«<br />

Selve Tøndersagen diskuterer Ingolf Thomsen ikke med<br />

psykologen.<br />

»Vi taler om, hvordan jeg skal gribe mit liv an i fremtiden.<br />

Sagen kan man jo ikke lave om på. Den er, som den er.<br />

Og den har sat et uudsletteligt spor, det må man nok sige.«<br />

Årsagen til det kolossale pres, Ingolf Thomsen og de<br />

andre efterforskere kom under, skyldes ikke mindst interessen<br />

udefra.<br />

»Vi var overraskede over den politiske storm. Den konstante<br />

bevågenhed, den giver også stress. Socialministeren<br />

og justitsministeren kommenterer pludselig sagen. Det<br />

var et enormt pres, og mange ting blev også pludselig taget<br />

ud af hænderne på os. Jeg har haft langt større sager, og<br />

det var ikke noget problem. Men med medierne og alt det<br />

oveni... Så snart man åbner en radio, så hører man jo om<br />

sagen, den er i tv­avisen hver aften.«<br />

Så arbejdet med Tøndersagen fulgte med hjem.<br />

»Normalt kan man godt have med færdselsdrab eller<br />

drab at gøre uden at tage det med hjem. Der kan da godt<br />

lige være en tanke, imens man ser fjernsyn. Den dér, den<br />

skal du lige huske at få undersøgt i morgen. Men jeg sidder<br />

jo ikke og efterforsker børneporno til daglig. Med den her<br />

sag, den lå jeg og tænkte på om aftenen, når jeg skulle<br />

sove. Jeg vågnede alt for tidligt – og så tænkte jeg med det<br />

samme på den lortesag igen.«<br />

Med hjem<br />

Ingolf Thomsen har en datter på 12 år. »Fars pige«, som<br />

han selv siger. Lige så gammel som den forurettede pige i<br />

Tøndersagen, da anmeldelsen blev lagt på Ingolf Thomsens<br />

bord.<br />

»Når man kommer hjem og ser sin egen datter, så laver<br />

man jo også nogle sammenligninger. Og så bliver man<br />

mere hudløs. Jeg har tidligere talt med forældrene i pædo­<br />

» Når man kommer hjem og ser<br />

sin egen datter, så laver man jo<br />

også nogle sammenligninger.<br />

Og så bliver man mere hudløs.«<br />

filisager. Jeg sagde: ’hør nu her, det nytter altså ikke at rende<br />

ud og banke en eller anden’. Det mener jeg stadig. Men<br />

nu forstår jeg dem nok bedre.«<br />

Ingolf Thomsen holder en lang pause. Så siger han det.<br />

Stille og roligt: »Jeg ved sgu ikke, hvad jeg selv ville gøre.«<br />

Han ligner ikke en afstumpet selvtægtsmand, der tænker<br />

på kastration eller nakkeskud. Han ligner en mand, der<br />

helt enkelt ikke har fantasi til at forestille sig den situation,<br />

han henviser til.<br />

Det indre rum<br />

»Jeg trækker en parallel til mit job som spejderleder. De<br />

unge spejderledere kan ikke forstå, at forældrene pylrer<br />

sådan. Så fortæller jeg dem, at en af glæderne ved børn er,<br />

at man får en masse bekymringer. Det er en af de helt store,<br />

positive ting, de bringer med sig,« siger Ingolf Thomsen<br />

Kristian Ditlev Jensen er freelancejournalist<br />

og bosat på Fyn. Han er 36 år gammel og<br />

forfatter til en række bøger blandt andet den<br />

anmelderroste debut, erindringsbogen<br />

»Det bliver sagt« fra 2000. Her beskriver<br />

forfatteren, hvordan han i årevis som barn<br />

blev misbrugt af en pædofil mand.


og smiler med sønderjysk lune for første gang under interviewet.<br />

Et af de helt store problemer for Ingolf Thomsen – som<br />

også kendes af folk, der arbejder med børneporno – er en<br />

sær form for ensomhed. <strong>Politi</strong>folk er vant til tavshedspligt<br />

