download 1/2009 - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

download 1/2009 - KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


Formanden har ordet

Nu er det tid at tage afsked med året 2008.

En halv ny bestyrelse kom til, og der er

brugt tid på at lære hinanden at kende

samtidig med, at klubbens interesser skulle

varetages. Vi blev mødt med forventninger

fra flere medlemmer om, at der skulle ske

ændringer samtidig med, at mange ønskede

at videreføre de traditioner, der hidtil

havde dannet grundlaget for den gode

klubs ånd gennem mange år. Interessemodsætningerne kom

især til udtryk i forbindelse med den evt. tilslutning til KDA - en

sag, der nu har været undervejs gennem 2 år, og som burde

have været afsluttet for længst.

Af glædelige ting kan nævnes, at vi fik malet klubhuset, samlet

vores ting i hangaren, fik påbegyndt arbejdet i Web-udvalget og

Rally-udvalget. Rally 2008 blev dog afviklet med færre besøgende

end tidligere, hvilket til dels vejret var skyld i.

Vi fik udgivet nogle gode klubblade, der er bindeleddet mellem

vor store skare af medlemmer i ind- og udland; og Strut Nordjylland

fik egen bestyrelse. Desuden er KZ & Veteranfly Klubbens

byggehåndbog nu lagt på hjemmesiden efter manges ønske.

Der blev gennemført gode klubture, hvilket også tilslutningen til

debriefingen med besøg på naturgascenteret i Jylland bar præg

af.

En stor tak til alle, der frivilligt har ydet en stor indsats i årets løb.

Midt i al glæden kom meddelelsen om Magnus Pedersens død.

Selvom jeg ikke har kendt ham personligt, ved jeg fra flere, at

han gennem mange år var en stor personlighed, der gjorde meget

for klubben. Han var med til at skabe et fundament, der kan

bygges videre på i fremtiden.

Her ved starten af det nye år er det også tid til at se fremad.

Hvad mon det nye år vil bringe?

Ifølge aktivitetskalenderen bliver der budt på mange muligheder

for at få rørt maskinerne i både ind- og udland.

Bestyrelsen arbejder desuden på at få gjort hjemmesiden mere

aktiv, det kommende rally afviklet gennem en ændret planlægning,

få afsluttet KDA-sagen, samt få lagt en plan for, hvorledes

vi kan bevare den viden og erfaring, klubben har opbygget gennem

mange år, så den ikke går tabt. Der ligger desuden en stor

opgave i at skabe interesse for bevarelse af de gamle fly og

klubben som helhed hos unge mennesker.

Vi kommer ikke til at mangle udfordringer, og jeg vil ønske alle et

godt flyvende 2009. / Jane Hermansen

2

Klubshoppen

Da der kun har været meget lidt salg i sidste halvår og ingen

nævneværdig udskiftning i varesortimentet, må der fornyelse

til. Eksisterende varesortiment vil i løbet af foråret blive lagt på

hjemmesiden og blive solgt til nedsatte priser for at skaffe

plads til nyt. Jeg er derfor interesseret i at høre dine ønsker til

kommende varer.

Send - inden 1. marts - en mail med forslag til, hvad du mener,

der fremover skal være i vores klubshop. / Jane Hermansen

KZ & Veteranfly Klubben

Medlemskab - 400 kr. / år (>65 år - 275 kr.) - tegnes ved henvendelse til

Ib Bentzien, kasserer, Høstbuen 65, 2750 Ballerup 2073 3463 ibbentzien@kzclub.dk

Annonce:

F

O

R

SI

D

E

N

Jakob Møller fra Tarm er en af de ganske få helt unge aktive

i vores klub. Stærkt inspireret af sin far, Egon (ALD, AVG,

DHC) og det aktive veteranmiljø i Stauning er han nu i gang

med at tage A-certifikat gennem Herning Motorflyveklub.

I august 2008 var vi nogle medlemmer, der havde fornøjelsen

af at deltage i en tur til Weser-Wümme ved Bremen,

som Jakob havde arrangeret. Læs i næste blad meget mere

om de mange spændende typer, vi blev præsenteret for hos

vore gæstfrie tyske værter.

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


”Jakobs Rejsebureau”

tekst Yrsa Stenild - fotos Thorbjørn Brunander Sund

En dejlig dag i juli 2008 fik vi i klubben, ganske uventet, en ny og

entusiastisk frivillig medarbejder.

Vi fik nemlig pr. e-mail tilsendt indbydelse til at deltage i et todags

arrangement i Weser Wümme ved Bremen. Materialet var

flot sat op med foto og alle relevante oplysninger om overnatningsmuligheder,

spisesteder, telefonnumre og links.

Og afsenderen var Jakob Møller, som kun er 16 år !

Han havde til Rallyet mødt en tysk pilot, som havde gjort ham

så interesseret i det flyshow, som hans flyveklub ville lave,

at Jakob på eget initiativ gik i aktion med at skrive til alle i klubben

med mail-adresse i årbogen.

Viggo og jeg besluttede at deltage, og vejret viste sig fra sin bedste

side med ubegrænset sigt og skyhøjde. Viggo fik højre sæde

i fruens Cessna, hvorfra han - i hvert fald denne dag - tog

det usædvanligt afslappet (formentlig pga. det fine vejr), selvom

han ellers altid er parat til at bidrage overordentligt meget med

gode og aldeles uopfordrede råd.

Ingen grund til det i dag! Fruen havde fuldstændig styr på sin

fine GPS og fulgte stregen i kortet fra Padborg til Weser Wümme

- piece of cake. Åh, hvor er det dog herligt at flyve, når det hele

klapper! Selv udregnede tider passede så godt som!

Efterhånden som jeg nærmede mig flyvepladsen, begyndte jeg

at kikke efter den, men den var der bare ikke. Min selvsikkerhed

begyndte nu lige så stille at blive afløst af en undren over, at

man tilsyneladende uden varsel havde nedlagt en velfungerende

plads, for nu begyndte afstanden til den ifl. GPS’en at

øges. Mine ellers så selvsikre armbevægelser blev afløst af et

180 graders drej, og efter et par mil nordpå var pladsen præcis,

hvor den også burde have været for 5 minutter siden.

Returflyvningen anbragte mig på en perfekt venste downwind

(rent held), og landingen blev slet ikke kommenteret af Viggo (så

er den OK). De tidligere ankomne danskere var så venlige at

klappe ad landingen, eller også var det fordi jeg, da jeg ikke

opdagede pladsen i første omgang, havde lavet en overflyvning

lige præcis på centerlinien, inden jeg fik vendt om. (Held

endnu en gang). Til min trøst fik jeg at vide, at jeg ikke var den

eneste, som ikke havde fundet græsbanen i første forsøg.

Det var godt at se, at så mange havde reageret på Jakobs invitation,

og det var ikke så ringe, at hans initiativ også bragte os

glimrende crewcards, så vi kunne forsyne os med gratis frugt,

kage, mad og drikke.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og da Jakobs invitation

også havde fået Antonov’en til WeserWumme, havde vi tilmed

skygge under dens enorme vinger.

Resten af historien vil jeg overlade til alle de dygtige fotografer,

som var med på turen (og den bringer vi så i næste nummer!).

Egentlig skulle jeg jo kun fortælle om Jakob ...

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 3


4

Kalender 2009

2/5 > 3/5 Forårstur - Detaljer følger

7/5 > 10/5 CHIP-CHAPS Forårstræning i Padborg

10/5 Forårstur til Bremen.

Invitation fra Bremen Verein für Luftfahrt om nogle af vore medlemmer

kunne tænke sig at deltage i deres 100 års jubilæum.

