vinyler - Frederikshavn Boligforening

frederikshavnboligforening.dk

vinyler - Frederikshavn Boligforening

AdmiNiSTRATioNEN

Ny udlEjNiNGSbRochuRE

Vi har fået trykt en ny udlejningsbrochure,

som viser et overblik over alle vores boligafdelinger

i Frederikshavn Boligforening.

Alle interesserede er meget velkommen til

at afhente brochuren på vores kontor i Frederikshavn

eller Sæby.

Helle Dam Jensen

udlejningschef

viNTERplAN FoR AllE AFdEliNGER

Ved snerydning i afdelingerne arbejdes

der i henhold til “Lov om vintervedligeholdelse

og renholdelse af veje”. Det betyder

at arbejdet skal være påbegyndt

kl. 07.00. Sne der kommer efter kl. 22.00

fjernes først næste morgen. Uden for normal

arbejdstid er det kun områder med 1.

prioritet der vinterbekæmpes. Det er dog

op til den enkelte ejendomsfunktionær at

vurdere, om der med fordel skal køres uden

for de fastsatte tidspunkter.

1. pRioRiTERiNG

Adgangsveje til opgange/indgange og til

nærmeste offentlige fortov samt dette fortov.

2. pRioRiTERiNG

Adgangsveje til bebyggelsen herunder

indkørsler, ind/udkørsel fra P-kældre og

garager.

3. pRioRiTERiNG

Parkeringspladser, køreveje og resterende

sti- og gangareal.

3

More magazines by this user
Similar magazines