Dansk Kennel Klubs Brugsprøve for kontinentale racer ved Isenvad ...

fjd.dk

Dansk Kennel Klubs Brugsprøve for kontinentale racer ved Isenvad ...

Dansk Kennel Klubs Brugsprøve for kontinentale racer ved Isenvad

d. 23.09.2011

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Soffi St.bogsnr.: 05293-2009

Fører: Knud Bøndergård Katalog Nr.: 1

Soffi slippes i skrå og senere modvind på stub, viser et stort og velanlagt søg med gode udslag og

passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går i god fart med en langstrakt

galop. Soffi går med stor jagtlyst i en smuk stil med passende høj hovedføring. Dækkes af ved

makkers stand.

I 2 og 3 slip er søg, fart og stil som i sit første slip.

Vi prøver et 4 slip i god vind på græs. Udnytter stadig vind og terræn godt. Opnår stand, inden vi når

frem står høns af, uden Soffi kan lastes, viser respekt i opflugt.

I et meget langt 5 slip i roer er formatet stadig god. Opnår stand, rejser på ordre godt og præcis

fasaner, holdes i opflugt og skud. Løser en vanskelig apportering på bedste vis, afleverer korrekt.

1. præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Birkemosens Liva St.bogsnr.: 12826-2009

Fører: Jens Abildgård Katalog Nr.: 2

Liva slippes i skrå og modvind på stub, viser et stort og velanlagt søg, med gode udslag og passende

afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt galob. Liva går

med stor jagtlyst i en smuk stil med passende høj hovedføring. Opnår stand avancerer på ordre

behersket, men påviser ikke vildt. Er herefter lidt snævert i sit søg, som hurtigt bedres.

I et nyt slip i god vind på stub er søg, fart og stil som i det foregående slip. Opnår stand, rejser villig og

præcis på ordre agerhøns, ro i opflugt og skud. Agerhøns kan ikke skydes.

Vi kaster og der skydes, ro i udkast. Apporterer hurtigt og afleverer korrekt.

1. præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Gløngørevejen´s A. Soffi St.bogsnr.: 22950-2007

Fører: Benny Green Katalog Nr.: 3

Soffi slippes i srå og modvind på stub, viser et passende stort søg med gode udslag og passende

afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går i høj fart med en for det meste langstrakt

galop. Soffi går med stor jagtlyst i en smuk stil med passende høj hovedføring.

I et nyt slip i god vind på stub, vises samme takter som i det foregående slip. Stiksøger enkelte gange

til hegn, men kaldes fra. Høns på anvist terræn.

Vi har Soffi ude i yderligere 2 slip, slutter med ikke at respektere stående makker, går forbi og støder

agerhøns, holdes i opflugt.

Ingen præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Nordboen´s Ena St.bogsnr.: 02809-2009


Fører: Karl Georg Kristensen Katalog Nr.: 4

Ena slippes i skrå og modvind på stub, viser et stort og velanlagt søg med gode dybe udslag og

passende afstand mellem slagene. Går i høj fart med en langstrakt og smidig galop. Ena går med stor

jagtlyst i en smuk stil med høj hovedføring. Stand, udløser selv.

I et nyt slip i god vind på stub, er fart, søg og stil som i første slip. Opnår stand ved hegn, rejser på

ordre villig og præcis gennem hegn agerhøns, ro i opflugt og skud. Viser hurtig apportering, og

afleverer korrekt.

I 3 slip i god vind i roer og viser her det samme gode søg. Ena går til stadighed i usvækket fart.

1. præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Arn St.bogsnr.: 07946-2010

Fører: Jonas Alstrup Christensen Katalog Nr.: 5

Arn slippes i modvind på stub, viser et stort og velanlagt søg med gode dybe udslag, og passende

afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn optimalt. Går i høj fart med en langstrakt galop. Arn

går med meget stor jagtlyst i en smuk stil med hovedet ført i ryglinie. Opnår stand , på ordre rejses

godt og præcis agerhøns, ro i opflugt og skud. Apporterer hurtigt og sikkert, og afleverer korrekt.

Misser lige efter start oplagt chance for agerhøns, ro i opflugt.

2. præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Fjordgården´s A. Boss St.bogsnr.: 06202-2009

Fører: H. Hermansen Katalog Nr.: 7

Boss slippes i god vind på stub, viser et godt og velanlagt søg med gode dybe udslag, og passende

afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt og kraftig

galop. Boss går med god jagtlyst i en smuk stil med passende høj hovedføring. Chance for høns på

anvist terræn.

I et nyt slip i god vind ødelægges søget af førers fløjten, da Boss er for lydig og stopper. Høns på

anvist terræn.

I et 3 slip i roer i god vind, går Boss usvækket i et meget langt slip. Han går til stadighed usvækket.

Opnår stand, avancerer villig på ordre og apporterer pindsvin.

I 4 slip i god vind i roer og kartofler, går stadig usvækket. Makker finder fugl 2 gange.

Ingen præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Kleiner Münsterländer Navn: Uldjyden´s Luna St.bogsnr.: 07216-2008

Fører: Eigil Thomsen Katalog Nr.: 8

Luna slippes i god vind på stub, viser et godt anlagt søg med gode udslag og passende afstand

mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt, har dog et par stiksøg til hegn, men kaldes fra. Går

med god fart med en langstrakt og smidig galop. Luna går med stor jagtlyst i en smuk stil med

passende høj hovedføring. Høns på anvist terræn.

I et nyt slip i god vind på stub, viser det samme søg. Luna går til stdighed usvækket. Opnår stand med

svingende hale, avancerer villig på ordre med hegn, kan ikke se hønseflok på den anden side af hegn,

fører dækker Luna af, umidelbart til venstre letter 2 høns, Luna forholder sig rolig da høns flygter.