Endnu ikke noget program, men hvis du er interesseret i at

deltage, send Jens Toft en mail, så vil du løbende blive underrettet,

ligesom vore venner i Bremen kan få et fingerpeg om

interessen: toftair@mail.dk

16/5 Hjemmebyggermøde, Ringsted

21/5 > 24/5 Chipmeet i Belgien

11/6 > 14/6 KZ Rally, Stauning

14/6 RDAF Åbent Hus, Skrydstrup

Juli ENGLAND Airshow-tur (med rutefly til London)

Bent Esbensen bes@vip.cybercity.dk 2270 1667

11/7 > 19/7 Sommertur til Finland - Detaljer følger

8/8 Veteran fly-in på Grønhøj Kro

15/8 Göteborgs Veteranflygsällskap

- ABCX fly-in och veteranfordonsträff på ESGI

Johan Ahlgren +46 317020285 auster58@gmail.com

16/8 Flensburg Airshow

22/8 > 23/8 Roskilde Airshow - airshow.dk

4/9 > 6/9 Efterårstur - Detaljer følger.

12/9 Halvmaraton på Endelave - endelave.dk

25/9 > 27/9 CHIP-CHAPS - Sæsonafslutning på Femø.

31/10 > 1/11 Debriefing på Als

Forår 2010 WARBIRDS OVER WANAKA - New Zealand

Erik Krogh-Rasmussen erik@ekr-electric.dk

4018 9372

Endeligt program for klubarrangementer kan ses ca. 1 måned

før i aktivitetskalenderen på kzclub.dk

Yderligere oplysninger samt tilmelding til TURUDVALGET

John W. Andersen jwa@post.tdcadsl.dk 5931 5797

Udflugt til Vestjylland?

Der kan overnattes i klubhuset!

Midt i Vestjyllands friske natur på Stauning Lufthavn har vi et

klubhus med overnatningsmuligheder.

Huset indeholder stue/undervisningslokale, køkken, toilet/bad

samt 2 værelser med 2 køjesenge, i alt 4 faste sovepladser +

gæstesenge. Det ene køjeværelse har indgang fra køkkenet.

Overnatning kan finde sted på en- eller flerdagsbasis. Man behøver

ikke komme flyvende! Det er muligt at låne cykler.

Lufthavnschef Allan Jensen, Stauning, 5122 9297 eller stauningairport@mail.tele.dk

kan oplyse, om der er ledigt - og aktuelle

priser.

Se mere på klubbens hjemmeside kzclub.dk

TAG MED PÅ TRÆKURSUS!

Træ er et fantastisk materiale. Mennesket har brugt det siden

tidenes morgen til alverdens forskellige formål, og uden det

ville verden i den grad se anderledes ud.

De sidste 100 år har vi sågar været så dygtige, at vi har kunne

bygge maskiner vi kan flyve i. Det er da FANTASTISK!!!

Trækurset gennemgår de forskellige træsorter, der er egnede

til flybygning, deres udskæringer, hvordan man udvælger træ til

flykonstruktion, konstruktionsprincipper, limtyper og -teknikker.

Der gennemgås forskellige værktøjer, deres vedligeholdelse

samt instruktion i slibning af disse. Yderligere demonstreres

hjælperedskaber, fikseringsmetoder og presseværktøjer.

Der øves sammenskaring af birkefiner og lister.

Kursisterne fremstiller hver et vingespant med finersamlinger.

Du vil naturligvis ikke blive gjort til en erfaren træhåndværker

på de 1½ dag, kurset varer, men det vil give dig en fornemmelse

for faget og for, hvordan tingene kan/skal gøres.

Instruktøren på kurset er Finn 'Snitter' Sørensen. Finn har været

instruktør på trækurset flere gange og har over 30 års erfaring

i træbygning!

Der er ingen krav om tidligere erfaring med træarbejde.

Prisen afhænger af deltagerantal, men formentlig max. 1000 kr.

Kurset afholdes 28. / 29. marts i Avedøre-hangarens tilstødende

værksted og lokaler. Mulighed for overnatning mellem lørdag

og søndag (hyggelige, men ikke luksuriøse forhold).

Lyst til at deltage? Spørgsmål? Ring eller skriv til mig!

Venlig hilsen

Daniel Preisler Larsen

28 744 666 / danielpreislerlarsen@gmail.com

20/2 > 22/2 Lærredskursus

13/3 > 15/3 Metalkursus

28/3 > 29/3 Trækursus, Avedøre

Hjemmebyggerdag

Lørdag 16/5 - 2009

Ringsted Flyveplads, Haslevvej 58, Ringsted

På mødet vil der blive afholdt foredrag om hjemmebyggerelaterede

emner, der vil være orientering fra projektudvalget, der

bliver afholdt loppemarked med flydele og det vil være muligt at

møde andre hjemmebyggere. Endeligt program kan findes

senere på www.kzclub.dk (nyheder og aktiviteter).

Morgenmad, frokost (3 stykker smørrebrød, 1 stykke med ost,

øl eller vand) og eftermiddagskaffe serveres for 120 kr.

Ingen landingsafgift – sponsor: Midtsjællands Motorflyveklub.

Af hensyn til forudbestilling af mad bedes du tilmelde dig inden

10. maj. Det er muligt at afbestille frem til 16. maj kl. 8:00.

Ved senere (eller manglende) afmelding opkræves fuldt gebyr.

Tilmelding til:

Jens Kristensen, Englerupvej 43, 4100 Ringsted

40 25 32 45 / Jens.Kristensen@post2.tele.dk

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


Mødereferater fra SLV-møder

Lange mødererater er ”dræbere” i et blad som Oscar Yankee.

For at forene en høj informationsstandard med et læsevenligt

blad har vi derfor besluttet at bringe korte punktformede referater

her i bladet fra de SLV-møder, som klubbens repræsentanter

deltager i, mens de fulde versioner kan læses på kzclub.dk

Denne gang drejer det sig om et møde mellem SLV og unionerne

samt et møde i Gebyrudvalget.

Møde mellem SLV og unionerne november 2008 -

• SLV organisationsændringer pr. 15. sept. 2008

• Håndildslukkere i motorsvævefly

• Definition af "commercial operation"

• Krav om installation af ELT

• Høringssvar på SLV's hjemmeside

• Luftrumsanvendelse, kontrolzoner og TMA 'er i Sydjylland

• Markering af høje vindmøller ved Frederikshavn

• Helikopterudvalg i DMU

• Bornholms Lufthavn som selvbetjeningsplads uden for de

normale åbningstider

• Ønske om at SLV genovervejer kravet om nødsender i

flyvemaskiner under 5.700 kg jf. BL 1-10.

• Støj på CPH Information frekvens 127.075 og 129.475.

• Tankanlæg - ændring af BL 3-6

• EASA - krav til myndigheder og godkendte organisationer

• EASA - definition af lufthavne og flyvepladser

• Elektronisk Unionshåndboq for DSvU

• SLV's gebyrer

• DMI og udsendelse af TAF

Møde i Gebyrudvalget december 2008 -

• Gebyrregnskab for 2007 viser stigende omkostninger.

• I 2009 overgår SLV til et fælles stort statsligt økonomiservicecenter

• Gebyrreglementet i 2009 viser stigninger i afgifterne på

3,4 % og i gebyrerne på 5,0%, og beløbene er ikke gennemskuelige

• Betaling for prøvegebyrer for den praktiske flyveprøve

• Specifikation af fremsendte regninger på forlangende.

• SLV vil se nærmere på certifikatadministrationen

• Drøftelse af evt. indførelse af passagerafgifter

KDA sagen - endnu engang

Som meddelt i sidste blad er her en opsummering af KDAforløbet

samt svar på de 3 oftest stillede spørgsmål.

