Esvagt Aurora

e.pages.dk

Esvagt Aurora

nyTID - September 2012

6

FORTSAT FRA SIDE 5

HVAD SKER DER LIGE HER?

Bestyrelsesmedlem L.O. Madsen og kasserer Kurt Frederiksen inspicerer grunden, hvor 3F Sømændenes nye

bygning vil være indflytningsklar foråret 2013.

I officersstanden i den danske handelsflåde

på langfarter er 38 %

søfolk fra tredjeverdens lande.

Hvad er det så for søfolk, I har?

- Det er folk på specialskibe, fx

vindmølleskibe, færgetrafikken og

indenrigssejlads.

For at frigøre faglige kræfter

- Efter fælles beslutning trådte

Sømændene i 1993 ind i 3F, der

dengang hed SiD, og vi tilsluttede

os Transportgruppen, fortæller formand

for 3F Sømændene, Søren

Sørensen. - Vi har jo alle dage

ment, at transportarbejderne

udgjorde en vis styrke. Og det var

interessant for os at komme ind og

få den fagpolitiske styrke, der lå i

et stort fællesskab. Som selvstændig

afdeling har vi også haft vores

egen a-kasse. Men med den lovgivning,

der er kommet omkring

administration af a-kasser, kræver

a-kassen efterhånden rigtig mange

kræfter. Og for at få frigjort nogle

kræfter til det fagpolitiske arbejde

med at fastholde de rettigheder, vi

trods alt stadig har i indenrigssejlende

skibe og specialskibe, ser vi

vores interesse i sammen med den

ny afdeling 3F København at indgå

i en fælles ledet a-kasse. For en så

stor afdeling, som det bliver, vil

have en helt anderledes styrke til at

klare de mange a-kasse opgaver.

Men vi skal stadig have en fagligt

funderet a-kasse, og det kræver, at

vi ligger på samme matrikel. Derfor

flytter 3F Sømændenes faglige

afdeling ud på Dortheavej som

nabo til 3F København. Men naturligvis

regner vi da også med på det

fagpolitiske område at kunne have

glæde af hinanden og drage nytte

af naboskabet. Jeg tror også, vi har

en nogenlunde fælles forståelse

for, at det fagpolitiske også er

afhængig af den politiske sammensætning

på Christiansborg, hvad vi

søfolk jo så bittert blev belært om

med loven fra 1988 om DIS

Registret.

Så I kører videre som selvstændig

og landsdækkende fagforening?

- Ja, som den eneste 3F afdeling er

vi landsdækkende, og er som afdeling

i besiddelse af de overenskomster,

der gælder for søfarende i

danske skibe. For det er vigtigt, at

samtlige søfarende er organiseret i

én enhed, så uanset om man bor i

Skagen eller Gedser, har indflydelse

på afdelingen, og man således

bevarer sammenhængskraften,

demokratiet og den styrke det

giver.

Mærkes ikke på kontingentet

At bygge nyt er jo ikke gratis. Skal

medlemmerne til lommerne?

Søren:

- Nej, kontingentet berøres ikke.

Sømændene oprettede i 1920´erne

en byggefond, der ejer Herluf

Trolles Gade nr. 5. Og byggefonden

har besluttet at sælge ejendommen,

og hvis salg ikke er

muligt, så leje ud til anden side.

Grunden, vi skal bygge på, vil sta-

More magazines by this user
Similar magazines