og omgang med fortrolige oplysninger. Men her er der samtidig<br />

noget andet på færde. Efterforskere af pædofilisager<br />

ender med at skulle rumme alt det ulækre selv. De risikerer<br />

at blive en mental skraldespand. Som regel fordi de vil<br />

beskytte deres egne pårørende.<br />

»Ikke mange har vidst, at jeg arbejdede med den her<br />

sag. Min allernærmeste vidste det. Men allerede i starten<br />

af året sagde min bror pludselig til mig: Jeg ved godt, hvad<br />

du arbejder med. Han kunne mærke det på mig, sagde<br />

han. Min kone vidste det. Og man skal jo læsse af et sted.<br />

Men enkelthederne…«<br />

Ingolf Thomsen holder en kort pause og ser pludselig<br />

meget trist ud. Så samler han sig hurtigt og fortsætter.<br />

»Men dem er hun jo heller ikke interesseret i at høre.<br />

Dem har jeg brugt mine kolleger til. Og det var de gode til at<br />

håndtere. Normalt kan man jo godt snakke om ting indbyrdes,<br />

men ikke den her sag. Ens egen blufærdighed bliver<br />

krænket. Det kan nok give en form for ensomhed. Samtidig<br />

bliver det dér seksuelle, som vi jo alle har, det bliver på en<br />

eller anden måde gjort til noget ulækkert.«<br />

En del efterforskere af børnepornografi ændrer automatisk<br />

adfærd i hjemmet både i forhold til badning af små<br />

børn og nogle også over for deres samlever. I Tøndersagen<br />

har efterforskerne ikke set fotos eller anden billeddokumentation.<br />

»Jeg sidder jo ikke og efterforsker børneporno hver dag,<br />

og den her sag har ikke omfattet det visuelle bevismateriale.<br />

Jo mere konkret det bliver, jo værre er det. Derfor er billeder<br />

også værre. Jeg kan godt forstå, hvis det kan påvirke<br />

andre på den måde. Hvis man skulle sidde og se på sådan<br />

noget, så gider man sgu ikke den slags bagefter, tror jeg.«<br />

»Det, der har påvirket mig mest, er, at det overhovedet<br />

har kunnet lade sig gøre. At ingen har lagt mærke til det.<br />

Jeg bebrejder ingen, for pigen har allerede som lille barn<br />

kunnet leve en dobbelttilværelse uden at falde igennem.<br />

Hvordan har hun kunnet klare det? Hvordan kunne det<br />

komme så vidt?«<br />

Husker det for evigt<br />

»Glemme Tøndersagen, det gør man ikke. Men man kan<br />

komme på afstand af den. Jeg er sådan set glad nok for<br />

sagen, for man lærer jo noget af sådan en sag. Og det er<br />

ikke kun fagligt, selv om det jo har været en utrolig spændende<br />

sag. Men derudover er der ligesom også noget i én<br />

selv, der falder på plads. Man får ligesom set, hvilken bagside<br />

af medaljen tilværelsen også kan være. Kedelig og<br />

normal, det er pludselig blevet meget tiltalende. Den har<br />

også givet lidt kollegialt sammenhold, der nok varer ved.<br />

Nu er den kommet på afstand. Når der kommer noget om<br />

den, så slukker jeg som regel. Jeg gider ikke høre om det.«<br />

Da Ingolf Thomsen blev sygemeldt, var det på grund af<br />

stress. Men det værste for ham var ikke, at han havde haft<br />

for travlt. Det værste var, at han skulle melde ud, at han<br />

ikke længere kunne noget som helst.<br />

»Bare at planlægge noget... man får åndenød, spændinger,<br />

hovedpine. Men det hårdeste er at skulle melde fortabt.<br />

Jeg ved ikke, hvorfor det var så hårdt at skulle melde<br />

det ud. Men for mig var det det værste. Jeg skrev en e­mail<br />

på tre linjer. Jeg tror, det tog mig to en halv time at skrive<br />

den mail. Det var måske et særligt stort problem for mig,<br />

fordi jeg er typen, der påtager sig for meget. Jeg er stadig<br />

ikke oppe på fuld tid.«<br />

Overstået?<br />

I maj måned sidste år fik efterforskerne en psykologisk<br />

debriefing, og der følger sandsynligvis en mere. Ved briefingen<br />

berørte psykologen de typiske symptomer som søvnproblemer<br />

og humørsvingninger for at afgøre, om nogen<br />

havde et behov for yderligere psykologhjælp.<br />

»Det tog tre en halv time, og bagefter var der fællesspisning.<br />

Man skal lige løsne tungen, det har vi mænd jo brug<br />

for, når vi skal tale om følelser. Det er fint at tale om sagen<br />

nu. Det kan jeg sagtens. Sagen er vi jo kommet over.«<br />

Bliver det her den værste sag i din karriere?<br />

»Ja. Det håber jeg da.«<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 27


TEMA 2: HVOR MEGET KAN MAN TÅLE AT HØRE…<br />

Over grænsen?<br />

Ældre og garvede efterforskere udvikler<br />

et professionelt filter over for børneporno.<br />

Yngre betjente kan blive voldsomt påvirkede<br />

af at se på misbrug – især af små børn<br />

Af Kristian Ditlev Jensen og Janne Aagaard<br />

»Det er et beskidt arbejde, men nogle skal<br />

jo gøre det.«<br />

Den slidte frase får en helt ny betydning,<br />

når den dukker op i forbindelse med efterforskning<br />

af børnepornografi og pædofilisager.<br />

For de sager trækker virkelig tænder ud.<br />

I en projektrapport fra politiets lederkursus<br />

i 2005 har Søren Thomassen interviewet<br />

ti politiansatte om reaktioner og<br />

følelsesmæssige omkostninger ved at<br />

