Lysbuesvejsningens udvikling Design indenfor svejsning ... - Kemppi

kemppi.com

Lysbuesvejsningens udvikling Design indenfor svejsning ... - Kemppi

Lysbuesvejsningens

udvikling

Kemppi Arc System, en ny

produktivitetsløsning indenfor svejsning

Design indenfor svejsning

Et kig på fremtiden for svejseres

beskyttelsesudstyr

MicroTack

Den nye MasterTig MLS ACDC

er bare guf for en svejser

Kemppi Nyhedsbrev 1/2008 DA


13

24

19

28

16

10

Leder

3 Kemppis revolutionære udvikling inden for svejsning

Innovation

5 Stærke men næsten usynlige hæftesvejsninger sikrer

svejsning af høj kvalitet

8 Kemppi leverer en ny produktivitetsløsning til

svejsning

Casestory

10 Lahden Autokori Oy bruger Kemppi Arc System til at

kontrollere svejseeff ektiviteten

25 Hollming har gode erfaringer med FastROOT

27 Pro Weld Data gav svejse-produktiviteten et løft i

Portugal

Kampagne

13 Den hårdhudede svejser bliver helt sentimental

Svejsningens sære verden

14 Snorketræer i bryllupssuiten

Produktiv svejsning

15 Besparelser i svejseomkostningerne med Kemppis nye

tidsmåleudstyr

Kemppi i samarbejde

16 På Heinola-fagskolen svejser man med Kemppi

Design

19 Sikkerhedsudstyr for svejsere – et kig ind i fremtiden

20 Design handler ikke kun om overfl ade

22 Nye idéer søges på Lahtis Institut for Design

Kemppi motorsport

28 The Joy of Welding danner hold med Force of India

30 Valtteri Bottas er et skridt nærmere sin drøm

Joystory

26 Kitsanmygenrejh

Hvad nyt?

31 Korte nyheder

Øvrige emner

Svejseforskning hos Kemppi– visioner og fornyelse 7

FastROOT hurtigruten til produktivitet 24

Spørgsmål og svar 28

Kemppi Datterselskaber 35

Kemppi Salgskontorer 35

Kemppi Oy Nyhedsberv

Utgiver: Kemppi Oy, P.O. Box 13, 15801 Lahti, Finland.

Internet: www.kemppi.com. Telefon: +358 3 899 11.

Redaktionschef: Hannu Jokela.

Redaktionssekretær: Laura Ojanen. Editor: Jukka Pohjola.

Fotografi : Risto Kallio. Layout: Tekijätiimi Oy.

Abonnement og adresseændring: Kemppi Oy.

Telefax: +358 3 899 445.

Tyk af: Esa Print Oy, Lahti, Finland, 2008. ISSN 1796-847X.


Kemppis revolutionære

udvikling inden for

svejsning

Sidste år steg vores omsætning betydeligt,

og det er takket være jer, vores kunder. Vi

takker jer for jeres tillid til vores produkter

og serviceydelser.

I de seneste år har vores omsætning været stigende,

hvilket har givet os mange udfordringer.

En af dem er indretningen af vores produktionssteder.

Vi er i gang med at udvide vores fabrik i

Lahti, Finland, for at vi kan klare efterspørgslen i

fremtiden. Dette er et byggeprojekt til 15 millioner

euro, der omfatter bygningen af en ny fabrik

og en udvidelse af den eksisterende i løbet af

2008 og 2009.

Kemppis udvikling’ er en vedvarende proces i

svejsningens verden. For 30 år siden var vi de

første i verden til at markedsføre svejseinvertere,

der dannede skole for andre producenter

af svejseløsninger. Det næste skridt i vores udvikling

var den første digitalt styrede Kemppi

Pro-svejseløsning med det nye betjeningspanel.

Den blev lanceret for 15 år siden.

Kundeorientering har altid været grundlaget

for vores produkters brugbarhed. Det blev bemærket

i 2006, da vi var den første producent

af svejseudstyr til at modtage den internationalt

eftertragtede Red Dot-designpris. Nu er

Kemppi evolution” ved at blive overtaget af en

ny generation, der ikke kun har endnu større

forståelse for kundernes ønsker, men som også

kan levere unikke svejseløsninger.

I dag er fællesnævneren i branchen produktivitet.

Mange virksomheder prøver at udtænke

løsninger til forøgelse af produktiviteten, også

inden for svejsning. Automatisering er oftest

løsningen til forøgelse af produktiviteten. I dag

er svejsning dog overvejende manuelt arbejde,

og sådan vil det også være i fremtiden. På den

baggrund har Kemppi nu i årevis udforsket mulighederne

for at gøre manuel svejsning mere

rentabel.

Vores løsning er individuelt tilpassede lysbuer,

såsom FastROOT og Kemppi ARC System, der er

svaret på kundens behov for øget produktivitet

gennem alsidige, “skræddersyede” svejseløsninger.

Du kan læse mere om disse løsninger

og om kundernes oplevelser i denne udgave af

vores kundemagasin.

Motorsport er stadig en vigtig del af Kemppis

sponsoraktiviteter, og du kan fi nde de seneste

nyheder fra denne front i dette års første udgave

af Kemppi ProNews. Kemppi er også synlig i

motorsportens superliga, da vi er en af sponsorerne

bag Force India Formula One-teamet. Vores

logo vil få en fremtrædende plads på Force

Indias biler i Formel 1-løbene rundt omkring i

verden.

Resultaterne af Kemppis Formel 1-svejsekonkurrence,

der blev arrangeret sidste år, og billeder

af de sammensvejsede biler kan også fi ndes

i afsnittet om motorsport i dette magasin.

De nye produkter, der fremvises, er MasterTig

MLS 3000 ACDC med sine enestående funktioner

til forøgelse af produktiviteten - MicroTack

og MIX TIG. Kemppi Arc Timer er også en interessant

model i al sin enkelthed, og den kan

blive første skridt mod øget manuel svejseproduktivitet.

Jeg ønsker alle vores læsere god og udbytterig

læsning af dette magasin.

LEDER

HANNU JOKELA

VICE PRESIDENT,

MARKETING OG PRODUKTUDVIKLING


Nu er “Kemppi evolution”

ved at blive overtaget af en

ny generation, der ikke kun

har endnu større forståelse

for kundernes ønsker, men

som også kan levere unikke

svejseløsninger.

Kemppi ProNews 1 • 2008 3


4

Den nye MasterTig MLS 3000/3003

ACDC-maskine fra Kemppi er en

alsidig TIG-svejseløsning specielt

egnet til brug ved svejsning af

aluminium og rustfrit stål.

Kemppi ProNews 1 • 2008


Stærke men næsten

usynlige hæftesvejsninger

sikrer svejsninger af

høj kvalitet

Kemppi har lanceret sine nye trefasede MasterTig

MLS 3000/3003 ACDC-svejseløsninger

til TIG- og MMA-svejsning. De nye Master-

Tig-maskiner giver svejsere nogle virkelig nyttige

funktioner, såsom MicroTack og MIX TIG.

Hæftesvejsning er sammenføjning af svejseemnet med

små, pletlignende svejsninger før den egentlige svejsning.

Det er som regel en nødvendig del af svejsearbejdet, men

hæftesvejsninger gør ofte den efterfølgende fuldsvejsning

langsommere og forøger risikoen for svejsefejl.

Særligt ved svejsning af tynde materialer, hvor hæftesvejsninger

nemt kan brænde igennem eller forblive for store

eller ujævne, hvorved de fremtræder som defekter i det

endelige svejseprodukt. For kraftigt varmeinput i hæftesvejsning

kan også forvride arbejdsemnerne og forårsage

sprækker.

MicroTack revolutionerer hæftesvejsning

Kemppi har udviklet hæftesvejserens drømmefunktion, MicroTack,

som en del af MasterTig MLS 3000/3003 ACDCsvejseløsning,

der kommer på markedet i foråret. Denne

funktion gør selv besværlige svejseopgaver til en fornøjelse,

siger Tuomo Mattila, der er leder af produktudviklingsteamet

bag MasterTig.

“De yderst positive kommentarer til MicroTack-funktionen

har glædet os meget. Det viser, at vi nu virkelig har lanceret

noget, der har været ønsket længe på svejsemaskinmarkedet.”

“De nye MasterTig-maskiner er blevet afprøvet af nogle af

vores kunder gennem nogen tid, og tilbagemeldingerne har

været yderst positive, også med hensyn til de overordnede

svejsefunktioner,” siger han.

INNOVATION

Funktionen er især velegnet til krævende job, hvor materialerne,

der skal sammenføjes, er tynde eller har forskellige tykkelser.

MicroTack minder om punktsvejsning, da den giver en

hurtig kraftig strømspuls, der sammensmelter materialerne.

Funktionen er især velegnet til krævende job, hvor materialerne,

der skal sammenføjes, er tynde eller har forskellige

tykkelser.

MicroTacks uovertrufne hæftesvejsningsmetode er baseret

på brugervenlighed og et meget lavt varmeinput. Takket

være disse egenskaber forbliver punktsvejsningerne små

og ensartede, og samtidig laver de ikke deformationer i de

svejsede emner.

MicroTack gør svejsemekanisering lettere

I udviklingen af de nye MasterTig-maskiner har Kemppi

samarbejdet med Rämö Oy, der er en maskinfabrik beliggende

i Imatra, Finland. Maskinernes funktioner blev undersøgt

i et virkeligt, krævende arbejdsmiljø, og funktionerne

blev så siden tilpasset til at kunne opfylde slutbrugernes

behov.

Tommi Äikää, der leder metalpladeproduktionen på

Rämös maskinværksted, forklarer hvorledes MicroTackhæftesvejsningsfunktionen

har forbedret svejsekvaliteten

og formindsket antallet af svejsefejl, især ved mekaniseret

svejsning.

“Tidligere brugte vi normal TIG-svejsning

til hæftesvejsning, og det fungerede

også udmærket. Nu har vi dog

delvist indført mekaniseret

svejsning ved langsømssvejsning,

og derfor er

præcisionskravene

til arbejdet blevet

meget strengere,”

som Äikää forklarer.

►►►

Billedet viser klart

fordelene ved lavt

varmeinput. Delen

til højre er ophæftet

med MicroTack,

mens den venstre

del er ophæftet med

almindelig TIGsvejsning.

Kemppi ProNews 1 • 2008 5


MicroTackhæftesvejsning

giver

små, ensartede

hæftninger også

ved sammenføjning

af materialer med

forskellige tykkelser.

6

Kemppi ProNews 1 • 2008

►►► Ifølge ham er MicroTack god til at opfylde de

skærpede kvalitetskrav. Metoden er glimrende til mekaniseret

svejsning, da hæftepunkter lavet af MicroTack ikke

kan ses på det endelige produkt, foruden at de ikke har

brændt nogen huller.

Äikää fremhæver hastigheden ved MicroTack-hæftesvejsning

og den sparede tid, hvilket direkte bidrager til øget

fortjeneste.

Som han selv forklarer det: “Vi svejser fx de vinkelrette

stænger på papirmaskiner. Disse stænger kan være op til

13 meter lange. Det betyder, at der skal smeltes mere end

50 meter kanter pr. stang, med hæftninger for hver 30 mm,

hvilket vil sige i alt omkring 2000 hæftninger.

Her kan en tidsbesparelse på blot en brøkdel af et sekund pr.

hæftning give betydelige besparelser.”

MasterTig er ‘et overfl ødighedshorn’ af

svejsefunktioner

“Skønt MicroTack er blevet topfunktionen i de nye MasterTig-maskiner,

er den stadig kun én god funktion blandt

mange andre. Man skal huske på, at de maskiner samlet udgør

det absolut nyeste inden for AC TIG-svejseteknologi,”

understreger Mattila.

Ifølge Mattila har de nye trefasede MasterTig-maskiner fra

Kemppi al den funktionalitet, der kræves af en svejser, såsom

tilstrækkelig svejsestrøm, både AC- og DC-svejsning,

pulssvejsning, Minilog-funktionen og fjernbetjening.