På generalforsamlingen i 2007 blev følgende emne behandlet:

”Der foreslås tilslutning til Kongelig Dansk Aeroklub som en union

i forlængelse af ”Perspektivplanens” vedtagelse ved generalforsamlingen

i 2006.” Ifl. vore vedtægter "sker afgørelser på generalforsamlingen

ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte

stemmeberettigede medlemmer". Af referatet fremgår:

"Ved skriftlig afstemning blev forslaget vedtaget med 48 for og 4

imod. Bestyrelsen optager herefter forhandling med KDA om de

nærmere betingelser for tilslutning".

På generalforsamlingen 2008 blev der redegjort for de foreløbige

forhandlingsresultater, hvilket bl.a. indebar, at aktive medlemmer

skulle betale én pris, og passive medlemmer en anden. Til beregning

af den samlede udgift for klubbens tilslutning antog man,

at medlemmerne fordelte sig med ca. 50% i hver gruppe, hvorfor

det blev en samlet udgift på ca. 60.000 kr.

Der var delte meninger m.h.t. en tilslutning eller ej. Der blev gjort

opmærksom på, at generalforsamlingsbeslutningen fra året før

stod ved magt, og at man nu ville indlede de endelige forhandlinger,

der skulle føre til indgåelse af aftale for samarbejdet under

hensyntagen til medlemmernes forespørgsler og ønsker. I efteråret

2008 blev disse forhandlinger tilendebragt og det endelige

forhandlingsresultat fremgår nu på hjemmesiden.

Hvori består de væsentlige ændringer fra sidste udmelding på

generalforsamlingen 2008?

1. Spørgsmål vedr. økonomien har været rejst af flere.

Dette er forståeligt, idet flere må være at betragte som mangeårige

passive - eller støttemedlemmer af klubben.

Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes som organisationsmedlem

af KDA er, om medlemmet har stemmeret i KZ&V’s anliggender.

Har man det, betragtes man som aktivt medlem.

Aktivt og passivt medlemskab eksisterer ikke i vores klub. Derfor

vil det blive samme aktive pris, alle skal betale, og det medfører

en væsentlig større udgift end tidligere udmeldt. Aldersgrænsen

på 65 år har ingen betydning for, om man er aktiv flyver eller

passivt medlem.

2. Spørgsmål ang. dobbelt medlemskab har været rejst, idet

flere allerede er medlem af KDA gennem en anden flyveklub

eller DMU.

Også dette er forståeligt, idet man jo ikke får noget for sine

"dobbelte" kroner. Det er aftalt, at der kun skal betales for ét

medlemskab af KDA.

Hvis der skal gives et reelt billede af økonomien, skal der ske en

opdeling af klubbens medlemmer for at finde ud af, hvor mange

der vil være henholdsvis aktive/passive medlemmer, samt hvor

mange der i forvejen er medlem af KDA. En medlemsopdeling

med medfølgende stemmeretsændring vil kræve en generalforsamlingsbeslutning.

3. Flere har spurgt, hvad vi får ud af at være medlem af KDA

eller sagt på en anden måde: "Hvad får vi for kontingentet?”

Jeg vil henvise til artiklerne i de to sidste numre af Oscar Yankee

og på hjemmesiden. Specielt Torben Schous artikel beskriver på

udmærket vis de fordele, der vil være.

Hvis vi undlader at tilmelde os KDA, vil vi som klub stå alene, og

vi har ingen, der kan hjælpe os gennem junglen af love, regler

og forordninger, der hele tiden drysser ned over os og vil påvirke

vores store interesse, flyvningen. Vi vil ikke have power i klubben

til at holde øje med alle forslag, der kommer til høring, for

det kræver tid og indsigt. Samtidig vil vi ikke have den samme

gennemslagskraft, som en stor organisation har.

Grundet medlemmernes mange kommentarer og tvivl om mandatet

for tilslutningen til KDA samt den ændrede kontingentbetaling,

har bestyrelsen besluttet at tage KDA-sagen op på kommende

generalforsamling til endelig beslutning. Medlemmerne

opfordres derfor til at møde talstærkt op.

/ Jane Hermansen

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 5


Flybedømmelse

6

KZ Rally 2009

Der er brug for et antal dommere til flybedømmelsen ved årets

rally. Det er mit ønske at være ude i god tid med udsendelse af

relevant materiale til disse dommere, så de er velforberedte.

Dermed skal vi kun afvikle den endelige briefing og sammensætte

holdene om morgenen, lige inden bedømmelsesproceduren

starter.

Teksten og skemaerne i EAA OFFICIAL JUDGING STAN-

DARDS MANUAL danner baggrund for de procedurer, vi også

hidtil har fulgt i vores rally-flybedømmelse, men vi har lidt andre

klasseopdelinger (bl.a. satser vi meget på KZ fly).

Klasserne vil være som tidligere.

Vores pokal- og præmiesortiment er også uændret.

Vil du stille op som dommer ved flybedømmelsen, bedes du melde

dig til undertegnede snarest.

Med flyverhilsen,

Knud Høgh Jørgensen 4360 0365 kjpilot@mail.tele.dk

Nyt fra WEB-udvalget

af Gert Dalgaard

I WEB-udvalget har der været arbejdet hårdt med at få en egen

server konfigureret, således at vi fremover selv vil kunne hoste

vores webside.

Arbejdet er udført af Lars Avid og hans makker, Michael Brinks.

Status på projektet er, at vi nu har en server der kører i testmode

fra Michaels privatadresse på en lidt tynd opkobling, men

det skal nok blive rettet til. Der er installeret: Windows, Apache

webserver og phpBB (forum software). Der har været masser af

udfordringer, bl.a. ved upload af filer, idet der i starten var vanskeligheder

med upload af filer over 2 mb, men det kører nu, og

den øvre grænse er 10 mb.

Målsætningen er at kunne køre Klubbens website fra egen server

til Rallyet '09, men der er masser af udfordringer endnu:

• Der skal udpeges redaktører (forum-moderatorer), som

er ansvarlige for de enkelte grupper/undergrupper. Det bliver

sikkert en opgave for bestyrelsen at udpege disse personer.

• Relevante informationer fra det nuværende web flyttes til

det nye. Langt hen ad vejen bliver det en manuel proces, hvor

redaktørerne må gå ind og lave cut-and-paste fra det gamle til

det nye website. En mulighed er også at dele af det nuværende

web kopieres, og der så blot linkes til det.

• Når det nye web er klar, skal det meldes ud til medlemmerne,

og de skal gå ind og oprette sig som brugere.

• På den tekniske side skal serveren have et nyt "hjem", og

der skal etableres en internetforbindelse. Alternativt kan der lejes

en server hos en udbyder.

• Der skal etableres en backup procedure.

• Der skal nok laves nogle tilpasninger/udbygning af det nye

web, eksempelvis for at vise reklamebilleder i højre side af websiden,

samt at kassereren skal kunne udtrække brugerlisten som

medlemsliste til opkrævning m.m.

Gi’ en hjælpende hånd

Det kommende Rally afvikles i perioden 11.-14. juni med opvisning

lørdag 13. juni. Temaet i år er fly med stjernemotorer.

Rallyet har gennem de sidste år været afviklet med underskud,

og det har været svært fortsat at få frivillige hjælpere til at medvirke.

Hvis rallyet skal fortsætte i samme form som hidtil, opfordres I til

at bakke op om arrangementet. Foruden flyveopvisningen er der

mulighed for at få nogle gode flyvehistorier, tage billeder af flyene

og deltage i de planlagte sociale aktiviteter fredag og lørdag

aften.

Tilmeldingsblanket til Rallyet i næste blad

Til årets KZ Rally søges initiativrige hjælpere med godt humør.

Handicaps og diverse sprogkundskaber ingen hindring, da opgaverne

er mangfoldige.