efterforske sager om børneporno.<br />

Rapporten viser med al tydelighed de<br />

karakteristiske traumatiske træk. De ti adspurgte<br />

betjente arbejdede dagligt med<br />

dokumenterede overgreb på børn i form af<br />

film eller billeder – i daglig tale »lettere børneporno«.<br />

Stor erfaring mindsker risiko<br />

»Der er stor forskel på, hvor meget og hvordan<br />

de ansatte bliver påvirket. Det afhænger<br />

blandt andet af, hvor lang tid de har<br />

været i styrken – de to yngste var de mest<br />

påvirkede af de adspurgte. De havde kun<br />

arbejdet med området i kort tid og meget<br />

intensivt med børneporno,« siger forfatteren,<br />

politikommissær Søren Thomassen.<br />

Alle var enige om, at film var værre end<br />

28 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

billeder, og at film med lyd – sammen med<br />

overgreb på spæde børn – påvirkede mest.<br />

De ti ændrede alle indstilling til arbejdet og<br />

påtog sig et professionelt filter.<br />

»Efterforskerne formåede at fokusere<br />

ikke på selve overgrebet, men på efterforskningsmulighederne.<br />

På trods af filteret<br />

blev grænserne for det »ubærlige« langsomt<br />

rykket.<br />

Flere fortalte, at de med tiden følte sig<br />

mindre påvirkede, især når drejede sig om<br />

overgreb på teenagere. Der skabes en professionel<br />

distance på godt og ondt,« siger<br />

Søren Thomassen.<br />

Nøgenhed tabubelagt<br />

Halvdelen af de interviewede ændrede<br />

adfærd i hjemmet som følge af arbejdet:<br />

Tre begyndte at sove med undertøj på<br />

grund af bekymring for, hvordan deres egne<br />

børn ville opfatte nøgenhed. To sikrede sig,<br />

at de til enhver tid var påklædte derhjemme,<br />

fordi de ikke ville have, at deres børn<br />

skulle synes, at de var »mærkelige«.<br />

En betjent oplevede at miste sexlysten,<br />

fordi han i sit arbejde så børneporno blandet<br />

med voksenporno og dermed væmmedes<br />

og tændtes han på skift. Den blanding<br />

af lyst og afsky er ødelæggende for den<br />

naturlige seksuallyst.<br />

Det skete kun enkelte gange, at politifolkene<br />

tænkte på filmklippene uden for arbejde.<br />

Flere af dem havde dog klip eller billeder,<br />

der havde sat sig fast på nethinden.<br />

»Ni ud af ti ændrede adfærd i forhold til<br />

badning af deres egne børn, og de var for<br />

eksempel påpasselige med ikke at vaske<br />

kønsdele, fordi de ikke ønskede at give børn<br />

eller samlever anledning til at tro, at de<br />

overskred normale grænser,« siger Søren<br />

Thomassen.<br />

Flere af de interviewede lod også døren<br />

stå åben til badeværelset af samme årsag.<br />

Syv ud af ti fortalte ikke deres samlever om<br />

arbejdets detaljer med begrundelsen, at de<br />

ville skåne partneren.<br />

Ofte bemærkede de interviewede, at


kollegerne virkede nedtrykte, var i dårligt<br />

humør eller isolerede sig. Fire ønskede sig<br />

en bedre forberedelse til arbejdsområdet,<br />

mens var generel opbakning til fast psykologisk<br />

supervision.<br />

To ansatte mente, at efterforskningen<br />

skulle varetages alene af specialister.<br />

Faste medarbejdere aflastes<br />

Siden Søren Thomassens rapport er der<br />

blevet indført supervision med psykologer<br />

til de otte til ti faste medarbejdere hos det<br />

Nationale IT­Efterforskningscenter (NITEC),<br />

der beskæftiger sig intenst med efterforskning<br />

af børnepornografi.<br />

Foreløbigt er det et forsøg, og det skal<br />

evalueres til efteråret. Men for kredsene<br />

og øvrige medarbejdere er der intet krav til<br />

supervision.<br />

»Det vil være vanskeligt at indføre obligatorisk<br />

supervision for kredsene, fordi de<br />

ansatte kun lejlighedsvist arbejder med<br />

børnepornografisk materiale,« siger Lars<br />

Torp, vicepolitikommissær i NITEC.<br />

På samme måde har de 49 aktive videoafhørere<br />

fået obligatorisk supervision, mens<br />

politiets sagsbehandlere ikke har det.<br />

»Vi forsøger at aflaste sagsbehandlerne<br />

ved at indføre et program med et søgefilter,<br />

der kan genkende materiale, man allerede<br />

har set. Et program undersøger både harddisken,<br />

dvd‘er og cd­rommer for allerede<br />

læste filer og skulle gerne være med til at aflaste<br />

de ansatte i kredsene,« siger Lars Torp.<br />

><br />

PAS PÅ DIG SELV<br />

Red Barnets psykolog Kuno Sørensen<br />

anbefaler, at man tager følgende<br />

forholdsregler, når man arbejder med<br />

seksuelt misbrugte børn:<br />

Undgå at se på billeder og film med<br />

børnepornografi en hel arbejdsdag<br />

Vær opmærksom på, at dine personlige<br />

grænser kan flytte sig<br />

Arbejd ikke alene<br />

Brug både individuel og gruppesupervision<br />

fire gange årligt<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 2


SKANDINAVIEN RUNDT<br />

SVERIGE<br />

n noter<br />

Svenske patruljevogne<br />

får hjertestartere<br />

I foråret udrustede politiet i Stockholm 20<br />

patruljevogne med defibrillatorer, som kan<br />

