Reserven nr. 3 / 2006 - HPRD - Hovedorganisationen for Personel ...

hprd.dk

Reserven nr. 3 / 2006 - HPRD - Hovedorganisationen for Personel ...

Forsvaret har brug for reserven. Men

reserven har forladt forsvaret….

Ovenstående provokation fremkom

jeg med på det netop overståede

værnsfælles OFRU/PARU,

hvor foreningen mødtes med

OFRU/PARU ved de operative enheder.

Da konturerne til det nuværende

forsvarsforlig blev lagt, så forsvarets

ledelse kun i begrænset omfang et

behov for reserven. Som følge heraf

blev aktiviteter og mulighederne for

uddannelse for reserven stoppet. De

sidste år har været magre.

Efterhånden som implementeringen

af forsvarsforliget skrider frem,

stiger behovet for reserven i rask

tempo. Det er særdeles glædeligt,

men også forventeligt.

Vi er ganske enkelt præcis den

fleksible kapacitet i forsvarets værktøjskasse

der kan medvirke til, at

tingene kommer til at hænge sammen

i de skarpe ender.

Efterspørgslen i den operative

struktur er i dag så stort, at jeg ikke

tror, at vi er nok til at udfylde behovet.

Reserven har nemlig forladt forsvaret.

Utallige gange har foreningen

påpeget behovet for at holde fast i

reserven. Også på lederplads har jeg

Har reserven

forladt

forsvaret ?

ved flere lejligheder kraftigt opfordret

til, at der blev gennemført aktiviteter

og muligheder for uddannelse,

så reserven ikke blev tabt på

gulvet.

I en tid, hvor rekrutteringen til forsvaret

er vanskelig, er det trist at se,

at forsvaret taber en stor gruppe

engagerede og motiverede ildsjæle

på jorden.

Cirka 1.000 mand af reserven er

rullet på plads i den igangværende

rulleproces og endnu flere skal rulles

på plads i efteråret.

FPT gør en kæmpe indsats for at

samle op og for at fylde hullerne ud.

Primo oktober er 4.500 mand indkaldt

til informationsmøder rundt

om i landet. Det er reservepersonel

som i første omgang har vendt forsvaret

ryggen, men som man nu gør

et nyt forsøg på at samle op.

Hvis FPT ikke får succes med

informationsmøderne må vi konstatere,

at reserven har forladt forsvaret!

Lad os nu få gang i aktiviteterne,

så de pågældende bliver fanget op,

og igen får en tro på, at forsvaret

ønsker en aktiv og velmotiveret

reserve – inden det uigenkaldeligt

kan være for sent.

Forsiden

Karsten Heiselberg

Hele CIOR sportsdelegationens tolv

mand der var med på sommerens

kongres i Viterbo i Italien. Læs mere

inde i bladet om kongressen.

Fotograf: Martin Schwartzlose.

Indhold

Retfærdigheden skete fyldest … 4

Hommel-sag afsluttet 4

Værnsfælles OFRU/STARU seminar 2006 6

Nordisk Mesterskab i Feltsport 2006 8

NM 2006 set fra en hjælpers side 9

Portræt af Beredskabsstyrelsen

Nordjylland 10

Test af tålmodighed, mod og

tolerancetærskel 12

Arveprins Knuds Pokal til

Københavnskredsen 13

Officerernes netværk i erhvervslivet

– O-N-E 15

Symposium: Reserven central for

fremtidigt totalforsvar 15

Fin medaljehøst i Italien 16

Nijmegen-march aflyst på grund af varm 18

Mini-mission på KFOR 19

Savner du spænding og udfordringer

- så har HPRD et godt tilbud! 20

P-kursus 2006 21

Boganmeldelser 22

Lombardia 2006 23

Reserveofficer i Afghanistan 24

Kredsnyt 26

RESERVEN 3/2006 3