Hent produktbladet EU-Korpus her - Handelshøjskolen, Aarhus ...

asb.dk

Hent produktbladet EU-Korpus her - Handelshøjskolen, Aarhus ...

01

Professor Morten Pilegaard

EU-korpus

Et nyt søgeredskab, der giver dig nem og hurtig adgang

til juridiske EU-oversættelser på alle 22 EU-sprog

EU-korpus er for alle, der arbejder med juridisk oversættelse og EUoversættelse.

Redskabet giver dig nem og hurtig adgang til parallelle tekster fra

EU’s samlede regelsæt på alle EU’s 22 sprog.

Du kan spare tid og øge kvaliteten i dine oversættelser.

Sproglig videndeling betaler sig

Morten Pilegaard, Professor på Handelshøjskolen, AU, og direktør for TermShare A/S

Spar tid med EU-korpus

• Søg én gang og få sætninger på to sprog

stillet op over for hinanden

• Genbrug sproglige løsninger fra tidligere

oversættelser

• Få ekstra viden, fordi sproglige løsninger

vises i hele sætninger

• Klik videre fra tekstsegmentet til hele den

originale EU-tekst

Spar penge med EU-korpus

• Produktiviteten stiger, fordi du søger målrettet

og sparer opslag

• Kortere vej til markedet, fordi du genbruger

godkendte løsninger

Få større kvalitet med EU-korpus

• Brug godkendte oversættelser af EU’s

samlede lovgrundlag

• Sammenlign sproglige løsninger på tværs

af tekster

• Vælg lige netop den løsning, der passer i

din sammenhæng

Kom hurtigt i gang med EU-korpus

• Redskabet kan bruges af både specialister

og generalister

• Redskabet har en ukompliceret webgrænsefl

ade

• Send en e-mail til termshare@asb.dk og få

tilsendt password og mere information

Søg i EU’s samlede regelsæt

I EU-Korpus kan du søge i mellem 200.000

og 600.000 tekstsegmenter fra EU’s samlede

regelsæt afhængigt af det valgte sprogpar. Det

vil sige, du kan søge i love, traktater, domme,

direktiver, erklæringer, internationale aftaler

m.m. Du kan søge på ord, ordforbindelser og

hele sætninger og på samme tid få adgang

til udgaver af et specifi kt tekstsegment på

to sprog. Du kan sætning for sætning få vist

søgeresultater i forskellige sproglige kontekster.

Ved rekvirering af EU-korpus vælger

du selv, hvilke sprog, der er relevante for dig.

På næste side kan du se et eksempel på en

søgning foretaget i EU-Korpus.


02 EU-korpus

Her kan du se et eksempel på en søgning i EU-korpus med sprogkombinationen dansk-engelsk

Søg på begyndelsen af et ord, hele ord eller

hele sætninger. Søg med * og “

I denne kolonne vises alle sætninger, som

indeholder det, du har søgt på

Vælg sprog og afgræns din søgning til de

tekster, der er relevante for dit arbejde

I denne kolonne vises oversættelser af

det, du har søgt på

Når du klikker på ikonet , får du vist den EU-tekst, segmentet stammer fra.

’Den store fordel er, at man straks får kilde- og målsprogstekst

vist. Det sparer tid!’

Statsaut. translatør Tove Andersen


03 EU-korpus

Det siger brugerne om EU-korpus

EU-korpus er udviklet af Knowledge Communication

Lab, Aarhus School of Business and

Social Sciences (ASBSS), Aarhus Universitet.

Redskabet er testet i 2008-2009 i 25 oversætter-

og advokatvirksomheder.

