download 1/2010 - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

download 1/2010 - KZ & Veteranfly Klubben

1‐2010

Oscar Yankee 1‐2010 |


"Don Sheldon is the unchal‐

lenged guardian angel of

the mountain climber and

downed aviator in distress


his story is a rare opportuni‐

ty for those who place the

quest for high adventure

above all other worthy en‐

deavors."

L.A. Herald, examiner

… og et par norske fly‐ski

På nettet fandt jeg desuden det smukke foto, som er gengivet til højre ‐

en stemningsmættet scene fra vores norske broderland af Auster J1 LN‐

BFV (familien Håkensen fra Kjeller har mindst én gang haft dette fly med

i Stauning til rally).

FORSIDEN ‐

AVG på fjordisen

Den kolde vinter har givet Stau‐

nings kuld af Piper Cub’er mulig‐

hed for at lande på den tilfrosne

Ringkøbing Fjord.

Læs mere om vinterflyvning inde i

bladet!

Foto: Henrik Gabs‐Pedersen

2 | Oscar Yankee 1‐2010

SKI‐flyvning i Alaska

af Thorbjørn Brunander Sund

Da jeg på internettet fandt det storslåede billede,

som er gengivet til venstre, fik jeg lyst til at grave lidt

i historien bag.

Talkeetna Air Taxi er et flyveselskab med base i Ala‐

ska. Det blev stiftet af bush‐piloten Donald Sheldon

(1921‐75). Som 17‐årig forlod han sin hjemstavn i

Wyoming og søgte eventyret i Alaska. Under 2. ver‐

denskrig fløj han som skytte i en B‐17 besætning og

fik Distinguished Flying Cross for sine 26 missioner.

Netop hjemvendt fra den europæiske slagmark blev

han pionér indenfor udviklingen af teknikker til glet‐

scher‐landinger omkring Mount McKinley (Denali

National Park). Flyvningerne omfattede landsætning

af bjergklatrere ved Base Camp i 7.200 fods højde,

nedkastning af forsyninger til teltlejre, evakuering af fiskere og jægere

samt luftfotografering – bl.a. med den legendariske kartograf Bradford

Washburn. Desuden deltog han med livet som indsats i talrige rednings‐

aktioner. Flyflåden bestod af Piper Super Cub, Cessna 180 og Aeronca

Sedan med alle de typer understel, som er relevante i et område med

sne, is, vand og dirt‐strips.

Donald Sheldons spændende liv er grundigt beskrevet i James Greiners

bog ”Wager with the wind”, som nok hos læseren skulle formå at holde

den værste søvnighed fra livet. I det hele taget keder man sig aldrig ved

at læse om bush‐flyvning og se den på film.

I dag flyver Talkeetna Air Taxi med Cessna 185, Beaver og Otter – pri‐

mært for turister og bjergbestigere – og har i øvrigt samarbejde med

omkring 10 andre flyfirmaer i området. De har haft intensivt samarbejde

med National Geographic og Discovery Channel om nogle af verdens

flotteste TV‐serier fra Alaska.

Firmaets hjemmeside www.talkeetnaair.com kan få tænderne til at løbe

i vand på de fleste naturelskere og flyveentusiaster, så kik forbi dér.

Hvis du er blevet nysgerrig, kan jeg anbefale at lægge vejen forbi

www.youtube.com og søge på Talkeetna og Bradford Washburn – så har

du storslået flyrelateret underholdning nok til en times tid.

Næste Oscar Yankee udkommer omkring 15. august.

Deadline for materiale er 1. juli.


Bestyrelsen

(indtil generalforsamlingen 11/6‐2010)

Jane Hermansen formand

Marrebæk Skovvej 6, 4873 Væggerløse

5417 4001 / 2090 3752 jkhe@regionsjaelland.dk

Jes Franzen næstformand

Dyrhøjvej 20, Egens, 8410 Rønde

8636 3452 jesfranzen@mail.dk

Egon Møller

Tværvej 35, 6880 Tarm

9737 2833 / 2125 9702 falke@falke‐auto.dk

Allan Jensen

Skovagervej 5, Dejbjerg, 6900 Skjern

5122 9297 hr.ms883@hotmail.com

Bent Toft

Ribesvej 2, Rindum, 6950 Ringkøbing

9732 5464 btt@vestas.dk

FORMANDEN har ordet

Jane Hermansen

I

sne står urt og busk i skjul,

det er så koldt derude….

Overskriften har i sandhed præget de sidste måneder, idet mange af

vore flyvemaskiner har måttet forblive i hangarerne rundt omkring.

Da vejret har budt på indendørs sysler, har bestyrelsen således også fået

gang i indretningen af klubhuset. Der er opsat hylder i reservedelsrum‐

met og anskaffet brandsikre skabe til opbevaring af KZ‐tegningerne. Nu

bliver der arbejdet på at få scannet de gamle tegninger hurtigere, så de

også kan opbevares digitalt for fremtiden.

KDA‐sagen er afsluttet. Klubben kan ikke få direkte medlemskab af KDA,

idet DMU har modsat sig dette – læs mere andetsteds i bladet.

Rallyplanlægningen er i gang. Årets tema bliver hjemmebyggede fly. Jeg

håber, at mange vil benytte chancen til at vise deres fly frem ved rallyet.

Det må desværre konstateres, at interessen for at deltage i arbejdet for

at holde klubben i gang er dalende, hvilket der må tages stilling til ved

den kommende generalforsamling.

Af glædelige ting kan nævnes, at

• tidligere års underskud på rallyet er vendt til overskud

• Bent Esbensen er udnævnt som ambassadør for EFHA

• klubben allerede har fået 17 nye medlemmer i år.

Vi har modtaget 4 flotte indholdsrige klubblade Oscar Yankee i 2009, og

hjemmesiden kzclub.dk vil i 2010 få et komplet make‐over.

Nu er det blevet lysere i vejret. Både stæren og viben er kommet.

Ifl. aktivitetskalenderen bliver der budt på mange muligheder for at få

rørt flyvemaskinerne i både ind‐ og udland.

Jeg vil ønske alle et godt flyvende 2010 !

Medlemskab ‐ 400 kr./år

(>65 år ‐ 275 kr.)

Kontakt medlemsservice

jkhe@regionsjaelland.dk

Palle Jørgen Christensen

Søbakken 14, 8800 Viborg

8667 4048 / 2126 3674 pallejc@mail.dk

Thorbjørn Brunander Sund sekretær

Søndervang 13, 6862 Tistrup

2290 1918 brunander@gmail.com

w w w . k z c l u b . d k

Redaktionen

(pr. 15/4‐2010)

Knud Høgh Jørgensen

Krogager 47, 2670 Greve

4360 0365 kjpilot@mail.tele.dk

Jane Hermansen

Marrebæk Skovvej 6, 4873 Væggerløse

5417 4001 / 2090 3752 jkhe@regionsjaelland.dk

Ole Lindhardt

annonceansvarlig

Husebyvej 22, 3200 Helsinge

3136 3193 ole@lillebakkegaard.dk

Mailadresse til redaktionen

oscar.yankee.redaktion@gmail.com

(højkapacitetsmail—25MB pr. mail)

Layout:

Thorbjørn Brunander Sund

2290 1918 brunander@gmail.com

ØKO‐TRYK, Astrup 9694 0411

ISNN 1603‐0494

REDAKTØRENs klumme

Thorbjørn Brunander Sund (ansv.)

J

a, det var en lang vinter at komme igennem, men jeg hører nu fra

tid til anden en rækkemotor i luften over min lille have ude vestpå ‐

og glæder mig over lyden.

Efter en kraftig optrapning af mit lønnede arbejde som VUC‐lærer og

temmelig mange gøremål i forbindelse med sygdom i nærmeste familie

har jeg måttet konstatere, at bladet ikke har kunnet få den fornødne

prioritet.

Da jeg samtidig har påtaget mig andre presserende opgaver for klubben

‐ ikke mindst scanningen af de mange gamle arkivæsker med original‐

tegninger til KZ‐flyene samt opstart af helt nyt klub‐website senere på

året ‐ har jeg valgt at være realistisk og udtræde af redaktionen, men

fortsætter med at lave lay‐out. Det giver anledning til ændrede procedu‐

rer og udgivelsestidspunkter, der redegøres for andetsteds i bladet.

Gør den kommende redaktion en stor tjeneste ved at bidrage med din

store eller lille historie. Der bedes ikke om indlæg af romanstørrelse ‐

måske bare et interessant historisk billede, en anekdote eller beretning,

et teknisk tip eller andet, der vedrører veteran‐ og hjemmebyggede fly.

Jeg siger stor tak for vores samarbejde hidtil ‐ både i redaktionen og

med Jer medlemmer/interessefæller ‐ og håber at få frigjort tid og ener‐

gi til at komme mere rundt og møde det flyvende folk (som ikke‐pilot er

det jo trods alt det at se engagerede mennesker og fly gå på vingerne,

der holder interessen i live mere end skrivebordsarbejde).

Der vil også blive afsat mere tid til at varetage de professionelle video–

og fotoopgaver, som jeg har for verdens største dedikerede aviation

mediebureau, AirTeamImages.com, hvor I kan se mange af Jeres fly

repræsenteret.

Vi ses til et forhåbentligt meget spændende rally i Stauning 12. juni !

4 numre årligt

Udkommer 15/1 15/4 15/8 15/11

Deadlines 1/12 1/3 1/ 7 1/10

DISCLAIMER

Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis

udtryk for klubbens / bladets holdninger, men står for

den enkelte forfatter / bidragyders egen regning.

ANNONCERING

medlemmer

Ethvert medlem kan gratis indrykke sin flyrelaterede

annonce med billede. Ønskes annoncen bragt mere

end én gang, bedes medlemmet henvende sig på ny.

Ved flysalg angives standard‐data om airframe, mo‐

tor, instrumentering, vedligehold m.m.

virksomheder

Materiale fremsendes som RGB eller usepareret

CMYK i en PDF‐fil (225 dpi) ‐ eller efter aftale.

Priser 2010 (ekskl. moms): 1 helside: 2500,‐ | ½ side

(tværformat) 1380,‐ | ¼ side 775,00 | Farve tillæg

500,00 | Rabat ved 4 indrykninger i samme format:

10 %

ARTIKLER m.m.

