Valtra Team 1/2001

valtra.dk

Valtra Team 1/2001

Valtra kundemagasin • 1/2001

Produktmærket er

det centrale


Produktmærket er det centrale, side 6

Valtra 3PLUS................................................................................ 5

Produktmærket er det centrale................................................ 6

Kvægfarme i Brasilien ................................................................. 9

Øget komfort – øget præstationsevne................................... 10

Nobbe on Tour........................................................................... 12

Valmet nåede de 50 år - og blev til Valtra .............................. 14

Fra lastbiler til Valtra traktorer................................................ 16

Øget komfort – øget

præstationsevne, side 10

50 år Valtra traktorer,

side 14

Traktor og gummiged i et ........................................................ 18

Vi kører baglæns...................................................................... 20

Radikale nyheder til traktorverdenen .................................... 22

Landbrugslandet Tyskland....................................................... 26

Valtra Danmark byder velkommen på nettet... ..................... 29

Mad- og bageopskrifter ........................................................... 31

Effektiv landbrug i

Tyskland, side 26


Valtra kundemagasin

Positiv udvikling

Når vi ser på sidste år, kan vi kun glæde os over den fremgang, som Valtra Valmet havde i år 2000.

Traktorvirksomheden har øget salget og styrket sin markedsposition. Den største fremgang har været i

Latinamerika, specielt i Brasilien, hvor efterspørgslen på traktorer er steget stabilt.

Skønt salget af traktorer i det centrale Europa blev reduceret med 7% i år 2000, har Valtra været i

stand til at øge salget og dermed opnå en større markedsandel. Valtra Danmark A/S kunne også notere sig

fremgang i Danmark og i Island, hvor fl ere og fl ere viser stor interesse for Valtra´s traktorprogram.

Den nye HiTech serie 2.0 sætter nye grænser for standarder i betjeningsvenlighed. Der gives

her mange muligheder for traktorføreren, hvis han ønsker indfl ydelse på hvordan traktoren skal køre og

fungere. Føreren kan selv programmere fl ere funktioner på traktoren. Vi vil opfordre alle, som ikke har

prøvet HiTech 2.0serie med alle de nye funktioner, som f.eks. Auto 2 – Kick Down – Auto Traction, til at

aftale en tid med den lokale Valtra forhandler, så de kan prøve den oplevelse af komfort og sikkerhed som

Valtra HiTech 2.0 indeholder. Valtra HiTech 2.0 modellerne leveres fra 90-200 hk.

En af HiTech modellerne er Valtra 8350 med en meget miljøvenlig lavenergimotor med stor

ydeevne. Denne traktor der blev vores mest solgte i år 2000, giver en lang række fordele, som vore

forhandlere vil fortælle dig om.

Det er et stærkt ønske for både Valtra inc. i Finland og Valtra Danmark A/S at være traktorspecialist.

For at være traktorspecialist bruger vi alle ressourser på udvikling og produktion af traktorer til alle formål.

Som traktorspecialist kan vi også bedre tilpasse os de specielle krav, som der må være fra vores kunder.

Fabriksordresystemet er unikt, når det handler om at opfylde vore kunders behov for en individuel traktor.

Ved fabriksordre bestemmer kunden selv netop det udstyr han har behov for. Det kan være en ekstra

ventil, eller fabriksmonteret frontlæsser.

Vi har gode eksempler som TwinTrac – skovtraktorer – comfort og den nye X-serie, hvor vi har et

grundkoncept, og derfra videreudvikler traktorer efter kundernes ønsker og behov.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Chefredaktør

Hannu Niskanen, Valtra Inc.

hannu.niskanen@valtra.com

Redaktion

Hannele Kinnunen, Valtra Inc.

John Arildsen

Adm. Direktør

Valtra Danmark A/S.

John.arildsen@valtra.com

Redaktører

Bjarne K Trollsås, Valtra Norge AS

bjarne.trollsaas@valtra.com

Eric Andersson, Valtra Traktor AB

eric.andersson@valtra.com

Michael Husfeldt, Valtra Danmark A/S

michael.husfeldt@valtra.com

Sonja Löst, Valtra Vertriebs GmbH

sonja.loest@valtra.com

Timo Mattila, Valtra Inc.

timo.mattila@valtra.com

Udgiver

Grafi sk design Viherjuuren Ilme, Oy

Lay-out Salpausselän Kirjapaino Oy

Tryk Salpausselän Kirjapaino Oy

Fotos Valtra arkiv, hvor ikke andet er nævnt.

hannele.kinnunen@valtra.com Valtra Inc., Finland, www.valtra.com

www.valtra.dk


www.valtra.dk

Power Partner

Power Partner

Valtra er det traktormærke, som på det seneste har haft

den største vækst i Europa. Og er markedsleder i Skandinavien.

Valtra´s succes er baseret på professionel og hurtig service,

kundestyret produktion og teknisk ekspertise.

Valtra – vore kunders tilfredshed har 1. prioritet.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22 · 6000 Kolding

Tlf. 7634 3200 · Fax 7634 3201

www.valtra.dk

- en virksomhed med ISO 9002 kvalitetscetifikat.

Valtra is a Partek Brand

Rehné Reklame 3090


Valtra indfører ny type garanti/

tryghedsordning.

Valtra introducerede 1. januar 2001 en ny

type garanti/tryghedsordning. Tryghedsordningen

har fået navnet Valtra 3PLUS, der

betyder, at der ud over den normale 12

måneders garanti, er der yderligere 3 års

tryghedsordning

Instruktionsbogen skal følges.

I grundudgaven dækker ordningen i 2500

timer, set ud fra hvad en gennemsnitsbruger

kører i den 4 års periode ordningen løber. Er

dit kørselsbehov større kan ordningen udvides

til 5000 timer mod et tillæg, når traktoren

købes eller inden for det første år af traktorens

levetid. For at vi kan tilbyde denne

ordning, er det nødvendigt at traktoren gennemgår

periodiske eftersyn, at der anvendes

originale reservedele, fi ltre mv., at ingen plomberinger

er brudt, samt at instruktionsbogens

vedligeholdelsesprogram følges.

Få ting er ikke dækket.

Garantien skal være så dækkende som mulig,

men der er nogle generelle ting, der ikke er

dækket. Eksempelvis er spejle, glasruder, koblings-

og bremselameller ikke dækket. Lygtepærer

og sikringer mv. er naturligt nok heller

ikke omfattet af garantien.

Dæk er undtaget garantien, da dækfabrikkernes

generalagenturer selv står for eventuelle

garantisager. Herudover er skader som

er forårsaget af overbelastning, fejl brug, uforsigtighed

og ydre påvirkninger ikke dækket af

garantien.

Regelmæssige serviceintervaller.

Serviceeftersynene er som tidligere, med et

eftersyn ved 100 timer. Efter yderligere 150

timer, (altså ved 250 timer) skiftes der olie

og fi ltre på motoren, hvilket kunden selv kan

udføre, hvis det ønskes. Ved 500 timer udføres

det første Valtra 3PLUS serviceeftersyn,

der udføres af Valtra serviceværkstedet og

ligeså ved de følgende 500 timers eftersyn.

Service imellem Valtra 3PLUS eftersynene, kan

kunden selv udføre. Traktoren skal altid have

Valtra Team 01/2001

Valtra 3PLUS

VALTRA 3PLUS

www.valtra.dk

DE 4 ÅR’s TIDER ER SIKRET

mindst et årligt eftersyn foretaget af et Valtra

serviceværksted.

Følges serviceintervallerne ikke efter forskrifterne

reduceres garantitiden til de obligatoriske

12 måneder.

Ved alle 500 timers eftersyn skal din forhandler

udfylde og stemple i din servicebog.

Service betaler sig.

Nogen vil måske tænke, at det er dyrt at følge

disse service, men eftersom der i disse serviceeftersyn

ikke skal foretages noget ekstra,

Valtra is a Partek Brand

ud over hvad der altid skal udføres, er det

kun arbejdstiden, der skal betales i forhold til,

hvis man selv udførte alle eftersynene. Valtra

mekanikerne deltager til stadighed i et uddannelsesforløb,

der gør at de er sikre og effektive

til at udføre deres job, og har den nødvendige

erfaring til servicering af traktorernes moderne

teknik. Dertil ved vi at regelmæssig service

minimerer pludselige stop i arbejdet, der igen

betyder sparet tid og penge.

En bedre indbytningspris vil også være

naturlig, når traktoren har fulgt de obligatoriske

eftersyn, på samme vis som i bilbranchen.

5


Produktmærket er det centrale

Et ukrænkeligt mærkenavn er af uhyre

stor betydning for såvel et produkt som

alle producenter. Dette gælder også for

vort traditionelle navn, Valmet, som blev

taget i brug, da vi producerede de første

traktorer i 1951. Valmet er en forkortelse

af ordene VALtion METallitehtaat, der

i direkte oversættelse betyder de statslige

metalværker. Det parallelle mærke,

Valtra, der kun adskiller sig lidt fra Valmet,

blev registreret i 1963. I forbindelse

med fejringen af Valmets 50 års fødselsdag

i januar i år skiftede mærkenavnet

til Valtra.

Det nye Valtra logo med de fi ne visuelle

bestanddele gør det muligt for os

at skabe et dækkende indtryk af os

selv. Valtra er en Power Partner

Det er ikke første gang, at der er sket et

navneskifte. I 1979, da Valmet overtog Volvo

BMs traktorproduktion, indgik det i aftalen, at

det nye, kombinerede navn måtte anvendes

indtil 1987. Da der således skulle skiftes navn

i 1987, var det letteste og mest simple blot

at droppe Volvo BM og lade Valmet blive stående

i samme skrifttype.

Da organisationen blev ændret i 1994,

blev det gamle Valmet selskab delt og traktoraktiviteterne

overdraget til Sisu. Valmets

maskiner til papirindustrien skulle bibeholde

Valmets navn og logo. Det blev dengang

aftalt, at Valmet navnet måtte anvendes til

traktorerne indtil udgangen af april 2001.

Når valget faldt på navnet Valtra, er

begrundelsen, at det er en del af vores arv og

samtidig ligger så tæt som muligt på Valmet

navnet, som nyder stor respekt. Da Sisu blev

smeltet sammen med Partek i begyndelsen af

1997, blev det besluttet, at navnet Valtra Valmet

skulle anvendes i en overgangsperiode

på 3 1/2 år, hvorefter mærkenavnet skulle

være Valtra.