Særlige ønsker søges imødekommet.

Har du lyst til at tilbringe et par timer eller dage blandt gode venner,

er du velkommen til at kontakte:

Jane Hermansen

54174001 / 20903752 jkhe@regionsjaelland.dk

Generalforsamling 2009

Som tidligere afholdes generalforsamlingen i forbindelse med

årets rally fredag den 12. juni kl. 17.

Emner, der ønskes på dagsordenen bedes tilsendt bestyrelsen.

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal

være bestyrelsen i hænde senest 1. maj jvf. klubbens vedtægter

§ 14.

Dagsorden vil fremgå i næste blad.

Bestyrelsen håber på stor mødedeltagelse.

Kongelig Dansk Aeroklub

har nu eksisteret i 100 år og fejrede i den anledning

sit jubilæum tirsdag 20. januar 2009.

KZ & Veteranfly Klubben ønsker tillykke med jubilæet.

/ Jane Hermansen, formand

Åh, de penge er til bekymring for fattig og for rig…

Gebyrudvalgsmøde i SLV

Gebyrudvalget er nedsat af SLV som et rådgivende udvalg

med repræsentanter fra alle flyvende organisationer i Danmark.

Det må konstateres, at alle gebyrer er steget med min. 3% og

at beløbene ikke er gennemskuelige, hvilket der blev rejst kritik

af fra deltagernes side. SLV tog dette til efterretning. SLV er i

gang med at omlægge/rationalisere sine opgaver, og arbejdstidsregistreringer

for de enkelte opgaver vil blive afgørende for

de enkelte gebyrer fremover. Ønsker I at vide, hvad I får for

pengene - d.v.s. hvad beløbet dækker - på regninger, SLV

fremsender til jer, kan I bede om en specifikation af dette.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til klubbens

repræsentant Palle Christensen eller undertegnede.

/ Jane Hermansen

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


Karburator-is

v/ Knud Høgh Jørgensen knj@flyvesikkerhed.dk

Hver dag året rundt er der større eller mindre mulighed for at få is i et flys karburator. Emnet

har tidligere været behandlet her i Oscar Yankee, og jeg regner med, at I piloter er på vagt

overfor karburatoris, og at I kender symptomerne med faldende manifoldtryk - samt ved, at

karburatorforvarme-håndtaget skal være i helt kold eller helt varm position.

På følgende webadresse: dmi.dk/dmi/tr04-25a.pdf findes en meget omfattende artikel på

engelsk om karburatoris, og der har tidligere været en artikel på dansk om dette emne i Oscar

Yankee.

Man kan faktisk få forskellige instrumenter, som hjælper med til at opdage karburatoris i tide.

Dels kan man få en temperaturmåler, som viser temperaturen indeni karburatoren, og dels

findes der et regulært advarselssystem med en føler, som monteres i karburatoren. Jeg har

selv anskaffet mig sidstnævnte til mit hjemmebyggerfly, men da jeg endnu ikke har haft

Glastar’en i luften, kan jeg ikke på nuværende tidspunkt berette om funktionen af advarselssystemet,

som ses på billedet, og som koster knap $400 hos Aircraft Spruce.

Afgiftsfritagelse på flybrændstof ophævet

af Torben Schou

Told & Skat har udsendt et nyhedsbrev, hvor de forklarer de nye regler om afgift på bl.a.

100LL. De henviser stadigvæk til den gamle blanket 23.004, hvor man kan ansøge om afgiftstilbagebetaling.

Spørgsmålet er så, om vi overhovedet kan finde nogle flyvetimer, hvor vi er berettiget

til at fratrække afgiften - måske hvis man laver PFC på eget fly, men Told & Skats tekst

skriver ”skolens fly”.

Ikke-erhvervsmæssig flyvning har som sit primære sigte flyvning af rekreativ art.

Som erhvervsmæssig flyvning anses bl.a.:

- Firma- og forretningsmæssig flyvning.

- Skole- og træningsflyvning i skolens fly.

- Flyvning med henblik på transport af personer eller gods mod vederlag.

- Flyvning, der har til formål at sprøjte afgrøder, trafikovervågning, fotoflyvning etc.

Brændstofafgiften tilbagebetales kun, hvis man har bevilling til tilbagebetaling af energiafgift.

Mere information på flyvdmu.dk/doc/SKAT/Nyhedsbrev_afgift.pdf hvor blanket 23.004 også kan

hentes.

KDA har etableret en arbejdsgruppe, som arbejder med brændstofafgiften, da der har været

tvivlsspørgsmål om fortolkningen af teksten fra Told & Skat.

Besøg flyvdmu.dk / menupunktet ”brændstof”.

God læselyst!

Aircraftspruce.dk - 10% rabat for medlemmer

Veteranflyklubben har modtaget information fra Mattias Sandelving i Tyskland.

Aircraftspruce, som mange sikkert kender, har nu en afdeling i Tyskland med begrænset vareudvalg.

Måske dette kan være nemmere i visse situationer, når man skal bruge ting og sager til sit vidunder.

Hej,

Undskyld, Jeg taler ikke godt dansk. Jag skriver på svenska och hoppas ni inte tar illa upp.

Efter ett tufft år med långa förhandlingar med Aircraft Spruce i USA är vi nu mycket glada över att kunna presentera aircraftspruce.dk

och aircraftspruce.eu

Genom mycket attraktiva avtal med bl.a. Aircraft Spruce, FedEx, DHL, PanAlpina och Schenker kan vi nu erbjuda Aircraft Spruce produkter

även i Danmark till mycket förmånliga priser.

Vårt eget lager innehåller för närvarande ca 5000 artiklar, och nya kommer in i stort sett varje dag. Genom vårt avtal med DHL kan vi

erbjuda snabba och ekonomiska leveranser till Danmark direkt från vårt centrallager i Tyskland. Fördelen är att ingen tullbehandling

behövs, vilket underlättar för en snabb och effektiv leverans.

Men nu kommer det bästa av allt: Vi har beslutat oss att följa Jim Irwin's och Aircraft Spruce exempel att erbjuda EAA-medlemmar upp

till 10% rabatt på våra redan låga priser. Vissa produkter har mycket låga marginaler, och kan därför ha reducerad rabattsats. Leveranstiden

är normalt två dagar, men även expressleverans över natt kan erbjudas till en rimlig kostnad.

Det enda som krävs för att ta del av rabatten är att köparen kan uppvisa ett dokument (via fax eller email) som intygar medlemskap i

en europeisk EAA-organisation (t.ex. EAA Chapter 655 / KZ & Veteranfly Klubben), och att köparen skapar ett kundkonto online på

aircraftspruce.eu. Efter det att medlemskapet verifierats uppgraderas kontot, och de rabatterade priserna blir direkt synliga på websidan.

Erbjudadent gäller tills vidare, och vi förbinder oss att ge varje medlem vår bästa service, och naturligtvis våra allra bästa priser,

Med vänliga hälsningar,

Mattias Sandelving, Sandelving Aviation Supply

- Aircraft Spruce Europe, Waldbronn, Tyskland

Telefon: +49 1520 1991440

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 7


Himmellusen: Pou de Ciel

af Lars Nygaard, Silkeborg

I foråret 2008 havde jeg endnu engang lejlighed til at besøge

Vagn Stevnhoved i hans værksted midt i Grenå.

