Krudtslam Nr.2-2012 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.2-2012 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

MedleMsbladet for

34 Årgang

Maj 2012

2

danske sortkrudtsskytter


edaktørens side

Så er krudtslam nr. . 0 på gaden og sæsonen for sortkrudtsskydning rundt

omkring i landet, er rigtig kommet igang. nu hvor foråret er kommet, så er det godt at

komme på skydebanen og møde andre sortkrudtskytter. enten for at kunne skyde eller

bare for hyggens skyld. Så er der en glæde ved begge ting.

Jeg modtager stadig mail vedr. adresse flytning, dette skal man melde igennem sin egen

forening (formanden) som skal sende en mail til tony Redmond på: tony@btkog.dk. der

så vil sørge for at hovedforeningen får besked om adresse ændringen.

Redaktionen ønsker alle medlemmer et godt forår på skydebanen.

mvh. Per Jacobsen

Redaktion

Redaktør: Per Jacobsen

alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Per Jacobsen, Holbersgade 8, 9000 aalborg

mail: krudtslam@live.dk

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. annoncepris oplyses af formanden.

abonnement på krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 5,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

. marts - . maj - . september - . december


BeStyRelSen

FoRMand: kurt kjær

egeskoven 78 - 600 Glostrup

tlf:: 6040 333 - west-sortkrudt@webspeed.dk

nÆStFoRMand: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 8 - 730 Herlev

tlf: 44846353 - jwgts@tiscali.dk

kaSSeReR: tony Redmond

kirketerpvej 59 - 954 Suldrup

tlf: 3907540 - tony@btkog.dk

SekRetÆR: Søren e. Poulsen

nordmarksvej 7 - 680 Solrød

tlf: 0655887

BeSt.MedleM: Mikael Hannibalsen

Bakkevej 6, Borre - 8850 Bjerringbro

tlf. 40 7 5 45 - mmh@fibermail.dk

BeSt.MedleM: Claus thulin Johansen

Høvedstensvej 34, . th - 650 Hvidovre

tlf: 7 5 50

Suppleant ulrik tlf: 4 5 48

tRyk

toptryk Grafisk apS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

kRudtSlaM

MedleMSBlad FoR danSke

SoRtkRudtSSkytteR

danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

kontonR.:

Reg 9 8 konto 0704655 8

Forside:

Billedet er fra Aalborg Kanonlaugs standerhejsning 2012.

3


Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Krudtkassen 5

Aalborg Kanonlaug 6

Stævnekalender 8

Region nord stævne 2012 9

Western Cowboy Match 11

Info vedr. dM 2012 12

Uberti Cup 13

Kuchenreuter 15

Køb & Salg 17

4


alting har en ende og det gælder også

for mit virke som formand for danske

Sortkrudt Skytter.

det har været en periode med mange

nye og spændende tiltag, som ikke

ville have været muligt uden et tæt og

godt samarbejde med bestyrelse og

medlemsforeninger. et samarbejde

jeg betragter som et privilegium at

have fået lov til at være en del af i de

sidste 0 år, først som næstformand

og senest som formand.

Jeg vil derfor gerne udtrykke en

stor tak til alle skyttevenner i såvel

foreninger som bestyrelse, for den

opbakning og tillid som jeg er

blevet vist og det er mit håb, at den

kommende formand vil blive taget

ligeså godt imod som jeg er blevet.

Men ligesom der ikke er roser uden

torne, ja så vokser træerne heller ikke

ind i himmelen, der vil nok altid være

en enkelt eller to, som uanset hvad

der gøres i en forening/forbund er i

opposition, ligesom der ind imellem

også er myndigheder som sikkert

med de bedste intentioner gør os livet

svært og trækker store ressourcer på

det frivillige sportsarbejde.

