reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

hprd.dk

reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

Fynskredsen

Formand:

Major-R Martin Dam Magnussen

Helsingborggade 18

5000 Odense C

% 2566 5935

mm@kmd.dk

AKOS 2009 HPRD (ROID) FYNs­kredsen

Aktivitet Dato Tid Sted Bemærkninger Ansvarlig

Pistolskydning hver onsdag P 17­19 Skallebølle Pistolskydning med M49. Pistol kan lånes på banen. Gert Schultz

udendørs fra 1. april Skyttecenter Geværskydning med biathlon gevær den 1. onsdag

Geværskydning til 30. G 16­17 hver måned. De andre onsdage geværskydning med

udendørs september 5,65 mm M95 og 7,62 mm M75.

Mindehøjtidelighed Mandag 1845 Ansgar Anlæg 4. maj aften arrangeret af 4. Maj Komiteen. Martin Dam

4. maj Odense. Forsvarsminister Søren Gade holder talen ved mindes­ Magnussen

Påklædning: uniform mærket. Gudstjeneste i Ansgar Kirke ved vores medlem Ingen.

for de, der har. Regina Ljung. tilmelding.

Vi mødes

ved soldaterhjemmet

Sejltur/skydning Onsdag 1645 Mødested: Sejltur og skydning mod sømål med Gert Schultz

mod sømål. 6. maj Odense Kaserne Marinehjemmeværnet NB! Ingen

skydning i

Skallebølle

denne dag

Terrænskydning Lørdag Starttid Skallebjerg ved Hårby Terrænskydning 5,6 og 9 mm pistol. Gert Schultz.

Pistol 9. maj tildeles Tilmelding

senest 5. april.

O­løb Torsdag 1800 Højstrup Oplysninger ved Per Søgaard. Startsted følger Per Søgaard

28. maj

O­løb Tirsdag 1800 Søparken Oplysninger ved Per Søgaard. Startsted følger Per Søgaard

2. juni

O­løb Torsdag 1800 Vissenbjerg Oplysninger ved Per Søgaard. Startsted følger Per Søgaard

4. juni

O­løb Tirsdag 1800 Hunderupskoven Oplysninger ved Per Søgaard. Startsted følger Per Søgaard

9. juni

Midsommergrill Onsdag 1700 Skallebølle Præmieskydning efterfulgt af grillmad. Per Søgaard

10. juni Skyttecenter Ægtefæller/kærester yderst velkomne Senest onsdag

den 3. juni

O­løb Torsdag 1800 Åløkkeskoven Oplysninger ved Per Søgaard. Startsted følger Per Søgaard

11. juni

Airshow Skrydstrup Søndag Følger Følger Interforce arrangement Martin Dam

14. juni Magnussen

Feltsport Onsdag 1700 Odense Kaserne Feltsport hos Lillebæltkredsen. Feltskydning, o­løb og Per Søgaard

Tirsbæk 12. august kammeratligt samvær Senest onsdag

(Vejle Fjord) 5. august.

Mindedag for faldne Mandag Følger Mødested følger Foregår i Holmens Kirke Martin Dam

danske soldater 31. august Magnussen

Foredrag Onsdag 1930 Soldaterhjemmet ”Ondskabens rødder” v/OL JJ Hansen, som har gjort Per Søgaard

HISAM 16. Dannevirke. tjeneste ved MONUC i Congo 2002­2003 samt 2008 Ingen

september Sdr. Boulevard 15, tilmelding

Odense

Kredsskyttestævne Lørdag 0800­ Skallebølle Kredskyttestævne. Så mange hjælpere og skytter Martin

26. 1800 Skyttecenter som muligt. Kaasgaard

september Gert Schultz

Tilm. senest

onsdag 16.

september

Foredrag Onsdag 1930 Soldaterhjemmet ”De gamle vikingeborge” v/ lektor NP Frederiksen. Per Søgaard

HISAM 18. Dannevirke. Handler om vikingetidens ”kaserner” og deres funktion Ingen

november Sdr. Boulevard 15, tilmelding

Odense

MJ­R Martin Dam Magnussen: mm@kmd.dk tlf 2566 5935

MJ­R Per Søgaard: email per.sogaard@dadlnet.dk tlf. 2177 9334/6615 0207

SSG­R Gert Schultz: email elgert@schultz.mail.dk tlf. 6480 1161/4042 4479

KN-R Kim Åge Nielsen Birkerød

modtog hæderstegnet på foreningens

fødselsdag.

Det var velfortjent og

gjorde kredsen ære.

ReseRven 2/2009

Nyt fra HPRD kredse

More magazines by this user
Similar magazines