Da jeg for to år siden hørte, at han og en lille flok lokale flyentusiaster

gerne ville udfylde et hul i samlingen af fly bygget af

Kramme og Zeuthen på museet i Stauning ved at bygge en Himmellus,

blev jeg meget glad. I mange år har jeg haft en engelsk

originaludgave af konstruktøren, Henri Mignets bog om bygning

af det lille fly på boghylden. Bogen var et arvestykke fra en gammel

ven af familien: Patrick Schultz. Patrick drømte selv om at

bygge et fly, så han købte bogen lige før krigen men nåede aldrig

at få startet byggeriet. Nu kunne jeg så forære bogen til det

nye projekt, og det har været spændene at følge tegningerne fra

bogen blive til virkelighed. Den lille gruppe arbejder hårdt for at

få lusen eller loppen færdig.

Kramme og Zeuthen byggede deres Himmellus i 1935 på bestilling

fra Berlingske Tidende. Himmellusen blev på den måde begyndelsen

til KZ fabrikken. Den nye lus bliver bygget rigtigt til

mindste detalje, men den kommer ikke til at flyve.

Viggo Kramme skrev i 1974 følgende om Himmellusen til Veteranflyve

Klubbens jubilæumsskrift:

I 1935 havde en franskmand, Henri Mignet, konstrueret en lille

flyvemaskine, der var særdeles egnet til bygning af amatører.

Den hed Pou de Ciel. Herhjemme blev den jo kaldt Himmellusen.

Den lille flyvemaskine var dengang meget omtalt, og populær

blev den ikke mindst, da Henri Mignet fløj den over Kanalen

fra Frankrig til England, ad den samme rute, som Bleriot havde

benyttet mange år tidligere.

Vagn Stevnhoved kan selv bedst lide at rode med motorer og metaldele.

Det med træ, har man folk til!

Vagns gamle motorcykelværksted emmer af hygge og gamle dage.

8

Gammelt fransk postkort af en af de originale franske Pou de Ciel

En skønne dag fik jeg invitationen til et møde på Berlingske Tidende,

og dér traf jeg daværende luftfartsmedarbejder redaktør

Holbeck. Han spurgte mig, om jeg kunne bygge en Himmellus.

For hvis jeg kunne det, så havde man afsat et beløb på 5000

kroner til sagen, og hvis jeg samtidig kunne skrive nogle artikler

om bygningen til avisens søndagsnummer, ville man gerne det.

Jeg tog så hjem til lufthavnen, og jeg har nok talt lidt med både

Larsen og Hultman. Vi havde faktisk mod til at prøve, så jeg gik

ind og slog til. Der blev oprettet en kontrakt med den kedelige

passus i, at Himmellusen skulle opnå dansk luftdygtighedsbevis.

Luftfarttilsynets tilladelse til at bygge en flyvemaskine efter Henri

Mignets tegninger opnåede vi og gik staks i gang. I løbet af 1936

blev der så bygget en Himmellus, og det var egentlig en ganske

mærkelig maskine. Den havde intet højderor. Højderoret var det

bevægelige hovedplan, der virkede som sådant. Flyet havde fast

haleplan og et meget stort sideror. Maskinen forsynede vi så

med en tocylindret to-takts Scott motor, købt i England. Maskinen

var flyveklar i løbet af sommeren, og Arvid Hansen, der havde

sin flyveskole i lufthavnen, lovede at foretage indflyvningen.

Han gik i gang med at køre frem og tilbage på pladsen for at

prøve disse mærkelige styregrejer, som Himmellusen havde, og

det var vel i øvrigt på samme måde, at hans kolleger fra før 1910

lærte at flyve. Det lykkedes ham at få Himmellusen i luften en

Kramme med kroppen til Himmellusen - indsat: Eneste eksisterende

billede af Krammes Himmellus i luften over Kastrup

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


Himmellus udstillet på Egeskov

enkelt gang, og den fløj en tur hen over lufthavnen, hvorunder

den blev foreviget af Politikens fotograf Lund-Hansen, der selv

havde flyvemaskine og kom meget i lufthavnen den gang. Jeg

havde en tydelig fornemmelse af, at Arvid Hansen ikke var særlig

glad for den flyvemaskine, så vi stoppede flyvningen, og da vi

senere hørte, at der var forekommet uheld både i England og i

Frankrig med samme type, stoppede vi helt eksperimenterne.

Jeg opsøgte Berlingske Tidende og fik ophævet kontrakten. I

stedet for fem tusinde kroner fik jeg ét tusinde; kontrakten var jo

ikke opfyldt, da der ikke var noget dansk luftdygtighedsbevis på

den. Så trak vi lusen ud af hangaren og brændte den, så vi var

færdige med den!

Det var det første forsøg på at bygge en flyvemaskine, og det

blev en fiasko men alligevel begyndelsen til KZ-produktionen.

For mens bygningen af Himmellusen havde stået på, havde Zeuthen

besøgt os inde på værkstedet og fulgt bygningen af den.

Han forstod vist godt den skuffelse, det var for os, der havde

bygget den, så da Zeuthen en skønne dag siger: ”Kramme, skulle

vi ikke prøve at bygge en rigtig flyvemaskine?”, var vi ikke

længe om at slå til, og Zeuthen brændte af iver for at komme i

gang.

Lars Nygaard i P-51 på Oshkosh 2007

Forfatteren til artiklen er nærmest født flyentusiast.

Lars har været medlem af klubben siden 1974 og tidligere deltaget i

mange udenlandsture, men stoppede aktivt som pilot for 10 år siden. Til

dagligt er han naturvejleder ved AQUA Ferskvands Akvarium i Silkeborg.

På Lars´s naturvejledningsture kan man derfor ikke blot få udpeget alle

fisk og fugle, man også få en kommentar med til de spottede fly på himlen!

Mark Ryans 470 sider store bog om den

danske militærpilot, Thomas Sneum, som

blev en af II Verdenskrigs mest fremragende

spioner, udkom i 2008 på forlaget Piatkus,

ISBN 978-0-7499-0990-

The Hornet’s Sting

boganmeldelse

- Knud Høgh Jørgensen

Fortællingen om Thomas Sneum er

vanvittig spændende læsning fra første

til sidste bogstav. Forfatteren Mark Ryan har brugt flere år på at

få hele sandheden frem. Hans bog er baseret på hundredevis af

timers interview med Thomas Sneum samt indgående studier af

de involverede efterretningstjenesters arkiver.

Jeg vil ikke på forhånd afsløre for meget, men den første store

bedrift var flugten fra det besatte Danmark til England en mørk

nat i et gammelt Hornet Moth biplan, som Sneum og hans flyverkammerat

fra den danske marine, Keld Petersen, havde skruet

sammen i al hemmelighed. For at flyve så langt, måtte Sneum

undervejs stå ud på vingen for at fylde mere benzin i flyets tank

fra nogle medbragte dunke.

Thomas Sneum havde med sig fotos og film, som han havde

taget af tyske radarinstallationer på Fanø, og det medførte, at

englænderne gerne ville have ham tilbage til Danmark som spion.

Herfra udførte han et stort arbejde og fik nys om, at tyskerne

havde en atombombe i støbeskeen. Den information var en af

de allervigtigste, han i tidens løb sendte til England.

Thomas Sneum måtte dog til sidst flygte fra Danmark via Sverige

til England, hvor de to rivaliserende efterretningstjenester SIS

og SOE mistænkte ham for at være dobbeltspion. Han kom i

fængsel og blev truet med henrettelse. Men den danske politiker

Christmas Møller, som selv var flygtet fra Danmark, fik ham ud

derfra.

Sneum ville allerhelst flyve i Royal Air Force, men det lykkedes

ham først ret sent at komme via Royal Navy til Royal Norwegian

Air Force, som under krigen fløj fra England. Her fløj han

Mosquito jagerbombere. Hans ven, Keld Petersen, havde til gengæld

hele tiden fløjet i RAF.

Thomas Sneum var også en damernes ven. Han nedlagde mange

af dem både i Danmark og England - så mange, at selv James

Bond ville være blevet grøn og gul af misundelse. Men

hvem ville ikke have gjort det samme med udsigt til et kort liv

som spion og krigsflyver ...