En brugerundersøgelse fra efteråret 2009

viser, at:

• brugerne af EU-korpus sparer tid og

opnår højere kvalitet i oversættelser

• brugerne er særligt tilfredse med EUkorpus,

fordi de får en samtidig visning af

tekstsegmenter på to sprog

EU-korpus er brugervenligt og meget

nemt at anvende

Flere muligheder - større fordele

EU-korpus er ikke bare en tekstbank med

oversættelser. Du har også mulighed for at

oprette din virksomheds egen tekstsamling og

på den måde få endnu fl ere fordele:

• Lav let og hurtigt egne fl ersproglige tekstsamlinger

• Søg samtidig i virksomhedens egne tekster

og i EU-korpus

• Tilpas søgemuligheder til præcis din virksomheds

behov

• Ret og opdater tekster direkte i webgrænsefl

aden

• Synliggør det professionelle sprogarbejde

for andre i virksomheden

Om TermShare A/S

EU-korpus bliver forhandlet af TermShare A/S,

som er forankret i et forskningsmiljø på Aarhus

School of Business and Social Sciences, Aarhus

Universitet. TermShare A/S arbejder tæt

sammen med forskningsenheden Knowledge

Communication Lab, hvis udviklingsaktiviteter

bl.a. fi nansieres af Videnskabsministeriet og

EU.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os for

at høre mere om gratis prøveperiode, priser og

abonnement. Du kan også høre mere om muligheden

for at oprette jeres egen tekstsamling.

Send en mail til

Lone Jø rge nse n på

termshare@asb.dk

Tlf. 89 48 61 53 eller

89 48 62 65

Web: www.termshare.dk

TermShare A/S

ASBSS, AU

Fuglesangs Allé 4 (bygn. H), 8210 Århus V

Teksterne i EU-korpus kommer fra EU’s samlede regelsæt, Acquis

Communautaire, og er hentet via websitet for EU-Kommissionens

Joint Research Centre: http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html

Der henvises til denne ansvarsfraskrivelse fra EU-Kommissionens

Joint Research Centre: ‘Only European Community legislation

printed in the paper edition of the Offi cial Journal of the European

Union is deemed authentic.’

’Et imponerede værktøj, der hurtigt kan blive uundværligt, hvis

man skriver engelsk som sit andetsprog. Ikke nok med, at EUkorpus

viser én de betydninger, et ord kan have. Det viser også,

hvordan de bruges korrekt inden for jura.’

Amin Alavi, ph.d, Post.doc. ved Erhvervsjuridisk Institut, Handelshøjskolen, Århus Universitet


04 EU-korpus - priser

Priserne nedenfor gælder abonnement på EU-korpus – det vil sige adgang til at

søge i tekster fra EU’s samlede regelsæt segmenteret på to sprog efter eget valg.

EU-korpus kan også kombineres med egne fl ersproglige tekstsamlinger. På den

måde kan du få et skræddersyet og fl eksibelt redskab til sproglig videndeling i din

virksomhed. Kontakt os for at høre nærmere.

Der er også mulighed for at købe et netværksabonnement, hvor hele afdelingen

eller virksomheden har adgang til EU-Korpus fra virksomhedens IP-adresse.

Kontakt os for at høre mere – og få et tilbud, der passer præcis til din virksomhed.

1 årlig brugerlicens Grundpris Rabatpris 1. år

1 individuel bruger à kr. 895/år.

Årlig brugerlicens omfatter hosting, drift,

brugersupport og årlig serviceafgift kr. 895,-

kr. 750,-

2 årlige brugerlicenser Grundpris Rabatpris 1. år

2 individuelle brugere à kr. 800/år.

Årlig brugerlicens omfatter hosting, drift,

brugersupport og årlig serviceafgift kr. 1.600,-

kr. 1.375,-

Der kan opnås yderligere rabat ved køb af fl ere licenser og desuden rabat ved køb af yderligere

sprogkombinationer. For et større antal brugerlicenser eller fl ere sprog kontakt venligst Lone Jørgensen

på termshare@asb.dk eller 89 48 61 53 for et tilbud.

Priser er ekskl. moms og gælder for 2011.

More magazines by this user
Similar magazines