starte et menneskes hjerte med strøm.<br />

Samtidig blev en række politier uddannet<br />

i at bruge apparaterne, for tiden er den<br />

afgørende faktor for overlevelse ved hjertestop.<br />

Forsøget med hjertestarterne er treårigt,<br />

og målet er at uddanne 100 politifolk i brugen<br />

af dem inden sommer.<br />

<strong>Politi</strong>et i Karlstad har haft defibrillatorer i<br />

fire patruljevogne siden 2000. Mindst et liv<br />

er blevet reddet, fortæller hundefører Magnus<br />

Jarneman:<br />

»<strong>Politi</strong>et skal jo øge trygheden i samfundet,<br />

og ofte er det politiet, der kommer først<br />

til en ulykke. Det er en jagt på sekunder.«<br />

-fie/polisen.se<br />

Luftpudebåd nyt<br />

svensk transportmiddel<br />

<strong>Politi</strong>et i Västmanland behøver ikke længere<br />

at holde sig til traditionelle transportmidler<br />

som biler, motorcykler eller helikoptere.<br />

Nu kan de svæve hen over Sveriges<br />

tredjestørste sø, Mälaren, i Søredningskorpsets<br />

nye luftpudebåd.<br />

»Luftpudebåden gør, at vi kan tage ud og<br />

lede både forår og efterår, når isen ellers<br />

hverken bærer eller brister. Båden er klar til<br />

indsats i løbet af 15 minutter, efter alarmen<br />

er gået,« fortæller Lars­Göran Johansson,<br />

chef for politiets hundeenhed i Västmanland.<br />

At have adgang til en luftpudebåd er<br />

vigtigt for at øge sikkerheden på Mälaren,<br />

hvor sejlrender og revner i isen gør det besværligt<br />

at søge efter forsvundne personer.<br />

Tidligere har politiet kunnet rekvirere<br />

helikoptere og fly ved eftersøgninger<br />

– nu er luftpudebåden i lokalområdet, og<br />

den kan sættes hurtigt ind og kan søge i<br />

længere tid.<br />

Den kan desuden bruges i dårligt vejr,<br />

når det ikke er muligt at overvåge fra luften.<br />

-fie/polisen.se<br />

0 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Sverige er Skandinaviens<br />

duks i mangfoldig<br />

rekruttering:<br />

Hver sjette<br />

politielev har<br />

anden etnisk<br />

baggrund<br />

Sverige er uofficiel nordisk mester i<br />

mangfoldig rekruttering. Hver fjerde svenske<br />

politielev er kvinde, hver sjette har en<br />

anden etnisk baggrund.<br />

Både Danmark og Norge har problemer<br />

med at tiltrække etniske ansøgere til<br />

både politi og administration, og derfor er<br />

en fællesnordisk vidensdeling sat i gang.<br />

En delegation fra Rigspolitiets personaleafdeling<br />

besøgte <strong>Politi</strong>skolen i Norge<br />

i foråret. <strong>Politi</strong> fra Island, Norge, Sverige,<br />

Finland og Danmark mødtes for at diskuttere<br />

rekrutteringsstrategier for at øge<br />

mangfoldigheden i medarbejderstaben.<br />

»Vi blev bekræftet i, at vi allerede gør<br />

det rigtige: nemlig at tage ud og møde<br />

målgruppen personligt. Den lokale rekruttering<br />

virker, og det var alle deltagende<br />

lande enige om,« siger Martin Gravesen,<br />

vicepolitimester i Rigspolitiets personaleafdeling.<br />

Unge svenskere vil gerne have en karriere,<br />

hvor der står »Polis« på arbejdstøjet.<br />

I hvert fald søger cirka 15.000 personer<br />

hvert år om optagelse på den svenske<br />

politiskole, og <strong>1.</strong>660 kommer ind på uddannelsen,<br />

hvor der er studiestart to gange<br />

årligt. Hver fjerde elev er kvinde, og<br />

hver sjette har anden etnisk baggrund.<br />

Danmark har langt endnu: Sidste år<br />

var 22 procent af eleverne kvinder, mens<br />

blot fire ud af hundrede havde en anden<br />

» Dansk politi bør i en vis grad afspejle befolkningen.<br />

Især har vi brug for at få flere med anden etnisk<br />

baggrund. En mere ligelig sammensætning af<br />

politikorpset kan bidrage til en større forståelse for<br />

og tilslutning til politiets arbejde «<br />

Lene Espersen, justitsminister (K)


etnisk baggrund. Samme problem<br />

har Norges politiskole. Her er blot tre<br />

ud af hundrede med anden etnisk<br />

baggrund. I alt uddanner Norge årligt<br />

360 elever på <strong>Politi</strong>høgskolen.<br />

Fælles for både den danske og<br />

norske uddannelse var et fald i antal<br />

ansøgere i 2006 i forhold til året før,<br />

mens svenskerne kan glæde sig over<br />

NORSK POLITIBLAD<br />

FÅR PRIS<br />

at have fået flere ansøgninger end<br />

nogensinde før.<br />

I Danmark søgte knap <strong>1.</strong>400 om<br />

optagelse, i Sverige 15.000, og i<br />

Norge var tallet cirka 2.000.<br />

-fie/jaa<br />

Vores kolleger i Norge begyndte i slutningen af<br />

2006 at udgive et personaleblad til alle ansatte i<br />

norsk politi. Og det har de gjort så godt, at de nu har<br />

fået en kommunikationspris for magasinet, som slet og<br />

ret hedder »Norsk <strong>Politi</strong>« og kan findes på www.politi.no.<br />

Prisen er givet for det bedste interne blad i 2006, og juryen bestod af folk<br />

fra forskellige dele af den norske kommunikationsbranche. De lagde vægt på,<br />

at bladet er et gennemført nyhedsmagasin af høj kvalitet, som skaber identitet<br />