“Man kan vælge mellem to betjeningspaneler: ACS dækker

basisfunktionerne, mens ASX-panelet også indeholder

de populære funktioner såsom Minilog, MicroTack og MIX

TIG,” tilføjer Mattila.

MIX TIG-teknologien er en anden funktion, som han vil

fremhæve. Det er en svejseteknologi egnet til aluminiumsmaterialer,

hvor veksel- og jævnstrøm kombineres i et

passende forhold.

Vekselstrøm har god rengøringsvirkning, hvorimod jævnstrøm

sikrer god indbrændning. Ved at justere mængderne

af veksel- og jævnstrøm opnår svejseren den perfekte lysbue

til nem svejsning af materialer med forskellige tykkelser,

samtidig med at der dannes en jævn glat svejsesøm. █


Svejseforskning hos Kemppi

– visioner og fornyelse

Forskning inden for svejseteknologi

er grundlaget, som Kemppis produktudvikling

bygger på. Teknologiog

udviklingsafdelingen hos Kemppi

følger konstant udviklingstendenserne

i svejseindustrien. Leder af

svejseteknologiafdelingen, Petteri

Jernström, beskriver forskningen

inden for svejseteknologi hos

Kemppi:

Den benhårde konkurrence på verdensplan

holder os til ilden i Kemppis

teknologiafdeling. Markedet forventer

altid forbedret ydeevne, driftssikkerhed

og brugervenlighed af nye produkter.

Nye produkter skal også skille sig klart ud

fra konkurrerende produkter, for at de kan

blive en succes.

Udviklingen af hver ny funktion kræver dog en

hel del basisforskning med test på svejselaboratoriet

og analyser af billedmaterialet på højhastighedskameraer

foruden samarbejde med

svejsekunder og forskningsinstitutter. De nye

funktioner, der gør det praktiske arbejde lettere,

er altid et resultat af hårdt arbejde.

De seneste eksempler på fornyelser, der gør

svejsearbejdet lettere, er MicroTack-hæftesvejsefunktionen

i den nylig lancerede MasterTig

MLS ACDC-svejseløsning. Tilbagemeldingerne,

som vi har modtaget, har vist, at det er en hurtig

og brugervenlig metode, når der kræves

hæftesvejsning af høj kvalitet uden svejsedeformation.

MIX TIG-funktionen i den samme

maskine sikrer optimal rengøring og eff ektivitet

ved aluminiumsvejsning.

På den internationale svejseudstilling i Essen

i 2005 lancerede vi den allerførste applikationsspecifi

kke lysbue til MIG/MAG-svejsning

af strukturstål og rustfrit stål. FastROOT-specialprocessen,

der oprindeligt blev udviklet

til bundstrengssvejsning, har siden opnået

stor popularitet, især i off shore-industrien.

Den er også velegnet til svejsning af

tynde plader.

Den anden applikationsspecifi kke lysbue blev

udviklet til at kunne opfylde kravene til robotsvejsning.

Denne AAA-proces kendes nu fra

svejsning i bilindustrien og fra lysbuelodning.

Begge processer drager nytte af stænkfrie resultater

og lavere varmeinput end ved den traditionelle

kortbuesvejsning.

Der er stadig øget pres på at udvikle nye svejseprocesser.

Som eksempel kan nævnes stålindustrien.

Her kommer der hele tiden nye og

stærkere ståltyper. Mobilt udstyr, løfteudstyr

samt landbrugsmaskiner og maskiner til skovbrug

drager nytte af stærke ståltyper i form

af store besparelser, der opnås via den øgede

laste- og ydeevne. Denne udvikling favoriserer

svejseudstyr med lavt varmeinput, da svejsningens

varmecyklus påvirker sammenføjningernes

mekaniske egenskaber mindre ved lavere

varmeinput.

Det er også nødvendigt at reducere varmeinputtet

for at kunne forbedre strukturernes

nominelle nøjagtighed og formnøjagtighed.

Der foretages fx meget praktisk arbejde på

skibsværfter for at minimere varmeinputtet, da

deformationer fører til en masse ekstra arbejde,

såsom fl ammeretning, strukturgenopretning

og udfyldningsarbejde i klargøringsfasen.

Tendensen mod svejsning med lavt varmeinput

har naturligvis indfl ydelse på forskningen

og udviklingen hos Kemppi. Kundeperspektivet

får stadig større betydning i produktudviklingen.


Petteri Jernström

Svejseteknologichef

Kemppi Oy

Kemppi ProNews 1 • 2008 7


8

INNOVATION

Kemppi ProNews 1 • 2008

Kemppi leverer en ny

produktivitetsløsning

til svejsning

Kemppi Arc System, der er den nye løsning til

indsamling og analyse af svejsedata, er blevet

udviklet af Kemppi for at gøre det muligt at

erstatte upræcise beregninger af svejseproduktivitet

med objektive beregningsmetoder.

Hvilket niveau tror du, at svejseproduktiviteten er på i din

virksomhed? Det spørgsmål kan normalt kun besvares på

grundlag af antagelser og formodninger, da det er svært at

skaffe præcise oplysninger om beregningsgrundlag.

Det er dog vigtigt at holde øje med produktiviteten, især i

virksomheder der bruger svejsning, da lønudgifterne udgør

hovedparten af de samlede svejseomkostninger. Tilsatsmaterialer

og beskyttelsesgasser samt udgifterne til svejsemaskiner

og elektricitet udgør kun en fjerdedel af omkostningerne.

Resten er lønudgifter.

Problemet med at overvåge svejse-

produktiviteten har tidligere været, at

målingen skal foretages på grundlag af

individuelle observationer, der ofte er

usikre og tvetydige. Systematisk informationsindsamling

kan fjerne usikkerheden

og give mulighed for at foretage

pålidelige beregninger af produktivitetsudviklingen.

Med kendsgerninger i stedet for gætværk som

grundlag for at træffe beslutninger kan tingene komme til at

se helt anderledes ud.

Service ved hjælp af højteknologi

Kemppi Arc System udgør det absolut ypperste inden for

systematisk indsamling af svejsedata. Her indsamles svejsedata

digitalt fra svejsemaskiner og sendes via basisstationer

til en Kemppi Arc System-server, der kan kontrollere,

analysere og indrapportere data.

De nye svejsemaskiner fra Kemppi styres digitalt, og derfor

behøves der ikke separate sensorer til indsamling af svejsedata.

De interne signaler i svejsemaskinen kan overvåges

med en dedikeret dataindsamlingsenhed. Svejsedataene

lagres kontinuerligt i enhedens hukommelse, når som helst

Med fakta i stedet

for gætværk som

beslutningsgrundlag kan

tingene komme til at se

helt anderledes ud.

maskinen bruges til svejsning. På denne måde kan man registrere

detaljeret information om bl.a. svejsestrøm, spænding,

trådfremføring og krav til maskinvedligeholdelse.

Dataene, der indsamles af kollektoren, overføres trådløst til

basisstationer og videre til servercomputeren. Ofte fl ytter

man rundt med svejsemaskinerne i fabrikken og værkstedet

og derfor er trådløs dataoverførsel en vigtig funktion ved

systemet. Informationssikkerhed fastholdes på alle trin i dataoverførslen.

Det er kun kunden, der har adgang til dataene

på serveren.

Rapporter gør det lettere at overvåge

produktivitetsudviklingen

En trådløs basistilslutning kan dække ca. 100 meter pr. basisstation,

men fl ere basisstationer kan tilsluttes, så man kan

opnå dækning af det område, der ønskes.

I store virksomheder kan produktionsstederne også være

placeret langt fra hinanden. Selv det vil ikke være et problem,

da indrapporteringen er cen-

traliseret i Kemppi Arc System.

Information, som indsamles fra forskelle

steder, fi ndes i alle rapporter,

hvilket giver mulighed for, at man

kan lave fælles planer til forøgelse

af produktiviteten.

Kemppi Arc System har en indbygget

indrapporteringsfunktion, som man kan få adgang til

med en webbrowser. Den kan bruges af alle, der har med

svejsning at gøre, lige fra svejsere til ledere. Svejseinformation,

både ubehandlede og behandlede data, er tilgængelige

for svejsere, produktionschefer og ledelsen. De har

hver deres indgangsvinkel til de indsamlede data, men for

alle parter gælder det, at de kan bruge informationen til at

forbedre deres arbejde eller til at forøge produktiviteten.

Indrapporteringsfunktionen foretager en automatisk behandling

af de indsamlede svejsedata, som opstilles i rapporter

ifølge forretningsregler aftalt med kunden. De endelige

rapporter leveres derefter til kunden pr. e-mail ifølge

en aftalt tidsplan, hvilket gør det let at overvåge produktiviteten.


Turnkey service

Kemppi Arc System er en mangesiding serviceløsning, der

dækker hardware til dataoverførsel samt specifi kation af

hardwarearkitektur, rådgivning og opstilling af mål, dataanalyseplanlægning,

systemanvendelse og den krævede

informationssystemservice.

Alle disse faktorer planlægges individuelt i samarbejde med

kunden. Det er ikke overraskende, at bestilling af Kemppi

Arc System er meget forskellig fra den normale fremgangsmåde

ved bestilling af en svejsemaskine. Systemet leveres

som en turnkey-service, hvor kunden får nøglen til forbedring

af sin produktivitet.

Målsætningerne, der specifi ceres i samarbejde med kunden,

er en vigtig del af systemleverancen. De faktorer, der indrapporteres

for svejseproduktivitet, kan være mangeartede,

og de kan variere meget fra sted til sted. De kan også ændre

sig med tiden, og derfor er systemet så fl eksibelt, at man

kan lave tilføjelser eller ændringer af de parametre, som

skal overvåges.

Tidligere har man målt arbejdsproduktivitet ud fra arbejdsundersøgelsesmetoder,

men Kemppi Arc System er verdens

første højteknologiske system til overvågning af produktiviteten.

Kontinuerlig dataindsamling og lagring kombineret

med trådløs dataoverførsel bruges nu for første gang til indsamling

og analyse af svejsedata.

Med Kemppi Arc System har svejseindustrien nu mulighed

for at bringe svejseproduktiviteten op på et højere niveau.


’Nøjagtige målinger

af en svejseproces’

data er en betydelig

hjælp til forbedring

af svejseprocessers

effektivitet,’ betoner

industrial services

manager Mikko

Veikkolainen.

Kemppi ProNews 1 • 2008 9


CASESTORY

Kemppi service

projektmanager Markku

Mäki inspicerer en

transmitter-enhed i

Lahden Autokoris nye

fabrik.

10

Kemppi ProNews 1 • 2008

Lahden Autokori Oy bruger

Kemppi Arc System til at

kontrollere svejseeff ektivitet

Lahden Autokori Oy moderniserede sin produktionsteknologi,

samtidig med at virksomheden

åbnede sin splinternye fabrik i Lahti i

november 2007. Denne modernisering omfattede

bl.a. indførslen af Kemppi Arc System-løsningen,

der bruges til at analysere udviklingen

af svejseproduktiviteten indenfor fremstillingen

af karosserier.

Lahden Autokori Oy, som har specialiseret sig i udviklingen,

fremstillingen og vedligeholdelsen af karosserier til

busser, har to fabrikker i Lahti-regionen: den gamle fabrik

i Villähde og den nye fabrik i Lahti, der åbnede i november

2007, og som fremstiller busser på 12 til 15,5 meter til rute-

og turistkørsel.

Virksomheden er en førende producent af busser i Finland,

og den er også aktiv på markeder i andre skandinaviske lande

samt i det øvrige Europa. Åbningen af den nye fabrik fi k

god mediedækning. Udvidelsen blev beskrevet som et positivt

eksempel på at fastholde industriproduktion i Finland.

Forskellen rent produktionsmæssigt mellem den nye fabrik

og fabrikken i Villähde er, at fremstillingen foregår på en

kontinuerlig linje. Fremstillingen af karosseriet starter, når

chassiset til en bus kommer ind i produktionshallen. Før

bussen er færdigbygget, går den gennem forskellige produktionsled

i fabrikken. Til slut sendes den færdige bus til

forhandleren, som så levere den videre til køberen.