Luna slippes i yderligere 3 slip i god vind på græs i roer og kartofler. Stand makker går forbi og bringer

høns på vinger. Har 2 stand på ordre rejses behersket men præcis høns, første gang skydes forbi,

anden gang tages stand for anskudt agerhøne, udløser og apporterer herefter godt, afleverer korrekt.

Har under vanskelige forhold bragt fasan på vingerne, viser respekt.

1. præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Vizsla Navn: Jakob St.bogsnr.: 11417-1208

Fører: Anders B Mortensen Katalog Nr.: 17

Jacob slippes i god vind på stub, viser et godt anlagt søg med gode udslag og passende afstand

mellem slahene. Går i god fart med en langstrakt gakob. Jacob går med god jagtlyst i en smuk stil

med passende høj hovedføring. Opnår stand rejser villig og præcis i 2 tempi agerhøns, der skydes

forbi og Jacob preller langt.

Ingen præmie BK

352 Knud Maabjerg

Dommerens navn og nummer

Hold 2

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Bosley St.bogsnr.: 05296/2009

Fører: Kristian Kaasgaard Katalog Nr.: 9

Bosley slippes på stub, i modvind. Den viser her et særdeles godt anlagt søg, i god fart og i eb god

stil, med højt båret hoved. Opnår stand, i flere tempi, avancerer godt på ordre og rejser præcist

agerhøns.

Bosley er rolig under opflugt og skud. Viser følgende en god apportering med en god aflevering.

Slippes på græs. Går som i første slip. Finder intet.

1. præmie BK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Løven's C. Paw St.bogsnr.: 05058/2008

Fører: Villy Christensen Katalog Nr.: 10

Paw slippes på stub, i modvind. Den viser her et stort og godt anlagt søg, i høj fart og i en god stil,

med højt båret hoved. Opnår stand, avancerer godt på ordre og rejser præcist agerhøns. Paw er rolig

under opflugt og skud, viser følgende en god apportering med en god aflevering.

Prøves på græs. Går her fortsat rigtigt godt. Finder intet.

Fortsætter VK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Egemosen's M. Sepp St.bogsnr.: 15053/2007

Fører: Knud Erik Andersen Katalog Nr.: 11

Sepp slippes på græs, i modvind. Den viser her et stort og godt anlagt søg, i god fart og i en god stil

med hovedet båret i ryglinie. Opnår stand. Avancerer godt på ordre og rejser præcist agerhøns. Sepp

er rolig under opflugt og skud og viser efterfølgende en god apportering med en god aflevering.


Prøves igen på græs. Går fortsat rigtigt godt til det sidste. Finder intet.

1. præmie BK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Tækkemandens Ayla St.bogsnr.: 11159/2007

Fører: Dan Bach Katalog Nr.: 12

Ayla slippes på græs, i modvind. Den viser her et meget stort og lidt åbent søg, i høj fart og i en smuk

stil med højt båret hoved. Opnår stand ved hegn. Avancerer godt på ordre og rejser præcist agerhøns.

Ayla er rolig under opflugt, men knaldapporterer.

2. præmie BK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Heidi St.bogsnr.: 10162/2009

Fører: Michael Snerle Katalog Nr.: 13

Heidi slippes på vintersæd, i sidevind. Den viser her et stort og særdeles velanlagt søg, i høj fart og i

en smuk stil, med højt båret hoved og rigtig god stræk i galoppen. Opnår stand ved hegn. Avancerer

godt i flere tempi og rejser præcist agerhøns. Heidi er komplet rolig under opflugt og skud, viser

efterfølgende en god apportering med en god aflevering.

Prøves på stub. Går som i første. Finder intet.

1. præmie BK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Klattrupgaards Eika St.bogsnr.:

0420672008

Fører: Thorbjørn J. Skovrup Katalog Nr.: 14

Eika slippes på vintersæd, i sidevind. Den viser her et godt anlagt søg, i god fart og i en god stil, med

højt båret hoved. Opnår stand ved hegn. Desværre går fuglene umiddelbart før rejseordre gives. Eika

forholder sig rolig under opflugt og skud.

Prøves på stub. Går fortsat rigtigt godt. Opnår stand. Avancerer prompte på ordre og rejser stor flok

agerhøns. Eika er rolig under opflugt og skud, og viser efterfølgende en god apportering med en god

aflevering.

1. præmie BK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Dambos Vaks St.bogsnr.: 12447/2004

Fører: Claus Storgaard Katalog Nr.: 15

Vaks slippes på opharv, i modvind. Vaks viser her et godt anlagt søg, i god fart og i en god stil med

højt båret hoved. Opnår stand. Avancerer behersket og rejser præcist agerhøns. Vaks er komplet rolig

under opflugt og skud, og viser efterfølgende en god apportering med en god aflevering.

Prøves på græs. Går fortsat rigtigt godt til det sidste. Finder intet.

1. præmie BK

Ole Hildebrandt 398


Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Isenvad Prøvedato: 23-09-11

Kleiner Münsterländer Navn: Bob St.bogsnr.: 10156/2009

Fører: Anders Sørensen Katalog Nr.: 16

Bob slippes på opharv, i modvind. Bob viser her et godt anlagt søg, i god fart og i en god stil, med højt

båret hoved. Opnår stand. Avancerer godt på ordre og rejser præcist agerhøns. Bob er noget urolig

under opflugt og skud. Viser følgende en god apportering. Der var endnu en fugl der havde fået halg.

Bob sendes til endnu en apportering, tager foden op og følger langt og flot og tager skadet agerhøne

som bringes godt og afleveres korrekt.

2. præmie BK

Ole Hildebrandt 398

Dommerens navn og nummer

More magazines by this user
Similar magazines