Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

F I G U R 7 G O O D N E S S - O F - F I T I N T E G R E R E T

Observeret

antal

Populationens

antal

Populationens

andel

Forventet

antal

Afvigelse Teststørrelse

fi ei (fi - ei)) �fi � ei�

� �

Kvinder

ei

Aldersgruppe 15-20 år 17 22.216 0,20 18 -0,91 0,05

Aldersgruppe 21-25 år 23 15.013 0,14 12 10,90 9,81

Aldersgruppe 26-30 år

Mænd

10 14.838 0,14 12 -1,96 0,32

Aldersgruppe 15-20 år 7 23.425 0,21 19 -11,89 7,48

Aldersgruppe 21-25 år 23 17.363 0,16 14 9,00 5,79

Aldersgruppe 26-30 år 8 16.299 0,15 13 -5,14 2,01

Total 88 109.154 1,00 88 25,4578

F I G U R 8 G O O D N E S S - O F - F I T I K K E - I N T E G R E R E T

Observeret

antal

Populationens

antal

Populationens

andel

Forventet

antal

Afvigelse Teststørrelse

fi ei (fi - ei)) �fi � ei�

� �

Kvinder

ei

Aldersgruppe 15-20 år 19 22.216 0,20 18 1,29 0,09

Aldersgruppe 21-25 år 31 15.013 0,14 12 19,03 30,28

Aldersgruppe 26-30 år

Mænd

9 14.838 0,14 12 -2,83 0,68

Aldersgruppe 15-20 år 6 23.425 0,21 19 -12,67 8,60

Aldersgruppe 21-25 år 12 17.363 0,16 13 -1,84 0,24

Aldersgruppe 26-30 år 10 16.299 0,15 13 -2,99 0,69

Total 87 109.154 1,00 87 40,5786

Selvom spørgeskemaundersøgelsen ikke på et fem procents signifikansniveau er repræsenta-

tive i forhold til populationen, betyder det dog ikke, at de oparbejdede data ikke kan anven-

des. Formålet med undersøgelsen er netop ikke at generaliserer til hele populationen, men

blandt andet at teste, hvorvidt integrationsgraden af produktet har betydning for effekten af

product placement. Det er derfor i langt højere grad væsentligt, at respondenterne i kontrol-

gruppen ligner respondenterne i de to øvrige undersøgelser. Derfor testes dette i det følgen-

de.

Til at teste dette anvendes Chi-Squared test i kontingens tabeller. Teststørrelsen udregnes ef-

ter følgende formel. Antallet af frihedsgrader er beregnet til ti, idet der i testen er seks rækker

og tre celler, og som udgangspunkt testes der på et fem procent signifikansniveau.


�� � � ���� �� �� , � � �� � 1� � �� � 1�

���

� �

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Videnskabsteori

og metode 42

More magazines by this user
Similar magazines