Uopfordrede bidrag er velkomne.

Fremsendes elektronisk ‐ gerne ledsaget af illustratio‐

ner i digital form (vedhæftede JPEG‐filer).

Billeder, indsat i mails i miniformat uden at være

vedhæftet i original størrelse, kan IKKE anvendes.

Vi trykker i 225 dpi, og billeder skal derfor være min.

70 pixel pr. gengivet centimeter.

Oscar Yankee 1‐2010 | 3


CUBS on ice

af Jakob Møller, Henrik Gabs‐Pedersen & Bent Toft

Efter ca. 1 ½ måned med sne og frost begyndte Danmarks største

flyveplads så småt at tage form. Og mens andre flyvepladser ikke

foretrækker is på banen, var det lige netop det, vi hungrede efter ‐

og endda så meget som muligt!

For jer, der ikke lige ved det, taler jeg om Ringkøbing Fjord, som

den seneste tid har ageret legeplads for bilkørsel, skøjteløb og

endda flyvning! De første til at begive sig ud på isen var Allan Jen‐

sen og Carsten Larsen fra Stauning. Allan fløj op i højderne, hvoref‐

ter Carsten hoppede ud i faldskærm og landede på Ringkøbing

fjord. Derefter landede Allan på isen, samlede Carsten op og fløj

tilbage til Stauning. ”Just another day at the office!”

4 | Oscar Yankee 1‐2010

Nogle dage efter foretog Allan endnu en landing på isen ‐ denne

gang med TV på plads (se mere på www.tvmidtvest.dk/indhold/fly‐

landede‐paa‐isen).

Nogle uger senere skulle det prøves igen! Det lykkedes at samle 4

Piper Cubs til træf på isen ud for Skaven – ca. 5 miles syd for Stau‐

ning, hvor min far (Egon Møller) ejer et sommerhus. Der stod min

mor klar med kaffe og kage til de frysende piloter samt passagerer,

og efter vi havde taget nogle billeder, fløj vi tilbage til Stauning.

Selvom jeg hele vinteren har glædet mig til sommeren (og i øvrigt

stadig gør det), var det en god oplevelse, som ikke nødvendigvis

kan gentages foreløbigt. Sidst, der ”frivilligt” var fly på fjorden, var i

vinteren 1986.


Oscar Yankee 1‐2010 | 5


tekst & fotos ‐ Jørgen Skov Nielsen / Poul‐Jørgen Christensen

Der var engang, som alle eventyr starter, at man fløj med ski

monteret på diverse flyvemaskiner i Danmark. Denne herlige

form for flyvning har man også kunnet hygge sig med i denne

vinter.

Da skaren af disse prægtige mænd, der trodser sne og kulde for

at lande på ski i stedet for hjul, bliver stadig mindre, vil jeg for‐

tælle lidt om flyvning med ski. De sidste mange år har det af kli‐

matiske grunde været meget småt med mulighederne for at flyve

med ski på.

I 1978 var der så meget sne, at Jens Toft blev inspireret til at

finde et sæt ski frem fra gemmerne. Det var ski, oprindeligt frem‐

stillet til montering på KZ fly. De var udstyret med træmeder

påmonteret et svejset rørstel for montage på flyets hjulaksler.

Jens og drengene havde gjort deres forarbejde, inden de kom til

Stauning. For at holde skiene i korrekt stilling under flyvning og

landing monteredes nogle kraftige ”elastikker” på forenden af

skiene. Disse gummibånd var fremstillet af slangen fra en traktor,

skåret op i strimler – men det virkede fortrinligt, viste det sig

senere. Flyet som blev brugt til første forsøg med ski, var en Pi‐

per PA‐18. Skiene blev monteret, alle vinkler og wirelængder for

sikker flyvning kontrolleret, og alt var klart til start. Ingen i Stau‐

ning havde på det tidspunkt nogen erfaring i flyvning med ski. Én

skulle jo være den første, og efter en vellykket første flyvning

blev jeg nærmest revet ud af flyveren, og alle fik det prøvet.

Skilanding, Lyngs, Limfjorden

6 | Oscar Yankee 1‐2010

SKI‐flyvning i Danmark

Flyvevåbnet havde udfaset alle Chipmunk, og det forlød, at der til

hvert fly var et sæt ski. Entreprenør Serup Olesen i Brande havde

på auktion købt alle disse ski, der viste sig at være amerikanske,

godkendt til blandt andet Piper Cub, og hurtigt blev alle solgt og

fordelt over det ganske land.

Tilbage i de ”rigtige vintre” var det muligt at fotografere 4 stk.

Piper Cub parkeret midt på Ringkøbing Fjord. En dag spiste pilo‐

terne frokost på cafeteriaet i Stauning havn. Flyene blev landet

på fjorden og taxiede ind ad sejlrenden og holdt ”fortøjet” langs

havnekajen. En lørdag havde Bendy Poulsen indbudt til kaffe i

Lyngs, og imens var 5 stk. Piper Cub parkeret på Limfjordens is.

Flyvning med ski er en speciel form for flyvning, der kræver speci‐

elle teknikker. Sne er ikke kun sne. Forskellen på at starte og

lande i 20 cm frostsne, hvor landingen føles, som har man en af

Larsens de bedste dyner UNDER sig til flyvning på våd tøsne, er

markant. Tænk også på de små fly, som opererer i Alperne! Hvert

år i januar holder EAA et Skiplane Fly‐in på Pioneer Airport i Osh‐

kosh, hvor 20‐30 fly plejer at deltage.

Det er sikkert, at skiflyvning giver en masse sjov flyvning, flotte

naturoplevelser og en kold næse!


Skilanding, Ringkøbing Fjord

Oscar Yankee 1‐2010 | 7


af Knud Høgh Jørgensen

Vincents trilogi kan man kalde de nu i alt tre udkomne bøger, som doku‐

menterer et langt og spændende liv med konstruktion og prøveflyvning

af en mængde tænkelige, og utænkelige flyveapparater. Den tredje bog,

”Med livet som indsats”, der udkom i 2009, var egentlig tænkt som en

afslutning på beretningerne om et usædvanligt liv med flyvning, men

man kan jo ikke bare sætte sig i sin sofa og lade livet og tankerne gå i

stå. Vincent Seremet, som for mig at se, er som en kat med ni liv, har

rejst sig igen som en anden Fugl Fønix og har opnået nye resultater, som

ingen anden (måske alligevel han selv inderst inde) havde drømt om.

Det er ikke meningen, at jeg her vil beskrive alle Seremets flyveappara‐

ter, såsom ryghelikopter, autogyro, motoriseret katapultsæde, luftbæl‐

te, motoriseret faldskærm, kængurubælte og raketvinge samt afprøv‐

ningen af disse, for det gør han meget bedre selv i sine bøger. Der kom‐

mer i øvrigt snart et tillæg til den seneste bog, så læserne kan få en før‐

stehåndsberetning om Seremets flyvninger med sine nyeste raketdrevne

Turbovinger. Jeg sad for nylig sammen med Vincent i hans hyggelige

stue, og mens vi nød en kop kaffe med kage til, fortalte han om de eks‐

perimenter, der gik forud for, og om sin højhastighedsflyvning med Tur‐

bovinge WS‐38.

”Jeg havde jo en ubehagelig oplevelse med Fantomvinge 2 (WS‐35). En

ny raketmotor var blevet udviklet, og den første flyvning med den var

nær gået galt. Jeg havde vingen spændt på ryggen og sprang ud fra

transportflyet i 4000 meters højde, hvor jeg hurtigt fik stabiliseret vin‐

gen. Så startede jeg raketmotoren og fik omgående et ordentligt spark

bagi. Hastigheden blev så voldsom, at jeg slet ikke kunne styre vingen.

Jeg kørte rundt som en propel og gik opefter, og lige pludselig kunne jeg

ikke huske noget. Min fotopilot så fra sit fly, at jeg bare fløj skråt opefter

og forsvandt af syne. Lidt efter så han, at jeg styrtede ustabilt mod jor‐

den. Men heldigvis foldede faldskærmen sig ud, og jeg landede på jor‐

den. Jeg var dog helt groggy og ved ikke, hvordan jeg fik udløst min fald‐

skærm.

Senere fortalte ingeniørerne mig, at de ville ændre på raketmotoren, så

8 | Oscar Yankee 1‐2010

Vincent

Seremet

flykonstruktør og

experimental testpilot

Turbovingen WS‐38 med stabiliserende forvinge

Vincent Seremet med WS‐19 autogyro fra James Bond‐

filmen ”You Only Live Twice”

den det første minut ville gå på halv kraft. Næste flyvning med den mo‐

dificerede motor gik perfekt med fuld kontrol over styringen. Så vidt så

godt. Men jeg besluttede, at jeg ville stoppe med disse tests, idet jeg

følte, at mit skelet ikke helt kunne følge med længere. Jeg havde det i

øvrigt ikke godt i længere tid bagefter, og flyvemedicinerne mente, at

jeg var blevet skudt så højt op af raketten, at jeg havde fået en slags

dykkersyge.

Efter seks måneder var jeg helt ude af mig selv og gik rundt som en løve i

et bur, fordi der ikke var noget ordentligt at give sig til. Heldigvis ringede

min gamle ven, ingeniør Lundström, og inviterede mig til Sverige. Samta‐

lerne dér endte med, at jeg accepterede at fortsætte med udviklingen af

den Turbovinge, som jeg tidligere havde planer om. Jeg skulle tegne og

beregne vingen, og Lundström skulle skaffe en motor og få vingen byg‐

get. Jeg ville med denne vinge springe fra store højder og lave dyk med

høj hastighed. Vingen blev bygget og testet i vindtunnel.