Thomas Sneum var efterfølgende bitter på den danske og engelske

efterretningstjeneste, idet de begge havde mistænkt ham for

at lække oplysninger til tyskerne. Først flere år efter krigen fik

han det endelige bevis på, at han var renset for enhver mistanke

af den art.

Jeg har mødt både Thomas Sneum og Keld Petersen. Sidstnævnte

i 1972, da han var chef for Flyvestation Avnø. Sneum

fortalte for nogle få år siden om sine oplevelser ved en af vores

foredragsaftener i Aeronautisk Aktivitetscenter, Avedøre, og han

var - trods sin høje alder - en mand med en skarp replik og et

overbevisende glimt i øjet.

Det har været en stor oplevelse for mig at læse THE HORNET’S

STING, og bogen kan på det kraftigste

anbefales. Mark Ryan er en mesterlig

fortæller med et fornemt sprog – derfor

hav en stor engelsk-dansk ordbog ved

hånden, for det er synd at miste den

helt korrekte betydning af de mere sofistikerede

ord.

THE HORNET’S STING

(Hvepsens stik)

er verdenshistorie i topklasse!

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 9


Et artilleriobservationsfly i sit helt rette element

10

Har DU taget et rigtig lækkert veteranflybillede, der

er anderledes, dramatisk eller storslået - og du gerne

vil have det på tryk - så tøv ikke med at maile det

samt lidt informationer om billedet og dig selv til re-

Et særdeles veludført composite foto af Thomas Damms Piper Cub OY-ECV og en dramatisk opvisning af pyrotechnics i Karup

Foto - Kurt Saxkjær, Aalborg

Sted - Karup RDAF Åbent Hus 2008

Kurt er bidt af flyvning og fotografering. Du kan se flere af Kurts billeder på bl.a. Airliners.net og Jetphotos.net

En bølgeblik-tante takker af ...

Schweiziske JU-AIRs Junckers Ju-52 3/m HB-HOS forlader Ålborg

med kurs mod Alperne. Det specielle lys over Limfjordsøen

Tagholme fremhæver billedets dramatik.

Foto - Erik Frikke, Ålborg

Sted - Ålborg Lufthavn 2008

Erik Frikke er meteorologisk medarbejder på Ålborg Lufthavn, men

bruger al sin fritid på at fotografere fly og tog - se dele af hans

meget omfattende billedarkiv på skymasters.dk

Læsernes

I 2002 var Kurt Saxkjær så heldig under airshowet i Randers at

vinde en bagsædetur i Scandinavian Historic Flights P-51 Mustang

(Old Crow). Det glade ansigt ses i bagsædet

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


FLY-Galleri

daktionen. Vi efterlyser altså ikke almindeligheder

på static display, men billeder af ”flyvejern”, vi ikke

ser til daglig - under en vinkel, et vejrforhold, en

kombination, som vi ikke er vant til.

Poul-Jørgen Christensen i bagsædet på en tysk gyrokopter, der

agerer glimrende fotoplatform. Billedet er taget ved airshowet i

Weser-Wümme (Bremen) august 2008.

”Maytag Messerschmitt” - Ryan PT-22 Recruit (G-BTBH)

Maytag refererer til, at Kinner-motoren lyder som en Maytag vaskemaskine af ældre dato, mens Messerschmitt antyder, at den flyver som en lille jager.

Foto - Poul-Jørgen Christensen, Borris

Sted - Shuttleworth Collection august 2007

Poul-Jørgen arbejder med styringssystemer til vindmøller på VESTAS i Lem, men er i fritiden stærkt optaget af flyvning og tilrettelægger sine ferier efter

at besøge forskellige steder i Europa med spændende flyvemaskiner. De fotografiske resultater offentliggøres på Ringkøbing-Skjern-Tarm Flyveklubs

hjemmeside rst-flyveklub.dk, som han er engageret webmaster for. Poul-Jørgen har selv ejet en Piper Apache (OY-AIK) og fløjet i den på Grønland.

Ja, der er meget at se på, når der er airshow på Duxford.

Også selv om man er i færd med at taxie en Hawker Sea Fury ...

De rødklædte skønheder er en del af Team Guinot - et sponsoreret luftakrobathold, der står på vingerne af Boeing Stearmans.

Foto - Christian Damm, København

Sted - Duxford Flying Legends 2007

Christian er søn af Thomas Damm, Billund (OY-ECV) og arbejder som concept artist i computerspilbranchen.

I fritiden tegner han fly, hvoraf en del meget flotte eksempler kan ses på hjemmesiden conceptartist.dk

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 11


Det ultimative cockpit

Foto - Allan Jensen

I 2007 havde KZ-Rallyet i Stauning meget fint besøg fra den an-

Blæselampe lyser igen

Foto - Erik Gjørup Kristensen

Niels Egelunds Fouga Magister, OY-FGA, fik nogle skader på

bagkroppen ved et uheld på Roskilde i april 2005. SLV ville ikke

godkende import af en tilsvarende maskine, så der var ikke andet

12

den side af Atlanten: N565US - en toprestaureret Beech 18. Flyet

henrykkede alle med sin exceptionelt fine finish og lange rejsedistance.

Desværre fik de fleste ikke mulighed for at se det lige så

flotte cockpit, men Allan var ombord og tog dette smukke billede -

lige til at hænge op på væggen og nyde!

at gøre end at genopbygge den gamle. For at gøre dette blev en

tilsvarende maskine (F-GHPU) købt som reservedelsmaskine. Vil

du se mere om projektet så besøg Air Service Vamdrup's hjemmeside,

hvor der er masser af fotos fra genopbygningen. Midt i

januar var maskinen så klar til at blive inspiceret af SLV, og derefter

skal det blive rart at høre Magisterens to jetmotorer til KZrally

igen - husk høreværn!

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


OY-ATI - Avedøres 3. klubfly

af Bjarne Gren

I Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre er der nu god gang i endnu

et klubfly, det tredje i rækken - noget vi for få år siden håbede

på, men som ikke virkede umiddelbart opnåeligt.

Det første fly, vi fik mulighed for at erhverve - vores fine og velflyvende

KZ-III OY-DVA - har vi haft stor glæde af i 2008. Jeg vil

endnu engang rette en tak til Brian Jørgensen, der gav os denne

mulighed.

Det andet flyvende objekt i klubbens besiddelse - Ellehammer

1909 replicaen - har ligeledes været i fokus i det forgangne år.

Ikke bare i forbindelse med de stunts, Wagn Langebek har foretaget

ved forskellige stævner, men også hjemme i klubben, hvor

opgaven mere drejer sig om at rette og tilpasse forskellige tilbøjeligheder

ved ”kræet”. I sidste omgang er koste-skaftet udskiftet

med en lidt mere autoriseret og pilotvenlig bremse, således at

piloten har rimelig mulighed for at efterleve en evt. ordre om at

holde stille.

Det tredje fly i rækken, og som er en rigtig flyvemaskine - KZ-VII

OY-ATI -, har vi store forventninger til. Ikke kun fordi det er et fint

og godt fly at have i klubben, men også fordi det er en spændende

opgave for alle klubbens aktive medlemmer at gennemføre

en sådan restaurering.

Muligheden for at erhverve OY-ATI

opstod, da vi sidste forår blev tilbudt

at købe flyet af Flyvevåbnets Historiske

Samling efter en henvendelse

fra Lars Søe. Købesummen må

siges at være symbolsk, men vi er naturligvis glade og taknemmelige

for, at vi blev fundet værdige til at overtage ansvaret for

dette klenodie. Kontrakten og købsaftalen blev underskrevet 7.

maj 2008 på Flyvestation Værløse, efter at Værløse Svæveflyveklub,

der har benyttet flyet til flyslæb i mange år, måtte opgive

aktiviteterne på området.