6 www.valtra.dk


Det visuelle design

er en del af mærket

Valmet gik over til at udnytte fordelene ved

industrielt design allerede i begyndelsen af

1960’erne. Ved at kombinere ergonomi med

funktionalitet gjorde man det funktionelle

produkt smukt at se på. Logoets design

er også vigtigt, fordi det ofte vil blive

anvendt alene - uden selve produktets

tilstedeværelse. Logoet skal være let at

genkende. Det skal kommunikere budskabet

om mærkets værdi ud, og det

skal altid præsenteres på den samme

måde.

Designeren bag det nye Valtra logo,

Ilmo Valtonen, forklarer det således:

- Vi overførte værdierne bag det tidligere

Valmet logo til det foreslåede

Valtra logo. Valtra Inc. bad os om nogle

eksempler på vore ideer vedrørende

markedstests på Valtra’s større markeder

i Europa og Sydamerika.

- Det var meget interessant. Resultaterne

fra en række forskellige lande lignede

allesammen hinanden meget. Folk ønskede

udvikling, ikke revolution. Valtra’s nuværende

logo er grafi k på siden af traktoren bestående

af svungne metalbogstaver, som skal

refl ektere lyset, fortæller Ilmo Valtonen.

- Vi har bevaret det første bogstav V

højere end de øvrige bogstaver. Det skal

minde os om det stærke V i Valmet, eller

måske, om V’et på traktorernes kølergrill op

gennem 1960’erne. Samtidig minder det os

om vores forbindelse til Volvo. Selve grafi kken

signalerer traditionen. Metallet signalerer

kvalitet og højteknologi, forklarer Ilmo

Valtonen.

Valtra’s kerneværdier

Ethvert selskab har sin egen styrke og moral,

som sammenfattende kan betegnes som

værdier. En typisk værdi hos Valtra er teamwork,

da alle i fi rmaet har et fælles mål.

Åbenhed er vor næstvigtigste værdi.

Åbenhed er i øvrigt noget helt typisk for

skandinaviske selskaber. Vi sætter informationsstrømmen

i gang og kanaliserer den ud

til alle, uanset hvor de befi nder sig. Kontroversielle

problemstillinger behandles så hurtigt

som muligt, inden de ødelægger medarbejdernes

motivation og derved skader

selskabet. Vi ønsker oprigtigt at glæde os over

vores succes - sammen med vore kunder.

Valtra Team 01/2001

Driftssikkerhed eller pålidelighed er den

tredje værdi i rækken og omfatter ærlighed

og loyalitet. Vi giver kun løfter, som vi kan

holde - og vi holder vore løfter. Vore produkter

er slidstærke og af høj kvalitet, og vores

service er hurtig og pålidelig.

Selvmotivation er en vigtig individuel

egenskab. Valtra’s medarbejdere har myndighed

til at arbejde selvstændigt. Selvmotivation

indebærer også udtænkning af nye

arbejdsmetoder samt udvikling af en motivation

for hele tiden at lære nyt og tage

initiativer.

Team-work, åbenhed, driftssikkerhed og

selvmotivation. Disse værdier danner grundlag

for opbygningen af mærket.

Valtra er en Power Partner

Det var en spændende opgave at fi nde et

passende slogan til Valtra. Opgaven lød på,

at det skulle være kort og på den bedst mulige

måde beskrive Valtra som mærke. Der

blev taget udgangspunkt i Valtra’s værdisæt

og vore kunders praktiske erfaringer.

Selve mærkenavnets udseende er kun

en del af omgivelsernes opfattelse af mærket.

Opfattelsen af mærket omfatter karakteristiske

egenskaber og fordele, som kunden

automatisk forbinder med produktet. Et godt

eksempel: Volvo - sikkerhed. Der er desuden

ofte en følelsesmæssig forbindelse til mærket

- ofte beskrevet som mærkeloyalitet.

Valtra har foretaget adskillige undersøgelser

blandt kunderne. Vi ved, at vores position

i de nordiske lande er fortrinlig. Men i

for eksempel Tyskland er vi ikke tilstrækkeligt

kendte, da vi kun har været på dette marked

i 10 år. Ikke desto mindre viste undersøgel-

serne meget ens opfattelser i alle de vigtige

europæiske markeder: Valtra er kendetegnet

ved høj kvalitet og driftssikkerhed. Alsidighed

ved opgaver hele året rundt er en egenskab,

som selv personer, der ikke kører med

Valmet eller Valtra, forbinder med mærket.

Ved at gå så tæt på de givne karakteristika

som muligt, kan det helt centrale

ved Valtra mærket beskrives med

to begreber: Styrke og menneskelighed.

Begrebet styrke kan lede tanken

hen på en Valtra traktors stærke motor

og drivlinie samt den stærke vilje til

at servicere kunderne. Det menneskelige

kommer til udtryk gennem kundeordresystemet

(skræddersyede traktorer),

fabriksbesøg (den åbne dørs politik),

gode arbejdsforhold i selskabet og fællesskab

med kunderne. Disse træk kunne

også beskrives med ordet loyalitet.

Mærket er meget vigtigt for selskabet.

Hver eneste medarbejder og andre

tilknyttede personer må være stolte af deres

eget mærke. Og endelig: Dette er fundamentet

for langvarig mærkeloyalitet.

Hannu Niskanen

- Det nye Valtra logo er

et grafi sk mærke med

tradition, som indeholder

alt det stærke fra Valmet

og samtidig minder os

om vores forbindelse

med Volvo, siger

Ilmo Valtonen.

7


www.valtra.dk

200 liter olie + mobiltelefon

Køb 200 liter motor- eller transmissionsolie. Med i købet

får du en Ericsson A2618S mobiltelefon - med 1/2 års Sonofon

Variant abonnement betalt, til den pris olien normalt koster.

Motorolie 15W-40

API CF/CF-4, SC, CCMC

D4, PD2

Der er her tale om mineral

baseret motorolie beregnet

til motorer med og uden

turbolader.

Olien er udviklet primært til

dieselmotorer, der kører

under vanskelige driftsforhold,

men kan ligeledes bruges

til traditionelle benzinmotorer.

I motoren udsættes olien

for voldsom belastning, høje

temperaturer og ophobning

af affaldsstoffer fra forbrændingen.

Valtra Engine

holder motoren ren – også i

stempelringsrillerne hvor

sod og belægninger ellers

nemt sætter sig. Samtidig

giver den en god og effektiv

slidbeskyttelse af motoren.

Ericsson

A2618S

Dual band

Gruppe SMS

Stemmestyret

opkald og

stemmestyret

besvarelse

af opkald

Profiler

Op til 200

timers

standby-tid

og 9 timers

taletid

Transmissionsolie

HT100

API GL-4, Valtra G2-98

Olien er mineralbaseret og kendetegnet

ved at være særdeles velegnet

til transmissioner med elektrohydrauliske

ventiler og våde bremser.

Et højt viskositetsindex er her en vigtig

faktor, der sikrer en perfekt timing

ved gearskift. Transmissionsolien

udsættes for barske driftsforhold,

men sammenlignet med motoren, er

der naturligvis ingen forbrænding, og

temperaturbelastningen er derfor

mindre. Til gengæld er mekanikken

meget mere følsom over for forurening,

der typisk kommer ind via lynkoblinger

ved tilkobling af ekstern

hydraulik.

Valtra Transmission HT100 er udviklet

specielt til at opfylde de skrappe

smørekrav fra Valtra HiTech serien,

men kan naturligvis også bruges til

de øvrige Valtra modeller.

200 liter Valtra Engine +

Ericsson A2618S med Sonofon Variant kr. 2.900,-

200 liter Valtra Transmission +

Ericsson A2618S med Sonofon Variant kr. 3.260,-

Priserne er excl. afgift og moms. Tilbudet gælder til den 30. juni 2001!

Hvorfor

olieskift?

Ikke mange interesserer sig

nok for smøreolie – holdningen

er, at det lugter grimt, og

giver pletter på tøjet.

I virkeligheden er smøreolien

meget vigtig, og skal sammenlignes

med et stempel

eller en anden maskinkomponent.

Mangler en af delene,

kan maskinen ikke køre!

Den enkelte

landmand/maskinstation skal

tjene penge.

Derfor er det mere reglen end

undtagelsen, at traktorerne

får lov til at yde hvad de kan.

– 100% effektivitet er målet.

For at maskinparken kan

arbejde optimalt gennem hele

dens levetid, er det vigtigt, at

alle foreskrevne serviceeftersyn

overholdes og udføres til

tiden. Herunder, at man

anvender korrekte smøreolier,

og at de skiftes til tiden efter

anvisningerne i servicemanualen.

For at tilbyde vores kunder

mere sikkerhed og større

tryghed på olieområdet, har

Valtra sin egen olieserie.

Ved at vælge Valtra olie kan

man være sikker på, at kvaliteten

er i orden, og produkterne

opfylder de kvalitetskrav

der stilles til f.eks. en

moderne højtydende turbomotor

eller en avanceret

transmission.

Valtra is a Partek Brand

8 www.valtra.dk

3131 Rehné Reklame


Kvægfarme i Brasilien

Brasilien er et vidunderligt land. Hvis

man kører cirka 300 kilometer mod

nordøst fra industribyen São Paulo,

kommer man til det virkelige landbrugsområde.

Jeg vil her berette om mine indtryk fra

et besøg hos to kvægbønder, som har

valgt hver deres produktion. Størrelsesforholdene

er imponerende, og de kører

begge med Valtra traktorer.

Fazenda (=gård) Sapé, der drives af Oswaldo

Rinoferrari, ligger i São Carlos. Arealet er på

1.200 hektar, der dels drives med græs, dels

med majs. Det hjemmeavlede foder er ikke

nok til de 4.000 stykker kvæg. Hver måned

indkøbes der derfor 400 tons foderpiller, der

er fremstillet af appelsinskræller og affaldsprodukter

fra bomuldsforarbejdning.

Majsen tørres ned fra omkring 20 til cirka

3 procent vand i et træfyret tørringsanlæg.

Der høstes frisk græs hver dag, og fodermidlerne

blandes i en blandevogn. Kødkvæget

holdes i en let bygning, foderbordet er 650

meter langt.

Gården Nossa Senhora Copacabana.

Den kæmpestore Westfalia malkekarrusel.

Oswaldo Rinoferrari, Fazenda Sapé,

São Carlos.

Der er 4.000 stykker kvæg på bedriften.

Den lette bygning med foderbordet

er ikke mindre end 650 meter

lang.

Det er et imponerende syn. Dyrene kender

lyden af Valtra’en, der kommer med foderet.

