Krudtslam Nr.3-2012 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.3-2012 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

MedleMsbladet for

34 Årgang

September 2012

3

danske sortkrudtsskytter


edaktørens side

Så er krudtslam nr. 3. 0 på gaden og der har været afholdt flere sortkrudtsstævner

rundt omkring i landet. Bl.a. dM i korsør, hvor jeg selv deltog. og så har der været

nM afholdt på amager. Resultaterne fra de to stævner kan ses på hovedforeningens

hjemmeside.

Jeg modtager stadig mail vedr. adresse flytning, dette skal man melde igennem sin egen

forening (formanden) som skal sende en mail til tony Redmond på: tony@btkog.dk. der

så vil sørge for at hovedforeningen får besked om adresse ændringen.

Redaktionen ønsker alle medlemmer en god efterårs sæson på skydebanen.

mvh. Per Jacobsen

Redaktion

Redaktør: Per Jacobsen

alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Per Jacobsen, Holbersgade 8, 9000 aalborg

mail: krudtslam@live.dk

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. annoncepris oplyses af formanden.

abonnement på krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 5,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

. marts - . maj - . september - . december


BeStyRelSen

FoRMand: Søren e. Poulsen

nordmarksvej 7 680 Solrød

tlf:: 0655887 - erecius@post .tele.dk

nÆStFoRMand: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 8 - 730 Herlev

tlf: 44846353 - jwgts@tiscali.dk

kaSSeReR: tony Redmond

kirketerpvej 59 - 954 Suldrup

tlf: 3907540 - tony@btkog.dk

BeSt. MedleM: kurt kjær

egeskoven 78 - 600 Glostrup

tlf: 6040 333 - west-sortkrudt@webspeed.dk

BeSt.MedleM: Mikael Hannibalsen

Bakkevej 6, Borre - 8850 Bjerringbro

tlf. 40 7 5 45 - mmh@fibermail.dk

BeSt.MedleM: Claus thulin Johansen

Høvedstensvej 34, . th - 650 Hvidovre

tlf: 7 5 50

Suppleant ulrik tlf: 4 5 48

tRyk

toptryk Grafisk apS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

kRudtSlaM

MedleMSBlad FoR danSke

SoRtkRudtSSkytteR

danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

kontonR.:

Reg 9 8 konto 0704655 8

Forside:

Billederne er DM 2012 i Korsør. Her blev

der afholdt et meget fint arrangeret DM

2012.

3


Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Krudtkassen 5

Tomme patronhylstre 6

Stævnekalender 8

dM Sortkrudts stævne 2012 9

Sortkrudt eller røgsvag? 15

Europa Mesterskab i Western Skydning 18

Våbenmesse & gamle Krudtslam 19

Køb & Salg 20

4


Først tak for den tillid der er vist mig

ved valget som formand for danske

Sortkrudtsskytter. Jeg håber, at jeg

kan løfte opgaven efter den store

indsats, som kurt har ydet igennem

årene.

efter valget blev jeg spurgt, om jeg

har et motto. ordet motto havde jeg

ikke lige tænkt på, men to ord: ”Bevar

og forny”

Ved at bevare forstår jeg, at vi holder

alle vores skydediscipliner levende

ved at foreningerne lokalt arrangerer

skydninger og fastholder og styrker

det, vi er her for, nemlig at skyde med

den store variation af våben, som vi

har i vores ”arsenal”.

Formålet er også, at foreningerne

fastholder og gerne øger deres

medlemstal, ikke som volumensyge,

men for at sikre det økonomiske

grundlag for fortsat eksistens, hvor

omkostningerne pludseligt kan stige

brat. Hvor vigtigt det var at have et

solidt medlemsgrundlag, oplevede

Vestegnens og kjøbenhavnske

Sortkrudtsskytter, da omkostningerne

til københavns Skytte Center

steg til mere end det dobbelte.