Svejsning har betydning for fremstilling af

busser

Karosseriet i en Autokori-bus er lavet af rustfrit stål, så bussen

kan klare det barske klima i Skandinanvien. Samlingen

af metaldele spiller således en stor rolle ved fremstillingen,

og svejseeffektiviteten har derfor stor betydning for den

samlede produktionsproces.

Lahden Autokori bruger mere end 20 forskellige Kemppisvejsemaskiner,

hvoraf hovedparten er Kempact Pulse

3000-maskiner med puls-MIG/MAG-svejsningsfunktion.

Pulssvejsning blev valgt pga. de strenge krav til svejsnin-


gernes kvalitet og ud fra behovet for at begrænse efterfølgende

svejsning på det færdige produkt.

Timo Laaksonen, der er ansvarlig chef for produktionen,

siger, at mulighederne som Kemppi Arc System-løsningen

giver for at indsamle meget specifi kke svejseoplysninger

var en af hovedgrundene til, at man valgte Kemppi som leverandør

af svejseudstyr.

“Vi ønsker at kunne måle udviklingen i svejseeffektiviteten

meget nøjagtigt, da vores mål er at nå endnu højere effektivitetsniveauer

for produktionen,” tilføjer Laaksonen.

Trådløs overvågning af produktivitet

Mobiliteten og modulariteten af svejseudstyret betyder

større udfordringer ved indførslen af løsninger til overvågning

og analyse. Det er ikke alle svejsemaskiner, der er

fastgjort til en svejsebjælke, så muligheden for trådløst at

kunne overføre data er en absolut nødvendighed for svejsesystemer.

Kemppi Arc System-løsningen kan opfylde dette

krav udmærket med et radionetværk, der dækker hele svejsehallen.

En transmitter-enhed anbragt på et Kempact apparat

overfører svejsedata til en basisstation gennem en wireless

forbindelse, herfra ledes disse videre til en proxy server på

området.

Lahden Autokori

indviede en

stor, moderne

produktionshal i

november 2007.

Firmaet har sat sig for

at bringe svejsningens

produktivitet op til et

nyt niveau i de nye

omgivelser.

Der er ansat mange nye medarbejdere på Lahden

Autokoris nye fabrik, og det er derfor vig- Takket være et webtigt,

at svejsningens udvikling kan overvåges interface med velkendte

for at kunne give de rette instrukser på jobbet. funktioner kan dette

Et hovedmål har været at forenkle fremstil- system hurtigt sættes op

lingsprocessen, og indførslen af Kemppi-løs- og tages i brug.

ningen har betydet et fald i antallet af systematiske

menneskelige fejl.

En anden yderst værdifuld funktion ved systemet, især i de

indledende, travle stadier i opbygningen af en fabrik, er enkeltheden,

hvormed rapporter genereres. De automatisk genererede

rapporter, der leveres pr. e-mail, har betydet færre

rutineopgaver. Systemet kan hurtigt indføres takket være sit

genkendelige, weblignende interface.

Lahden Autokori har lagt vægt på åbenhed ved udviklingen

af alle sine aktiviteter. Funktionsprincipperne og formålet

med overvågningssystemet blev derfor grundigt forklaret

til virksomhedens medarbejdere, før installeringen af systemet

begyndte. Forberedelserne til indførslen af systemet

vakte en hel del interesse, og de genererede rapporter fra

systemet afventes med spænding.

Overvågningssystemet vil blive indført i forskellige stadier.

Svejsedata vil i starten blive indsamlet for en periode på et

par uger til en måned. Derefter vil rapporterne blive færdiggjort.

Alle data vedrørende svejsning vil dog kunne læses,

straks efter at den første dataindsamlingsmaskine er blevet

tilsluttet. █

Kemppi ProNews 1 • 2008 11


12

Russisk fødte Sergei, der bor i

Estland, spiller hovedrollen i Kemppis

My Pro-kampagne med en eviggyldig

historie om trofast venskab.

Kemppi ProNews 1 • 2008


Den hårdhudede svejser

bliver helt sentimental

I Kemppis My Pro-kampagne taler Sergei, den

godmodige kæmpe, åbent om sin hengivenhed

for sit ProMig-svejseudstyr. Sergei, der

optræder i kampagnen, er i det virkelige liv en

erfaren svejser, så han kan sætte sig ind i de

følelser, som karakteren har.

Lanceringen af Kemppi Pro-produktfamilien for 15 år siden

genopleves i My Pro-kampagnen, som Kemppi netop har

lanceret, hvor den store svejser taler om

sine dybe følelser for sin trofaste ven. Vennen

er Kemppi ProMig-svejseudstyret.

På kampagnebilledet kan man se Sergei

give maskinen et kærligt kram, idet han

tænker 15 år tilbage på sit første møde med

maskinen, der ”straks så ud til at kunne forstå en svejsers

behov, uden at han behøvede at sige et ord”.

I My Pro-kampagnen fortæller Sergei sin kærlighedshistorie

gennem sin karakter i kampagnen, men faktisk er denne

karakter ikke så forskellig fra virkelighedens Sergei. Kampagnens

hovedperson er en virkelig erfaren svejser, der

kender Kemppis maskiner ud og ind.

Kemppi Pro bragte svejsning ind i den digitale

tidsalder

Kemppis Marketing Manager, Minna-Maija Jokisalo, siger,

at My Pro-kampagnen er en form for hyldest til Kemppi

Pro-produktfamilien, og, frem for alt, til brugerne i hele

verden.

“Nu da der gået nøjagtig 15 siden lanceringen af vores Proproduktfamilie,

ønskede vi at fejre det på en kærlig måde,

og hvad var mere nærliggende end den eviggyldige historie

om solidaritet, venskab og trofasthed”, siger Jokisalo med

et stort smil.

Kemppi Pro-familien blev lanceret på svejsemessen i Essen

i Tyskland i 1993. Det var lidt af en revolutionerende nyskabelse,

da disse produkter var verdens første digitalt styrede

svejsemaskiner. Kemppis banebrydende arbejde inden

for digitalt styret svejseudstyr betød, at hele produktionen

af svejseudstyr tog et kæmpeskridt fremad.

“Det ser ud, som om

ProMig forstår mig,

uden at jeg behøver

sige et ord”.

KAMPAGNE

“Pro-produktfamilien har særlig betydning for os, da den

sammen med inverterteknologien, betød et vigtigt vendepunkt

i produktionen af svejseudstyr, og i begge tilfælde,

var Kemppi en pioner”, siger Minna-Maija.

Betydningen af digitaliseringen inden for udviklingen af

svejseudstyr har størst indfl ydelse på reguleringen og dataoverførslen.

Takket være digital styring har det været

muligt at udvikle svejseudstyr med computerlignende intelligens

og brugbarhed.

Efter at digital dataoverførsel mellem svejseudstyret og tilhørende

udstyr blev mulig, begyndte udviklingen at gå i retning

mod alsidige systemer til svejsekva-

litetskontrol, totale produktionsløsninger

og svejseanalysesystemer, såsom Kemppi

ARC System.

Generelt er svejsning dog stadig et meget

krævende manuelt arbejde, og svejseudstyret

kan ikke erstatte svejseren eller foretage indstillinger

på svejserens vegne. Ikke desto mindre kan forindstillede

svejseværdier og svejseprogrammer gøre praktisk svejsearbejde

meget lettere.

Så det kan måske blive muligt at nå til et punkt, hvor maskinen

faktisk ser ud til “ at forstå svejserens behov, uden

at han behøver at sige et ord”, som Sergei siger i My Prokampagnen.

Enhver har sin egen Pro-historie

I My Pro-kampagnen fortæller Sergei, overvældet af en følelse

af forårsmelankoli, om sine egne oplevelser med sit

ProMig-udstyr. Han husker 15 år tilbage til sit første møde

med udstyret, og forklarer, hvordan ProMig har været som

en støtte for ham gennem tykt og tyndt.

“Foruden Sergeis historie må der være utallige historier i

verden om Kemppi Pro, og vi er meget interesserede i alle

disse historier”, siger Jokisalo.

“Pro-produktfamilien har nu i 15 år været et slags fl agskib

for Kemppi. Det er en meget populær produktserie over

hele verden, så jeg er sikker på, at der fi ndes Pro-historier

og billeder fra mange forskellige steder”, siger hun.

Du kan deltage i kampagnen på My Pro-websitet, som du

fi nder som et link på Kemppis website. Alle interesserede

kan fortælle deres egne oplevelser i ord og billeder. Webadressen

er www.kemppi.com/mypro. █

Kemppi ProNews 1 • 2008 13


14

SVEJSNINGENS SÆRE VERDEN

Snorketræer i

bryllupssuiten

For adskillige år siden blev to repræsentanter

for Kemppi Finland inviterede til at besøge den

fj erne ø Taiwan udfor det kinesiske fastland. Tilfældigvis

havde begge mændene det samme

fornavn: Hannu. Den ene var Kemppis MD Hannu

Jokela, den anden var Hannu Saarivirta,

svejse-konsulent. Formålet med besøget var

at undervise Kemppi-kunder i brugen af deres

svejseudstyr.

Og således drog de to herrer afsted til Taiwan,

lidet anende hvilke overraskelser den kulturelle

kløft mellem Europa og Asien havde i baghånden

til dem.

Efter den lange fl yrejse ankom begge endelig

til hotellet, hvor den lokale repræsentant for

Kemppi havde booket plads til dem. Snart blev

de to Hannu’er imidlertid klar over, at denne

repræsentant kun havde begrænset viden om

Kemppi ProNews 1 • 2008

sine gæster - således var vedkommende for

eksempel ikke blevet korrekt oplyst om de besøgendes

køn. Han havde troet, at der var tale

om et ægtepar. Forståeligt nok, siden man ifl g.

kinesisk tradition skriver efternavnet før fornavnet.

Men det var ikke det hele. Som hensynsfulde

værter havde man ønsket at yde ”parret” den

ypperligste gæstfrihed og havde derfor booket

bryllupssuiten til dem - hotellets mest luksuriøse

værelse.

Man kan kun gisne om den forbavsede hotelreceptionists

ansigtsudtryk, da han pludselig

blev præsenteret for ”hr. og fru Hannu’ – to store

mandfolk, den ene med overskæg, den anden

med stateligt fuldskæg.

”Hannuerne” blev også overraskede. De havde

faktisk ikke forventet en nat i bryllupssuiten

sammen. Men som erfarne globetrottere accepterede

de situationen, da hotellet var fuldbooket

og man således ikke kunne tilbyde andre

muligheder.

Men uheldet havde nu sine gode sider, som

”Hannuerne” opdagede, da de åbnede døren til

suiten. ”Brudeparret” blev budt velkommen af

et dejligt syn: lækre tropiske frugter og en fl aske

champagne. Og bagefter fandt man hvile i en

stor, blød dobbeltseng, hvor rejsens strabadser

forsvandt som rosenblade i et vandfald!

De gæster, der passerede døren til bryllupssuiten

den nat, har sikkert med undren hørt den

højlydte snorken, der tilkendegav, at i hvert

fald én af ”Hannuerne” lå i sin dejligste, dybeste

søvn.


Besparelser i

svejseomkostningerne

med Kemppis

nye tidsmåleudstyr

Kemppi ArcTimer giver mange muligheder for

at forbedre svejsearbejdet og de tilhørende

arbejdsprocesser.

I svejseindustrien har vurderingen af produktiviteten særlig

betydning pga. industriens arbejdsintensive art. Som regel

har lysbuetiden været brugt til at vurdere produktiviteten.

Målingen er sket ud fra forbruget af svejsetråd pr. svejser

eller svejsegruppe.

Målingen af lysbuetiden ved hjælp af sådanne metoder sker

dog snarere ud fra ens egen fornemmelse af at ”Jeg tror det

virker, fordi det ser ud til at virke”. Skønnene er oftest unøjagtige

eller endda yderst upræcise i forhold til de virkelige

tal. Det er klart, at udviklingen af arbejdsprocesserne ikke

bør foretages på grundlag af skøn.