- Vi indkøber kalvene udefra. Dyrene er

hos os i omkring 2 år, så de når op på at

veje 420 kilo. Dødeligheden ligger på 1-2 procent,

og vi sender gennemsnitligt imellem 300

og 400 dyr på slagteri hver måned, fortæller

Oswaldo.

Han har 15 traktorer, heraf 12 Valtra.

Oswaldo er godt tilfreds med sine maskiner

og kritiserer kun den lokalt fremstillede frontlæsser,

som er klodset og langsom. En original

Valtra læsser ville være meget populær

her i Brasilien.

Karrusel-malkning

En anden stor kvægbedrift, Fazenda Nossa

Senhora Copacabana, ligger i det samme

område. Gården ejes af Luis Bianco, der er

italiensk født. Han har beskæftiget sig med

mælkeproduktion i 30 år. Der hører 1.300 hektar

til ejendommen, og der er 2.500 malkekøer.

Herudover er der også kødkvæg, svin og

kyllinger.

- Jeg synes, at der er fl ere penge i mælk

end i kød. Vores årsomsætning ligger på 7-8

millioner reals (30-35 millioner kroner). Prisen

for en liter mælk ligger nu på 42 centavos (cirka

1,85 kroner). Vi sender dagligt cirka 22.000

liter mælk på mejeriet, fortæller Luis Bianco.

Han investerede for cirka et år siden godt

3 millioner kroner i en tysk Westfalia malkekarrusel.

Der er 120 medarbejdere og 12 Valtra

traktorer på bedriften, hvor der er bemærkelsesværdigt

rent og ordentligt.

Halløj, tag et billede mere af fodringsafdelingen,

råber Luis Bianco fornøjet.

Hannu Niskanen

Valtra Team 01/2001 9


Øget komfort –

øget præstationsevne

Valtra’s model 8350 med langsomtgående

motor blev en salgssucces lige fra

starten. HiTrol turbinekoblingen og den

luftaffjedrede Aires foraksel har nu i en

periode kunnet fås på alle modellerne i

6000 serien. Her er der tale om unikke

løsninger, udviklet af Valtra for yderligere

at øge førerkomforten og traktorens

effektivitet.

10

Valtra HiTech 2.0 modellerne, som blev lanceret

sidste efterår, har allerede vist, hvordan

det er muligt at gøre den daglige traktorkørsel

både lettere og sjovere ved hjælp af elektronik.

Til de, der foretrækker mekaniske transmissioner,

har Valtra forbedret motorpræstationerne

og øget løftekraften på de traditionelle

modeller 6200 og 6400. Desuden tilbydes fra

nu af en større ekstra brændstoftank i plast

til de, der ønsker det, og fl ere forbedringer er

på vej.

I løbet af foråret 2001 får alle 6000og

8000 modellerne en delvis ny indretning

i førerhuset. Instrumentpanelet får et nyt

udseende samt en helt ny kombi-instrumentering.

Også knobberne på gearstængerne og

lifthåndtagene får nyt udseende. Mezzo og

Mega modellerne får et nyt trinbræt op til

førerhuset. Nogle kontakter fl yttes til førerhusets

højre sidestolpe. Nyt tilvalgsudstyr er

et ekstra sæt arbejdslygter, som øger sikkerheden

og effektiviteten.

Den nye Agroline instrumentering til

modellerne 6200-8950

Såvel standard instrumenteringen som det

mere omfattende Agrodata instrumentpanel

erstattes af en helt ny instrumentering med

betegnelsen Agroline. Som i den hidtidige

instrumentering vises basisinformationerne

på analoge instrumenter. Afl æsningen er

tydeligere, og udseendet er nyt - ligesom teknikken

bag.

Det nye, moderne instrumentpanel

har en blødere og tydeligere udformning,

som giver traktorføreren en ny

kørselsoplevelse.

www.valtra.dk


Specifi kationerne er blevet ændret noget,

så de passer bedre til det tunge arbejde,

der udføres verden over. Instrumenteringen

består af en kompakt enhed, som viser den

aktuelle situation gennem et glas, som ikke

kan ridses. Hovedinstrumentet er ikke ændret

så meget, men advarsels- og kontrollamperne

er blevet delt i to grupper, og visningen af

blinklysene og langt lys er nu helt adskilte.

Mellem blokkene med advarsels- og kontrollamper

er der et stort digitalt display, som

viser yderligere informationer.

Den nederste del af det to-rækkede display

viser køretimerne eller, når traktoren er

i bevægelse, fremkørselshastigheden. I den

nederste del er der også en indikator, som

lyser, når det er tid at udføre service på traktoren.

Den øverste del af displayet viser kørt

strækning, omdrejningstallet på kraftudtaget

for og bag, klokkeslæt, gearkassetemperatur

og liftens position. På model 8950 kan man

afl æse det aktuelle effektudtag via kraftudtaget

(i procent af motorens nominelle effekt).

Den œnskede information vælges med en

omskifter.

De nye, alternative advarselslamper

bidrager til øget sikkerhed og komfort

for traktorføreren.

Valtra Team 01/2001

Fremkørselshastighed og kørt strækning

vises i kilometer eller miles efter førerens

ønske. Målingen er nøjagtig, så kørt strækning

vises i meter, indtil den overstiger 1 kilometer.

Derefter vises strækningen i kilometer,

og decimal-kommaet fl yttes efterhånden. Visningen

af kørt strækning kan selvfølgelig nulstilles.

Mere lys

Naturen sørger for mere og mere lys i løbet

af foråret, men Valtra glemmer ikke, at den

mørke periode kommer igen. Derfor kommer

der en forbedring af den i forvejen udmærkede

belysning som tilvalgsudstyr.

Denne ekstra belysning præsenteres

samtidig med det nye instrumentpanel. Det

ekstra belysningssæt omfatter blandt andet

lygter i mellemhøjde, som giver ekstra belysning

af arbejdsområdet, især ved kørsel med

frontmonteret udstyr. Desuden er der en særskilt

lyskaster, som lyser på trækkrogen. Den

tændes med en separat knap og gør det

meget lettere af til- og frakoble bugserede

redskaber og vogne.

Som endnu et ekstraudstyr kommer der

en arbejdslys-automatik, som aktiveres under

bakning med traktoren. Dette kan virke som

en lille ændring. Men den gør arbejdet betydeligt

mere sikkert i situationer, hvor arbejdsbelysningen

bag på ikke kan være tændt hele

tiden - eksempelvis i forbindelse med snerydning

i trafi k.

Endelig kan nævnes en trappebelysning,

som gør det mere sikkert og let at stige op

i traktoren. Trappebelysningen tændes sammen

med den indvendige belysning, når man

åbner døren. Når døren igen lukkes, slukkes

lyset igen efter en kort tid, så der er tid til

enten at stige ned af traktoren eller starte

motoren.

Timo Mattila

11


De to tyske Valtra forhandlere Ulrich

Nobbe og Friedhelm Müller hentede

en ny 8950 HiTech og kørte den fra Finland

til Tyskland. Dermed tilbagelagde

de 2.035 kilometer med traktoren på

7 dage.

Nobbe on Tour

7 dage med en Valtra 8950 HiTech

fra Suolahti til Warmsen

Det var Ulrich Nobbe, der fi k ideen. Han har

været Valtra forhandler siden 1998 og har

allerede opnået en markedsandel i sit distrikt

på over 14 procent med de fi nske traktorer.

Det rækker til en 2. plads.

I anledning af sin forretnings 50 års jubilæum

fi k Ulrich Nobbe, Michelin, Esso og

Valtra til at sponsorere rejsen. Den blev ind-

ledt den 10. september sidste år sammen

med svogeren Heinrich Lohmeyer og vennen

Friedhelm Müller, der også er Valtra forhandler.

Med sig havde de en autocamper.

De tre mænd sejlede med færgen fra

Rostoch til Helsinki og fortsatte derfra gennem

Finland til traktorfabrikken i Suolahti,

hvor man glædede sig til at modtage dem.

12 www.valtra.dk


...ingen kan holde Valtra tilbage. Flere

billeder og beretninger kan studeres

på på www.nobbe-gmbh.de.

Sammen med Ralf Giessel fra Michelin beså

de den endnu ikke helt færdige traktor

på montagebåndet. Ralf Giessel regulerede

dæktrykket til den planlagte langtidstest.

Afrejse mod Sverige

Den næste dag blev der taget

afsked. Valtra 8950 HiTech traktoren,

som i mellemtiden var blevet

helt færdigmonteret, kunne

nu endelig begynde sin testkørsel

med en hastighed på 50 kilometer

i timen.

Nu sluttede et fi nsk fi lmteam

bestående af Anton Leppälä

og Kirsi Erkkilä sig til mandetrioen

i en folkevognsbus.

Efter en skøn tur gennem

det fi nske efterårslandskab

med en overnatning et eller

andet sted undervejs på en

rolig parkeringsplads nåede

selskabet den næste

aften færgen i Turku og

gik ombord.

Tidligt næste morgen nåede de Stockholm,

hvor de blev modtaget af Eric Andersson,

medarbejder hos Valtra Sverige. Han førte

dem gennem Stockholm mod Eskilstuna

til Valtra Sverige. Her så de traktormuseet og

spiste bagefter middag sammen.

Efter at de have taget afsked, gik turen

tværs over Sverige på sideruter udenfor de

store veje, hvor traktorkørsel jo ikke er tilladt.

Egentlig må der ikke køres over 40 kilometer

i timen med traktorer i Sverige, men det gjorde

ikke indtryk på denne Valtra. Traktorteamet

holdt nu og da en pause for at

nyde den skønne natur. Overnatningerne

undervejs foregik nogle gange på hotel, andre

gange i autocamperen i det åbne land,

Valtra Team 01/2001

i en skov

Ankomsten blev behørigt fejret, og i den

forbindelse blev Valtra’en navngivet.

Fra venstre ses Anton Leppälä,

Ulrich Nobbe og Friedrich Engelking.

eller på en

græsmark. Alle tilpassede sig

de forhåndenværende forhold.

Til Danmark via Øresundsbroen

Med venlig politiledsagelse og blåt blink nåede

holdet frem til Øresundsbroen til Danmark.

Nu måtte der en længere diskussion til. Øresundsbroen

er jo en motorvejsbro, hvor traktorkørsel

ikke er tilladt. Men det endte med at

vejmyndighederne opgav deres modstand på

den betingelse, at vi lovede, at dette var en

engangsforestilling.