I mit første spring med denne vinge (uden motoren i gang) var jeg i stabil

flyvning med det samme. Jeg lavede et kraftigt dyk og fik hurtigt stor

fart på og lavede drej til begge sider. Jeg trak flapsene (disse er en slags

kombinerede balanceklapper og højderor – elevons) opad og sluttede

med at lave et loop. Så tog jeg farten af, udløste faldskærmen og gled

stille ned mod jorden. Jeg lavede endnu en test af Turbovingen og med

endnu højere hastighed. Det var så meningen, at jeg skulle prøve vingen

med raketmotoren tændt, men man havde fundet en alvorlig fejl på den

motor, vi havde, så der blev efter nogen tid frembragt en modificeret

type. Da jeg så sprang ud med den og fik den tændt, gav det et ordent‐

ligt brag og et flammehav. Jeg kunne mærke, at jeg blev varm om bene‐

ne. Efter landingen var jeg lidt rystet og groggy, og mine støvler var helt

brændt. Jeg sagde til de andre, at jeg følte, at det var stressende men

alligevel en sjov oplevelse, og at jeg nok ikke ville flyve mere med raket‐

vinger.

Jeg fik det derefter alligevel igen som en løve i et bur, og min tidligere

direktør foreslog, at jeg skulle arbejde videre med det ”Kængurubælte”,

som jeg tidligere havde været i gang med. Jeg hev de gamle tegninger

frem og fik gang i WS‐37 projektet.


MEN da min ven, ingeniøren, så ringede og fortalte, at nu havde man en

ny type raketmotor på lager, så kunne syv vilde heste ikke stoppe mig.

Jeg konstruerede et nyt vingeprofil, som blev afprøvet i vindtunnel i

Frankrig, og jeg havde en drøm om at flyve over 500 km/t med denne

deltavinge (WS‐38), som var anderledes end de foregående, idet den

havde en stabiliserende forvinge. Da jeg i november 2009 i stor højde og

med iltmaske sprang ud med den og tændte raketmotoren, gav det et

ordentligt knald og et kæmpetræk i selerne. Jeg havde en fartmåler i

hjelmen og i dykket kom jeg en del over 500 km/t.

Men pludseligt sagde det knæk, og jeg fik et ordentligt drag over nak‐

ken. Hvad var der sket? Jeg afprøvede mine ”flaps”, og de virkede godt

nok, så jeg kunne styre apparatet, og jeg lavede faktisk også et loop.

Men på vejen ned tænkte jeg på, om min faldskærm på vingens overside

mon havde taget skade, og jeg tænkte på min familie. Så trak jeg med

bange anelser i udløseren til faldskærmen, og hvor blev jeg glad, da jeg

mærkede rykket i selerne ‐ faldskærmen havde foldet sig ud.

Nede fra jorden havde mine hjælpere fulgt flyvningen og spurgte nu,

hvad det var for et ”stunt”, jeg havde lavet? Så opdagede de, at forvin‐

gen var knækket, og snakkede ikke mere om stunt..

I februar i år har jeg så været oppe igen med WS‐38. Turen gik fint, men

jeg holdt mig til en lavere hastighed end sidst.” Vingen duer altså, og det

har ikke nogen operationel værdi at flyve over 500 km/t. Da denne vinge

er til militært brug, må jeg ikke give detaljerede oplysninger om den”.

”Hvad nu, for du kan jo ikke bare sidde stille resten af livet?”

”Nej, og derfor har jeg snakket med nogen, som kunne være interesseret

i at få en videreudvikling af min autogyro, WS‐19 fra 1976, sat i produk‐

tion. Det bliver i givet fald nok en to‐sædet version med kraftigere tårn‐

konstruktion og kulfiber‐rotorblade. Måske skal det være således, at

køberne skal lave noget af arbejdet selv?”

Ja, Vincent er altså ustoppelig. Måske kommer der en Seremet konstruk‐

tion som hjemmebyggerfly under Bl‐2‐2 ordningen, og skulle James

Bond få brug for en af de nye autogyroer fremover i en film, så vil der

givetvis stå Seremet på den også. Nogle af de komponenter, der blev

brugt i den første James Bond autogyro i filmen ”You only live twice”,

havde Vincent fremstillet i sit værksted hjemme i Greve.

Vincents liv har været begivenhedsrigt og ”halsbrækkende”, men der

har, ifølge ham selv, aldrig været tale om dumdristighed, men om

Med WS‐37 ”Kængurubæltet” kan man lave særdeles høje hop

”calculated risk”.

Testpiloter er, ifølge amerikanerne, ”The Right Stuff”. Vincent er ”The

Right Stuff”, og han fik ‐ velfortjent ‐ luftfartspokalen i 2005.

Det sætter Vincent Seremets bedrifter yderligere i kontrast, at han til

sommer fylder 80 år! I den anledning skal der fra Oscar Yankee’s redak‐

tion lyde et HJERTELIGT TILLYKKE!

Seremets tre bøger, som absolut kan anbefales

Oscar Yankee 1‐2010 | 9


Aktivitetskalenderen 2010

8. – 9. maj

KZ & V ‐ Forårstur til Drejø.

Overnatning i hytter. Mad på Kroen. Tilmelding 10.4.

13.—16. maj

Chipmeet, Zoersel Air Field (nær Antwerpen), Belgien

Chipmeet 2010 promises to become a veritable aviation fiesta!

Not only will be we running the well established Chipmeet, where the

venerable DHC1 Chipmunk and their owners/pilots meet and engage in

many exciting flying activities. This year a group of Cirrus owners will

join the ranks to engage in formation flying under the leadership of our

expert instructors (they have flown a diamond nine already!). Further‐

more European C177 Cardinal owners are invited for an informal meet‐

ing during Chipmeet.

Hence a quite interesting mix of 1950's, 1970's and state‐of‐the‐art Gen‐

eral Aviation aircraft and their owners/pilots will be present at Chipmeet

for some good old fashioned style of real aviation fun.

More info at www.chipmeet.com

29. maj

Hjemmebyggermøde, Ringsted

6. juni

RDAF Åbent Hus, Flyvestation Skrydstrup

Forvent et brag af et airshow i anledning af Flyvevåbnets jubilæum og

følg programmet på www.danishairshow.dk

10. ‐ 13. juni

KZ & V ‐ Rally & Generalforsamling

Se invitation og tilmelding andetsteds i bladet eller på www.kzclub.dk

19. juni

Fly‐in på Pøl‐Nordborg Flyveplads

I må gerne komme om fredagen og flyve hjem om søndagen.

Træffet bliver i lighed med, hvad vi afholdte i 2008.

Henv: Hans Jørgen Jacobsen, NordAls Flyveklub airjac@danbonet.dk

2. ‐ 4. juli

South Swedish Vintage Fly‐in 2010, Eslöv, Sverige

Læs mere i annoncen ved artiklen om Eslöv Airshow

3. – 4. juli

KZ & V ‐ Weekendtur / Sommerparty på Endelave.

Overnatning i telt. Medbring selv fortæring. Tilmelding senest 1.7.

3. ‐ 4. juli

Air Bremerhaven 2010, Bremerhaven, Tyskland

3. juli ‐ åbningsceremoni kl. 11 ved Überborgmesteren og ved flyveplad‐

sens chef : B.Sahr. Kl. 20 vil der være hangarfest i en "angenehmer

Atmosphäre" og " für das leibliche Wohl ist gesorgt".

Teltning på pladsen tilladt. Dersom en sportsbegivenhed er samtidig, vil

man opstille storskærme. www.flughafen‐bremerhaven.de

Vores turspecialist, Karsten B. Hansen, fortæller, at dette tidligere har

været et superhyggeligt arrangement. Hvis nogle får lyst til at flyve der‐

ned, vil Karsten gerne høre fra Jer på karstenbh@webspeed.dk da han

og fru Ilse så gerne vil deltage pr. autocamper.

10 | Oscar Yankee 1‐2010

7. – 16. august

KZ & V ‐ Sommertur til Sverige

Visingsö ‐ Stegeborg v/Götakanalen ‐ Siljansnäs (krebsekalas).

Tilmelding 15.07.

13. ‐ 15. august

Fly‐in, Schaffen‐Diest, Belgien

Et rigtig spændende fly‐in med foreløbig over 100 tilmeldte fly. Specielt

møde for alle fly designet af Stelio Frati (bl.a. Falco og Sia Marchetti SF‐

260). God forplejning, hvis du kommer flyvende dertil

Læs mere på http://flyin.dac.be

14. august

Veterantræf i Grønhøj

Kom og oplev en skøn dag på Hedens Golfklub med masser af skønne

fly, biler og motorcykler fra ”da far var dreng”.

Er du ejer af et veteran‐fly eller bil/motorcykel, er du velkommen til at

komme og vise dit eget eksemplar af slagsen frem.

Er du morgenfrisk, er der gratis morgenkaffe og rundstykker indtil kl.

10.30, for dem der kommer i veteranfly‐bil‐motorcykel.

Der vil i løbet af hele formiddagen være start og landinger med de ud‐

stillede veteranfly samt et mindre luftakrobat show med en af de gamle

maskiner. Musikalsk underholdning med kromanden i Grønhøj og hans

søster Lene. Der udloddes en tur over heden i et af de gamle fly. Der kan

købes mad og drikke på pladsen.

Hedens Golfbane Resenfeldevej 26A Grønhøj 7470 Karup J.

Hvis du vil deltage med et veteranfly, SKAL du i god tid kontakte Orla

Gravesen på orla.gravesen@post.tele.dk for organisering.

29. august

Aeronautisk Dag 2010, Avedøre Flyveplads

Fra kl. 10:00 ‐ 16:00. Kun inviterede fly kan lande på dagen.

Se mere på www.aaa‐avedore.dk

11. – 12. september

KZ & V ‐ Efterårstur til Weser‐Wümme (Bremen),

Tyskland.

Kontakt Jakob Møller på 2243 1992 for yderligere info.

Flyshowet, som blev besøgt af flere klubmedlemmer i 2008, kan på det

varmeste anbefales. Der er gode forhold for dem, der kommer i fly. De

opvisende fly er mere end spændende. Og det vil være en god gestus at

vise den lokale flyveklub, som meget generøst stiller et af årets rally‐

hovedattraktioner til rådighed (YAK‐11).

”Our airfield is owned by our own aeroclub ”Airbus Bremen

e.V.” (founded in 1960 as aeroclub Focke Wulff). If you like to arrive on

Friday, which a lot of airshow participants will do, we can arrange a nice

BBC in the evening. On Saturday night there will be a big hangar party.

