reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

hprd.dk

reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

Nyt fra HPRD kredse

Københavnskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen

Gartnerhaven 8

2800 Kongens Lyngby

% (+45) 4585 7733 / (m) (+45) 4074 5334

peajay@pc.dk

Er du på kredsens e­mail­liste?

Flere end 500 kredsens medlemmer er i dag på kredsens e­mail­

listen og modtager ”seneste nyt” fra Kredsen.

Har vi ikke din e­mail­adresse, så send den til Peder Jon Andersen,

Københavnskredsens bestyrelse ­ peajay@pc.dk

Besøg på Koldkrigsmuseum Stevnsfort den 13. juni 2009

Københavnskredsen traditionsrige forårs ekskursion går i år til

Koldkrigsmuseum Stevnsfort ­ www.stevnsfortet.dk

Arrangementet gennemføres som et besøg med rundvisning på

Koldkrigsmuseet kl. 13.30 med efterfølgende picnic ­ da vi er sikre

på, at vejret vil være med os denne juni forårsdag.

Da vi holder det en lørdag og der formentlig er flere som også skal

nå andre gøremål denne juni dag, så sker transporten ved egen

transport, idet vi opfordrer til samkørsel. Og vi søger gerne at

hjælpe dem, som savner transportmulighed.

Tid Lørdag den 13. juni 2009 kl. 13.30

Sted Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Korsnæbsvej 60, 4673

Rødvig Stevns

Pris Kredsen betaler for rundvisning, men der betales egen

entré (for tilmeldte gruppebillet).

Picnic Vi picnic’er vores medbragte mad i nærområdet ­ altså

medbring egen picnic

Transp. Oplys ved tilmelding ­ om i kører selv ­ om du har plads

til passagerer / anmoder om transport

Tilmeld. Til PL­R Henrik Breiting på breiting@dbmail.dk eller

tlf. 23 99 91 99

Københavnskredsens 50 års jubilæum fejres lørdag

den 7. november 2009

Se invitationen andet sted i dette nummer af RESERVEN

Feltsportskursus

Husk, Feltsportskursus tilbyder

• hver mandag fysisk træning på Svanemølle Kaserne

• hver tirsdag orienteringsløb i de Nordsjællandske skove

• hver torsdag pistolskydning på Kalvebod

Se nærmere på www.feltsport.dk/kbh/

Lillebæltskredsen

Formand:

Hans Henrik Algreen-Ussing,

Tirsbækvej 133,

7120 Vejle Ø.

% 20331260 (M) / 75815105 (P)

hhau@tirsbaekgods.dk

Udendørs sæsonen er begyndt, vi sejler med MHJV.

LMG skydning mod sømål den 6. maj kl. 18 fra Kolding

Havn

Skydning i Tirsbæk, 26. maj, 16. juni, 12. august,

16. september.

Pistoler kan lånes, AMM haves. Der vil være mulighed for lerdue

skydning med haglgevær.

Vi starter kl. 18.

Tilmelding bedes foretaget til formanden, eller til

h.bossen@stofanet.dk ”

ReseRven 2/2009

Nordjyske Kreds

Formand:

Major-R Jens Kirk

Stentoften 46, Rebild

9520 Skørping

% 9810 4873 (P)

jenskirk@yahoo.com

Udendørssæsonen er i gang. Hver tirsdag skydes der med pistol

M/49 fra skydebanen på Lindholm Høje fra klokken 1700.

Vi løber O­løb således, med fællestransport fra skydebanerne på

Lindholm Høje klokken 1700:

26. maj i Kongshøj

9. juni i Dronninglund Storskov

Tilmelding til Poul Guldbæk tirsdagen forinden på 2182 9875

Pistolkonkurrencen Kaukasisk Horn og Lakseaften, tirsdag den 11.

august på Skydebanerne på Lindholm Høje. Konkurrencen starter

klokken 1700. Deltagergebyr på 50 kr.

Tilmelding tirsdagen forinden til Niels Peter Knudsen på 2015 2890.

Storstrømskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen

Sportsvej 16, Løjtofte

4900 Nakskov

% 5492 6560 (P) / 3266 5075 (A)

joernarne@nielsen.mail.dk

Historisk foredrag og rundvisning på STENSBYGAARD

søndag 7. juni 2009 kl. 1330­1600.

Cirka 500 meter NV for hovedbygningen på Stensbygaard,

4773 Stensby, ligger VRANGSGAARDE VOLDSTED, som formentlig

er anlagt i slutningen af 1100­tallet og mistede sin betydning

omkring år 1500, og herefter etapevis nedrevet.

Voldstedet, der måler cirka 150 x 150 meter, har angiveligt fungeret

som såvel et jagtslot som en ”sommerresidens” for beboerne på

Vordingborg Slot, altså kongen. Men, den kan også have haft andre

betydningsfulde opgaver, med sin gode beliggenhed – kom og hør

nærmere herom …………

Vangsgaard Volsted og den 1 km. øst herfor beliggende landsby

STENSBY dannede den 7. juni1238 rammen om # FREDEN I

STENSBY #, en fred som blev indgået mellem kong Valdemar 2.

Sejr af Danmark, med talstærkt følge, samt tre repræsentanter,

med følge, fra Den tyske Ridderorden.

Ved fredsunderskrivelsen stadfæstedes og ”bleve haandgribeliggjort”,

at ”Kongen af Danmark, som tilforn besluttet af den apostoliske

Herre og Raad af samtlige Kardinaler, skulle have byen Reval

(nu Tallinn) med fæstning samt Gervien, Virland og Harrien, alt

beliggende i Estland, tilbageleveret fra Den tyske Ridderorden”.

Og således blev det.

Godsejerparret på Stensbygaard, Alison og Niels Riegels (MJ­R og

kredsens eneste æresmedlem), inviterer kredsens medlemmer med

familier til en historisk fortælling og vandring til voldstedet.

SØNDAG DEN 7. JUNI 2009 kl. 13.30 – vel mødt – medbring gerne

kaffekurven.

Tilmelding til Jørn Arne Nielsen

senest mandag den 01 JUN 2009, telefon eller mail.

Nordvestjyske Kreds

Formand:

Oberstløjtnant-R Torben Andreasen

Nis Petersens Vej 22

7620 Lemvig

% 9782 2386 (P) / 9690 9690 (A)

kta@mail.tele.dk / ta@cheminova.dk

More magazines by this user
Similar magazines