- Kom aldrig mere her med en traktor, var

det sidste, der blev sagt. Turen over broen

blev for alle hele turens højdepunkt. Det bevi-

ser de imponerende billeder i helikopterperspektiv.

I Danmark fortsatte turen mod Kolding,

hvor der skulle afl ægges besøg hos Valtra

Danmark A/S. Anmodningen om at køre over

Storebæltsbroen blev først mødt med et

»nej«. Men da der blev henvist til turen over

Øresundsbroen, gjorde man også her en undtagelse.

Også i Kolding blev selskabet meget hjerteligt

modtaget af Valtra Danmarks ledelse.

Turen fra Kolding til den tyske grænse tog kun

et par timer. Kort tid efter krydsningen af den

dansk-tyske grænse ankom holdet til Valtra

Häändlers Land und Baumaschinen GmbH i

Rendsburg for at afl ægge besøg her.

En hjertelig modtagelse

også i Tyskland

Den næste dag krydsede

de fl oden Weser med færge

ved Wischhafen. Så nåede

man Taaken, hjemsted

for Valtra forhandler Friedhelm

Müller.

På Nienburg-egnen sluttede

der sig fl ere Valtra’er til

undervejs. De kom pludselig

fra alle retninger og kørte bare

med. Nogle af Nobbes kunder

ville følges med deres forhandler

på det sidste stykke efter den

lange rejse med Valtra traktoren.

Således mødtes ni Valtra traktorer

den 19. september 2000 sidst

på eftermiddagen hos Ulrich Nobbe

og blev modtaget af landmanden

Friedrich Engelking, fader til den stolte

ejer af den nye Valtra 8950 HiTech,

en trofast kunde i fi rmaet Nobbe,

siden det blev grundlagt. Medarbejdere,

kunder, familie og venner samt

Michelin- og Valtra-medarbejdere var også tilstede

og havde forberedt alt for sammen at

fejre den vellykkede rejse.

Rejsedeltagerne kunne ikke blive trætte

af at berette om de små og store oplevelser

samt besøg undervejs. Lige til sent på aftenen

var deltagerne gang på gang henne og kigge

nærmere på den nye Valtra 8950 HiTech, som

stod fuldt udsmykket midt i lokalet. De ville

prøve at sidde i traktoren, røre ved lakken og

forestille sig detaljer fra den lange tur.

Regina Schomburg

13


Valmet nåede de 50 år -

og blev til Valtra

Der er omkring et tusinde inviterede gæster i Pavillionen i Jyväskylä.

Big bandet har spillet det første stykke musik. Man kan høre

noget motorstøj, og pludselig kommer præsidenten for Valtra,

Jouko Tukiainen, ind på scenen - kørende på en »Lille Valmet«

traktor. I sin tale koncentrerer Jouko Tukiainen sig om Valtras

værdier og Valtra mærkets »sjæl«. Festlighederne fortsætter og

kulminerer i et fyrværkeri inde i Pavillionen, som former det nye

Valtra logo. Til sidst leder en sambagruppe gæsterne til de festdækkede

borde.

Et andet højdepunkt under festlighederne er

udstillingen af gamle og nye Valmet og Valtra

traktorer. Man får en fornemmelse af, at de,

der har skabt omgivelserne for traktorudstillingen,

i høj grad har følt en forpligtelse til at tage

udgangspunkt i landlige traditioner. Udstillingen

var åben for Valtra´s 50 selskaber i de 3

dage plus 1 dag for alle andre interesserede.

Det anslås, at cirka 8.000 mennesker besøgte

traktorudstillingen.

Præsident for Valtra, Jouko Tukiainen,

holdt sin offi cielle tale fra en

lille Valmet traktor.

Eksporten og nyudviklingen tager sin

begyndelse

Det var tæt på, at Bolinder-Munktell i 1945

var blevet den første fi nske efterkrigstraktor,

men Bank of Finland ønskede ikke at fi nansiere

handlen. Derfor blev der sat et udviklingsarbejde

i gang på de statslige metalværker

(VALtion METallitehtaat, forkortet til Valmet).

Valmet traktorerne fi k en meget beskeden

start. De vigtigste ressourcer var faglærte

medarbejdere og en dyb forståelse for betydningen

af kvalitet og præcision. Den nye traktorproducent

var tidligere kendt for sine rifl er

til såvel civil som militær anvendelse.

Selskabets nye bedrift var introduktionen

af den dieseldrevne Valmet 33 D fra 1956,

som banede vejen for at få en eksport i gang.

De vigtigste aftagerlande var Folkerepublikken

Kina, Spanien og Brasilien.

Forbindelserne til Brasilien blev en stor

succes, idet dette store land besluttede, at

der skulle etableres en indenlandsk traktorindustri.

Datterselskabet Valmet do Brasil producerede

sine første fem traktorer i december

1960. Siden dengang er der blevet produceret

over 280.000 Valmet traktorer i Brasilien.

Valmet landbrugstraktoren kom i 1962 til

at danne udgangspunkt for den 4-hjulstrukne

Valmet skovtraktor med fi re lige store hjul. Et

par år senere lancerede Valmet model 565

med en synkroniseret gearkasse.

Dermed var det første skridt til at forbedre

arbejdsforholdene for traktorføreren taget.

Med undtagelse af BM-Volvo kom alle de konkurrerende

traktorer fra lande med mildere

klimatiske forhold. Derfor var producenterne

generelt ikke opmærksomme på, at traktorførerens

helbred under ekstreme arbejdsforhold

er en afgørende faktor. Valmet 900, der blev

introduceret i 1967, var den første traktor med

sikkerhedsførerhus som standardudstyr.

Ergonomi, turboladning, 4-hjulstræk

Både BM-Volvo og Valmet var pionerer med

hensyn til turboladede traktormotorer i europæisk

sammenhæng. Begge introducerede

turbotraktorer i 1969. BM-Volvo den 6-cylindrede

model T810 og Valmet den 4-cylindrede model

1100. En anden vigtig nyskabelse var kombinationen

af 4-hjulstræk og turboladede motorer

(BM-Volvo T814 og Valmet 1100-4).

14

www.valtra.dk


Valmet introducerede den første model i

Ergonomiserien i 1971. Valmet 502 var den

første traktor med et velisoleret sikkerhedsførerhus

i 50 hk klassen. Ergonomiserien bestod

i 1973 af tre modeller (502, 702 og 1102).

Den 6-hjulede Valmet 1502 highspeed

blev sandsynligvis introduceret nogle årtier for

tidligt. Ikke desto mindre havde man med denne

traktor fået udviklet en 6-cylindret motor

og vigtige komponenter til industrilinien, der

blev kaldt Valtra. Navnet Valtra var blevet registreret

allerede i 1963 og blev taget i anvendelse

parallelt med Valmet navnet i 1970.

Valmet var hurtig til at overføre 4-hjulstrækket

til hele sin traktorlinie. I 1979 kunne

alle modeller på over 58 hk således fås i en

4-hjulstrukket version. Det logiske var samtidig

meget forståeligt: Et godt førerhus gjorde det

muligt også at arbejde i dårligt og vådt vejr.

4-hjulstrækket var det næste trin, der skulle

sikre, at traktorerne kunne arbejde i vådt føre.

Volvo BM og Valmet slår kræfterne

sammen

Efter forhandlinger med Valmet tog Volvo BM

den strategiske beslutning at indstille produktionen

af traktorer og landbrugsmaskiner.

Det var imidlertid selskabets ønske at fortsætte

som leverandør af komponenter for

Valtra Team 01/2001

at mindske de beskæftigelsesmæssige konsekvenser

af beslutningen i den svenske by

Eskilstuna. Konstruktionen af en ny traktorserie

- under navnet Volvo BM Valmet - var allerede

begyndt på det tidspunkt, hvor aftalen

blev underskrevet i september 1979.

I maj 1982 introducerede Valmet de røde

04 modeller fra 49 til 67 hk. Senere, i juni 1982,

blev den helt nye 05 serie fra 65 til 95 hk

introduceret.

Den nye traktorlinie forenede Volvo BM

traktorernes holdbarhed og høje kvalitet med

de mere moderne og avancerede Valmet traktorer.

Produktionen af de nye traktormodeller

startede i Brasilien i midten af 1980´erne og

er fortsat lige siden. I årene frem til 1985

blev hele traktorlinien fra 54 til 163 hk fornyet

under Volvo BM Valmet navnet.

I 1983 blev Volvo BM Valmet det førende

traktormærke, ikke kun i Finland og Sverige,

men i alle de nordiske lande. Sammensmeltningen

af Valmet og Volvo BM er sandsynligvis

den hidtil mest succesrige indenfor traktorindustrien.

1990´erne: Erobringen af Europa

1991 og 1992 var et par svære år for traktorindustrien

over hele verden. Hos Valmet sammensmeltede

vi traktoraktiviteterne i Brasilien

og dieselmotorfabrikken i Nokia, Finland, med

vore europæiske traktoraktiviteter.

I denne periode udviklede fabrikken i Suolahti

et kundeordresystem, samtidig med at

man var godt på vej til at få tildelt ISO

Udstillingen af traktorer af forskellig

alder var etableret med en meget god

kulturmæssig baggrund. For eksempel

var alle de gamle fi lm originale,

men blev afspillet via et DVD system.

Valmet do Brasil blev etableret i 1960.

Den første model, Valmet 360 D, blev

sat i serieproduktion i 1961.

Valmets favoritmodel, Synchro-

Valmet´en på 52 hk (1964).

Den ergonomiske æra blev indledt

med Valmet 900 på 90 hk SAE. Modellen

havde hydrostatisk styring og

integreret førerhus (1967).

I 1971 blev der skrevet historie hos

Valmet. Som den første traktorproducent

i verden lancerede selskabet en

mellemklassetraktor med støjsvagt

førerhus, hydrostatisk styring og synkromesh

transmission.

Valmet overtog Volvo BMs traktoraktiviteter

i 1979. De to selskaber var

fælles om produktionen, men det var

Valmet, der stod med det endelige

ansvar for de samlede aktiviteter. De

første Volvo BM Valmet traktorer kom

på markedet i 1982.

9001 kvalitetsstyringscertifi kat. Der blev desuden

etableret salgskontorer i alle de vigtigste

aftagerlande for at opnå tættere kontakt med

kunderne.

Fra begyndelsen af 2001 bærer alle vore

traktorer mærkenavnet »Valtra«.

Valtra traktorerne har en rig og spændende

historie. Valtra ønsker fortsat at specialisere

sig i traktorproduktion med fokus på udvikling

af nye produkter, service og kundepleje.

