tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

TEMA

...tema-artikel!

Mit barn har en gennemgribende

udviklingsforstyrrelse

| Af Demetrious Haracopos,

psykolog, Center for Autisme |

Det skaber usikkerhed hos

mange forældre, når deres

barn har fået en diagnose

inden for gennemgribende

udviklingsforstyrrelse.

Forældrene er usikre på, hvilken diagnose

barnet har fået, hvilke symptomer der karakteriserer

tilstanden samt på de udviklings- og

behandlingsmæssige konsekvenser.

Nogle diagnostiske kategorier vækker særlig

usikkerhed, herunder Gennemgribende

Udviklingsforstyrrelse Uspecifi ceret (GUU) og

Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse Anden

(GUA).

I det følgende gives en oversigt over og

beskrivelse af de forskellige diagnostiske

kategorier ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

I det internationale diagnosesystem ICD-10

er autisme spektrum forstyrrelser defi neret

offi cielt som gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

F. 84.0 Infantil autisme

Den mest entydige form for gennemgribende

udviklingsforstyrrelse er infantil autisme.

Tilstanden adskiller sig fra andre former for

psykisk udviklingsforstyrrelser hos børn ved,

at dens særpræg er ret entydigt. Dokumentation

er stærkere end for nogen anden psykisk

lidelse i barndommen.

For at man kan stille diagnosen infantil autisme,

skal der være tegn på tre kardinalsymptomer

inden tre-års alderen. I nogle tilfælde kan

disse tegn ses i første år af barnets liv. I andre

tilfælde vil barnet først vise tegn på afvigelser

i andet eller tredje leveår.

De tre kardinalsymptomer drejer sig om:

1. Afvigelse i den sociale udvikling

2. Afvigelse i kommunikationsevne

3. Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre

Intelligensniveauet er forskelligt hos personer

med infantil autisme. Nogle ligger betydeligt

under deres levealder, mens andre er normalt

begavede. Ca. 50-75% af alle børn er samtidig

mentalt retarderet. De resterende er normalt

begavet.

Andelen med mental retardering har været

faldende i de senere år. Kønsfordelingen

er ca. 3 drenge til 1 pige, men fordelingen

er afhængig af intelligensniveau. Jo højere

intelligensniveau, jo færre piger.

F84.1 Atypisk autisme

Atypisk autisme adskiller sig fra infantil

autisme ved et senere begyndelsestidspunkt

(efter 3-års alderen), oftest hos børn med

en normal begavelse eller f.eks. ved, at blot

et eller to af de tre kardinale symptomer for

infantil autisme optræder. Tilstanden ses ofte

ved svær mental retardering.

I den sammenhæng kan det være vanskeligt

at skelne atypisk autisme fra svær udviklingshæmning.

Især blandt de svært mentalt

retarderede er kønsfordelingen nogenlunde

ligelig, dog er drenge svagt overrepræsenterede.

F84.2 Retts syndrom

Retts syndrom er en sjælden tilstand, hidtil

kun ses hos piger, hvor en normal udvikling

følges af delvist eller fuldstændigt tab af taleevne,

gangfærdighed og evnen til at bruge

hænderne.

Begyndelsestidspunktet er mellem 7 og 24

måneders alderen. Håndvridende stereotypier

og hyperventilering er typisk. Tilstanden

kan ende i svær mental retardering.

To former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser,

som er mere sjældne, er disintegrativ

forstyrrelse i barndommen og hyperaktivitetsforstyrrelse

med mental retardering og

bevægelsesstereotypier.

TEMA

F84.3 Anden disintegrativ

forstyrrelse i barndommen

Denne sjældne tilstand opstår efter en periode

med en normal udvikling på mindst 2

år. I løbet af få måneder kommer der tab af

tidligere erhvervede færdigheder, herunder

tab af interesse for omgivelserne, stereotype

motoriske ejendommeligheder samt forstyrrelse

af socialt samspil og kommunikation.

Personens udvikling er karakteriseret ved

stabilisering eller tilbagegang, når de nævnte

færdigheder er gået tabt.

F.84.4 Hyperaktivitetsforstyrrelse

med mental retardering og

bevægelsesstereotypier

De karakteristiske træk ved denne sjældne

tilstand er mental retardering (IQ under 50),

hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse

samt bevægelsesstereotypier.

Gennemgribende

udviklingsforstyrrelser

ICD -10 (WHO)

F.84.0 Infantil autisme

F.84.1 Atypisk autisme

F.84.2 Retts syndrom

F.84.3 Disintegrativ forstyrrelse

i barndommen

F.84.4 Hyperaktivitetsforstyrrelse

med mental retardering og

bevægelsesstereotypier

F.84.5 Aspergers syndrom

F.84.8 Gennemgribende

udviklingsforstyrrelse

Anden (GUA)

F.84.9 Gennemgribende

udviklingsforstyrrelse

Uspecifi ceret (GUU)

| 10 | Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 11 |

More magazines by this user
Similar magazines