LEGO Koncernen

cache.lego.com

LEGO Koncernen

Årsrapport 09

Årsrapport 2009

udgives for LEGO Koncernen

af Corporate Finance, Group Finance

og Corporate Communications.

Design og tryk: GRC Graphic house

LEGO, the LEGO logo, the Brick configuration, the Minifigure

and DUPLO are trademarks of the LEGO Group.

© 2010 the LEGO Group.

© 2010 Lucasfilm Ltd. & tM. All rights reserved.

LEGO A/S

Aastvej 1

DK-7190 Billund

541 Tryksag 546

telefon: +45 79 50 60 70

CvR-nr.: 54 56 25 19

Stiftet: 19. december 1975

hjemsted: Billund

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Internet: www.LEGO.com

INDHOLD

5 Selskabsoplysninger

6 Ledelsespåtegning

7 Revisionspåtegning

8 Ledelsens beretning

11 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december, LEGO Koncernen

12 Balance 31. december, LEGO Koncernen

14 Egenkapitalopgørelse, LEGO Koncernen

15 Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december, LEGO Koncernen

16 Noter, LEGO Koncernen

45 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december, moderselskab

46 Balance 31. december, moderselskab

48 Egenkapitalopgørelse, moderselskab

49 Noter, moderselskab

57 Koncernoversigt

indhold

LEGO Koncernen – årsrapport 2009 3

More magazines by this user
Similar magazines