Indtil i dag er der i alt produceret 480.000

Valmet og Valtra traktorer. Når produktionen af

Volvo traktorer i Sverige lægges oven i, når det

samlede tal op over 750.000.

Hannu Niskanen

Billeder: Valtra arkiv

15


Kunde

Fra lastbiler til

Valtra traktorer

Carsten Laursen - søn af William Laursen

– som startede entreprenørforretning i

1963 fortæller, at der er bedre økonomi

i at bruge traktorer med dumpervogne i

stedet for lastbiler.

Firmaet William Laursen entreprenørforretning

A/S i Langå, Midtjylland har i dag en

medarbejderstab på ca. 40 mand, som styres

af Carsten Laursen, med hjælp fra en person

på kontoret. De fl este ansatte er chauffører

og specialarbejdere, som bruger fi rmaets

maskinpark.

Maskinparken består i dag af 2 læssemaskiner,

5 rendegravere, 2 gravemaskiner, 6

minigravere, 6 traktorer. Heraf 4 stk. Valtra Valmet

8550 HiTech med dumpervogne + slamsuger

med spuler, 3 lastbiler og 15 varebiler

+ diverse småmaskiner.

Opgaverne er jord-, vej-, kloak- og kabelarbejde,

som primært udføres i Århus- , Randers-

og Skanderborg-området. Der udføres

opgaver i hele landet efter behov, men de fl este

opgaver er indenfor en radius af 100 km.

Nyt materiel er Carstens politik. Han

udtaler, at det er en vigtig faktor for at undgå

unødvendige driftstop. Driftstop på en maskine

bevirker ofte, at 3 - 4 mand ikke kan fortsætte

arbejdet. Derfor sørger Carsten for, at

maskinparken ikke bliver for gammel.

16 www.valtra.dk


-At jeg købte 4 stk.Valtra Valmet 8550

HiTech, var på grund af store omkostninger

på de tidligere traktorer, sammen

med uheldige driftstop, siger

Carsten Laursen, som leder fi rmaet

William Laursen, med 40 ansatte.

Nye Valtra Valmet

- At jeg købte 4 stk. Valtra Valmet 8550 HiTech,

var på grund af store omkostninger på de tidligere

traktorer, sammen med uheldige driftstop.

Bejco Kramac A/S har været leverandør

af maskiner i mange år, og da de fi k forhandlingen

af Valtra Valmet, var det naturligt, at

vælge det mærke.

Jeg ved, der ydes god service, hvis uheldet

er ude, men jeg forventer, at vi undgår

driftstop med investering i 4 stk. nye Valtra

Valmet 8550 HiTech traktorer, siger Carsten.

Fremtiden ser Carsten Laursen positivt

på. Vi skal fremover sørge for, at udvikle vores

forretning efter kundernes behov. Carsten har

3 års entreprenøruddannelse fulgt op med

kloakmester-eksamen. Med knapt 20 års erfaring

i entreprenørbranchen, heraf de 10 som

ansvarlig og daglig leder af fi rmaet, står forretningen

godt rustet til de udfordringer, der

kommer.

Her er 3 af de 4 Valtra Valmet 8550

HiTech, som blev leveret i juni 2000.

Valtra Team 01/2001

Prisudviklingen er ifølge Carsten kun

sket på omkostningssiden, såsom løn, diesel

og materialer. -Vi får næsten samme timepris

i dag som for 10 – 15 år siden, udtaler han.

Derfor stilles der store krav til medarbejdere,

materiel og maskiner. Alt skal være

mere effektivt i dag, og der skal løbes stærkt

for at følge med.

Lastbiler udskiftet til fordel for

traktorer.

Tidligere drev fi rmaet også vognmandsforretning.

Denne aktivitet er stoppet, og lastbilerne

er udskiftet med traktorer og dumpervogne. I

dag er der kun 3 lastbiler tilbage til transport

over lange afstande, og sammen med 6 traktorer

klarer de egne transportopgaver af jord,

grus og sten.

Investering i en 160 hk traktor med dumpervogn

er ca. kr. 150 000,00 billigere end

en 3-akslet lastbil, som har samme kapacitet.

Driften er ca. det halve på traktor og vogn.

Derfor tror Carsten, at fl ere fremover vil gå

over til samme form for transport.

Fremtiden vil sikkert vise, at med den lovgivning

der er i dag, vil mange fl ere se muligheden

og økonomien i traktor/vogn transport

i forhold til dumper og lastbiler.

Timeprisen for en traktor med vogn incl.

fører er kr. 35,00 billigere end lastbil med

fører. Carsten ved det så præcist, da alle

maskiner har sit eget maskinnummer, hvor

alle omkostninger debiteres. Det giver Carsten

et klart billede af, hvornår den skal

udskiftes.

Kapaciteten ligger på 12 - 15 tons pr. læs

og afhængig af hvilket gods der transporteres,

svinger vægten fra 1,3 - 2,0 tons pr. m3 .

John Arildsen

– At jeg købte 4 stk. Valtra Valmet 8550 HiTech,

var på grund af store omkostninger på de

tidligere traktorer...

17


Kunde

Traktor og

gummiged i et

- Her er det en stor fordel at baghjulene

følger samme spor som forhjulene,

siger Snorre Hagen.

Snorre Hagen demonstrerer fordelen

med en lille venderadius.

På vej til den norske by Trysil en fredag

morgen i marts møder jeg en elg på

vejen. Termometeret kryber langsomt,

men sikkert ned mod minus 24 grader,

efterhånden som jeg nærmer mig mit

mål. Jeg er på vej for at snakke med de

ansatte i Trysil kommune, som i september

i fjor købte en Valtra X 120 City.

Først kører jeg indenom hos Pål Akre, der er

sælger i Hedmark distrikt. Vi spiser frokost

hjemme på Akres gård, inden vi sammen

kører ned til kommunen.

Nede ved kommunens garageanlæg bliver

vi mødt af Per Hjalmar Langhol og Snorre

Hagen, de to, der for det meste kører med

den nye traktor. Det er bidende koldt, så

det er med at komme indendøre i en fart.

Her bliver vi taget godt imod i den velopvarmede

garage, hvor traktoren står, når den ikke

er i brug. Traktoren er gjort skinnende ren i

dagens anledning.

Perfekt smidighed

Det nye medlem af Trysil kommunes maskinpark

bruges om vinteren hovedsageligt til

snerydning, saltstrøning og skrabning af fortove.

Arbejdet med at holde fortovene rene

for sne har fået en ny dimension efter nyanskaffelsen.

Den tid, hvor man måtte køre ind

fra fl ere sider, fordi svingene var for skarpe,

er nu forbi.

Med den knækstyrede traktor kommer

man frem uden problemer, fordi baghjulene

– Den tid, hvor man måtte

køre ind fra fl ere sider,

fordi svingene var for

skarpe, er nu forbi.

følger i forhjulenes spor, når der drejes. Traktoren

har en lille venderadius og en perfekt

smidighed. Det var ikke svært at forestille sig,

at det må have budt på problemer at komme

rundt med en almindelig traktor, da Snorre tog

os med ind til centrum af Trysil for at vise os

de smalle, snoede fortove.

For de af jer, der ikke har kendskab til

Valtras X serie, kan det oplyses, at det er

en knækstyret traktor bygget på basis af en

Valtra HiTech.

Vendbar førerplads

Sneskrabningen på vejene er blevet enklere

og resultatet bedre, efter at vi har lært den

nye traktor rigtigt at kende. Den er udstyret

med TwinTrack, hvilket betyder, at førerpladsen

kan vendes.

Tidligere hang sneskraberen efter traktoren.

Nu drejer Langhol og Hagen sædet

rundt og kører baglæns med sneskraberen

foran sig. Det giver bedre overblik samtidig

med, at det er blevet lettere at justere

sneskraberen, som er hydraulisk regulerbar

overalt. Hagen siger, at det tog lidt tid at

vænne sig til at køre baglæns, men nu fungerer

det vældig godt.

Gummiged

Tidligere havde Trysil kommune en almindelig

traktor og ønskede sig en gummiged. Men

valget faldt på en Valtra X 120 City, der har

mange egenskaber fra både gummiged og

traktor.

18 www.valtra.dk


Jeg stiller Langhol og Hagen spørgsmålet,

hvad en gummiged kunne have klaret, som

traktoren ikke kan. Langhol siger, at X

120’eren kan klare mange opgaver, som en

gummiged ikke kan, og at den fungerer

udmærket som gummiged.

Hagen og Pål Akre kommer sammen frem

til, at frontlæsseren til Valtra X 120 City har en

større løftekapacitet end den gummiged, som

ville have været aktuel for Trysil kommune.

Frontlæsserens løftekapacitet er 3.700 kilo i

jordhøjde 60 centimeter ude på redskabet, og

2.500 kilo ved maksimal løftehøjde.

Pål Akre og jeg var med Snorre Hagen

rundt i Trysil for at se ham bruge Valtra traktoren.

Jeg må sige, at jeg blev imponeret over,

de brugsegenskaber denne traktor har.

Valtra Team 01/2001

- Ved landevejskørsel er traktoren meget

komfortabel og stabil, da den er lidt længere

end almindelige traktorer på grund af knækstyringen.

Motoren har kræfter nok og en god

sejtrækningsevne, siger Snorre Hagen.

Vi afslutter dagen med en snak i Langhol

og Hagens spiserum, hvor vi snakker mere

traktor. Her stiller jeg spørgsmålet: »Har I

noget negativt at sige om traktoren?« og får

det svar, at de på ingen måde har noget at

udsætte.

De har fået dækket alle de behov, de skulle

have dækket, da de skulle udskifte den

almindelige traktor.

Bjarne Trollsås

Det maksimale styreudslag på X-serien

er 42 grader, og traktorens venderadius

er mindre end 10 meter. En

anden vigtig fordel er at baghjulene

følger forhjulenes spor.

19


Stefan Fransen (til højre) har samlet

hele det »grønne« sjak. Fra venstre

er det Tobias Dahlström, Bo Johansson,

Hans Gottfridsson, Jonas Jonsson,

Nils Olof Pettersson og Daniel

Adenås.

Torsåshanen har udviklet sig til et

begreb og repræsenterer det allerfi

neste snedkerhåndværk. De første

haner blev fremstillet i Gullabo i

begyndelsen af 1920’erne. Materialet

er birketræ.

Vi kører baglæns...