Mer betalingen kunne deles ud

på de mange medlemmer med en

kontingentforhøjelse, som ikke

Krudtkassen

5

betød fald i medlemstallet snarere

tværtimod.

en anden måde at bevare, er at deltage

i dM, dM i terrænskydning og nM,

hvor arrangørerne Sjællandske og

Vestegnens Sortkrudtsskytter ikke

blev overrendt af fynske og jyske

deltagere! næste år afholdes dM

af de Falsterske Sortkrudtsskytter

på Musse. nM afholdes af norge i

osheim nær oslo. datoerne kommer

i Stævnekalenderen, så sæt kryds i

din kalender!

nu er fornyelse ikke noget nyt. i

mine forgængeres tid er Remington,

Winchester og patronladet revolver

klasser indført. til dM 0 i korsør

havde Remington og Winchester

klasserne det højeste antal deltagere.

til nM 0 var Remington og

patronladet revolver klasserne også

godt repræsenteret. terrænskydning,

som er en udfordrende måde at

anvende sortkrudtsvåben på, og

Westernskydning skal også nævnes,

hvor antallet af westernskytter

er stadig stigende også med nye

skytter.

Fornyelsen fortsætter heldigvis.

Bestyrelsen bakkede derfor fuld op om

kjøbenhavnske Sortkrudtsskytters

forslag til repræsentantskabsmødet,


om nedsættelse af en arbejdsgruppe.

denne skal udarbejde et regelsæt for

skydeklasser, der svarer til militære

våbens anvendelse, således at der kan

afholdes selvstændige konkurrencer

for militære våben. i formålet

nævnes bl.a., at det skal skaffe flere

Sortkrudtskytter, hvilket er sød musik

i vore ører.

er der andre forslag til fornyelse, så

hører bestyrelse gerne om det. Husk,

at en ny skydedisciplin ikke tager

noget fra nogen, men øger vores

medlemsgrundlag.

Bjarke har desværre sluttet som

webmaster, og Bjarke skal også

fra denne plads have en stor tak for

indsatsen gennem årene.

Flere har udvist interesse, og tak

for det, men køen af ansøgere, som

vederlagsfrit vil være webmaster

og som vil udvikle en ny webside

har været kort. kun allan olsen

fra Vestegnen stod der. Bestyrelsen

byder allan velkommen og ser frem

til det kommende samarbejde.

Sortkrudtssagen har trukket urimeligt

langt ud, men der er intet der tyder

på at det ikke skal lykkedes. Vi sætter

vores lid til at det arbejde, der gøres i

det stille, vil bære frugt.

Søren e. Poulsen

6

Tomme patron hylstre i

våbenskab?

i Vestegnen har det flere gange været

et samtaleemne om tomme patron

hylstre, dvs. uden fænghætte eller med

afskudt fænghætte, skal opbevares

i våbenskab. det står der på flere

web-sites, at de skal, men der står

intet om det i genladningstilladelser,

våbenloven eller andre officielle

publikationer.

Jeg spurgte derfor Midt- og

Vestsjællands Politi og fik dette

svar:

”Vedrørende dit spørgsmål om

hvorvidt tomme patronhylstre skal

opbevares i et godkendt våbenskab,

er svaret ja. da det ikke umiddelbart

fremgår af opbevaringsbestemmelsen

i bkg. § , stk. , har spørgsmålet

været forelagt for Rigspolitiet, Center

for almen Jura. derfra er det oplyst,

at patronhylstre, der skal anvendes

til genopladning, skal opbevares i

godkendt våbenskab”.

det er altså Rigspolitiets udtalelse,

med det er jo domstolene, der i sidste

ende afgør, hvad der gælder. Jeg vil

nu ikke risikere noget og opbevarer

derfor de tomme patronhylstre i et

våbenskab.

Vi kan kun håbe på at besindige folk

får ændret dette overdrevne krav!