Sleeping can be arranged near by the planes in tents. You can use the

bathroom facilities in our aero club. For guests who like to have more

comfort, we have a nice 3‐star hotel nearby (50‐90€ pr. night). Free bus

shuttle to the hotel.” (Nils Holtermann). Læs mere på den flotte hjem‐

meside www.flugtag2010.de

6. – 7. nov. 2010

KZ & V ‐ Debriefing i Rebild Bakker

Rebild Vandrerhjem. Tilmelding 1.10.2010

Tilmelding til KZ‐tur‐arrangementer:

John W. Andersen 5931 5797 jwa@post.tdcadsl.dk


EFHA

European Federation Historic Aviation

af Bent Esbensen, EFHA‐Ambassadør for Danmark

ambassador‐denmark@efha.eu

EFHA er en organisation, som har til formål at sikre, at flyvning med

historiske fly også i fremtiden vil kunne finde sted i Europa. Efter at EA‐

SA i høj grad har overtaget arbejdet med formulering af regler for regi‐

strering og vedligeholdelse af fly, er fokus i altovervejende grad på fly,

som bruges til offentlig lufttrafik. I den sammenhæng er de historiske fly

desværre blevet overset, så de ikke har fået et specielt lempeligt regel‐

sæt, udover at der – endnu da – eksisterer en fortegnelse over fly, som

er designet før en bestemt dato, og som ikke længere produceres

(Annex‐II). For disse fly ligger ansvaret for den tekniske kontrol hos de

nationale myndigheder; i Danmark er det SLV i stedet for EASA.

Vi i EFHA vil gerne arbejde for, at det også i fremtiden bliver sådan, at vi

har et fornuftigt og rimeligt regelsæt til regulering af flyvning med gamle

fly. Der er jo selvfølgelig stor forskel på at flyve opvisning med en DC3 og

at flyve turister til Mallorca med en B737. I det omfang, EASAs regler

bliver for ensartede, hvor f.eks. alle store fly skæres over én kam, vil det

sandsynligvis kun vare kort tid, før vi ikke længere kan se f.eks. B‐17 og

Spitfire i luften.

EFHA vil, til forskel fra andre foreninger med samme gode sigte, søge at

nå målet ved at påvirke dem, som laver reglerne ‐ politikerne. I første

omgang EU‐parlamentarikerne, men også de nationale parlamentarike‐

re. Hvis vi har støtte fra et stort antal vælgere i EU, vil politikerne være

tilbøjelige til at lytte. Derfor har vi brug for din støtte. Gå ind på

www.efha.eu og registrér dig. Det koster ingenting og forpligter dig ikke

til noget. Det er udelukkende en tilkendegivelse af, at du er enig i, at den

historiske flyvning i Europa skal bevares, så vi også i fremtiden kan glæ‐

de os over at se de gamle fly, hvor de hører hjemme ‐ I LUFTEN!

Interessante ting fra Internettet

DR 2 har sendt en seværdig temaaften om “Set fra oven”. Den indehol‐

der bl.a. en præsentation af landets meget dygtige luftfotograf Jan Kofo‐

ed Winther og historiske optagelser fra Sylvest Jensens luftfotografering

af danske gårde og ejendomme. Temaaftenen kan genses på nettet:

www.dr.dk/DR2/Temaaften/Udsendelser/lørdag/2009/07/

20090610150638.htm

TV2 bragte sidste år et fint klip om Chip‐Chaps formationsflyvning over

København i forbindelse med Roskilde Air Show. Specielt udtoningen er

ren “eye‐candy”. Det kan hentes på:

www.youtube.com/watch?v=4ZjnDBQEe1I

Et af vore medlemmer, Morten Larsen, er ved at opbygge en meget

informative hjemmeside om KZ‐flyene. Han efterlyser materiale om de

enkelte fly, så hjælp Morten, hvis du ligger inde med noget af relevans

for hans projekt. Siden findes på:

www.kz‐fly.dk

Fra MuR (Russian Aircraft Corporation) har vi modtaget information om

deres nye UL‐flyserie Aviatika. Hvis du vil følge lidt med i udviklingen af

nye småfly‐typer derovre, kan du læse mere på:

www.migavia.ru/eng/civil_e/index_civil.html

Hvis det en dag ikke er flyvevejr, og du har brug for noget adspredelse ‐

eller hvis du står og mangler gaven til den legesyge pilot/hjemmebygger,

som i forvejen har alt ‐ så kik her (og glem ikke at se videoen):

http://mikrokopter.de/ucwiki/MikroKopter

Vore travle RV‐byggere i Roskilde har etableret deres egen hjemmeside,

hvor du kan følge deres ture og byggeprojekter:

www.homebuilderscorner.dk

Den elskede gamle KZ IV kom pludselig på TV2s hjemmeside i en repor‐

tage om isflyvninger til Saltholm. Læs historien her:

http://nyhederne.tv2.dk/article/27823315/?forside

Bern Heimos er en amerikansk Piper Cub‐pilot, der deler sine erfaringer

og oplevelser med læserne på nettet. Han bliver meget glad for en hil‐

sen fra danske Piper Cub‐ejere, der vil holde sig lidt ajour med hans

spændende ture. Besøg ham på:

www.vintageflying.com

Yrsa inviterer til rund fødselsdag

I anledning af at jeg er vendt tilbage til livet,

og i øvrigt fylder rundt, vil det glæde mig at se Jer til

frokost på Padborg Flyveplads

2. pinsedag (24. maj 2010)

Vi har bestilt godt flyvevejr og afskaffet landingsafgiften den dag.

Lad mig vide, at I kommer, så jeg kan orientere køkkenet og sætte

tilstrækkeligt med kaffe over.

Tlf. 2390 9040 (evt. SMS‐ ikke telefonsvarer)

eller mail senest 19. maj.

Velkommen!

Yrsa Stenild

Oscar Yankee 1‐2010 | 11


Program

TORSDAG 10. juni:

Ankomst af en del fly fra udlandet.

Om aftenen er der gratis kartoffelsalat og frikadeller/pølser i hangar 4

for de tidligt ankomne.

FREDAG 11. juni:

Flere ankomster i løbet af dagen.

Kl. 17.00 i hangar 4:

Klubbens årlige generalforsamling afholdes i Hangar 4.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Mød venligst op hertil!

Kl. 19.30 i hangar 4:

Den sagnomspundne GRILL‐GRIS serveres.

Herefter underholdning og hyggeligt samvær ved ANTONIUS‐gruppen,

der spiller og synger (folkemusik).

LØRDAG 12. juni

Sidste fly ankommer.

Flybedømmelse

DOMMERE SØGES

I, som vil være dommere ved Stauning rallyets flybedømmelse, bedes

hver især melde jer til klubbens formand Jane Hermansen eller under‐

tegnede. Jeg regner med, at mange af dem, som var med sidste år, også

vil stille op i år, men I bedes lige bekræfte det.

Vi følger i store træk EAA’s bedømmelsesregler, som kan findes på

hjemmesiden www.eaa.org

De, der melder sig som dommere, vil hver få et sæt danske regler. Disse

er dog ikke i øjeblikket tilgængelige på Internettet.

REGELÆNDRINGER

I forhold til sidste år er der et par ændringer:

”Contemporary” klassen er ikke længere ”rullende” i sit åremål. Den er

nu fastsat til ”Fra og med 1/1‐1956 til og med 31/12‐1970”.

For hjemmebyggede fly gælder nu, at de skal have fløjet til eller være set

flyve under rallyet inden bedømmelsen (der er altså ikke noget krav om

minimum antal flyvetimer).

Der bliver dommerbriefing i klubhuset kl. 10 rallylørdag med efterføl‐

gende prøvebedømmelse, inden dommergrupperne går i gang med

bedømmelsen af de tilmeldte fly.

Med venlig hilsen,

Knud Høgh Jørgensen, overdommer, kjpilot@mail.tele.dk , 4360 0365

Jane Hermansen, klubformand, jkhe@regionsjaelland.dk , 5417 4001

12 | Oscar Yankee 1‐2010

Velkommen til KZ Rally 2010

10.‐13. juni på Stauning Lufthavn

TEMA ‐ Hjemmebyggede og Experimental Fly

FLYBEDØMMELSE:

Bemærk at fly til bedømmelse skal være på pladsen lørdag mellem

10.00 og 14.00.

I Rally Info afleveres et udfyldt bedømmelsesskema senest kl. 11.

‐ Flyets papirer skal medbringes og være tilgængelige.

Husk at en mappe med flyets historie giver plus point.

Lørdag eftermiddag kl. 13.30 – 16.45

Flyveopvisning med bl.a. kunstflyvning, præsentation af hjemmebygge‐

de fly og veteranfly, formationsflyvning, faldskærmsudspring, rundflyv‐

ning og meget mere.

På landjorden vil der være diverse udstillinger, og der er mulighed for at

gøre et godt køb i klubshoppen

Bemærk: Lørdag 13.15 ‐ 17.00 (lokal) er lufthavnen lukket for til‐ og

fraflyvning

Lørdag aften kl. 19.00 – ?? i hangar 4:

Den store STAUNING‐Hjemmebygger‐ og experimentel Middag, kaffe

og kage serveres i de sædvanlige festlige omgivelser. Under middagen er

der uddeling af præmier og andre hædersbevisninger.

Efter middagen er der mulighed for en svingom og hyggeligt samvær.

Søndag 13. juni.

Så er det tid at tage afsked med gode venner efter nogle forhåbentlig

festlige og begivenhedsrige dage i Stauning.

Vi håber at se mange både kendte og nye ansigter ved årets Rally‐

begivenhed

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Invitation til Aktivitet og Indsats

Alle hjemmebyggere opfordres til at komme og vise deres projekter

frem og få en god flysnak. Hvis I gerne vil deltage i opvisningen, bedes I

kontakte Palle, Allan eller Egon. Vi er sikre på, at emnet også vil kunne

tiltrække publikum, der måske kunne have interesse for at bygge fly

eller få en snak om flybygning.

I manualen fra 2004 kan det ses, at der var 20 ansvarlige personer, der

var meget aktive i planlægningen og afviklingen af Rallyet. I dette års

rallymøder har kun 5 – 8 deltaget, hvoraf de fleste sidder i bestyrelsen.