Vi er på besøg hos Torsås kommune

mellem Kalmar og Karlskrona i Sverige

og befi nder os i personalerummet på

kommunens materielplads. Det er en

stor dag. Næsten hele personalet fra

den tekniske forvaltnings grønne afdeling

er samlet, og vi skal diskutere den

nye traktor. Torsås kommune har valgt

at udføre de fl este opgaver i eget regi.

Derfor har man anskaffet sig en splinterny

traktor, en Valtra Valmet 6250

HiTech, til denne sæson.

Traktoren skal hovedsageligt anvendes til

græsklipning og andre opgaver i forbindelse

med kommunens grønne arealer samt snerydning

om vinteren.

Torsås kommune - et grænseområde

Torsås kommune er en typisk landkommune.

Udover Torsås, som er kommunens hovedby,

omfatter kommunen også byerne Söderåkra,

Gullabo og Bergkvara. Lige på grænsen til Blekinge

ligger Brömsebro, som måske får det til

at ringe i baghovedet hos nogen på grund af

dens plads i historiebøgerne. Igennem Brömsebro

løber nemlig et stort vandløb, Brömsebäcken,

hvor der er en lille ø. Denne ø blev

anvendt som mødeplads ved adskillige forhandlinger

mellem danske og svenske konger,

idet vandløbet i mange år dannede grænse

mellem Sverige og Danmark.

Når vi taler om »freden i Brömsebro«, er

det den fredsaftale, som blev indgået mellem

Sverige og Danmark i 1645. Forhandlingerne

foregik under forsæde af Axel Oxenstierna.

Resultatet blev, at Sverige fi k store landområder,

og grænserne fra dengang har stort set

ligget fast lige siden.

»Succes-kommunen med det aktive

erhvervsliv, den brede kontaktfl ade og

netværket i omverdenen«

Ja, sådan udtrykker man sig i Torsås kommune,

og vi kan kun være enige. Kommunen

er meget aktiv, og den passer også godt på

sine indbyggere og det følsomme miljø. »En

smuk del af Småland«, siger man også. Det er

absolut også et dejligt hjørne af det i øvrigt

skovdækkede Småland. Der er en lang kyst-

20 www.valtra.dk


aglænsstrækning og en herlig skærgård. Til seværdighederne

hører blandt andet også en levende

landsby med landbrug. Det eneste, man

ikke har, er storbyens larm og brus, og det

klarer man sig fi nt foruden.

Der bor 7.500 mennesker i kommunen, og

det samlede areal er på 469 kvadratkilometer,

hvor søer og lignende ikke er medregnet.

»Kommune-fantomet«

Valtra Valmet 6250

Den nye traktor anvendes fortrinsvis til græsklipning

og snerydning.

- Vi kører bare baglæns, siger Stefan Fransen,

arbejdsleder i kommunen og en central

person, når det er noget med maskineri at

gøre. Han hentyder til den nye traktors Twin

Trac udstyr, som gør den meget velegnet til

også at arbejde baglæns.

- Vi er begyndt at vænne os til at klippe

græs i omvendt kørselsretning. Derimod er

Valtra Team 01/2001

det temmelig nyt for os at køre baglæns, når

vi rydder sne.

- Det er mere effektivt med en bagmonteret

sneplov, og traktorføreren har bedre

udsyn, siger Stefan.

Kommunen råder også over en sneslynge

til bagmontering.

Det er ingen overdrivelse at sige, at det

var Twin Trac udstyret, der blev afgørende for,

at valget netop faldt på denne traktor. Heldigvis

fungerer det fi nt for alle folkene med at

køre baglæns.

Kører mindre i stykker

- Vi kan uden tøven sige, at vi kører mindre i

stykker med græsklipperen nu, hvor vi kører

baglæns. Førerens udsyn er betydeligt bedre

på denne måde, siger Stefan og fortsætter:

- Tidligere var klipperen bagmonteret, og

traktoren kørte i græsset, inden det blev klippet.

Nu kommer klipperen før traktoren. Det

betyder, at vi slipper for uklippet græs i køresporene,

og det er en betydelig forbedring.

- Det skal også bemærkes, at traktoren

er udstyret med turbinekobling, og den har

en miljøgodkendt motor. Traktoren kan køre

op til 40 kilometer i timen på landevej. Det

er en stor fordel, når vi skal køre imellem de

forskellige arbejdssteder, siger folkene samstemmigt.

- Det er en kendsgerning, at Torsås kommune

er en kommune, som er interesseret

i materielmæssige nyheder og nye tænkemåder.

Man er ganske enkelt fremadstræbende.

Men vi kører gerne baglæns med traktoren,

slutter Stefan Fransen.

Vi takker, fordi vi måtte komme på besøg

og ønsker lykke til med den nye traktor. Det

kan konstateres, at ved fyraften ånder alt fred

i Torsås kommune. Grænsestridighederne er

et forlængst overstået kapitel.

Eric Andersson

Torsås kommunes fi ne blå Valtra Valmet

6250 i sit rette miljø. At traktoren

er blå, skyldes ganske enkelt, at

kommunens biler også er blå. I dette

tilfælde var det derfor godt at kunne

vælge farve til traktoren..

21


Udviklingen går stadig fremad. I begyndelsen

af forrige år blev Valtra 8350 med

lavenergimotor lanceret, og i efteråret

kom HiTech 2.0. Begge disse nyheder var

radikale nyheder i traktorverdenen, begge

unikke indenfor deres klasse.

For at få et indtryk af, hvordan nyskabende og

ukonventionelle løsninger fungerer og hævder

sig i praksis har vi besøgt to landmænd

i det sydlige Skåne, der er en af de mest

frugtbare egne i Sverige.

Per og Margareta Hansson foran den

ene af maskinstationens Valtra 8350

traktorer, spændt for den store kalkspreder.

Dygtige traktorkonstruktører udtænker og

planlægger tekniske funktioner. Men hvordan

fungerer de i praksis?

Først møder vi Margareta og Per Hansson,

som driver Per Hanssons Maskinstation

i Rydsgård. Vi skal diskutere Valtra 8350, som

de har erfaringer med to eksemplarer af.

- Jo, vi er meget tilfredse med dem. Vi har

på knapt 1 år kørt 1.700 timer med den ene

og 1.400 med den anden, fortæller Per.

Radikale nyheder

Valtra 8350 – 6-7 liter i timen

Sammenligner vi med en gennemsnitstraktor,

så kører Per Hanssons traktorer rigtig

meget. Det er de færreste, der har så meget

kørselserfaring med netop en 8350’er.

Lavere brændstofforbrug

Margareta og Per har i alt syv traktorer på

deres maskinstation, heraf fem Valtra HiTech

modeller.

- Vi byttede blandt andet en Valtra Valmet

8550 væk, da vi anskaffede de nye 8350’ere.

Og jeg synes ikke, at jeg fi k nogle mindre

traktorer sådan at se til,

men jeg fi k et betydeligt

lavere brændstofforbrug -

6-7 liter i timen, fortsætter

Per begejstret.

Hermed mener han, at

Valtra 8550 kan sammenlignes

med en almindelig gennemsnitstraktor

(læs alle

fabrikater), så regnet i procent

er 8350’eren langt

mere human med hensyn

til at slupre de dyre dråber

brændstof i sig.

- Særligt i forbindelse

med anvendelse af kraftudtaget,

og først og fremmest

når der køres med 1.000

omdrejninger pr. minut,

mærker vi forskellen. Vi

kører meget med store,

kraftudtagsdrevne maskiner som ballepressere,

roe- og kartoffeloptagere, gødningsspredere

og så videre. Især her mærker vi det lavere

brændstofforbrug. Men vi mærker det også

ved transportkørsel, hvor motorens lavere

omdrejningstal betyder meget, siger Per.

Driver også landbrug

Selvom Per og Margareta driver en stor

maskinstation, får de også tid til at drive deres

eget landbrug, som der hører 300 hektar til.

Halvdelen af arealet drives med vinterhvede

år efter år. I den anden halvdel køres der

et 3-årigt sædskifte med sukkerroer og vin-

terhvede. Det betyder, at de kun dyrker to

afgrøder på deres eget landbrug.

Går det virkelig at dyrke vinterhvede år

efter år?, spørger vi.

- I 1999 fi k vi et hektarudbytte på 9.200

kilo korn med 14 procent vand. Sidste år nåede

det op på 9.300 kilo. Udbyttet faldt en lille

smule, da vi indførte dette sædskifte, men

steg hurtigt igen, siger Per. Han pointerer, at

det er vigtigt, at der pløjes ordentligt mellem

høst og såning.

- Man skal holde sin mark i god stand

med så ekstremt et sædskifte, understreger

Per. Han påpeger det vigtige i at have udbyttekort

over markerne, så de får tilført det, der

er nødvendigt.

Entreprenør for Partek

Kalkspredning er et stort arbejdsområde for

Per Hanssons Maskinstation. Kalkforbruget

er øget markant i Skåne i de seneste år.

Den 8350’er, der kører med kalksprederen, er

udstyret med den nyeste teknik til formålet,

herunder GPS udbyttekort.

- GPS-teknikken er kommet for at blive.

Nu kan vi sprede kalken selektivt efter, hvor

den virkelig gør nytte, forklarer Per.

Den kalk, han spreder, kommer fra Nordkalk,

et Partek-foretagende, som er søsterselskab

til Valtra Inc.

Netop som vi tænker på at sige farvel til

Margareta og Per, siger han spontant: - Forakselaffjedringen

på vore 8350’ere er helt suveræn.

Den fungerer lige godt i alle situationer

og under alle temperaturforhold. HiTech transmissionen

med frem/bak og parkeringsbremse

i samme håndtag er den helt perfekte løsning,

som gør traktoren meget let at køre med.

Men i Skåne vil man vel ikke sprede kalk

på frosset pløjejord, tænker vi, for her kommer

den luftaffjedrede Aires foraksel jo ellers

virkelig til sin ret?

- Vi har spredt over 1.000 tons kalk på

frosset jord i denne sæson, og her er det skønt

med en rigtig affjedret foraksel, slutter Per.

22 www.valtra.dk


til traktorverdenen

Ikke langt fra Margareta og Per møder vi

en anden Valtra 8350-ejer, Gert Nilsson.

Familien Nilsson i Katslösa bor på en fi n,

gammel skånsk gård. Og det er en ægte

skånsk gård med bygninger hele vejen

rundt. Der hører 75 hektar agerjord og

30 hektar græsningsarealer til gården.

Gert dyrker korn, sukkerroer og græs.

Desuden producerer han oksekød fra

en ammekobesætning med 25 moderdyr

og er i gang med at opbygge en fi n,

ægte Blonde besætning.