Lysbuetiden er dog den vigtigste enkeltfaktor, der har betydning

for de samlede svejseomkostninger. Eksempelvis

vil en årlig forøgelse af lysbuetiden med blot én procent

resultere i en besparelse på 4.100 kr. pr. år, eller 20.500 kr.

pr. fem år, hvis svejserens timeløn er på 220 kr. Denne kostbesparelse

gøres mulig ved at forøge lysbuetiden med 36

sekunder pr. time.

Kemppi ArcTimer giver nøjagtig tidsangivelse

Kemppi ArcTimer er et lille og brugervenligt apparat, der

kan bruges til at måle reel lysbuebrændetid.

ArcTimeren kan bruges til at defi nere svejsetiden,

når man skal beregne et emnes produktionsomkostninger

eller svejseomkostningernes

andel af de samlede produktionsomkostninger.Lysbuetidsmåling

kan også bruges

til at spore udviklingen af

svejsearbejdets effektivitet i

forskellige produktionsprocesser

eller ved batchproduktion

af emner. Måleresultaterne kan

desuden bruges som hjælp til at fi nde den rette placering af

svejseudstyret.

Kemppi ArcTimer fastgøres til svejseudstyrets returkabel,

og den bruger strømmen i kablet til at måle lysbuetiden.

Displayet viser, hvor lang tid lysbuen har været tændt, siden

apparatet sidst blev nulstillet.

Det er nemt og hurtigt at montere ArcTimeren. Apparatet

monteres på kablet ved først at fjerne kablets orange magnetiske

kredsløbsstykke og derefter skubbe stykket tilbage,

så kablet forbliver mellem kredsløbsstykket og apparatets

hoveddel. Det er også muligt at låse apparatet fast på kablet

med en hængelås.

Når svejsningen starter, begynder apparatet at

måle lysbuetiden. Du kan se tiden

i displayet angivet i timer med

en nøjagtighed på to decimaler.

Afl æsningen af lysbuetiden

forøges, indtil du nulstiller

apparatet ved at trykke på

knappen under displayet. █

PRODUKTIV SVEJSNING

Tekniske specifi kationer:

Målestrømområde 20 – 500 A

Kabeldiameter 50 – 95 mm2 (kan bruges med mindre end 50 mm2 ,

men vil så ikke kunne låse)

Batteriets levetid Minimum 5 år

Kaplingsklasse IP23

Driftstemperatur -10…+50 °C

Kemppi ArcTimer, bestillingsnummer 6209200.

Kemppi ProNews 1 • 2008 15


Undervisningslokalerne

på Heinola-fagskolen er

i god stand. Renhed og

orden har stor betydning

for sikkerheden ved

metalarbejde.

I forbindelse med

renoveringen af lokalerne

blev der indkøbt et stort

antal nye svejsemaskiner

fra Kemppi. Toni Kämppi

(på billedet) svejser med

en ny MasterTig.

16

Kemppi ProNews 1 • 2008

KEMPPI I SAMARBEJDE

På Heinola-fagskolen

svejser man med Kemppi

En svejseskole må hele tiden være opdateret

med kompetence og svejseudstyr. Da maskinerne

og metalværkstedets udstyr på Heinolafagskolen

blev udskiftet i sommeren 2007,

blev der bestilt et stort antal nye svejsemaskiner

fra Kemppi til skolen. I dag har skolen

bedre mulighed for at opfylde behovet for

svejseundervisning på skolen.

På maskin- og metalværkstedet på Heinola-fagskolen under

Salpaus Tekniske Skole kan der høres en svag hvæsen

af svejsning. Lysbuer glimter i lydtætte svejsekabiner, der

viser sig at være forbavsende rene.

“I dag er svejseværksteder ikke nogle beskidte skure men

holdes i god stand,” forklarer Terho Tarvainen, der er svejselærer

på voksenuddannelsen.

“Orden og renlighed spiller en vigtig rolle for arbejdsglæden,

sikkerheden og ergonomien. Derfor bestræber vi os

på at holde afdelingen i god stand, og alle rydder op efter

sig.”

Lærerne Terho Tarvainen og Jaakko Sahuri viser rundt i

de nyligt renoverede undervisningslokaler på maskin- og

metalværkstedsafdelingen på Heinola-fagskolen. Hele afdelingen

blev ryddet i sommeren 2007, hvorefter den blev

gennemgribende renoveret. Der blev også bygget et nyt

svejseværksted til undervisning af både førsteårselever og

voksenelever.

De renoverede lokaler opfylder nutidens krav til arbejdssikkerhed

og hygiejne i højere grad end tidligere. Man lavede

fx helt om på centralgassystemet. Svejsemaskinerne blev

efterset og fornyet under renoveringen. De gamle maskiner

blev sendt til Kemppi til gennemgribende eftersyn, og der

blev bestilt et stort antal nye maskiner.

“Vi kunne vælge mellem en lang række forskellige svejsemærker,

men vi fortsatte med Kemppi. Det skyldtes bl.a., at

Kemppi kunne tilbyde den bedste vedligeholdelse og service,”

som Sahuri og Tarvainen forklarer.

“Vi har også et tæt samarbejde med Kemppi i andre henseender,

da vores lærere skal holde deres ekspertise og professionelle

kompetence opdateret, i takt med at nye maskiner

lanceres.”

“Heinola-fagskolen tilbyder også undervisning af virksomheders

medarbejdere, hvilket betyder at uddannelsesstedet

skal have maskiner, der er mindst lige så gode, som dem

vores kunder har. Derfor er det vigtigt, at vi har de nyeste

maskiner,” understreger de.


Stor efterspørgsel efter svejsere

I dag er der stor efterspørgsel efter uddannede svejsere. Det

ser ud til, at metalværksteder altid mangler svejsere. Der

er masser af udenlandske svejsere, men man kan ofte ikke

gøre brug af dem pga. sprogproblemer.

Sahuri og Tarvainen påpeger, at gode fi nskkundskaber er

vigtige i svejsning. Svejsning er præcisionsarbejde, og kvalitetskravene

er meget høje. Svejsere skal fuldt ud kunne

forstå instruktionerne. Vigtigheden af dette understreges

især på krævende svejsesteder, hvor det ikke er nok at kunne

lave en lige svejsning.

“Vores skole skal primært dække behovet for faguddannet

personale i Heinola og omegn ved at uddanne svejsere og

andre metalarbejdere,” fortæller Sahuri,

der leder ungdomsuddannelserne.

Foruden den treårige ungdomsuddannelse

kan skolen også tilbyde voksenuddannelse.

Den er målrettet både mod ledige

og personer i arbejde, der ønsker at supplere

deres faglige kompetencer.

Terho Tarvainen, der leder voksenuddannelsen, forklarer, at

eleverne har vidt forskellige baggrunde. De er bl.a. sælgere,

musikere og it-eksperter. Alle har de et ønske om kunne

udføre et håndværk.

På voksenuddannelsen er der stor variation i uddannelseslængden,

afhængig af formålet med uddannelsen og elevens

forkundskaber. Uddannelsestiden kan gå fra tre uger

til tre år. Der udbydes endda intensive endagskurser. Som

regel retter voksenuddannelsen sig mod hurtig indlæring og

direkte indtræden på arbejdsmarkedet.

Nøjagtigt ”svejseøre” registrerer

maskinjusteringer

Det nye svejseværksted har svejsekabiner på begge sider af

gangen, adskilt af skillevægge. Eleven Toni Kämppi er i

gang med at svejse et stålrør med en ny Kemppi MasterTig

MLS 3000-maskine.

Han er pladesvejser med afgangsbevis fra skolen og har

været i arbejde i halvandet år. Kämppi kom til Heinola for

Når lysbuen udsender

en ren lyd, vil sømmen

blive ren og stænkfri.

at starte på voksenuddannelsen, da han ønskede at specialisere

sig som rørsvejser.

“Jeg fandt gnisten for svejsning, da jeg hjalp til med noget

rørarbejde. Jeg følte bare, at det var det rette for mig at blive

svejser. Nu er mine største interesser svejsning og rejser,”

siger Kämppi.

Det larmer mere i den anden ende af metalværkstedet. Eleven

Toni Nykänen er i gang med at svejse bremseklodser

til lastbiler ved brug af Pro Evolution 3200 fra Kemppi. Ved

aluminiumsvejsning er lysbuen mere støjende og kraftigere

end ved svejsning i jern, men lyden af lysbuen fortæller de

professionelle meget om indstillingerne.

“Bare skru kraftigt op for strømmen,”

siger Sahuri til Nykänen, der drejer på

reguleringsgrebet på Pro Evos betjeningspanel,

hvorefter han genantænder

lysbuen.

“Nu lyder det mere korrekt uden nogen

knasende lyde, og selv lysbuen er mere stabil,” siger Sahuri

og Tarvainen.

De er professionelle svejsere med et fi ntfølende ”svejseøre”,

som er udviklet gennem lang erfaring. Det er ofte øret,

som ved, når maskinjusteringerne er rigtige. Når lysbuen

udsender en ren lyd, vil sømmen blive ren og stænkfri.

Nykänen har mange års arbejdserfaring. Han arbejdede på

byggepladser i Sverige, indtil han vendte tilbage til Finland

for et par år siden. Heinola blev hans uddannelsessted gennem

et arbejdskursus.

“Oprindelig kom jeg her som led i et 1-uges kursus, men

jeg blev interesseret i svejsning og har nu været her i seks

måneder. Jeg har stadig mindst et år tilbage, før jeg er uddannet,”

forklarer Nykänen.

Der er ingen piger blandt de unge elever, men blandt vokseneleverne

er der fl ere kvinder, der supplerer deres uddannelse

inden for metalarbejde. █

Jaakko Sahuri (til

venstre) og Terho

Tarvainen (i midten)

forklarer Toni Nykänen,

hvordan lysbuen

reguleres med Kemppi

Pro Evolution-maskinen

ved at dreje på grebet

på betjeningspanelet.

Terho Tarvainen,

der blev interviewet

til denne artikel,

blev dræbt ved en

bilulykke den 14.

marts 2008. Kemppi

Oy udtrykker i den

anledning den

dybeste sorg over

hans tragiske død.

Kemppi ProNews 1 • 2008 17


18

Kemppi ProNews 1 • 2008


Anna Lampinen fra Lahti Institute of Design var taget ud

på en ekspedition med det formål at vurdere svejseres

beskyttelsesudstyr sammen med Hannu Saarivirta, svejseekspert

hos Kemppi.

Sikkerhedsudstyr for

svejsere – et kig ind i

fremtiden

I efteråret 2007 inviterede Kemppi en gruppe

studenter fra Institut for Design på Lahti University

of Applied Sciences til at deltage i et

projekt omkring sikkerhedsudstyr for svejsere.

Projektet indbefattede også et kig ind i fremtiden

for dette udstyr. Hvordan vil en svejsers

sikkerhedsudstyr se ud om, lad os sige 10 år?

I dette projekt blev producenten af svejseudstyr Kemppi

Oy understøttet af Instituttet for Design på Lahti University

of Applied Sciences, én af de mest velrenommerede

uddannelsesinstitutioner for design-uddannelse i Finland.

Målet var at fremkomme med visioner for, hvad fremtiden

vil byde på med hensyn til udviklingen af sikkerhedsudstyr

for svejsere.

Idéen til samarbejdet mellem disse to kendte organisationer

fra Lahti med deres specielle respektive ekspertise var blevet

udviklet af Kemp-

Opdagelsen af forskellen

pi. Målsætningen var,

at give designstu- på mænd og kvinders

denterne med deres bevægelser og

åbenhed og naturlige svedafsondring kom bag

nysgerrighed mulig- på de involverede.

hed for at samarbejde

omkring nye og innovative idéer til forbedring af svejseres

arbejdsbetingelser og sikkerhed og følgelig at mindske afbrydelser

og forstyrrelser i arbejdsgangen.

‘Hensigten med projektet var ikke så meget udviklingen

af nye produkter, men mere at undersøge kundernes behov

omkring sikkerhedsudstyr, og at fremkomme med nye

perspektiver for at undgå stagnation,’ siger Jarkko Havia,

designeren fra Kemppi, der ledede projektet.