Det må konstateres, at det bliver sværere og sværere at få interesserede

medlemmer til at engagere sig, og vi står i år med nogle megaproblemer

bl.a. vedr. hele cafeteriafunktionen.

Der mangler hjælpere til information, klubshop, cafeteria, bar og

udeområdet fredag og lørdag. Desuden mangler der hjælpere til opstil‐

ling torsdag og oprydning søndag.

Ideer til, hvad ”vi planlæggere” kan gøre, er der nok af, men tiden til at

gennemføre dem kniber det med, når vi er så få.

Ud over dem, der primært er tovholdere for planlægningen, skal der så

også bruges mange hjælpere, hvis ikke vi få personer, der ”brænder” for

rallyet, skal ”brænde ud”.

Hvis ikke flere af klubbens medlemmer ønsker at medvirke, må vi tage

hele arrangementet op til revision og ”slanke” afviklingen væsentligt.

Så derfor kære klubmedlem, vil du yde en indsats for at få et godt Ral‐

ly, så kontakt formanden snarest pr. mail eller telefon.

Venlig hilsen Jane Hermansen


Indkaldelse til generalforsamling

fredag 11. juni 2010 kl. 17:00 i Hangar 4 på Stauning Lufthavn.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Velkomst og valg af dirigent.

• Aflæggelse af beretning.

• Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget for kommende år.

• Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for næste år.

• Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Jane Hermansen: villig til genvalg

Egon Møller: ønsker ikke genvalg

Jes Franzen: ønsker ikke genvalg

Allan Jensen: ønsker ikke genvalg

• Valg af 2 revisorer.

• Behandling af indkomne forslag

‐ Drøftelse og beslutning om Klubbens fremtidige aktiviteter ‐ se bilag.

‐ Indstilling til æresmedlemmer af klubben

Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlings beslutning, skal

være formanden i hænde senest 10. maj.

• Eventuelt

• Afslutning

Vedr. Valg til bestyrelsen

Ifølge klubbens vedtægter skal der være repræsentation af hjemmebyg‐

gere, hvorfor disse kraftigt opfordres til at stille op.

Ligeledes vil det være ønskeligt, at folk med interesse for økonomi/

regnskab, journalistik, bestyrelsesarbejde, og især interesse for at gøre

et arbejde for klubbens fortsatte eksistens melder sig.

Interesserede kan få nærmere oplysning om bestyrelsesarbejdet og

omfang hos formanden.

Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, anmodes om at hen‐

vende sig snarest. Det er også muligt at melde sit kandidatur til dirigen‐

ten ved selve generalforsamlingen.

Bilag

Vedr. Behandling af indkomne forslag

Forslagene om Klubbens fremtidige aktiviteter tilsigter drøftelse og be‐

slutningstagen

a. Oscar Yankee.

Der er store udgifter og tidsforbrug med at udgive bladet, ligesom det

kniber med at få indlæg fra medlemmerne.

Der ønskes en ændret organisering af bladarbejdet med ansvarlige tov‐

holdere for: historisk stof, hjemmebyggerstof, lovstof, ture, bestyrelses‐

møder, almen orientering til medlemmerne m.m.

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til elektronisk udgivelse frem‐

over, dog med udsendelse af begrænset bladoplag til medlemmer uden

elektronisk adgang.

b. Medlemslisten

Der bruges uforholdsvis megen tid på konstante opdateringer af med‐

lemsoplysninger.

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til, at listen gøres elektronisk og

lægges på hjemmesiden med en adgangskode. Medlemmerne er selv

ansvarlige for, at deres oplysninger til stadighed er korrekte. Én person

bliver ansvarlig for tilretningen.

Årbogen ønskes ændret fra et trykt hæfte til en print‐selv‐efter‐behov‐

PDF og vil således altid være opdateret.

c. Hjemmesiden

Der er allerede gjort et arbejde for at revidere den nuværende hjemme‐

side, og det har været et ønske, at den blev opdateret hyppigere og gjort

mere aktiv.

Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til, at hjemmesiden i 2010

opbygges påny i en mere aktiv og læsevenlig form. Der udpeges tovhol‐

dere for de forskellige områder, der er ansvarlige for at holde disse op‐

dateret.

Jf. a./b./c. ‐ Hvis tingene gøres mere elektroniske, vil det på længere sigt

betyde en mindre udgift på ovenstående områder med en evt. kontin‐

gentnedsættelse fra 2011 til følge. Eller frigivne økonomiske midler kan

anvendes til andre aktiviteter til fordel for klubbens medlemmer.

d. Rallyafvikling.

Der ligger en stor arbejdsbelastning på få personer og et til stadighed

stigende problem med at få hjælpere til arrangementet.

Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til, hvorvidt rallyet skal bestå i

sin nuværende form, eller vi skal indskrænke arrangementet?

e. Oprettelse af en "støtteafdeling til KZ & V".

Flere medlemmer giver ud over deres kontingent et ekstra bidrag. Dette

har hidtil været benyttet til restaurering. Da vi står med store problemer

med at få penge til flybenzin ved årets rally, kan det være hensigtsmæs‐

sigt også at kunne bruge støttekroner til dette.

Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til etablering af en

"støtteafdeling til KZ & V" som en underafdeling til klubben.

f. Samarbejde med andre organisationer

Vi kan ikke blive medlem af KDA.

Skal bestyrelsen så søge samarbejde med andre fremover?

g. Nye medlemmer

Vi har allerede fået en pæn medlemstilgang i år.

Skal vi gøre noget mere aktivt for vore nye medlemmer?

h. Young Eagles

Young Eagles har ligget stille i nogle år

Skal vi genopvække projektet i en modificeret form, som nordmændene

gør med arrangementer for unge mennesker?

HJÆLP:

Dyre dråber

Shell har desværre meddelt,

at de ikke længere ønsker at

støtte rallyet med gratis

flybenzin.

Vi har fået flere henvendel‐

ser fra ind‐ og udland fra

personer med spændende

fly, der gerne vil give opvis‐

ning ved årets rally, forudsat

de får et benzintilskud.

For at kunne imødekomme

dette, mangler vi økonomi‐

ske midler.

Vil du støtte med et bidrag ‐

stort som småt ‐ er du vel‐

kommen til at kontakte for‐

manden for nærmere aftale.

Hilsen

Jane Hermansen

Oscar Yankee 1‐2010 | 13


TILMELDING

43. Internationale KZ‐Rally, Stauning Lufthavn, 10.‐13. juni 2010

Sendes i god tid til: Rally Info, Stauning Lufthavn, 6900 Skjern. Fax: 9736 9046 eller on‐line på www.kzclub.dk

Navn: ___________________________________________________ Tlf.:__________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

e‐post adresse:________________________________________________________________________

Ankomst: ____________ Afrejse: ________________

Flyoplysninger

___ Jeg deltager uden fly.

___ Jeg deltager med fly. Type: ________________________________ Reg: __________________

Årgang: __________ Total tid (stel): _______________

___ Jeg ønsker om muligt deltagelse i præsentationsflyvning.

___ Jeg ønsker mit fly med i flybedømmelsen.

Deltagelse i aftenarrangementer

___ Jeg ønsker at deltage i fest‐middagen fredag aften med ____personer á kr. 140,‐/20 euro.

___ Jeg ønsker at deltage i rally‐middagen lørdag aften med ____personer á kr. 140,‐/20 euro.

Børn under 14 år halv pris

Overnatning

___ Jeg ønsker at campere på Lufthavnsområdet: ______ i telt, _____ i campingvogn

Der findes mange hoteller, sommerhuse, vandrehjem og værelser i området.

NB: Deltagerne bedes selv sørge for reservation.

Ved valg og booking: http://visitvest.dk/oversigt/overnatning/hotel+kro?valg=1

Har du brug for hjælp kan du kontakte Rally Info – Stauning Lufthavn, tlf.: 97 36 90 44

Rallygebyr

MED fly (2 personer inkl. 1 krus): Kr. 140,‐/20 euro (Ekstra krus Kr. 50,‐/7 euro /stk.)

Startafgift: Fly fra før 1971 samt Eksperimental: Gratis

Fly fra og med 1971: Kr. 100,‐/15 euro

UDEN fly (inkl. 1 krus), Kr. 140,‐/20 euro

Klubmedlemmers medfølgende ægtefælle/samlever inkl. i pris

‐ Ledsagede børn u/14 år, gratis

Campingvogn: Kr. 100,‐/15 euro, Medlemmer Kr. 50,‐/7 euro Telt: Kr. 25,‐/4 euro

Ved betaling udleveres adgangstegn / rally‐badges

Entré til publikumsområde lørdag, Kr. 60,‐/9 euro (inkluderet i Rallygebyr)

NB: Send ingen penge på forhånd. Betaling sker ved registrering i Rally‐Info ved ankomst.

Dato: ____________________ Underskrift: _________________________________________________

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Assistance ved KZ‐Rally 2010

Jeg kan yde assistance i rallydagene på følgende datoer: ________Tider____________

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Reserveret Rally Info

Tilmelding modtaget den: __________________ Briefing afsendt: __________________________

14 | Oscar Yankee 1‐2010


foto ‐ MAF

fotos ‐ Danish Aviation Photo

Fra Weser‐Wümme ved Bremen kommer

Nils Holtermann med sin nyindkøbte YAK‐

11 D‐FYAK. Vore tyske venner har priorite‐

ret vores fly‐in i Stauning højere end en

betalt event i England samme weekend,

hvilket vi er meget taknemlige for.

YAK‐11 er nok det nærmeste, vi kommer på

en Spitfire‐look‐alike ‐ blot forsynet med

meget rå og vellydende stjernemotorkraft.

Alene dette fly er et helt rally‐besøg værd.

2 specielle gæster til årets rally

Mission Aviation Fellowships nye Kodiak 100 fly præsenteres.

Kodiak 100, der er specielt udviklet af Quest Aircraft Company, USA i

samarbejde med MAF (Mission Aviation Fellowship), er et 10 personers

turboprop fly, som er meget velegnet til de særlige forhold, som MAF

arbejder under i vanskeligt tilgængelige områder med korte landingsba‐

ner. MAF har i øjeblikket 3 nye Kodiak‐fly, hvoraf det ene er indsat i

hjælpearbejdet i Haiti, og MAF planlægger at få leveret yderligere 20

Kodiak fly over de næste 10 år.