Søren e. Poulsen


Enfield M.1853 Musket, ARMI-Sport, kal.58, 38”pibe, blåneret løb,

colorcasehardned lås og hammer, 3 løbsbånd, messingtriggerguard,

Stemplet 1853 Enfield med krone. Valnøddeskæfte, god finish. Pris 4.980,-

Uberti - det er dumt at betale for meget

Uberti Remington 1858 Army,

kal. 44, 8” pibe, Kr. 1.990,-

Uberti Colt 1851 Navy,

kal.36, 7 1/5” pibe, Kr. 1.990,-

LEE Krudtvægt op til 110 grains pris 359,-

www.HuntersHouse.dk

7

Rensegrej se: www.hh7.dk

Uberti Remington 1875 Outlaw,

kal.357 eller .45 Colt, Kr. 3.540,-

Uberti Colt 1873

kal.357 eller

.45 Colt, Kr. 3.250,-

Dansk fænghættemagasin

markeds bedste kvalitet pris kun 295,-

F.lli Pietta Colt 1873 SA

Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål.

“Onepiece” greb i valnød. 4 3 /4”, 5 1 /2” eller 7 1 /2” pibe.

Kaliber: .45 Colt.

2.495,-

Denne revolver har den bedste action og finish vi

længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas

Colt S.A. reproduktion blev kåret som den bedste af

3.200,-

Single Action Shooting Society (57.000 medlemmer i USA)

Undertegnede, der i mere end 40 år har samlet Colt S.A.

revolvere, mindes ikke en bedre action. Ole Høiberg.

Rustfri udgave pris 3.200,- Blåneret udgave pris 2.495,-

H.C.Ørsteds Vej 7

1879 Frederiksberg C

Tel: 33 222 333


stævnekalender

0

Jysk Våben- og Militari Messe ii

søndag d. 3. september

(se link på ww.sortkrudt.dk)

antik Vaaben Messe 0

søndag d. . november

(se link på www.sortkrudt.dk)

8


dM for sortkrudt 0

dM 0 i korsør

i weekenden 8. – 0. juni, var det tid for dette års udgave dM for

sortkrudt. det var Sjællandske Sortkrudtskytter, der var arrangører

af dette flotte og vel tilrettelagte stævne.

Fra de broderlige danske Forladerskytters Selskab deltog vi 5

sortkrudtsskytter. Vi startede fra aalborg fredag formiddag og

satte kursen mod korsør. Men ned igennem Jylland blev kørslen

gennemført i et kraftigt regnvejr. Men ved ankomsten til korsør, så

kom solen frem og vi kunne sige goddag til andre sortkrudtskytter

i et dejligt solskins vejr.

Vi blev anvist en plads lige bagved skydebanen, her kunne der

sættes telte op og campingvogne som folk ellers havde medbragt.

området var et dejlig natur område med masser af dyreliv (særligt

frøernes kvækken kunne høres i løbet af aftenen og natten). Fredag

aften blev brugt bl.a. på at besøge lidt af byen kulinariske steder.

9


Men når man ikke lige er kendt

i byen, hvad gøre man så. Man

spørger sig for ved den lokale

befolkning, her blev vi mødt af

stor venlighed og hjælpsomhed.

Vi blev kørt ned til en af

byen spisesteder, af en lokal

fiskehandler i hans bil. Her fik

vi også vist nogle eksempler på

lokalt god bespisning.

efter nogle gode timers

oplevelser, så skulle vi tilbage

igen til ”Campen” her blev vi

mødt af en masser dyrelyde

(aften/nat koncerten var startet).

Men vi fik da lidt søvn ledsaget

af lydene fra mosen ved

”Campen”.

lørdagen her startede selve

0

stævnet med velkomst,

kanonsalutering og herefter var

der kontrol af våben der skulle

skydes med. der var 3 baner

( 5, 50 og 00 m) der var i gang

i dem alle 3 på engang hele

weekenden. Så der var brug

for banekommandøre, hjælpere

m.m. til at kunne få sådan en

stævne til at glide let.