‘Selvfølgelig ville vi også give studenterne lejlighed til at

lære noget om de design-udfordringer, der måtte vente dem

i det virkelige liv. Det er en fordel at udvikle sans for, hvordan

arbejdslivets krav ser ud i realiteten,’ tilføjer Havia, der

er uddannet på det samme institut.

►►►

DESIGN

Studenter af såvel

modedesign som

industridesign

bliver gjort fortrolige

med svejsernes

sikkerhedsudstyr.

Kemppi ProNews 1 • 2008 19


DESIGN

20

Kemppi ProNews 1 • 2008

►►► Havia påpeger, at grunden til at Kemppi er blevet

en af verdens største producenter for svejseudstyr først

og fremmest er, at virksomheden har været opmærksom

på slutbrugerens ønsker og tilgodeset disse i

produktudviklingen.

‘Når det handler om at udvikle et produkts design og

anvendelighed, spiller hensynet til kundernes erfaring en

vigtig rolle, eftersom de er de eneste, der virkelig

er eksperter på dette område, når det

kommer til stykket,’ siger Havia.

Der var mulighed for at

smide de vildeste idéer

på bordet, såvel alene

som i grupper.

Design handler ikke

kun om overfl ade

Design betragtes ofte som skabelsen af et elegant

udseende. Dette er rigtignok en del af designhåndværket,

men der er meget mere.

Udover de æstetiske betragtninger, må industridesigneren

i sit arbejde tage hensyn til

endnu vigtigere faktorer, såsom brugervenlighed

og egnethed til masseproduktion, foruden

en række andre hensyn til produktet og dets

brugere.

Designeren er en del af produktudviklingsprocessen.

Han eller hun er ansvarlig for at tilføre

produktudviklingen perspektiver, der ikke kun

relaterer til produktets udseende, men også

dets brugervenlighed, egnethed til produktion,

levetid og salgskraft indenfor markedet.

Designeren bør udforme produkterne sådan,

at de virker tiltrækkende på kunderne i købssituationer

og efterfølgende er gedigne i brug.

Vild fantasi

grobund for

produktiv

fornyelse

Sikkerhedsudstyret betyder

ikke bare meget

for svejserens beskyttelse

på arbejdspladsen; det har også stor betydning

for svejseprocessernes effektivitet. Irritationsmomenter

som gløder, varme og ubehageligt eller

upraktisk udstyr er lig med større behov for arbejdsafbrydelser.

Desuden kan utilstrækkelig beskyttelse

forårsage ulykker og være årsag til lange

sygefravær.

Naturen er en effektiv designer. Den japanske

udvekslingsstudent Yasushi Hasegawa blev inspireret

af en græshoppes profi l.

Et godt design forener alle designerens bestræbelser

for at opfylde kundernes behov og

ønsker.

Da for eksempel Kemppis MinarcMig Adaptive

180 svejseanlæg vandt ”red dot” design prisen i

2006, tildeltes prisen ikke bare pga. apparatets

udformning, men lige så meget for dets intuitive

regulering, ergonomiske fordele og kompakthed.

Kemppi MinarcMig Adaptive 180 blev tildelt

den berømte ‘red dot’ industridesign-pris. Anlægget

er produceret og udformet med henblik

på at imødekomme kundernes behov for

et transportabelt og kompakt MIG anlæg. Dets

design er et klart udsagn om dets funktion. █


Et af målene med projektet omkring svejseres sikkerhedsudstyr

var at forhindre de ovennævnte problemer i at opstå.

Der var brug for en ny slags idéer – idéer, der kunne forbedre

svejserens muligheder for at forblive rask og arbejdsdygtig.

Til at begynde med fi k de i projektet deltagende studenter

en introduktion til svejsning. De fi k lov til at prøve svejsearbejdet

og sikkerhedsudstyret i praksis. De blev vejledt af

Hannu Saarivirta, svejseekspert hos Kemppi.

Brugerundersøgelser spiller altid en vigtig rolle for produktudviklingen.

Men det gjaldt derudover om at blive i

stand til at fremkomme med nye idéer til den fremtidige

udvikling. Derfor afl agde studenterne besøg på en virksomhed

indenfor metalindustrien, interviewede de svejsere, der

arbejdede dér og undersøgte deres arbejdsmetoder.

Der blev ikke sat nogen begrænsninger for, hvordan den

kreative proces med at fi nde nye idéer skulle foregå. Hensigten

var jo ikke at fremkomme med slutprodukter, formålet

med brainstormingen var derimod at drage fordel af de

unge studenternes kreative entusiasme. Der var mulighed

for at smide de vildeste idéer på bordet, såvel alene som i

grupper.

Havia understreger, at selvom Kemppi ikke for tiden har

planlagt større tiltag med hensyn til sikkerhedsudstyr, er

denne slags fri idésøgning en vigtig basis, også for produktudviklingen

på andre områder.

Omfattende løsninger til

beskyttelse af svejsere

Som afslutning på projektet udarbejdede

studenterne slutrapporter,

der indeholdt deres vurderinger

og idéer omkring bedre beskyttelse

af svejsere under arbejdet.

Hensigten var ikke så meget at

udforme enkelte idéer for sikkerhedsudstyr;

der søgtes efter omfattende

løsninger. Der sigtedes efter

nye materialevalg og nye tekniske

løsninger; tanken var, at dette kunne føre

til økonomisk rentable løsninger i fremtiden.

Resultaterne af projektet indikerer, at der

er betragtelige mangler ved hidtidigt sikkerhedsudstyr.

Det synes f. eks. nødvendigt at gøre

sikkerhedspåklædningen mere bekvem og praktisk

anvendelig, så svejseren ikke af bekvemmelighedshensyn

undlader at bruge det.

Et af projektets budskaber er, at der med hensyn til sikkerhedsudstyret

ifølge studenterne ikke er taget nok højde for

den fysiske forskel mellem kønnene. Det faktum, at der fi ndes

kvindelige svejsere, har ikke hidtil haft nogen påviselig

indfl ydelse på sikkerhedsudstyrets udformning. █

Tero Saari, Vesa Korjus, Jarkko

Havia og Matilda Tuure på vej

ad uopdagede stier mod målet:

at fremkomme med en ny slags

beskyttelsesudstyr. Photo:

Grzegorz Cholewiak

Kemppi ProNews 1 • 2008 21


DESIGN

Nye idéer søges på Lahtis

Institut for Design

På Institut for Design undervises der i kreativ

problemløsning. Instituttets historie er mere

end 100 år gammel.

Aktiviteterne på Lahti Institut for Design har

rødder helt tilbage til 1899, da Østre Hämes

Landbrugsuniversitet oprettedes i Lahti for at

give unge mennesker teoretisk og praktisk viden

omkring landbrug. Denne skole anses for

det tidligere trin af det nuværende Institut for

Design.

Der fulgte mange fl ere trin og navneskift indtil

instituttet fi k sin nuværende struktur i 1971, da

også Helsinki Skole for Guldsmede og Lahtis

Institut for Højere Kunster smeltede sammen

med det. Dengang kaldtes instituttet Lahden

taideoppilaitokset (‘Lahtis Institut for Kunst’).

Institut for Design ejedes af staten og blev drevet

af det Nationale Finske Uddannelsesråd,

indtil det i foråret 1996 overførtes til Lahtis regionale

uddannelseskonsortium. Samtidigt blev

instituttet omdøbt til Lahti Polytekniske Institut

for Design, senere blev navnet ændret til Lahti

University of Applied Sciences.

22

Kemppi ProNews 1 • 2008

Uddannelse i design og kommunikation

Instituttet for Design giver de studerende en

faglig uddannelse til arbejdet indenfor samfundsmæssige

og erhvervsmæssige sammenhænge,

hvor det handler om at give objekter,

kommunikation og off entligt synlige tjenesteydelser

visuel form og indhold.

Studiet indeholder forskellige kurser, lige fra

designteori, anvendelighed og ergonomi til industrielle

fremstillingsprocesser for forskellige

materialer, computerstyret design og produkt

marketing. For at have succes i dette studie

kræves der æstetisk forståelse og evne til kreativ

løsning af problemstillinger.

Instituttet har specialiseret sig i undervisningsforløb

indenfor design og visuel kommunikation.

Der kan afsluttes med enten Bachelor of

Crafts and Design eller Bachelor of Visual and

Media Arts. Uddannelsen indenfor de kompetencegivende

kurser placerer sig indenfor bildende

kunster og humaniora.

Foredragsholder i industridesign,

Ilkka Salonen, inspicerer

resultaterne af et ‘brainwave’

(hjernebølge) projekt sammen

med tredjeårs studerende på

Institute of Design ved Lahti

Ingeniørakademi.

Samarbejde med selskaber, der spiller en

hovedrolle indenfor uddannelse

Samarbejdet mellem Instituttet for Design og

regionale fi rmaer giver studenterne mulighed

for at gennemføre virkelighedsnære designprojekter.

Dette er en vigtig del af uddannelsen.

Gennem en sådan læreproces bliver studenterne

i stand til at få et realistisk billede af de

metoder, der anvendes i industrien.

Samarbejdet med erhvervslivet gør det muligt

at opnå de bedst mulige resultater, der samtidig

bidrager med værdifuld viden til fi rmaerne,

idet studenterne takket være fi rmaernes åbenhed

endda kan være i stand til at fremkomme

med helt nye perspektiver for de respektive fi rmaers

produktudviklingsafdelinger.

Et af de seneste samarbejdsprojekter mellem

instituttet og erhvervslivet er projektet omkring

svejseres sikkerhedsudstyr, initieret af Kemppi.

Her undersøgte eksperterne fra Kemppi sammen

med studenter fra instituttet mulighederne

for at bruge en ny slags sikkerhedsudstyr for

at reducere forstyrrelser i svejsearbejdet. █


Tag den hurtigere vej.

FastROOT kan bestilles som ekstraudstyr til FastMig Synergicmaskinerne.

Med FastROOT aktiveret behøver du kun at bruge

én maskine til alle svejsninger fra bund til top.

FastROOT er en modifi ceret MIG/MAGsvejseproces,

udviklet af Kemppi.

Processen er nøje udviklet til at give de bedst

mulige resultater inden for bundstrengs- og

tyndpladesvejsning. FastROOT er en driftssikker

måde at anvende den eff ektive MIG/MAGsvejsning

til bundstrenge. Den gør din svejsning

hurtigere og mere produktiv.

FastROOT giver din FastMig Synergic maskine

endnu fl ere brugsmuligheder. Det er en hurtig

vej til øget produktivitet.

En svejsmaskine, der er

udstyret med FastROOT, vil

konstant overvåge og justere

svejsespændingen og strømmen.

Den kontrollerer dannelsen

af kortslutningsstrømmen,

så dråberne fra svejsetråden

overføres till svejsebadet på

det rigtige tidspunkt. Dette gør

det lettere at styre lysbuen og

nedsætter dannelsen af sprøjt

betydeligt.

Kemppi ProNews 1 • 2008 23


Anvendelse af Fast-

ROOT svejseteknologi

på rørsvejsning

præsenteredes i

Kemppis svejseskole.

Illustrationen

viser efterbearbejdelsesprocessen.

24

Kemppi ProNews 1 • 2008

FastROOT hurtigruten

til produktivitet

Den 14. november sidste år mødtes en gruppe

repræsentanter fra metalindustrien på

Kemppis-fabrikken i Okeroinen, Lahti, for at

diskutere de muligheder, der ligger i en modifi

cering af svejseprocessen. Seminarets emne

‘En hurtigere rute’ refererede til den højere hastighed

og forbedrede produktivitet, der tilføres

svejsningen af bundstrengen med hjælp af

FastROOT processen.

Den modifi cerede kortbue-proces i både teori og praksis

blev drøftet på Okeroinen-fabrikken i Kemppi (Lahti)

med eksperternes respektive fremstillinger ved FastROOTs

morgenseminar.

Til at begynde med kastede en gruppe eksperter fra Kemppi’s

forskerteam ”lys” over baggrunden for udviklingen af

funktionsspecifi kke lysbuer og de muligheder, der åbnes

ved at benytte FastROOT processen i bundstrengssvejsning

frem for mere langsomme metoder.