Formålet med besøget i Danmark er at skabe øget opmærksomhed om

MAF via de lokale og landsdækkende medier ved at omtale og fremvise

dette unikke fly, og endvidere at søge yderligere økonomisk støtte til

MAF's internationale hjælpearbejde.

Ved stævnet vil MAF desuden deltage med en informationsstand, og det

vil være muligt efter opvisningen at få en tur. Følg med på www.maf.dk

og få nærmere information om Kodiak 100‐flyets Danmarksturné, turpri‐

ser mm.

Oscar Yankee 1‐2010 | 15


Mikael Carlssons ”Tummelisa” replica

af Alf Blume og Erik Christoffersen (Bill)

Chip‐Chaps venter stadig på at blive inviteret til Duxford, Hannover,

Paris eller Oshkosh – men i mangel af dette var invitationen fra Skånes

Veteranflygförening til Flygträff i Eslöv velkommen. Chip‐Chaps skulle til

deres første udenlandske opvisning som opvisningshold.

Som holdets fotograf og airshow‐speaker tog jeg tidligt af sted fredag

22. august 2008 med bilen over Øresundsbroen og var på pladsen om

formiddagen klar til flyvernes ankomst. Vejret var flot, og på pladsen var

der allerede en del spændende fly ‐ bl.a. Sten Svenssons Stearman og T‐

28 Trojan. På pladsen ankom i løbet af dagen mange MFI‐9/Bölkow Juni‐

or samt MFI‐15 og de i Skåne så talrige Piper Cubs og Super Cubs.

I løbet af eftermiddagen fik nogle piloter lejlighed til at øve sig, og både

Stearman, T‐28 og nogle Tigers fik sig ture i luften. Her ovre i Sverige er

man ikke kræsne med minimumshøjder for loops i en Tiger Moth – der

var loops med udretning i 100 meters højde, altså én fejltagelse og man

er færdig . . .

Fra alle verdenshjørner ankom flyene ‐ også en del danske ‐ og sidst på

eftermiddagen klarede vejret op over Sjælland. Chip‐Chaps ankom i flot

firskibs formation.

Beværtningen og indkvarteringen var fin. Bill, Viggo og Yrsa foretrak at

OY‐ALD starter fra vååååd bane

16 | Oscar Yankee 1‐2010

Eslöv ‐ det vådeste airshow

‐ da Chipmunks blev vandflyvere

sove i telt, mens andre fik pladser i diverse klubhuse. Viggo og Yrsa fik i

løbet af natten telt med indlagt rindende vand som tak for deres vikin‐

gesindelag.

Vejrudsigten for lørdag 23. var ikke positiv – og vejrudsigten holdt des‐

værre, hvad den lovede: regn, regn og atter regn. En del tilskuere dukke‐

de dog op, og selve air‐showet blev udsat et par gange, for dog til sidst

at blive afviklet med start kl. 16! Sten tog sin Stearman på en tur i reg‐

nen fulgt af tre Tiger Moths, som på beundringsværdig vis trodsede

elementerne.

Som fotograf må man også ofre sig; jeg stod ude på midten af flyfeltet

med kameraet inde under jakken og ventede på Chip‐Chaps display. Det

trak ud og ud, men til sidst dukkede to Chipmunks ud af regndisen; Bill i

ATF og Jens Peter i ALD, som startede hen af græsbanen med flotte

sprøjt af vand efter hjulene. Her overlader jeg beretningen til Bill:

”Alt var vådt, da vi gik i gang med opstart af ATR, ALD og ATF for at lave

en forbiflyvning i formation. Vi soppede rundt i våde sko og havde svært

ved at finde fodfæste for at få startet flyene. Men intet skulle holde os

tilbage. Det lykkedes os da også at få gang i alle Gipsy’erne.

JØL var formationsfører. Jens og jeg kunne gennem regnen se, at han

sad og råbte i radioen for at give os lejlighed til at checke ind i formatio‐


nen. Vi hørte intet, og da han lidt efter sad og fægtede med en dryppen‐

de radio og lukkede motoren ned, blev vi klar over hans radiofailure. Jeg

var så formationsfører, og vi taxiede ud til den mindst mudrede startba‐

ne, hvor tilskuerne var samlet. Folk blev gennet væk, og vi kom i luften.

ATF havde vand i cockpittet, og mit våde tøj og motorvarmen medførte

duggede ruder overalt. Jeg skulle heldigvis blot finde vej i en landings‐

runde for at udføre nogle forbiflyvninger og samtidig beordre Jens i ud

forskellige formationer. Endnu en bekymring var, om Jens var i stand til

at se ATF gennem dug og regn. Det var han heldigvis. Han klarede alle

formationsskiftene, og vi kom begge sikkert ned i mudderet igen. En

spændende oplevelse. ”

Efter Chip‐Chaps heroiske display var det tid til at komme i læ. Jeg nåede

ind i klubhuset og fik skiftet alt mit tøj; jeg var helt gennemblødt, og

håbede at min kameraudrustning havde overlevet vandbadet. Så ud på

pladsen igen, dog i læ af en hangar, da det var lovet at en Spitfire og en

Mustang ville overflyve Eslöv. Efter et par udsættelser dukkede de to fly

op kl. 18.30, og deres display afsluttede airshowet.

Synd for Skånes Veteranflygförening,, at vejret drillede, men der er håb

om revanche i år; der er Flygträff igen 2.‐3. juli 2010, og et besøg på den

andre sidan Sundet kan, trods denne våde beretning, alligevel varmt

anbefales.

Sten Svenssons Trojan taxier ud

2.‐4. juli 2010

South Swedish Vintage Fly‐in

Eslöv, Sverige

I år firar vi särskilt Cub. Det är 80 respektive 75 år sedan E‐2 och J‐2 flög för

första gången.

Efter förra årets besöksrekord med tusentals besökare hoppas vi i år på ännu

fler besökare och intresserade. South Swedish Vintage Fly‐in 2010 utgör en av

de största flyg händelserna i södra Sverige under 2010 och är en riktig flygfest.

För mer info besök gärna www.flyin.se som löpande uppdateras med mer

detaljerat schema och nya programpunkter.

För mer information kontakta gärna mediaansvarig Matts Behrens 0734 –

120 392 eller huvudansvarig Sten Svensson 0705 – 54 70 00

Fredag 2. juli 12:00 ‐ 21:00 Ankomst

19:00 ‐ ? Barbeque

Lördag 3. juli 09:00 ‐ 12:00 Ankomst

12:30 Briefing

13:00 The History Of The Cub

15:00 ‐ 17:00 Flygshow

17:00 ‐ 19:00 Diverse aktiviteter

19:00 ‐ ? Middag

Söndag 4. juli 08:00 ‐ 10:00 Frukost

Regnstemning på Eslövs flightline

Oscar Yankee 1‐2010 | 17


RV‐træf i Tyskland 2009

af Erik Rhode, Roskilde

I weekenden 22. – 23. maj blev der i lighed med sidste år afholdt RV‐

træf i Tyskland i Damme, EDWC, syd for Bremen. Der var i år samlet det

hidtil største antal RV‐fly til et hjemmebygger‐træf i Europa; idet der fra

de omkringliggende lande samt Tyskland var ankommet i alt 46 RV‐fly. I

Frankrig to år tidligere ankom 40 RV‐fly, og måske vil man til næste år

komme op på 50?

Danmark var repræsenteret 100% med samtlige 6 indregistrerede RV‐

fly. Fra ”Homebuilders Corner” i EKRK deltog OY‐RVI og RVA (RV‐6A),

VRV (RV‐4) og VRS (RV‐8) med henholdsvis Palle Skovgaard/Erik Rhode,

Rene Byrholt/Preben Rafn‐Larsen, Leif Pedersen/fru Jette og Jørn Møl‐

ler/Hans Kristensen. Alle fire fly ankom fredag eftermiddag efter en

mindre omvej p.g.a. en CB sydøst for Hamborg. Resten af weekenden

var vejret meget flot. Vi benyttede os af muligheden for indkvartering i

to af pladsens fortrinlige hytter, der var komfortable og udstyret kom‐

plet som et sommerhus, og til en overkommelig pris af 20 € pr. person

pr. nat.

Fra Helsegården øst for Sindal deltog Palle og Tage Olsen med OY‐CMV

(RV‐6A) og fra Belgien ankom Claus Wintop med OY‐LEK (RV‐8A).

De mange fremmødte fly vidner om stadig stor interesse for hjemme‐

Noget kønt at kikke på …

Det overlades fuldstændig til den enkelte læser, om man vil nyde synet

18 | Oscar Yankee 1‐2010

byggertræf, hvor der er rig mulighed for udveksling af ideer og erfarin‐

ger. En tysk hjemmebygger havde f.eks. forsynet sin RV med optrække‐

ligt understel, ellers var der ikke de store tekniske sensationer.

Flyvepladsen i Damme med sin asfaltbane og flere store hangarer har til

daglig stor aktivitet på adskillige områder såsom skoleflyvning, fald‐

skærmsudspring, UL m.m., og på deres hjemmeside www.edwc.de får

man et glimrende indtryk af aktiviteterne.

En mindre restaurant på pladsen dannede rammen om et fællesarrange‐

ment lørdag aften, og til daglig benyttes den af flyveinteresserede og

andet godtfolk. En facilitet, man i høj grad savner på mange danske fly‐

vepladser.

Der var stor tilfredshed med arrangementet. Det er altid en fornøjelse at

komme til et arrangement som dette, hvor alting fungerer, og man for‐

nemmer engagement og fin service fra arrangørerne.

af det nye elegante tjekkiske Light Sport Aircraft i baggrunden eller det

lettere forstyrrende indslag af kvindelig skønhed foran. Det vides ikke,

om de 4 damer fik solgt nogen fly… (Foto ‐ AirTeamImages.com)


Improviseret Riv‐Nut værktøj

af Knud Høgh Jørgensen

Jeg stod en dag og skulle installere en static discharger på mit sideror.