Gert Nilsson og sønnen Mikael poserede

gerne i gårdens nyanskaffede

Valtra 8350.

En af Per Hanssons fi ne, blå 8350’ere

spreder kalk i Söderslätt.

Valtra Team 01/2001

HiTech 2.0 — en positiv overraskelse

Gert købte en Valtra 8350 HiTech 2.0 i efteråret.

Vi var vældigt nysgerrige efter at høre om,

hvordan den nye traktor var blevet modtaget

på gården, da Gert før havde en 8150 HiTech i

2 år, så der var noget at sammenligne med.

- Allerede da vi kørte traktoren hjem,

mærkede vi, at den havde et blødere gear-

skifte, sagde Gert, da vi spurgte om forskellene

i forhold til den gamle traktor.

Med HiTech 2.0 har Valtra’s højmoderne

traktormodeller fra 6250’eren på 80 hk til

den største, model 8950, med 160 eller 200

hk Sigma Power, fået betydelig opgraderet

computerkapacitet.

Det automatiske gearskifte er bedre

end i bilen

Det første, Gert roser, er det automatiske

gearskifte. Har man kendskab til Valtra’s

HiTech traktorer, ved man også, at man tidligere

kunne vælge mellem to områder med

automatgearskifte. Det kan man nu gøre

løbende. Område 1 er nu en kombination af

de tidligere område 1 og 2.

I det nye område 2 kan føreren selv vælge

ved hvilket omdrejningstal der skal skiftes

gear. Dette kan traktorføreren altså den ene

dag indstille, så det passer til harvning. Den

næste dag kan han omprogrammere det, så

det passer bedre til transportkørsel. Dette

er bedre end personbilernes automatgear-

kasser. Biler med almindelige gearkasser har

under alle omstændigheder faste gear.

Kobler ud, når man aktiverer bremsen

Auto Traction kalder vi en fi nesse, som er

kommet med HiTech 2.0. Traktoren kobler ud,

når man træder på bremsen ved hastigheder

på under 10 kilometer i timen.

- Jeg forestiller mig for eksempel situationen

under kørsel med en rundballepresser,

hvor jeg er nået dertil, at ballen skal bindes og

rulles ud på marken. Så skal man lige sætte

foden på bremsen, hvorefter traktoren standser.

Når man igen slipper bremsen, starter

traktoren blødt op igen, siger Gert.

På samme måde kobler traktoren ud, når

motoren kommer ned under 1.000 omdrejninger

i minuttet. Det er ikke så dumt, når man

nærmer sig et lyskryds, og det lige skifter til

rødt. Når man igen vil starte traktoren op, skal

motoren blot køres op over 1.000 omdrejninger

i minuttet.

Denne fi nesse kommer især til sin ret ved

frontlæsserarbejde og under vendinger i foragre.

23


Blå traktor

I maskinhallen hos Gert Nilsson står der også

en Valmet 855 med turbinekobling.

- Den har været bomstærk, for den har

kørt fejlfrit i alle årene. Turbinekoblingen har

været utroligt god. Faktisk minder HiTech 2.0

lidt om turbinekoblingen, for bremser man,

stopper traktoren, og når man gasser den op,

kører den igen, forklarer Gert.

Hans gamle 8150 HiTech var blå, og det er

den nye 8350’er også.

- Den her gang var det let at vælge farve,

siger Gert, og det holder sønnen Mikael, der

er 12 år og meget interesseret i traktorer, med

ham i.

- Det var mig, der valgte farven, siger

Mikael.

Positiv overraskelse

- Vi valgte en 8350’er, for vi havde hørt så

meget positivt om det lave brændstofforbrug.

Derfor kan vi uden videre sige, at HiTech 2.0

blev en meget positiv overraskelse. Det var en

større nyhed, end vi havde regnet med, siger

Gert.

- Koblingstrykket er blot et eksempel. Den

er næsten som en gammeldags kobling, selvom

den moderne kobling betjenes helt elektronisk.

Ja, faktisk er det sådan, at det ved

hjælp af en kraftigere computer er lykkedes

at få en koblingspedal, som opleves præcist

som koblingspedaler gjorde førhen - blot med

den forskel, at denne kobling er meget lettere

at træde ned, tilføjer han.

En virkelig moderne traktor

Med HiTech 2.0 er en moderne transmission

blevet yderligere moderniseret. Udover de

ovennævnte tekniske fi nesser er selve tilkoblingen

af kraftudtaget ændret, så forsinkelsen

er borte. Når man trykker på knappen, tilkobles

kraftudtaget direkte. I dag kan man også

få til- og frakobling af kraftudtaget ude på

skærmene, men så sker det stadig med nogle

sekunders forsinkelse.

En anden detalje er, at Power Shift transmissionen

har fået en meget hurtigere tilpasning

efter hastigheden ved skift mellem de

mekaniske gear. Med andre ord, hvis man

skifter nedad med det mekaniske gear op

ad en bakke, ved computeren straks, hvilket

Power Shift trin, der skal vælges for at tilpasse

traktorens hastighed. Det samme gælder

givetvis, når man skifter opad mekanisk -

altsammen under forudsætning af, at man har

valgt den automatiske skiftefunktion.

Gert har mange års gode erfaringer med

fi nsk producerede traktorer.

- De har altid gået godt. Den 8150 HiTech,

vi byttede bort, var virkelig behagelig at køre

med, lyder Gerts slutkommentar.

Sønnen Mikael får det sidste ord: - Valtra

er det bedste traktormærke!

Eric Andersson

Snestorm over Skånes sydlige sletter.

Når det sner og blæser i Skåne, kommer

sneen ikke oppefra, den kommer

fra siden. Desuden er sneen ofte

blandet med sand og jord og bliver

derfor hurtigt en forhindring for alle

typer trafi k.

24 www.valtra.dk


www.valtra.dk

Valtra Team 2/00

Power Partner

Skønheden og udyret

- et par rigtig gode

argumenter hvis din

traktor skal kunne lidt

mere end de andre!

Det finske Valtra Pulling Team har

sammen med Valtra skabt nogle

imponerende resultater i europæisk traktortræk.

I år 2000 blev Valtra nr. 1,

2 og 3 i Europamesterskabet i den

populære Prostock klasse.

Valtra er det førende traktormærke i de

nordiske lande, nr. 2 i Sydamerika og det

traktormærke, som har den hurtigste

vækstrate i Europa.

Valtra din traktorspecialist!

Skønheden Johanna Herlevi

fra Finland og udyret

Valtra traktoren på 1200 hk.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22 · 6000 Kolding

Tlf. 7634 3200 · Fax 7634 3201

www.valtra.dk

- en virksomhed med ISO 9002 kvalitetscetifikat.

Valtra is a Partek Brand

25

3111 Rehné Reklame


Foto: Arkiv Nickerson

Landbrugslandet Tyskland

Tyskland er det EU-land, der har den

største befolkning. Tyskland opfattes i

al almindelighed som et typisk industriland,

da dets eksport af industrivarer

og tjenesteydelser ligger på niveau med

hinanden.

Selv om landbruget, skovbruget og

fi skeriet kun bidrager med 1,2 procent

af bruttonationalproduktet, må det ikke

overses, at produktionsværdien fra det

tyske landbrug i EU-sammenhæng kun

overgås af det franske. Det tyske landbrug

er mangfoldigt med hensyn til

bedriftsstruktur, producerede varer og

regional produktionstilpasning.

Bedriftsstruktur

Naturmæssige forudsætninger, traditioner og

den europæiske landbrugspolitik bestemmer

tilpasningen af den tyske landbrugsproduktion.

Familielandbruget dannede et forbillede i

Forbundsrepublikken Tysklands landbrugspolitik.

Men efter genforeningen af de to tyske

stater bliver der nu i stigende grad stillet

spørgsmålstegn ved dette idealbillede.

I de nye forbundslande (NBL) er stordriften

fremherskende. Nogle bedrifter er enkeltmandsejede,

andre har fl ere ejere, og andre

igen drives som kooperativer eller aktieselskaber.

Totalt set falder antallet af landbrug

imidlertid hele tiden.

Planteavl

Knap halvdelen af Tysklands areal bliver

anvendt til landbrugsmæssige formål, og skovene

dækker cirka 30 procent af arealet.

Mere end to tredjedele af landbrugsarealet er

agerland. I de østtyske forbundslande er der

mindre græsningsarealer end gennemsnitligt

for hele landet.

Værdien af tysk landbrugsproduktion

anslås for 1999 at udgøre knap 81 milliarder

tyske mark (godt 300 milliarder kroner). Faldende

priser var i slutningen af 1990’erne

årsag til, at niveauet fra rekordåret 1997 ikke

blev nået igen. Efter genforeningen af de to

tyske stater er betydningen af planteproduktionen

øget, så denne produktion nu tegner

sig for 55-60 procent af produktionsværdien

fra tysk landbrug.

Korndyrkningen præger landbruget på

agerlandet. Rugen dominerer på de lette jordtyper,

mens hveden er den førende afgrøde

på lerjorderne. Dyrkningen af triticale, der er

en krydsning mellem hvede og rug, er ved

at blive udbredt, da denne kornart forener

fordelene ved hvede og rug og i øvrigt er

velegnet til foderkorn.

Mens korndyrkningen var i tilbagegang,

blev dyrkningen af oliefrø og bælgafgrøder

begunstiget via den europæiske landbrugspolitik.

På grund af internationale aftaler blev

rapsdyrkningen i EU underlagt restriktioner,

og hektarstøtten hertil bliver tilpasset korndyrkningen

i henhold til rammerne i Agenda

2000. Det betyder, at rapsdyrkningen stagnerer

på et højt niveau.

Efterspørgslen efter biodiesel viser en stigende

tendens. Derved bliver rapsdyrkningen

på brakarealer begunstiget. Fra tid til anden

har dyrkningen af solsikke været kraftigt udvidet.

Men efter nogle år med utilfredsstillende

udbytter og ugunstige vejrforhold i høstperio-

den har dyrkningen indskrænket sig til områder

med et mere velegnet klima, som det

kendes i områder med vindyrkning.

Dyrkningen af foderærter er steget kraftigt

i de nedbørsfattige områder i de østtyske

forbundslande. Andre foderafgrøder er forsvundet

og er blevet erstattet af foderærter

som en velkommen bladafgrøde i det intensive

kornsædskifte.

Dyrkningen af sukkerroer og kartofl er har

deres regionale tyngdepunkter. Specialafgrøder

som vin, frugt og grønsager bidrager i

Tyskland med knap en femtedel af landbrugets

samlede produktionsværdi. Dyrkningen

af grøntsager på friland er gået stærkt tilbage.