Jyri Uusitalo, svejse-ingeniør hos Kemppi og industriel

service-manager Mikko Veikkolainen beskrev det tekniske

grundlag for den hurtige FastROOT proces og gav en

oversigt over de tilknyttede specielle funktioner. Ari Ahto

fremlagde sagen fra den praktiske side med sin beskrivelse

af de erfaringer, man havde gjort på Hollming Works Oy

med brug af FastROOT processen ved påsvejsning af rørcylindre

på hejsespil.

High-speed kamera – et vigtigt værktøj i

svejsnings-research

I sin fremstilling diskuterede Petteri Jernström, manager

for svejseteknologi hos Kemppi, den gensidige afhængighed

mellem teori og praksis. Han forklarede, hvordan

grundlæggende forskning omkring lysbuen danner basis for

en prægnant udvikling af lysbuekarakteristikker og endda

for udviklingen af fornyelser på svejseområdet.


CASESTORY

Hollming har gode

erfaringer med FastROOT

Hollming Works Oy har brugt FastROOT metoden til

rørcylindre på hejsespil i Pori fabrikken i over to år nu og

erfaringerne er positive.

‘I praksis er FastROOT metoden fl ere gange hurtigere end

TIG svejsning,’ roser Ari Ahto fra Hollming Works. Han tilføjer:

‘FastROOT metoden holder også både varmen nede

og eliminerer samtidig faren for tilførsel af kold tråd.’

‘Efter at have realiseret denne metodes fordele ved rodstrengssvejsning

på rør, begyndte vi at spekulere over nye

anvendelser. Vi testede tyndpladesvejsning og for eksempel

en tre millimeters plade blev svejset igennem i kun én arbejdsgang,’

sagde Ahto.

Gruppen testede også svejsning med tykkere plader, der

almindeligvis kræver keramisk backing. Ifølge Ahto frembringer

FastROOT metoden endnu bedre resultater ved

disse svejsninger. Rodsiden’s profi l var lav og der var ikke

brug for efterbearbejdning.

’På den måde slipper man selvfølgelig for at købe og anvende

backing, og dette fører i sidste ende til omkostningsreduceringer,’

betonede Ahto.

Brugen af FastROOT metoden kræver visse tricks, men de

er nemme at lære, siger Ahto. █

Jernström opregnede de tre grundlæggende opgaver for

svejse-teknologien: udvikling af lysbuekarakteristik,

skræddersyning til funktionsspecifi kke krav, og generel oplysningsvirksomhed

overfor industrien.

Grundforskningens resultater indenfor svejseteknologi kan

afl æses for eksempel i form af svejseprogrammer, der er

udviklet specielt med henblik på den enkelte kundes behov

og applikationsspecifi kke, skræddersyede processer, som

Kemppi FastROOT processen og AAA processen til automatsvejsning.

Jernström fokuserede på anvendelsen af high-speed kameraer

i grundforskning på svejseområdet: ‘Synkroniseringsbilleder

taget med et high-speed kamera med oscilloskop

display yder ekstremt omfattende information om, hvad der

sker med lysbuen.’

‘Brugen af et high-speed kamera skaber bedre betingelser

for udviklingen af lysbuekarakteristikker og nye, skræddersyede

processer,’ erklærer han.

Hverken kold

eller varm –

bare perfekt

Med FastROOT

processen er

det muligt at

indsnævre

svejsede

samlinger til

bare 35 grader.

(Kilde: Hollming

Works Oy)

På vej mod en omfattende

svejse-løsning

Konkluderende sagde Kemppis

MD Anssi Rantasalo, at udviklingen

af modifi cerede svejseprocesser er en vigtig faktor for

Kemppi’s forretningsaktiviteter.

Med skræddersyede lysbuer som ved FastROOT og AAA

processer har Kemppi udvidet sin tilbudspalet lige fra produktion

af udstyr til levering af applikationer. Dette fører

elegant over til levering af mer-værdiskabende løsninger.

Kemppi ARC systemet er et eksempel på sådanne løsninger.

Det muliggør indsamling og analyse af data med det

formål at effektivisere profi tmaksimeringen.

Rantasalo præsenterede de store milepæle indenfor svejseudstyrets

udvikling og beskrev Kemppis rolle i denne udvikling.

Markedsføringen af svejse-invertere for 30 år siden

og introduktion af digital regulering på svejsemaskiner for

15 år siden anførtes af Kemppi. █

Ari Ahto from

Hollming Works

beskrev, hvordan

FastROOT

metoden

anvendes.

Mere information

om FastROOT og

AAA processer på

Kemppi websitet

www.kemppi.dk.

Kemppi ProNews 1 • 2008 25


26

JOYSTORY

Kitsanmygenrejh

Det største geni verden har kendt, Leonardo

da Vinci, var venstrehåndet. Det samme gælder

for relativitetsteoriens ophavsmand, Albert

Einstein. Også Vincent van Gogh, Rembrandt,

og Michelangelo var ikke kun store mænd,

men ligeledes venstrehåndede, som også den

berømte moderne maler Pablo Picasso.

Fælles for musikerne David Bowie, Bob Dylan

og Paul McCartney er, at de alle er venstrehåndede.

Bill Gates er endnu et eksempel på, hvor

langt man kan komme med venstrehåndsarbejde.

Måske vil USAs næste præsident også

være venstremand, det vides endnu ikke, mens

denne artikel bliver skrevet.

Hvis man kaster et blik på listen over berømte

venstrehåndede personer i Wikipedia, bliver

man overrasket. Listen er forbavsende lang og

omfattende, når man husker på, at kun godt 10

procent af befolkningen er venstrehåndet.

Der er fl ere venstrehåndede mænd end kvinder

i verden. Endnu fl ere venstrehåndede individer

fi nder man blandt chimpanser - her er ca.

halvdelen venstrehåndede. Kunne dette være

endnu et bevis på, at mandens plads på evolutionsstigen

er et eller andet sted mellem aber

og kvinder?

Videnskabelige undersøgelser tyder på, at venstrehåndede

personer oftest enten placerer sig i

toppen af samfundspyramiden – eller helt nede

på bunden. Deres evner siges ofte at være af en

ekstrem natur. I hvert fald synes det sikkert, at

de har evnen til at se tingene fra et andet perspektiv,

og det er jo netop en forudsætning for

at kunne være kreativ.

Det siger sig selv, at venstrehåndede nærmest

er tvungne til at være kreative. De skal jo fi nde

kreative løsninger på alle mulige slags hverdagsproblemer:

sakse er som regel bygget til

den forkerte hånd, toiletpapirholderen er placeret

på den forkerte væg, kaff ekoppens håndtag

er anbragt på den forkerte side… Livet er fuldt

af udfordringer, der skal tackles på den ene eller

anden måde.

Kemppi ProNews 1 • 2008

© Jann Lipka / Gorilla

Dette fører til spørgsmålet om, hvorvidt man

kunne benytte sig af venstrehåndsarbejde til

at udvikle sin egen forestillingsverden? Noget

sådant ville føre til en direkte gevinst i form af

øget produktivitet, især ved opgaver, der kræver

kreativ tænkning, såsom planlægning, design

og marketing.

Hvis de højrehåndede tog kuglepennen eller

musen i deres venstre hånd eller begyndte at se

på verden fra et andet perspektiv end de plejer,

ville de så ikke sætte skub i hjerneaktiviteten,

åbne for nye neurale stier og derved sætte sig

selv i stand til at blive mere kreative i problemløsningsprocesser?

Det tror jeg i hvert fald. Forleden læste jeg om

‘neurobics’, en slags motionstræning for hjernen.

Formålet er at tvinge sig selv ud af den sædvanlige

rutine, at udføre gøremål på en anden

måde end man plejer og gøre ting ‘den forkerte

vej’ rundt. At skrive med den forkerte hånd og at

skrive spejlvendt er for eksempel stimulerende

aktiviteter, der helt sikkert hjælper med at sætte

hjernen i stand til at tænke mindre fi rkantet.

Leonardo da Vinci, der blev omtalt i begyndelsen

af denne artikel, er kendt for at have dyrket

spejlvendt skrivning, det ved enhver, der har

læst Dan Browns bestseller Da Vinci Mysteriet.

Spejlvendt skrivning betyder at man skriver

‘baglæns’ i hånden, sådan at skriften kan læses

ved hjælp af et spejl. Det er en sand udfordring,

der vil få din hjerne til at komme i omdrejninger.

Prøv det engang!

Neurobic-øvelser og ferie er også en god kombination.

Hvad med for eksempel at tage på

en bilferie til England eller et andet land med

venstrekørsel, hvor du bliver nødt til at styre dit

køretøj med spejlvendte reaktioner?

Jeg anbefaler dog ikke, at du skal begynde at

svejse med den ‘kejtede’ hånd – der er grænser

for kreativiteten! For øvrigt, kender du mon

nogle venstrehåndede svejsere?

-jupo


Pro Weld Data gav

svejseproduktiviteten

et løft i Portugal

Den portugisiske virksomhed Electro Portugal

Lda har en lang tradition som producent af

svejseelektroder. Virksomheden har nu eksisteret

i 50 år, og siden 1993 har den været forhandler

af Kemppis svejsemaskiner i Portugal.

En af Kemppis største kunder i Portugal er Martifer Group.

Den består af 40 forskellige virksomheder, der er inddelt i

fi re hovedforretningsenheder, nemlig entreprenørvirksomhed,

energiudstyr, avancerede brændstoffer og elproduktion.

En af Martifer Groups virksomheder, Martifer Constructions,

er en af Europas største stålproducenter. De bruger

mere end 100 MIG/MAG-maskiner fra Kemppi på deres

fabrikker i Portugal, Polen og Rumænien.

Forbedret kundeservice

I 2003 anskaffede Martifer Constructions sig de første

Kemppi Pro Weld Data-enheder til overvågning af svejsedata

på deres fabrik i Benavente, Portugal. Deres mål var

at kunne kontrollere visse svejseparametre samt svejseproduktivitet

og tilhørende produktionsomkostninger.

Resultaterne af brugen af Pro Weld Data-systemet lod til at

være fremragende, og kort tid efter besluttede de at forøge

antallet af enheder, der var tilsluttet systemet. For øjeblikket

er det samlede antal

”Pro Weld Dataovervågningssystemet

er glimrende løsning

for os”

Pro Weld Data-enheder

på 35 på Martifer Constructions’

fabrikker i

Portugal og Polen.

Kemppi Pro Weld Data-overvågningssystemet hjælper Martifer

Group med at kunne yde bedre service til sine kunder,

da det nu er lettere at kunne give kunderne garantier for, at

svejseparametrene er i overensstemmelse med de vedtagne

WPS-procedurer.

Systemet hjælper også svejsere med at kunne fremvise deres

gode svejseegenskaber, da produktionsgraden for hver

svejser kan registreres i dette system. █

CASESTORY

↑↑ Portos

fodboldstadion

↑ Francisco Sá

Carneiro-lufthavnen

i Porto

←← Martifers

produktionsfaciliteter i

Oliveira de Frades.

← Produktionschef

Mário Silva (til venstre)

og Sérgio Gafaniz

fra Martifers tekniske

afdeling på fabrikken i

Benavente, Portugal.

Kemppi ProNews 1 • 2008 27


28

Spørgsmål

og svar

Hvilken slags beskyttelsesgas er bedst

ved svejsning i sort jern og lejlighedsvis

rustfrit stål? Jeg svejser sort jern og

lejlighedsvis rustfrit stål med MIG. Ved

svejsning af rustfrit stål bruger jeg rustfast

svejsetråd. Jeg har fået modstridende

oplysninger vedr. brugen af beskyttelsesgas;

jeg har fået anbefalet ren kuldioxid

for både sort jern og rustfrit stål,

mens andre har foreslået blandgasser og

to-komponent gasser. For tiden bruger

jeg udelukkende ren kuldioxid.

I dette tilfælde er 100% kuldioxid kun anvendeligt

for svejsning af sort jern. Hvis

det også bruges til at svejse i rustfrit stål,

bliver svejsningerne sårbare overfor korrosion.