Den skulle iflg. anvisningen monteres på rorets alu‐beklædningsplade

med små 4‐40 rustfrie skruer ind i to såkaldte ”Riv‐Nuts”. En riv‐nut skal

ligesom en blind‐nitte trækkes, så den danner en udkravning på indersi‐

den af pladen. Men der skal jo ‐ i modsætning til en traditionel blind‐

nitte ‐ være et intakt gevind i en riv‐nut, som man kan skrue skruerne

ind i.

Nu havde jeg kun et værktøj til betydeligt større riv‐nuts, og kun til mili‐

meter‐skruer. Gode råd er som bekendt dyre, og det ville også blive

dyrt, hvis jeg skulle bestille et nyt stykke værktøj hjem fra USA – og i

tilgift vente en rum tid på at få det frem.

Da jeg i forvejen havde en almindelig blindnittetang med forskellige

spidser, heriblandt en, der passede til diameteren på en 4‐40 skrue (2,72

mm), tog jeg en relativt lang 4‐40 skrue og klippede hovedet af, så den

blev til en lille gevindstang. Dens ene ende blev skruet ind i en riv‐nut, så

det kom til at ligne en blind‐nitte. Denne kom nu i nittetangen, og med

et tilpas klem på dennes håndtag foldede riv‐nut’en perfekt på indersi‐

den af siderorsbeklædningen. Ud med ”gevindstangen” og ind i den

næste riv‐nut plus et nyt klem ‐ ”Sim‐sala‐bim” ‐ min static discharger

kunne skrues på.

Maneuvering speed

af Knud Høgh Jørgensen

I et flys operative begrænsninger er der blandt andet opgivet en maneu‐

vering speed (manøvre hastighed). De fleste piloter ved, at ved den ha‐

stighed kan man, populært sagt, ”hive kraftigt i pinden”, uden at vinger‐

ne falder af.

De fly, mange af os flyver i, er non‐aerobatic og har maksimale belast‐

ningsbegrænsninger på +3,8 og ‐1,5 g. Et flys maneuvering speed fast‐

sættes, så flyet ved den hastighed netop staller ved +3,8g, hvis man

hurtigt hiver pinden tilbage, og derfor bliver flyet ikke overbelastet.

Trækker man kraftigt i pinden ved en lavere hastighed, staller flyet, før

de 3,8g nås, og trækker man kraftigt i pinden ved en hastighed højere

end den angivne maneuvering speed, vil stall’et først indtræffe, efter at

de +3,8g er overskredet.

Et almindeligt fly er designet og afprøvet til at undgå fatale strukturelle

skader op til 1,5 gange +3,8g, men der risikeres strukturskader ved over‐

skridelse af denne værdi. Et fly, som er godkendt til aerobatics, kan selv‐

sagt tåle meget mere, hvilket fremgår af det pågældende flys håndbog.

En anden ting, man skal tage sig i agt for, er den g‐belastning (gust‐load),

som turbulens kan medføre. Alle kender til, at, bedst som man sidder og

flyver, så får man et ordentligt ”spark” af op‐/ nedadgående luftstrøm‐

me. Da man ikke har kontrol over disses intensitet, gør man klogt i at

begrænse flyvehastigheden til maneuvering speed ‐ eller endda under

ved kraftig turbulens.

Nu skal man selvfølgelig heller ikke risikere at stalle ved at flyve med for

lav hastighed, så et fornuftigt valg ved kraftig turbulens vil være den

hastighed, man får ved at gange flyets minimumshastighed for flaps

oppe med 1,5.

billeder t.v. fra oven

‐ Static Discharger med skruer og riv‐nuts

‐ Blindnittetang og riv‐nut med "gevindstang"

‐ Static discharger skruet på

‐ Sideroret med den monterede static discharger

Oscar Yankee 1‐2010 | 19


20 | Oscar Yankee 1‐2010

Aeronautisk

Aktivitetscenter

Avedøre (AAA)

af Bjarne Gren, bestyrelsesformand / fotos ‐ Knud Høgh Jørgensen

I løbet af 2009 har vi haft mange gode tiltag i klubben, så vi nu kan tilby‐

de vore medlemmer langt mere end før. Lokaleforholdene er ved at

være således, at vi kan håndtere de fleste fly‐relaterede opgaver: Et

godt mødelokale med et mindre bibliotek, der løbende bliver opdateret,

et godt stort værksted, hvor der er plads til store projekter, tre mindre

specialværksteder til henholdsvis smede‐ og maskinarbejde, et til hånd‐

tering af vinger og ror samt et til motor‐ og teknikopgaver. Alle lokaler

kan opvarmes. Pladsen i hangaren er derfor bedre end nogensinde.

Vi har udsigt til gode projekter i fremtiden, og vi har lagt den strategi, at

vi fremover skal restaurere fly, som vores medlemmer kan få glæde af

langt ud i fremtiden ‐ først ved at være med i restaureringen, så ved at

flyve med flyene, og sidst ved at vedligeholde dem. På dette grundlag

kan vi leve op til vores primære formål: At være en flyveklub.

Et af de tiltag, vi har valgt i 2009, er derfor at etablere en ”satellit” på

Ringsted Flyveplads, hvor vi foreløbig vil have vores KZ‐III, OY‐DVA, stå‐

ende, så alle medlemmer kan få mulighed for en flyvetur.

Der er udvalgt et antal piloter til at flyve flyet. I princippet er der ikke

begrænsninger i, hvem det kan være, når blot de grundlæggende betin‐

gelser er opfyldt, herunder bl.a. at du er medlem af AAA. Har du lyst til

at høre mere om dette, kan du kontakte Henrik Gabs‐Pedersen, der er

ansvarlig for dette område.

Udviklingen af Avedøre Flyveplads ser for tiden ud til at gå lidt langsomt,

men det kan man vel ikke forvente meget anderledes, når alle kommu‐

ner og myndigheder i øvrigt bruger mest tid på at ”rebe sejlene”. Der er

behov for, at de klubber, der er på pladsen, er meget bevidste om, at de

selv skal gøre en indsats, hvis de mener, Avedøre Flyveplads fortsat skal

have en fremtid, og at de ønsker at være en del af den.

Der er for tiden nedsat et udvalg ‐ repræsenteret ved nogle af klubberne

på området ‐, som skal fremskaffe et oplæg til den fremtidige udvikling.

Dette oplæg skal så behandles af bl.a. Skov‐ og Naturstyrelsen, der er

ejer af område og bygninger (på nær hangar 2, der ejes af AAA). Udval‐

get blev nedsat den 19. august 2009, og vi forventer, at der inden længe

foreligger nyt i sagen.

Hvis ikke vi ønsker, at udviklingen af Flyvepladsen skal gå i retning af

tidligere tiders forhold, hvor alle lokaliteter var udlejet til mere eller

mindre tilfældige og underlige formål, er det på tide, der gøres en ekstra

indsats fra alle med interesse i flyvning og historien herom.

I AAA har vi i det forløbne år oplevet et godt og forstærket sammenhold,

bl.a. baseret på en del nye medlemmer i årets løb, ikke mindst i forbin‐

delse med de åbent hus arrangementer, vi har haft sommeren igennem.

Det er vi glade for, og vi håber denne udvikling vil fortsætte, således at

de gode forhold, vi forsøger at etablere, kan blive udnyttet af så mange

som muligt.

”Aeronautisk Dag” vil være et af de store arrangementer, der løber af

stabelen i løbet af 2010. Dette arrangement, som er blevet lidt af en

tradition, har stor betydning for pladsen og dens klubber samt for Hvid‐

ovre Kommune, idet det henvender sig til alle ‐ ikke mindst områdets

almindelige borgere, der ikke har særlig tilknytning til flyvning. Det er

ikke kun borgere fra Hvidovre og Brøndby, der finder vej til Avedøre

denne dag, men sandsynligvis folk fra hele Storkøbenhavn eller mere. Vi

håber, denne dag vil forløbe som tidligere, og at klubberne vil bakke op

som sædvanligt; det vil forstærke det sammenhold, der er nødvendigt

for fremtiden.

I løbet af april måned er det tid til den årlige, ordinære generalforsam‐

ling i AAA. Der er altid behov for driftige og engagerede medlemmer i

bestyrelsen, så skulle du have lyst til at stille op til dette vigtige og be‐

tydningsfulde hverv i en klub, der har mange store muligheder i et helt

specielt miljø indenfor flyvning, så mød op denne dag (er afholdt, når

Det færdigsyede sideror til OY‐ATI er på plads

dette blad udkommer). Du kan evt. henvende dig til bestyrelsen inden,

så vi kan være lidt forberedte på kampvalg. Formanden er ligeledes på

valg, så har du lyst til at være med til at præge klubben på dette niveau,

vil posten stå til din rådighed, såfremt generalforsamlingen kan godken‐

de dig.

Vi håber, det kommende år vil bringe alle i AAA rigtig mange gode timer,

ikke mindst i forbindelse med det aktuelle projekt omkring vores KZ‐VII,

OY‐ATI, der skrider så stærkt frem, at det er sandsynligt, den bliver fly‐

vende i denne sæson.

Kom og besøg klubben ‐ vi er altid til stede tirsdag fra kl. 09:00, hvor der

er kaffe på kanden og basis for en god flyversnak.

Læs mere på www.aaa‐avedore.dk !

Der sys forstærkninger på sideroret


Mindeord om Helge Petersen

af Kai Schou Christensen, KZ & Veteranfly Klubben

Den sidste store indenfor dansk flydesign og –konstruktion, Helge Peter‐

sen, døde den 7. januar 2010 på det plejehjem, hvor han boede de sid‐

ste måneder af sit liv. Helge blev 88 år.

Helge blev født i Frederikshavn, hvor han også voksede op. Allerede i

sin tidlige barndom havde han sammen med sine ældre brødre stor

interesse i flyvning og begyndte meget tidligt at bygge modelfly.

Han blev stud.polyt i 1938 og fik i 1939 sit første job som tegner på Or‐

logsværftet, hvor der dengang blev bygget fly. Under krigen begyndte

Helge studierne på Polyteknisk Læreanstalt og var i 1943 med til at stifte

Polyteknisk Flyvegruppe, som stadig er aktiv.

I 1949 blev Helge ansat som ingeniør i Luftfartsdirektoratet, hvor han

bl.a. arbejdede med certificeringen af KZ VIII. I 1951 blev han ansat hos

Kramme og Zeuthen, hvor en af hans opgaver var modificering af KZ‐X.