”Sortkrudtkrigen” som jeg

efterhånden snart vil kalde det, raser

stadig. trods jævnlige henvendelser

til Justitsministeriet er det ikke

Krudtkassen

5

lykkedes, at få et svar på hvornår vi

kan forvente en løsning.

det forlyder fra ubekræftet side, at

der arbejdes på en samlet revision

af våbenlovgivningen og det skulle

være årsagen til, at vi stadig må

være afventende, hvilket bestemt er

utilfredsstillende.

et andet forhold som var oppe på

sidste års Repræsentantskabsmøde,

var spørgsmålet om vort tilhørsforhold

til enten dansk Skytte union eller de

danske Skytteforeninger. efter møder

med begge organisationer stod det

klart, at det er i dansk Skytte union

vi skal være og det er også her vi her

har mulighed for at få indflydelse

på den fremtidige skytteudvikling,

idet vi allerede har fået plads i såvel

pistol- som riffelsektion.

Med ønsket om en fortsat god og

spændende fremtid for danske

Sortkrudt Skytter

kurt kjær


kanonerne brager

i starten af april måned, så var det

tid for standerhejsning for aalborg

kanonlaug. Standerhejsningen

var sat til kl. 7.00, vejret var lidt

råkoldt. Så måske derfor var der ikke

mødt så mange op. Men kanonlauget

stillede deres

7 kanoner

op tæt på

havnekajen

l e d s a g e t

af musik.

Så skulle

dannebrog

hejses og

herefter blev

der affyret

skud af

ceremonimesteren med en forlader

pistol. Herefter blev der affyret 3 skud,

6

det er noget der kan høres langt væk.

efter en tale fra ceremonimesteren,

der fortalte lidt om den sæson der var

startet, hvad lauget skulle deltage i og

afsluttende ønsker om en god sæson.

Så blev der afgivet en salut på 7 skud,

der rungede ud over limfjorden.

aalborg kanonlaug består af en

flok mænd, der har hygge, godt

venskab tilfælles, samt interessen for

at salutere med kanoner af en hvis

størrelse. lauget holder til i lokaler,

der er under limfjords broen på

aalborg siden. de har nogle hyggelige

lokaler, hvor der er samling nogle

gange om måneden. lauget stiller

op ved forskellige lejligheder, bl.a.

når dannebrog med den kongelige

familie gæster aalborg. Men man

kan læse mere på deres hjemmeside.


Enfield M.1853 Musket, ARMI-Sport, kal.58, 38”pibe, blåneret løb,

colorcasehardned lås og hammer, 3 løbsbånd, messingtriggerguard,

Stemplet 1853 Enfield med krone. Valnøddeskæfte, god finish. Pris 4.980,-

Uberti - det er dumt at betale for meget

Uberti Remington 1858 Army,

kal. 44, 8” pibe, Kr. 1.990,-

Uberti Colt 1851 Navy,

kal.36, 7 1/5” pibe, Kr. 1.990,-

LEE Krudtvægt op til 110 grains pris 359,-

www.HuntersHouse.dk

7

Rensegrej se: www.hh7.dk

Uberti Remington 1875 Outlaw,

kal.357 eller .45 Colt, Kr. 3.540,-

Uberti Colt 1873

kal.357 eller

.45 Colt, Kr. 3.250,-

Dansk fænghættemagasin

markeds bedste kvalitet pris kun 295,-

F.lli Pietta Colt 1873 SA

Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål.

“Onepiece” greb i valnød. 4 3 /4”, 5 1 /2” eller 7 1 /2” pibe.

Kaliber: .45 Colt.

2.495,-

Denne revolver har den bedste action og finish vi

længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas

Colt S.A. reproduktion blev kåret som den bedste af

3.200,-

Single Action Shooting Society (57.000 medlemmer i USA)

Undertegnede, der i mere end 40 år har samlet Colt S.A.

revolvere, mindes ikke en bedre action. Ole Høiberg.

Rustfri udgave pris 3.200,- Blåneret udgave pris 2.495,-

H.C.Ørsteds Vej 7

1879 Frederiksberg C

Tel: 33 222 333


stævnekalender

0

Way out east kBH Skyttecenter,

Månedsmatch i Westernskydning.

lørdag d. /5 - 3/6

dM 0 Sortkrudtsskydning

8. - 0. juni i korsør

nordisk MlaSC Mesterskab

0.- . juli i københavn

(se link på www.sortkrudt.dk)

dM 0 Western skydning 5. august

københavns Skyttecenter

Jysk Våben- og Militari Messe ii

søndag d. 3. september

(se link på ww.sortkrudt.dk)

antik Vaaben Messe 0

søndag d. . november

(se link på www.sortkrudt.dk) .