Hver time var der en ny skydning

på de 3 baner og her hjalp folk

fra andre sortkrudts foreninger

til som banekommandør eller

hjælper. det er en stor opgave


at afholde sådan et stævne. Men

bl.a. blev vi fra d.B.d.F.S.

og andre deltagere i stævnet,

spurgt om vi ville hjælpe til som

bl.a. banekommandøre m.m. Så

det er ikke bare på skydebanen

der skal bruges personer til at

”fremme stævnet”. Men også i

køkkenet til det kulinariske.

det blev der ”ført bevis”

for lørdag aften. Her skulle

deltagerne smage på grillstegt

gris, som et af medlemmerne fra

Sjællandske Sortkrudtskytter

havde grillet over bålet bagved

klubhuset. til dette kunne der

nydes hjemmelavet tilbehør så

som salat m.m.. Middagen blev

ledsaget af lidt hornmusik fra en

deltager ved stævnet.

efter middagen var der tid for

et par saluter fra en lille mini

kanon, men den kunne da give

et pænt brag fra sig.

Både lørdag og søndag morgen,

var der mulighed for at kunne

købe et vel hjemmelavet


morgenbord. Samt til middag

begge dage, var der mulighed

for at kunne købe grillet pølser

eller hjemmelavet frikadeller

med hjemmelavet kartoffelsalat

til. det smagte bare dejligt.

efter de mange skydninger, der

havde været afholdt lørdag og

søndag, så skulle der overrækkes

medaljer til de forskellige

personer, der havde vundet de

forskellige skyde konkurrencer

og diplom til alle der havde

deltaget.

Stor tak til de personer der var

i køkkenet ved dette stævne,

man kunne rigtig smage at der

var lagt sjæl og oplevelse i jeres

mad. Samt en tak til Sjællandske

Sortkrudtsskytter for et godt og

vel tilrettelagt stævne i gode

omgivelser.

denne lille stemnings rapport,

er skrevet af en deltager i et

sortkrudts stævne, som viser

noget af det store arbejde der

bringer med sig, når man som

sortkrudts forening byder ind på

at arrangere et stævne som dM

0 for sortkrudt.

Men Sjællandske

Sortkrudtskytter i viste vejen

for et godt stævne, tak for det.

Per Jacobsen

De Broderlige Danske

Forladerskytters Selskab


Uberti Cup 2012/13

Så fik vi afsluttet uberti Cup 0 / . Vinderen blev udtrukket på

hovedforeningens repræsentantskabsmøde i maj måned. Resultaterne og

navnet på vinderen af hovedpræmien, det kan ses på www.sortkrudt.dk

Fik man ikke lige tid til at deltage i uberti Cup 0 / . Ja så starter den næste

udgave af cuppen efter sommerferien.

3


Uberti Cup 2012/13

Man kan godt begynde at

glæde sig til næste udgave af

Uberti Cup. Den starter her i

efteråret

4


Ja der er en forskel på, om man skyder

med sortkrudt eller røgsvag krudt.

Men mange steder rundt omkring

i landet, så har flere sortkrudts

foreninger et godt samarbejde med

skytteforeninger der bruger røgsvag

krudt.

sortkrudt eller røgsvag

5

Men hvorfor har de så sådan et

samarbejde.

det er samarbejdet om skydebanen

de bl.a. har. da det er svært at finde

en skydebane, der kan godkendes

til sortkrudts skydning, så har

flere sortkrudts foreninger rettet

henvendelse til skytteforeningerne

rundt omkring i landet. det kan også

være hos en jagtforening, de har et

samarbejde med. de forskellige Skytte

foreninger, har gerne nogle skydedage

som bl.a. sortkrudtsforeningerne så

kan gøre brug af.


nogle sortkrudts foreninger har gjort

brug af nogle militære skydebaner,

men de bliver med tiden nedlagt.