og stolthed hos politiets medarbejdere. -fie/politi.no<br />

NORGE<br />

n noter<br />

Norsk sygefravær i bund<br />

Mens ansatte i norske virksomheder havde et generelt<br />

sygefravær på cirka 6 pct., var ansatte hos<br />

det norske politi anderledes raske med bare 4,8<br />

pct. sygefravær. Den gode statistik skyldes fokus<br />

på arbejdsmiljø og sikkerhed, fortæller sektionschef<br />

i <strong>Politi</strong>direktoratet i Oslo, Egil Svartbekk:<br />

»Vi har arbejdet med sundhed, miljø og sikkerhed<br />

i distrikterne kontinuerligt i mange år. Men vi<br />

har ikke nået målet endnu, og vi skal fortsat arbejde<br />

for at få sygefraværet ned.«<br />

Flere medarbejderundersøgelser viser, at de<br />

politiansatte trives på jobbet, og det er grunden til<br />

det lave sygefravær, mener Egil Svartbekk.<br />

-fie/politi.no<br />

Flere klager mod norsk politi<br />

<strong>Politi</strong>direktoratet i Oslo har offentliggjort den nationale<br />

statistik over klager fra befolkningen over<br />

politiet. I alt klagede 700 nordmænd efter mødet<br />

med en norsk politiansat sidste år, og det skal ses<br />

i lyset af cirka 400.000 anmeldelser, 1,8 millioner<br />

bileftersyn og udstedelse af 600.000 pas.<br />

I medierne blev klagerne udråbt til en regulær<br />

»klagestorm«, men de 700 klager svarer til cirka to<br />

klager per måned for hver af landets 27 politikredse.<br />

I fire ud af ti klager fandt politiet, at der<br />

var grundlag for kritikken.<br />

»Vi skal bruge tallene, så flere bliver glade for<br />

at møde politiet (..) <strong>Politi</strong>et ønsker at fremstå som<br />

en etat, der tager den enkelte borger alvorligt,<br />

også når det drejer sig om kritiske bemærkninger<br />

til politiets optræden,« siger vicepolitidirektør i<br />

<strong>Politi</strong>direktoratet Vidar Refvik. -jaa/politi.no<br />

Antallet af anmeldelser falder i Norge<br />

Også i Norge smiles der ved politichefbordene,<br />

når anmeldelsesstatistikkerne dumper ind. Ligesom<br />

her i landet falder antallet af anmeldte lovovertrædelser.<br />

I 2006 blev der anmeldt 276.651<br />

lovovertrædelser til det norske politi, og det er en<br />

nedgang på næsten 20 pct. siden 2002, skriver<br />

magasinet »Norsk <strong>Politi</strong>«.<br />

Hver sjette sag er simpel berigelseskriminalitet,<br />

nemlig indbrud og tyveri, men siden 2002 er<br />

antallet af den slags sager faldet med næsten en<br />

fjerdedel. Her i landet har vi i de senere år set en<br />

stigning i antal voldsanmeldelser, og nordmændene<br />

melder om samme tendens. Norges samlede<br />

opklaringsprocent lå sidste år på 37.<br />

-fie/politi.no<br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> | 1


FAGLIGT SET<br />

Respekt i marken<br />

– fordomme i baglokalet<br />

Gellerups nærpoliti behandler udlændinge med respekt og omsorg,<br />

men i baglokalet luftes fordomme og generaliseringer<br />

2 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Af Louise Mejnertz<br />

Nærbetjentene Niels og Ulrik bevæger sig<br />

roligt rundt i den somaliske klub i Gellerupparken<br />

i det vestlige Århus. De tjekker, om<br />

der er gemt khat i klubben. De smiler og<br />

klapper de somaliske mænd på skuldrene.<br />

»Du klarer det godt, Muhammed,« siger<br />

Niels til den daglige leder.<br />

Senere samme aften er vi tilbage på<br />

stationen:<br />

»Somalierne er mindst 100 dummeår<br />

bagefter os. Da de kom her til Danmark, gik<br />

de ud for at samle brænde, for de kunne<br />

ikke finde ud af at lave mad på elkomfur,«<br />

siger Ulrik og griner.<br />

»Deres kultur ligger jo milevidt fra det<br />

her. De kommer fra jordhuler, og som Jens<br />

ynder at sige: Det første, de møder, når de<br />

bliver født, det er jorden. De bliver dumpet<br />

ud i halmen ligesom sådan et dyrebarn,« tilføjer<br />

Niels.<br />

Antropolog på arbejde<br />

»Baglokalesnak« foregår inden for alle<br />

fagområder. På hospitaler bruger sundhedspersonalet<br />

ofte humor til at træde ud af<br />

alvoren. De anfægter tabuer og bryder de<br />

normer, der gælder, når de omgås patienterne.<br />

I »baglokalet« hånes patienterne, kunderne<br />

eller cheferne, når de er ude af syne. Det<br />

skaber en distance til arbejdet, og de ansatte<br />

tanker op, så der er energi til de mennesker,<br />

de arbejder med.<br />

Under mit antropolog­speciale fulgte jeg<br />

nærpolitiet i Gellerup i fire måneder og fik<br />

indblik i betjentenes brug af baglokalesnak<br />

som ventil.<br />

På trods af at nærbetjentene kender<br />

områdets udlændinge godt og får nedbrudt<br />

mange fordomme under det lokale arbejde,<br />