8


Region nord Stævne 0

invitation til Regions Mesterskab for

Sortkrudts Skydning i Region nord

lørdag d. 8. august 0

Vi inviter jeres forenings medlemmer til Regions Mesterskab lørdag

d. 8/8 0 kl. 9.30.

der vil blive afholdt skydning i de forskellige klasser man tilmelder

sig (dog ikke luntegevær eller luntepistol).

Prisen for første tilmelding/klasse er 75 kr. herefter pr. klasse 50

kr.

Præmie overrækkelse efter skydningen ca. kl. 7.00 (afhængig af

tilmeldingen).

der vil kunne købes nødvendig forplejning så som: Morgenmad

– middagsmad – sodavand – øl m.m. til rimelige priser.

Stævnet finder sted i Vodskov Skytteforening (Skytten) Vodskovvej

03, Vodskov ved aalborg.

tilmelding senest 6/8 0 . til Per Jacobsen: nordbiologen@

hotmail.com

Med venlig hilsen

Per Jacobsen – Preben neckelmann – Palle Heine Jensen

de Broderlige danske Forladerskytters Selskab

9


de Broderlige danske Forladerskytters Selskab

indbyder hermed til Region Nord

stævne for sortkrudtsskydning 2012

På foreningens bane på Vodskovvej 03

93 0 Vodskov.

lørdag den 8. august 0

Navn: Telefon:

Adresse: Forening:

E-mail:

Ønsker at deltage i følgende skydninger:

Geværklasser: Danske klasser:

Miquelet De Meza

Maximillian Kyhl

Minié Pennsylvania

Whitworth Kronborg

Walkyrie

Vetterlie Patronklasser:

Lamarmora Remington

Fri bagladeriffel

Smith & Wesson

Winchester

Pistolklasser:

Cominazzo Kronborg

Kuchenreuter Mariette

Colt

Pris for deltagelse i første klasse Kr. 75,- I alt:

Pris for deltagelse i efterfølgende klasser Kr. 50,- I alt:

0

I ALT:

tilmelding til Per Jacobsen: nordbiologen@hotmail.com

Senest d. 6. august 0

Indbetaling på Spar Nord på kontonr. 9 45 4567537


Info vedrørende DM i Korsør

7. – 9. juni 2012

til jer der er tilmeldt til

danmarksmesterskab i

Sortkrudtsskydning er her lidt info.

der vil være folk tilstede på banen

fra fredag morgen, for anvisning af

teltplads ganske tæt ved banen for

de der ønsker en sådan, - her betales

50 kr. og man kontakter Bjørn

andreasen.

Våbenkontrollen vil være åben som

følger:

Fredag kl. 7- 9 - lørdag kl. 08- 0

- Søndag kl. 08-09.

der vil være mulighed for at købe i

kantinen, til yderst rimelige priser:

lørdag og søndag fra kl. 08.00 –

0.00 - Morgenmad.

lørdag og søndag fra kl. .00 –

4.00 – Frokost.

der vil derudover dagene igennem

kunne købes øl -vand- vin og kaffe/te

i kantinen.

det kan oplyses at

Festmiddagsarrangementet foregår

på banen, og middagen er kl. 8,30

for de der er tilmeldt.

Sjællandske Sortkrudtskytter håber

selvfølgelig på rigtig mange tilmeldte

– og så ikke mindst rigtig godt vejr.

Vel Mødt

Sjællandske Sortkrudtskytter.


Uberti Cup 2011/12

Så har vi afsluttet uberti Cup 0 / . Vinderen vil blive udtrukket på

hovedforeningens repræsentantskabsmøde medio maj måned. Men mon ikke

der også i denne udgave af uberti Cuppen, vil deltage mange sortkrudtsskytter

fra forskellige sortkrudtsforeninger.

Fik man ikke lige tid til at deltage i uberti Cup 0 / . Ja så starter den næste

udgave af cuppen efter sommerferien.