Måske p.g.a. besparelser, eller højere

krav om støjbekæmpelse i form af

støjvolde, støjsluser m.m. Men med

disse krav og nogle gange klager fra

naboer, så har det ført til at militæret

vælger at nedlægge skydebanen.

er skydebanen først nedlagt på papiret

og en anden skydeforening gerne vil

overtage banen. Ja så kan man ikke

bare begynde at skyde igen, før at

der er kommet en ny godkendelse af

skydebanen. det er at betragte som

en ny ansøgning om at måtte anlægge

en skydebane, hvis en forening gerne

vil gøre videre brug af banen.

Men her kommer der så nye krav om

støjvolde m.m. der har måske ikke

været støjvolde eller skydesluser

med matrialer der kan virke støj

begrænsende. det kan koste flere

hundrede tusinde kroner at begynde

på sådan et projekt.

6

Så flere sortkrudts foreninger har et

samarbejde om en eller flere fælles

skydebaner. der er måske lavet de

forskellige ting, der skal til for at

kunne skyde med våben der larmer

”lidt mere” end de røgsvage våben.

Jeg kan fortælle om den forening

jeg er medlem af (de Broderlige

danske Forladerskytters Selskab).

den brugte en militær skydebane,

indtil for få år siden. Foreningen

havde nogle få skydninger i løbet

af året, men så ville militæret hæve

beløbet, for at foreningen brugte

banen. dette beløb var af en størrelse,

set i forhold til de få medlemmer

foreningen havde dengang. Beløbet

var for stort og foreningen valgte så

at sige tak for samarbejdet der havde

været. det skal nævnes at få år efter


lev banen nedlagt af militæret bl.a.

af sparekrav.

Men hvad skulle man så gøre,

for uden en skydebane og en flok

sortkrudtsskytter der gerne ville

skyde.

der var så et af medlemmerne, der

havde forbindelse til formanden for

Horsens Hammer Skytteforening

på dette tidspunkt. Foreningen har

skydebaner i Vodskov lidt nord

for aalborg. Her blev der rettet

henvendelse til, om der var mulighed

for at kunne komme til og skyde på

deres baner. Vi fik et positiv svar,

vi var velkomne som medlemmer.

Men banen var ikke godkendt til

sortkrudts skydning, men foreningen

ville gerne sende en ansøgning til

myndighederne om en godkendelse.

der gik 9 måneder med behandlingen

af ansøgningen, bl.a. skulle der laves

en støj undersøgelse og den kostede

8.000 kr. den betalte sortkrudts

foreningens medlemmer og siden

har vi haft et godt samarbejde med

Vodskov Skytteforening (som den

hedder nu). Vi har en skydedag om

onsdagen i sommer halv året og så

om lørdagen hele året rundt. om

onsdagen må vi skyde fra kl. 7.00

og 3 timer frem, om lørdagen må vi

skyde fra kl. og til kl. 6.

Foreningerne har forskellige

arrangementer sammen, bl.a. i år

7

havde vi fælles standerhejsning, hvor

der var mulighed for at kunne prøve,

at skyde med bl.a. sortkrudts våben

for skytter der ikke havde prøvet det

før.

Men det er også det man hører fra

andre sortkrudts foreninger, at de

har samarbejde med en røgsvag

skytteforening om brugen af deres

skydebane.

Så når det lyder brag og lugten

af krudt, om det er sortkrudt eller

røgsvag. Ja så er det i den sidste ende,

en fælles interesse vi har. Skydning

med våben på skydebanerne rundt

omkring i landet.

Per Jacobsen


Europamesterskab

i westernskydning i Ungarn,

Dabas

kort melding lige hjemkommet fra

ungarn.

Vi var 5 skytter fra hhv. Ribe Stift,

Fynske og Vestegnen der deltog i eM

i Western d. 8.- . august 0 .