OY-ATI har SAI-byggenr. 178 og er produceret i 1948. Det fløj

første gang 22. juni 1948 med Viggo Kramme som pilot. Dagen

efter blev det modtaget af Flyvevåbenet, hvor det har haft mange

forskellige og spændende opgaver. En af de mere specielle

episoder var, da ATI som O-616 11. marts 1953 endte i vandet

ved Avnø efter en ”kvalt” motor under nødlandingsøvelser.

Flyet var i tjeneste indtil 27. april 1977 med en total flyvetid på

5.318:40t. Det overgik til Værløse

Svæveflyveklub 10. juli

1977.

Nu står OY-ATI så på værkstedet

i Avedøre uden vinger,

understel og lærred - klar til at

blive godt og grundigt behandlet

af de mange gode kræfter

vi har i klubben.

For at gennemføre et projekt

af denne karakter er en restaurering

på experimental

basis den løsning, vi anser for

mest farbar.

Der er oprettet byggesag, som

Henrik Gabs-Pedersen er ansvarlig

for. Harry Nielsen er

teknisk ansvarlig på projektet,

og Jørgen Koldsø er VKkontrollant.

I aftalen med Flyvevåbnets Historiske Samling indgår, at ATI

skal fremstå i camouflagebemaling efter endt restaurering for at

kunne repræsentere den del af historien ved forskellige opvisninger

fremover.

Vi glæder os til at komme videre med projektet og vil bringe en

opdaterende beretning i en senere udgave af Oscar Yankee.

Otto renser ATIs rørstel

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 13


Flyver-es fra krigen er gået bort

Efter længere tids sygdom er en af 2. verdenskrigs berømte piloter,

Raymond "Cheval" Lallemant, død i en alder af 88 år.

Han noterede sig for 5 bekræftede nedskydninger af fjendtlige fly

(herunder 4 Focke Wulf 190A) og udmærkede sig dermed som

et es blandt de belgiske piloter.

Cheval fløj i en

Hawker Typhoon

1B i

Royal Air Force

609 Squadron.

Erik Malmmose er død, 89 år

Forhenværende erhvervspilot og gårdejer Erik Malmmose,

Sundbrinken, Faaborg, tidligere Egsgyden 41, Horne, er død på

Svendborg Sygehus, 89 år.

Erik Malmmose blev født i Faaborg og havde rødder til Malmmosegården

i Horne men flyttede senere i barndommen med familien

til Odense. Hans store interesse for flyvning førte til, at han

allerede i 1938 fik certifikat til svævefly. Han byggede eget fly,

som han fløj med fra Marslev Flyveplads.

Erik Malmmose gjorde militærtjeneste i Haderslev, hvor han blev

uddannet som maskingeværskytte og senere som kornet og

løjtnant. Han deltog i kampene i og ved Haderslev 9. april 1940.

Senere under krigen blev Erik Malmmose overført til Odense til

organisering af modstandsbevægelsen og blev våbenmodtagerleder

under navnet ”Lille Erik”.

Erik Malmmose blev i 1943 under generalstrejken gift med nu

afdøde Hedvig Malmmose, og hun blev fra første dag hans faste

makker i Modstandsbevægelsen under dæknavnet ”Heddy”,

hvilket hun beholdt resten af livet.

Erik Malmmose ville egentlig være gået officersvejen, men opgav

og var i stedet nogle år nivellør ved Geodætisk Instituts fynske

afdeling.

I 1947/48 lykkedes det Erik Malmmose at blive landets første

civiluddannede erhvervspilot. I et tidsskrift fra USA havde han

læst om landbrugsflyvning (sprøjteflyvning) og startede dette i

samarbejde med en nordfynsk godsejer.

I 1949 ophørte samarbejdet, og Erik Malmmose blev derefter

selvstændig erhvervsflyver med base i Beldringe Lufthavn. Der

var opgaver nok med sprøjtning af marker over hele landet, og

senere blev det også til en del opgaver i udlandet, bl.a. sprøjtning

af bomuldsmarker i Sudan.

14

Vi skilter med vores interesse ...

Ole Lindhardt har brugt fotoøjnene godt på sine ferier i år.

Begge disse skilte fra hhv. Tyskland og Italien har stærke relationer

til vores altomfattende aeronautiske interesse.

I 1957 flyttede han og hustruen til Ebberedholm på Horne Land

og fire år senere til et mindre landbrug, Egemarkslund i Egsgyden,

hvor han etablerede en start- og landingsbane.

Erik Malmmoses sidste fly var en Piper Cub fra Anden Verdenskrig.

Hans sidste flyvetur var 9. juli 2003, hvorefter han

kort før sin 85 års fødselsdag deponerede sit flycertifikat. Han

var indtil da landets ældste aktive pilot. Han nåede således

også at tage et flot luftfoto over Sundbrinken i Faaborg, hvortil

han og hustruen var flyttet.

Afdøde mistede sin hustru i 2003, men efterlader sønnerne

Claus og Otto, der bor i Sdr. Bjert ved Kolding og Torø Huse

ved Assens, svigerbørn, tre børnebørn og tre oldebørn.

(klip fra Fyns Stiftstidende / Kristeligt Dagblad)

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009


Medlemsannoncer

Turbulent D31, årgang 1969

Timer total: 1760

Motor: VW, MOGAS/AVGAS

Standard LDB gældende til 2010

Velholdt, en ejer (bygger), aldrig havareret, altid i hangar.

Inkl.. nedtaget hangar (som samlesæt).

Pris: 70.000 kr.

Henv. Niels Kristensen 57641127 oy-bmc@vip.cybercity.dk

1976 Reims C-150M OY-CPR

Årgang 1976 - TT 5506

Rolls Royce 0-200A 100 HK - 80 timer siden 0-stilling.

Ny propel.

Com/Nav med stand-by -

Transponder mode C - Intercom - Vor

Avionics master switch.

Tidl. godkendt til Nat-VFR.

Long-range tanke - 38 gallons.

Noise certificate.

Velholdt - altid i hangar (Stauning)

Prisidé - 200.000,-

Henv. Eli Kokholm, Ringkøbing 9732 1693

Årbog 2009

udkommer sammen med næste Oscar Yankee i april.

Har du skiftet e-mail adresse siden sidst - eller ikke før

oplyst den til klubben - send kasserer Ib Bentzien en

mail på ibbentzien@kzclub.dk så dine klubfæller nemmere

kan komme i kontakt med dig.

Informer også gerne om, hvilket fly/registrering du evt. er

ejer af.

Thorbjørn Brunander Sund

Ansvarshavende redaktør / Layout

Søndervang 13, 6862 Tistrup 2290 1918

thorbjoernbrunandersund@kzclub.dk

Knud Høgh Jørgensen

Flyvesikkerhed / Øerne / Korrektur

Krogager 47, 2670 Greve 4360 0365

knudjoergensen@kzclub.dk

Erik Gjørup Kristensen

Jylland

Bådsgårdvej 88, Hald, 7840 Højslev 30491172

erikgjoerupkristensen@kzclub.dk

Ole Lindhardt

Artikler / Sjælland / Annoncer / Layout

Husebyvej 22, 3200 Helsinge 3136 3193

olelindhardt@kzclub.dk

Bjarne Gren

Avedøre / Kontakt til trykkeri

Kløvertoften 89, 2740 Skovlunde 4484 3464

bjarnegren@kzclub.dk

Jane Hermansen

Bestyrelsen

Marbæk Skovvej 6, 4873 Væggerløse 5417 4001 / 2090 3752

janehermansen@kzclub.dk

Fælles mailadresse

oscaryankee@kzclub.dk

Disclaimer: Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis er udtryk for klubbens/

bladets holdninger, men står for de enkelte forfattere/bidragyderes egen regning.