er forskellen på nærbetjentenes sprog i


marken og bag lukkede døre slående. Her<br />

lufter de generaliseringer omkring udlændinge,<br />

hvor gængse stereotyper og fordomme<br />

dominerer. Mødet mellem nærbetjentene<br />

og byens udlændinge bærer ellers præg<br />

af engagement, omsorg og respekt. Betjentene<br />

foretrækker det præventive arbejde,<br />

og det handler ikke om at stange en masse<br />

bøder over disken, men om at opbygge et<br />

godt netværk i området.<br />

Vi kender dem<br />

Nærbetjentenes arbejde bygger på personkendskab,<br />

og det er den mest synlige forskel<br />

på nærbetjentene og deres kolleger fra<br />

Århus <strong>Politi</strong>gård. Mens vagtholdsbetjentene<br />

ofte foretager en hurtig overflyvning, fordyber<br />

nærbetjentene sig i konkrete sager<br />

og konkrete ballademagere.<br />

»Vi kender dem herude og møder derfor<br />

enkeltindivider. Kollegerne inde fra Gården<br />

møder en gruppe unge andengenerationsindvandrere,«<br />

fortæller nærbetjenten Erik:<br />

»Det er sådan, at en nærbetjent bruger<br />

den forreste del af sin hjerne på politiarbejde.<br />

Det er det, vi er her for. Men vi bruger<br />

også den bagerste del, og den bruger vi<br />

til at fungere som skolelærer, pedel eller<br />

socialpædagog.«<br />

Nærbetjentene involverer sig langt ud<br />

over stillingsbeskrivelsen. De hjælper unge<br />

udlændinge med at få job og komme ud af<br />

kriminalitet, de deltager i fodboldturneringer,<br />

besøger områdets klubber og finder<br />

ofte på alternative løsninger, når de unge<br />

laver ballade.<br />

Fordomme i baglokalet<br />

Nærbetjentene tager skarp afstand fra racistisk<br />

adfærd. Men når de smækker døren til<br />

bilen eller tager sig en kop kaffe i baglokalet,<br />

snakker de ofte om gruppen af somaliere,<br />

arabere eller muslimer. Snakken cirkulerer<br />

omkring generaliseringer og fordomme,<br />

som når nærbetjentene fremhæver, at udlændinge<br />

lever i en forældet tid. Muslimer<br />

er »primitive« og »middelalderlige«, og<br />

somaliere er »flere hundrede dummeår<br />

bagefter«.<br />

Udlændinge omtales i sarkastiske vendinger<br />

som perkere eller pindearme, men<br />

som nærbetjenten Bo en dag sagde til mig:<br />

»Vi siger nogle ting – også hårdt – men<br />

det er jo oftest sarkastisk ment. Det er i<br />

hvert fald ikke racistisk ment.«<br />

Ventil for arbejdet<br />

Jargonen i baglokalet er ikke udtryk for, at<br />

betjentene spiller en rolle, når de er i marken.<br />

Tværtimod. Hver dag møder nærbetjentene<br />

triste skæbner og konfronteres<br />

med samfundets mest socialt belastede<br />

borgere.<br />

De bruger tid og energi på at hjælpe<br />

mennesker og føler en stor forpligtigelse<br />

over for både udlændinge og danskere. I<br />

nærområdet kender og genkender alle<br />

nærbetjenten, og han kan ikke gemme sig<br />

bag uniformen. Arbejdet som nærbetjent er<br />

intenst, og når betjentene hver dag tager en<br />

masse ind, er det vigtigt, at de også tømmer<br />

ud.<br />

Gjorde de ikke det, ville de brænde ud i<br />

løbet af kort tid. Baglokalet er stedet, hvor<br />

de lukker op for ventilen og får afløb for<br />

hverdagens alvor. Her letter nærbetjentene<br />

presset, så de kan klare den til tider hårde<br />

hverdag, de oplever.<br />

Vedligeholdelse af det<br />

kollegiale fællesskab<br />

Snakken i baglokalet fremmer også fællesskabet<br />

og kendetegner en særlig kultur, der<br />

eksisterer inden for dansk politi. Når nærbetjentene<br />

»slår sig ned« i Gellerup, adskiller<br />

de sig geografisk og mentalt fra Gårdens<br />

betjente.<br />

Gennem baglokalesnakken mindsker<br />

nærbetjentene afstanden ind til kollegerne<br />

fra vagthold, som de vender tilbage til efter<br />

et til to år som nærbetjent.<br />

De erfarer, at tingene ikke er så sort­hvide,<br />

som de ofte tager sig ud, når de suser<br />

igennem området i en patruljebil. Gellerup<br />

er faktisk et godt sted at være. Den erfaring<br />

deler de dog sjældent med kollegerne fra<br />

Gården, fordi de ikke vil opfattes som hellige.<br />

Louise Mejnertz blev i 2006 cand.mag. i etnografi<br />

og social antropologi. Hun bor i Skanderborg,<br />

er 29 år og i øjeblikket på barsel. Hun fulgte<br />

nærpolitiet i Brabrand fra efteråret 2005 og til<br />

foråret 2006.<br />

Glæd dig til næste nummer:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

forside_nr02_160507.indd 1 16/05/07 10:02:14<br />

<strong>Politi</strong> 02 udkommer den<br />

3. august <strong>2007</strong><br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> |


