tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

Kredsforeningen Sønderjylland

Min søn/datter er ved

at blive voksen og hvad så?

Vi er en gruppe forældre, som i samarbejde

med Autismecenter Syd og Aabenraa kommune

prøver at skabe et bofællesskab for

vores børn. Et sted, hvor de vil få en god og

meningsfuld hverdag samt muligheden for et

socialt liv med ligesindede.

Har du brug for sådan et tilbud inden for

de næste 2 til 4 år, er det nu, du skal ud af

skoene og være med til at skabe nogle gode

rammer for dit barns fremtid.

Formålet med mødet er, at vi skal finde ud

af, hvor mange unge mennesker vi har i

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa

kommune, som snart har et behov for et

bosted, ligesom vi skal have dem placeret

i forskellige bogrupper alt efter deres funktionsniveau

m.m.

Tid:

Mødet finder sted onsdag den 14. maj

2008 kl. 19.00

Sted: Skovbogård, Aabenraa

Tilmelding:

Senest fredag den 9. maj 2008.

Er du interesseret i at høre

nærmere/deltage i mødet, så kontakt:

Tina Rømer, tlf. 74 67 57 78, e-mail:

| jack-tina-roemer@mail.dk |

Frits & Susanne e-mail:

| www.crympe@mail.dk |

Anja Clausen, e-mail:

| anja@clausen.mail.dk |

Læg vejen forbi Autismeforlaget

næste gang du er på nettet...

■ Bøger

■ Magasiner

■ Lydbøger

■ og meget mere....

| www.autismeforlaget.dk |

Indmeldelse i foreningen!

Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum

Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der

ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningens repræsentantskabsmøde.

Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind.

Kontingentet til Landsforeningen andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening.

Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside:

| www.autismeforening.dk |

Nyt! Børn og Unge medlemskab

Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen.

Derved er de også selv med til at støtte Landsforeningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende.

Det koster 50 kr. om året.

Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme:

| 22 | Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 23 |

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: Kommune:

Telefon: Mobil:

E-mail: EAN-nummer:

■ Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år

■ Jeg er forælder til: ■ Jeg er søskende til: ■ Jeg er pårørende til:

Navn:

Fødselsår: Diagnose:

■ Jeg har selv diagnosen

■ Jeg er fagperson ■ Andet

Kommentarer:

Blanketten sendes til:

Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev

Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi!

More magazines by this user
Similar magazines