3


Uberti Cup 2012/13

Man kan godt snart begynde

at glæde sig til næste udgave

af Uberti Cup. Den starter

efter sommerferien.

4

Uberti Cup 2012/13

Så kan man næsten sige at

sæsonen 0 & 3 er skudt i

gang. Så kan man håbe på at der

er rigtig mange der vil deltage.


Oplevelsen med et par

Kuchenreuter

igennem de sidste mange år, hvor jeg

har haft interessen for skydning med

sortkrudts våben. Så har man haft

mulighed for, at se mange forskellige

udgaver af sortkrudtsvåben, det være

sig rifler og håndvåben. Muligheden

for at prøve at skyde med ældre

originale våben, den har også budt

sig flere gange.

Men den største oplevelse har nok

været, at få mulighed for at være

sammen med et medlem igennem

mange år. Som bl.a. har nogle

originale kuchenreuter i sin samling

af sortkrudts våben. Jeg fik lavet en

aftale for et besøg, på den sidste dag

kuchenreuter

5

i året 0 . Besøget fandt sted i den

første del af januar her i år, det var

med en vis spænding jeg mødte op

privat hos personen (af sikkerheds

mæssige årsager, så er navn og sted

ikke nævnt) som havde sagt ja til, at

vise sine våben frem.

Han har igennem mange år samlet på

våben, her er sortkrudts våben en god

del af samlingen. Selve samlingen

strækker sig fra 700 tallet og op til

900 tallet, så det er en del år, nogle

af våbnene har bag sig.

de våben jeg fik lov til at se og holde

i hånden, de var lavet af Johan andre

kuchenreuter. Familien lavede våben

igennem flere århundrede, bl.a. var

de Hofbøssemager hos Fyrstefamlien


taxis. Familien havde sin udgang fra

Regensburg og man hører til familien

kuchenreuter allerede fra ca. 600,

hvor Georg den , kommer til

Regensburg. Her skal han bestyre et

værksted for enken efter Bøssemager

Wilfing. Senere blev han gift med

enken. Georg specialiserede sig i glatte

Hjullås pistoler, som han på piberne

stemplede med sit mærke, en rytter

til hest i et aflangt firkantet stempel.

Han havde flere sønner, som alle

blev Bøssemagere. På de forskellige

våben som de forskellige medlemmer

har lavet, her har de sat deres egne

stempler, som man kan læse en

længere og mere deltaljerede omtale

bl.a. hvis man går på internettet. Men

op igennem de næste århundrede,

så gør familien kuchenreuter sig

meget bemærket for de meget solide

våben de laver. de våben jeg havde i

6

hånden, var som før omtalt af Johan

andre kuchenreuter, hvis navn var

indlagt med sølvtråd på løbet. det

er virkeligt et mesterstykke der her

er udført. nogle personer som f. eks

Fyrsterne fra huset taxis, de fik lavet

nogle personlige våben med deres

navnetræk indlagt i sølv. Så når man

havde et våben fra kuchenreuter, så

kunne man måske forstille sig, at så

havde man magt og penge til at kunne

købe sådanne personlige våben. det

vil nok svare lidt til i dag, at købe

f. eks. et jagtgevær med sit navn

indlagt i guld eller sølv fra Holland

& Holland. Våben herfra kan løbe op

i flere hundrede tusinde kroner. Men

så kan man også få lavet et meget

personligt våben, med navnetræk,

jagtscener m.m. indlagt i guld og

sølv.

Hvad et våben lavet af familien

kuchenreuter, i vores dags økonomi

ville koste. Ja det er det store

spørgsmål. Men de par våben jeg fik

af se, de kostede for år tilbage et 5


cifret beløb. Man kan se på forskellige

auktionshuse hjemmeside, at våben

fra bl. a. kuchenreuter, de sælges for

nogle meget store beløb i dag.

Men det var en oplevelse at få lov

til at besøge et medlem af danske

Sortkrudtskytter og se lidt af hans

samling, som er blevet til igennem

rigtig mange år.

