tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

FN-Konventionen

Danmark forpligter sig nu formelt til at

tilpasse indretningen af samfundet således

at alle borgere – uanset handicap – bliver

inkluderet og får lige muligheder med hensyn

til opfyldelse af menneskerettighederne.

Det skal ske både ved generel tilpasning

af samfundets indretning (mainstreaming)

og ved individuel tilpasning over for den

enkelte borger (kompensation). Målet er lige

muligheder for alle uanset type og omfang af

handicap.

Der er selvfølgelig en tidshorisont. For de

grundlæggende borgerlige rettigheder, skal

menneskerettighederne opfyldes øjeblikkeligt,

i det øjeblik Danmark har ratifi ceret. Med

hensyn til sociale, økonomiske og kulturelle

menneskerettigheder, kan det desværre tage

noget længere tid, men Danmark har forpligtet

sig på at arbejde med størst mulig indsats

for at sikre dem.

Landsforeningen Autisme deltager selvfølgelig

i det handicappolitiske arbejde omkring

FNs handicapkonvention. Gennem medlemskabet

af paraplyorganisationen Danske

Handicaporganisationer (DH), har Landsforeningen

Autisme repræsentanter i en række

kommuner.

Uddannelsen til konventionspilot

fortsætter med yderligere 2 weekend

seminarer i henholdsvis juni og

november. Det er meningen at konventionspiloterne

derefter kan være vigtig

medspiller i de enkelte kommuner ved

udarbejdelse af en handicappolitik,

herunder sikre, at kommunens handicappolitik

overholder konventionen.

| 18 | Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Tre af os valgte at tilbringe en forårssøndag

på rettighedsarbejde i Fredericia sammen

med 18 andre aktivister fra de øvrige handicaporganisationer

i DH. Fra hjerneområdet

deltog også LEV og Ordblindeforeningen.

Formålet med dagen var, at inspirere til frivilligt

arbejde som »konventionspiloter«, som

skal hjælpe med at få konventionen omsat til

handicappolitik rundt om i landets kommuner,

så snart Danmark har ratifi ceret konventionen.

På seminaret blev vi opfordret til at viderebringe

eksempler på diskrimination. Vi vil

derfor bede dig sende os en kort mail til

| rr@autismeforening.dk |, hvis du har oplevet

diskrimination. Brug højst ½ side på at

beskrive den diskrimination, du har oplevet.

Vi vil så kanalisere dit input videre til diskriminationsarbejdet.

Husk at skrive dit telefonnummer og mail, så

vi kan vende tilbage til dig, hvis vi får brug for

yderligere oplysninger.

Læs mere om FN konventionen på

| www.handicap.dk/rettigheder/

fn-konventionen |

Læs mere om DH’s arbejde på:

| www.handicap.dk |

På DH’s seminar for mulige konventionspiloter,

var der eksempler på teknikker, der kunne

afhjælpe dræbende møder, og i stedet aktivere

deltagerne. Billedet viser en grupperingsøvelse,

hvor man skulle gruppere sig efter holdning.

Du er velkommen til at give eksempler fra alle

områder af menneskerettighederne: Sundhed,

bolig, familieliv, uddannelse, arbejdsmarked,

religion, økonomi, demokrati, færdes frit, m.v.

FN-Konventionen

| Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 19 |

More magazines by this user
Similar magazines