For svejsning af rustfrie stålemner anbefales

en blandingsgas med 98% argon og

2% kuldioxid. Den slags gasblandinger

kaldes også to-komponent gasser. Ved

svejsning af sort jern bruges almindeligvis

de følgende blandinger:

• 75 % Ar, 25% Co 2

• 80–82 % Ar, 18–20% Co 2

• 90–92 % Ar, 8–10% Co 2

Tommelfi ngerreglen for svejsning i sort

jern siger, jo mindre kuldioxid i blandingen,

jo mindre sprøjt og jo bedre er svejsesømmenes

form. På minussiden kan

det nævnes, at sådanne blandgasser er

modtagelige for træk, fugt og urenheder

og disse faktorer kan påvirke svejsningens

fejlmargen.

Kemppi ProNews 1 • 2008

KEMPPI MOTORSPORT

The Joy of Welding

danner hold med

Force of India

Kemppis svejsebrand vil igen være

synligt i 2008 i hele Formel 1-løbssæsonen.

Efter en succesfuld sæson

i 2007 med Spyker Formel 1-racerholdet

har Kemppi igen indgået en

kontrakt for at kunne vise sit verdensberømte

svejsebrand – sat på

de fremragende Force India Formel

1-racerbiler.

Force India Formel 1-racerteamet er blevet

styrket gennem nye investeringer, efter at det

skiftede navn fra Spyker F1, og teamet er klar til

nye udfordringer i 2008. Fremskridtet har været

tydeligt under vinterens testløb.

Som John Frost, Kemppis Formel 1-projektkoordinator,

udtaler: ”Glæden og optimismen

på det nye Force India-racerhold er tydelig at

mærke. Vi ønsker vores samarbejdspartnere alt

godt i den nye sæson. Kemppi er glad for fortsat

at kunne gøre reklame for sit globale svejsebrand

gennem Formel 1-racerløb.”

’Vi kan dog også selv præstere noget’, siger

Frost. “Vi er sandelig klar over de krav, der stilles

til vores teamfunktioner, både internt, som individuelle

bidragsydere, og eksternt, da vi samarbejder

med forretningspartnere og kolleger i

hele verden. Holdindsats, indlevelse og energi

er grobund for succes – man kan klare enhver

udfordring, hvis ens team er stærkt!’

Foruden brandingen på racerbilerne leverer

Kemppi de markedsførende Mastertig 2300

MLS AC/DC-svejsemaskiner til Force India-racerteamet.

Kemppis svejseudstyr bruges både

ved racerløbene og til arbejde på værkstederne,

og det lever op til de krav, der stilles til svejsearbejde

af højeste kvalitet, foruden at dets

kompakte, lette indpakning gør det ideelt for

svejsere, der sætter pris på mobilt svejseudstyr,

som samtidig er vægt- og pladsbesparende.

Foruden fremstillingen af reservedele og pitudstyr

har Force Indias produktionshold været

travlt beskæftiget i løbet af vinteren med

at fremstille metalbokse til transport og be-

skyttelse af deres udstyr under transporten til

racerløbene, hvorved omkostningerne og beskadigelserne

begrænses, foruden at den rette

mængde udstyr kan være til stede under løbene.

Kemppis maskiner bruges til dette arbejde.

Sæsonens første løb fi nder sted i Melbourne,

Australien fra 14.–16. marts. Det efterfølges af

det malaysiske Grand Prix i Kuala Lumpur fra

21.-23. marts og Bahrain Grand Prix fra 4.–6.

april. I Formel 1-sæsonen i 2008 F1 vil man

kunne se det første ”oplyste” Grand Prix i Singapore,

fra 26.-28. september (Formel 1-løb i

mørke med 300 km/t med kunstig belysning!?),

og sæsonens attende løb d. 31. oktober slutter

verdensmesterskabet 2008 for Formel 1 i Sao

Paulo, Brasilien. █

De følgende bemærkninger er fra

et nyligt interview med Giancarlo

Fisichella – en af de mest erfarne

Formel 1-kørere i denne sæson.

S: Du skiftede fra R27 og kører nu i Force Indias

bil – hvad er forskellene, og på hvilke punkter er

den nye bil dårligere?

GF: F8-VII er faktisk ikke nogen dårlig bil. Jeg forventede

helt ærligt noget, der var langt værre,

da jeg første gang kørte i den i Jerez. Den minder

meget om R27, da den også mangler aerodynamisk

greb. Den skal selvfølgelig opgraderes

med en hel del arbejde i vindtunnelen, men

grundlinjen er lige så god som Renaults.

S: Det må have været lidt af en oplevelse, da kørerne

skulle præsenteres i Indien. Havde du i din

vildeste fantasi kunnet forestille dig, hvor stort

Formel 1 er i Indien?

GF: Indien er et storslået land med en utrolig

masse mennesker, som vil være en kæmpe

støtte bag vores team. Force India – de kunne

ikke have fundet på et bedre navn. █

→ Adrian Sutil forbereder sig på et testløb i

Melbourne, Australien.


Følg succesen med

Force India og Kemppi

– ‘the Joy of Welding’

og ‘Force of India’

– når vi fortsætter

med at udvikle vores

svejsebrand på

verdensplan gennem

ethvert tænkeligt

medium.

Kemppi ProNews 1 • 2008 29


30

KEMPPI MOTORSPORT

Valtteri Bottas er et skridt

nærmere sin drøm

Kemppis samarbejdspartner, den

unge racerkører Valtteri Bottas, høstede

stor succes i sin første sæson

i den nordeuropæiske NEC-serie og

i den engelske vinterserie. Sidste år

satte Valtteri sig som mål at kvalifi -

cere sig til Formel 1 inden for fem

år. Nu er det mål kommet et skridt

nærmere.

Koiranen Bros Teamets racerbil, som Valtteri

Bottas har kørt i, tiltrak en masse nysgerrige

mennesker ved Kemppis sommerfest i 2007.

Valtteri havde taget bilen med for at off entligheden

kunne se den og fortalte Kemppis medarbejdere,

på sin sædvanlig afslappede måde,

om bilens tekniske fi nesser og gav tips til, hvordan

man kører bil.

Kemppi ProNews 1 • 2008

På den strålende sommerdag var Valtteris første

sæson som formelkører kun lige begyndt,

da der indtil da kun var blevet kørt ét løb i

den nordeuropæiske NEC-serie, nemlig løbet i

Zandvoort i Holland. I det løb kom Valtteri ind

på en andenplads, hvilket var en hurtig start på

karrieren.

Og i efterfølgende løb i sæsonen nåede Valtteri

enten i mål på en førsteplads eller kom ind lige

efter vinderen. Han sluttede NEC-serien i 2007

på en tredjeplads.

Valtteri deltog også i den engelske vinterserie,

hvor han, endnu en gang, levede op til sit løfte.

Valtteri fejede næsten al konkurrence af banen

i vinterserien, da han vandt tre af de fi re fi naler

og endte på en andenplads i en af fi nalerne.

Hans navn var dog ikke at fi nde i de offi cielle

resultater. Han havde ikke den lokale konkurrencelicens

Valtteri Bottas blev berømt med denne bil i

Formel NEC-serien i sæsonen 2007. Bilen

tiltrak sig masser af opmærksomhed ved

Kemppis sommerfest.

Bottas skifter til Motopark Academy Team

Valtteri har indgået en aftale med det tyske Motopark

Academy team for indeværende sæson.

Kontrakten omfatter syv Eurocup-løb og otte

NEC-serieløb i Formel Renault 2.0-klassen i sæsonen

2008 foruden seks testdage i sæsonen

2007 og 11 i sæsonen 2008.

“I denne sæson har Valtteri sat sig som mål

at vinde mesterskabet i begge serier. Teamet

er også opsat på at nå målet, og det har ofte

nævnt, at Valtteri er køreren, man vil satse på

i 2008-sæsonen”, siger Valtteris far og manager

Rauno Bottas.

Testkørslerne er kommet godt fra start. Valtteri

er gentagne gange endt på en andenplads, da

østrigeren Daniel Ricciardo fra SG Formel-teamet

hver gang har kunnet tage førerpositionen,

om end med en stadig mindre margin.

“Teamet har været meget tilfreds med Valtteris

præstation og testdagsresultater, og det er en

god udgangsposition”, siger Rauno Bottas. █


HVAD NYT?

Fremragende skalamodeller i

Formel 1-svejsekonkurrencen

2007 startede Kemppi en kampagne, hvor

I købere af Mastertig MLS 2300 ACDC-svejsemaskinen

fi k tildelt et aluminiumssamlesæt

til konstruktion af en miniaturemodel af

en Formel 1-racerbil.

Kampagnen og svejsekonkurrencen var en

vigtig del af sponsoraftalen mellem Kemppi

og Spyker Formel 1-teamet. De 150 samlesæt

tiltænkt konkurrencen blev lynhurtigt solgt til

dem, der købte en af disse Mastertig-enheder.

Deltagerne i konkurrencen blev bedt om at

bruge samlesættet og Mastertig MLS 2300-maskinen

til at bygge en skalamodel af en Formel

1-bil og udforme den efter eget valg. Ved tidsfristens

udløb var der indsendt omkring 20 modeller,

som skulle bedømmes af juryen, så det

var vist en krævende udfordring.

Skønt juryen lagde særlig vægt på kvaliteten af

sømmene og svejsningerne, kom det samlede

indtryk af de enkelte Formel 1-modeller samt

deres farvelægning og de små detaljer også til

at spille en rolle.

Præmien går til Tyskland

De tre bedste deltagere var længder foran deres

konkurrenter, så det var ikke svært at sætte navne

på medaljetagerne. Michael Krone fra Tyskland

blev kåret som vinder efter en enstemmig

afgørelse. Kvaliteten af svejsningerne i Krones

model var uovertruff en, og farvelægningen og

de små detaljer i modellen var også af højeste

klasse. Som præmie modtog Krone en rejse for

to til det malaysiske Formel 1 Grand Prix.

Juryen stemte Roland Maurer fra Schweiz

ind på en andenplads. Modellen, som Maurer

havde indsendt, fangede juryens interesse pga.

svejsningernes gode kvalitet og den fremra-

Messer & udstillinger 2008

Kemppi deltager på nedenstående messer & udstillinger i 2008:

Belgrade Technical Fair Belgrad, Serbia 5.5.–9.5.2008

International Consumer and Technologies Fair Plovdiv, Bulgaria 12.5.–17.5.2008

Welding and Cutting Exhibition Celje, Slovenia 13.5.–16.5.2008

Beijing Essen Welding and Cutting Fair 2008 Beijing, China 14.5.–17.5.2008

Athens Welding Exhibition Athens, Greece 14.5.–17.5.2008

Schweissen & Schneiden Russia 2008 Moscow, Russia 27.5.–30.05.2008

Tel Aviv Technical Fair Tel Aviv, Israel

Promyshlennyj kongress juga Rossii Russia 5.9.–7.9.2008

Fra venstre mod højre: Hannu Jokela (vært), Holger Hartmann, Michael Krone, Stéfan Pilz, André

Philipp og forneden fra venstre: Roland Maurer, Jérémy Magnin, Stefan Erlacher og Mansoer

Cassiem.

gende fi nish. Præmien for en andenplads var en

Mastertig MLS 2300 ACDC. Tredjepræmien - en

MinarcTig 180-svejsemaskine – gik til Crichton

Storer fra Storbritannien med hans stilfulde F1skalamodel.

Desuden var der en lodtrækning, hvor fem heldige

vindere vandt en rejse til Kemppis Formel

1-svejsekonkurrence, der fi nder sted i Finland.

Vinderne var fra Sydafrika, Schweiz og Tyskland.

Vi vil gerne takke alle, der deltog i konkurrencen.


Hannu Jokela

Michael Krone fra Tyskland, vinderen af

svejsekonkurrencen og hans prisbelønnede F1

miniature.