Da Kramme og Zeuthen begyndte at lave reoler, hvilket ikke havde Hel‐

ges interesse, tog han i 1953 tilbage til Læreanstalten som lektor, så

allerede her sluttede Helges ”professionelle” karriere inden for fly‐

konstruktion, men resten af livet dyrkede han denne passion for flyvning

lidenskabeligt.

Helges første design, det 2‐sædede svævefly Polyt III, er fra 1953. Sene‐

re kom det kendte slæbefly, Polyt V (1970), som flyver endnu.

Sideløbende med jobbet som lektor studerede Helge aerodynamik og

design af vindtunneller ved Von Karnan Institute i Belgien. 1958 – 1960

medlem af NATO’s aerodynamiske forskningsgruppe AGARD ‐ var i sam‐

me periode chef for det Hydro‐ og aerodynamiske laboratorium i Dan‐

mark og designede her deres vindtunnel. Blev 1960 ansat på Risø’s labo‐

ratorium og underviste sideløbende hermed i flydesign på militærakade‐

miet. Han var iøvrigt konsulent på den aerodynamiske udformning af

den nye Lillebæltsbro i 1964.

Polyt II (foto ‐ Erik Holm, Kaldred 1967)

Polyt V (foto ‐ Leo Larsen, Kastrup 1971)

Helge var nu kommet i gang med det, han kom til at beskæftige sig med

resten af livet, nemlig udnyttelsen af vindkraft. Den første store opgave i

1975 var konstruktion af vingerne til den kendte Tvindmølle, som stadig

kører. På Helges initiativ blev der i 1978 etableret en prøvestation for

vindmøller på Risø (den er i dag verdens største). Efter 2 år som leder af

prøvestationen blev han vindkraftkonsulent for Risø, FN og Danida, hvil‐

ket gav han opgaver i store dele af verden.

I 1980 blev der i KZ & Veteranfly Klubben nedsat et projektudvalg for

styring af amatørbygning af fly i Danmark. Helge blev naturligvis for‐

mand for dette udvalg. P.g.a. hans store opgaver, primært i Kina, måtte

han opgive denne post i midten af 80erne, men han forblev medlem af

udvalget indtil år 2000. Helge fortsatte dog med at yde hjælp til hjem‐

mebyggerne med beregninger og prøvebelastningsprogrammer.

Det var i dette udvalg, jeg lærte Helge at kende, og i den periode havde

vi utallige møder på ”Bornholmerfærgen”, når den lå i København. Helge

satte ikke kun pris på de hyggelige diskussioner, vi havde her, men også

den gode mad, vi fik kokken til at fremtrylle.

I 1990 blev der på Bornholm startet udvikling af et UL‐fly, og Helge blev

selvfølgelig tilknyttet projektet som konsulent. Prototypen kan i dag ses

på museet i Stauning.

Helge udgav en hel del bøger om flydesign, og den sidste

(Neutralpunktet for et canardfly) udkom så sent som i 2008.

Helge blev æresmedlem i KZ & Veteranfly Klubben i 1993.

Helge efterlader sig to børn og 1 barnebarn.

Æret være Helge Petersens minde !

Wendell WAP 2.01 (foto ‐ Erik Frikke, Stauning 2001)

Oscar Yankee 1‐2010 | 21


KØB & SALG

Saab Safir 91 D, årg. 1962

Grundet manglende tid til flyvning sælges 4‐5 parter i dette dejlige totalrenoverede fly.

Nuværende hjemsted ‐ Spjald.

Evt. salg af hele flyet ‐ evt. bytte med mindre fly eller Willy’s Jeep

Henv: Jens Anton Madsen, Spjald 9738 1194 / 2033 1194 taksator@j‐a‐madsen.dk

SAI KZ VII, årg. 1947

Der er nu mulighed for at blive medejer eller evt. ejer af et stykke flyvende dansk kulturhistorie

‐ en velflyvende KZ VII fra 1947.

Flyet er pt. stationeret i Sønderborg.

Mere information om OY DMJ ‐ ring til Niels Kristian Kjær på 4046 3562

A65‐8 Continental flymotor Hovedrepareret og konserveret. Gangtid 1682 timer. I perfekt stand.

Kraftig Ceconite 170x2400cm.

Henvendelse på tlf. 40463580.

22 | Oscar Yankee 1‐2010


DHC‐1

Chipmunk

Køb parter i dette dejlige

fly fra 1953!

Flyet har tidligere været

benyttet som træningsfly

for jagerpiloter i Flyve‐

våbnet (P‐147).

Ejes af en velfungerende gruppe ‐ stationeret på EKVJ.

I flot og velflyvende stand!

Piper J4A

Cub Coupe

1/2‐part til salg i denne velhold‐

te og velflyvende "side‐ by‐

side" Piper Cub. Flyet er fra

1939 og stationeret på Stauning

lufthavn.

Har gennemgået en renovering og et omfattende motoreftersyn for

få år siden.

Fremtræder i meget fin stand (exteriør 8/10 ‐ interiør 9‐10/10).

For mere information om Chipmunk og Piper Cub ‐

Kontakt Egon Møller ‐ 9737 2833 ‐ falke@falke‐auto.dk

2‐sædet Jodel D112 M årg. 1983

Motor O200 A 100 HK m. starter og generator

Gangtid motor 750 h / Gangtid stel 370 h

MTOW 750 kg ‐ Rejsehastighed 185 km/t

VFR instrumenter / Radio FV 2750 m. intercom

Antikollisionslys / Strobelight / Landingslys

Flyet sælges pga. sygdom.

Det står i hangar på Viborg flyveplads (har altid været i hangar)

Kom og se, prøv og giv et bud.

OY‐AIN Piper Pacer

Model PA‐20 Airplane (Annex 2‐fly)

Motor ‐ Lycoming O‐290‐D2 135 HK ‐ gangtid knap 850 h.

Airframe ‐ ca. 2325 h.

VHF KING KY‐197

VOR/LOC KING KN 53

Indikator KING Ki 201

ADF KING KR 87

ADF Indikator KING Ki 225

MARKER BEACON KING KMA 24

Krop og haleplaner ‐ seconite

Vinger, krænge ror og flaps ‐ bomuld.

Trænger til en kærlig hånd.

Den har stået længe, men altid i hangar.

Vinger, flaps og krængeror skal renoveres.

Jeg vil sælge den som den er for 50.000 kr. og vil adskille motor for

insp. for 6.000,00 kr. plus eventuel købedele. GIV ET BUD!

Bent Christensen, Bygtoften 14, 7430 Ikast

+45 97 15 18 40 / +45 26 57 90 99

God pris ved hurtig handel.

Mere info hos ‐ Alex Sloth Andersen, Rævebakken 6, 9500 Hobro

9852 4395 / 2645 7055

Oscar Yankee 1‐2010 | 23


Returadresse ‐ Søndervang 13, DK ‐ 6862 Tistrup / Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring

24 | Oscar Yankee 1‐2010

Gengivet med velvillig tilladelse fra Storm P‐museet

PROJEKTHJØRNET

Byggesag nr. 2009‐07

Steen Skybolt

Bygger: Henrik S. Lassen

chaptersekretær Kaj Weldingh,

Nørretoft 16, 6400 Sønderborg

7446 8156 4wings@stofanet.dk

Steen Skybolt er et tosædet biplan, konstrueret af amerikaneren Lamar

Steen og egnet til kunstflyvning af enhver art. Første flyvning var i 1970,

så der er tale om en gammel velkendt type, som også er et af de mest

populære amatørbyggede biplaner overhovedet. Som næsten alle bipla‐

ner har flyet krop af stålrør, trævinger og lærredsbeklædning og bygges

efter tegning, selv om rigtig mange dele i dag kan fås færdiglavet fra

firmaet Steen Aerolab.

Det pågældende projekt er en genopbygning fra grunden af et stærkt

havareret eksemplar, der oprindeligt er bygget i USA, senere har fløjet i

Sverige og altså nu er endt i Danmark.

Byggesag nr. 2009‐08

Druine D.31 Turbulent

Bygger: Jørgen Hansen

Det lille ensædede træfly, Turbulent, var et af de ganske få fly, det var

tilladt for amatører at bygge efter de gamle hjemmebyggerregler. Dette

eksemplar er påbegyndt for mange herrens år siden af fhv. kontrollant

for Luftfartsdirektoratet S.B. Jensen. Projektet blev i 1986 videreført

under BL 2‐2 af Lars Søe‐Jensen, som havde det indtil 2005, hvor Preben

Rafn‐Larsen overtog det. Nu er det gået videre til en fjerde bygger, Jør‐

gen Hansen, som forhåbentligt vil færdiggøre det lille fly. Jørgen Hansen

er i forvejen ejer af en flyvende Turbulent, som kunne beses ved sidste

års Rally i Stauning i flot nyrestaureret stand.

Byggesag nr. 2009‐09

Vans RV‐6

Bygger: Palle Skovgaard

Dette er ligeledes et gammelt projekt, der er overgået til nye byggere ‐

en gruppe på 9 personer under ledelse af Palle Skovgaard, der har over‐

taget Jan Villensteens RV‐6 kit, projekt nr. 96‐01. Den nye flybygnings‐

gruppe, der holder til i Roskilde og bl.a tæller 3 tidligere RV byggere,

blev udførligt omtalt i sidste nummer af bladet.

Byggesag nr. 2010‐01

Ændring af Europa OY‐ODA til Tri‐Gear

Bygger: Niels Kock

Denne sag er en ændring af Europa OY‐ODA fra optrækkeligt halehjuls‐

understel til fast næsehjulsunderstel. Halehjulsfly er som bekendt mere

krævende ved landinger og på jorden end næsehjulsfly, og det er nemt

at forestille sig, at den klassiske Europa med det smalleste understel,

der kan tænkes ‐ ét enkelt stort hjul under kroppen ‐ var helt i særklasse

på dette punkt. Rigtig mange Europa‐ejere har derfor foretaget denne

ændring, ligesom de fleste Europa‐kits, der sælges nu, er af Trigear ty‐

pen.

More magazines by this user
Similar magazines