Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

Decision neuroscience perspektivets måleredskaber ......................................................... 51

Fra Descartes til Damasio .......................................................................................... 54

Kritik af decision neuroscience ................................................................................... 56

NEUROSCIENCE - MENNESKEHJERNEN .................................................................................. 58

Hjernens opbygning .................................................................................................... 58

Neuroner ........................................................................................................................... 60

FØLELSER OG EMOTIONER .................................................................................................... 61

Følelser og emotioner i forhold til menneskets ageren ............................................... 63

LÆRING OG HUKOMMELSE ................................................................................................... 66

Læring ......................................................................................................................... 67

Hukommelse ................................................................................................................ 70

Bevidst hukommelse ......................................................................................................... 71

Ubevist hukommelse ......................................................................................................... 74

4 ANALYSE .................................................................................................................. 75

ANALYSEDEL 1 - INTEGRATIONSGRADENS EFFEKT PÅ PRODUCT PLACEMENT....................... 75

Lindstroms undersøgelse ............................................................................................. 75

Videnskabelig litteratur ............................................................................................... 83

Undersøgelse 1 .................................................................................................................. 83

Undersøgelse 2 .................................................................................................................. 86

Diskussion af konklusioner i forhold til Lindstroms resultater ......................................... 88

Vores spørgeskemaundersøgelse ................................................................................. 89

Præsentation af egen empirisk spørgeskemaundersøgelse ................................................ 89

Sammenholdning af vores undersøgelse med Lindstroms undersøgelse ........................... 91

Resultater fra undersøgelsen ............................................................................................. 93

Diskussion af resultater i forhold til Lindstroms undersøgelse og andre litteraturstudier111

ANALYSEDEL 2 - FORKLARING AF INTEGRATIONSGRADENS EFFEKT................................... 112

Diskussion af, hvorfor uhjulpet hukommelse styrkes ................................................. 113

Individets opmærksomhedsniveau .................................................................................. 113

Hukommelse og læring i en kontekst .............................................................................. 118

Lagring af viden påvirkes af vore medmennesker ........................................................... 120

Opsummering af hvorfor uhjulpet hukommelse styrkes .................................................. 125

Diskussion af, hvorfor Choice og NERS-værdi ikke ændres ..................................... 126

Metodisk diskussion ........................................................................................................ 127

Dannelse af præferencer og perceptioner ........................................................................ 129

At identificere sig med sine medmennesker .................................................................... 132

Opsummering af hvorfor Choice og NERS-værdi ikke ændres ...................................... 135

ANALYSEDEL 3 - ANDRE FAKTORER, SOM HAR BETYDNING FOR PRODUCT PLACEMENT ..... 136

Respondenternes tilstand under eksponeringen ........................................................ 137

Respondenternes kendskab til produktet før eksponeringen...................................... 143

5 SAMMENFATNING AF RESULTATER I SPECIALET .................................. 149

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen |

6

More magazines by this user
Similar magazines