International Technical Fair Plovdiv, Bulgaria 29.9.–4.10.2008

Bucharest International Technical Fair - TIB Bucharest. Romania 7.10.–11.10.2008

Promyshlennyj salon Samara, Russia 7.10–9.10.2008

EuroBlech 2008 Hannover, Germany 21.10.–25.10.2008

Nordic Welding Expo Tampere, Finland 5.11.–7.11.2008

Mactech exhibition Cairo, Egypt 6.11.–9.11.2008

EMAF 2008 Oporto, Portugal 12.11.–15.11.2008

Kemppi ProNews 1 • 2008 31


32

HVAD NYT?

Stiftelsen for Lahti

søen Vesijärvi tager

sig af kontrollen

med vandområder

Kemppi har en stor andel i fi naniseringen

og driften af Vesijärvisäätiö, fonden for

Vesijärvi sø. Fonden er et projekt med det

formål at øge resurserne til beskyttelse og

vedligeholdelse af vandområderne Vesijärvi -

en sø, der er beliggende i nærheden af Lahti

og de omkringliggende bysamfund.

Fondens hensigt er at forebygge for højt indhold

af næringssalte og sikre mulighederne for

fritidsaktiviteter og fi skeri på og omkring hele

søen også i fremtiden.

Lahden teollisuusseura ry, byens industri- og

handelsforening med formanden Jouko Kemp-

Jouko Kemppi overdrog skihopperen Janne

Ahonens gave i anledning af auktionen,

der afholdtes af Vesijärvisäätiö. (Foto: Ilona

Reiniharju)

pi i spidsen har engageret sig i fundraising for

stiftelsen. Blandt sponsorerne er to topatleter

fra Lahti, skihopperen Janne Ahonen og fodboldspilleren

Jari Litmanen. █

Kemppi ProNews 1 • 2008

Kemppi

investerer i en ny

elektronikfabrik

Kemppi Oy og moderselskabet Kemppi

Capital Oy, der har specialiseret sig i

investering og salg af fast ejendom, foretog

investeringer til en værdi af 15 millioner euro

i kontor- og produktionsbygninger. En ny

kontorbygning og en fabrik vil blive bygget

ved Kemppis eksisterende produktionssted i

Okeroinen nær Lahti.

Bygningen af den nye fabrik, der vil få et areal på

8.500 m², startede i december 2007, og arbejdet

forventes at vare indtil august 2008. Kemppi Oy,

som har specialiseret sig i fremstillingen af svejseudstyr

og svejseløsninger, vil blive hovedbrugeren

og vil fl ytte sin produktion af elektronik

og spoledele til den nye fabrik. Planen er også,

at andre virksomheder kan leje sig ind.

Kemppi Oy’s svejsevirksomhed har fortsat sin

kraftige vækst i 2008. Den fortsatte stigning i

produktionen har været og vil fortsat kun være

mulig for Kemppi, hvis virksomheden både får

fl ere underleverandører og foretager yderligere

investeringer.

Der er fuld fart på bygningen af Kemppi Oy’s

nye fabrik i Okeroinen. Kemppi Capital Oy’s

industribygning skal stå færdig til august 2008.

I 2008 har Kemppi Oy f.eks. allerede investeret

i en ny SMD-produktionslinje. Og i de næste to

år vil virksomheden investere 5 millioner euro i

nye bygninger til forskning og udvikling samt

til produktion og logistik ved sin fabrik i Okeroinen.


Forøget

brugervenlighed

med ArcFeed

300RC

Kemppi har lanceret en ny model i sin

produktgruppe af ArcFeed spændingsfølende

trådbokse.

Den nye Kemppi ArcFeed 300RC-trådboks er

magen til ArcFeed 300-modellen, med undtagelse

af at den nye trådboks kan fj ernregulere

strømkildens strømniveau lige fra trådboksen.

Strømkildens fj ernbetjeningsfunktion er en stor

fordel, især i situationer hvor der skal bruges

lange forlængerkabler mellem trådboksen og

strømkilden. Den gør det mindre nødvendigt

for svejseren at skulle gå frem og tilbage mellem

arbejdsemnet og svejsemaskinen, hvilket

betyder en direkte forøgelse i svejseproduktiviteten.

Fjernbetjeningen af strømstyrken betyder, at

svejseparametrene bliver mere nøjagtige, da

de vigtigste svejseparametre kan indstilles direkte

fra trådboksen. Funktionen gør det også

muligt at fi njustere fra trådboksen, hvorved der

sikres svejsning af høj kvalitet selv ved krævende

arbejde.

Fjernbetjeningsfunktionen kan bruges sammen

med strømkilder til Kemppi Master 5001

og Kemppi Pro. Denne funktion fungerer kun

ved konstant strømkarakteristik (CC). █

Hannu Jokela, fi rmaets direktør for marketing og produktudvikling gav Sami Seliö et MinarcMig

Adaptive 180 svejseapparat. Foto: Risto Kallio / Kemppi Oy.

Sami Seliö rusker op i

speedbådenes Formel 1 med

Kemppi logo på siderne

På vandet er Sami Seliö temmelig hurtig,

for at sige det mildt. Hans båd er alt andet

end en tilbagelænet skude i rolige vande

med en skipper, der har stråhatten ned over

panden og en fi skestang i hånden.

Alt andet. Han er for tiden intet mindre end verdens

hurtigste speedbådspilot. Han har været

med i speedbådskonkurrencernes Formel 1 i ti

år nu. 2007 vandt han endelig verdensmestertitlen.

Man kan sammenligne Seliö med Kimi Räikkönen,

der vandt F1 for racerbiler. Også han havde

kun ringe chancer for at vinde mesterskabet før

de sidste to omgange. Men i de sidste to omgange

præsterede han det ypperste og endte

øverst på sejrsskamlen.

Så passer det jo fi nt, at han i de to løb havde

Kemppi logoer på sin båd til den ekstra portion

bid og pågåenhed.

Næste sommer kommer vi også til at se Formel

1 bådene i Lahti, idet grand prix’et skal udkæmpes

på Vesijärvi sø tidligt i juni. █

Kemppi ProNews 1 • 2008 33


HVAD NYT?

Janne Ahonen’s afslutter

sin skihopkarriere

Kemppi’s

MinarcMig

byder på nye

udfordringer

Janne Ahonen, skihop-historiens mest

succesrige atlet, bekendtgjorde ved en

pressekonference i slutningen af marts, at

han trækker sig tilbage fra sporten.

Mesteren deltager i sin sidste konkurrence i

hjembyen Lahti den 9. juli 2008. Han vil invitere

mange af de stærkeste rivaler fra sin karriere til

at deltage i konkurrencen, der skal afholdes i

Salpausselkäs ski-center.

Så sent som i januar fejredes Ahonens sejr i

fi rebakkeskihopskonkurrancen i restauranten

Voitto på Lahti ski-stadion. Kun de færreste vidste

på det tidspunkt, at dette skulle blive hans

sidste deltagelse i turneringen.

Blandt de tilstedeværende var Jouko Kemppi,

formand for Kemppi Oys bestyrelse, der forærede

Ahonen et højkvalitets MinarcMig Adaptive

180 svejseapparat. Dette apparat er en mester

værdigt, idet det modtog den ansete ‘red dot’

industri-pris for 2006.

Selvom MinarcMig’en er lille og kompakt, passer

den næppe ind i Ahonens trofæskab. Der er

heller ingen grund til at den skulle samle støv,

ikke mindst fordi Janne får masser af brug for

den, når han efter afslutningen af sin skihopkarriere

kommer til at dyrke andre aktiviteter,

såsom dragracere og motorcykler.

Ja tak, jeg vil gerne have Kemppi ProNews tilsendt helt gratis På mit arbejde På min private adresse

Firma/organisation: Navn på abonnent:

Stilling i fi rmaet/organisationen:

Gade, nr/postboks:

Postnummer og by:

Land: Telefon (arbejde):

Dato: Underskrift:

ADRESSEÆNDRING

Ud over det vilde ræs har Janne endnu en hobby,

der har været hemmeligholdt indtil nu. Her

får han sandsynligvis ikke brug for Kemppi apparatet,

for denne hemmelige hobby er nemlig,

som han afslørede forleden, håndarbejde.

‘Måske kan jeg få arbejde som tøjdesigner for

skihopperne,’ grinede Ahonen på sin sædvanlige

underdrejede måde, da han bekendtgjorde,

at han trak sig tilbage. █

Navn på abonnent: Firma/organisation:

Forrige adresse:

Ny gade og nr:

Ny postnummer og by:

Land: Pvm:

Underskrift:

To Lahti-kanoner mødtes, da Jouko Kemppi

overrakte multi-mesteren en MinarcMig

Adaptive 180 svejseanlæg, der har modtaget

den ansete red dot award (pris).

Fax venligst servicekortet til +45 4494 1536 eller udfyld online formularen på: www.kemppi.com


Kemppi Datterselskaber

Kemppikoneet Oy

PL 13

15801 LAHTI

FINLAND

Tel. +358 3 899 11

Telefax: +358 3 734 8398

e-mail: myynti.fi @kemppi.com

Kemppi Sverige AB

Instrumentvägen 2

Box 717

194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Tel. +46-8-590 783 00

Telefax: +46-8-590 823 94

e-mail: sales.se@kemppi.com

Kemppi Norge A/S

Danholmen 19

3115 Tønsberg

Postboks 2151, Postterminalen

3103 Tønsberg

NORGE

Tel. +47 33 34 60 00

Telefax: +47 33 34 60 10

e-mail: sales.no@kemppi.com

Kemppi A/S

Literbuen 11

2740 Skovlunde

DANMARK

Tel. +45 4494 1677

Telefax: +45 4494 1536

e-mail: sales.dk@kemppi.com

Kemppi Benelux B.V.

Minervum 7284

4817 ZM Breda

THE NETHERLANDS

Tel. +31 76 571 7750

Telefax: +31 76 571 6345

Kemppi Benelux B.V.

Belgium

Tel. +32 15 212 880

Fax +32 15 211 143

email: sales.nl@kemppi.com

Kemppi (U.K) Ltd.

Martti Kemppi Building

Fraser Road

Priory Business Park

BEDFORD, MK443WH

ENGLAND

Tel. +44 845 6444201

Telefax: +44 845 6444202

e-mail: sales.uk@kemppi.com

Kemppi France SAS

65 Avenue de la Couronne des Prés

78681 EPONE CEDEX

FRANCE

Tel. + 33 (0) 1 30 90 04 40

Telefax: + 33 (0) 1 30 90 04 45

e-mail: sales.fr@kemppi.com

Kemppi GmbH

Otto - Hahn - Straße 14

35510 BUTZBACH

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6033 88 020

Telefax: +49 6033 72 528 (GmbH)

e-mail: sales.de@kemppi.com

Kemppi Spolka z o.o.

ul. Piłsudskiego 2

05091 ZĄBKI

POLAND

Tel. +48 22 7816162

Telefax: +48 22 7816505

e-mail: info.pl@kemppi.com

Kemppi Australia Pty Ltd

25A, Stennett Road

Ingleburn NSW 2565

AUSTRALIA

Tel. +61-2-9605 9500

Telefax: +61-2-9605 5999

e-mail: info.au@kemppi.com

Kemppi Oy Limitada

Av. Pdte. Edo. Frei Montalva

6001-81

Conchali

Santiago

CHILE

Tel. +56-2-949 1990

Telefax: +56-2-949 1991

e-mail: arturo.silva@kemppi.com

OOO Kemppi

Polkovaya str. 1

Building 6

127018 Moscow

RUSSIA

e-mail: info.ru@kemppi.com

Kemppi, Trading (Beijing) Company Ltd

Room 1602, Block A,

Wantone New World Plaza

No. 2, Fuwaidajie, Xicheng District

100037 Beijing

China

Tel. +86-10-6857 9113

+86-10-6857 9114

Telefax: +86-10-6857 8729

e-mail: sales.cn@kemppi.com

Kemppi Salgskontorer

Kemppi Far East Representative Offi ce

583 Orchard Road

Forum # 16-01 / 17-01

Singapore 238884

Tel. +65-7371 318

Telefax +65-7371 107

e-mail: sam.lim@kemppi.com

More magazines by this user
Similar magazines