Mesterskabet bestod af Main

stages, dvs., skydesekvenser med

0 riffelskud, x5 revolverskud og

-4 haglskud. Stagene var meget

afvekslende og flot sat op.

en sen aften var der ”Blackpowder

night Shoot” med 3 stages, som var

8

utroligt spektakulært.

af andre ”Sidematches” deltog vi

i: ”long range” på 00 m med fri

bagladeriffel, hvor thunder (iB

Svendsen) fik en flot tredjeplads!

Hertil 50 m med Winchester riffel.

det var kort og god en rigtig god tur,

hvor vi have glæde af at kunne låne

en lille bus af Pistolsektionen i dansk

Skytteunion.

Billederne taler for sig selv!

Søren e. Poulsen


N O R D E N S S T Ø R S T E

Copenhagen Arms Fair

RØDOVREHALLEN

Rødovre Parkvej 425

Søndag den

11.

november

Kl. 10.00 - 16.00

Våbenmesse:

Handlende og private fremviser og sælger

europæiske, amerikanske, afrikanske, japanske,

jagt, etnografiske, militære og maritime

sabler og skydevåben. Litteratur.

Husk samlertilladelse, kan fås på politiets våbenkontorer.

Samlermesse:

”Collectors’ Items” kuriosa, antik, militaria, uniformer, ordner, mønter,

medaljer, pins og emblemer. Etnografica, orientalia, oldsager, legetøj,

foto, post mm..

Bus 6A hvert 10 minut til Rødovrehallen fra Nørreport og Hovedbanegården

Ældre udgaver af Krudtslam

igennem de sidste 33 år, er bladet

krudtslam udkommet omkring 33

gange og der er blevet skrevet meget

omkring emnet sortkrudt. Men måske

er man kommet til at smide et tidligere

nummer af bladet ud, eller man er

blevet medlem indenfor de sidste par

år. Man har måske hørt om en artikel

i et tidligere nummer af krudtslam,

men har ikke bladet eller det er blevet

smidt ud. Så har du måske en chance

her for at kunne få fingrene i en ældre

udgave af krudtslam. Redaktionen

har et mindre arkiv med ældre udgaver

af bladet, af en udgave enkelte numre

9

og andre flere udgaver. Man kan

se her i oversigten over de numre

redaktionen har i arkivet og så kan

man sende bud efter det eller de numre

man vil have fingrene i. det enkelte

blad koster 5 kr. samt forsendelsen

af det. Man sender sin bestilling til:

Per Jacobsen, Holbergsgade 8, 9000

aalborg. der skal være information

om hvad nummer man ønsker ud fra

de blade redaktionen har, samt skal

der være vedlagt frimærker (5 kr. pr.

blad) for hver blad man ønsker og der

skal være vedlagt en frankeret kuvert

med navn og adresse på modtageren.

Redaktionen sender ikke blade der

er bestilt ud på efterkrav eller anden

måde.

Årgang: nr.:

003 3 – 4

004 – – 3 – 4

005 – – 3

006 – – 3 – 4

007 – – 4

008 – – 3 – 4

009 – – 3 – 4

0 0 – – 3 – 4

0 – – 3 – 4

0


Sortkrudtvåben til salg

John adam kuchenreuter

(Regensburg) som er nr. af et sæt

duel pistoler. Pris 8.500 kr.

en flintpistol, muligvis er den fra

Skotland. Standen kunne være bedre.

pris ca. 6.500 kr.

køb og salg

0

der er stk. 88 omdrejnings

Pistoler fra dansk Rytteri mrk. krone

kt 88 pris: 7.500 kr. & 6.500 kr.

de er meget pæne, cal. 38.


Flådens baglade - riffel 853/66 med

bajonet snider system. Pris: 8.500 kr.

Marinens M 867/93 8 m/m m. nyere

forskæfte ellers god stand. Pris: 4.800

kr.

Henvendelse: til krudtslams

redaktør, der så vil formidle kontakten

videre.

Redaktionen er bekendt med navn og

adresse på personen der har indrykket

denne annonce.

