vi lejere 3-05 - Lejernes LO

lejerneslo.dk

vi lejere 3-05 - Lejernes LO

Både ejere og udlejere har nydt godt af VK-regeringens politik.

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

1996

1997

Ren beboelse, 4 - 8 lejl.

Ren beboelse 9 Lej. derover

Enfamiliehuse

Forbrugerpriser

Ejerlejligheder

1998

1999

2000

Figur 2. Indeks for prisudviklingen for forskellige ejendomstyper, kontantpriser 1996 –

2004, samt forbrugerprisernes udvikling i samme periode, 1996 = 100.

Kilde: "Ejendomssalg", Told- og Skattestyrelsen, og Økonomi og erhvervsministerens svar

på spm. 22 til boligudvalget d. 8 juni

2001

2002

bestemmes i Danmark. Vismændene

spåede i 2004 en stigning i kontantpriserne

på 3,5 procent i 2005, og henholdsvis

0,6 og 0,6 i 2006 og 2007 (vismandsrapporten,

efterår 2004, side 78). I finansministeriets

økonomiske redegørelse, maj

2005, forudser regeringen en stigning på

9 pct. i 2005 og 6 pct. i 2006 (side 103).

Ryk i forbrugs - og formuefordelingen

Som tidligere dokumenteret her i Vi Lejere

rykker formuefordelingen voldsom, når

ejerboligpriserne stiger. Boligejernes formuegevinster

skævvrider Danmark

yderligere. Vi har en ejende og en ikke

bolig-ejende klasse. Hver klasse kendetegnes

af væsentlige forskellige levevilkår.

Boligejerne belåner den nye formue, fx

trækkes den ud med afdragsfrie lån, og

dermed åbnes op en særlig ejerforbrugsfest.

For eksempel skriver finansministeren

i sin redegørelse, maj 2005, at forbrugskvoten

i 2006 kommer en smule

over sit historiske gennemsnit (ministerens

valg. red.), og at stigningen specielt

skal ses i lyset af den stigende boligfor-

VI LEJERE · NR. 2 · 2005 7

2003

2004

More magazines by this user
Similar magazines