Ældre udgaver af Krudtslam

igennem de sidste 33 år, er bladet

krudtslam udkommet omkring 33

gange og der er blevet skrevet meget

omkring emnet sortkrudt. Men måske

er man kommet til at smide et tidligere

nummer af bladet ud, eller man er

blevet medlem indenfor de sidste par

år. Man har måske hørt om en artikel

i et tidligere nummer af krudtslam,

men har ikke bladet eller det er blevet

smidt ud. Så har du måske en chance

her for at kunne få fingrene i en ældre

udgave af krudtslam. Redaktionen

har et mindre arkiv med ældre udgaver

af bladet, af en udgave enkelte numre

7

og andre flere udgaver. Man kan

se her i oversigten over de numre

redaktionen har i arkivet og så kan

man sende bud efter det eller de numre

man vil have fingrene i. det enkelte

blad koster 5 kr. samt forsendelsen

af det. Man sender sin bestilling til:

Per Jacobsen, Holbergsgade 8, 9000

aalborg. der skal være information

om hvad nummer man ønsker ud fra

de blade redaktionen har, samt skal

der være vedlagt frimærker (5 kr. pr.

blad) for hver blad man ønsker og der

skal være vedlagt en frankeret kuvert

med navn og adresse på modtageren.

Redaktionen sender ikke blade der

er bestilt ud på efterkrav eller anden

måde.

Årgang: nr.:

003 3 – 4

004 – – 3 – 4

005 – – 3

006 – – 3 – 4

007 – – 4

008 – – 3 – 4

009 – – 3 – 4

0 0 – – 3 – 4

0 – – 3 – 4

0


Sortkrudtvåben til salg

Remington riffel 867,

centraltænding, amerikansk stemplet,

meget velholdt (SkV eller

samlertilladelse)

dansk tapriffel m/ 848 m/jetpiston

+ original piston, specialfremstillet

rensestok og ladestok, originalt

næsebånd + næsebånd med forreste

korn til justering + kugletang.

Colt lyman, 860 army

perkussionsrevolver cal. 44, fin

blånering/sølv, meget velholdt -

SkV

Skiveskydningsriffel fra ca. 850,

cal. 495 med snelle, dipoter, løbet

har signaturen e.F. Büchel in Mehlis,

smukt graveret lås og garniture.

Gemme i kolben.

Rigby riffel, cal.45 med diopter,

kugletang, sizer, rense stok, og

trækuffert

Henvendelse: Billet mrk.4 til

krudtslams redaktion

Redaktionen er bekendt med navn og

adresse på personen der har indrykket

denne annonce.

køb og salg

8


VGP Western

Reservedele til antik og replica Våben

Orig. Colt og Orig. Remington. Uberti. Pietta

replica

feks. Aftrækker, fjæder, skruesæt mm.

Hvis ikke vi har det på lager, kan vi skaffe det.

Wild West Memorabilia.

Bæltespænder f.eks. Colt, Smith & Wesson, Winchester, James

Gang mm.

Replica stjerner fra det gamle vesten inkl. Sheriff, US Marshal,

Texas Rangers mm.

Gammeldags lommeur og medaljoner til kæder ( watch fob )

Håndlavedet læder f.eks. nøgleringe f.eks. Colt, Winchester.

Bøger f.eks. Packing Iron, Cowboys. Metalskilte f.eks. $5000

Reward Sundance Kid

Whiskey Decanter. F.eks Billy the Kid, Kit Carsen, Doc Holiday

Conchoes. Poker Chips og mm.

www.vgpwestern.dk og www.

vgpwestern.com

Mob: 2390 7540 E-Mail info@vgpwestern.com

9


Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

kr. 40

klistermærke

ca. Ø 90 mm

kr.

emaljemærke

Brochenål Ø 8 mm

kr. 50

knaphuls Ø 9 mm

kr.

0

klistermærke til krudtskabet

5x cm ell. x30 cm.

kr. kr.

50

75

B - Post

Mærkerne kan bestilles hos:

tony Redmond - tony@btkog.dk

Afs.: Anthony Redmond, Kirketerpvej 59, 9541 Suldrup

id nr. 47709

B

More magazines by this user
Similar magazines