Førstehjælp i Omsorg - Humlegården - Struer Kommune

humlegaarden.struer.dk

Førstehjælp i Omsorg - Humlegården - Struer Kommune

Det vanskelige ved at deltage i et projekt kan være, når pædagogen stopper op, måske går i stå,

og spørger: “Hvad gør vi så nu”?

Der findes ikke noget færdigt svar, for det er pædagogen/pædagogerne, der selv udvikler metoder,

spørgsmål og svar i et projektforløb i samarbejde med hinanden og i samarbejde med andre.

Når dette er synliggjort fremkommer glæden ved at arbejde i et projekt og stoltheden over det

der lykkes.

DERFOR GIK VI MED I PROJEKTET

Falck

Når Falcks Redningskorps valgte at deltage i Humlegaardsprojektet skyldes det flere

forhold. Falck er landets største operatør på ambulancesiden, og det giver naturligvis

Korpset en række forpligtelser, både af udviklingsmæssig- og af moralsk karakter. Det

er Falcks opfattelse, at en grundig og kompetent førstehjælps-undervisning i mange

situationer er af afgørende betydning for at sikre borgernes ve og vel i en lang række

situationer. Falck har en stor og udbredt undervisnings-tradition, ikke mindst set i

forhold til udførelsen af ambulancekørslen, hvilket er medvirkende til en høj grad af

kvalitet i selve undervisningen. Denne kvalitet er vi glade for at kunne bibringe et projekt som

dette. Også det faktum, at det var Falck der havde stået for undervisningen af Humlegaardens

personale og forældrekreds gjorde, at vi ikke satte spørgsmålstegn ved at deltage, men har været

meget glade for at se hvordan udviklingen er gået i de forløbne 2 år.

Holstebro Pædagogseminarium

En seriøs og spændende henvendelse fra vores professionsområde er altid velkommen og er

noget, som vi følger op på, men ikke hver gang ved at indsætte så mange ressourcer som

tilfældet har været i den integrerede institution Humlegårdens tilfælde.

Henvendelsen var båret af engagement, en refleksiv og sund undren i forhold til egen

praksis. Institutionens mod til at stille spørgsmål ved egen professionsudøvelse og handlekraften

til at ville ændre gjorde udslaget til at vi prioriterede, at en del af vores ressourcer

skulle gå til Humlegårdsprojektet. Samtidig stod det hurtigt klart at personalets indstilling

var båret af reel seriøsitet og projekt af den type.

Det falder helt indenfor vores virke som videnscenter for vores lokalområde at yde supervision

og konsulentbistand. Samtidig er vi altid interesserede i at indgå i spændende praksisnære

samspil, der udfordrer og kvalificerer os og vores professionsområde.

Vi er klar over, at ingen går uberørt gennem et projekt, der er båret af engagement, vilje og høj

motivation til at finde de bedste svar på basale spørgsmål. Så derfor var vi fra starten sikre på at

vi og øvrige deltagere via projektet ville få stort udbytte til gavn for vores undervisning og forsøgs-

og udviklingsarbejde.

Samtidig faldt projektet fint i tråd med, at vi på Holstebro Pædagogseminarium konstant forsøger

at udvikle vores forsøgs- og udviklingsarbejde, videreudvikle nye roller for vore undervisere,

indgå i projekter der kan inspirere til nye metoder og kvalificere spændingsfeltet mellem teoriog

praksisinddragelse i undervisningen.

Vi er altid glade for at blive spurgt om inddragelse i praksis. I Humlegårdens tilfælde var der helt

klart tale om pædagoger, der ville noget med ssamværet og samspillet -både med de børn de har

ansvaret for, men også i forhold til os.

25

Similar magazines