Animalsk produktion

Omkring 40-45 procent af tysk landbrugsproduktionsværdi

kommer fra forskellige former

for animalsk produktion. Mælkeproduktionen

alene står for knap 20 procent. Den er koncentreret

i de nordtyske kystregioner, bjergegnene

i Midttyskland og i Foralperne.

Disse områder har det til fælles, at de

råder over græsningsarealer, der er bedre

end gennemsnittet. De kalve, der kommer fra

malkekøerne, danner samtidig baggrund for

en intensiv produktion af slagtekalve. I de nye

forbundslande er der sket en udvidelse af

ammekoholdet på ekstensivt drevne bedrifter.

Ved siden af græsmarkerne og engarealerne

bidrager majs til ensilering afgørende til

opfodringen af slagtekalvene.

Mens den samlede produktion af oksekød

overstiger forbruget, er de tyske markeder

for såvel svine- og fjerkrækød som æg

26

Valtra Team 2/00


afhængige af tilførsler ude fra. På samme

måde, som det er tilfældet med kvæget, er

der også tale om regionale koncentrationer

af svine- og fjerkræproduktionen. De tilstedeværende

afsætningsmuligheder har dannet

basis for fjerkræbedrifternes specialisering.

Fårehold spiller kun en underordnet rolle

i Tyskland.

Markedsføring

En effektiv markedsføring af landbrugsprodukterne

har afgørende betydning for prisdannelsen.

Direkte salg fra producenter til forbrugere

spiller kun en rolle for få produkters

vedkommende. Her kan nævnes kartofl er, æg

og produkter fra økologiske bedrifter.

Indenfor store produktområder som

eksempelvis mælk og korn har produktionen

indtil nu tilpasset sig de vilkår, som den statslige

intervention i markedet giver. Dette gælder

også byg og rug, som især dyrkes i de nye

forbundslande, da transportomkostningerne

til forædlingsindustrien er for høje. Importerede

fodermidler bliver i en vis udstrækning

begunstiget via lave toldsatser. Korn fra de

statslige interventionslagre må så eksporteres.

Den såkaldte lodrette integration i det

tyske landbrug begrænser sig til få sektorer.

Produktionen af bulk-korn foregår overvejende

uden kontraktlige bindinger, da sikringen

af produktpriserne ved hjælp af intervention

begrænser prisrisikoen.

Indenfor kartoffelsektoren står det store,

frie marked for spisekartofl er overfor kartoffelmelssektorens

aftager- og leverandørforpligtelser

via kontrakter mellem producenter

og forædlingsvirksomheder.

Sukkerroeproduktionen bliver styret via

de produktionskvoter, som sukkerfabrikkerne

tildeler dyrkerne.

Indenfor raps forsøger man at sikre afregningsprisen

ved at lave leveringsaftaler i god

tid. Tilsvarende kan der indgås prissikringsaftaler

på varebørsen.

Der er etableret snævre, forpligtende

aftaler mellem mælkeproducenterne og

mejerierne, som må leve med mælkekvotesystemet.

I modsætning til de andre produktionsgrene

i tysk landbrug er slagtekyllingeproduktionen

i vid udstrækning præget af såkaldte

lodrette kontrakter.

Friedrich Uhlmann

Nøgletal for tysk landbrug (1999)

Tysklands samlede areal mio. ha 35,7

Landbrugsareal mio. ha 17,2

Agerland mio. ha 11,8

Græsningsarealer mio. ha 5,1

Vindyrkning mio. ha 0,1

Skovareal mio. ha 10,5

Samlet befolkning mio. 82,2

Erhvervsaktiv befolkning mio. 37,9

Beskæftigede i land- og skovbrug mio. 0,97

Andel af den samlede befolkning % 2,6

Bruttonationalprodukt (1998) mia. Euro 1.922

Land- og skovbrugets andel % 1,2

Antal landbrugsbedrifter

I alt 1.000 472,0

> 100 ha 1.000 24,4

> 1000 ha (NBL) 1.000 1,6

Andel fra bierhverv % 53

Gennemsnitlig bedriftsstørrelse

Totalt ha 39,4

> 100 ha ha 311,6

> 1000 ha (NBL) ha 1.758,4

Produktion fra agerland 1.000 ha 1.000 t

Korn 6.635 44.452

Hvede 2.601 19.615

Byg 2.210 13.301

Rug 748 4.329

Oliefrø 1.231 4.369

Bælgplanter 212 750

Kartofl er 309 11.568

Sukkerroer 489 27.569

Husdyrbestand og animalske produkter mio. stk. 1.000 t

Kvægbestand/okse- og kalvekød 14,7 1.439

Malkekobestand/mælkeprod. 4,7 28.334

Svinebestand 26,0 3.980

Antal får og geder 2,9 44

Samlet fjerkræbestand 118,3

Kilde: BML: Statistisches Jahrbuch über Ernärung Landwirtschaft und Forsten 2000.

Valtra Team 01/2001 27


www.valtra.dk

Jubiiieee..!

JUBILEUM

1951-2001

Power Partner

FRIT VALG

VALTRA 8050-4 VALTRA 900-4

I anledning af Valtra`s 50 års jubilæum præsenteres 2 jubilæumsmodeller

Valtra 8050-4 110 hk og Valtra 900-4 90 hk

med masser af jubilæumsudstyr eller jubilæumsrabat.

Valtra 8050-4 HiTech

Valtra 8050-4 HiTech på 110 hk passer til mange

arbejdsopgaver fra markarbejde til transportopgaver.

Kr. 380.900,- incl. jubilæumspakke:

Aircondition · Luftsæde · Forskærme · Radio med CDafspiller

· 1 ekstra hydraulikventil · Metallic farve.

Eller du kan vælge: Jubilæumsrabat kr. 25.000,-

Alle priser er excl. moms, men incl. leveringsomkostninger

og Valtra 3PLUS / 4 års tryghedsordning.

Valtra 900-4

En traktor i denne effektklasse bruges ofte til

mange alsidige arbejdsopgaver. Valtra 900-4 er

den perfekte all-round traktor.

Kr. 225.100,- incl. jubilæumspakke:

Autocontrol/elektronisk lift · Luftsæde · HiShift/el-kobling

· Forskærme · Metallic farve.

Eller du kan vælge: Jubilæumsrabat kr. 20.000,-

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22 · 6000 Kolding

Tlf. 7634 3200 · Fax 7634 3201

www.valtra.dk

- en virksomhed med ISO 9002 kvalitetscetifikat.

Valtra is a Partek Brand

3107 Rehné Reklame

www.valtra.dk


Valtra Danmark byder velkommen på nettet...

Besøg vores hjemmeside!

Valtra Team 01/2001

www.valtra.dk

29


www.valtra.dk

HiTech 8350

Power ved lave omdrejninger

Bedre økonomi - lavt lydniveau

Den nye Valtra 8350 HiTech traktor er udviklet efter et helt nyt koncept

indenfor landbrugstraktorer.

Den store 6 cyl. Sisudiesel motor yder 135 hk ved 1800 omdr. og max. drejningsmoment

650 Nm opnås ved 1100 omdr. - Dette er 400/500 omdr. mindre end på

traditionelle traktormotorer. Dette forhold giver lavere brændstofforbrug, lavt

lydniveau, mindre slitage og længere serviceintervaller. Den velkendte 620 serie

motor har turbolader og intercooler. Valtra 8350 maksimum Power er 140 hk ved

1600 omdr. samme effekt som model 8450 og drejningsmomentet er det samme

som model 8550 ved 1100 omdr.

Med dette nye koncept har Valtra øget førerkomforten, og samtidig er serviceomkostningerne

reduceret til et minimum.

Drejningsmoment (Nm)

700

600

500

400

300

200

100

Valtra 8350 brændstofforbrug (g/kWh)

30 www.valtra.dk

202

205

210

8350

220

225 230

250

265

300

500

0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Motor omdrejninger/min

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22

6000 Kolding

Tlf. 7634 3200

Fax. 7634 3201

www.valtra.dk

Valtra is a Partek Brand

Power Partner

Brændstofforbruget

er 5-10 % lavere.

Gennemsnits traktor

Power Partner

- vore kunders tilfredshed har 1. prioritet.


Ca. 600 g svinebryst i skiver

Sovs

Mad- og bageopskrifter

2 spsk hvedemel

3 ½ dl letmælk

10 g smør eller margarine

salt og peber

1 bundt persille

Tilbehør:

Kogte kartofl er

Vælg svinebryst i ½ cm tykke skiver,

hvis der ønskes sprødt fl æsk. Tykke skiver

giver ofte fl æsk, som er blødt indeni.

Dup skiverne tørre med køkkenrulle.

På pande

Varm panden godt op. Læg skiverne

på panden og brun dem ½ - 1 minut på

hver side. Skru ned til middel varme og

steg dem gyldne og sprøde. Vend skiverne

ofte. Læg skiverne på fedtsugende papir.

Drys med salt.

Hvis kødet er meget magert, kan det være

nødvendigt at komme lidt olie på panden fra

starten.

I ovn

Læg skiverne på en rist over en bradepande

med stanniol i bunden. Det letter rengøringen.

Stil bradepanden i den øverste halvdel

i en kold ovn og tænd på 200 grader.

Lad skiverne blive gyldne på den ene side, før

de vendes og steges færdige på den anden

side. Stegetiden er noget længere i ovn end

på pande.

Sovs

Pisk mel og 1 dl mælk til jævning i en

tykbundet gryde. Pisk resten af mælken

i. Bring sovsen i kog under piskning og

lad den småkoge ca. 5 minutter. Tilsæt fedtstoffet

og smag til med salt og peber. Tilsæt

skyllet hakket persille.

Sovsen kan også laves ved opbagning.

Tilberedningstid: Ca. 30 minutter

Valtra Team 01/2001

Stegt fl æsk med persillesovs

De allerfl este danskere vil kunne nikke

genkendende til denne ret, som gennem

generationer er blevet sat på bordet.

Der er en hyggelig tradition bag

denne ret, som helt har overlevet tidernes

skiften.

Kilde: Opskriften er udgivet af Danske Slagterier

31


Valtra Collection

2001 - 2002

Spørg efter disse og mange

andre spændende nyheder i

Valtra Collectionen hos din

lokale Valtra forhandler.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22, 6000 Kolding

Tlf. 7634 3200, fax. 7634 3201

www.valtra.dk

More magazines by this user
Similar magazines