Nye Fliser - Sjællands Flisecenter

ceramicahaslev.dk

Nye Fliser - Sjællands Flisecenter

til wellness

ciTyline serien frA iTAlien har et UdvaLg af 6 farver og 4 formater

White black black city

ciTyline er fliSen for den moderne Storbyboheme!

det, der karakteriSerer cityline, er førSt og frem-

meSt at den er ekSkluSiv og trendy.

men i modSætning til mange andre, er den det på

en meget blød og afrundet måde. moSaikfliSenS

ruStikke look og den bløde Struktur i baSiSfliSen

- kombineret med de Smukke, afdæmpede farver -

gør, at Serien ikke fremStår Så Skarp i udtrykket

Som andre trendy fliSeSerier.

cityline

5

Similar magazines