LANGTURSEJLERNE - Foreningen til Langtursejladsens Fremme

ftlf.dk

LANGTURSEJLERNE - Foreningen til Langtursejladsens Fremme

Kære FTLF’ere

Det var så den sommerferie! En vist nok blandet fornøjelse for en del af os,

der måtte friste tilværelsen på de indre danske farvande med allernærmest

tilliggende ”oceaner”. Det har dog været fortrøstningsfuldt at kunne læse gode

beretninger om store oplevelser ”derude”. Langtursejlerne er ikke sådan at

kue! Vi håber, at jeres opleveler vil udmønte sig i beretninger i bladet og som

nye indslag på foredragslisten. Vi ser også frem til både ”azurblå” beretninger

og bidevinds ditto fra alle jer på fj erne destinationer.

Sekretariatet er igen bemandet, så nu er det tid at få rettet op de ting, I ikke fi k klaret med

pigerne på GW25 inden ferien. Hvis I står for at anskaff e ejercertifi kater, så få indsendt jeres

ansøgninger snarest. De bliver lagt til ekspedition i den rækkefølge de indkommer. Som annonceret

på generalforsamlingen er certifi katerne blevet opdaterede, så de er nemmere at arbejde med

for myndighederne her og i udlandet. Bl.a. vil myndighederne få web-adgang til at kunne se, om

certifi katerne er gyldige. Det kan blive en overraskelse for sejlere, der ikke længere er medlemmer

af foreningen og som ikke har returneret deres nu ikke længere gyldige certifi kater. Husk at check’e

om jeres certifi kater stemmer overens med virkeligheden. Hvis I fx har skiftet motor, skal I have

fornyet jeres certifi kat. Husk også at opdatere jeres oplysninger på SKIPPER- og GASTELISTEN.

Det sidste år har vist, at der er behov for at få overensstemmelse mellem virkeligheden og det

oplyste.

Vintertid er også kursustid. I næste nummer af bladet vil I kunne se tilbuddene. Hvis I har

behov for eller ønske om særlige kurser, så lad os høre om det. Vi er som altid fl eksible tilrettelæggere.

Det er Erik Vilhemsen, der står for koordineringen.

Det ser ud til, at Sejlerforum har været nede et stykke tid. Det skal jeg stærkt beklage. Men det

skulle nu, hvor du sidder med bladet være ”up and running”! Så jeg håber, at I kommer stærkt

tilbage med bidrag og spørgelyst. Efterårets bestyrelsesmøder er fastsat til 15/9; 27/10 og 24/11

AG/Forgastmødet er aftalt til første lørdag i oktober. 6/10. Jeg regner med, at alle AG/er sender

en repræsentant til Vissenbjerg.

Med langturssejlerhilsen

Karsten Pennov

Nr. 146 | November 2012

Deadline 1. oktober

Udkommer uge 44

Nr. 147 | December 2012

Deadline 19. november

Udkommer uge 50

Materiale, der er redaktionen i hænde

senere end deadline, kan ikke forventes

trykt i førstkommende nr.

Annoncer

Medlemmers annoncer til

Båd/Grejbørsen sendes til Sekretariatet.

Firmaannoncer sendes til

Teknisk redaktør

Palle Jensen

palle@medlemsbladet.dk

Tlf: 49 25 98 39

Mobil: 21 93 98 39

Layout

www.SvendborgTryk.dk

Tryk

www.SvendborgTryk.dk

Oplag: 3.600

LANGTURSEJLERNE

Forsidefoto

Bestyrelsen har ordet

NR. 145 | AUGUST 2012 | 28. ÅRGANG

Foreningen til

Langtursejladsens

Fremme

DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

Rejsebrev fra Orbit

- ankomst til Sydhavet

nr. 145 | september 2012 | 3

More magazines by this user
Similar magazines