Salg af sortkrudtsvåben

Langvåben

Hawken cal.0.45 - - ardesa

kr. .700

Brown Bess cal. 0.75 - - Pedersoli

kr. 3.000

dansk Remington cal. 0. 44 - -

tøjhuset kr. 4.000

Winchester 876 cal.45-60 - - uberti

* kr. 7.500

Winchester High Wall 885 cal.45-

70 - - uberti * kr. 7.000

Winchester e - 94 .357 Mag - -

Winchester (røgsvagt) * kr. 6.500

Håndvåben

Remington old army 875 cal. 0.38

- - uberti kr. .500

Colt Walker cal. 0.44 - - uberti

kr. .500

Colt navy 86 cal. 0.36 - - uberti

kr. .000

Colt Paterson 836 cal. 0.36 - -

Belgisk? kr. .000

kentucky percussion cal. 0.36 - -

ardesa kr. .000

Haglvåben

stk. side by side cal.

kr. 800 stk.

stk. side by side cal. 6

kr. .000

De med * mærket er på

jagttegn


Salg af våben - røgsvagt

Side by side cal.

kr. .500

Side by side cal. 6

kr. .000

Schulz - larsen cal. Baneriffel

kr. 50

desuden ladt ammo cal. 45-70

45-60 , .38 , .357 Mag , cal.

sortkrudt

tomme hylstre i cal. 45-70, .38 - -

messing cal. , 6, 0

kugletænger i cal. 75, Remington

hulbase, .38

diesæt til 45-70, 45-60,

krudt dispenser røgsvagt RCBS

krudt dispenser beregnet til

sortkrudt

Henvendelse til

Tlf. 22 66 47 40

paterson-alrune@c.dk

Salg af våben m.m.

Som nogle måske har bemærket her

i de sidste par udgaver af krudtslam.

Så er der måske ikke navn på person

eller sted for et besøg vedr. artikler til

bladet. det kan også være at kontakten

til en annoncør, den skal gå igennem

redaktionen.

dette har jeg fået et par spørgsmål på,

hvorfor dette. Svaret er, i disse tider

med ”hjemmebesøg” af uindbudte

gæster på steder der gerne er våben.

Så skal man ikke ligefrem reklamere

for, at der er våben hos de personer

der gerne vil vise og fortælle om

deres våben. eller har våben til salg

igennem bladet. Men redaktionen ved

altid navn på den eller de personer der

er bag artiklen eller annoncen.


VGP Western

Reservedele til antik og replica Våben

Orig. Colt og Orig. Remington. Uberti. Pietta

replica

feks. Aftrækker, fjæder, skruesæt mm.

Hvis ikke vi har det på lager, kan vi skaffe det.

Wild West Memorabilia.

Bæltespænder f.eks. Colt, Smith & Wesson, Winchester, James

Gang mm.

Replica stjerner fra det gamle vesten inkl. Sheriff, US Marshal,

Texas Rangers mm.

Gammeldags lommeur og medaljoner til kæder ( watch fob )

Håndlavedet læder f.eks. nøgleringe f.eks. Colt, Winchester.

Bøger f.eks. Packing Iron, Cowboys. Metalskilte f.eks. $5000

Reward Sundance Kid

Whiskey Decanter. F.eks Billy the Kid, Kit Carsen, Doc Holiday

Conchoes. Poker Chips og mm.

www.vgpwestern.dk og www.

vgpwestern.com

Mob: 2390 7540 E-Mail info@vgpwestern.com

3


Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

kr. 40

klistermærke

ca. Ø 90 mm

kr.

emaljemærke

Brochenål Ø 8 mm

kr. 50

knaphuls Ø 9 mm

kr.

0

klistermærke til krudtskabet

5x cm ell. x30 cm.

kr. kr.

50

75

B - Post

Mærkerne kan bestilles hos:

tony Redmond - tony@btkog.dk

Afs.: Anthony Redmond, Kirketerpvej 59, 9541 Suldrup

id nr. 47709

B

More magazines by this user
Similar magazines