VERDEN RUNDT<br />

USA:<br />

4 | Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong><br />

Smil til bankrøveren<br />

Af Christine Kloster<br />

Hvordan får man en bankrøver til at opgive sit forehavende<br />

og gå tomhændet ud ad døren? FBI­agent Larry Carr, der er<br />

ekspert i bankrøverier, er ikke i tvivl. De ansatte skal smile<br />

til ham.<br />

Lyder det underligt? Larry Carr er overbevist om, at det<br />

er hans system »Safecatch«, der har halveret antallet af<br />

bankrøverier i Seattle. I de første tre måneder af 2006 var<br />

der 80 røverier, i samme periode i år: 44.<br />

FBI­agenten anslår, at 90% af bankrøverier i Seattle<br />

foregår ved, at bankrøveren afleverer en seddel til bankassistenten,<br />

hvor der står, at dette er et røveri. De vil helst<br />

aflevere deres seddel uden alt for meget opmærksomhed<br />

og uden at tale med nogen.<br />

Sidste år fik First Mutual Bank i Seattle besøg af en<br />

mand, der var iklædt solbriller, hat og havehandsker. Måske<br />

»The Garden Glove Bandit«, der hærgede området mellem<br />

En brud fra Georgia, der forsvandt kort før sit bryllup for<br />

et par år siden, optræder nu i en hvervekampagne for<br />

politiet. Jennifer Wilbanks var som sunket i jorden efter<br />

en løbetur. En uge efter dukkede hun op i en anden stat.<br />

Forklaring: Hun var blevet kidnappet.<br />

FBI undrede sig, og hun indrømmede, at hun havde fået<br />

kolde fødder. Reklamen viser en brud og teksten:<br />

»Træt af dit gamle liv? Prøv politiet.«<br />

Associated Press 29. marts <strong>2007</strong><br />

Colombia:<br />

En lastvognschauffør fra Bogota ærgrer sig<br />

nok over, at han ikke sagtnede farten inden<br />

et sving på motorvejen 200 km nord for<br />

hovedstaden. Lastvognen skred ud, og heldigvis<br />

slap chaufføren uskadt fra ulykken. Det<br />

gjorde lastvognen ikke, og da siderne og taget<br />

blev flået fra hinanden, røg lasten på næsten<br />

et ton kokain ud på vejen. <strong>Politi</strong>et mener, kokainen<br />

var på vej til havnen for at blive fragtet<br />

ud af landet med skib.<br />

Associated Press 20. april <strong>2007</strong><br />

Sydafrika:<br />

marts 2004 og november 2006. Bankdirektør Scott Taffera<br />

besluttede sig for at afprøve venligheds­taktikken. Han<br />

hilste hjerteligt på ham og spurgte, om han ikke skulle tage<br />

hans hat og jakke. Derefter ledte han ham over til en anden<br />

bankassistent, der fortsatte i samme stil. Den potentielle<br />

bankrøver bad om at få vekslet nogle mønter og forlod banken.<br />

Det er dog ikke altid, at systemet virker.<br />

»Hvis bankrøveren bliver truende, så råder jeg altid de<br />

ansatte til at gøre, hvad de bliver beordret til,« siger FBIagenten<br />

til Seattle Times.<br />

Seattle havde tidligere den tvivlsomme ære at være på<br />

fjerdepladsen i USA, når det gjaldt antallet af bankrøverier.<br />

The Seattle Times<br />

1<strong>1.</strong> april <strong>2007</strong><br />

I landet, hvor en kvinde bliver myrdet hver 6. time, er man<br />

naturligvis meget opsat på, at resten af verden har tillid til,<br />

at de kan håndtere sikkerheden som værter for VM i fodbold<br />

2<strong>01</strong>0. En længere indkøbsliste er ved at blive produceret.<br />

På den står bl.a. fire fly med videokameraer, der kan sende<br />

direkte til betjente på jorden. 450 millioner kr. er blevet bevilget<br />

oven i det normale budget.<br />

The Independent 29. marts <strong>2007</strong>


Indien:<br />

Italien:<br />

En farlig blanding af sort magi, heavy<br />

metal og narko fik for et par år siden en<br />

gruppe satanister til at gå amok og gennemtæve<br />

nogle af deres egne og derefter<br />

begrave dem levende i en skov uden<br />

for Milano. De er bag lås og slå nu, men<br />

politiet støder på flere og flere af samme<br />

slags, så nu vil de oprette en enhed, der<br />

er specielt rustet til at tackle den slags<br />

forbrydelser.<br />

BBC 1<strong>1.</strong> december 2006<br />

Blomsterduftende, selvlysende uniformer? Lyder det<br />

som en dårlig vittighed? Det bliver snart virkelighed for<br />

politiet i den vestlige delstat Gujarat. Selv efter vask vil<br />

styrken på 300.000 mand dufte godt, for uniformerne er<br />

blevet imprægneret med sejlivede duftstoffer, der kan<br />

modstå vand. »Vi ser frem til at fremstå med en behagelig<br />

aroma,« siger en højtplaceret politimand til Reuters.<br />

Reuters 13. marts <strong>2007</strong><br />

Spanien:<br />

<strong>Politi</strong>et i Madrid har netop anholdt en mand, der har<br />

gjort livet ubehageligt for nogle unge kvinder samt<br />

politistyrken. Korrekt uniformeret som betjent passede<br />

han kvinder op på gaden og bad dem om at assistere<br />

i efterforskningen af en sag. Herefter blev de<br />

kørt til et afsidesliggende lokale og befølt. Kvinderne<br />

gav et enslydende signalement, og så var det ellers<br />

bare om at ligge på lur efter den falske betjent.<br />

El Pais 14. april <strong>2007</strong><br />

New Zealand:<br />

