reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

hprd.dk

reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

Danske Dilemmaer

fordrer mere uddannelse i humanitær folkeret

Af KAPtAJn Af reserven tHOmAs HAuge berg

”Vi skal kunne respektere den humanitære

folkeret, hvis vi skal vende en

konflikt på længere sigt”, udtaler

oberstløjtnant Keld Christensen på

kurset ”Danske Dilemmaer”. Lørdag d.

25. april er vi samlet 65 deltagere på

Ryes Kaserne, Fredericia, hvor HPRD’s

Arbejdsgruppe Humanitær Folkeret

har åbnet sit 2. kursus. Desuden får

Arbejdsgruppen her stor praktisk

hjælp af 3 ildsjæle, der er medlem af

fra HPRD’s lokale Lillebæltskreds.

Størstedelen af deltagerne er personel

af reserven fra alle 3 gradsgrupper,

3 værn og Beredskabsstyrelsen Til

stede er også militærjurister(MJUR),

fastansatte officerer samt repræsentanter

for Udenrigsministeriet og

Røde Kors. Formålet med kurset er at

synliggøre humanitær folkeret (krigens

love) og behovet for at lære og at

kunne efterleve reglerne i de operationer,

som forsvarets førere og soldater

udsendes til.

Alle skal efterleve

konventionerne

Thomas Winkler, der er ambassadør og

chef for den juridiske tjeneste i Udenrigsministeriet,

slog fra starten fast,

at alle repræsentanter for staten skal

efterleve principperne i de konventioner,

som Danmark har underskrevet!

Vedrørende pirateriet i Aden­bugten

oplyste ambassadøren, at problemet er

stigende, og at vi har en stor interesse

i at beskytte danske skibe, både af hensyn

skibenes besætninger og af hen­

ReseRven 2/2009

syn til handelen. Danmark gør meget

på området. Eksempelvis er Thomas

Winkler formand for en international

juridisk arbejdsgruppe, der skal undersøge

og forbedre reglerne. Derudover

er Danmark ved at indgå en aftale med

Kenya om, at de pirater man fanger,

kan retsforfølges i Kenya. Ambassadøren

mente, at Danmark anses som

en aktiv spiller og, at vi skal være

Absalon stor tak skyldig for, at der er

gjort en aktiv indsats mod pirateri.

Staterne har allerede i dag ret til

at gribe ind, bruge magt, anholde, tilbageholde

og retsforfølge, men reelt

sker det kun i meget lille omfang og

ambassadøren ser en regional domstol

som den mest sandsynlige løsning i

fremtiden.

Ofte umuligt at skelne kombattant

fra non­kombattant

i Helmand

Oberstløjtnant Keld Christensen, der

indtil februar 2009 var chef for styrken

i Afghanistan, fastslog, at efterlevelse

af den humanitære folkeret

er et vigtigt element i at vende kon­

flikten. Lokalbefolkningen skal kunne

se, at vi er på deres side, kun på denne

måde kan vi vinde kampen, og rene

kamphandlinger er kun en del af indsatsen.

Den egentlige kampindsats er

vanskeliggjort af, at Taleban optræder

mere og mere asymmetrisk med vejsidebomber

(IED) og ”timede” raketter.

Samtidig blander Taleban sig med

lokalbefolkningen, og det gør det umu­

ligt at skelne dem fra de lokale. Grænsen

mellem kombattanter og nonkombattanter

kan derfor være vanskelig at

drage. Samtidig skal soldaterne i gennemsnit

hver 2. dag tage stilling til

”Rules of Engagement”(ROE), d.v.s.,

hvornår de må skyde. Ét af kravene er,

at der skal være en ”positive ID”, d.v.s.

man skal kunne se, at det er en Taleban.

Desuden er enhederne udsat for såkaldte

”Dickers”, d.v.s. civile ubevæbnede,

der rapporterer om danskernes

bevægelser. Hvis man kan erkende, at

de er en direkte trussel, må man angribe

dem, men ofte skyder man varselsskud.

Der uddannes i Rules of

Engagement (ROE), ikke i

humanitær folkeret

Militærjurist (MJUR) Nicolai Christoffersen

fra staben ved Danske Division

oplyste, at man under den missionsorienterede

uddannelse (MISU) ikke

uddanner i faget humanitær folkeret,

men man uddanner i ROE, som er en

delmængde af humanitær folkeret. I

de tilfælde hvor ROE strækker sig til

den humanitære folkerets grænser

dækkes dette af undervisningen.

Denne uddannelse tænkes ind i de

missions­forberedende øvelser. Ifølge

MJUR får man ikke trænet i bund, og

man kunne godt ønske sig, at der var

mere tid til at gå i dybden, så man kan

gøre det bedre.

Desuden underviser MJUR soldaterne

i ”soldatens kort”, der er en

huskeliste på baggrund af ROE­uddannelsen,

og kortet er altid missionsspecifikt,

f.eks.til Kosovo eller Afghanistan.

MJUR redegjorde desuden for,

på hvilke områder MJUR rådgiver i

stabenes sektioner.

Krigsfanger, internerede

og tilbageholdte er et

sundhedstegn

Vedrørende krigsfanger, internerede

(Irak) og tilbageholdte(Afghanistan)

havde MJUR en personlig kommentar:

Disse persongrupper er et sundhedstegn,

da det er mere humant at fange

folk end at skyde dem. Der bør ”ringe

en alarmklokke”, hvis en enhed ikke

er i stand til at tage fanger. Annemette

Hommel­sagen og filmen ”Den

hemmelige krig” har skabt en berøringsangst

for tilbageholdelser. Gør vi

virkelig vores arbejde godt nok, hvis

vi ikke kan løse den simple opgave at

tilbageholde folk? Vi skal kunne holde

folk tilbage, men når det kommer til

stykket, tøver vi. MISU bør fokusere

på disse forhold, så vi kan agere som

en troværdig alliancepartner, samtidig

med at soldaterne føler sig fortrolige

med procedurerne.

Med baggrund i ugens debat fastslog

MJUR, at man kan skyde på Tale­

More magazines by this user
Similar magazines