Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

1 Problemfelt

I følgende kapitel defineres specialets problemfelt, hvilket kan karakteriseres som specialets

genstandsområde. Med udgangspunkt i problemfeltet identificeres den problemstilling, der

ønskes behandlet gennem specialet, hvorudfra en egentlig problemformulering opstilles. Der

tages i problemfeltet udgangspunkt i begrebet product placement og Martin Lindstroms bog

fra 2008; Buy-ology Sandheder og løgne om, hvorfor vi køber. Dette udgangspunkt be-

grundes med, at product placement er et begreb, der får stadig større interesse blandt mar-

kedsføringsfolk i takt med, at det i langt højere grad er muligt for forbrugerne at vælge de

traditionelle tv-reklamer fra. I bogen Buy-ology Sandheder og løgne om, hvorfor vi køber

er Lindstrom optaget af denne udvikling, og kommer i den forbindelse med en række anbefa-

linger om, hvorledes product placement bør anvendes i fremtiden.

Buy-ology Sandheder og løgne om, hvorfor vi køber

Martin Lindstrom er, jf. ham selv, dansk marketingguru. Da han var 12 år gammel startede

han sit eget reklamebureau, og efterfølgende har han haft ledende stillinger i flere store in-

ternationale reklamevirksomheder. Han er i dag administrerende direktør og formand for

virksomhederne LINDSTROM Company og BUYOLOGY INC., hvor han rådgiver store fø-

rende internationale virksomheder som McDonalds Corporation, Proctor & Gamble, Micro-

soft og The Walt Disney Company. Lindstrom er uddannet ved European Academy of Ad-

vertising i København, og har gennem sin karriere skrevet flere bøger, hvor af blandt andet

Brand Sense må betegnes som en bestseller. I den forbindelse skriver Wall Street Journal den

3. marts 2007, at bogen er blandt de fem bedste bøger inden for marketing udgivet nogensin-

de. 1

I 2008 udkom Lindstrom med sin femte bog, Buy-ology, Sandheder og løgne om, hvorfor vi

køber. Bogen diskuterer en række marketingbegreber inden for reklameverdenen set i et neu-

romarketing perspektiv, hvor neuromarketing skal forstås som en sammensmeltning af neu-

1 Cone

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Problemfelt

8

More magazines by this user
Similar magazines