Australien:<br />

Colin Barnett, en 46­årig kunstner uden<br />

succes fra Melbourne, fik den lyse ide at<br />

stille en pakke med ordet »FREDSBOMBE«<br />

ved et galleri. Derefter alarmerede han<br />

politiet. De tog ingen chancer, afspærrede<br />

området og sendte bombeeksperter ind.<br />

Fredsbomben viste sig at være en lervase,<br />

og i stedet for anerkendelse har kunstneren<br />

netop fået en betinget dom på 15 måneders<br />

fængsel.<br />

The Australian 4. april, <strong>2007</strong><br />

Hvad gør man, når man har fået stjålet noget? Man melder<br />

det til politiet. Det var åbenbart den rygmarvsreaktion, der<br />

fik en midaldrende kvinde fra Napier til at gribe telefonen<br />

og anmelde tyveriet af sine tre marihuana­planter. Det var<br />

angiveligt fjerde gang, det skete. »Jeg vil kunne have mine<br />

ting i fred, selvom de står udenfor,« brokkede hun sig til<br />

den lettere forundrede betjent.<br />

The New Zealand Herald 9. marts <strong>2007</strong><br />

Magasin fra <strong>Politi</strong>et | nr. <strong>01</strong> | <strong>2007</strong> |


AT FÅ TAGET DEN REDAKTIONELLE MØDOM<br />

Kend din læser på travet<br />

Konceptudvikler og journalist Knirke Egede kæmper med at finde sin kernelæser<br />

af det nye magasin – og med en stor portion præstationsangst<br />

Mens dette skrives, sidder<br />

min redaktør et sted og er<br />

præcis lige så rødglødende,<br />

som hendes hårfarve berettiger<br />

hende til. Denne klumme<br />

skulle være afleveret for<br />

mindst ti timer siden, men<br />

præstationsangsten har<br />

taget sit solide greb i mig.<br />

Ikke kun skal jeg skrive til<br />

et blads jomfrunummer.<br />

Den første gang er altid svær, resultatet bliver ofte lidt<br />

kejtet. Det ved alle...<br />

Men dette er ikke et hvilket som helst blad. Det er et<br />

blad, som mennesker ansat i politiet skal læse. Det er på<br />

en gang ret cool og temmelig angstprovokerende.<br />

Når en redaktion bag et magasin mødes, sætter man ord<br />

på den typiske udgave af læseren også kaldet en kernelæser.<br />

Denne fiktive læser får sit eget liv med tiden, og<br />

man refererer ofte til vedkommende i en vennesæl tone<br />

såsom:<br />

»Nu skal lille Louise også gide læse det.« Jeg har haft<br />

kernelæsere som eksempelvis lille Louise fra Bjerringbro<br />

og Gurli fra Ringsted. Henholdsvis til et musikblad og et<br />

website.<br />

Som freelancer er man sjældent med til at skabe en<br />

kernelæser, og under redaktionsmødet til magasinet<br />

opstod et sandt idé­bombardement af nørdet kriminalteknik,<br />

seriemord og alskens blå blink. For da vi opdagede,<br />

hvilken festbuffet af artikelemner det drejede<br />

sig om, blev vi forvandlet til en børneflok på fri fod i<br />

vej selv­slik­butikken.<br />

Fantastiske forslag og inspirerende idéer føg gennem<br />

luften. Og redaktøren så mere og mere træt ud.<br />

»Men gider en jysk betjent læse om det – eller hende,<br />

der sidder på motorkontoret?,« spurgte hun igen og igen,<br />

mens vi andre lod begejstringen bisse gennem redaktionslokalet.<br />

Da mødet var slut, havde vi mange idéer at gå i gang<br />

med. Men jeg manglede stadig at få skabt et indtryk af<br />

kernelæseren. Ham eller hende, som jeg i mit eget hoved<br />

skriver til. Så jeg gennemgik mine egne politibekendtskaber.<br />

Den første politiperson er min søsters venindes mand.<br />

En meget, meget alvorlig og lidt selvhøjtidelig mand med<br />

det klassiske overskæg, som det påstås, at især den<br />

jyske del af styrken er glade for. Hvis jeg skal skrive til<br />

ham, kan jeg lige så godt opgive. Uanset hvad vil han<br />

synes, at jeg er alt for pjattet og useriøs.<br />

Der er også ham, som frekventerer min kærestes<br />

stamsted, og som indtager ufattelige mængder af fadøl<br />

og ofte bemægtiger sig jukeboksen med et »uden<br />

rock‘n‘roll går det ikke«. Han ville kunne lide korte artikler,<br />

gode interviews og en masse mindre nyheder. Han ville<br />

helt sikkert også være meget fokuseret på billederne.<br />

Men... der er faktisk lidt for meget gang i ham. Måske er<br />

min kernelæser mere alvorlig og eftertænksom, ligesom<br />

ham jeg sad ved siden af til et middagsselskab.<br />

Han var faktisk så alvorlig og eftertænksom, at han<br />

ikke sagde noget hele aftenen. Igen gik jeg i stå der midt i<br />

ideudviklingen. Indtil jeg så listen over, hvilke bøger og<br />

film vores potentielle læsere synes om.<br />

Så hvis jeg bare er samfundskritisk som Jan Gillou,<br />

underholdende som Dan Brown, velformuleret som Stieg<br />

Larsson, virkelighedstro som Sara Blædel og har lige så<br />

begavede pointer som John Le Carré, så vil jeg slet ikke<br />

have problemer med at fange og fastholde mine læsere.<br />

For første gang skal jeg skrive til nogle, der interesserer<br />

sig for akkurat det samme som jeg. Det glæder jeg mig<br />

meget til. Og min kernelæser? Tja, jeg forestiller mig<br />

egentlig bare mig selv – bare ansat i politiet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!