reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

hprd.dk

reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

ns Hæderstegn

og i særdeleshed med hensyn til en

uddannelseskadre for at kunne implementere

en ny uddannelse.

En yderligere dimension i arbejdet

var, at der også i personeltjenesten

ville være behov for en særlig motivation

i relation til at skulle f.eks.

udarbejde kompetenceprofiler på en

ny udgave af en reserveofficer.

Med en erfaring, som Anders Poulsen

havde ­ med en erfaring inden

for området, der er ældre end FPTs

– herunder ved benyttelse af allehånde

taktisk snilde og hårdt fodarbejde

– drevet af Anders Poulsens

overbevisning om, at en ny reserveofficersuddannelse

var nødvendig ­ blev

udfordringerne overvundet én for én

– hvilket så er baggrunden for, at man

f.eks. i forsvarskommissionens beretning

kan læse, at den nye uddannelse

ER sat i gang – det er et faktum.

Men stenene på vejen har været

mange – senest var et aflønningsspørgsmål

ved at resultere i en kuldsejling

i forhold til det igangværende

første hold i Sønderborg. Igen var

Oberstløjtnanten stærkt medvirkende

til at der kom en løsning på plads, som

alle kunne leve med.

HPRD kender primært Anders Poulsen

fra virke som formand for PARU/

HOK – hvor meget af tiden i 2008 gik

med arbejdet vedrørende forudsætningsgrundlaget

for en ny uddannelse

– et grundlag, som Anders Poulsen og

hans hjælpere i HOK gjorde meget for

at involvere HPRD i og åbent drøfte.

Princippet om ild i målet blev nøje

fulgt – og forberedt grundigt.

Anders Poulsen var utrættelig i sit

arbejde med at få alle ender til at nå

sammen: HSGS, HKS, Tjenestegrensskolerne

etc., såvel logistik, bygninger,

instruktører etc.

Anders Poulsen har manifesteret

samvirket med Foreningen ved også at

sikre HPRD deltagelse i arbejdsgrupper,

som bl.a. ser på videreuddannelse

for reserven.

Anders Poulsen indsats for reserven

og sammen med foreningen har

således været ud fra en meget positiv

tilgang til at se realiteterne i øjnene

og arbejde herudfra – til gavn for

Forsvaret.

Det er for troen på Reserven og for

i det hele taget ”at ville reserven” og

den helt særlige indsats for personel

af reserven, at vi i dag tildeler Oberstløjnant

Anders Poulsen foreningens

hæderstegn.

Major af reserven Erik Olsen

Erik Olsen blev indkaldt til telegraftropperne

i Århus i begyndelsen af 70’erne

og gennemløb en traditionel reserveofficerskarriere

i mobiliseringsstyrken

som telegrafdelingsfører, senere kompagnichef

i 5. Telegrafbataljon under

Vestre Landsdelskommando. Efter at

have gennemgået Officerskursus I og

senere VUT I blev han KN midt i 80’erne.

Efter at have gennemført første

del af VUT II – regionskursus blev Erik

Olsen MJ­R i 1998, og blev derefter

tilknyttet LANDJUT i Rendsborg som

FO på telegrafområdet. Da Erik Olsen

havde gennemført stabskursus/VUT

II, blev han tilknyttet korpsets deciderede

FO­element, og Erik Olsen fulgte

med korpset til Stettin, da det flyttede

for snart 10 år siden, og hvor Erik Olsen

senest deltog i øvelsesvirksomhed

i SEP 2008 og gerne fortsatte, såfremt

han ikke havde ramt 60­årsgrænsen

meget snart.

Men: Når Erik Olsen står foran HKH

Prins Joachim og mig her i dag så skyldes

det ikke mindst majorens utrættelige

indsats i foreningens arbejde

på lokalt niveau. Erik Olsen tilhører

foreningens Nordvestjyske Kreds og

har stedse viet megen arbejdskraft og

tid til kredsens virke.

Således har majoren været medlem

af kredsens bestyrelse siden 1982 og

været feltsportsleder siden da. Gennem

alle årene har Erik Olsen været

den, der sikrede overblikket over både

administrative forhold samt driften af

førnævnte feltsport.

Med hensyn til feltsporten er det

især skydningen, der har været – og er

– omdrejningspunktet i kredsens virke

på dette punkt, og majorens indsats på

dette område tilskrives årsagen til, at

den medlemsmæssigt lille og samtidig

geografisk store kreds har kunnet

opretholde en sammenhængskraft

selv i de foregående års nedgangstider

for reserven.

Feltsporten og et stærkt engagement

i kredsens mange opgaver har

gennem årene været helt selvfølgelige

– og selvpålagte – pligter for majoren.

Et foreningsarbejde, som ikke er

blevet nemmere gennem årene nu,

hvor aktivitetsmulighederne i vores

samfund er blevet så mangfoldige. I så

henseende udgør majoren det særdeles

gode eksempel på, hvorledes frivilligt

arbejde i foreningsregi kan komme

til udtryk.

Ved siden af det militære og foreningsmæssige

virke har Erik Olsen

været optiker i 31 år – og ansat i

samme virksomhed gennem alle årene

Foto: Leif Ernst, Forsvarets Mediecenter

ReseRven 2/2009

More magazines by this user
Similar magazines