ISNN 1603-0494 Tryk - Øko-Tryk, Astrup 96940411

w w w . k z c l u b . d k

KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse

Jane Hermansen

formand

Marbæk Skovvej 6, 4873 Væggerløse 5417 4001 / 2090 3752

janehermansen@kzclub.dk

Jes Franzen

næstformand

Dyrhøjvej 20, Egens, 8410 Rønde 8636 3452

jesfranzen@kzclub.dk

Ib Bentzien

kasserer / medlemsservice

Høstbuen 65, 2750 Ballerup

ibbentzien@kzclub.dk

Gert Dalgaard

sekretær

2073 3463

Stabelvej 9, Haarby, 8660 Skanderborg 8695 0595

gertdalgaard@kzclub.dk

Egon Møller

Tværvej 35, 6880 Tarm 9737 2833 / 2125 9702

egonmoeller@kzclub.dk

Torben Schou

Eschrichtsvej 37, 2500 Valby 3617 7490 / 4060 7490

torbenschou@kzclub.dk

Allan Jensen

Skovagervej 5, Dejbjerg, 6900 Skjern 5122 9297

allanjensen@kzclub.dk

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 15


v/ chaptersekretær Kaj Weldingh

Nørretoft 16, 6400 Sønderborg

7446 8156 / 4wings@stofanet.dk

16

Returadresse - Høstbuen 65, DK - 2750 Ballerup

Gengivet med velvillig tilladelse fra Storm P-museet

P

R

O

J

E

K

T

H

J

Ø

R

N

E

T

Projektnyt

Der er i denne omgang ikke anmeldt nye projekter eller indkommet

ansøgninger om prøveflyvetilladelse eller NF (National Flyvetilladelse).

XLDB- NF

Som nævnt i sidste nummer er den gamle betegnelse XLDB nu

blevet erstattet af NF, National Flyvetilladelse. Fly på XLDB vil,

når de næste gang foretager det 3-årlige eftersyn og har indsendt

formularerne F/9 og F/10 til chaptersekretæren, få udstedt

en National Flyvetilladelse af SLV, som de så i fremtiden skal

flyve på.

En del fly flyver i øjeblikket på en midlertidig forlængelse af prøveflyvningstilladelsen

for hele Copenhagen FIR i afventning af

udstedelsen af XLDB. Når tiden kommer, vil disse fly naturligvis

ikke få udstedt et XLDB, men en NF.

Two Weeks to taxi

Jeg skrev i sidste nummers projekthjørne, at Glasairs program

”Two weeks to taxi” ikke ville kunne accepteres som et projekt

under BL 2-2. Det fik medredaktør og Glastar-bygger Knud Høgh

Jørgensen lidt op på mærkerne, og han gav i samme nummer af

bladet udtryk for, at Projektudvalget havde en ”middelalderlig ”

holdning til denne sag.

Lad mig citere Byggehåndbogens afsnit C/7-2, hvor der bl.a.

står: ”Fremmed værksted må anvendes til diverse specialarbejder

(f.eks. svejsning, drejning, fræsning) efter aftale med VKkontrollanten”

og videre ”En bygger må anvende en certificeret

mekaniker til udførelse af specialarbejder af større eller mindre

omfang” og endelig ”Det skal understreges, at brug af fremmed

værksted eller arbejdskraft kun må benyttes til diverse specialarbejder

af forholdsvis begrænset omfang. Hovedparten af byggearbejdet

skal udføres af byggeren personligt.”

Så vidt reglerne, som altså simpelthen udelukker denne form for

flybyggeri. Jeg mener også, at vi er lidt vel langt ude, hvis man

kalder det hjemmebygning at bygge det meste af et fly på en

fabrik sammen med professionelle folk.

Hvad bliver så det næste?

”Two weeks to taxi” i dag, “three weeks to take off” i morgen?

Knud mener også, at vi her i DK er ”milevidt bagefter eksempel-

vis svenskerne på eksperimental-fly området”. Det kan jeg slet

ikke skrive under på. Den fælleseuropæiske organisation EFLE-

VA, der varetager amatørbyggede flys og veteranflys interesser

overfor EASA, har for nylig lavet en sammenligning af regler for

hjemmebygning i de forskellige lande, hvoraf det fremgår, at de

danske regler faktisk er nogle af de bedste og mindst restriktive.

For at nævne et enkelt eksempel er det kun Danmark og Østrig,

der tillader en største vægtgrænse på 2730 kg. Alle andre har en

lavere grænse, Sverige 1500 kg, England kun 910 kg (og max

260 HK). Visse lande som Portugal og Tjekkiet har slet ingen

regler for hjemmebygning (hvilket indebærer, at alt nærmest er

forbudt), og de ganske få hjemmebyggere må selv føre den ulige

kamp mod bureaukratiske og modvillige myndigheder.

Det er rigtigt, at man ikke i Danmark som f.eks. i Sverige kan

importere et hjemmebygget fly fra f.eks. USA. Det er naturligvis

en begrænsning, men vel egentlig en god ting. Her i landet har

man jo en vis kontrol med, at flyene bliver forsvarligt bygget. Den

kontrol har man ikke i USA. Det er måske en af grundene til, at

60 mennesker har mistet livet i hjemmebyggede fly derovre på

12 måneder. Der er mangt og meget, man som privatpilot gerne

så ændret, men vores amatørbyggeregler synes jeg bestemt

ikke, at der er noget i vejen med.

Rygflyvningskarburator

I min artikel om Acro Sport i sidste nummer af bladet skrev jeg,

at jeg ville installere en Bendix Stromberg PS-5C trykkarburator.

Da nogen måske undrer sig over, hvad det dog er for en svend,

bringes her en forklaring.

Hvis man ikke vil nøjes med ”gentleman aerobatics”, men ønsker

at flyve på ryggen og lave inverterede manøvrer, duer det ikke

med en almindelig svømmerkarburator. Den vil straks lukke for

benzinen, når den vendes på hovedet. Derfor må man enten

have en motor med benzinindsprøjtning eller benytte en speciel

rygflyvningskarburator. De fleste anvender i dag en ”Ellison

Throttle Body Injector”, som også et par hjemlige byggere har

installeret i deres fly. Før Ellisonen kom på markedet for omkring

en snes år siden, var den ovennævnte PS-5C karburator lige

sagen - i hvert fald for amerikanske kunstflyvere med Lycoming

motorer. Denne, der arbejder efter et helt andet princip end Ellisonen,

er en såkaldt trykkarburator, som skal have benzinen

tilført ved et højere tryk end en normal karburator, og den arbejder

ved hjælp af et system af membraner. Det er et interessant

og temmelig kompliceret apparat, og selv om jeg er i besiddelse

af en udmærket manual, måtte jeg ved læsningen flere gange

køle hjernen med våde håndklæder, før jeg helt forstod, hvordan

den virkede. Nu har jeg så glemt det igen. Sådanne karburatorer

var originalt installerede i fly som Bonanza, Navion, Cessna Bird

Dog m.fl. men har nu været ude af produktion i mange år. Mit

eksemplar (købt på E-bay) er i fin stand, men det skal desværre

alligevel igennem en ret bekostelig overhaling i USA, før det kan

benyttes, da membranerne har det med at tørre ud og blive skøre

ved opbevaring. Overhalingen koster faktisk mere end en helt

ny Ellison, så lidt fjollet er det jo. Men hvad - det er det jo også at

bygge et åbent biplan, når man kan sidde lunt og rart inden døre

i en PA-28.

KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009

More magazines by this user
Similar magazines